Život je plný frustrace a deprivace. Od drobných podráždění z toho, že něco ztratíme, až po hlavní problém pokračujícího neúspěchu směrem k vytouženému cíli. Vzhledem k tomu, že mnoho věcí, které skutečně chceme, vyžaduje určitý stupeň frustrace, je potřeba umět frustraci zvládat, abychom mohli zůstat šťastní a zachovat si pozitivní přístup i v náročných podmínkách.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Najdeš zde také návod a zdravé způsoby, jak se zbavit frustrace, proto nezapomeň číst až do konce. Najdi svůj způsob, jak překonat frustraci, protože tím si udržíš svou duševní pohodu a zdraví pod kontrolou. V opačném případě to může vést k rozvoji a vzniku duševních a psychických problémů, ale také i těch fyzických a narušit to další oblasti tvého života.

Dlouhodobá frustrace může způsobit další problémy, které jsou spojeny se vznikem a rozvojem duševních poruch, ale i fyzických onemocnění. Ale hlavně je často podkladem pro emoční otupělost, která způsobuje problémy ve všech oblastech života. Mnohé o tom může vyprávět ve svém příběhu naše klientka Jana, proto doporučujeme si přečíst její inspirativní příběh a zkušenosti.

Co je to frustrace?

Frustrace je emoce, která se vyskytuje v situacích, kdy je člověku znemožnění dosažení požadovaného výsledku, ale také pokud mu není umožněno naplnit své potřeby. Obecně platí, že kdykoli dosáhneme některého z našich cílů, cítíme se potěšeni a kdykoli je nám bráněno v dosažení našich cílů, můžeme podlehnout frustraci a cítit se podráždění, otrávení, zklamání a naštvaní. Funguje to tak, že čím důležitější je cíl, tím větší je frustrace a výsledný hněv nebo ztráta důvěry.

Frustrace nemusí být nutně špatná, protože může být užitečným ukazatelem problémů v životě člověka a v důsledku toho může působit jako motivace ke změně. Když to ale vyústí v hněv, podrážděnost, stres, odpor, depresi nebo další spirálu negativních pocitů, kdy máme pocit rezignace, může být frustrace destruktivní, kdy může narušovat naše duševní zdraví, vnitřní štěstí a vést k destruktivnímu chování (alkohol, drogy, sebepoškozování a další).

Citová frustrace

Citová frustrace nebo deprivace vzniká v důsledku neuspokojení potřeby spolehlivého vztahu s matkou, eventuálně jinou osobou. Citové strádání může výrazným způsobem ovlivnit celkový rozvoj osobnosti dítěte, jako vztah k ostatním lidem i k sobě samému, kdy často způsobuje problémy s nízkým sebevědomím, strachem z opuštění a samoty, a také tímto způsobem vzniká závislost na druhé osobě, což vede k vytváření toxických a nezdravých vztahů.

Stav, který vzniká, jestliže člověk nemá uspokojovány základní psychické a sociální potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu. U dětí, které dlouho musely žít v prostředí, kde citově strádaly, pozorujeme často, že mají vážné obtíže v citových vztazích a na všech dalších vývojových stupních.

Pozor citová frustrace může také vzniknout, vlivem zamilování se do osoby, kterou nemůžeme mít. Nebo vlivem rozchodů, kdy můžeme mít zlomené srdce a můžeme citově strádat, se může také rozvinout citová frustrace. Frustrace ve vztahu je často začátek dalších navazujících problémů.

emoční frustrace

Emoční frustrace nebo deprivace vzniká v důsledku neuspokojení našich vlastních potřeb a vnitřního štěstí. Ano je to v podstatě podobné jako citová frustrace a také může vzniknout, vlivem neuspokojení potřeb ve vztahu s matkou nebo jinou osobou. Většinou to začíná tím, že se staráme až moc o to, jak vypadáme, jak se prezentujeme navenek a už se tolik nezaměřujeme na naše vnitřní aspekty, vytrácí se vděčnost z našeho života a začíná vnitřně emočně strádat.

Můžeš si vytvořit určitou závislost, která má vytvořit falešný pocit naplnění, ale tím se jen snažíš vyplnit svou mezeru na duši, kterou ti nikdo a nic nemůže vyplnit. To můžeš jedině ty sám. Nikdo to za tebe neudělá, proto je potřeba uzdravit svůj vztah k sobě, svou minulost, zaměřit se a objevit své pravé vnitřní hodnoty, být vděčný za to, co už máš ve svém životě, naučit se žít tady a teď a přijmout sebe i svůj život takový jaký je, ale i přesto se snažit být nejlepší verzi sám sebe. Musíš se zaměřit na to, jak být šťastný, tím myslím skutečně vnitřně šťastný s tím, kdo jsi a tam, kde jsi právě teď.

Postav sám sebe na první místo

Poměrně často stavíme na první místo svého partnera, děti, kamarády, kolegy v práci, rodinu, druhé lidi a snažíme se jim všelijak pomoci a naplnit jejich potřeby, že zapomínáme na své vlastní potřeby a svůj vlastní život. Pak můžeme cítit emoční frustraci. Proto pak můžeme mít pocit, že se pro všechny rozdáme, všem pomáháme, ale nijak se nám to nevrací. Proč? Je to jednoduché. Nemůžeš dostat něco, co nemáš, Nedostatek plodí jen a jen další nedostatek. Dáváme ostatním, ale přesto se vnitřně cítíme prázdní, proto se nám nic nevrací zpět. Pokud prvně naplnit sebe, svůj život láskou, radostí, štěstím a zajistíš si své vlastní potřeby, začneš přirozeně dávat i ostatním lidem kolem sebe a následně budeš i dostávat přirozeně zpět.

Ať už jde o citovou frustraci, emoční frustraci, závislost na partnerovi, žárlivost, problémy se sebevědomím a vztahem k sobě, problém v oblasti sebelásky, nezdravě nastavené hranice a další problémy, tak ti pomůže náš online kurz cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem ke tvé vnitřní a hluboké transformaci.

sebelaska-kurz

Příčiny frustrace – Co způsobuje frustraci?

Obecně existuje mnoho různých příčin frustrace, ale všechny mají něco společného. Frustrace se objevuje vždy, když výsledky cíle, které očekáváme, neodpovídají úsilí a akci, kterou uplatňujeme. Frustrace nastane vždy, když naše činy přinášejí méně a méně výsledků, než si myslíme, že by měly.

Frustrace, kterou zažíváme, může být vnímaná jako výsledek dvou typů znemožnění cílů – vnitřních a vnějších zdrojů frustrace.

Vnitřní zdroje frustrace obvykle zahrnují zklamání, které se dostaví, když nemůžeme mít to, co chceme, v důsledku osobních skutečných nebo domnělých nedostatků, jako je nedostatek sebedůvěry a sebevědomí nebo strach ze sociálních situací (sociální fobie) a další… Dalším typ vnitřní frustrace vzniká, když má člověk „konkurenční cíle“, které se navzájem ovlivňují.

Druhý typ frustrace je výsledkem vnějších příčin, které jsou spojené s podmínky mimo naši kontrolu a osobu, jako jsou fyzické překážky, se kterými se v životě setkáváme, včetně jiných lidí a věcí, které stojí v cestě našim cílům. Jedním z největších zdrojů frustrace v dnešním světě je frustrace způsobená vnímáním plýtvání časem. Když stojíme ve frontě v bance, v zácpě nebo telefonujeme a díváme se, jak plyne náš den, když máme tolik práce, je to velká frustrace.

Vnější frustrace může být nevyhnutelná. Můžeme se pokusit s tím něco udělat, například najít jinou cestu, pokud uvízneme v zácpě, nebo vybrat jinou restauraci, pokud je naše oblíbena restaurace zavřená, ale někdy se s tím prostě nedá nic dělat. Takový je prostě život. Naším cílem při jednání s vnějšími zdroji frustrace je rozpoznat a přijmout věci, které nemůžeme změnit a změnit věci, které můžeme změnit.

Člověk se může naučit, že i když samotná situace může být zneklidňující a frustrující, tak i přesto nemusíme být frustrovaní. Přijetí života a všeho, co do něj přichází je jedním z klíčových tajemství, jak se vyhnout frustraci.

Mezi další příčiny frustrace patří:

 • Vliv výchovy
 • Traumata (šikana, zneužívání, znásilnění a další…)
 • Emoční inteligence a schopnost řídit emoce
 • Duševní poruchy (deprese, úzkost, OCD – obsedantně kompulzivní porucha, ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou a další…)
 • Životní styl – strava, spánek, stres a další faktory
 • Věk
 • Zdravotní problémy a onemocnění
 • Typ osobnosti
 • Podmínky, ve kterých člověk vyrůstá a žije
 • Prostředí a lidí, kterými se člověk obklopuje (jsi průměrem 5 lidi, se kterými trávíš nejvíce času)
 • Sebevědomí a sebereflexe
 • A mnoho dalšího…

Frustrovaný člověk si často neuvědomuje souvislosti a ani to, co jeho frustraci způsobuje. Proto je důležité zapracovat na sebereflexi a sebepoznání. Také je vhodné si vytvořit odstup a až následně hodnotit celou situaci, jelikož ve stavu frustrace nejsme schopni najít řešení, protože náš mozek funguje jiným způsobem a také není koherentní.

Reakce na frustraci

Mezi typické reakce na frustraci patří hněv, rezignace (vyhoření nebo vzdání se), ztráta sebeúcty a sebevědomí, stres a deprese.

Pojďme se podívat na nezdravé reakce a způsoby, jak se vypořádat s frustraci:

HNĚV

Existuje přísloví „Frustrace plodí hněv a hněv plodí agresi.“ Přímý hněv a agrese se projevuje vůči objektu, který je vnímán jako příčina frustrace. Pokud stroj nefunguje, můžeš do něj udeřit nebo kopnout. Pokud se ti někdo postaví do cesty, můžeš ho slovně napadnout nebo ho odstrčit. Pokud je zdroj frustrace příliš silný nebo ohrožující, je agrese je přesměrována na méně ohrožující a dostupnější objekt.

Rozzlobený člověk často jedná bez přemýšlení. Osoba podlehla frustraci není schopna myslet konstruktivně a jedna většinou impulzivně a bez rozmyšlení. Hněv může být zdravou odpovědí, pokud nás motivuje k pozitivní akci, ale až příliš často jsou činy, do kterých se zapojujeme, když jsme naštvaní, destruktivní. Když cítíš narůstající frustraci, musíš změnit své naučené reakce a přesměrovat je na zdravé reakce, které vedou ke zdravým činům namísto destruktivních.

VZDÁNÍ SE

Vzdát se cíle může být vhodné a prospěšné, pokud je cíl skutečně mimo náš dosah. Častější vzdání se je ale další formou podléhání frustraci. Když jsou lidé opakovaně frustrovaní, mohou opustit školu, opustit zaměstnání, rozvést se, nebo se rozejít, nebo se odstěhovat. Následně přichází apatie, která je spojená se vzdáváním všech tvých cílů, takže nemůžeš být frustrovaný snahou o jejich dosažení, protože je ti už všechno jedno a ztrácíš motivaci pokračovat.

Žijeme v těžké době a musíme být vytrvalí, abychom dosáhli toho, co skutečně chceme. Jen si vzpomeň, kolik projektů jsi začal a pak jsi to vzdal, protože jsi byl frustrovaný a ztratil jsi trpělivost. Udělej si seznam věcí, které jsi začal a skončil, protože se ti zdály příliš obtížné. Nyní si spočítej zklamání a ztrátu, kterou jsi utrpěl tím, že jsi se s frustrací nezabýval zdravějším způsobem. Snaž se pamatovat na to, že ti, kdo se vzdávají, nikdy nevyhrávají a vítězové se nikdy nevzdávají. Nikdy nemůžeš porazit člověka, který se nevzdává. Na to pamatuj.

ZTRÁTA DŮVĚRY

Ztráta sebedůvěry a sebevědomí je velmi častým vedlejším účinkem vzdání se a nesplnění svého cíle. Ztráta sebevědomí a sebeúcty znamená, že pokud jednou skončíme, tak příště až si naplánujeme cíl, nemusíme být schopni přesně odhadnout naši schopnost jej uskutečnit a přestaneme důvěřovat sami sobě a svým vlastním dovednostem. To se může stát naučeným a sebedestruktivním postojem do budoucna. Musíš se umět naučit, že když jde do tuhého, řekne si – stojí to za to! A tím, že to nevzdáš a najdeš cestu k cíli, nejenom odvedeš svou práci a dosáhneš toho, co chceš, ale také si vybuduješ sebevědomí a důvěru v sebe i své schopnosti.

STRES

Stres je opotřebení, které zažívá naše tělo i mysl, když se přizpůsobujeme frustracím našeho neustále se měnícího prostředí. Extrémní nebo dlouhotrvající frustrace a stres nás příliš často vysilují a vytvářejí varovné signály. Naše tělo zažívá varovné signály různými způsoby, často ve formě – podrážděnosti, hněvu, únavy, úzkosti, syndrom vyhoření, bolesti hlavy, deprese, bolesti břicha, hypertenze, migrény, vředů, zácpy, infarktu a dalších i mnohem závažnějších.

DEPRESE

Dlouhodobá frustrace může někdy přerůst i v deprese. Deprese může ovlivnit téměř každý aspekt tvého života. Deprese může ovlivnit způsob, jakým jíš a spíš, jak se cítíš, jak o věcech přemýšlíš a jak komunikuješ s ostatními. I když všichni pociťujeme depku v různých obdobích našeho života, tak deprese nelze ignorovat. Dlouhodobá frustrace a stres může naše tělo a mysl vyčerpat natolik, že to může vést k rozvoji a vzniku deprese.

DALŠÍ nezdravé a destruktivní REAKCE

Zneužívání drog nebo alkoholu je sebedestruktivní a obvykle marný pokus vyrovnat se s frustrací, stejně jako mnoho problémů s jídlem a emočním přejídáním, problémy s váhou, návykové chování a závislostí. Kdykoli okamžité účinky návykového chování pominou, ocitneš se zpět ve stejné nebo ještě horší frustrující situaci. Mezi další nezdravé, destruktivní a přinejmenším nevhodné reakce frustrace může patřit – útěk, únik, manipulace, obviňování, podrážděnost, žárlivost, hra na oběť, kompenzace a racionalizace.

Pokud se potýkáš s frustrací často, jsi často nebo dlouhodobě ve stresu, máš problémy zvládat a řídit své emoce, pocity a myšlenky, máš problémy v oblasti duševního zdraví, nebo trpíš duševní poruchou, neváhej využít našeho celostního online kurzu harmonie života, který už pomohl stovkám až tisícům našich klientů najít rovnováhu v životě a uzdravit se i z „nevyléčitelných“ duševních poruch.

emocni-necitlivost

Zdravé reakce na frustraci – jak změnit své reakce?

Nejdůležitějším faktorem, který nám pomáhá se sebereflexi a naučit se adekvátně reagovat a řídit své emoce a myšlenky, je sebepoznání. Vědět kým jsme a jaké jsou naše vnitřní hodnoty, hranice, zásady a priority, protože pak jsme stabilní ve svém uvažování a to nám pomáhá zvládnout různé náročné situace.

Je dobré také odhalit tvé skryté vzorce myšlení a chování, návyky a naučené reakce, aby jsi s nimi mohl postupně pracovat a změnit je. Jsme opět u sebepoznání, které nám pomáhá identifikovat své silné stránky, ale také své stíny i negativní programy, které nám už neslouží a je potřeba je změnit. Dále je potřeba vědět, jak s nimi pracovat, mít ucelený systém, který pomáhá přeprogramovat podvědomí a změnit podvědomé nastavení, kde jsou všechny tyto vzorce myšlení, chování, návyky a naučené reakce uloženy.

Zdravé reakce, jak překonat frustraci:

Meditace

Existuje mnoho způsobů, jak meditovat. Někteří lidé se snaží uzemnit se zemí a jiní se soustředí na své dýchání. Ať už se rozhodneš praktikovat jakoukoliv formu meditace, tak má mnoho výhod nejen pro tvé duševní zdraví. Meditace, která se používá jako nástroj k odbourání stresu a frustrace, ti umožňuje znovu se soustředit a vyhnout se impulzivnímu jednání. Navíc studie prokazují fakt, že meditace snižuje fyzické příznaky hněvu a frustrace.

Dechové techniky

Všímavost je druh meditace, která se zaměřuje na přítomný okamžik a fyzické pocit, aby jsi se uzemnil tady a teď. Břišní dýchání je zvláště užitečné cvičení všímavosti. 

Začni tím, že se dostaneš do uvolněné, stabilní polohy a pomalu se nadechuj nosem a vydechuj ústy. Záměr se pouze na roztažení břicha, aby jsi se nadechl a vydechl, přičemž hrudník se nesmí zvedat. Může ti pomoci položit si jednu ruku na břicho a druhou na hrudník. Zvedat by se měla jen ruka na břiše a nikoliv na hrudníku. Několikrát se plně nadechni a vydechni. Zaměř svou pozornost na svůj dech, nebo se zaměř na to, jak se tvé břicho s každým nachem zvedá a výdechem klesá.

Všímavost

Všímavost je druh meditace, která se zaměřuje na přítomný okamžik a fyzické pocit, aby jsi se uzemnil tady a teď. Všímavost je schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od svých myšlenek a pocitů. Jde o to si plně uvědomovat, co se právě teď děje uvnitř tebe i kolem tebe. Co právě teď vnímáš a cítíš? Zaměř se na své smysly, jaké myšlenky tě napadají, jaké emoce a pocity prožíváš, jak vnímáš své tělo, jak spolu všechny tyto prožitky souvisí a jak je přítomnost propojená se vzpomínkami na minulost a záměr budoucnosti.

Všímavost vytváří větší prostor mezi podnětem a reakcí a umožňuje ti tak najít vhodnější odpověď na stresující situace. Postupně se můžeš osvobodit od navyklých reakcí, které tě udržují ve stresu a frustraci. Jednoduše začni vnímat svět kolem sebe všemi smysly a plně si uvědomuj, co vidíš, slyšíš, svůj hmat, chuť i čich. Uvědomuj si prostor kolem sebe, své pocity a zaměř se na prožívání každého okamžiku tady a teď.

Relaxace

Pokud zjistíš, že jsi ve stresu, frustrovaný, emočně rozhozený, neschopen zvládat stres a stresové situace, existuje několik možností, které můžeš udělat, aby jsi se cítil lépe. Včasné zastavení stresové reakce ti může pomoci reagovat klidněji, místo toho, aby jsi se choval způsobem, kterého by jsi mohl litovat, nebo způsob, který bude mít negativní vliv na tvé zdraví a tvůj život. Relaxace může zahrnovat různé formy a techniky jako je meditace, dechové cvičení, vizualizace, afirmace a mantry, procházka v přírodě, poslech relaxační a meditační hudby, progresivní svalová relaxace, všímavost (mindfulness), jóga, čchi-kung a mnoho dalšího…

Rychlá úleva proti stresu, jako jsou dechové cvičení nebo progresivní svalová relaxace, meditace, všímavost, masáž, jóga, čchi-kung a další tě například mohou uklidnit a pomoci ti, aby jsi se cítil méně frustrovaný a lépe zvládal to, co přichází.

Příroda

Trávit čas v přírodě každý den může být přínosem pro tvou duševní i fyzickou pohodu. Například pěstování potravin nebo květin, cvičení venku, chůze na boso, procházka parkem, výlet do hor, nebo pobyt se zvířaty může mít mnoho pozitivních účinků.

Rostoucí počet studií prokázal, že návštěva zeleně a vystavení přírodnímu prostředí pomáhá snížit psychický stres a frustraci. Obecně je prokázáno, že příroda a zelená barva je spojená se snížením stresu a psychických problémů a to i včetně frustrace. 

Sport

Sport zlepšuje tvé celkové zdraví a nabízí další výhody. Můžeš sportování spojit s trávením volného času se svými přáteli, nebo můžeš sportovat, protože se chceš udržet v kondici a zlepšit své zdraví. Sport prospívá i tvému duševnímu zdraví, protože tě udělá šťastnějším a zbaví tě stresu i frustrace. Sport obecně zklidní tvou mysl, posílí svaly a zlepší tvou celkovou pohodu.

Asi 75 % až 90 % návštěv lékaře se týká nemocí souvisejících se stresem. Proto je vhodné mít dostatek pohybu, správně dýchat, meditovat, sportovat, chodit na procházky do přírody, otužovat se, naučit se zvládat stres a stresové situace a mnoho dalšího. Sport ti pomůže zvládat stres. Cvičení způsobuje, že tvé tělo uvolňuje endorfiny a serotonin, neurotransmitery (chemické látky) – hormony štěstí v mozku, které zmírňují bolest a stres. Snižuje také hladinu stresových hormonů, kortizolu a adrenalinu. Studie ukázaly, že 20 až 30 minut cvičení každý den tě může uklidnit, zbavit stresu i frustrace. Tento klid trvá několik hodin po cvičení.

Jak se zbavit frustrace

Existuje celá řada způsobů a možností, jak se zbavit frustrace. Každý člověk je jiný a má jiné způsoby, jak se vyrovnat s frustrací, ale přeci jenom jsou zde základní body, které fungují téměř vždy a kompletní strategií, jak překonat frustraci, najdeš v našem celostním online kurzu harmonie života, který ještě poslední dny lze koupit za akční cenu a získat k tomu zdarma připravovaný online kurz s celoživotním přístupem.

Ale také si můžeš získat základní strategii, jak se zbavit frustrace krok za krokem v 9 základních bodech, které ti pomohou zlepšit kvalitu tvého života. Pro získání strategii se přihlas v emailovém formuláři níže. (Strategii za email a další bonusy jen pro tebe teprve připravujeme. Brzy se můžeš těšit na svůj kvalitní obsah jen a jen pro tebe.)

dusevni-zdravi
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares