Neexistuje žádný univerzální návod, jak být šťastný, který by fungoval pro všechny lidi na této planetě. Ale existují určité kroky a principy, které vedou ke štěstí a šťastnému životu.

Tento článek obsahuje kompletního průvodce pro dosažení štěstí, který ti zaručeně pomůže dosáhnout šťastného a spokojeného života ve všech směrech. Najdeš zde příběh jeden z nejslavnějších celebrit na světě Oprah a co jí pomohlo k tomu dosáhnout šťastného života.

Pojďme si tyto kroky a principy ukázat a začít je aplikovat ve svém životě. Pochopením těchto principu a jejich zavedením do tvého života začneš prožívat skutečné vnitřní štěstí.

Nakonec se s tebou podělím o svůj příběh a cestu ke štěstí.

Jak být Šťastný

Pokud chceš být skutečně šťastný, tak v první řadě musíš pochopit, co je to vůbec štěstí. Musíš pochopit jeho podstatu. Mnoho lidí se snaží hledat štěstí, ale pravdou je, že štěstí nelze najít. Štěstí není nic, co by existovalo tam venku ve vnějším světě a proto mnoho lidí není šťastných, protože nechápou skutečnou podstatu štěstí a hledají ho ve vnějším světě.

V první řadě musíš začít u sebe. Ono štěstí je taky velice úzce spojené se vztahem k sobě a tím, jak vnímáš svůj život. Musíš se naučit vychutnávat si svůj život v přítomnosti takový jaký je tady a teď, protože to je jeden z hlavních pilířů, jak být šťastný. Dále najdeš kroky a návody, jak využít různé prvky a techniky pro rozvíjení svého vnitřního štěstí.

Co je to štěstí?

Štěstí je stav nikoliv vlastnost. Šťastný může být kdokoliv na světě není to něco, co je určeno jen vyvoleným. Skutečné štěstí je vnitřní stav nebo-li stav mysli. Nezáleží na vnějších faktorech a okolním světě, protože skutečně štěstí vychází zevnitř. Jde o vnitřní prožívání své skutečné podstaty bytí.

Štěstí znamená žít v rovnováze a harmonii sám se sebou a tím ve své podstatě s celým vesmírem. Jde o možnost plně se projevit ve své jedinečnosti a tvořit. Štěstí je cesta a nikoliv cíl. Mnoho lidí ho hledá někde venku například čekají, že s penězi, bohatstvím, materiální statky, nebo úspěchem přijde štěstí a tento stav se jich bude držet do konce života. Nakonec, ale zjistí, že to nemá se skutečným štěstím nic společného. Dokonce se mnoho lidí stane závislými na dosahování úspěchu, majetku a peněz, protože jim to přináší falešnou iluzi štěstí.

Vždy jsou chvíli šťastní, že dosáhli cíle, úspěchu, že získali něco v životě, ale po chvíli jsou zase nespokojení, nešťastní a hledají své štěstí v dalších statcích materiálního světa. Vůbec si neuvědomují, že skutečné štěstí pochází zevnitř a několika základních pilířů štěstí.

 

Základní pilíře štěstí jsou:

 

 • Štěstí je životní směr a cesta, ne místo, předmět, nebo cíl. Musíš začít vidět štěstí jako cestu a ne jako cíl.

 • Žádný úspěch v budoucnosti neznamená, že budeš nesmírně šťastný

 • Štěstí si nelze koupit ani ho nelze najít v ničem materiálním. Rovněž nelze najít ve vnějším světě.

 • Skutečné štěstí je vnitřní stav mysli a vychází zevnitř.
 • Žádný vztah nezaručuje skutečné štěstí.
 • Štěstí je prožívání přítomného okamžiku tady a teď. Musíš se naučit plně si užívat života v přítomnosti.

 • Být šťastný znamená být sám sebou. Je potřeba objevit sám sebe – kdo skutečně jsi, kým chceš být a kam chce směřovat.
 • Být šťastný také znamená dělat to, co tě baví a naplňuje. Musíš objevit smysl svého života a řídit se životním posláním.

Být sám sebou je první krok jak být šťastný

Jeden z hlavních kroků, jak být šťastný je být sám sebou a to za všech okolností. V dnešní době není nic neobvyklého ani těžkého sklouznout do fáze, kdy člověk není sám sebou a žije život někoho jiného. Typickým příkladem mohou být například kompromisy ve vztahu, nebo se snažíme zavděčit někomu např. svému partnerovi a tím začínáme žít život někoho jiného v tomto případě život svého partnera.

Pokud člověk nežije svůj život a není sám sebou, tak vzniká velký rozpor mezi tím, kdo skutečně je ve své podstatě bytí a tím, jak se prezentujeme navenek. Náš každodenní život spočívá v absorbování nerealistických a nadmíru velkých očekávání z různých médií ohledně toho, jak bychom měli vypadat, jací by jsme měli být, jak by měly vypadat naše vztahy a dokonce i toho, co bychom měli dělat s našimi sexuálními partnery. Někdy to dokonce zachází do extrému jako například, co si máme vůbec myslet, nebo jak se máme cítit.

Není divu, že naše profily na sociálních sítích jako je facebook, nebo instagram jsou pouze prezentace toho, o čem si myslíme, že bychom měli být, a nikoli odrazem toho, kým skutečně jsme. Snažíme se jen zapadnout, být oblíbený a přijímán jinými lidmi a společnosti, protože jsme naprogramovaní, že by nás nikdo asi neměl rád za to, kým skutečně jsme. Jak chceš být šťastný, když nejsi sám sebou? 

Proč být sám sebou?

Kdo není sám sebou, tak vnitřně trpí a trpí jeho duše, protože to kým je a co dělá je v rozporu s jeho srdcem (duši). Nakonec se toto naše skutečné vnitřní pravé já snaží vynořit napovrch. Proto se nedokážeme věčně přetvařovat a v dlouhodobém vztahu vždy nakonec ukážeme svůj pravý obličej. Někdy si ani neuvědomujeme, že nejsme sami sebou a tím trápíme sami sebe. Doslova jdeme sami proti sobě a nakonec se nám to může odzrcadlit formou nějaké nemoci například deprese, nebo rakovinou.

 

Jak tedy být sám sebou?

V první řadě musíme se oprostit od všech nálepek, které jsme získali od okolí – jako že nejsme dost dobří, že musíme dělat to a to, musíme být tím a tím, musíme být hodni a poslušní, aby nás okolí přijalo a měli nás rádi a podobně. Všechny tyto nálepky nevypovídají nic o nás ani našem životě. Nikdo nemůže lépe vědět než ty sám – kdo jsi, kým chceš být, co chceš dělat a kam chceš směřovat.

Druhý krok je přijmout sám sebe takového jaký jsi. To znamená přijmout sebe i se svými nedostatky, chybami a celou svou temnou stránkou. Přijmi vše – všechny nedostatky, které se týkají tvého vzhledu, povahy, vlastnosti a celého tvého bytí.

Poslední krok zaměř se na své srdce. Tvé touhy a tvé vášně ti ukazují směr a cestu, jak být šťastný a sám sebou. Najdi si cestu, která ti bude přinášet radost a energii, bude dělat šťastným a mít pro tebe smysl. Pokud najdeš tuto cestu, tak neber nikdy ne jako odpověď. Můžeš použít i meditace a vnitřně se napojit na své nitro, kde nalezneš všechny odpovědi, které potřebuješ znát. Stačí jen v meditaci zeptat a čekat až přijde odpověď, která může přijít hned a nebo to může chvíli trvat. Může přijít formou myšlenky, obrazu, nebo jakékoliv další formy.

Vděčnost jako cesta ke šťastnějšímu životu

Mezi štěstím a vděčností existuje přímé spojení. Vyjádření vděčnosti přináší štěstí tomu, kdo prožívá pocity vděčnosti a děkuje. Čím více je někdo vděčný, nebo cítí tuto extrémně silnou emoci vděčnost, tím méně času a prostoru je na negativní myšlenky.

Vděčnost je přístup a způsob života, který se ukázal, že má mnoho výhod, pokud jde o zdraví, štěstí ,spokojenost se životem a jakou máme kvalitu našich vztahů. Jde ruku v ruce s všímavostí, pokud jde o přítomný okamžik, uznání a zaměření se na to, co už máme nyní tady a teď, než na to, co nemáme, kde nejsme a obecně na nedostatek a negativní stánky. Pocit a vyjádření vděčnosti obrátí naše mentální zaměření na pozitivní, což kompenzuje přirozenou tendenci našeho mozku soustředit se na hrozby, starosti a negativní aspekty života. Vděčnost jako taková vytváří pozitivní emoce, jako je radost, láska a spokojenost, dokonce i výzkumy ukazují, že může zrušit mentální pozornost zaměřenou na negativní emoce, jako je například úzkost. Podpora vděčnosti může také rozšířit tvoje myšlení a vytvořit pozitivní cykly myšlení a chování zdravými a pozitivními způsoby. 

Musíme začít být vděční za to, co máme a přestat brát věci jako samozřejmost, protože vděčnost je klíč, který odemyká naše štěstí.

Jak se mi pomocí vděčnosti změnil život a začal jsem být šťastný

Během svého období, kdy jsem byl značně nešťastný si pamatuji, že jsem se soustředil většinou na věci, které jsem chtěl a úplně jsem zapomněl, na to co jsem už měl. V podstatě jsem většinu věcí, které jsem měl považoval za samozřejmost a co se stalo? O většinu z těchto věcí jsem ve svém životě přišel, protože jsem si jich nevážil a bral je jako samozřejmost.

Ale když jsem při svých průzkumech a studiích zjistil, že mnoho lidí ve svém životě praktikuje a doporučuje zařadit vděčnost do svého života, rozhodl jsem se to také zkusit. Neměl jsem co ztratit a nakonec jsem jenom získal a můj život se začal měnit.

Brzy poté, co jsem začal praktikovat vděčnost, jsem viděl výsledky ve svém životě. Začal jsem se cítit spokojenější a spokojenější, uvědomil jsem si, že nakonec moje situace nebyla tak špatná a začal jsem vidět svět a realitu úplně jinak.

Začal jsem si vážit svého života, věci a lidí, které jsou jeho součástí, byl jsem za to opravdu vděčný. Můžeš použít další 3 způsoby, jak pomocí vděčnosti dosáhnout štěstí.

Došel jsem k závěru, že to není štěstí, které nám přináší vděčnost, ale je to vděčnost, která nám přináší štěstí.

Vděčnost je cesta jak být šťastný

Jak jsme se už dozvěděli na začátku tohoto článku, tak štěstí je vnitřní stav mysli, který můžeme vytvářet pomoci pozitivních emoci a vděčnost je jedna z nich a navíc je velice mocná.

Je velmi snadné zapomenout na to, co máme, hlavně proto, že chceme více, což je naprosto v pořádku, ale máme sklon brát vše za samozřejmost, jako je například naše zdraví a začneme si to uvědomovat, až když se necítíme dobře, nebo onemocníme.

Vždycky máme na výběr, být vděční nebo být nevděční za to, co máme, je to opět naše volba. Štěstí je volba, protože všichni máme na starosti své životy a můžeme se rozhodnout žít tak, jak chceme.

Nejlepší je ráno cvičit vděčnost hned poté, co se probudíš a večer než jdeš spát, kdy si budeš vést deník vděčnosti. To znamená napíšeš si každý večer minimálně tři věci, za které jsi za uplynulý den vděčný. Můžeš také začít jen tím, že budeš říkat „děkuji, že jsem stále naživu“, děkuji za všechno, co mám v životě, a mentálně budeš procházet seznam věcí, za které můžeš být vděčný. Je důležité, aby jsi si vytvořil pocit vděčnosti a nejen aby jsi říkal „děkuji“, musíš se cítit vděčný, pocit vděčnosti musí být upřimný a vycházet ze srdce. Koukni na naše video na téma vděčnost jako klíč k hojnosti a štěstí

Začni ještě dnes s vděčností 

Já praktikuji vděčnost hlavně během dne, například pokud se mi něco povede, uvidím něco krásného, nebo přijde i něco nepříjemného, problém překážka jsem vděčný, že mi vesmír ukazuje cestu a mám příležitost růst. Ale taky, že jsem na své cestě, která mě naplňuje a dělá šťastným a nebo když dosáhnu nějakého cíle.

Jsme zvyklí hodně si stěžovat, když věci nejdou tak, jak chceme, ale když věci jdou tak, jak chceme, trávíme stejné množství času tím, že jsme vděční? Pravděpodobně ne, tak začni cvičit vděčnost.

Navrhuji, aby jsi právě teď přestal číst a začal hluboce přemýšlet o něčem, za co můžeš být vděčný pravě teď a začni vytvářet pocit vděčnosti. Jakmile si ho jednou vytvoříš, tak ho můžeš snadno kdykoliv vyvolat.

Vděčnost má vědecký prokázané účinky pro šťastnější život

Mnoho slavných osobností a celebrit dokazuje, že vděčnost je klíčem ke šťastnějšímu životu. Sam se můžeš přesvědčit. Podívej se na článek jedné z nejslavnějších celebrit současnosti Oprah, která potvrzuje, že vděčnost ji pomohla ke šťastnému životu.

Dokonce i vědecké studie prokazují, že pomocí vděčnosti můžeme dosáhnout štěstí a hlavně spokojenějšího života. Jedna taková vědecká studie prokazuje vliv vděčnosti na vnitřní pohodu, náladu a štěstí v životě.

Smysl života a životní poslání jako cesta ke štěstí

Šťastní lidé si svou práci užívají. Nepracují  pro peníze nebo slávu, ale pro vnitřní uspokojení, které jim tato práce přináší. Ti kteří uvízli v nenaplněném zaměstnání, kde jsou velice dobře zaplacení, nebo jsou slavní, nebo oboje, tak brzy zjistí, že to není cesta ke štěstí. Přestože získáváš odměnu za své schopnosti, tak si uvědom, že peníze jsou jen jedním z aspektů spokojenosti v práci. Pokud tě tvoje práce nenaplňuje vnitřně, nepřináší ti radost, štěstí a energii, tak je někde problém.

Klíčem je najít smysl života, něco, co ti dá hlubší význam, pocit naplnění, radost a štěstí. Cílem není jen vydělat peníze – samozřejmě, ty jsou také důležité, ale nejsou primárním cílem. Pokud jsou cílem jen peníze, nikdy nebudeš vnitřně šťatsný.

Vykonávej práci, nebo kariéru, která tě baví a naplňuje, protože to je cesta, jak být šťastný v životě a žít spokojený život. Pokud v práci nejsi respektován, najděte uspokojivou práci, která vás baví; Ujišťuji tě, že vždy existuje mnoho způsobů, jak dělat to, co tě baví a naplňuje. V dnešní době je tolik možností a způsobů dostupných, kterých před několika lety nebylo možno. Mnoho lidí plýtvá svými nejlepšími roky vyděláváním peněz pro své rodiny, zaplacení učtů, hypotéky, dluhu zatímco svou vášeň odsunuli na druhou kolej. Tvoje štěstí je jednou z hlavních priorit. Pokud neděláš, co tě baví a naplňuje tak vnitřně nežiješ. Kdo dělá práci jen pro peníze, úspěch a slávu, tak nežije. Takový člověk vnitřně zemřel. Něco v sobě zabil a tím něčím je jeho touha, vášeň, jeho srdce a duše umírá. 

Objev účel a význam svého života. Dej svému životu smysl

Co je tvůj účel? Co dává tvému životu smysl? Pokud si nejsi jistý, pak je ve tvém zajmu to co nejdříve zjistit, než bude pozdě. Polož si následující otázky:

 • Co dává mému životu největší význam a smysl?
 • Jaká je moje vášeň a touha? Co mě každý den dostane z postele?
 • Jaké jsou moje silné a slabé stránky? Co mi říkají o mém účelu?
 • Pokud mám v životě smysl a účel,  snažím se ho aktivně zapojit? Pokud ne, co mě drží zpátky nebo mi stojí v cestě?

Přítomný okamžik tady a teď

Když jsem začal žít přítomnosti, tak jsem se začal cítit šťastnější.

Když jsem usiloval v životě o štěstí, čekal jsem, až se něco stane a tak jsem se většinu času soustředil na budoucnost a někdy dokonce i na minulost, litoval jsem věcí, které jsem udělal nebo naopak neudělal. Většinou moje mysl byla absolutně zaneprázdněna a někde mimo přítomnost, fyzicky jsem něco dělal, ale ve své mysli jsem byl někde jinde.

V podstatě jsem byl neustále zaměstnán tvorbou plánů a dosahování cílů. Nechápejte mě špatně, je dobré mít plány a cíle, ale zapomněl jsem žít přítomnosti.

Bylo to opravdu stresující a moje úroveň soustředění byla velmi nízká, protože jsem nebyl zvyklý soustředit se na věci, které dělám a moje mysl byla divoká a rozlítána.

Pak jsem po delší době došel na uvědomění, že pokud budu čekat až se něco stane, něčeho dosáhnu, někým budu, někam se dostanu a podobně, tak budu celý život jen čekat a život mi uteče mezi prsty. Uvědomil jsem si důležitost žít v přítomnosti tady a teď, pokud chci žít šťastným životem. Také jsem začal více meditovat, protože právě meditace je jeden z nejlepších nástrojů, jak se dostat do přítomného okamžiku a být tady a teď. 

Co se stalo když jsem ovládl přítomný okamžik

Když jsem začal žít v přítomnosti, podařilo se mi ovládnout mysl a začal jsem se cítit konečně šťastný. Štěstí přichází zevnitř a každý den musíme pracovat na svém štěstí. Naučil jsem se, že pokud se naučíme ovládat svou mysl, můžu ovládat svůj život.

Všechno záleží jen na nás, protože všichni máme svobodu volby a máme na výběr, můžeme žít přítomnost a cítit se šťastně a mít pod kontrolou naší mysl, nebo můžeme nechat naši mysl, aby ovládala náš život.

Běžně si ani neuvědomujeme, že štěstí je možné pouze v současném okamžiku, proto v tomto pravém okamžiku musíme být šťastní.

Žít v přítomnosti znamená být si vědom toho, co děláme v současném okamžiku, začít se zaměřovat i na každou maličkost, kterou děláme, ale i na to, jak se cítíme a jaké máme myšlenky. To znamená, že mysl a tělo dělají to stejné, jsou navzájem propojení. Tímto způsobem si uvědomíme, co se děje uvnitř naší mysli i kolem nás.

Jak být šťastný – vztah k sobě a sebeláska

Sebeláska je další klíčový prvek, který je velmi úzce spojeny se štěstím. Potíž je v tom, že příliš často je láska ke své osobě považována za sobeckou. Je nezbytné se zbavit tohoto přesvědčení, protože tě bude omezovat v životě. 

Klíčem k milování sebe samého je zbavit se svých nedostatků a vidět je, že to jsou vlastnosti, díky kterým se odlišuješ od ostatních.

Klíčem k tomu, jak být šťastný je milovat sebe a věřit v sebe, ve své schopnosti v to kým jsem a kdo jsem. Znamená to vystoupit z pohodlí a uvěřit, že můžeš cokoliv na světě, i když si možná zrovna myslíš že ne. Nakonec se ve tvém životě objeví přesně ty věci, které tě vyzývají k akci a získáš neskutečnou motivaci pro svou životní cestu. Tuto cestu můžeš zvládnout, protože pokud budeš následovat svou vášeň a své touhy, tak existuje jen velmi málo způsobů, které tě na tvé cestě mohou zastavit. Tvé srdce tě bude tlačit do akce budeš vnitřně motivován a nakonec dosáhneš štěstí, protože jsi na správné cestě.

Najdeš zdroje, zkusíš nové věci, potkáš lidi, kteří ti pomohou dosáhnout tvých snů. V životě existují dva druhy lidí. Jedna skupina tě bude podporovat a posouvat a druhá tě bude shazovat a ničit. Existují lidé, kteří tě budou manipulovat a srazí tě na kolena, budou tě využívat a okrádat o energii. Nenech si ve svém životě od těchto lidí, kteří tě zpomalují nebo se tě snaží změnit odradit. V ideálním případě propusť tyto lidí ze svého života. Udržuj ve svém životě ty lidi, kteří tě neustále tlačí, inspirují a podporují, aby jsi dosáhl svých snů.

Jak být šťastný a proč právě sebeláska

Jediný člověk, na kterého se můžeš skutečně spolehnout, jsi ty sám. Ale pokud naplníš svůj život lidmi, kteří tě budou inspirovat a otevřou tvoji mysl a srdce, budeš mnohem šťastnější. Naučíš se také milovat sám sebe a budeš se moci spolehnout sám na sebe.

Přestaň pochybovat o sobě a používat výmluvy. Ve chvíli, kdy se přestaneš vymlouvat, nebudeš hledat chyby v druhých a hledat potvrzení a schválení tvé cesty, tvých názorů a podobně od ostatních, tak budeš šťastný a úspěšný.

Sebeláska a vztah k sobě je základem pro tvé ostatní vztahy. Tak jak se chováš sám k sobě, tak se budeš chovat i k ostatním a následně se budou stejně chovat i ostatní k tobě. Proto musíš uzdravit svůj vztah k sobě a začít pěstovat sebelásku.

Pokud nedokážeš být šťastný, když jsi sám bez jakéhokoliv člověka vedle sebe, tak nikdy nedokážeš být skutečně šťastný ani ve vztahu. Musíš se prvně naučit žít sám se sebou a být šťastný bez přítomnosti jakéhokoliv dalšího člověka vedle sebe. Musíš přijmout sám sebe takového jaký jsi i se svými temnými stránkami. Následně dokážeš být šťastný sám se sebou a objevíš skutečné vnitřní štěstí. Musíš pochopit, že šťastným tě nemůže udělat nikdo na světě jedině ty sám. Vztah k sobě a sebeláska je k tomu klíčem. 

Sebeláska sny a štěstí

Sebeláska je důležitá i proto, aby jsi zůstal sám sebou a naučil se říkat ne. Mnoho lidí začne dělat v životě, nebo ve vztahu kompromis a tím se vzdává svého života. Kompromis ti může ukrást identitu, protože díky němu se můžeš nevědomě vzdát svých snů a své životní cesty, která tě dělá šťastným. Nikdy si nenech nikým ukrást své sny a vždy si za nimi stůj.

Možná jsi v situaci, kdy jsi dělal kompromisy a na základě toho jsi se vzdal svého života. Možná žiješ právě teď život někoho jiného. Pokud ano, tak se musíš vrátit zpět do svého života. Začni se soustředit na své srdce, protože tvé srdce a tvá duše ví, co je pro tebe nejlepší. Jen se nech vést zpět ke svému životu a dělej vše, co tě skutečně baví a naplňuje. Možná nežiješ svůj život a ani si to neuvědomuješ. Pokud máš problém s kompromisy a nevíš zda žiješ svůj život, nebo život někoho jiného, tak si pusť video níže. Toto video ti pomůže pochopit, kdy dělat a kdy naopak nedělat kompromisy a proč. Také pochopíš lépe, jak se vrátit zpět ke svému životu.

Další video, které doporučuji shlédnout Vztahy štěstí a sny – jak být šťastný a jak být sám sebou

Štěstí jako cesta

Neexistuje cesta ke štěstí, protože štěstí je cesta. Život se někdy může zdát jako snaha o dosažení štěstí. Často slýcháváme tu otřelou frází: „Jakmile najdu svou spřízněnou duši, tak budu šťastná“ nebo „pokud dostanu tu práci, budu šťastný“ nebo „jakmile jednou vydělám takový nebo takový příjem, pak budu šťastný.“ Tento dočasný pocit štěstí, ale nevychází zevnitř, ale z vnějšího světa. Není skutečný je to pouhá iluze, která nemá nic s pravým a skutečným štěstím společného. Lidé, kteří říkají tyto věty možná jsou po dosažení určitého výsledku chvíli „šťastní“, ale nakonec jsou tam, kde byli před tím než dosáhli svého cíle. Co takový člověk udělá dál? Začne hledat štěstí v jiném cíli, kterého může dosáhnout. Nakonec se takový člověk stane závislým na dosahování cílů. Ale skutečné štěstí nikdy nepozná. Jen se žene za iluzi štěstí.

Vše je způsobeno tím, že skutečné štěstí není o cíli, ale o cestě. Nejlepší cesta, jak být šťastný je najít si životní cestu, která tě bude naplňovat, přinášet radost a dělat tě šťastným. Musíš objevit smysl svého života a začít plnit své životní poslání, protože to je nejlepší cesta, jak být šťastný.

6 Komentářů
 1. Filip

  Úžasný článek na téma štěstí. Děkuji mockrát. Být šťastný je můj velký problém. Mám všechno peníze, vztah, rodinu, zdraví, ale nejsem šťastný. Toto je jediný článek, kde jsem našel co přesně dělat, abych byl šťastný. Děkuji ještě jednou.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Filipe to je úžasné jsem rád, že vám tento článek otevřel oči a doufám, že vám i pomůže na cestě k vnitřnímu štěstí 🙂

   Odpovědět
 2. Adéla

  Ano souhlasím! Je to krásně napsáno. Mám trochu problém žít v přítomnosti. Zkoušela jsem to různými cestami a nejde mi to. Ale vím, že jednou se to naučím. Děkuji za článek a přeji mnoho úspěchů. Ráda vás sleduji jste úžasní.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Adélo. Časem bude určitě i na přítomnost a přítomný okamžik článek i video, kde bude více tipu jak s tímto pracovat 🙂 Děkujeme moc vám také přejeme hodně úspěchu 🙂

   Odpovědět
 3. Jirka

  Jak poznam kdo jsem?když jsem hloupý negramotný nic neumím a nic jsem nedokázal a jsem tu zbytečný ,tak to mám přijmout a žít s tím?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Jirko toto je jen tvůj úhel pohledu na sebe já to měl kdysi stejně jako ty, ale pak jsme změnil to jak se na sebe budu dívat a začal jsem na sobě pracovat a můj život se začal měnit. Pokud toto chceš změnit, tak doporučuji náš online kurz sebelásky, protože přesně toto řeší krok za krokem 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares