V tomto článku ti ukážu, jak vytvořit silný a zdravý vztah k sobě. Objevíš, jakou moc má sebeláska ve tvém životě a jak jí skutečně dosáhnout.

Pokud chceš uzdravit své vztahy a svůj život, pak se ti tento článek rozhodně bude líbit.

Pozoroval jsi někdy zrcadlový odraz svého těla a cítil si nesnesitelnou touhu po změně? Naslouchal jsi někdy vlastním myšlenkám a přistihl se při kruté sebedestruktivní kritice?

V těchto chvílích je těžké uvěřit, že jsi dost dobrý takový, jaký jsi. Ale co když ti řeknu, že právě tam, uprostřed všech těchto nejasných pocitů a nejistot, začíná cesta k jednomu z nejúžasnějších dobrodružství tvého života? Ano, hovořím o dobrodružství sebelásky a sebepřijetí.

V dnešním světě, kde je téměř vše měřeno externími standardy úspěchu, vzhledu a sociálního postavení, se sebeláska a sebepřijetí stávají vzácnými klenoty, které si málokdo opravdu cení. A přesto jsou to právě tyto klenoty, které nám mohou odkrýt tajemství hlubokého osobního štěstí a duševní pohody.

V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa sebelásky a sebepřijetí, objevíme, jak tyto pojmy mohou radikálně transformovat tvůj život a poskytneme ti praktické návody, jak zahájit tuto nejvýznamnější cestu tvého života.

Protože milovat sebe sama není sobectví – je to nejčistší forma lásky, kterou si každý z nás zaslouží, včetně tebe. Věř mi, jsi toho hoden. Tak pojďme společně začít.

Co je to sebeláska?

Sebeláska je jediná pravá láska, a jde tedy o bezpodmínečnou lásku, uznání a přijetí sebe sama. Bezpodmínečná láska znamená, že bez ohledu na to, kdo jsi nebo co děláš, budeš se vždy milovat a přijímat s neměnnou silou.

Jde o vztah k sobě a hlavně o to, jak dokážeš přijmout a milovat sám sebe, a to jak svou světlou, tak i temnou stránku svého bytí.

Sebeláska znamená mít velký respekt k sobě, k vlastnímu tělu, k vlastnímu blahu a štěstí. Sebeláska znamená starat se o své vlastní potřeby a ne je obětovat, abys potěšil ostatní.

Neznamená to, že si myslíš, že jsi nejchytřejší, nejtalentovanější a nejkrásnější osoba na světě. Pokud miluješ sám sebe, přijímáš své takzvané slabiny a nedostatky a chápeš je jako součást své podstaty a svého bytí.

Přečti si náš článek na téma toxická sebeláska, který ti odhalí toxické chování v přestrojení, které mnoho lidí dělá nevědomě, aniž by si to uvědomovali a myslí si, že jde o sebelásku, ale ve skutečnosti tím ubližují sobě i lidem kolem sebe a poškozují si celkovou kvalitu života.

Proč je sebeláska tak důležitá?

V první řádě si musíš uvědomit, že ten nejdůležitější vztah na světě – je vztah k sobě.

Ano, tvůj vztah sám k sobě určuje kvalitu všech tvých dalších vztahů ve tvém životě. Pokud nebudeš přijímat a milovat sám sebe, nemůžeš přijímat ani milovat nikoho jiného a dokonce ani nikdo tebe nemůže milovat. Nejsi totiž schopen tuto lásku přijímat.

Milovat a přijímat sám sebe i celý svůj život je absolutní základ, alfa a omega pro naše vztahy, ale je to také nejdůležitější pilíř, jak být šťastný a žít naplněný a spokojený život.

Bez úcty a lásky k sobě si nikdy nemůžeme plně vážit ani druhých lidí, natož je přijmout takové, jací jsou. Naopak člověk, který má vysokou míru sebelásky, vyzařuje z něj charisma a harmonie působí pozitivně na své okolí.

Takový člověk přirozeně rozdává lásku všude kolem sebe, protože jeho pohár lásky je naplněný a začal přetékat. To znamená, že se naučil dávat lásku a tudíž ji také může přijímat. Kdo chce lásku přijímat, musí se jí prvně naučit dávat.

Láskyplný člověk žije v lásce, souladu a míru jak sám se sebou, tak i s druhými lidmi. Takový člověk se umí chovat s respektem a úctou k sobě, ale i k ostatním lidem a celému světu.

Studie z roku 2023 ukazuje, že sebeláska je jedním ze tří nejdůležitějších faktorů spojených s osobním štěstím, spokojeností, pohodou a blahobytem v životě.

Pomoci sebelásky můžeme velmi výrazně podpořit proces hubnutí a transformaci své postavy, ale i celého svého zevnějšku. Láska k sobě je zaručeně klíč, jak zhubnout, protože jde o jednu z hlavních příčin nadváhy. Miluj své tělo a zamiluj se do sebe do každé části svého těla. Přijmi všechny své nedokonalosti a chyby. Nakonec i hubnutí ti půjde samo.

Sebeláska a vztahy

Sebeláska ve vztahu je nesmírně důležitá, protože pokud se nepřijímáš a nemiluješ sama sebe, nemůžeš plně milovat a přijmout ani svého partnera.

Pokud od partnera vyžaduješ, aby ti lásku neustále dokazoval různými způsoby, jde o opak sebelásky. Tímto opakem je závislost. Závislost na partnerovi znamená, že jsi závislá na jeho lásce a vyžaduješ neustálé potvrzení této lásky.

Toužíš po neustálém dokazování, že tě miluje a na této potřebě stavíš svou vlastní sebehodnotu. Taková závislost může vytvořit nezdravou dynamiku ve vztahu, vyvolat žárlivost, vést k napětí mezi partnery, což se může rychle změnit v toxický vztah, v němž dochází k manipulaci, zneužívání a někdy i k násilí.

Ideálně by oba partneři měli být schopni najít lásku a sebeúctu uvnitř sebe samých, což by vytvořilo základ pro zdravý a rovnocenný vztah.

Jak se projevuje závislost ve vztahu

Člověk, který je citově závislý na svém partnerovi, trpí nedostatkem lásky, je v tomto vztahu nešťastný a viní za to svého partnera.

Samozřejmě, takový člověk nechce být nešťastný a neprovádí to naschvál, ale spíše uvízl v pasti. Cítí se v tomto vztahu bezmocný, protože od svého partnera vyžaduje lásku, naplnění potřeb a různé formy dokazování a ujišťování.

To pak často přerůstá v nepřiměřenou žárlivost, kontrolování a někdy to může zajít až na hranu zákona v podobě fyzického či psychického násilí. Zároveň si ale neuvědomuje, že partner ani nikdo jiný nemůže jeho potřeby a lásku plnohodnotně naplnit. Takový člověk se cítí bezmocný a uvízl v jedné velké pasti.

Jediná cesta, jak z této pasti ven, je skrze sebelásku. Takový člověk musí pochopit, že problém je uvnitř něj a je jen na něm, aby jej přijal.

Následně může provést vnitřní změnu u sebe. Klíčem je přijetí vlastní zodpovědnosti a ukončení obviňování partnera za nedostatek pozornosti, lásky a nesplnění potřeb.

Sebeláska také zlepšuje dynamiku vztahu, pomáhá k hlubší intimitě, spojení, harmonii, buduje důvěru, bezpodmínečnou lásku a obecně patří k mnoha způsobům, jak oživit vztah a zlepšit jeho kvalitu.

Mimo to je sebeláska atribut číslo jedna a nejdůležitější pilíř, jak zachránit vztah a vybudovat hlubší spojení, intimitu a důvěru ve vztahu.

sebelaska-ve-vztahu-infografika

Jak se zdravá sebeláska projevuje?

Zdravá sebeláska je o přijmutí sám sebe jako jednoho velkého a dokonalého celku. Jde o bezprostřední lásku k sobě samému a o přijmutí své tělesné, mentální i duševní podstaty bytí, a to jak své světlé, tak i temné stránky.

Jak se projevuje zdravá sebeláska:

 • Láskou ke svému vlastnímu tělu – To znamená milovat a přijímat své tělo a každou buňku, která je součásti tvého těla.

 • Láskou ke své duši – Milovat a naslouchat své duši a naplňovat její potřeby. Žít v souladu se svým srdcem, být sám sebou, projevovat své čisté a kreativní já a dělat to, co tě baví a naplňuje.

 • Láskou ke své vlastní mysli – Myslet pozitivně a hlavně nebýt kritický vůči sobě ani k ostatním lidem. Smýšlet pozitivně ve vztahu k sobě, k ostatním lidem, k životu a celému světu.
 • Láskou ke svému bytí – Bezprostředně milovat a přijímat celou svou osobnost i podstatu bytí a celou svou bytost na všech úrovních, včetně své temné stránky.
 • Láskou k životu a celému světu – Milovat svůj život a celý svět, protože jde o hluboké pochopení principu jednoty, který nám říká, že všichni jsme jedno.

Výhody sebelásky pro tvůj život

Sebeláska má mnoho různých dokonce i vědeckých prokázaných výhod pro tvůj život a to v různých oblastech nejen pro tvé vztahy. Pojďme si ukázat konkrétní výhody sebelásky pro tvůj život.

 • Lepší, spokojenější a šťastnější život
 • Kvalitnější vztah se sebou samým
 • Lepší vztahy s ostatními lidmi
 • Přijetí sebe sama = být sám sebou
 • Umění říci „ne“
 • Umístění sebe sama vždy na první místo
 • Zlepšené zdraví
 • Schopnost kdykoli vyjádřit svůj názor
 • Naplnění vlastních potřeb
 • Soucit k sobě, k ostatním a k celému světu
 • Respektování chyb a životních cest ostatních lidí
 • Nastavení a respektování vlastních hranic, ale i hranic ostatních
 • Osvobození od potřeby hledat lásku a naplnění od ostatních lidí

Výhody jsou patrné v každé oblasti života. Celkově lze říci, že budeš mít jednodušší, šťastnější a spokojenější život. Osvobodíš se od toho, co si o tobě ostatní myslí, a začneš žít svůj potenciál naplno.

Doporučuji ti přečíst si náš článek, jak neřešit, co si ostatní o tobě myslí a mít vše u prdele, kde jsem sdílel několik důležitých myšlenek a uvědomění, která mi změnila život a umožnila mi doslova odpoutat se od toho, co si ostatní myslí. Je to velmi silný a inspirativní článek se spoustou zpětné vazby.

Jak se buduje sebeláska?

Existuje celá řada způsobů a metod, jak budovat silný a zdravý vztah k sobě. V následujících bodech se koukneme na několik velmi důležitých bodů, jak se buduje sebeláska a sebepřijetí.

Trauma, minulost a přejaté vzorce chování a myšlení

Uzdravení traumata, minulosti a přejatých vzorců chování a myšlení od rodičů je naprosto prvním a nejdůležitějším krokem v procesu budování sebelásky a existuje několik důvodů, proč je to tak.

 • Omezené sebepojetí: Přejaté vzorce a traumata často omezují tvé chápání sebe sama. Mohou tě například nutit k tomu, aby ses viděl jako neúspěšný, nedostatečný nebo nedokonalý. Uzdravením těchto aspektů se otevírá prostor pro pozitivnější a realističtější sebeobraz.
 • Cyklické chování: Některé nezdravé vzory chování a myšlení jsou generovány traumatem nebo přejatými vzorci a pokud je neřešíš, mohou se stávat opakujícím se cyklem, který podkopává tvou sebelásku.
 • Autentičnost a svoboda: Bez uzdravení minulých traumata a přejatých vzorců nemáš plnou kontrolu nad svými myšlenkami, emocemi a chováním. To ti brání v tom, abys byl autentický a svobodný ve svém životě a schopnosti milovat sám sebe.
 • Vztahy s ostatními: Nedořešená minulost a neuzdravené traumata často komplikují tvé vztahy s ostatními. Vztahy s lidmi ve tvém životě jsou zrcadlem tvého vztahu k sobě samému. Proto, pokud chceš opravdovou sebelásku, musíš se zaměřit na uzdravení těchto aspektů.
 • Osobní rozvoj: Uzdravení minulosti a překonání přejatých vzorců je klíčové pro osobní rozvoj. Pokud jsi schopen se vymanit z těchto restrikcí, máš svobodu stát se tím, kým opravdu chceš být, což je podstata sebelásky.
 • Kvalita života: Konečně, uzdravení traumata a přejatých vzorců významně zlepšuje tvou celkovou kvalitu života. To následně zvyšuje tvou kapacitu pro sebelásku, protože pokud jsi spokojený se svým životem, je jednodušší mít se rád.

Uzdravení traumat, minulosti, přejatých vzorců myšlení a chování je první a nejdůležitější krok na cestě k sebelásce a sebepřijetí.

Uzdrav své kořeny

Nemůžeš stavět dům, pokud nemáš pevné základy. Strom nemůže mít zdravou a krásně zelenou korunu, pokud nemá zdravé a pevné kořeny. Stejně tak nemůžeš vést šťastný a spokojený život, pokud tě negativně ovlivňuje tvá minulost a tvé podvědomí.

Proto ti doporučujeme náš online program Cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem napříč všemi aspekty sebelásky, sebepřijetí a sebevědomí. Začínáme od těch nejdůležitějších aspektů, jako je uzdravení traumat, minulosti, přejatých vzorců myšlení i chování a přeprogramování podvědomí.

Dále navazujeme na další klíčové a důležité aspekty, a to vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi. K online programu získáš přes 20 audionahrávek v podobě meditací, programování mysli, podprahových nahrávek pro muže i pro ženy, materiály ke stažení, více než 130 lekcí a mnoho dalšího. Můžeš také využít konzultace k online programu a mnoho dalších výhod.

Uzdravit traumata, minulost a přejaté vzorce myšlení a chování jsou proto základním kamenem na cestě k sebelásce. Je to proces, který nemá rychlé řešení, ale je to investice, která se mnohonásobně vyplatí v dlouhodobém horizontu.

zdrava-sebelaska

Přeprogramuj své podvědomí

Podvědomí je jednou z nejmocnějších částí lidské mysli, která má velký dopad na tvé chování, emoce a rozhodování. Tvůj život je ovládán z 95% tvým podvědomím.

Zvláště v raném věku, do 6–7 let, je lidské podvědomí nejcitlivější na programování. V tomto období se naše mysl naplňuje různými návyky, postoji, hodnotami a přesvědčeními, které nás formuji a následně provázejí celým životem.

Je to způsobeno tím, že mozek malých dětí funguje na jiných frekvencích, která je ideální pro „nahrávání“ nových informací. To je také důvod, proč se některé z našich nejhlubších přesvědčení a vzorců chování tvoří právě v raném dětství.

Tyto „programy“ mohou být pozitivní i negativní. Pokud vyrůstáš ve zdravém, podporujícím prostředí, tvůj vývoj může směřovat k sebepřijetí, sebelásce a sebevědomí.

Nicméně, pokud tvůj vývoj probíhá ve stresujícím nebo toxickém prostředí, můžeš si osvojit negativní vzorce myšlení a chování, které tě brzdí v dospělém životě.

Přeprogramování podvědomí je proto klíčové, pokud chceš dosáhnout skutečného sebevědomí a sebelásky. To zahrnuje uvědomění si, jaké programy jsi převzal a vytvořil v minulosti a následné „přepsání“ těchto programů novými, zdravějšími programy, návyky a přesvědčeními.

Odstranit pouze staré negativní a omezující víry a přesvědčení z podvědomí nestačí. Vždy musí být nahrazeny novými pozitivními, které tě podpoří na tvé nové cestě k dosažení tvých snů a cílů – ať jsou jakékoliv.

Tyto nové víry a přesvědčení musí být dostatečně ukotvené ve tvém podvědomí, jinak nedojde k trvalému efektu a postupně budeš nevědomě sabotovat sám sebe, aniž bys si to uvědomoval.

Zároveň nelze budovat sebelásku a sebevědomí, pokud nedojde prvně k přeprogramování podvědomí, protože se vždy budeš podvědomě sabotovat. V takovém případě si budeš podřezávat větev pod svými nohami, i když na sobě budeš pracovat a budovat si svůj nový život.

Nejlepší metoda přeprogramování podvědomí

Nejlepší, nejsilnější a nejjednodušší metoda přeprogramování podvědomí jsou naše podprahové nahrávky. Ty vytvářejí nové víry a přesvědčení v podvědomí, což vede k novým modelům a vzorcům chování a myšlení. Tím pádem se formují nové zdravé návyky, chování a pocity, které tě podporují na tvé cestě k dosažení tvých snů a cílů.

V tomto případě v našem online programu Cesta sebelásky najdeš více než 20 takových nahrávek, které přeprogramují tvé podvědomí na sebelásku, sebevědomí a sebepřijetí.

Samozřejmě máme k tomu všemu i další podpůrné techniky, nástroje a strategie, aby se dosáhlo nejlepších možných výsledků. Výsledky našich klientů jsou naprosto fenomenální, což dokazují i samotné recenze.

Přeprogramování podvědomí je nesmírně důležité, protože tvé sebepřijetí, sebeláska a sebevědomí nejsou jen nějakými aspekty tvého života. Jsou to základní pilíře, na kterých je postavena tvá celková pohoda, mentální zdraví a schopnost vést smysluplný a naplňující život. Bez pevného základu v těchto oblastech je těžké postavit život, ve kterém se cítíš spokojený, šťastný a naplněný.

Spoj se s tvou vnitřní bytostí

Většinu svého života se hodnotíme na základě našich titulů, rolí a úspěchů. Identifikujeme se s našimi úspěchy i neúspěchy, stavem našich vztahů, pracovním postavením, bankovním zůstatkem a tituly, jako by tyto faktory vyprávěly úplný a skutečný příběh o tom, kdo jsme.

Tvoje pravá identita je něco hlubšího a věčného než tvoje vnější já. Jsi přirozeně božská, krásná a jedinečná bytost, bez ohledu na to, co se děje ve tvém životě. 

Udělej si čas, abys se spojil se svým vnitřním duchem (svou duší), svým věčným já, například pomocí meditace, jógy, dechového cvičení, relaxace, nebo činnosti, kterou miluješ.

Odpuštění

Odpuštění je jeden z nejvíce důležitých faktorů, které ovlivňují sebelásku a vztah k sobě. Pokud v sobě uchováváš, třeba i v hlubinách svého nitra, pocity křivdy, ublíženosti, zášti vůči jiným či sám sobě, stejně jako pocity viny nebo touhu po pomstě, pak tím v první řadě škodíš sám sobě.

V takovém případě nelze hovořit o sebelásce a zdravém vztahu k sobě. Možná si tyto vnitřní pocity ani vědomě neuvědomuješ, ale přesto ti komplikují život a brání v přijetí vlastní jedinečnosti.

V první řadě musíš odpustit všem, kteří ti v minulosti, ale i v současnosti, ublížili, zradili tě, ukřivdili ti a podobně.

Poté musíš odpustit hlavně a především sám sobě. Jde o nejdůležitější proces pro vybudování silného vztahu k sobě a cestu k sebelásce.

Proto Lenka vytvořila meditaci pro hluboké odpuštění. Můžeš tuto meditaci využívat tak dlouho, dokud neodpustíš všem, kteří ti v životě ublížili. Tento proces vede k osvobození se od pout minulosti a otevře ti dveře k novým možnostem. Pomůže ti uzdravit tvé vztahy, zlepší se tvá zdravotní stránka, ale uzdravíš tím i celý svůj život.

Sebepoznání jako cesta sebelásky

Sebepoznání je jedním z klíčových kamenů na cestě k sebelásce. Oba tyto pojmy jsou úzce propojeny a vzájemně se doplňují. Zde je několik důvodů, proč je sebepoznání tak důležité pro budování sebelásky:

 • Pochopení svých emocí a myšlenek: Sebepoznání ti umožní rozumět svým vlastním emocím a myšlenkovým vzorům. Když víš, co cítíš a proč, máš lepší šanci přijmout sebe sama takového, jaký jsi a pracovat na změnách, které by tě mohly udělat šťastnějším.
 • Rozpoznání vlastních potřeb a tužeb: Znát sebe sama znamená rozumět svým potřebám, hodnotám a touhám. To ti umožní nastavit si životní cíle a priority, které jsou v souladu s tím, kým ve skutečnosti jsi.
 • Větší emoční odolnost (emoční inteligence): Sebepoznání ti dává nástroje, jak se vypořádat s životními výzvami a stresy. Když rozumíš svým emocím a reakcím, jste schopný je lépe zvládat a nemáš pocit, že tě tvůj život unáší na vlnách nekontrolovatelných emocí.
 • Lepší vztahy: Když sebe lepe poznáš, stáváš se vnímavějším i k emocím a potřebám ostatních. To vede k většímu porozumění a hlubším, smysluplnějším vztahům.
 • Zvýšení sebevědomí a sebehodnocení: Poznání svých silných stránek, ale i slabých, ti umožní si vážit sebe sama v celé své komplexnosti. Nebudeš se snažit stát se někým, kým nejsi, ale naopak si vážit toho, kým jsi.
 • Autentické a svobodé já: S hlubším sebepoznáním přichází i schopnost dělat vědomé rozhodnutí nezávislé na vnějších očekáváních nebo tlacích. Cítíš se svobodnější a život máš více ve svých rukou.
 • Sebepřijetí: To je možná nejdůležitější bod. Sebepoznání vede k sebepřijetí. Když se přijmeš se všemi svými „nedokonalostmi“, objevíš pravou sebelásku.

Sebepoznání je tedy nejen cestou k lepšímu porozumění sebe sama, ale také k budování hluboké a autentické sebelásky, která ti může skutečně zlepšit život.

Nastavení a respektování zdravých vnitřních hranic

Hranice jsou nezbytné pro zdravé vztahy a skutečně zdravý život. Nastavení a udržení hranic je dovednost. Bohužel, je to dovednost, kterou se mnozí z nás nikdy neučili.

Bohužel, schopnost pochopit, kde jsou tvé hranice, vychází ze sebepoznání, z tvé vnitřní hodnoty a hodnotového systému. Pokud nemáš správné a hluboké hodnoty, nemůžeš mít ani správně nastavené hranice.

Mít zdravé hranice znamená vědět a pochopit, jaké jsou tvé limity. Žádné hranice = malá nebo nízká sebeúcta.

Hranice jsou pro nás velice důležité. Chrání tvé potřeby a ctí tvou hodnotu. Nikdy neváhej si nastavit zdravé hranice. Tip, který ti pomůže rozpoznat, kdy je třeba nastavit hranici, je naslouchat vlastní intuici.

Určitě nechceš, aby se ostatní k tobě chovali jako k rohožce, nebo tě využívali a podobně. Proto je potřeba nastavit hranice. Samozřejmě je také třeba respektovat hranice ostatních lidí, stejně jako ty své.

Hranice je potřeba nastavit ve vztahu, ale i v životě a hlavně ve vztahu k sobě. Proto je potřeba budovat sebelásku a vztah k sobě, aby jsi přitahoval do svého života ty správné lidi, kteří odrážejí tvou vlastní sebeúctu a sebehodnotu. 

 • Hranice zlepšují tvé vztahy a sebeúctu.
 • Hranice ti umožňují šetřit tvou emocionální energii.
 • Hranice ti dávají prostor k růstu.

Nauč se říkat ne

Umění říct „ne,“ když je to potřeba, je problémem mnoha lidí v dnešním světě. Lidé, které neumějí říct „ne,“ jsou často zneužívány druhými. Toto zneužívání může v jejich životě způsobit velké problémy, někdy dokonce i zdravotní.

Je to způsobeno tím, že jednají proti svým vlastním potřebám a přesvědčením. Jinými slovy jdou proti sobě a tím si poškozuji svůj život. Za cenu vyhnutí se vnějším konfliktům vytvářím v sobě vnitřní konflikt, což je mnohem závažnější a riskantnější.

Takový člověk raději ohrozí své vlastní zdraví a kvalitu života, než aby upřímně vyjádřil své pocity, potřeby a jednal v souladu se svými vnitřními hodnotami. Děje se tak, protože si sám sebe nedokáže vážit, nemá se rád nebo co je ještě horší, vnitřně se nenávidí.

Vnitřně cítí, že by měli říct „ne,“ ale raději vyhoví ostatním, aby se vyhnul konfliktu, nepůsobil špatně, nebo aby si o něm ostatní nemysleli nic špatného.

Zde tkví problém, a tím je nedostatečná sebeláska, úcta k sobě samému a nedostatečná sebehodnota.

Kdy a v jakých situacích je potřeba se naučit říkat ne:

 • To, co někdo žádá, je v rozporu s tím, co opravdu chceš. Neboj se říct „ne“, vyjádřit svůj názor a stát si za svými zásadami a názory. Buď vždy naprosto upřímný.
 • Nemáš právě teď čas.  Pokud nemáš čas, je naprosto normální říct „ne“ a dokonce ani nemusíš nikomu nic vysvětlovat. Pokud chceš někomu něco vysvětlit, ujisti se, abys byl zdvořilý. Pokud použiješ správný přístup, pochopí to.
 • Pokud by to měla udělat zodpovědná osoba. Jednoduše řekni, že to není tvá zodpovědnost, nebo že to může dotyčný udělat lépe než ty.
 • Pokud to pomůže druhé osobě, aby to udělala, protože se tím něco naučí. Může to být obtížné vysvětlit, ale tím pomůžeš druhé osobě, i když to tak zpočátku nemusí vypadat. Nakonec ti poděkuje.
 • To, co žádají ostatní je špatné, (podle tvého názoru). Neboj se být upřímný! Nemusíš dělat a dokonce bys neměl dělat něco, kde jdeš proti sobě. Může to mít na tebe poté obrovský negativní dopad, pokud se nenaučíš říkat ne.

Využij vděčnost pro sebe a své tělo

Namísto zaměření se na to, co považuješ za „špatné“ ve vztahu k sobě a svému tělu, zaměř se na všechny úžasné věci na sobě, které můžeš nabídnout světu. 

Jde o energetické a vibrační toky – kam jde pozornost, tam to roste. Takže čím více budeš posouvat své vnímání k tvým pozitivním atributům, tím více jich na sobě odkryješ.

Je také důležité si uvědomit, že tvé tělo je pouze schránka nebo obal pro tvou duši. Musíš ho milovat, bavit se s ním, starat se o něj a cítit uznání a vděčnost za všechny úžasné věci, které ti umožňuje dělat. Avšak neinvestuj veškeré své hodnoty do svého vzhledu. Nejsi tělo – máš tělo, ale jsi duše.

Pozor na selfie a život na sociálních sítích, protože ten ti může velmi ublížit. Tvoje sebeláska a vztah k sobě může kvůli neustálému srovnávání s ostatními na sociálních sítích velmi utrpět. Zaměř se na sebe a nikdy se nesrovnávej s ostatními. Jediná osoba, se kterou bys měl srovnávat sebe sama, je ta, kým jsi byl včera.

Postav sám sebe na první místo

Drtivá většina z nás (včetně mě) byla vychována způsobem, který je naprostým opakem sebelásky. Vyrostli jsme v přesvědčení, že mít se rád je špatné a sobecké.

Je považováno za správné myslet na druhé, a říct „ne“ je vnímáno jako něco špatného. Sebeláska a zdravý vztah k sobě však znamená milovat sebe sama a stavět sebe vždy na první místo.

Ve své terapeutické a koučovací praxi často potkávám mnoho klientů, kteří z nějakého důvodu spojují péči o sebe a naplnění vlastních potřeb se sobectvím.

Jde o určitý destruktivní a často i přejatý program myšlení – nemůžu se starat o svoje potřeby, protože bych byl sobecký. Nejprve musím uspokojit potřeby ostatních a zavděčit se jim, abych nebyl vnímán jako sobec.

Chceš-li pomáhat a zachraňovat druhé, začni tím, že pomůžeš a zachráníš sám sebe. Kdo nestojí pevně na vlastních nohách, těžko může být oporou pro ostatní.

Pokud nastane v letadle stav nouze, platí jedno důležité pravidlo – rodiče by měli nejprve nasadit kyslíkovou masku sobě, a až poté svému dítěti. To proto, že teprve zajištěný dospělý člověk se může bezpečně postarat o dítě.

Udušený dospělý už nikomu pomoct nemůže. To stejné platí i v životě, sebelásce i vztahu. Nejdřív musíme milovat sami sebe a umět žít sami se sebou. Pak až můžeme milovat i druhého člověka a žít s ním.

Nauč se postavit sám sebe vždy na první místo, nejprve naplň svůj život láskou a naplň své potřeby. Až to vše zvládneš, tak pak můžeš se začít starat o druhé a půjde ti to snadno a přirozeně.

Udělej si každý den čas sám pro sebe a věnuj se sobě, medituj, dělej co tě baví a naplňuje, pracuj na sobě, odpočívej a relaxuj, věnuj se svým koníčkům.

Závěr

Napiš mi dole do komentářů, jak kvalitní vztah k sobě máš. Případně jaký je tvůj největší problém, pokud jde o sebelásku? Pomůže nám to při výběru tématu pro další články.

Sebelaska-kurz
22 Komentářů
 1. Michal

  Dobrý,
  přesně jsem se tam našel ohledně sebelasky a lasky k druhym.
  Mám velky problém se sebelaskou k mé osobě nic mě nebaví vše dělam s odporem, jen jsem závisly na ex manželce chci ji vidět trávit s ni spoustu času a ona nechce tolik času travit se mnou. Trapi mě to, ale vím že je chyba ve mě mam mít rád vše kolem sebe nic po nikom nechtit srovnat si vše v hlavě. Nechci se na to vymlouvat v prací jsem sám i doma a možna to je ten duvod proč bych chtěl z někym byt. ale nejduležitějši osoba s kterou bych měl byt jsme já sám.

  Odpovědět
  • Relax

   Zdravím děkuji, ano přesně jak píšete první je potřeba se zaměřit na sebe na vztah k sobě naučit se být sám se sebou a pak všechno přijde samo. Pokud máte tento problém je potřeba zpracovat i vztah ke své matce a vůbec rodičům. Možná jste v dětství neměl dostatek pozornosti, lásky od své matky, neb obou rodičů.

   Odpovědět
   • Jarmila

    Krásné napsáno. Sama jsem si mnoho věcí uvědomila až uplynulo mnoho let od začátku mé cesty. Každý máme svůj čas a svou cestu. Moje byla hodně dlouhá, ale stala opravdu za to. Sebeláska je opravdu číslo jedna v životě. Děkuji za krásné čtení.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji Jarmilo. To je úžasné gratuluji vám a přeji hodně úspěchu do budoucna 🙂

     Odpovědět
 2. Jozef

  Veľmi pekne a s láskou spracované, ale úvodné pomenovanie, resp. afirmácia:
  „Sebeláska je jediná pravá láska jde tedy o bezpodmínečnou lásku, uznání a přijetí sám sebe“, povedali ústa a ego ? Čo na to srdce ? ? ? Neostalo tam už rovnocenné miesto pre lásku k bohu, resp stvoriteľovi, k blížnym , prírode, matke Zemi, k nepriatelovi v zmysle Ježiša Krista =aj ku sebe ? Afirmáciu Sebeláska je jedna z foriem pravej bezpodmienečnej lásky vnímam a cítim ako vhodnejšu formuláciu na úvod, pre pochopenie a okamžité nastavenie všetkých foriem a nuancií lásky, medzi ktorými sebeláska nepochybne zastáva klúčové a rovnocenné miesto. Ak má byť bezpodmienečná a platí tu a teraz, takisto ju aspoň ja už v základnom nastavení nedokážem uprednostniť a milovať najskôr seba a potom všetko ostatné. Buď ju žijem v jej všetkých formách a podobách tu a teraz, resp. od momentu keď si uvedomím všetky súvislosti, alebo si vymedzujem postavenie blúdiaceho a hľadajúceho podmieňujúceho, ktorý má potrebu milovať hlavne a najskôr seba a až potom ostatných.

  Odpovědět
  • Relax

   Zdravím děkuji moc. V první řadě si je důležité uvědomit, že láska k sobě je tím nejdůležitějším a nejzákladnějším v životě, pokud milujeme a přijímáme sami sebe takový jaci jsme, pak můžeme mailovat i život, přírodu a vše ostatní. A následně se nám to vrátí, protože můžeme přijímat. Láska k bohu je láska k sobě všichni jsme bohové, pokud člověk miluje sebe miluje svou duši miluje boha a celý vesmír, kterého je součásti, Všichni jsme jedno je to jednota. 🙂 Snad vám to pomůže pochopit lásku jako celek a jednotu. 🙂

   Odpovědět
   • Milos

    Wow uzasny clanek. Hodne mi to otevrelo oci. Dekuji za tak podrobny navod jak s tim pracovat.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji Miloši. Jsem rád, že ti článek pomohl a otevřel cestu ak sebelásce 🙂

     Odpovědět
 3. Welleda

  No asi s tím mám problém, protože mám dojem, že ve vesmíru není nic, co by se zaměřovalo samo na sebe. Proto je svět multidimenzionální, neboť vše existuje ve vztahu k něčemu dalšímu. Když si interpretuji svůj život, tak tu není nic, co bych pro sebe mohl vykonat lepšího, než konat pro dobro všeho (kolem sebe). Podle toho, jak a co jsem schopen do svého okolí vědomě zahrnovat. Pokud je to láska, je to láska k projevenému světu, bohu, zemi, bytostem. Zvířatům, rostlinám či jiným entitám. Vysvětlete mi prosím, kdyby se mělo jedno z celku milovat pro sebe, jaký význam by měl zbytek celku. A jaký význam by měla jeho existence. Děkuji. Protože s tím mám opravdu velký problém. Pojem sebeláska mi nic neříká. A to proto, že na to, abych žil/žila sama pro sebe, nenacházím v procesu existence žádný význam. Děkuji tedy za vysvětlení.

  Odpovědět
   • Zaneta

    Každé ráno vstavam se špatnou náladou.Nic se mi nechce.Mam odpor k partnerovi.Vse mě rychle naštve a nesnáším svoje tělo a to jak se chovám.Nemam důvod být nešťastná,ale jsem.Mam roční dcerku.Uzadnou.Mam vše co jsem kdy chtěla.Co je špatně?Nedokážu vydržet ve vztazích.Lakaji mě krátkodobé vztahy.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Žaneto, děkujeme ti za tvůj krátký příběh a sdílení. Z toho, co píšeš, mi přijde, že tvá zalíbení v krátkodobých vztazích a známostech slouží spíše jako obrana a únik. Únik od tvého života a vztahu, který ti nefunguje, ale nejsi schopná to změnit nebo řešit. Ono je někdy snazší utéct před problémy a pocity, namísto toho jim čelit a něco změnit. Pohodlnost často vyhrává, ale bohužel na úkor toho, že si poškozuješ svůj život a zcela zbytečně. Možná se také bojíš selhání a ublížení, a toto je tvůj obranný mechanismus, aby ti už nikdo další neublížil. Pokud bys potřebovala pomoci, svěřit se, najít cestu a řešení, neváhej se na nás obrátit a my ti s radostí pomůžeme. Přejeme hezký den a mnoho štěstí a úspěchů, aby sis to vyřešila. S pozdravem, Jirka a Lenka.

     Odpovědět
 4. Marek

  Nejlepší článek na sebelásku. Konečně jsem mohl pochopit co to znamená sebeláska a jak s ní pracovat.Děkuji za vysvětlení.

  Odpovědět
  • Relax

   Děkuji moc si toho vážím Marku. Není vůbec za co ať se daří 🙂

   Odpovědět
 5. Pavel

  Můj největší problém je podceňování sebe samého. Jinak díky za super čtení.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Pavle za zpětnou vazbu. Podceňování sám sebe je velký problém a může tě to brzdit v životě. Musíš začít věřit v sebe, svůj život, své dovednosti. Začni pracovat na sebelásce a postupně začne podceňování mizet. Nesrovnávej se s ostatními nikdy, jedině sám se sebou v minulosti. Plus začni aplikovat kroky z tohoto článku a videi a změny přijdou 🙂

   Odpovědět
 6. Lenka

  Ano, přijetí sebe sama a sebeláska je začátek, hodně jsem se na sebe zaměřila.

  Ale musím na sobě ještě hodně pracovat, hlavně si víc věřit, sebedůvěra je to nejdůležitější, co člověk hlavně v dnešní době, kdy musíte za vše bojovat.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Lenko ano sebeláska je to nejdůležitější a dotýká se nás na všech úrovních a ve všech oblastech života. Je super, žer jste se na sebe zaměřila a gratuluji vám 🙂 Jen tak dále, ale pozor musím za vše bojovat je velmi negativní program, který člověku také brání v úspěchu a štěstí a je potřeba se ho zbavit, nebo lépe řečeno ho nahradit jiným pozitivním programem 🙂

   Odpovědět
   • Sebeláska

    Dobrý den, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že sebe-přijetí rozehraje novou hru. Ovšem pro lidi v okolí, kteří žijí pořád v programech ega jsem blázen a pánbičkář. Což může mimo jiné způsobit rozchod s partnerkou. Jenomže jak se jednou člověk podívá za oponu tak už se nikdy nevrátí zpět do světa iluzí a klamu.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Zdravím, ano je to tak. Sebepřijetí vytváří pro člověka zcela novou realitu. Ano toto znám z vlastní zkušenosti, kdy jsem dříve také býval pro mnoho lidi ve svém okolí blázen, podivín a nikdo mě nechápal. Ale ten život stojí za to a nakonec se objeví v životě nový lide, kteří rezonuji s touto novou realitou. Děkuji za zpětnou vazbu 🙂

     Odpovědět
 7. Kat

  Snažím se najít cestu z tohoto boje. Píšete pustou pravdu. Jak mě může někdo mít rád, když nedokážu mít ráda sama sebe?
  Bojuji už sedm let. Ve zkratce nenávidím se. Ale zkouším vše možné, abych mému příteli mohla být oporou a ženou, jakou si zaslouží.

  Děkuji za Váš článek, zkusím.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Kat, už sis odpověděla sama. Snažíš se dělat všechno možné, abys mohla být oporou svému příteli, aby si ho zasloužila a podobně. Místo toho zkus raději postavit sebe na první místo, zaměř se na sebe, své štěstí, své koníčky, svůj život a uvidíš, že se to pozitivně promítne do tvého vztahu s přítelem. Pozor také na závislost na partnerovi, která je s tím, co píšeš, velice často spojená a způsobuje tyto i další problémy nejen ve vztahu. Pokud bys potřebovala pomoci, neváhej se na nás obrátit a my ti s radostí pomůžeme. Měj se hezky a přejeme hodně štěstí a úspěchů. S pozdravem, Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares