V tomto článku ti ukážu jak vytvořit silný a zdravý vztah k sobě. Objevíš jakou moc má sebeláska ve tvém životě a jak jí skutečně dosáhnout.

Pokud chceš uzdravit své vztahy a svůj život tak tento článek se ti bude líbit.

Co je to sebeláska?

Sebeláska je jediná pravá láska jde tedy o bezpodmínečnou lásku, uznání a přijetí sám sebe. Bezpodmínečná láska znamená, že bez ohledu na to kdo jsi, nebo co děláš, tak se budeš vždy milovat a přijímat se stejnou silou.

Jde o vztah k sobě a hlavně o to jak dokážeš přijmout a milovat sám sebe a to jak svou světlou, tak i temnou stránku svého bytí.

Sebeláska znamená mít velký respekt k sobě, svému tělu, vlastnímu blahu a štěstí. Sebe-láska znamená starat se o své vlastní potřeby a ne je obětovat, aby jsi potěšil ostatní. Neznamená to, že si myslíš, že jsi nejchytřejší, nejtalentovanější a nejkrásnější osoba na světě. Pokud miluješ sám sebe, tak přijímáš své takzvané slabiny a nedostatky a přijímáš je jako součást své podstaty a svého bytí.

Proč je sebeláska tak důležitá?

V první řádě si musíš uvědomit, že ten nejdůležitější vztah na světě je vztah k sobě.

Ano tvůj vztah sám k sobě určuje kvalitu všech tvých dalších vztahu ve tvém životě. Pokud nebudeš přijímat a milovat sám sebe, tak nemůžeš přijímat ani milovat nikoho jiného a dokonce ani nikdo tebe. Nejsi totiž schopen tuto lásku přijímat.

Milovat a přijímat sám sebe i celý svůj život je absolutní základ a alfa a omega pro naše vztahy, ale je to také nejdůležitější pilíř jak být šťastný a naplněný život.

Bez úcty a lásky k sobě si nikdy nemůžeme plně vážit ani druhých lidí ani je dokonce přijmout takový jací jsou. Člověk, který má vysokou míru sebelásky, tak z něj vyzařuje charisma, harmonie, ale také působí pozitivně na své okolí.

Takový člověk přirozeně lásku rozdává všude kolem sebe, protože jeho pohár lásky se naplnil a začal přetékat. To znamená, že se naučil lásku dávat a tudíž jí může i přijímat. Kdo chce lásku přijímat, tak se jí musí naučit prvně dávat.

Láskyplný člověk žije v lásce, souladu a míru sám se sebou, ale i s druhými lidmi. Takový člověk se umí chovat s respektem a úctou k sobě, ale i k druhým lidem a celému světu.

Pomoci sebelásky můžeme velmi výrazně podpořit proces hubnutí a transformaci své postavy, ale i celého svého zevnějšku. Láska k sobě je zaručeně klíč jak zhubnout, protože jde o jednu z hlavních příčin nadváhy. Miluj své tělo a zamiluj se do sebe do každé části svého těla. Přijmi všechny své nedokonalosti a chyby. Nakonec i hubnutí ti půjde samo.

Sebeláska a vztahy

Sebeláska ve vztahu je nesmírně důležitá, jelikož pokud nemilujeme a nepřijímáme sami sebe, tak nikdy nemůžeme plně milovat a přijmout svého partnera. Pokud vyžadujeme lásku od svého partnera a chceme, aby nám ji různými způsoby dokazoval, tak jde o opak sebelásky. Tímto opakem je závislost. Závislost na partnerovi znamená, že jsme závislí na lásce od partnera a vyžadujeme, aby nám jí neustále dával a dokazoval, že nás miluje a tak podobně.

Jak se projevuje závislost ve vztahu

Člověk, který je citově závislý na svém partnerovi trpí nedostatkem lásky, je v tomto vztahu nešťastný a viní za to svého partnera.

Samozřejmě, že takový člověk by chtěl být šťastný a nedělá to naschvál, ale dostal se do pasti. Cítí se bezmocný v tomto vztahu, protože vyžaduje po své partnerovi lásku, naplnění potřeb a všelijaké dokazování a ujišťování.

To pak často přerůstá v nepřiměřenou žárlivost, kontrolování a někdy to může jít až na hranu zákona do podoby fyzického a psychického násilí. Zároveň si ale neuvědomuje, že partner ani nikdo jiný mu nemůže tyto potřeby a lásku plnohodnotně dát. Takový člověk se cítí bezmocný a chytil se do jedné velké pasti.

Jediná cesta, jak z této pasti ven, je sebeláska. Takový člověk musí pochopit, že on sám má vnitřní problém a musí jej přijmout. Následně může udělat vnitřní změnu u sebe. Přijetí vlastní zodpovědnosti a přestat obviňovat za nedostatek pozornosti, lásky a naplnění potřeb svého partnera. Sebeláska také zlepšuje dynamiku vztahu, pomáhá k hlubší intimitě, spojení, harmonii, buduje důvěru, bezpodmínečnou lásku a obecně patří k mnoha způsobům, jak oživit vztah a zlepšit jeho kvalitu.

Sebelaska-kurz

 

Jak se sebeláska projevuje?

Jde o přijmutí sám sebe jako jednoho velkého dokonalého celku. Bezprostřední láska k sobě samému a přijmutí své tělesné, mentální i duševní podstaty bytí a to jak světlou, tak i temnou stránku sebe samého, 

 

 • láskou ke svému vlastnímu tělu – To znamená milovat a přijímat své tělo a každou buňku, která je součásti těla.

 • Láskou ke své duši Milovat a naslouchat své duší a naplňovat její potřeby. Žit v souladu se svým srdcem, být sám sebou, být autenticky, projevit své čisté a kreativní já, dělat to co mě baví a naplňuje.

 • Láskou ke své vlastní mysli Myslet pozitivně a hlavně nebýt kritický ve vztahu k sobě, ale ani k ostatním lidem. Smýšlet pozitivně ve vztahu k sobě, k ostatním lidem, k životu a celému světu.
 • Lásku ke svému bytí  Bezprostřední láska a přijmutí celé své podstaty bytí a cele své bytosti na všech úrovních. A to včetně své temné stránky.

 • Láskou k životu a celému světu – Milovat svůj život a celý svět, protože jde o hluboké pochopení principu jednoty, která nám říká, že všichni jsme jedno.

Výhody sebelásky pro náš život

Sebeláska má mnoho různých dokonce i vědeckých prokázaných výhod pro náš život a to v různých oblastech nejen pro naše vztahy. Pojďme si ukázat konkrétní výhody sebelásky pro náš život.

 

 • Lepší, spokojenější a šťastnější život
 • Kvalitnější vztah k sobě
 • Lepší vztahy s ostatními
 • Přijetí sebe samého = být sám sebou
 • Umění říkat ne
 • Postavit sám sebe vždy na první místo
 • Lepší zdraví
 • Umění říct kdykoliv nahlas svůj názor
 • Naplnění svých potřeb
 • Soucit k sobě, ale i k ostatním a celému světu
 • Respektování chyb a cesty druhých lidí
 • Nastavení a respektování svých hranic, ale i hranic druhých
 • Osvobození se od potřeby hledat lásku a naplnění potřeb ostatními lidmi

Jak se buduje sebeláska?

Existuje celá řada způsobů a metod jak budovat silný a zdravý vztah k sobě. V následujících bodech se koukneme na několik velmi důležitých bodů jak se buduje sebeláska.

Spoj se s tvou vnitřní bytostí

Většinu svého života se hodnotíme na základě našich titulů, rolí a úspěchů. Identifikujeme se s našimi úspěchy a neúspěchy, stavem našich vztahů, pracovním místem, bankovním zůstatkem a tituly, jako by snad tyto věci vyprávěli skutečný a úplný příběh o tom, kdo jsme.

Tvoje pravá identita je něco hlubšího a věčného než tvoje vnější já. Jsi přirozeně božský, krásný, hodný a jedinečný bez ohledu na to, co se děje ve tvém životě. Udělej si čas, aby jsi se spojil se svým vnitřním duchem (svou duší), svým věčným já například pomocí meditace, jógy, dechového cvičení, relaxace, nebo činnosti, kterou miluješ.

Odpuštění

Odpuštění je jeden z nejvíce důležitých faktorů, který ovlivňuje sebelásku a vztah k sobě. Pokud v sobě někde i byť hluboko nosíme pocity křivdy, ublíženosti, zášť vůči někomu nebo sobě, pocity viny, touhu po pomstě, tak tím ubližujeme maximálně sami sobě.

V tomto případě nelze hovořit o sebelásce a zdravém vztahu k sobě. Možná si tyto vnitřní pocity ani vědomě neuvědomujeme, ale přesto nám komplikují život a braní přijetí vlastní jedinečnosti.

V první řadě musíme odpustit všem kteří nám v minulosti, ale i v současnosti ublížili, zradili nás, ukřivdili nám a podobně.

Následně musíme odpustit hlavně a především sami sobě. Jde o nejdůležitější proces pro vybudování silného vztahu k sobě a cestu k sebelásce.

Proto jsme vytvořili meditaci pro hluboké odpuštění. Můžeš tuto meditaci využívat tak dlouho dokud neodpustíš všem, kteří ti v životě ublížili. Tento proces vede k osvobození se od pout minulosti a otevře ti dveře k novým možnostem. Pomůže ti uzdravit tvé vztahy, zlepší se tvá zdravotní stránka, ale uzdravíš tím i celý svůj život.

Nastavení hranic

Hranice jsou nezbytné pro zdravé vztahy a skutečně zdravý život. Nastavení a udržení hranic je dovednost. Bohužel je to dovednost, kterou se mnozí z nás nikdy neučili. Mít zdravé hranice znamená vědět a pochopit jaké jsou naše limity. Žádné hranice = mala, nebo nízká sebeúcta.

Hranice jsou pro nás velice důležité. Chrání vaše potřeby a ctí vaši hodnotu. Nikdy neváhej nastavit zdravé hranice. Tip, který ti pomůže rozpoznat, kdy je třeba nastavit hranici, je naslouchat vlastní intuici. Určitě nechceš, aby se ostatní k tobě chovali jako k rohožce, nebo tě využívali a podobně. Proto je potřeba nastavit hranice. Samozřejmě je také třeba respektovat hranice ostatním lidí, stejně jako ty své.

Hranice je potřeba nastavit ve vztahu, ale i v životě a hlavně ve vztahu k sobě. Proto je potřeba budovat sebelásku a vztah ak sobě, aby jsi přitahoval do svého života ty správné lidi, kteří odrážejí tvou vlastní sebeúctu a sebehodnotu. 

 • Hranice zlepšují naše vztahy a sebeúctu

 • Hranice nám umožňují šetřit naši emocionální energii

 • Hranice nám dávají prostor k růstu 

Nauč se říkat ne

Umění říct ne, když je to potřeba je problém mnoha jedinců v dnešním světě. Lidé, kteří neumí říct ne jsou často zneužívaní druhými. Toto zneužívaní může způsobit velké problémy v jejich životě, dokonce někdy i zdravotní problémy.

Je to způsobeno tím, že jdou proti sobě. Vnitřně vědí, že by měli říct ne, ale nikdy to neřeknou a raději jdou vyhovět druhým, aby nevznikl žádný konflikt, nebo aby nevypadli špatně, nebo si o nich nikdo nemyslel nic špatného a podobně. Zde je problém a tímto problémem je sebeláska, úcta k sobě samému a vlastní sebe-hodnota.

Kdy a v jakých situacích je potřeba se naučit říkat ne:

 • To co někdo žádá je proti tomu, co opravdu chceš. Neboj se říct ne, svůj názor, stát si za svými zásadami a svým názorem. Buď vždy naprosto upřimný.  
 • Nemáš pravě teď čas.  Pokud nemáš čas je naprosto normální říct ne a dokonce ani nemusíš nikomu nic vysvětlovat. Pokud chceš někomu něco vysvětlit, tak se ujisti, že jsi zdvořilý. Pokud použiješ správný přístup, pochopí to.
 • Pokud by to měla udělat zodpovědná osoba. Jednoduše řekni, že to není tvá zodpovědnost, nebo že to může dotyčný udělat lépe než ty.
 • Pokud to pomůže druhé osobě, aby to udělala, protože se tím něco naučí. Může to být obtížné vysvětlit, ale tím pomůžeš druhé osobě i když to tak zpočátku nemusí vypadat. Nakonec ti poděkuje.
 • To co žádají ostatní je špatné (podle tvého názoru). Neboj se být upřímný! Nemusíš dělat a dokonce bys neměl dělat něco, kde jdeš proti sobě. Může to mít na tebe poté obrovský dopad pokud se nenaučíš říkat ne.

Využij vděčnost pro sebe a své tělo

Namísto zaměření se na to, co považuješ za „špatné“ ve vztahu k sobě a svému tělu, se zaměř na všechny úžasné věci na sobě, které můžeš nabídnout světu. Jde o energetické a vibrační toky, kam jde pozornost, tam to roste, takže čím více budeš posouvat své vnímání k tvým pozitivním atributům, tím více jich na sobě odkryješ.

Je také důležité si uvědomit, že tvé tělo je jen schránka, nebo obal pro tvou duši. Musíš ho milovat, bavit se s ním, starat se o něj a cítit uznání a vděčnost za všechny úžasné věci, které ti umožní dělat, ale neinvestujte všechny své vlastní hodnoty do svého vzhledu. Nejsi tělo, máš tělo, ale jsi duše.

Pozor ale na selfie a život na sociálních sítích, protože ten vám může velmi ublížit. Tvoje sebeláska a vztah k sobě může neustálým srovnáváním s ostatními na sociálních sítích velmi utrpět. Zaměř se na sebe a nikdy se nesrovnávej s ostatními.

Postav sám sebe na první místo

Drtivá většina z nás (i já) byla vychována způsobem, který je naprostým opakem sebelásky. Vyrostli jsme v přesvědčení, že mít rád sám sebe je špatné a sobecké.

Správné je myslet na druhé a říkat ne je něco špatného. Sebeláska a zdravý vztah k sobě znamená milovat sebe samého a stavět sebe vždy na první místo.

Často se setkávám ve své terapeutické a koučovací praxi s mnoha klienty, kteří z nějakého důvodu mají spojenou péči o sebe a naplnění vlastních potřeb se sobectvím. Jde o nějaký takový program – nemůžu se starat o svoje potřeby, protože bych byl sobec. Prvně musím uspokojit potřeby ostatních a zavděčit se jim, abych nebyl sobec

Chceš zachránit druhé a pomoct jim, tak první pomoz a zachraň sám sebe. Kdo nestojí pevně na vlastních nohách, těžko může být oporou pro druhé. 

Pokud nastane v letadle stav nouze, tak platí jedno důležité pravidlo, že rodiče mají nejprve nasadit kyslíkovou masku sobě a až pak dítěti. Protože teprve zajištěný dospělý člověk se může postarat o dítě. Udušený dospělý už nikomu pomoct nemůže. To stejné platí i v životě, sebelásce a vztahu. Nejdřív musíme milovat sami sebe a umět žít sami se sebou. Pak až můžeme milovat i druhého člověka a žít s ním.

Nauč se postavit sám sebe vždy na první místo, nejprve naplň svůj život láskou a naplň své potřeby. Až to vše zvládneš, tak pak můžeš se začít starat o druhé a půjde ti to snadno a přirozeně. Udělej si každý den čas sám pro sebe a věnuj se sobě, medituj, dělej co tě baví a naplňuje, pracuj na sobě, odpočívej a relaxuj, věnuj se svým koníčkům.

Závěr

Napiš mi dolů do komentářů jak kvalitní vztah k sobě máš ty? Případně jaky je tvůj největší problém ty vs. sebeláska? Pomůže nám to při námětu na další články.

Intenzivní kurz sebelásky

Nedovol, aby ti nedostatek sebevědomí a sebelásky bránil ve štěstí a žití tvého nejlepšího života. Přihlaš se ke kurzu ještě dnes a získej další kurz dle tvého výběru ZDARMA jako bonus! + další dárek v hodnotě 2890,- Kč

Nabídka platí jen do 30.12.2019 

18 Komentářů
 1. Michal

  Dobrý,
  přesně jsem se tam našel ohledně sebelasky a lasky k druhym.
  Mám velky problém se sebelaskou k mé osobě nic mě nebaví vše dělam s odporem, jen jsem závisly na ex manželce chci ji vidět trávit s ni spoustu času a ona nechce tolik času travit se mnou. Trapi mě to, ale vím že je chyba ve mě mam mít rád vše kolem sebe nic po nikom nechtit srovnat si vše v hlavě. Nechci se na to vymlouvat v prací jsem sám i doma a možna to je ten duvod proč bych chtěl z někym byt. ale nejduležitějši osoba s kterou bych měl byt jsme já sám.

  Odpovědět
  • Relax

   Zdravím děkuji, ano přesně jak píšete první je potřeba se zaměřit na sebe na vztah k sobě naučit se být sám se sebou a pak všechno přijde samo. Pokud máte tento problém je potřeba zpracovat i vztah ke své matce a vůbec rodičům. Možná jste v dětství neměl dostatek pozornosti, lásky od své matky, neb obou rodičů.

   Odpovědět
   • Jarmila

    Krásné napsáno. Sama jsem si mnoho věcí uvědomila až uplynulo mnoho let od začátku mé cesty. Každý máme svůj čas a svou cestu. Moje byla hodně dlouhá, ale stala opravdu za to. Sebeláska je opravdu číslo jedna v životě. Děkuji za krásné čtení.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji Jarmilo. TO je úžasné gratuluji vám a přeji hodně úspěchu do budoucna 🙂

     Odpovědět
 2. Jozef

  Veľmi pekne a s láskou spracované, ale úvodné pomenovanie, resp. afirmácia:
  „Sebeláska je jediná pravá láska jde tedy o bezpodmínečnou lásku, uznání a přijetí sám sebe“, povedali ústa a ego ? Čo na to srdce ? ? ? Neostalo tam už rovnocenné miesto pre lásku k bohu, resp stvoriteľovi, k blížnym , prírode, matke Zemi, k nepriatelovi v zmysle Ježiša Krista =aj ku sebe ? Afirmáciu Sebeláska je jedna z foriem pravej bezpodmienečnej lásky vnímam a cítim ako vhodnejšu formuláciu na úvod, pre pochopenie a okamžité nastavenie všetkých foriem a nuancií lásky, medzi ktorými sebeláska nepochybne zastáva klúčové a rovnocenné miesto. Ak má byť bezpodmienečná a platí tu a teraz, takisto ju aspoň ja už v základnom nastavení nedokážem uprednostniť a milovať najskôr seba a potom všetko ostatné. Buď ju žijem v jej všetkých formách a podobách tu a teraz, resp. od momentu keď si uvedomím všetky súvislosti, alebo si vymedzujem postavenie blúdiaceho a hľadajúceho podmieňujúceho, ktorý má potrebu milovať hlavne a najskôr seba a až potom ostatných.

  Odpovědět
  • Relax

   Zdravím děkuji moc. V první řadě si je důležité uvědomit, že láska k sobě je tím nejdůležitějším a nejzákladnějším v životě, pokud milujeme a přijímáme sami sebe takový jaci jsme, pak můžeme mailovat i život, přírodu a vše ostatní. A následně se nám to vrátí, protože můžeme přijímat. Láska k bohu je láska k sobě všichni jsme bohové, pokud člověk miluje sebe miluje svou duši miluje boha a celý vesmír, kterého je součásti, Všichni jsme jedno je to jednota. 🙂 Snad vám to pomůže pochopit lásku jako celek a jednotu. 🙂

   Odpovědět
   • Milos

    Wow uzasny clanek. Hodne mi to otevrelo oci. Dekuji za tak podrobny navod jak s tim pracovat.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji Miloši. Jsem rád, že ti článek pomohl a otevřel cestu ak sebelásce 🙂

     Odpovědět
 3. Welleda

  No asi s tím mám problém, protože mám dojem, že ve vesmíru není nic, co by se zaměřovalo samo na sebe. Proto je svět multidimenzionální, neboť vše existuje ve vztahu k něčemu dalšímu. Když si interpretuji svůj život, tak tu není nic, co bych pro sebe mohl vykonat lepšího, než konat pro dobro všeho (kolem sebe). Podle toho, jak a co jsem schopen do svého okolí vědomě zahrnovat. Pokud je to láska, je to láska k projevenému světu, bohu, zemi, bytostem. Zvířatům, rostlinám či jiným entitám. Vysvětlete mi prosím, kdyby se mělo jedno z celku milovat pro sebe, jaký význam by měl zbytek celku. A jaký význam by měla jeho existence. Děkuji. Protože s tím mám opravdu velký problém. Pojem sebeláska mi nic neříká. A to proto, že na to, abych žil/žila sama pro sebe, nenacházím v procesu existence žádný význam. Děkuji tedy za vysvětlení.

  Odpovědět
 4. Marek

  Nejlepší článek na sebelásku. Konečně jsem mohl pochopit co to znamená sebeláska a jak s ní pracovat.Děkuji za vysvětlení.

  Odpovědět
  • Relax

   Děkuji moc si toho vážím Marku. Není vůbec za co ať se daří 🙂

   Odpovědět
 5. Pavel

  Můj největší problém je podceňování sebe samého. Jinak díky za super čtení.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Pavle za zpětnou vazbu. Podceňování sám sebe je velký problém a může tě to brzdit v životě. Musíš začít věřit v sebe, svůj život, své dovednosti. Začni pracovat na sebelásce a postupně začne podceňování mizet. Nesrovnávej se s ostatními nikdy, jedině sám se sebou v minulosti. Plus začni aplikovat kroky z tohoto článku a videi a změny přijdou 🙂

   Odpovědět
 6. Lenka

  Ano, přijetí sebe sama a sebeláska je začátek, hodně jsem se na sebe zaměřila.

  Ale musím na sobě ještě hodně pracovat, hlavně si víc věřit, sebedůvěra je to nejdůležitější, co člověk hlavně v dnešní době, kdy musíte za vše bojovat.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Lenko ano sebeláska je to nejdůležitější a dotyká se nás na všech úrovních a ve všech oblastech života. Je super, žer jste se na sebe zaměřila a gratuluji vám 🙂 Jen tak dále, ale pozor musím za vše bojovat je vlemi negatoivní program, který člověku také brání v úspěchu a štěstí a je potřeba se ho zbavit, nebo lépe řečeno ho nahradit jiným pozitivním programem 🙂

   Odpovědět
   • Sebeláska

    Dobrý den, z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že sebe-přijetí rozehraje novou hru. Ovšem pro lidi v okolí, kteří žijí pořád v programech ega jsem blázen a pánbičkář. Což může mimo jiné způsobit rozchod s partnerkou. Jenomže jak se jednou člověk podívá za oponu tak už se nikdy nevrátí zpět do světa iluzí a klamu.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Zdravím, ano je to tak. Sebepřijetí vytváří pro člověka zcela novou realitu. Ano toto znám z vlastní zkušenosti, kdy jsem dříve také býval pro mnoho lidi ve svém okolí blázen, podivín a nikdo mě nechápal. Ale ten život stojí za to a nakonec se objeví v životě nový lide, kteří rezonuji s touto novou realitou. Děkuji za zpětnou vazbu 🙂

     Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Pin It on Pinterest

Shares