V tomto článku najdeš konkrétní návod, jak na žárlivost, jak s ní pracovat, jaké jsou její příčiny a jak se jí zbavit krok za krokem. Dosáhneš hlubokého sebepoznání, což ti pomůže zlepšit všechny tvé vztahy i celkovou kvalitu života.

Zjistíš, proč je žárlivost ve vztahu špatná, ale také ti ukážu řešení, které vede k harmonickému vztahu plnému lásky a důvěry.

Budu s tebou sdílet své zkušenosti ze své celostní koučovací praxe s klienty, kde právě žárlivost řešíme jako nejčastější problém ve vztazích. Také se s tebou podělím o mé osobní zkušenosti a poznatky ze života, kdy jsem si sám prošel žárlivostí.

Nakonec se s tebou podělím o svůj příběh, jak mi žárlení zničilo několik vztahů a také řešení, které vedlo k trvalému odstranění tohoto škodlivého chování. Následně jsem začal přitahovat úplně jiný typ partnerek a vytvořil harmonii nejen ve svých vztazích, ale také ve svém životě. Stal jsem se lepší verzí sám sebe.

Když se mi podařilo trvale zbavit žárlivosti a mnoha mým klientům, můžeš to dokázat také, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je žárlivost

Žárlivost je (negativní) emoce, která v sobě zahrnuje další pocity sahající od strachu z opuštění až po vztek a ponížení. Vyskytuje se u lidí všech věkových skupin, pohlaví a sexuální orientace a nejčastěji ji vzbuzuje, když jedinec pociťuje ohrožení ve vztahu od třetí strany.

Jde o sekundární emoci, která se obvykle týká negativních myšlenek a pocitů nejistoty (nízkého sebevědomí), strachu a úzkosti z očekávané ztráty někoho nebo něčeho, čeho si daná osoba cení, zejména ve vztahu k lidskému spojení.

Skutečná nebo domnělá hrozba

Tato hrozba může být skutečná, nebo může také jít o smyšlené příběhy tvé představivosti. Často to právě bývá druhý případ, kdy si vytváříš domněnky a ve své hlavě si představuješ různé scénáře, které se ani zdaleka nepřibližují pravdě.

Žárlivost často vzniká jako reakce na skutečnou nebo domnělou hrozbu, která může ohrozit tvůj vztah nebo tvé postavení. Skutečná hrozba je situace, kdy existuje reálné nebezpečí, že tě tvůj partner opustí nebo tě zradí. V takovém případě je žárlivost považována za adaptivní reakci, která má za cíl chránit vztah.

Domnělá hrozba je situace, kdy si myslíš, že jsi v nebezpečí, ale ve skutečnosti tomu tak není. Tento typ žárlivosti je často založen na nesprávných předpokladech, nedorozuměních nebo nerealistických obavách a může vést k negativním důsledkům, jako jsou konflikty ve vztahu, nátlak, manipulace, násilí, emoční stres nebo dokonce rozpad vztahu.

Rozlišení mezi skutečnou a domnělou hrozbou je klíčové pro efektivní zvládání žárlivosti. Zatímco skutečná hrozba vyžaduje konkrétní akce, jako je komunikace s partnerem nebo změna chování, domnělá hrozba často vyžaduje sebereflexi a možná i profesionální pomoc od kouče. Proto jsme zde my, můžeš se na nás kdykoliv obrátit a my ti rádi pomůžeme tyto problémy vyřešit a zlepšit kvalitu tvých vztahů i tvého života.

I když žárlivost je negativní a bolestivá emoční zkušenost, tak rozhodně jí nepovažuji za emoci, která by měla být potlačena, nebo ignorovaná, ale měla by se brát jako varovný signál, že je tvůj vztah vážně ohrožen a je potřeba podniknout kroky k opětovnému získání důvěry partnera nebo partnerky. Z toho vyplývá, že žárlivost by měla být vnímána jako důležitou až nezbytnou emocí, protože zachovává sociální vazby a motivuje lidi k tomu, aby se zapojili do změny, které vede k vzájemné důvěře, harmonii a napravení vztahů.

Druhy žárlivosti

Nejde o projevy pouze v romantických vztazích, ale žárlivost může nastat i mezi sourozenci, kteří soutěží o pozornost rodičů, nebo mezi kolegy v práci, ale také v přátelství. Žárlivost se může projevovat v různých formách a kontextech, a proto je možné ji rozdělit do několika druhů.

Žárlivost a její typy:

 1. Romantická žárlivost: Tento typ je nejčastěji spojen s partnerskými vztahy a může zahrnovat strach z nevěry nebo opuštění.
 2. Sourozenecká (dětská) žárlivost: Vyskytuje se mezi sourozenci, kteří soutěží o pozornost a lásku rodičů.
 3. Profesní žárlivost: Tento druh žárlivosti se vyskytuje v pracovním prostředí, kdy jedinec cítí, že jeho kolega dostává více pozornosti, uznání nebo odměn.
 4. Přátelská žárlivost: Vyskytuje se mezi přáteli a může být spojena s pocitem, že někdo jiný dostává více pozornosti nebo je v něčem úspěšnější.
 5. Sexuální žárlivost: Tento typ je spojen s pocitem, že partner může být sexuálně přitažen k někomu jinému. Nebo opačný scénář, kdy partnera může sexuálně přitahovat někdo jiný a může dojít k nevěře.
 6. Emoční žárlivost: Zde jde o strach, že partner může mít hlubší emoční spojení s někým jiným.
 7. Paranoidní žárlivost: Tento druh žárlivosti se vyznačuje nadměrným a nepřiměřeným podezřením a silnými obavami ohledně partnerovy nevěry nebo zrady, přestože neexistují žádné konkrétní nebo spolehlivé důkazy tohoto chování. Jinými slovy nemá reálný základ.
 8. Chorobná (patologická) žárlivost: Tento typ extrémní žárlivosti je psychický spíše emoční stav, ve kterém žárlivý člověk projevuje nadměrnou a nepřiměřenou až přehnanou žárlivost v rámci svého vztahu. Toto chování může vést ke kontrolování partnera, stalkingu a v některých případech i k násilí. Více se tomuto tématu věnujeme v našem článku chorobná žárlivost, kde se zaměřujeme na to, jak žárlivost ničí vztahy a jak se ji zbavit.

Rozpoznání, který typ žárlivosti tebe nebo tvého partnera ovlivňuje, je prvním krokem k efektivnímu řešení tohoto komplikovaného emocionálního stavu.

Žárlivost vs. závist

Žárlivost a závist jsou dvě emoce, které se často mylně považují za synonyma, ale ve skutečnosti se liší svými charakteristikami a podstatou. Zatímco žárlivost je spojena se strachem o ztrátu něčeho nebo někoho, koho si ceníme, závist je touha po něčem, co vlastní někdo jiný.

I když se jedná o dvě odlišné emoce, mají několik společných prvků, což vede k jejich častému zaměňování. Oba stavy mohou pramenit z pocitů nejistoty a žárlivost může někdy vést k závisti vůči osobě, kterou považujeme za konkurenci.

Závist je spojena s touhou po něčem, co vlastní jiná osoba. Například, můžeš cítit závist, když vidíš, že tvůj soused má nové auto, nebo když kolega dostane lepší pozici v práci. Tento pocit může vést k nesouhlasu s tím, že někdo jiný dosáhl něčeho, co bys sám chtěl dosáhnout.

Na druhou stranu, žárlivost je více o udržení toho, co už vlastníš. Například, můžeš cítit žárlivost ve vztahu, pokud máš pocit, že je tvůj vztah ohrožen, nebo pokud máš strach, že by tě mohl někdo nahradit.

Žárlivost se liší od závisti tím, že žárlivost vždy zahrnuje třetí stranu považovanou za soupeře o náklonnost nebo pozornost. K závisti dochází pouze mezi dvěma lidmi a nejlépe bychom to mohli shrnout jako – chci to, co máš ty.

zarlivost-vs-zavist

Kdo nežárlí, ten nemiluje

Určitě znáš, nebo jsi někdy slyšel tuto frázi „kdo nežárlí, ten nemiluje“, ale ve skutečnosti je to největší iluze, která vede k nezdravému vztahu a manipulaci. Ve skutečnosti miluje jen ten člověk, který nežárlí. Člověk, který žárlí se snaží vlastnit toho druhého člověka, což nemá s láskou nic společného. V tomto případě jde o závislost.

Ve skutečnosti ten, kdo žárlí, tak nemiluje, ale je závislý na partnerovi. Takový vztah nemůže být nikdy zdravý a téměř vždy vede ke konci. Bezpodmínečná láska je láska bez podmínek, vlastnění a dalších nároků na partnera, nebo vztah. Pokud někdo žárlí, tak má problém sám se sebou – lépe řečeno, má problém ve vztahu k sobě.

Opak žárlivosti

Opakem žárlivosti je často považována důvěra a láska. V kontextu mezilidských vztahů, zejména partnerských, je důvěra klíčovým prvkem, který umožňuje oběma stranám cítit se bezpečně a volně, aniž by musely neustále kontrolovat nebo se obávat jednání druhého. Důvěra v partnera znamená věřit, že i když nejsme fyzicky přítomni, naše pouto je silné a náš partner se k nám chová loajálně a s respektem.

Dalším opakem žárlivosti by mohla být sebejistota nebo sebeúcta. To se odráží v našem sebevědomí a vše je ovlivněno mírou sebelásky, která určuje naši spokojenost a štěstí ve vztazích i celém životě. Když má člověk vysokou úroveň sebeúcty a je si jistý sám sebou, je méně náchylný k pocitům žárlivosti, protože nemá potřebu srovnávat se s ostatními nebo mít strach, že by mohl být nahrazen.

Láska jako opak žárlivosti

Láska je jedním z nejsilnějších emocionálních pout mezi lidmi, které je založeno na důvěře, respektu, svobodě a vzájemnosti, což je opakem žárlivosti. Na druhé straně se žárlivost vztahuje k negativnímu stavu nedůvěry, strachu a nejistoty. Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma stavy, abychom si mohli udržet šťastný a zdravý vztah.

V lásce jsou partneři schopni se navzájem podporovat ve svém osobním růstu. Otevřená komunikace, sdílení společných cílů a vzájemného porozumění jsou klíčové prvky zdravého vztahu. Partneři se cítí bezpečně a důvěřují si navzájem. V takovém prostředí se mohou otevřeně vyjadřovat svým pocitům a potřebám, aniž by se báli odsouzení či nedorozumění.

Naopak žárlivost přináší do vztahu napětí a omezuje osobní růst obou partnerů. Osoba trpící žárlivostí má tendenci kontrolovat a omezovat svého partnera.

Láska je svobodná a bez podmínek, ale žárlivost stanovuje podmínky, pravidla, kontrolu, omezení a vytváří vězení. Žárlivost ve vztahu často vede ke vzniku toxických vztahů a v některých extrémních případech může vést i k násilí. Toxický vztah poškozuje sebevědomí, duševní zdraví a osobnost oběti takového vztahu, proto je důležité včas tento vztah identifikovat (odhalit) a jednat. S tímto ti pomůže náš článek na toto téma, kde se toxickým vztahům věnujeme maximálně do hloubky.

opak-zarlivosti

Žárlivost, aneb zjisti, čeho se opravdu bojíš

I když je jednodušší obviňovat svého partnera, když právě cítíš žárlivost, nebo udělá něco, co v tobě probouzí tyto emoce, tak ti na rovinu řeknu, že zpracování jakékoliv situace s tím spojené, ti může skutečně říct více o sobě než o partnerovi, na kterého žárlíš. Ze své terapeutické praxe moc dobře vím, že žárlivost odráží jen skryté negativní pocity, programy a vzorce, které máme o sobě. Jde jen o zrcadlo, které nám nastavuje partner a všechny ty emoce, jako je žárlivost i ty další, které leží za ní – jako například strach nám ukazují, kde máme problém. Například to může být nízké sebevědomí, nebo si myslíme, že nejsme pro partnera dost dobří, že si ho nezasloužíme a mnoho dalších programů a vzorců.

Častou příčinou žárlivosti také bývá nenaplněná potřeba. K identifikaci tohoto specifika pomáhá pochopit své osobní nejistoty a základní důvody, proč reaguješ tak, jak reaguješ.

Proto silně doporučuji spíše než obviňovat svého partnera z toho, že něco udělal a cítíš emocí žárlivosti, tak si udělej čas na analýzu, proč skutečně cítíš emocí žárlivosti a odpověz si na otázku – jaký je tvůj hlavní strach a co ho způsobuje, z čeho máš strach? Pokud rozložíme žárlivost a zjistíme co, nebo jaké emoce jsou pod ní, pak získáme více směrů, kam se obrátit, abychom mohli najít příčiny a následné řešení.

Řešení

Začni tím, že si zapíšeš všechny své pocity do deníku, nebo na papír. Udělej si seznam věcí, které když tvůj partner udělá, tak v tobě vyvolá pocit žárlivosti. Pak se zeptej sám sebe zda se ve tvých minulých vztazích vyskytly podobné situace ať už s rodinou, přáteli nebo s ex, které tě přiměli cítit se stejným způsobem. Můžeš si také promluvit s někým, komu důvěřuješ, kdo ti může poskytnout nezaujatý názor, nebo se objednej k nám na koučink a terapii, aby jsi zahájil proces uzdravení tvého vztahu k sobě, vybudoval silné sebevědomí a naučil se zvládat správně své emoce.

Nebo neváhej využít naší skvělé nabídky, která ti pomůže vyřešit příčiny a odstranit toto škodlivé chování a uzdravit vzory z minulosti, které poškozují tvůj život tady a teď. Získáš skálopevné sebevědomí a uzdravíš svůj vztah k sobě.

Žárlivost ve vztahu

Žárlivost může a také vždy dříve, nebo později velmi zkomplikuje vztah, nebo ho může dokonce i zničit. Dost velká část populace žije v přesvědčení, že žárlení je důkazem lásky, kdo nežárlí ten nemiluje, ale pravý opak je pravdou, protože kdo žárlí, má závislost na partnerovi. Žárlivost není důkazem lásky, ale je to její přesný opak. Jde o závislost a také je to rakovina vztahu, která ho dříve nebo později zničí a ve většině případů nastane rozchod nebo rozvod. V horších případech dochází k ponižování, manipulaci, fyzickému napadání a někdy ještě hůř. Pokud existuje žárlivost ve vztahu, je naprosto nezbytné ji překonat a plně uzdravit vztah, protože to je nejdůležitější krok, jak zachránit vztah a pracovat na rovnováze a znovu obnovení důvěry a harmonie ve vztahu.

Jedinec, který žárlí, tak žije často v přesvědčení, nebo se domnívá, že mu je partner nevěrný, nebo se s někým jiným jenom cítí lépe. Jedinec, který žárlí, neustále podezírá a hlavně kontroluje svého partnera až to nakonec partnerovi začne být velmi nepříjemné a otravné. Takový jedinec se prakticky dost často zaměřuje na nevěru svého partnera ať už svými myšlenkami, pocity nebo tím, jak se chová a co dělá. Výsledkem je, že této realitě věnuje všechnu svou energii a také pozornost a tím si to do své reality může přitáhnout a také si to často přitahuje. Toto je také jeden z velmi častých důvodů, jak vzniká nevěra. Tento scénář jsem se svými klienty v koučinku řešil dost často a nakonec se většinou ukázalo, že klient těmito scénáři v hlavě a svým chováním svého partnera doslova donutil k nevěře. Nebo toto chování a nátlak vedlo k ukončení vztahu ze strany partnera.

Žárlivost a zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti nám říká, že dostáváme to, na co se zaměřujeme. POZOR nedostáváme to, co chceme, ale to, na co se zaměřuje a tam, kde směřuje naše pozornost a je zcela jedno, jestli to chceme nebo ne. Strach je obrovská negativní vibrace, která má velký potenciál se zhmotnit, pokud ho budeme živit. Proto stačí jen živit strach, že tě partner opustí, podvede, nebo si stačí vytvářet domněnky v tomto směru a nakonec dostaneš to, na co se zaměřuješ. Pokud žárlíš, tak vibruješ na těchto vibracích a vytváříš si tuto realitu, tak dlouho dokud se nezhmotní a partner tě skutečně nepodvede, nebo neopustí. Ty si vybíráš scénář, podle kterého se bude tvůj vztah vyvíjet.

Žárlivosti se dá zbavit jednou pro vždy, ale je potřeba uzdravit svůj vztah k sobě a pracovat na své sebelásce, naučit se milovat sebe samého a přijmout sebe samého takového jaký jsi i svou temnou stránku. Také je potřeba se zbavit nízkého mínění o sobě, nízkého sebevědomí a sebedůvěře, komplexu méněcennosti a hlavně odblokovat své traumata z minulosti, podvědomé bloky a přesvědčení. Nezapomeň, že žárlení rozhodně nevěře nezabrání, ale právě naopak si jí spíš zhmotníš ve své realitě.

 SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ (KROK ZA KROKEM)

Dokonce bylo i vědecky prokázáno, že žárlivost je spojená s nízkým sebevědomím. Lidé, kteří mají nižší sebedůvěru a sebevědomí žárlí o poznání více. Další publikované studie prokazují, že sociální sítě velmi výrazně zhoršují mezilidské vztahy a vytváří různé formy závislostí, deprese, stres, úzkosti, snižují sebevědomí a v neposlední řadě způsobují žárlivost.

Můj životní příběh o žárlivosti

Můj život nebyl vždy tak skvělý a úžasný jako je dnes. Ale na rovinu musím říct, že jsem opravdu vděčný, že jsem si mohl projít peklem, zažít problémy, zkoušky, protože díky nim jsem mohl vyrůst a stát lepší verzi sebe samého.

Už v dětství jsem si zažil mnoho bolesti, které jsem si nesl sebou životem. Vím jaké je to vyrůstat po boku mladšího sourozence, který byl od narození nemocný a měl velmi značné postižení. Všechna pozornost a láska vedla směrem k němu a na mě toho moc nezbylo. Nedostávalo se mi tolik podpory, lásky, nikdo si se mnou moc nehrál a to mě velmi výrazně poznamenalo. Moje mamka neuměla projevovat emoce a byla chladná, což mělo taky velký vliv na mé pozdější vztahy. Rodiče mezi sebou také neměli ideální, což se později ukázalo jako velký problém pro mé budoucí vztahy. Neustále hádky, problémy a kolikrát to zašlo ještě dál a bylo mnohem hůř. Možná to taky znáš…

Můj otec se ne vždy choval ke mě zrovna přívětivě. Následovala šikana i ponižování na prvním stupni základní školy, kde jsem byl terčem několika spolužáků a ve školní družině to nebylo jiné. Zašlo to vše tak daleko až jsem ztratil téměř všechnu víru v sebe a nesnášel jsem sebe i svůj život.

Jaké byly následky?

Všechno to vedlo ke skutečnosti, že jsem si ve svém životě začal přitahovat partnerky, které si mě nevážily, neopětovaly mi lásku, nevěnovaly se mi dostatečně a také několikrát došlo i na nevěru. Neustále jsem hledal lásku u nějaké partnerky a čekal jsem, že zaplní ty moje mezery na duši, ale marně. Čím více jsem tlačil a vyvíjel nátlak tím horší to bylo a nakonec to zašlo tak daleko, až jsem začal žárlit téměř na všechno a všechny. Neustálá kontrola, otázky a narušování určitého soukromí. A nejhorší na tom bylo, že to bylo ve většině vztahů oboustranné. Většina partnerek se mě snažila ovládat a to způsobovalo další problémy, protože jsem přirozeně dominantní, tak jsem se nenechal a často byl oheň na střeše.

Ano i já jsem v té době obviňoval své partnerky, že za to můžou, že je to jejich vina, že jsem díky nim nešťastný, že ničí vztah i můj život. Ano i já si svého času hrál na oběť. Byla to dlouhá cesta než jsem něco pochopil. A víš, co bylo tím důležitým aha momentem? Ano přesně tak. Bylo to uvědomění, že není nic není náhoda. Vždy stejný příběh. Vždy stejná písnička se stejným, nebo podobným koncem. Pokaždé to stejné, víš jak jsem se cítil?

Byl jsem zlomený, protože jsem začal věřit, že si štěstí a lásku nezasloužím. Že nikdy nenajdu tu pravou a nebudu šťastný. Nakonec přišla deprese a tím se vše dovršilo. Stál jsem na pokraji života a smrti. O mém příběhu z deprese jsem natočil video i napsal článek.

A jaký je výsledek?

Nejsem moc hrdý na svou minulost, na to kým jsem byl a co jsem prožil, ale dnes už vím, že je potřeba se podělit o svůj příběh, protože mohu inspirovat a motivovat lidi, aby se stali změnou, kterou chtějí vidět ve svém životě. Já se stal změnou, kterou jsem chtěl vidět ve svém životě a je to naprosto osvobozující pocit.

A víš ty co? Miluji svůj život. Miluji a přijímám svou minulost a cítím skutečnou vděčnost za všechny tyto bývalé partnerky, bolesti a všechny ty „špatné věci“, protože díky nim jsem se stál tím, kým jsem dnes. Díky své minulosti se každým dnem stávám lepší verzi sebe samého. Nebyla to lehká ani krátká cesta, ale dokázal jsem to a dokážeš to i ty!

Dokážeš to, protože tě povedeme krok za krokem a předáme ti všechno, co potřebuješ pro svoji transformaci a vytvoření lepší verze sebe samého. Proto neváhej využít tuto příležitost.

Žárlivost a její příčiny

Za žárlivostí vždy stojí hlubší příčina, která tuto emoci vyvolává. Teď se pojďme podívat jaké faktory jsou nejčastěji ukrytý pod žárlivosti, co ji způsobuje a vyvolává.

 • Nízké sebevědomí.
 • Pocity jako strach, že nejsem dost dobrý pro partnerku.
 • Strach, že se najde někdo lepší.
 • Negativní přesvědčení o opačném pohlaví jako například všechny ženy jsou děv… Všichni muži jsou stejní a nevěrní.
 • Problém se sebeláskou a vztahem k sobě.
 • Negativní zkušenost, nebo zkušenosti v minulosti, ale klidně i v dětství.
 • Bloky a traumata z minulosti.
 • Sledování romantickým filmů a komedií, protože způsobují velmi negativní a nezdravé naprogramování.
 • Přejaté vzorce chování a myšlení od rodičů.
 • Snaha vše kontrolovat a mít pod kontrolou.
 • A další…

 

Jak překonat žárlivost

Nyní se podíváme na ty nejdůležitější kroky, které vedou ke zvládnutí žárlivosti. Existuje mnoho různých cest, jak překonat žárlivost, ale všechny se v určitých aspektech shodují. Tyto podrobně popsané aspekty najdeš níže.

1. Přiznej si problém se žárlivosti

Není možné vyřešit problém, pokud si jej odmítáš přiznat. Než aby jsi předstíral, že nežárlíš, nebo tvoje žárlivost není problém, tak buď k sobě upřímný. Jak se cítíš kvůli svým nejistotám a obavám? Jak tyto tvé obavy a nejistoty poškozují tvůj vztah? Může to být pro tebe obtížné přiznat si problémy, které tvou závist a žárlivost způsobují, ale uvědom si, že tímto podnikáš první krok ke zdravějšímu vztahu.

Je snadné ukazovat prstem na partnera a vinit ho za to, že cítíš ve vztahu nejistotu, nebo máš obavy, že se na tebe vykašle, nebo tě podvádí, nevěnuje se ti a podobně. Pokud chceš změnu, musíš si přestat hrát na oběť a podívat se do zrcadla. Musíš ukázat prstem na sebe místo na svého partnera a být k sobě 100% upřímný. Ano nebude to lehké a bude to chtít odvahu, ale nezapomeň toto je jediná cesta, která vede ke změně. Změň sám sebe a změní se i tvá realita, tvé okolí a uzdravíš své vztahy i svůj život.

2. Žárlivost jako možnost růstu

Chci, aby jsi přestal brát žárlivost jako něco negativního, nebo špatného. Už jen změna postoje k žárlivosti ti může velmi výrazně pomoci se změnou. Chci, aby jsi se začal dívat na žárlivost jako problém, který je potřeba překonat jako možnost pro tvůj růst. Stejně by to měl brát i tvůj partner a hlavně ocenit, že s tím něco chceš dělat.

Pomocí žárlivosti se můžeš dozvědět mnohem více o sobě, o svých pocitech, nezpracované minulosti, která potřebuje uzdravit. Můžeš zjistit, kde tě tlačí bota a zaměřit se na tuto slabinu a proměnit ji ve svou silnou stránku. Žárlivost není něco špatného ani to neznamená, že jsi špatný člověk, nebo že by jsi se měl za ní stydět.

Nezapomeň, že všechny problémy, překážky a strachy jsou zde jen proto, aby ti pomohli s tvým růstem. Jde o tvůj osobní, ale i duchovní růst. Vždy máš na výběr, jak zareaguješ na konkrétní situaci. Vždy máš možnost volby a vybíráš si postoj jaký zaujmeš k dané situaci. Tvůj postoj a tvá reakce na situaci vytváří novou realitu. Pozor na to jakou cestu si vybereš.

Žárlivost je dokonce velmi významný faktor, který negativně ovlivňuje úspěch a obecně tvůj život. Proto by jsi měl pracovat na zvládnutí této životní situace, protože tě posune o velký krok blíže k harmonickým vztahům, ale i tvému úspěchu.

3. Identifikuj svůj problém, aneb, zeptej se, co ti říká tvoje žárlivost

Pokud chceš vědět, jak překonat žárlivost a zbavit se jí, musíš identifikovat, co jí způsobuje a jaká je její příčina. Jednoduše se ponoř do sebe a zeptej se sám sebe proč žárlím? Co způsobuje mou žárlivost? Kdy a v jakých situacích cítím žárlivost a všechny přidružené emoce?

Další důležitý krok je zeptat se sám sebe jaké další emoce stojí za žárlivosti? Je to strach? Z čeho ten strach plyne? Pokud si na to vše odpovíš, tak můžeš najít skrytý vzorec, který se ti neustále opakuje ve vztazích. Možná objevíš vzorec, který tě dovede až k jádru problému.

Nezapomeň všechny informace, které potřebuješ máš v sobě. Musíš přijmout 10% zodpovědnost za svůj stav žárlivosti a hledat u sebe. Pokud najdeš spouštěče a příčiny, které leží pod žárlivosti, tak máš za sebou velký krok, který jen tak každý člověka nezvládne.

4. Zůstaň zranitelný

Milovat znamená být zranitelný. Čím více miluješ a máš rád, tím slabší a zranitelný jsi. Co musíš udělat, je otevřít své srdce lásce a hlavně svému partnerovi. Musíš důvěřovat tomu, co přijde a zůstat v klidu. Ano není to snadné, ale musíš být ochoten přijmout to, co je mimo tvou kontrolu a důvěřovat sobě i svému partnerovi, aby jsi se vypořádat s nástrahami vztahu. Pamatuj, že jsi ve vztahu, protože jsi se rozhodl milovat. Je to tvoje volba, proto musíš přijmout rizika bez jakýchkoliv výčitek, nebo žárlivosti.

Pokud to tak udělají oba partneři ve vztahu, tak zažijí něco neskutečného. Zažijí bezpodmínečnou lásku, bez pocitu vlastnění, plnou svobodu a pocit odevzdání se tomu druhému. Toto je cesta, jak otevřít svá srdce. Pokud to udělají oba ve vztahu, tak vytvoří neskutečně silný a zdravý vztah. Nezapomeň, že můžeš využít našeho online kurzu sebelásky pro zlepšení kvality tvého vztahu spolu s partnerem. Pokud budete spolu procházet tímto kurzem, tak zažijete něco nepopsatelně nádherného. Váš vztah se najednou začne uzdravovat a budete mít k sobě o mnoho blíže. Zvýší se důvěra vašeho vztahu a zažijete doslova pohádkový vztah. My to známe z vlastních zkušeností a můžeme jedině doporučit. Proto neváhej a využij našeho online kurzu ještě dnes.

5. Sebeláska a sebevědomí

Všechny problémy se žárlivostí jsou spojeny s nízkým sebevědomí a problémy se sebeláskou a vztahem k sobě. Člověk, který žárlí je ten, který se bojí, že ho partner opustí, podvede ho, nebo že už ho nemiluje. Takový člověk vnitřně trpí, má strach a často si i vymýšlí různé scénáře ve své mysli. Často se srovnává z jinými lidmi, má obavy, že bude horší a tím existuje možnost, že se najde někdo lepší pro partnera. Příčinou žárlivosti je nepochybně nízké sebevědomí, ale také neschopnost vážit si sebe samého, své vnitřní hodnoty. Dokonce si takový člověk myslí, že si nezaslouží a není hoden lásky. To vše odráží jeho vztah k sobě. Zde je potřeba zapracovat na vztahu k sobě, proto je zde řešení sebeláska. Žárlivost je něco, co se pěstuje během života. Její kořeny sahají ve většině případů až do dětství.

Jakmile se zvýší tvoje sebevědomí a začneš věřit sám v sebe, budeš si jistější ve vztahu i v životě. Pokud uzdravíš svůj vztah k sobě a přijmeš svou stinnou stránku a tak budeš rozvíjet své silné stránky, tak získáš neuvěřitelnou sílu, která bude vycházet z tvého nitra.

To vše povede ke větší vnitřní hodnotě. Všechnu tu lásku, potřeby a pozornost přestaneš hledat u partnera ve vnějším světě, protože naplníš sám sebe a svůj život láskou. Následně ji začneš dávat směrem ven a přirozeně se ti bude vracet. Budeš si sám sebou jistý a přestaneš žárlit. Uzdraví se tvé vztahy i tvůj život.

6. Sepiš si své nejistoty a obavy, které stojí za žárlivosti

Sepiš si všechny obavy a strachy, které stojí za tvou žárlivost. Už jsme si řekli, že pokud odkryjeme žárlivost a podíváme se pod ní, tak můžeme najít mnoho různých směrů, které vedou k našemu sebepoznání a vyřešení tohoto problému.

Tento seznam ti pomůže identifikovat své problémy v oblasti žárlivosti. Můžeš objevit spouštěče svého žárlení. Také ti to pomůže objevit příčiny i to, co stojí za tvou žárlivost.

Napiš si, co způsobuje žárlivost. Všechny spouštěče žárlivosti si sepiš. Například to může vypadat takto:

 • Partnerka se mi nevěnuje.
 • Tráví více času s kamarádkami, nebo kamarády.
 • Neustále sedí na telefonu, nebo facebooku.
 • Jezdí domů z práce s kolegou.
 • Je v kontaktu s bývalým přítelem.
 • Chodí odvážněji oblékaná.

Následně si zapiš všechny obavy a strachy, které vedou k žárlivosti. Opět si uvedeme příklad.

 • Mám strach, že mě partnerka opustí.
 • Mám strach, že zůstanu sám.
 • Mám obavy, že si pak nikoho nenajdu.
 • Mám strach, že mi partnerka bude nevěrná.
 • Bojím se, že najde někoho lepšího.
 • Bojím se, že pro ní nejsme dost dobrý.
 • Mám strach, že si jí nezasloužím, nebo že má na více než jsem já.

 

7. Zvládni své emoce

Žárlivost je emoce a proto s ní můžeme pracovat a dostat jí pod kontrolu. Pokud dovolíš své žárlivosti, aby tě ovládla, tak ti rozhodně může zničit vztah a případně i život. Pokud se naučíš zvládat své emoce a pracovat se žárlivostí, můžeš se více dozvědět o sobě, což je předpoklad pro tvůj růst v životě. Jde o hluboké sebepoznání, které je tvým osobním, ale i duchovním růstem.

Pracuj na tom, aby jsi uklidnil a zvládal své emoce. Nejdůležitější je, aby jsi nejednal v afektu, kdy s tebou cloumají emoce, protože takto můžeš ublížit své partnerce, zničit vztah, ublížit sobě, nebo si zničit život.

Pokud se objeví žárlivost ve vztahu rozhodně si o tom promluv se svým partnerem. Poděl se o své pocity s partnerem, ale vždy až se uklidníš a dostaneš své emoce pod kontrolu. Můžeš pro tyto účely využít například meditace, které ti pomohou zvládnout tyto negativní emoce a myšlenky.

8. Žárlivost otevírá minulost

Schopnost, jak překonat žárlivost ve vztahu je proces, který sebou nese uzdravení ran minulosti. Pokud bojuješ se žárlivostí kvůli nevyřešenému problému, jako je trauma, nebo nevyřešené minulé vztahy, nebo dětství, získej podporu a návod krok za krokem přímo od kouče a mentora, který potřebuješ k jejímu překonání. Se správnou pomocí můžeš své slabosti proměnit ve zdroje síly a stát se lepší verzí sebe samého.

Pokud se chceš zbavit žárlivosti, získat sebevědomí a začít věřit v sebe, tak musíš uzdravit svou minulost. Musíš vyřešit v sobě minulé vztahy, odpustit, zpracovat ty situace, které ti vzali sebevědomí a víru v sebe, musíš se zbavit všech těch negativních programů v podvědomí o sobě, o tom jak jsi k ničemu. Musíš se zbavit negativního naprogramování k opačnému pohlaví.

Pokud neuzdravíš svou minulost, tak budeš vytvářet neustále stejnou realitu, potkávat neustále ty stejné lidi, budou se ti stávat pořád ty stejné situace a budeš mít neustále ty stejné problémy.

9. Buď upřímný ke svému partnerovi

Pokud bojuješ se žárlivostí, tak tvůj partner si toho pravděpodobně už všiml. K problému pravděpodobně také přispívá i tvůj partner. Tím, že se naučíte spolu otevřeně a upřímně komunikovat, budete si vědomi svého příspěvku k žárlivosti a zároveň budete oba odpovědní partneři. Tím dáváte vašemu vztahu příležitost ho podpořit při práci a nalézt společně řešení.

Komunikace je základ pro každý vztah. Bez správné komunikace se dříve, nebo později začne vztah pomalu a jistě rozpadat. Proto neváhej o svých pocitech říct svému partnerovi. Otevři se mu, protože toto je jediná skutečná cesta lásky. Pokud máš vedle sebe správného partnera, tak tě vyslechne, podpoří a můžete vymýšlet spolu řešení, které povede k uzdravení vztahů. Určitě ocení tvůj přístup, že jsi ochoten svou situaci řešit a zapracovat na sobě. Ale nezapomeň jediná změna, kterou chceš ve vztahu vidět jsi ty sám. To ty se musíš změnit, ne partner.

Žárlivost není nic, za co by jsi se měl stydět. Není to nic špatného. Pokud dokážeš otevřeně mluvit o svých pocitech se svým partnerem, tak se váš vztah dostane na nový level. Toto je krok číslo 1 pro uzdravení vztahů otevřeně a upřímně mluvit o svých pocitech a všechny bouřlivé emoce nechat za dveřmi. Jakmile jsem se toto naučil ve svém životě, tak se moje vztahy posunuly na novou úroveň.

10. Negativní programy a přesvědčení

Často se ve své terapeutické praxi, ale také v reálném životě setkávám s lidmi, kteří mají hluboko ve svém podvědomí vryté programy jako jsou například: Všechny ženy jsou děv.. Všichni muži jsou stejní. Všem mužům jde jen o sex. Ženám jde jen o peníze a mnoho dalších škodlivých programů, které ovlivňují jejich život.

Nezapomeň podvědomí řídí 95% tvého života. Jak asi bude vypadat tvůj život a tvé vztahy, pokud budeš podvědomě věřit, že všichni muži jsou stejní, nevěrní, jde jim jen o sex nebo všechny ženou jsou jen děv…? Rozhodně si budeš přesně tyhle partnery přitahovat neustále, tak dlouho dokud se těchto přesvědčení nezbavíš a POZOR nenahradíš je novými pozitivními vzorci. Proto neváhej využít naší NABÍDKY.

Nikdy se to nezmění, pokud neuděláš změnu sám u sebe. Věřím, že nastal ten správný čas, kdy jsi připraven to změnit. Tím, že jsi si přečetl tento článek, jsi připravený udělat změnu, která povede k vytvoření lepší verze sebe samého. Získáš sebevědomí, uzdravíš svůj vztah k sobě a přestaneš mít strach, že tě partner, nebo partnerka podvede, opustí a začneš si přitahovat k sobě ty správné lidi. Proto neváhej a využij své šance, kde tě povedeme krok za krokem k životní změně a lepší verze sebe samého.

35 Komentářů
 1. Vila

  Opět velmi přínosný a skvělý článek. Děkuji mnohokrát!

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji moc jsme rád, že se článek líbí. Není za co 🙂

   Odpovědět
   • Eva

    Moc děkuji za skvělý článek. Bylo to něco co jsem fakt potřebovala přečíst a dodat tak odvahu,začít řešit problém se žárlivosti. Úplně jsem se v tom článku našla. Díky

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Evo, děkujeme moc za zpětnou vazbu a jsme rádi, že se ti článek líbí a hlavně že ti pomohl nasměrovat na správnou cestu. Přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

     Odpovědět
 2. Nelushka

  Takto jsem o tom nikdy nepřemýšlela, ale myslím, že na tom něco bude. Partner hodně žárlí a opravdu se bojí že mě ztratí. Jinak myslím, že jeho sebevědomí také není zrovna dvakrát v pohodě. Otázkou je co dělat, když to partner nechce řešit a mě to vadí? Miluji ho, ale to žárlení mě přivádí k šílenství. Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ono nejde nic dělat, když partner nechce nic měnit, tak je to třeba respektovat. A pokud vám to bere energii a stahuje vás to, nebo tedy i váš vztah a partner ani přes toto nechce nic dělat a hází to na vás pak je potřeba zvážit rozchod. A každopádně se podívejte i na svou polovinu vztahu, protože jste si tohoto partnera přitáhla z nějakého důvodu. Je potřeba zpracovat v sobě to co vám partner zrcadlí 🙂

   Odpovědět
  • Nikola

   Skvělý ! Četla jsem až do konce a otevřelo mi to oči i duši.❤️ Takhle srozumitelný,přesný a krásný článek sem si snad nikdy neprecetla.
   Jen škoda že si váš kurz z peněžních důvodu nemohu dovolit koupit jelikož ještě bydlím s rodiči a studuji a nevydělávám velké peníze jen na brigádách. To mě moc mrzí a proto se chci zeptat jestli nemáte nějaký online kurz zdarma nebo nějaký další články o tomhle. ?? prosím odpověď mi pošlete na e-mail a předem děkuji za odpověď. ?

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Děkuji moc za zpětnou vazbu Nikol. 🙂 Jsem rád, že článek pomohl a otevřel oči 🙂 Bohužel žádné kurzy zdarma už nemáme v minulosti byli, ale na jiné témata jako je deprese a zdravý životní styl. Jedině mě napadá členství v naši komunitě, kde jsou obecně videa i s technikami jak si vědomě tvořit svoji vlastní realitu. Bronzové členství stoji jen 280 Kč na rok. Součásti je mnoho dalších využiti a možnosti více najdeš zde: https://cestarelaxace.cz/vedomi-tvurci/ Rádo se stalo a přeji hodně úspěchu 🙂

    Odpovědět
    • Ivet

     Děkuji za článek. Moc hezky napsané. Se žárlivostí bojuji už dlouho, pramení z mého dětství a životní partneři jen přikořenili. Často se říká” začni u sebe, změň své myšlení” ale já to sama nedávám.

     Odpovědět
     • Cesta Relaxace

      Dobry den Ivet, moc děkujeme za zpětnou vazbu na článek. Jsme rádi, že vám článek pomohl a určitě vám se žárlivostí rádi pomůžeme. Nejlepší cestou je náš online program cesta sebelásky ale máme i další možnosti jako konzultace, koučink případně kombinace různých možností. Přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

 3. Katka

  Zdeavim,velmi zajimavy clanek je mozne poslat na email. Děkuji ať se daří zdraví Rousová Kateřina.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Zdravím, myslíte poslat článek na email? Nebo co přesně jste myslela? Děkujeme a přeje totéž 🙂

   Odpovědět
 4. Zarlivost

  Ahoj,po vasem clanku se mi dost otevreli oci. Takhle krasne pochopit co jsem nedovedla v sobe pochopit nikdy. Moc mi to pomohlo.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj tak to jsem moc rád, že článek pomohl 🙂 Rádo se stalo a děkujeme za zpětnou vazbu ať se daří a přejeme mnoho úspěchu 🙂

   Odpovědět
 5. Petra

  Krásné napsáno až na to že na mě to moc nesedí… Nikdy jsem ve vztahu nebyla žárlivá ikdyz jsem věděla že mě partner podvádí věděla jsem že jsem pro něj priorita a že to dělá jen kvůli fyzickému potěšení. Problém nastal když jsem si po dlouhé cestě uvědomění si vlastní hodnoty našla přítele nového. Ve spoustě ohledu byl pro mě dokonalý, ale neustále mě srovnával se svými ex partnerkami jak byli krásné a dokonalé a jak stalo za to si na ně počkat a že byly naprosto úžasné ( malý výčet věci) až ve mě vypěstoval pocit že pro něj nejsem dost dobrá že jsem jen slaby odvar toho co vyžaduje… neustále si s nema psal a často mě před nimi v SMS shazoval a pomlouval později přiznal že i v reálu… vypěstoval tak ve mě pocit že když si ta ex piskne tak mě hned opustí ( později přiznal že to byla pravda)… Začala jsem být až chronický žárlivá a hledala jsem jakýkoliv důkaz toho co si myslím… Ohromným způsobem jsem narušila jeho soukromí a hackla jsem mu téměř všechny účty… Bohužel jsem našla co jsem hledala… Nešlo o to že by snema spal šlo o to jak se o mě vyjadřoval jak mě pomlouval jak se před nimi dělal že on je ten utlačovaný chudáček a to jen proto aby jim ukázal že je ochoten mě kdykoliv opustit ( i to později přiznal)… Teď jsme spolu 7 let 6 let s toho bylo s malými mracky krásných… Bohužel když začal za jednou z těch ex jezdit každý víkend protože potřebovala pomoc na hospodě a pak tam jezdil i na kávu v týdnu a já jen čekala doma až nebo jestli vůbec se vrátí, jsem to už nevydržela a řekla mu vše co vím, jak mě ponižoval jak mi ubližoval co všechno jsem zjistila jak mi lhal… Přiznal že za ní jezdil protože si na ni myslel… Problém je v tom že naše důvěra na obou stranách je narušena tak že za vším už hledáme zradu… Já chci na vztahu pracovat chci aby náš vztah nebyl slepovaný ale vystavený na silnějších základech… Jsem ochotná a připravena udělat maximum pro to aby to bylo zase o lásce… Miluji ho z celého svého srdce i duše i přes všechny tyhle útrapy, ale má i hodně dobrého v sobě… Bohužel on neví jestli vztah chce zachraňovat nebo ne… Je zraněný ublíženy naštvaný, částečně na mě ale víc spíš na sebe že udělal tolik chyb… Vím že ho nemůžu nutit nebo jim manipulovat aby jsme spolu byli, ale mužu a taky ukazují mu jaké to bylo když jsme byli my dva bez jeho četných ex… Jen nevím jak mu mám pomoct aby vyřešil svou minulost s těmi ženami a mohl se zaměřit na funkčnost vztahu stávajícího… Jsem už zoufalá, jsem na psychoterapeutickém oddělení protože jsem si myslela že je něco špatně semnou, bohužel mě tu utvrdili v tom že já jednam a komunikuji celou dobu tak jak se má… Že problém je na jeho straně že on je zraněný ze svých ex a není ochoten přijmout to že už spolu nejsou a že už nemá ani smysl se o to pokoušet… Každá žena v jeho životě od něj utekla dřív než se měsíc od novu dostal do úplňku a ještě ho většina ponížila že jako chlap stojí za starou bačkorku ( slušně napsáno).. Jen já jsem vydržela a snažila se mu pomoct s jeho vnitřními démony… Bohužel i mě už síla dochází a on mi stále dokazuje že mu nemůžu věřit protože není schopen splnit ani jednoduchý slib a tak nesplnění jednoho slibu maskuje nesplněním dalšího protože se bojí že to pak bude použito proti němu… Já se jen snažím vysvětlit mu jak to je a jak se cítím a jak to celé vnímám… Chci ten vztah zachránit, ale ne za každou cenu… Terapii odmítá že by se cítil jako exot… Uznává ale že udělal spoustu chyb v našem vztahu a uznává že má problém… Jeho řešením je to že se k problémům otočí zády a bude dělat že nejsou a nebo další varianta je že před nimi uteče… Fakt už jsem zoufalá…

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Petro, to co se ti děje je kvůli tomu že máš nízkou sebehodnotu. Neznáš pravděpodobně svou hodnotu, krásu ani své hranice. Tito muži ti to ukazují – necháváš se podvádět, ponižovat, lhát, ubližovat… a tento muž s kým jsi to moc dobře ví. Hraje si s tebou, dělá si s tebou co chce. Mám pro tebe tu nejlepší radu – začni budovat svou sebelásku. Najdi samu sebe, své hodnoty, hranice, smysl života. Doporučuji se podívat na náš článek o sebelásce a také o ženské energii. Pokud budeš chtít na sobě pracovat a nevíš jak, určitě vyzkoušej náš kurz sebelásky kde na tebe čekají i krásné nahrávky, kde ti například mužský hlas řekne konečně jak krásná a úžasná jsi. Naučíš se budovat sebelásku, pročistíš svou minulost, své bloky a přesvědčení a vybuduješ si nové přesvědčení. Dej pozornost teď na sebe a začni na sobě pracovat. Na tuto změnu bude reagovat i tvůj partner – a buď si uvědomíš že takového člověka vlastně vedle sebe nechceš, nebo si uvědomí on že takovou ženu sakra ztratit nechce a změní se. Je to teď jen na tobě 🙂 Hodně štěstí

   Odpovědět
 6. Jana

  Dobrý den, přečetla jsem, premýslela jsem, kde je problém u nás.
  Nikdy jsem žárlivá nebyla, do svého života jsem si vtahovala muže tyrany a manipulátory.
  Zapracovala jsem na sobě a dočkala se změny..
  Splnil se mi sen, našel si mě člověk, upřímný, bohatý srdcem i rozumem, který mi dával najevo, že jsem sluncem jeho života..
  Po dlouhém snažení přišlo miminko, byla jsem nejšťastnější na světě a on tvrdil a choval se, že to ma stejně..
  Do té doby, než jsem zjistila, že je závislý na pornu, (10 let) následky to mělo takové, že mě začal, jako zěnu úplně odmítat a to v době před porodem, kdy jsem ho nejvic potrebovala..
  Vyřešili jsme to, nejak jsem to překonala, ale mé sebevědomí upadalo..
  Když jsem byla v porodnici, zjistila jsem, že si chtel pozvat mou nejlepsi kamarádku domu a 14 dni po porodě mě s ni podvedl..
  A ja..?
  Začala jsem mit strach, že pro něj nejsem dost dobra, ikdyz na sobě pracuji vnitřně i zevnějškem..
  On neni schopny bavit se semnou narovinu a tak mě to nutí byt podezirava..
  Přitom by mi stačilo kdyby mi vysvětlil, co ho vedlo k těmto krokům, které mi tolik ublížili.
  Hrozně mi chybí ten člověk do kterého jsem se zamilovala i přesto, ze pořád tvrdí že neví proč to udělal a ze me pořád miluje..

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Jano, kde jen začít… Závislost na pornu je něco, co může člověku zničit život. Doporučuji si něco o tomto tématu nastudovat, jelikož pak pochopíte i jeho jednání a důvody proč k tomu došlo. Závislost na pornu dokáže člověku změnit i strukturu mozku a doslova ho zdrogovat dopaminem a tím se může změnit i jeho osobnost a to včetně chování a dalších faktorů. Další záludná věc je mužské ego. Může mít strach o tom otevřeně mluvit, protože se bude bát, že už ho nebudete brát jako muže, že jako muž selhal a možná si to ani sám sobě nedokáže přiznat. 10 let závislosti na pornu má většinou i další následky jako jsou – problémy s erekcí a ejakulací, vznik duševních poruch jako jsou deprese, úzkosti, sociální fobie, dále odpojení se od sebe svého srdce, problém s empatií a prožíváním emocí a mnoho dalšího. Porno dokáže zničit i ty nejsilnější vztahy a mění pohled na sebe, svého partnera na druhé pohlaví a jednoduše řečeno mění mozek a tím i všechno ostatní včetně hormonů a psychiky. A víme to, jelikož s těmito klienty pracujeme a řešíme tyto témata a mnoho dalších. To znamená, že problém je na jeho straně a vy by jste se tím neměla nijak trápit, protože to nemá nic společného s vaším vzhledem, povahou ty jaká jste a kým jste. Možná bych zkusil si více nastudovat o tomto tématu a následně mu poslat pár článků, videí a naznačit mu, že víte s čím se potýká, kde je problém a také to, že mu chcete pomoct a pak už je to jen na něm. Přejí hodně štěstí a úspěchů na vaší cestě 🙂

   Odpovědět
 7. Petr

  Uzasny clanek, mam problem se zarlenim na svoji pritelkyni, je to pro me hrozne slozite, nosim si plno blokaci z predchoziho vztahu a taky presne to ze na zakladce i stredni skole mi casto spoluzaci snizovali sebevedomi a posmesky, ze mam veverci zuby a ze mam hrozny vlasy, ze jsem kostlivec hubenej a ze mam vysoky celo, byl jsem z toho desne spatny. Tedka mam krasnou pritelkyni, ktera je fakt uzasna a ja se opakovane bojim toho, ze prijde nekdo hezci a lepsi nez sem ja a ona me opusti a tim vychazi na povrch zarlivost, je tam zaroven i bolest toho, ze mam strach, ze o ni prijdu. Diky za tenhle clanek, ktery mi otevrel oci, ja se vratil do detsvi a zacnu s temito vzorci pracovat a pomalu je odstranovat!!! Strasne moc dekuji

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Petře, tak to jsme moc rádi, že článek pomohl a navedl Vás a správnou cestu. A také děkujeme za zpětnou vazbu. Pokud by jste potřeboval poradit nebo pomoct neváhejte se na nás obrátit a my Vám s tím s radostí pomůžeme. Jinak přejeme hodně štěstí a úspěchů na vaší cestě a přejme, aby jste to co nejdříve vyřešil a posunuls e v životě s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 8. Martin

  Úžasný článek nikdy jsem nečetl dlouhé texty ale tohle mi strašně pomohlo
  už jenom vypsání věcí co způsobuje žarleni a z čeho mam strach mi strašně pomohlo
  Že přijde někdo lepší atd že tráví čas s kamarády atd když byla s nějakým kamarádem tak mě to svíjelo a měl jsem deprese co dělají proč mi nepíše atd.
  Mam i blokaci z minulých vztahu že mě podváděly a teď mam problém s erekcí takze celá ta situace byla ještě horší že jsem si dělal myšlenky že ji bude chybět sex a podvede mě atd. Ale tohle jsme s přítelkyni řešily a řekla mi že ji to neomezuje že jenom kvuli tomu mě nemiluje a není semnou a věřím že časem se tento problém vyřeší
  Strašně mě tohle posunulo kdybych tento článek nenašel už by jsme spolu kvůli mně nebyly a budu na tom pracovat moc děkuji s pozdravem Martin.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Martine, děkujeme za zpětnou vazbu a jsme rádi že se článek lidí a hlavně ti pomohl k uvědomění a nasměřovat tě na cestu k růstu. Přejeme ti hodně štěstí a úspěchů na tvé cestě a kdyby jsi potřeboval pomoct, neváhej se na nás obrátit a rádi ti pomůže s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se děje 🙂

   Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se děje Tome a jsme rádi, že ti článek pomohl 🙂

   Odpovědět
 9. Natálie

  Dobrý den, děkuji za tento článek, bohužel s žárlivostí se potýkám odjakživa, nejspíše kvůli nevěře otce a celoživotním řečím mé matky, že takový je každý, první láska mi také lhala a podváděla mě.. Bohužel tyto aspekty ze mě udělaly podezíravou žárlivku, bohužel myslím, že bez jakéhokoliv reálného důvodu, partner ke mně byl vždy hodný, udělal pro mě vše, měla jsem se s ním jako v bavlnce, dával mi najevo jak mě miluje.. vše bylo dokonalé, jenže se moje žárlivost začala časem stupňovat, přítel nebyl v minulosti než jsme se poznali zrovna svatý, začal v prvním půl roce vztahu podnikat, takže na mě měl mín času, pořád něco řešil, začal se víc scházet s jinými lidmi, já už nebyla priotita, do toho má kamarádky na úplně jiném levlu hubené, zmalované bohaté a já jse vedle nich obyčejná, jsou to holky co to dělají s každým a on mi říká, že kdybych věřila jemu, tak vůbec neřeším co ony dělají, jednou uz jsem o něj kvůli scénám a žárlivosti přišla a teď podruhé, on mě vymazal ze života a něvěří že bych se mohla změnit, že by to bylo zase stejné ale já vím, že na tom pracuji a budu pracovat, jen nevím, jak mu to dokázat Děkuji za radu

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Natálie, plně chápu a rozumím tvému problému, já se s tímto taky potýkal velkou část mého života a žárlivost mi zničila nejen vztah. Rozhodně to lze změnit a není to až tak těžké, když člověk ví, co má přesně dělat a má k tomu ucelený systém, který ho vede krok za krokem. Bohužel tví rodiče ti do podvědomí naprogramovali tyto přesvědčení, že všichni muži jsou stejní, nevěrní a ty jsi tomu začala věřit. Tvé podvědomí vytváří tyto myšlenkové vzorce a vzorce chování a pocity, které tě vedou do slepé uličky, že takto reaguješ i když k tomu nemáš reálný důvod. V tomto případě doporučuji náš online program cesta sebelásky zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/ který obsahuje ucelený systém a provede tě krok za krokem ke změně.

   Odpovědět
 10. Miriam

  Moc pěkně napsáno, Děkuji. Já sama pocit žárlivosti zažívám relativně krátce – asi 2 roky. Jsem 22 let vdaná a za poslední 2 roky se toho u nás mnoho změnilo. A já pátrala po příčině a jsem váš učebnicový příklad – odtažitost manžela a změna jeho chování ke mně, pár poznámek na mou adresu z úst známých – mužů, poté i jedna zpráva od člověka, kterého téměř neznám – a už to jelo. Jsem téměř učebnicový příklad popsaný v článku. Nejvíce mne drtí, že nevím, kde je pravda. A dělám věci, které mého muže nejen odrazují, ale i já sama kroutím hlavou nad tím , když se zklidním, čeho jsem schopna. Ale v daném momentu nejsem schopna racionální reakce – neustále něco prověřuji a pak s tím muže konfrontuji…. co já bych za to dala zbavit se žárlivosti – jednou provždy… necítím se komfortně, jsem psychicky paralyzovaná a mám pocit, že ještě chvíli a muže zadusím…. ale nemůžu si pomoci. Díky článku jsem alespoň z části vše pojmenovala a snad se s tím vypořádám. Děkuji za nasměrování a ukázání cesty.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Miriam, děkujeme za zpětnou vazbu a jsme moc rádi, že ti článek pomohl nasměrovat. Jinak k tomuto doporučujeme náš online kurz cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem k vyřešení těchto problémů. Přejeme mnoho úspěchů a štěstí na tvé cestě a kdyby něco, neváhej se ozvat a můžeme to společně vyřešit s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 11. Markétka

  Konecne se mi povedlo pochopit, kde mam svuj problem. Moc dekuji za krasne popsany a prehledny clanek.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Markétko, super to máme radost a gratulujeme k uvědomění. Moc děkujeme za zpětnou vazbu a jsem rádi, že ti článek pomohl 🙂

   Odpovědět
 12. Peter

  Ďakujem za veľmi dobre vysvetlenie. Článok mi pomohol pochopiť moju situáciu vo vzťahu s manželkou. Dúfam, že ešte dokážem zachrániť vzťah a nebude musieť dôjsť k rozvodu. Ďakujem a prajem pekný deň.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Petere, děkujeme za zpětnou vazbu, moc si toho vážíme. Máme radost, že ti článek pomohl pochopit tvou situaci a že jsi díky němu došel k velkému uvědomění; gratuluji. Klidně se nám ozvi emailem, můžeme ti pomoci vyřešit tvé problémy, aby jsi stihl zachránit své manželství. Jelikož jde o komplexní problém, existuje zde mnoho dalších informací a souvislostí, které navazují na článek. Společně nastavíme strategii krok za krokem, která ti pomůže tvé problémy překonat. Přejeme ti hodně štěstí a úspěchů, aby jsi všechno zvládl a dobře dopadlo s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares