V tomto článku se zaměříme na fenomén chorobná žárlivost. Budeme zkoumat, co přesně toto chování znamená, jaké jsou jeho příznaky a projevy a co stojí za jeho vznikem. Důležitou součástí tohoto článku bude také způsob, jak se s chorobnou žárlivostí vyrovnat a jak ji překonat.

Tento problém může postihnout každého, ať už jde o ženu, muže, mladého nebo staršího jedince. Pokud máš podezření, že tebe nebo tvého partnera trápí chorobná žárlivost, či chceš lépe porozumět tomuto komplexnímu tématu, čti dále, protože tě čeká hlubší pohled do světa žárlivosti a cesty k jejímu překonání.

V článku se s tebou podělím o své zkušenosti ze svého osobního života, kdy jsem před několika lety také bojoval s žárlivostí, která způsobila rozpad několika mých vztahů. Tento problém jsem plně překonal a zbavil se ho spolu s vyřešením příčin. Dále se s tebou podělím o své zkušenosti z mé praxe v oblasti celostního koučinku, kde toto téma žárlivosti se svými klienty řeším nejčastěji v kontextu vztahů. Proto nezapomeň číst až do konce.

Chorobná žárlivost může způsobit vážné problémy v partnerských vztazích. Lidé trpící tímto stavem často prožívají silné emoce, jako je strach ze ztráty partnera nebo pocit ohrožení jejich vlastní hodnoty. To může vést k podezřívavosti, kontrolování partnera a nadměrnému stresu.

Příčiny chorobné žárlivosti mohou být různorodé – od nízkého sebevědomí a nedostatku důvěry po traumatické zkušenosti ve vztazích. Přestože je tento stav běžný v dnešní populaci, není nutné se s ním smiřovat. Existují strategie, které ti pomohou identifikovat své pocity a znovu si vybudovat důvěru v sebe, partnera i vztahy.

Co je to chorobná žárlivost?

Chorobná žárlivost, také známá jako patologická žárlivost, je psychický spíše emoční stav, ve kterém žárlivý člověk projevuje nadměrnou a nepřiměřenou až přehnanou žárlivost v rámci svého vztahu. Toto chování je často nespravedlivé a založené na iracionálních nebo nepodložených podezřeních. Chorobně žárlivé osoby mohou pociťovat extrémní úzkost a stres v souvislosti s myšlenkou, že jejich partner je jim nevěrný nebo projevuje zájem o jiné osoby, i když neexistují žádné důkazy k potvrzení těchto podezření.

Tento stav může mít vážné důsledky pro vztahy, protože může vést k častým konfliktům, nedůvěře a omezení osobní svobody partnera. Chorobná žárlivost může být pro žárlivou osobu velmi stresující a může negativně ovlivnit její psychické a duševní zdraví.

Žárlivost mnozí lidé mylně považují za důkaz lásky, ale není tomu tak. Je to rakovina vztahu. Je to zhoubný nádor, který postupně a pomalu rozkládá každý vztah, dokud ho zcela nezničí. Zcela upřímně občas k mírným projevům žárlivosti čas od času dochází a mohou být dokonce i zdravé, ale problém nastává v okamžiku, kdy přesáhnou pomyslné hranice a začne narušovat běžný průběh vztahu. Pokud začne zasahovat a negativně ovlivňovat sebevědomí nebo psychiku jednoho z partnerů, jde o vážný problém, který je třeba neprodleně řešit.

Paranoidní žárlivost

Paranoidní žárlivost je více než jen přehnaná žárlivost, je to forma extrémní žárlivosti, která se vyznačuje nadměrným a nepřiměřeným podezřením a silnými obavami ohledně partnerovy nevěry nebo zrady, přestože neexistují žádné konkrétní nebo spolehlivé důkazy tohoto chování.

Charakterizuje se výraznou nedůvěrou vůči partnerovi a tendencí vykládat si nevinné situace a události jako důkazy nevěry, i když takové důkazy neexistují. Osoba trpící paranoidní žárlivostí může být přesvědčena, že partner ji podvádí, i když nemá konkrétní důkazy ani logický základ pro své myšlenky.

Tato forma přehnané žárlivosti může výrazně narušit vztah, způsobit konflikty, hádky ve vztahu, manipulaci, nátlak, kontrolu partnera, jeho izolaci a v extrémních případech dokonce i násilí, což vede k emocionálnímu stresu a úzkosti. Je důležité si uvědomit, že paranoidní žárlivost je psychologickým problémem a vyžaduje odbornou pomoc, neboť jinak může dojít k problémům s duševním zdravím, narušení sebevědomí a dalším problémům u obětí této žárlivosti. V tomto případě se neváhej obrátit na nás a my ti pomůžeme.

Člověk, který se vyznačuje paranoidní žárlivostí, může často trpět dalšími psychickými a duševními poruchami a poruchami osobnosti, které ho motivují k tomuto chování.

Žárlivost versus závist

Žárlivost a závist se často používají zaměnitelně, ale mají různé významy a vlastnosti. Kde žárlivost zahrnuje strach, že třetí strana naruší vztah, závist zahrnuje touhu mít to, co má někdo jiný. 

I když je žárlivost a závist odlišná, mají některé společné rysy, a proto jsou často zaměňovány. Obojí může být zakořeněno v pocitech nejistoty a žárlivost může vést člověka k tomu, že závidí osobě, kterou vidí jako soupeře.

Závist je chtít to, co má někdo jiný. Můžeš vidět souseda s novým autem nebo spolupracovníka získat novou práci a toužit po tomtéž. Můžeš pociťovat pocit odporu vůči jednotlivci za to, že dosáhl něčeho, co chceš, ale ještě si toho nedosáhl.

Žárlivost je spíše o držení se něčeho, co už máš. Můžeš zažít žárlivost ve vztahu, když vnímáš hrozbu nebo máš strach, že bys mohl ztratit svého partnera, nebo že by tě někdo jiný mohl nahradit.

zarlivost-vs-zavist

Příznaky a projevy chorobné žárlivosti

Nejčastější příznaky chorobné žárlivosti mohou být pro žárlivou osobu velmi těžké a mohou negativně ovlivnit její život a vztahy. Mezi nejhorší příznaky chorobné žárlivosti patří:

 • Nepřiměřená kontrola: Toto se často projevuje neustálou kontrolou partnera, sledováním jeho aktivity, čtením jeho zpráv nebo e-mailů a dokonce i pronásledováním. To může vyvolat pocity stresu, úzkosti a paranoiu u jednoho nebo obou partnerů.
 • Stalking: Extrémní formou kontroly může být stalking, což zahrnuje sledování partnera fyzicky, online, nebo dokonce prostřednictvím různých sledovacích aplikaci a GPS sledování.
 • Nedůvěra: Žárlivá osoba může mít stále nedůvěru k partnerovi, i když nemá žádný konkrétní důkaz jeho nevěry. Nedůvěra může být vyčerpávající pro oba partnery.
 • Neustálé otázky a vysvětlování: Neustálé otázky, kdo to byl, kdo ti volal, kdo ti psal, a potřeba neustále něco vysvětlovat a obhajovat je další příznak chorobné žárlivosti.
 • Časté hádky a konflikty: Neustálá žárlivost může vést k častým sporům a hádkám ve vztahu, což vede ke stresu a narušení harmonie. To oba partnery mentálně i fyzicky vyčerpává.
 • Izolace: Jedním z největších rizik je izolace od rodiny a přátel. Žárlivý partner může postupem času začít omezovat kontakty s ostatními lidmi, aby si udržel kontrolu nad situací. Tím pádem dochází ke snižování sociálního okruhu a odcizení od blízkých osob, což vede k sociální izolaci a osamocení.
 • Omezení sociálního života: Omezení partnerovy svobody, aby se vyhnul možným situacím, které by mohly vyvolat žárlivost.
 • Fyzické a emocionální násilí: V extrémních případech může chorobná žárlivost vést k fyzickému nebo emocionálnímu násilí v rámci vztahu.
 • Úzkost a deprese: Žárlivost může způsobit úzkostné stavy i depresivní stavy a nálady nejen u partnera, který trpí žárlivostí, ale také u partnera, na kterého je žárlivost zaměřena.
 • Ztráta sebevědomí: Ztráta sebevědomí může být příznakem chorobné žárlivosti nejen u partnera, který trpí touto žárlivostí, ale také u druhého partnera.
 • Dlouhodobé problémy ve vztahu: Pokud se chorobná žárlivost neřeší, může vést k trvalým problémům, toxicitě ve vztahu, manipulacím, nátlaku, kontrole, násilí, nevěře a dokonce k rozpadu vztahu.

Toto byli nejčastější projevy chorobné žárlivosti, které jsou destruktivní pro oba partnery a pro vztah jako celek.

Příčiny chorobné žárlivosti

Chorobná žárlivost může mít různé příčiny a často vzniká kombinací více faktorů. Některé z hlavních příčin zahrnují:

 • Nízké sebevědomí a nedostatečná sebehodnota: Lidé s nízkým sebevědomím mohou být náchylnější k žárlivosti, protože mají tendenci nedostatečně věřit ve vlastní hodnotu a atraktivitu. Pocit méněcennosti může způsobit obavy o to, že partner najde někoho lepšího.
 • Nedůvěra vůči partnerovi: Minulé zkušenosti s nevěrou nebo zklamáním mohou vést k nedůvěře vůči partnerovi a zvýšit riziko vzniku žárlivosti.
 • Nevyřešené emocionální trauma: Traumatické zážitky z minulosti, zejména v oblasti vztahů (od bývalých partneru a rodičů), mohou zanechat hluboké emocionální jizvy a vytvořit úzkost a strach spojený s novými vztahy.
 • Špatná komunikace: Nedostatek otevřené a zdravé komunikace ve vztahu může způsobit, že jedna strana nebude vědět, co se v partnerovi děje, což může vést k nepodloženým obavám.
 • Nerealistická očekávání: Pokud si stanovíš nerealistická očekávání ohledně vztahu a partnera, můžeš být náchylnější k žárlivosti, pokud se věci nevyvíjejí tak, jak sis představoval.
 • Stres a úzkost: Stres a úzkost mohou zhoršit žárlivost a zvýšit tvou citlivost na potenciální hrozby ve vztahu.
 • Nezdravé vzory z rodiny: Někdy mohou být vzory žárlivosti naučeny v rodině v dětství, což může ovlivnit tvé pozdější vztahy.
 • Strachy: Za žárlivostí často stojí strachy, které vedou k tomuto nezdravému chování. Často jde o strach ze samoty, strach z opuštění, strach, že mě partner podvede, strach, že najde někoho lepšího, strach, že nejsem dost dobrý, chytrý, hezký, vtipný…
 • Naprogramované podvědomí: Někdy můžeme začít podvědomě věřit, že láska a věrnost neexistují, že je nevěra normální a běžná v dnešní společnost. Tuto víru mohou ovlivňovat společnost, média, sociální sítě, celebrity, influenceři, zkušenosti z minulých vztahů a náš okruh přátel, rodiny a známých. Jindy uvěříme, že všichni muži nebo ženy jsou stejní, že chtějí pouze jednu věc – sex, peníze, zábavu, nechtějí se vázat, nestojí o vztahy a podobně.
 • Závislost na partnerovi a připoutanost: Závislost na partnerovi a připoutanost mohou způsobit a zvyšovat žárlivost tím, že způsobují silnou emocionální závislost, nedůvěru, obavu z opuštění a potřebu potvrzení od partnera. Studie potvrzuje, že vysoká míra vzájemné závislosti ve vztahu může zvýšit vaše riziko žárlivosti. 

Je důležité si uvědomit, že žárlivost může být složitým emocionálním stavem a zpravidla neexistuje jedna jediná příčina. Vědomí těchto možných faktorů může pomoci při řešení problému a hledání způsobů, jak se s ním vypořádat. Koučink nebo náš online program Cesta sebelásky v kombinaci s naším nejúspěšnějším online programem Vědomě žít a vědomě tvořit jsou vhodným řešením, které řeší všechny zmíněné a mnohé další faktory a příčiny chorobné žárlivosti. 

chorobna-zarlivost-lecba

Rozdíl mezi láskou a chorobnou žárlivostí

Láska je jedním z nejsilnějších emocionálních pout mezi lidmi, které je založeno na důvěře, respektu, svobodě a vzájemnosti. Na druhé straně se chorobná žárlivost vztahuje k negativnímu stavu nedůvěry, strachu a nejistoty. Je důležité rozlišovat mezi těmito dvěma stavy, abychom si mohli udržet šťastný a zdravý vztah.

V lásce jsou partneři schopni se navzájem podporovat ve svém osobním růstu. Otevřená komunikace, sdílení společných cílů a vzájemného porozumění jsou klíčové prvky zdravého vztahu. Partneři se cítí bezpečně a důvěřují si navzájem. V takovém prostředí se mohou otevřeně vyjadřovat svým pocitům a potřebám, aniž by se báli odsouzení či nedorozumění.

Naopak chorobná žárlivost přináší do vztahu napětí a omezuje osobní růst obou partnerů. Osoba trpící chorobnou žárlivostí má tendenci kontrolovat a omezovat svého partnera.

Láska je svobodná a bez podmínek, ale žárlivost stanovuje podmínky, pravidla, kontrolu, omezení a vytváří vězení. Chorobná žárlivost ve vztahu často vede ke vzniku toxických vztahů a v některých extrémních případech může vést i k násilí. Toxický vztah poškozuje sebevědomí, duševní zdraví a osobnost oběti takového vztahu, proto je důležité včas tento vztah identifikovat (odhalit) a jednat. S tímto ti pomůže náš článek na toto téma, kde se toxickým vztahům věnujeme maximálně do hloubky.

laska-a-chorobna-zarlivost-rozdil-infografika

Nebezpečí a rizika spojená s chorobnou žárlivostí

Chorobná žárlivost může mít vážné důsledky nejen pro jednotlivce, ale i pro celý vztah. Tento problém často vede k emocionálnímu (někdy i k fyzickému) násilí a psychickému utrpení jednoho či obou partnerů. Jakmile se žárlivost stane chorobnou a přeroste do patologického stavu, začínají se objevovat značné komplikace.

Jedním z největších rizik je izolace od rodiny a přátel. Chorobně žárlivý partner má tendenci podezřívat svého partnera ze všech možných nevěr, i když nemá na to žádný konkrétní důkaz. To vede k tomu, že postupem času začne omezovat kontakty s ostatními lidmi, aby si udržel kontrolu nad situací. Tím pádem dochází ke snižování sociálního okruhu a odcizení od blízkých osob.

Dalším nebezpečím je negativní dopad na duševní zdraví postižené osoby. Trvalý pocit nedůvěry a strachu ze ztráty partnera vyvolaný chorobnou žárlivostí může vést ke zvýšenému stresem, úzkostem a depresi. Tento stav může být velmi vyčerpávající a ovlivňovat celkovou kvalitu života jedince. Dalším velkým rizikem je negativní dopad na sebevědomí a sebeúctu postiženého partnera.

Chorobná žárlivost léčba

Já sám jsem si prošel žárlivostí, která zničila několik mých dřívějších vztahů. Poslední roky je žárlivost nejčastějším problémem, který řeším s klienty v oblasti vztahů. Zde jsou některé důležité aspekty, které jsem se naučil ohledně toho, jak se zbavit chorobné žárlivosti.

Když jsem to zvládl já a mnoho mých klientů, zvládneš to také. K tomu rozhodně budeš potřebovat správné vedení, podporu, informace, nástroje a strategii krok za krokem, která tě tímto problémem provede. Všechno můžeš získat na jednom místě pro vyřešení svých problémů s chorobnou žárlivostí.

Proto se připoj do online programu Cesta sebelásky v kombinaci s naším  nejúspěšnějším online programem Vědomě žít – vědomě tvořit za akční cenu s dalšími otevřenými bonusy, kde najdeš meditace, programovací nahrávky pro přeprogramování podvědomí, nástroje a techniky pro uzdravení traumat a negativních situací z minulosti, strategie, nástroje a techniky pro vybudování sebevědomí, sebelásky a vnitřní sebehodnoty, techniky a nástroje pro překonání a odstranění tvých strachů a nástroje pro přeprogramování podvědomí a mnoho dalšího.

Všechno s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi, abys mohl neustále růst – celý život s námi. Konzultace není nutná, protože tento problém zvládneš sám s tím, jak tě online program povede krok za krokem.

Pokud by ti náhodou tato forma spolupráce nevyhovovala, neváhej nás kontaktovat a vše spolu probereme. Najdeme vhodnou možnost spolupráce přímo na míru pro tebe a tvé potřeby, včetně konzultací, koučinku a dalších možností.

paranoidni-zarlivost

1. Upřímná a otevřená komunikace

Upřímná a otevřená komunikace je klíčem k řešení problému chorobné žárlivosti ve vztahu. Problém žárlivosti často vyplývá z nedostatečné komunikace mezi partnery, která vede k nedorozuměním a nejistotám. Je důležité otevřeně hovořit o svých pocitech a obavách, abyste mohli společně najít řešení. Asertivita a asertivní komunikace je základ pro hledání řešení problémů ve vztahu. Zde je několik tipů, jak efektivně komunikovat:

Poslouchej aktivně: Když tvůj partner sdílí své pocity ohledně žárlivosti, buď pozorná a soustřeď se na jeho slova. Neomezuj se pouze na reakce typu „to není pravda“ nebo „nechci o tom mluvit“. Snaž se pochopit jeho perspektivu. Vžij se do pocitů svého partnera a využívej empatie, abys porozuměla, čím tvůj partner prochází, co cítí a mohla ho plně pochopit a podpořit na jeho cestě k uzdravení.

Vyjadřuj své pocity: Buď upřímný a otevřený ohledně toho, jak se cítíš kvůli své žárlivosti. Vysvětli své obavy a strachy tak, aby partnerka lépe rozuměla tomu, co cítíš a prožíváš.

Hledejte společné řešení: Spolupracujte spolu na nalezení konkrétních kroků, které mohou pomoci snížit žárlivost ve vašem vztahu.

2. Zaměř se na budování sebevědomí a sebehodnoty

Nedostatek sebevědomí často vede k pocitu nejistoty a nedůvěry ve vztazích. Lidé s nízkým sebevědomím mají tendenci být více žárliví na své partnery. Nedostatek důvěry ve vlastní hodnotu může vést ke snaze kontrolovat partnera. Dokonce bylo i vědecky prokázáno, že žárlivost je spojená s nízkým sebevědomím.

Tato žárlivost je často spojena s obavami o to, že by jsi mohl skončit sám – strach z opuštění, strach ze ztráty a zrady. Nedostatek důvěry ve vlastní hodnotu a atraktivitu vede k mylnému přesvědčení, že partner by mohl najít někoho lepšího.

Žárlivost vyplývající z nedostatku sebevědomí může vést ke snaze kontrolovat partnera. Člověk s nízkým sebevědomím se může začít ptát na každou interakci svého partnera s ostatními lidmi a hledat známky nevěry nebo zrady. Tato kontrola a podezřívavost mohou vést k napjatosti ve vztahu a omezování osobní svobody partnera.

Když máš nízké sebevědomí, často si myslíš, že jsi horší než ostatní lidé kolem tebe. Myslíš si, že nemůžeš být tak dobrým partnerem jako ostatní a bojíš se, že tě partnerka opustí kvůli lepším možnostem. Tato negativní myšlenka o sobě samém může vést k nadměrnému podezřívání a kontrole ve vztazích. Člověk s nízkým sebevědomím může být přecitlivělý na malé věci a vidí v nich potenciální hrozbu pro svůj vztah.

Výzkum z roku 2009 prokazuje, že Facebook a další sociální sítě způsobují žárlivost a obecně další problémy, které k tomuto chování přispívají. Vědci potvrzují, že čím déle člověk tráví času na sociálních sítích, tím více se jeho žárlivost prohlubuje a zintenzivňuje. Mimo to sociální sítě způsobují problémy s nízkým sebevědomím, srovnáváním, závistí a dalšími emočními problémy.

Zaměř se na sebe a budování vlastní vnitřní hodnoty. Důležité je sebepoznání, abys poznal sám sebe, kdo jsi, kým chceš být a kam směřuješ. Sebepoznání ti umožní objevit své silné stránky, které můžeš dále rozvíjet a růst. Na druhé straně ti pomůže identifikovat slabiny, na kterých můžeš pracovat.

Zaměř se na sebepřijetí a sebelásku – buduj v sobě lásku k sobě. Nastav si své hranice, nauč se říkat ne, postav se na první místo, překonej své strachy, uzdrav svá traumata, nauč se pracovat se stresem a negativními myšlenkami, rozvíjej svou emoční inteligenci, což je schopnost efektivně řídit své emoce a pocity. Přeprogramuj své podvědomí, aby jsi nahradil nefunkční víry a přesvědčení, které ti poškozují život a nahradil je novými pozitivními, které podporují tvé sebevědomí a dosažení tvých snů a cílů.

Pokud chceš v této oblasti pomoci, neváhej nás kontaktovat, a rádi ti nabídneme podporu nebo ti představíme naše online programy.

3. Uzdrav své emocionální traumata z minulosti

Lidé po traumatu často projevují potřebu kontrolovat svého partnera. Strach z opuštění je častým důsledkem traumatizujících událostí. Trauma může vést k nejistotě ve vztahu a posilovat kontrolní mechanismy. Kontrola a strach z opuštění jsou reakcemi na pocity ohrožení vyvolané traumatem.

Někteří lidé jsou traumatizováni svými minulými vztahy. Byli ve vztahu s někým, kdo je podvedl, což znesnadňuje opětovnou důvěru, dokonce i v novém vztahu. Když člověku chybí důvěra, zdánlivě neškodné podněty mohou snadno vyvolat žárlivost.

Další traumata, které mohou vyvolat žárlivost a vést až k chorobné žárlivosti mohou být šikana a zneužívaní. Pokud byl někdo v minulosti vystaven šikaně nebo ponižování, může to mít dlouhodobé důsledky na jeho sebevědomí a duševní zdraví. Osoba, která prošla šikanou, může mít snížené sebevědomí a pociťovat nedostatek sebejistoty. To může vést k žárlivým emocím v budoucích vztazích, protože může mít strach, že partner ji nedostatečně cení, nebo že je ohrožena jinými lidmi.

Osoba, která byla zneužívána, může mít narušené sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. To může vést k pocitům méněcenností a nízkému sebevědomí. V takovém případě může být tato osoba náchylnější k žárlivosti, protože může mít strach, že není dostatečně dobrá pro svého partnera a může dojit k opuštění. Také to může vést k závislosti na partnerovi, což opět může vést k žárlivosti.

Potlačené emoce a pocity z nevěry v minulých vztazích, zrady a dalších emocionálních zranění mohou znovu vyvolat emocionální bolest a vést ke strachu ze znovu ublížení. Tyto pocity mohou následně přispět k chování spojenému s žárlivostí.

4. Překonej své strachy a limity

Různé faktory, jako jsou zkušenosti z dětství, vztahy rodičů a strach z opuštění, mohou způsobit žárlivost. Dítě může například žárlit, pokud jeho rodiče tráví více času se sourozencem než s ním. Díky opakování mohou takové zkušenosti vést ke strachu z opuštění a nejistotě ve vztazích, což má za následek pokračující pocit žárlivosti.

Lidé normálně žárlivost neprožívají, pokud se necítí ohroženi jinou osobou. Sourozenecká žárlivost je obvykle způsobena strachem dítěte, že ho rodiče nahradí novým sourozencem nebo že jiného sourozence více milují. V romantických vztazích je žárlivost obvykle vyvolána třetí stranou. Třetí strana nemusí ve skutečnosti představovat hrozbu, ale pouhé vnímání hrozby stačí k tomu, aby se kola žárlivosti roztočila.

Pokud se člověk bojí, že partnera ztratí, že bude nahrazen, že skončí sám, že pro něj není dost dobrý, sexy, hezký, vtipný, chytrý, mohou tyto strachy způsobit chování, které vede k žárlivosti. Strach je jeden z hlavních problémů žárlivosti a je potřeba identifikovat své strachy, zjistit odkud pocházejí (nízké sebevědomí, traumata a další faktory) a naučit se s nimi pracovat a postupně je odstranit a překonat. To může zahrnovat budování sebevědomí, sebelásky a vnitřní hodnoty, nalezení svých silných stránek a jejich rozvoj, sebepřijetí, uzdravení z traumatu a negativních situací z minulých vztahů, výchovy od rodičů, budování důvěry k sobě, partnerovi, vztahu a obecně k opačnému pohlaví a lidem kolem sebe.

5. Přeprogramuj své podvědomí

Podvědomí ovlivňuje 95 % našeho života. Ovlivňuje, jak vnímáme sami sebe, svět kolem nás, vztahy, opačné pohlaví, našeho partnera a lidi kolem nás. Podvědomí také má vliv na to, jak se rozhodujeme, s jakými lidmi navazujeme vztahy, ovlivňuje naše chování, myšlení, návyky a zkrátka celý náš život.

Z velké části je naše podvědomí formováno našimi rodiči, kde jsme převzali vzorce myšlení a chování. Zkušenosti s minulými partnery nás také ovlivňují, stejně jako vlivy společnosti, prostředí a okolí i lidé, s nimiž trávíme nejvíce času. To, na co zaměřujeme svou pozornost, naše sociální vazby a vztahy s našimi blízkými, rodinou, přáteli a dalšími lidmi, má také vliv na utváření našeho podvědomí. Všechno toto formuje naše podvědomí a ovlivňuje náš každodenní život, naše rozhodování, chování, myšlení a pocity. To ve výsledků vytváří náš život.

Možná jsi zažil nevěru v některém ze svých dřívějších vztahu nebo jsi byl svědkem nevěry svých rodičů. K tomu se přidá zkušenost s nevěrou u tvých známých, kamarádů a rodiny, kteří se s tebou o tyto pikantní zážitky podělí. Dále vliv sociálních médií, společnosti, život celebrit, filmy a další faktory. Můžeš najednou zjistit, že si podvědomě začal věřit, že láska a věrnost už v dnešním světě neexistuje nebo se vytrácí.

Můžeš začít věřit tomu, že všichni muži jsou stejní a všem mužům jde jen o jedno – o sex. Chtějí si jen užít a nechtějí se skutečně vázat a něco budovat.

Můžeš začít věřit tomu, že všechny ženy jsou stejné. Všem jim jde jen o jedno – o peníze. Chtějí si jen užívat a jdou po penězích, a víc je nezajímá. A tak můžeme pokračovat.

Podvědomí v nás může vyvolávat strach a další negativní emoce, které nás motivují k určitému chování, rozhodnutím a nakonec mohou vyústit k vytváření nezdravých vzorců chování a myšlení, které mohou být spojeny s chorobnou žárlivostí.

Cílem je přeprogramovat své podvědomí. To znamená identifikovat nefunkční víry a přesvědčení, které poškozují tvůj život a nahradit je novými pozitivními, které podporují tvé cíle, sny, sebevědomí, životní styl a kvalitu života.

Bonus – jak budovat vědomé vztahy a zbavit se chorobné žárlivosti

Vědomý život přináší do partnerského života nádherné poklady. Vědomý život spouští hormony štěstí. Pokud děláme tedy vědomý život společně, postupně se vztah prohlubuje. Oba dva se budou ponořovat jeden do druhého čím dál hlouběji. Začnou zažívat spoustu extáze i v sexu. Budou se schopni milovat celý den. Vědomý život lidi spojuje a propojuje. Samozřejmě není to pro každého. Je to však určitá forma, jak budovat zdravé vztahy. Vědomý život přidá do partnerského života miliardy krásných intenzivně prožitých chvil.

Je to o tom být také aktivní a uvědomělý ve svém každodenním životě. Vědomý život zahrnuje důkladné uvědomování si vlastních emocí, potřeb a hodnot, stejně jako projevování úcty a ohleduplnosti vůči partnerovi. Tím, že se zaměříš na své vlastní sebeuvědomění a sebepoznání, budeš lépe schopen pochopit a komunikovat své potřeby a očekávání ve vztahu. Zároveň to také umožňuje partnerovi lépe tě poznat a lépe porozumět tvým motivacím a přáním. Vědomý život také podporuje schopnost být přítomný a plně se angažovat ve vztahu, což vytváří nádherné hluboké spojení a porozumění mezi partnery. Celkově lze říct, že dělat vědomý život pro rozvíjení vztahu a zbavení se chorobné žárlivosti pomáhá posílit tvůj osobní i partnerský růst, a tím vytváří pevnější a harmoničtější vztah.

Pokud s tím rezonuješ, přihlas se do našeho nejúspěšnějšího online programu Vědomě žít – vědomě tvořit a začni budovat své impérium ještě dnes.

vedomy-vztah
patologicka-zarlivost
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares