V tomto článku najdeš skutečný životní návod, jak si zvýšit sebevědomí krok za krokem, se vším, co k tomu patří.

Najdeš zde 12 velmi užitečných a funkčních tipů, jak vybudovat pevnou víru v sebe a začít věřit sám sobě.

Budu s tebou sdílet svůj příběh, jak jsem byl šikanován a přišel o víru v sebe. Poté ti ukážu následnou cestu zpět k úspěchu a sebedůvěře. Ukážu ti, jak jsem toho docílil, a jak získat sebevědomí pro tvůj život.

Nakonec dostaneš úžasnou příležitost, jak pracovat na svém novém já, zlepšit svůj život a posunout ho na nový level.

Budu s tebou sdílet poznatky ze svého života pro budování sebevědomí, které mi pomohly překonat šikanu, ponižování, deprese a žárlivost.

Také se s tebou podělím o poznatky ze své celoživotní koučovací praxe se svými klienty. Vše také dokládáme studiemi a výzkumy, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to sebevědomí?

Sebevědomí může být jednoduše definováno jako víra v sebe sama. Reprezentuje to tvou vnitřní hodnotu, odraz toho, jak se sám k sobě stavíš – jak se přijímáš, jak si sebe ceníš, jak se máš rád a jak moc si vážíš vlastní existence.

Tento postoj k sobě má zásadní dopad na kvalitu tvého života ve všech oblastech života.

Sebevědomí je také velmi úzce spojeno s tím, jak znáš a vnímáš sám sebe. Sebepoznání je nedílnou součástí tvého procesu, jak se stát skutečně sebevědomým člověkem. S hlubokým sebepoznáním přichází uvědomění si tvých silných a slabých stránek. To vede k rozvíjení silných stránek a přijetí slabých a temných stránek.

Skutečné sebevědomí vzniká automaticky zevnitř na základě víry a vědomí člověka. Ano, opět je to vnitřní stav mysli a tvého vědomí. Jde o to, jak věříš v sebe, své dovednosti a schopnosti a hlavně i o přijetí sebe ve všech formách svého bytí.

Pokud chceš být skutečně sebevědomým člověkem, tento stav mysli musí vycházet z tebe, z tvého nitra směrem ven. Nemůže tomu být naopak. Nelze ho získat nikde z vnějšího světa, ani z jiných vnějších vlivů.

Všechny lichotky, pochvaly, ujištění a další komplimenty, které ti někdo složí, nebo sebevědomí založené na dosažení úspěchu a cíle, jsou jen chvilkové stavy a plyne to z tvého ega, ale ne z tvého vnitřního zdroje vědomí nebo srdce.

Skutečným sebevědomým člověkem se můžeš stát jen vnitřní změnou a sebepoznáním. Tvá transformace musí vycházet z vnitřní změny, která se následně projeví ve vnějším světě. Tato úroveň důvěry pramení z tvé duchovní podstaty. Je to odhalení duchovní pravdy o tom, kdo jsi, bez štítků, soudů, masek jakéhokoli druhu.

Jak míra sebevědomí ovlivňuje tvůj život

Míra sebevědomí může ovlivnit tvůj život nesčetnými způsoby, jako je kvalita tvých vztahů a schopnost navazovat nové vztahy. Dalšími oblastmi jsou úspěch, práce, kariéra, finanční situace, zdraví a štěstí v životě.

Jednou z mnoha oblastí, které mohou být ovlivněny tvou nízkou sebedůvěrou, jsou vztahy. Možná si nemyslíš, že si zasloužíš lásku nebo úžasného partnera či partnerku.

Možná máš ve svém životě osobu, která je úžasná, krásná a dokonalá pro tebe, ale uvnitř cítíš, že si ji nezasloužíš nebo na ni nemáš.

A víš co? Chci ti říci, že to je iluze, která se může v okamžiku rozplynout a ta osoba může být tvoje. Nebo možná žárlíš a máš strach, že přijdeš o svého partnera či partnerku.

Nakonec to může zajít tak daleko, že tě ta osoba podvede, nebo ji svým chováním pošleš do náruče někoho jiného.

Žárlení je ve skutečnosti problém se sebevědomím a nezpracovanou sebeláskou. Jde o závislost a o nízkou důvěru v sebe. Rozhodně to není láska. Pokud se chceš těchto scénářů v životě jednou pro vždy zbavit, máme pro tebe jedinečné řešení, které najdeš níže. Tak nezapomeň číst dále.

A co teprve finanční a pracovní aspekty tvého života? Možná cítíš, že nemůžeš vydělat více peněz nebo si najít lepší práci. Možná na pohovoru nedokážeš uspět, protože nevěříš ve své dovednosti nebo si myslíš, že si nezasloužíš vydělat více peněz.

Takový způsob myšlení a postoj k sobě mohou zničit tvůj životní potenciál. V důsledku toho budeš slevovat ze svých nároků, až se nakonec smíříš s málem – se skromnějším životem. A tím ztratíš možnost prožít život naplno. To by jsi chtěl?

A já se tě ptám: Je to opravdu to, co chceš? Chceš žít život, kde jsi a budeš nucen se smířit s málem a slevovat se svých nároků? Chceš žít takový život? Nebo chceš být svobodný, šťastný a žít naplno? Pokud je tvoje odpověď ano, nezapomeň číst dále.

Je nízké sebevědomí problémem duševního zdraví?

Nízké sebevědomí a sebedůvěra není sama o sobě problémem duševního zdraví, ale velmi úzce s ním souvisí. Pokud dostatečně dlouho trpíš tímto problémem, může to vést k problémům v oblasti duševního zdraví, jako jsou například deprese, úzkosti, ale i další duševními problémy.

Některé faktory spojené s nízkou sebedůvěrou mohou být jednou z mnoha příčin problémů s duševního zdraví, zejména pokud přetrvávají dlouhou dobu nebo ovlivňují tvůj každodenní život. Mohou to být například tyto faktory:

 • Beznaděj a bezmoc: Pokud cítíš beznaděj či bezcennost ve svém životě.
 • Pocity viny a sebeobviňování: Obviňuješ se za něco, za co nemůžeš, co jsi neudělal a obecně máš tendenci se sebeobviňovat. Pozor, zde patří i hra na oběť.
 • Sebenenávist: Nenávidíš se (to kým jsi, jak vypadáš a jaký máš život).
 • Kritika: Neustálá kritika vlastní osoby může vést k rozvoji depresivních symptomů.
 • Srovnávání s ostatními: Neustálé srovnávání se s ostatními může vést k pocitu méněcennosti a tím i k problémům s duševním zdravím.
 • Sociální izolace: Nedostatek sebevědomí může způsobit odpor k sociálním interakcím, což může v horším případě vést k sociální fobii.
 • Strach z odmítnutí a kritiky: Strach z negativního hodnocení ze strany ostatních může způsobit zvýšenou úzkost a v extrémních případech sociální fobii.
 • Závislost: Neschopnost řešit problémy a náklonnost k závislostem (např. alkohol, drogy) jako způsob, jak zvládat stres a nepříjemné pocity.
 • Nedostatek asertivity: Neschopnost postavit se za sebe a vyjádřit vlastní potřeby a přání může vést k pocitům bezmoci a následně k problémům s duševním zdravím.
 • Negativní předsudky: Vnitřní zakořeněné negativní předsudky o sobě samém mohou ovlivňovat sebeobraz a vést k nízkému sebevědomí a duševním problémům.
 • Pocity selhání: Trvalý pocit, že jsi selhal v očích sebe samého nebo ostatních, může vést k depresi.
 • A mnoho dalšího…

Dokonce to funguje i opačně, čímž se vytváří začarovaný kruh. Problémy s duševním zdravím mohou vést k nízké sebedůvěře a sebevědomí, což tě může přimět cítit se neschopným.

Tento stav může ztížit schopnost vypořádat se s problémy nebo podniknout kroky ke zlepšení svého duševního zdraví, například v případě deprese nebo úzkosti. Nakonec se můžeš ocitnout v začarovaném kruhu, který má potenciál doslova zničit tebe i tvůj celý život.

Pokud se chceš dostat na světlo, začít žít naplno a neobrat svět o své dary, které máš v sobě jen ty, protože ty jsi úžasná, jedinečná a svým způsobem i dokonalá bytost, pak nezapomeň číst dále.

Níže najdeš příležitost, která ti pomůže změnit vnímání sebe samého a celý tvůj svět se změní a už nikdy nebude stejný. Jsi připraven začít nový život? Pokud ano, tak čti dále. Protože si zasloužíš lepší život, než si možná myslíš nebo věříš, že můžeš žít.

Příznaky silného sebevědomí u člověka

Sebevědomý člověk je snadno rozpoznatelný a upoutá pozornost. Nicméně existuje zdravá rovnováha mezi příliš malou a příliš velkou dávkou sebevědomí. Zde jsou některé známky toho, že člověk má tuto rovnováhu nastavenou správně:

 • Zná sám sebe i své silné stránky a umí je efektivně využívat
 • Nebojí se odmítnutí
 • Neobává se zpětné vazby
 • Neusiluje o schválení a přijetí ostatními 
 • Nebojí se konfliktů
 • Je schopen stanovit si pevné hranice
 • Umí vyjádřit své potřeby a názory
 • Dokáže se postavit za svůj názor a obhájit ho
 • Je asertivní
 • Není otrokem dokonalosti
 • Nebojí se neúspěchů a selhání
 • Bere život do vlastních rukou, místo aby čekal, co se stane
 • Je schopen se přizpůsobit různým situacím a změnám
 • Přijímá sám sebe takového, jaký je, a je s tím v pohodě, ale také přijímá to, kým je

Proč je sebevědomí tak důležité?

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak žít život, který máš rád, a který je v souladu s tvým srdcem a vede ke šťastnému a naplněnému životu, je skrze zvýšení tvého sebevědomí.

Když věříš v sebe, svou cestu, své schopnosti a dovednosti, vysíláš do vesmíru silnou pozitivní vibraci, která se ti vrací ve formě úžasných příležitostí, hojnosti na všech úrovních, více energie, pozitivnějšího pohledu na život a zdravějších a šťastnějších vztahů.

Mít sebevědomí je jako mít v kapse kouzelnou hůlku. Můžeš ji vytáhnout kdykoli budeš chtít a získáš pocit, že máš schopnost zázračně projevit vše, co si dokážeš představit!

V průběhu života můžeš zjistit, že tvá duše touží zrát, růst a získávat nové zkušenosti. Aby to bylo možné, musí přitáhnout velmi náročné situace, které tě naučí dívat se hlouběji dovnitř a zjistit, odkud pramení věčná a nekonečná důvěra.

Někdo se na tebe může rozzlobit, zklamat tě, začít tě zanedbávat, ignorovat a dokonce tě fyzicky i emocionálně zneužívat.

Pokud se s negativní zkušeností ztotožníš, můžeš se cítit špatně a začít pochybovat o sobě, nebo to může zajít tak daleko, až začneš nenávidět sám sebe a celý svůj život.

Tím se sníží tvé vnímání sebe samého, protože přestaneš vidět tu úžasnou bytost, kterou skutečně jsi. Ano, skutečně i ty jsi úžasná, jedinečná bytost, která to má v sobě a my ti to pomůžeme znovu objevit a spojit se s tím!

Budeš-li pokračovat v ztotožňování se s těmito negativními zkušenostmi další měsíce a roky, ztotožníš se se špatnými pocity a příběhem kolem traumatu nebo pochybností. Tím budeš rozvíjet pocit nízké sebeúcty a sebevědomí, což tě oslabí a brání ti dosáhnout štěstí, úspěchu a dalších cílů. Jsi připraven to změnit?

Životní trauma jako cesta k sebedůvěře

Pokud jsi byl ve svém životě traumatizován nebo jinak negativně ovlivněn, neboj se, nejsi sám. Většina z nás má nějakou významnou formu zranění, kterou se zabýváme v průběhu života a snažíme se ji vyřešit.

Já jsem byl na základní škole šikanován, zažil jsem ponížení a jiná traumata, ale to mi nezabránilo stát se sebevědomým a úspěšným člověkem. Možná to trvalo nějaký čas, ale byla to úžasná transformace plná sebepoznání a nových zkušeností pro další růst.

Všichni máme na výběr, jak se s tím vypořádat. Můžeš se litovat, hrát si na oběť a tvůj život bude neustále směřovat dolů do pekla.

Nebo se můžeš vydat jinou cestou a tato cesta tě povede k uzdravení a svobodě. Cesta k vytvoření větší důvěry ve svou bytost, přijmutí sebe na všech úrovních a uzdravení celého svého života.

Přestaň přemýšlet o tom, jak jsi nemilovaný a přestaň se porovnávat s ostatními. Buď sám sebou, protože autentické kopie nikoho nezajímají. Nikdo nechce kopie, nikdo nebude ochoten platit za kopie. Lidé jsou ochotni platit za originál. Staň se originálem!

Trauma ti nabízí možnost pro růst

Pokud se budeš i nadále soustředit na své zranění a pocity, že ti v životě něco chybí, nebude prostor pro to pozitivní, pro lásku, přijetí, sebedůvěru a budeš se ukotvovat ve své neschopnosti a nakonec zabiješ vnitřně to, kým jsi.

Když se nepracuje a nepodporuje sebedůvěra každý den, otevírá se tak půda pro zranění, rány a vytváří se nízké sebevědomí, které se zakládá uvnitř tvé mysli. Pokud si nevytvoříš nové vnímání nebo vzorce myšlení uvnitř sebe, mohl bys žít celý svůj život a věřit, že nikdy nebudeš dost dobrý a cítit se, jako by život byl jedna dlouhá pekelná jízda od kolébky do hrobu.

Tohle opravdu chceš? Chceš žít takový život? Věřím, že ne a proto máš jedinečnou příležitost níže, která ti změní život.

jak-si-zvysit-sebevedomi

Co způsobuje nízké sebevědomí

Existuje celá řada faktorů, které mohou způsobit ztrátu sebedůvěry nebo obecně nízké sebevědomí. Níže se podíváme na ty nejčastější příčiny nízkého sebevědomí a faktory, které mají největší vliv na tuto oblast:

 • Traumatické zkušenosti, jako je šikana, ponižování, znásilnění nebo týrání
 • Špatná výchova a přejaté vzorce od rodičů
 • Různé předsudky, urážky, nebo diskriminace 
 • Ztráta zaměstnání nebo potíže s hledáním zaměstnání
 • Problémy při práci nebo při studiu
 • Porovnávání se s ostatními
 • Dlouhodobý stres
 • Zdravotní problémy
 • Problémy duševního zdraví
 • Problémy ve vztahu, rozchod nebo rozvod, nevěra a hlavně toxický vztah má velmi negativní vliv na sebevědomí
 • Starosti a pochyby o tvůj vzhled, tělo a image
 • Problémy v oblasti peněz nebo bydlení
 • Vliv pornografie
 • Vliv sociálních sítí

Pokud tě zajímá, jak vzniká nízké sebevědomí a jak se projevuje do hloubky, doporučuji si přečíst náš článek na téma nízké sebevědomí, kde najdeš velmi podrobné informace o tomto tématu.

priciny-nizkeho-sebevedomi

Existují dvě různé formy sebevědomí

Existují dvě různé formy sebevědomí, jak jsme si řekli výše. Jedna forma je hlavně podmíněná vlivy z vnějšího světa. Je založená na egu a tato forma sebevědomí nikdy není trvalá a vydrží tento stav u člověka jen po určitou dobu, kdykoliv ji může změnit jiná událost z vnějšího světa v pochybnosti a nedůvěru v sebe.

Typickým příkladem, abys měl lepší představu, může být následující scéna: Ráno vyjde muž do práce a potká na schodech sousedku, která mu řekne, jak dneska úžasně vypadá a je velmi přitažlivý.

Tento muž se bude cítit skvěle, jeho sebevědomí vzroste a začne se cítit, že je pánem světa. Takto funguje po určitou dobu v práci, než nastane chvíle, kdy přijde šéf a zeptá se ho, jestli včera stihl udělat resty z předchozího měsíce?

Muž řekne, že ne. Šéf na něj vyjede se slovy, že je neschopný a zbytečný pro firmu, neplní své povinnosti a… Najednou jeho sebevědomí zase klesne a je mnohem níže než když ráno potkal sousedku, která mu řekla tyto úžasné komplimenty.

Toto sebevědomí je založené na egu a nikdy není trvalým a skutečným stavem sebevědomého člověka v pravé podstatě.

Druhá forma je založená na skutečné duchovní podstatě. Jde o sebepoznání a pochopení, kým skutečně jsi ve svém nitru beze všech filtrů a nálepek. Skutečná změna a víra v sebe, ze které pramení sebevědomí, tedy to skutečné a čisté, je založená na vnitřním stavu.

Musí přirozeně vyzařovat z tvého nitra nezávisle na tvém prostředí, okolí a vnějších vlivech. Nikdy nelze dosáhnout skutečné změny směrem z vnějšího světa dovnitř. Vždy jde o změnu vnitřní, která se projeví automaticky ve vnějším světě. Snad už chápeš, co tím myslím. Stejně jako štěstí, láska, tak i sebevědomí nelze najít, získat někde z vnějšího světa, protože je to stav mysli který je nasměrovaný směrem k sobě.

Jak být sebevědomá

Tento článek je určen pro muže i ženy. Ale ženám navíc doporučuji přečíst si inspirativní článek od Lenky, jak být sebevědomá, kde sdílí zajímavé myšlenky, tipy, své poznatky i své příběhy ze života.

V tomto článku jejím najdeš vše, co potřebuješ vědět, abys se stala sebevědomou ženou, rebelkou, která může mít a získat cokoliv, co bude chtít.

Přečti si její příběh a nech se inspirovat k tomu, abys i ty šla svou vlastní cestou a žila život podle svých představ a stala se sebevědomou ženou, rebelkou, která může mít a získat cokoliv, co bude chtít.

A nezapomeň také dočíst tento článek až do konce, protože na tebe čeká několik důležitých tipů, jak budovat sebevědomí a něco navíc.

12 způsobů, jak si zvýšit sebevědomí

Teď je čas seznámit se s důležitými způsoby, které vedou k zvýšení tvého sebevědomí a víry v sebe. Většina těchto způsobů je založena na vnitřní změně, ale najdeš zde i některé tipy, které pracují jak na vnější, tak na vnitřní úrovni a pomohou ti na obou frontách.

POZOR, vytvořili jsme nový aktuální příspěvek, kde najdeš naše nejnovější zkušenosti z naší celostní praxe s klienty a také své osobní zkušenosti, které skutečně fungují. Přečti si tento článek o tom, jak si zvýšit sebevědomí, kde najdeš 7 skutečně funkčních způsobů + jeden bonusový způsob, který spojuje vše dohromady a o kterém ti nikdo raději neřekne.

Mimo to slouží těchto 7 + 1 způsobů, které najdeš v našem novém aktuálním článku jako start – něco, čím musíš začít. Jde o nejsilnější a nejdůležitější kroky pro budování sebevědomí. Tyto tipy a techniky ti pomohou postavit pevné základy pro zvýšení sebevědomí a začít proces vnitřní transformace.

Nejdůležitější nástroje pro celkovou vnitřní transformaci krok za krokem najdeš v našem online programu Cesta sebelásky, který je zaměřený na sebevědomí. Před pár dny byl nově aktualizován a doplněn o nový obsah a bonusy.

U nás získáváš ke všem našim online programům vždy celoživotní přístup a aktualizace. Můžeš začít žít nový život, o kterém jsi vždy někde uvnitř snil. S námi to zvládneš. 

1. Zbav se negativních lidí ve svém životě

Budu se opět opakovat, ale toto pravidlo se v životě neobejdeš. Toto pravidlo určuje kvalitu tvého života. Jsi průměrem 5 lidí, se kterými trávíš nejvíce času.

Ano, jsi výsledkem těchto 5 lidí. Mají vliv na tvůj život, tvé sebevědomí, tvoje myšlení, jak vnímáš sebe, život, tvé návyky a mnoho dalšího.

Možná si to neuvědomuješ, možná to ani nevidíš, ale děje se to na podvědomé a často i na vědomé úrovni. Tito lidé na tebe mají větší vliv, než si myslíš. POZOR NA TO!

Je čas propustit všechny negativní lidi ze svého života a přestat s nimi trávit čas. Vzdát se jich a najít si pozitivní okolí a pozitivní lidi, kteří tě budou podporovat, motivovat a inspirovat.

Jak chceš budovat sebevědomí, když máš kolem sebe lidi, kteří tě neustále shazují, nevěří ti, popichují tě nebo dokonce tě ponižují, zneužívají nebo hůř?

Pokud nevíš, jak to provést a jak, nebo kde najít ty správné lidi, tak nezapomeň shlédnout video, kde to najdeš. Povedu tě krok za krokem jak projít tímto procesem, který bude velmi příjemný a změní tvůj život.

2. Najdi si své mentory

Najdi si svého mentora. Mentor je někdo, kdo je tam, kde chceš být ty. Někdo, kdo má to, co chceš mít nebo co si přeješ získat. Tento krok je velmi nezbytný pro tvůj rozvoj v životě, ale také pro tvé sebevědomí.

Mentor tě bude inspirovat, motivovat a pomůže ti stát se součástí tvé největší změny v životě. Pomůže ti změnit tvé myšlení, postoje, návyky, chování, myšlení i přesvědčení a tím se změní i tvůj život.

Poslední dobou nám chodí zprávy, e-maily a komentáře prakticky denně s tím, jak se mnoha lidem mění jejich život poté, co sledují má videa, čtou naše články a používají meditace od Lenky a její afirmační nahrávky.

Lidé nám píší, jak se jim změnil život po tom, co prošli našimi kurzy. Je to úžasné. Jsem velmi rád a vděčný za to, že máme takový vliv na lidi a jejich životy. To je pro mě ta největší odměna. Najdi si svého mentora, nech se vést a začne se tvůj život měnit. Učení je celoživotní proces.

Neboj se sledovat naše weby, kde najdeš nejhodnotnější články o osobním rozvoji na českém internetu. Nezapomeň také sledovat náš a odebírat ho, abys nezmeškal/a žádné naše další nové video. Na tomto kanálu najdeš videa, meditace, příběhy, techniky, relaxační a meditační hudbu, podprahové nahrávky a mnoho dalšího.

Neboj se sledovat naše weby, kde najdeš kvalitní podrobně zpracovaný obsah na různé témata, kterým se můžeš nechat ovlivnit a zlepšit svůj život. Nezapomeň také sledovat náš YouTube kanál Cesta relaxace a odebírat ho, abys nezmeškal žádné naše další nové video. Na tomto kanálu najdeš videa, meditace, příběhy, techniky, relaxační a meditační hudbu, podprahové nahrávky a mnoho dalšího.

Nezapomeň také se přihlásit k odběru našich emailů a novinek, kde získáš přístup k prémiovému bonusovému obsahu, který nenajdeš veřejně nikde jinde, a budeme ti ho pravidelně zasílat. Přihlas se níže k odběru tohoto bonusového a prémiového obsahu a dovol nám pomoci ti dosáhnout změny, která posune tvůj život na další úroveň.

3. Postav se svému strachu a překonej ho

Strach je nejčastějším faktorem, který brání člověku být sám sebou, autentickým, stát se úspěšným, splnit si své sny, cíle a mnoho dalšího. Díky strachu se mnoho lidí nedokáže plně projevit, využít naplno svůj potenciál a žít naplno.

To je škoda, nemyslíš? Člověk je bytost neomezených možností. Limity neexistují, pouze v naší hlavě. Kdykoliv je můžeme zbourat a překonat. Tak na co ještě čekáš?

Podívej se, jaký mají extrémní sporty vliv na zvýšení tvé sebedůvěry. Odpověď je jednoznačně ANO, protože tím se posouvají hranice tvého strachu. Zboříš své hranice a limity a začneš žít nový život. Takže ano, extrémní sporty jsou dalším skvělým způsobem, jak získat sebevědomí

Pokaždé, když překonáš strach, tak se posune tvá hranice, co je možné a nemožné. Posune se hranice tvé mysli a tvé sebevědomí bude růst. Někdy se bojíš tak moc být sám sebou, že žiješ život někoho jiného. Nebo jsi takový, jací tě chtějí mít ostatní. Život pod maskou je život zcela zbytečný a vede do pekla. Věř mi, vím, o čem mluvím.

Máš strach? Skvělé, identifikuj svůj strach a postav se mu čelem. Jdi a překonej svůj strach. Za tímto strachem je tvé nové já, které je sebevědomější, odvážnější a plné života.

Za každým strachem se skrývá nějaká součást tvého vysněného života. To strach ti brání, tak proč ho nezničit nebo nepřetvořit na sebevědomí? Strach není reálný ani hmotný – existuje pouze ve tvé hlavě. Je to jen jeden z tvých limitů, kterým máš plně pod kontrolou, ale jen o tom možná nevíš.

Chceš se naučit pracovat se svým strachem a stát se sebevědomějším člověkem? Tak neváhej a zakup si náš online kurz níže, kde se věnujeme práci se strachem a emocemi a mnoha dalším dovednostem.

jak-zvysit-sebevedomi

4. Začni brát selhání jako součást růstu

Běžnou reakcí člověka na selhání je vzdát se nebo se spokojit s málem. Následně si pak říkáš, jak jsi to nezvládl, jak na to nemáš, jak jsi neschopný a utvrzuješ se v tom tak dlouho, až o tom přesvědčíš sám sebe a nevěříš v sebe, což se odráží na tvém sebevědomí a sebedůvěře.

Mnoho lidí zapomíná, že za každým úspěšným člověkem stojí stovky, tisíce, někdy i desítky nebo statisíce selhání a chyb. Pokud ale přeměníš své myšlení, abys pochopil, že neúspěch je příležitostí k učení a také že hraje nezbytnou roli pro tvůj růst, může ti pomoci udržet perspektivu.

Nezapomeň také, že selhání znamená, že vynakládáš určité úsilí, které vede k novým zkušenostem a informacím potřebným pro tvůj růst a dosažení cíle.

Každé selhání, chyba, problém nebo překážka je příležitost pro růst. Nezapomeň, s jakým postojem k tomu přistupuješ, takovou realitu si vytváříš.

Proto nedovol, aby nějaké selhání nebo překážky ti stály v cestě k dosažení cílů, nebo hůře, aby v tobě vyvolávaly nebo prohlubovaly pocit méněcennosti nebo nízkého sebevědomí.

Tento přístup ti zaručeně pomůže změnit tvůj život. Jakmile jsem změnil u sebe vnímání a přístup, když do mého života přišlo selhání, začal jsem neuvěřitelně růst a můj život se otočil o 180 stupňů.

Volba je na tobě. Vždy se můžeš rozhodnout, jaká bude tvá reakce. Máš to plně ve svých rukou.

5. Sebeláska a způsob myšlení k sobě samému

Sebevědomí je velmi úzce spojeno se sebeláskou a prakticky jsou to jedno a totéž. Jakmile začneš pracovat na své sebelásce a budovat ji, tak s ní poroste přímo úměrně i tvé sebevědomí, sebedůvěra, sebehodnota a obecně tvá vnitřní hodnota. Sebeláska je nadřazená všem sebe…

Důležité je, abys přijal sám sebe takového, jaký jsi, protože jsi úžasná, jedinečná bytost, která si zaslouží lásku. Musíš se do sebe zamilovat. Přijetí svých negativních stránek je další důležitou součástí sebelásky.

K dalším důležitým aspektům sebelásky, které přímo souvisí s tvou sebedůvěrou a sebejistotou, patří schopnost naučit se říkat ne, když to tak cítíš. Dále postavit sám sebe na první místo a také si nastavit zdravé hranice a naučit se je plně respektovat, jak u sebe, tak u druhých.

Máš jedinečnou možnost zlepšit kvalitu svého života ve všech směrech, od vztahů, zdraví až po peníze, kariéru a štěstí, protože sebeláska je klíčem, jak toho dosáhnout. Náš intenzivní online program Cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem, ti v tom pomůže. Vybuduješ si silnou víru v sebe, staneš se charismatickým člověkem a získáš dovednosti, jak působit na lidi a mnoho dalšího. 

6. Meditace jako způsob, jak získat sebevědomí

Sebevědomí je velmi konkrétně spojeno s naší mysli a konkrétně s našimi myšlenkami, kterými se hodnotíme, posuzujeme sami sebe a nakonec se s nimi ztotožňujeme, vytvářejíce tak obraz toho, kým jsme. Tento obraz je založen na těchto myšlenkových vzorcích

Pokud jsou naše myšlenky k sobě obecně pozitivní, máme zdravou sebedůvěru a víru v sebe. Pokud jsou naše myšlenky na sebe často negativní, můžeme začít vytvářet nízkou sebedůvěru a pochybovat o sobě i o svém životě.

Dobrou zprávou je, že meditace může pomoci změnit vztah, který máme s našimi myšlenkami, a v konečném důsledku budovat sebevědomí a zvyšovat svou důvěru.

Mysl je jako modrá a čistá obloha (prázdné plátno), na kterém se objevují myšlenky, pocity a zkušenosti. Skutečnou podstatou mysli je klid, jasnost a harmonie.

Ale když je zatěžována negativními myšlenkami, tento stav mysli se zatemní a dokonce může vzniknout i bouřka (konflikt). Stejně jako funguje počasí tímto způsobem, tak i naše mysl.

Pokud se budeme ztotožňovat s těmito vtíravými a negativními myšlenkami o sobě, velmi výrazně se sníží naše důvěra, víra v sebe a pocity vlastní hodnoty.

Meditace jako nástroj pro kontrolu mysli

Proto může být meditace tak mocným a transformačním způsobem, jak zlepšit svou víru v sebe a zvýšit sebevědomí. Bez ohledu na to, jak se obloha zakrývá mraky, víme, že za těmito mraky je vždy modrá obloha.

Stejně je to i s naší myslí. Bez ohledu na to, jak zaneprázdněná nebo sebekritická se může zdát, víme, že vždy existuje někde hluboko v nás pocit ticha a vnitřního klidu, kde je náš přirozený stav sebevědomí (duchovní podstata našeho bytí).

Stejně jako modrá obloha je klidná mysl pro nás vždy přítomná a dostupná, pouze musíme dosáhnout tohoto stavu za hranicemi našich myšlenek, do stavu čistého bytí, kde jsme propojeni sami se sebou a v čistém a neomezeném vědomí.

Naučíme se přistupovat k tomuto místu ve své mysli prostřednictvím meditace, což je jedna z nejlepších metod, jak toho dosáhnout.

Jak to funguje? Představ si například, že ve své mysli máš myšlenku, která říká: „Nejsem dost dobrý.“ Největší chybou, kterou mnoho jedinců dělá, je, že tomu uvěří. Jednoduše se s tím ztotožní, což ovlivní, jak se cítí a snižuje jejich víru v sebe a sebedůvěru.

Prostřednictvím meditace pracujeme se svou myslí a myšlenkami tak, že jsme schopni rozpoznat, odkud tyto myšlenky přicházejí, kdy a kde vznikly.

Namísto toho, abychom se s nimi ztotožnili nebo je použili k posílení naší nízké sebedůvěry, jednoduše je necháváme odejít. Neupíráme jim pozornost, pouze je sledujeme jako nestranní pozorovatelé, dokud nezmizí.

Čím více to praktikujeme, tím snazší je překonat tyto myšlenky a získat nad nimi kontrolu, což znamená, že myšlenkám dáváme méně pozornosti a nedovolíme jim definovat, kým jsme a neztotožňujeme se s nimi. Můžeme tak zažít přirozenou povahu mysli, která je tichá, klidná, plná sebevědomí a zcela mocná.

jak-si-zvysit-sebevedomi-infografika

7. Vděčnost je cesta, jak si zvýšit sebevědomí

Když ve svém jádru cítíš, že nemáš to, co bys chtěl, že ti pořád něco chybí, zaměřuješ se na to, co v životě nemáš a jsi soustředěný na nedostatek. Také to může znamenat, že ti nestačí to, co máš, nebo nejsi spokojený se sebou a svým životem a to se to projevuje ve všech aspektech tvého života.

Ve vztazích, ve tvé schopnosti dokončit projekty, ve tvé schopnosti si užívat věci, život, zážitky, lidi, kteří jsou součástí tvého života, ale také ve tvé schopnosti činit dobrá rozhodnutí, která se týkají důležitých věcí.

Ano, vděčnost je nejmocnější emocí a silou vesmíru, ale také skvělým nástrojem pro budování sebevědomí a víry v sebe. Pojďme se podívat, jak vděčnost funguje a jak mi pomohla zvýšit sebedůvěru.

Cvičení vděčnosti má mocný vliv na změnu dynamiky energie v tvém životě. Když se vědomě snažíš všímat si a být vděčný za konkrétní pozitivní aspekty svého života, které jsou v tvém každodenním životě, začneš postupně vnímat, že tvůj život je plný úžasných věcí a hodnot. Pravidelná praxe vděčnosti ti pomáhá posilovat pozitivní vnímání svého života.

Když jsi vděčný za vše, co máš, postupně se cítíš, že jsi v proudu hojnosti a do tvého života přichází více úžasných věcí, lidí a prostředků. Tento pocit hojnosti tě vede k místům a zkušenostem, kde tato hojnost může dále růst a obohacovat tvůj život.

Praktikováním vděčnosti a uvědomováním si svých darů a talentů postupně přijímáš a uznáváš svou vlastní jedinečnost a hodnotu. To zvyšuje tvé sebevědomí a přesvědčení, že jsi schopen dosáhnout věcí, které si přeješ.

Já praktikuji vděčnost ve svém životě, abych si všiml a byl vděčný za všechny své dary a talenty. Nakonec mě to přivedlo k přesvědčení, že jsem úžasný člověk, který má velké dary a talenty. Když cítím, že jsem úžasný, tak věřím, že není nic, co nemohu zvládnout.

Vědecké studie potvrzují, že cvičení vděčnosti má pozitivní vliv na sebevědomí a přináší mnoho dalších výhod pro tvůj celkový život. Je to jednoduchý a účinný způsob, jak změnit svůj pohled na sebe a svůj život.

8. Uzdrav svou minulost a své traumat

Minulost nelze změnit, ale můžeš se z ní poučit, vyrovnat se s ní v sobě, přijmout ji a opustit ji. Tento proces je vůbec nejdůležitější pro tvůj život.

Jak může být strom se zdravou korunou, když má nemocné kořeny? To není možné, že ano? Jak může dům pevně a bezpečně stát několik let, když nemá pevné základy? Nemůže. Tvá minulost jsou tvé kořeny. Musíš je uzdravit, jinak tvůj život nikdy nebude zdravý, plný lásky, štěstí a harmonie.

Proto ti doporučuji přihlásit se do našeho online programu Cesta sebelásky, kde se v první fázi budeme intenzivně věnovat tomuto tématu minimálně dva týdny, ale klidně i déle.

Naučíš se odpustit všem, kteří ti v životě ublížili a způsobili bolest. Zbavíš se všech negativních přesvědčení a vír o sobě, svém vzhledu, svých schopnostech a dovednostech, ale i o tom, jaký jsi, které tě negativně ovlivňují a brání ti v budování sebevědomí a šťastného života.

Naučíš se v kurzu, jak pracovat s traumatem, emocemi, stresem, negativními myšlenkami a celkově vyřešit svou minulost, uzdravit své vnitřní dítě a mnoho dalšího.

Tento očišťující proces ti zcela změní život, takže už nikdy nebude stejný. Dostaneš velmi účinné metody a techniky, jak pracovat na sobě, na svém sebepoznání a uzdravit svou minulost a své traumata. Když to uděláš, můžeš vytvořit novou zdravou budoucnost, která bude v souladu s tím, co chceš v životě.

9. Přestaň si dělat starosti s tím, co si ostatní o tobě myslí

Přestaň se zabývat tím, co si o tobě budou ostatní myslet, protože jinak budeš jejich vězněm a budeš žít život podle nich. Musíš se osvobodit od těchto vlivů a začít být sám sebou.

Doporučuji ti přečíst si náš článek, jak neřešit, co si ostatní o tobě myslí a mít vše u prdele, kde jsem sdílel několik důležitých myšlenek a uvědomění, která mi změnila život a umožnila mi doslova odpoutat se od toho, co si ostatní myslí. Je to velmi silný a inspirativní článek se spoustou zpětné vazby.

Být autentický je pro tvé sebevědomí jednou z nejdůležitějších věcí. Buď sám sebou a dělej to, co chceš dělat, dokonce i tak, jak to chceš dělat.

Musíš se zbavit všech těch iluzí, které ti říkají, jaký bys měl být, jak bys měl vypadat, co bys měl a neměl dělat, jak bys to měl dělat a mnoho dalších toxických programů, které uvěznily tvou mysl a brání ti žít svůj život.

Všechny tyto programy pocházejí z televize, seriálů, filmů, médií, celebrit a dalších autorit. Lidé, kteří žijí tímto způsobem a dělají to, co se od nich očekává, jsou ve skutečnosti vnitřně mrtví a prázdní.

Jsou to jen bezcenné ovečky, které zaprodali svoji duši těmto výše zmíněným a zabili v sobě své pravé a jedinečné já. Ptám se tě, chceš tak skončit? Chceš v tom dále pokračovat? Nebo raději budeš žít život podle svého a pěkně naplno? Jaká je tvoje volba?

Přečti si tento úžasný příběh jedné podnikatelky, která měla těžký život a nakonec se jí podařilo stát se velmi úspěšnou ve svém oboru.

10. Nikdy se nesrovnávej s ostatními

Největší chyba, kterou můžeš udělat a mnoho lidí, hlavně teenagerů, ji dělá, je srovnávání se s ostatními. Nikdy, ale opravdu nikdy, se nesrovnávej s nikým jiným! Vždy se najde někdo na světě, kdo bude v něčem lepší než ty, hezčí, chytřejší nebo cokoliv dalšího. To neznamená, že ty jsi špatný – jsi prostě sám sebou, originál a jedinečný!

Srovnávej se sám se sebou v minulosti. Snaž se, aby každý tvůj den, výkon a cokoliv dalšího byl lepší než ten předchozí. Překonávej každý den své včerejší já. Tomu se říká růst. Ale nikdy se nechyť do pasti srovnávání se s ostatními, protože to je cesta do pekla.

Iluze vs realita

Většina lidí se srovnává právě s tím nejhorším a tím jsou celebrity, Hollywood a další slavní lidé. V dnešní době se ženy často srovnávají s ostatními na Instagramu, ale i na jiných sociálních platformách. Než se však budeš srovnávat s těmito lidmi, uvědom si, že na internetu a v Hollywoodu může vše zdánlivě vypadat dokonale.

Všichni herci, zpěváci, lidé na Instagramu a další jsou vizuálně upravováni. Hollywood disponuje technologiemi, které upravují vzhled člověka přímo při natáčení v reálném čase a dokážou vyhladit všechny vrásky, čímž člověk omládne až o deset let.

Všichni jsou retušováni, používají make-up, líčidla a další prostředky, které z nich dělají někoho zcela odlišného. Každý takový člověk se skrývá za maskou, je to jen iluze. Navíc se provádí různé úpravy fotografií v programu Photoshop a dalšími filtry, díky nimž může člověk na fotce vypadat „naprosto dokonale“.

Podívej se, jak selfie mohou poškodit a vytvořit nízké sebevědomí v tvém životě, a také jak ti vliv sociálních sítí může v tomto směru velmi ublížit.

Všechno to je lež, iluze a faleš. Nezapomeň, že nejlepší make-up je úsměv a přirozené vyzařování charisma a sebevědomí. Přestaň žít život druhých a začni být sám sebou!

11. Nauč se novou dovednost a zkoušej nové věci

Nauč se novou dovednost, protože to je také velmi účinný způsob, jak zvednout sebevědomí a posunout svůj život na novou úroveň. Najdi si dovednost, která tě v životě přiblíží k tvým cílům a snům.

Rozvíjej své silné stránky. Začneš více důvěřovat sám sobě, svým schopnostem a dovednostem. Následně ve své mysli vytvoříš obraz toho, že zvládneš více a více. Nakonec zjistíš, že můžeš zvládnout vše.

Věnuj se kreativním věcem a tvoření. Kreativní úkoly jsou skvělým způsobem, jak obnovit tok energie zpět do svého života. Kreativita stimuluje mozek, takže čím více ji používáš, tím větší výhody získáš.

Vytáhni svoji starou kytaru, napiš příběh nebo báseň, zúčastni se tance nebo divadla, věnuj se umění, malování a spoustě dalším věcem. Možná můžeš tvořit videa na YouTube, ale možností je mnoho.

Když vyzveš sám sebe, abys vyzkoušel něco nového, pomůže ti to ještě více. Nezapomeň, výstup z komfortní zóny je dalším skvělým způsobem, jak zvýšit sebevědomí a posunout své hranice.

12. Začni si plnit malé cíle

Rozděl si své cíle na menší úseky a zaměř se pouze na ty malé části. Mnoho lidí se zaměřuje na velké cíle a často bývají demotivováni, když vidí, jak daleko je jejich cíl. Vidí před sebou Mount Everest a říkají si, že to nezvládnou a tyto sebekritické myšlenky, že to nezvládnou, napomáhají v budování nízkého sebevědomí a pochybnostem o sobě. Navíc pak přichází demotivace cokoliv udělat pro splnění snů a cílů.

Rozděl si své cíle na menší úseky a zaměř se jen na ně. Když je budeš postupně plnit, za nějaký čas si všimneš, jakou cestu jsi ušel a možná jsi už těsně před cílem, nebo jsi ho dokonce splnil, aniž sis to uvědomil.

Tento způsob tě bude neustále motivovat, a s každým úspěchem a dosažením menších cílů poroste tvoje sebedůvěra.

Nezapomeň se přihlásit do našeho online programu Cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem a promění ti tvůj život. Získáš nový úhel pohledu na sebe a svůj život. Staneš se novou verzi sebe samého a začneš konečně žít naplno. Nenech, aby tvé nízké sebevědomí ti bránilo ve štěstí a prožití naplněného a spokojeného života. Nedovol, aby tvá nízká sebedůvěra připravila celý svět o tvé dary, které máš jen ty a kup si náš online program.

jak-ziskat-sebevedomi
26 Komentářů
 1. Dan

  Wow tak toto je nejlepší článek na sebevědomí, který jsem kdy četl. Děkuji za tak kvalitní obsah jako je ten váš!

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Dane 🙂 Ano je to asi můj nejlepší článek, který jsme kdy napsal 🙂 Díky za zpětnou vazbu.

   Odpovědět
 2. janik

  a čo mám robiť v prípade že bývam ešte z rodinou nemôžem sa momentalne vôbec osamostatniť a rodina mi bráni v tom vystupe z komfortnej zóny a vyskúšať niečo nove a nove

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Janiku, tomu úplně nerozumím. Přeci můžeš udělat vystup z komfortní zony, když budeš mimo rodinu, venku, sám, s přáteli, nebo kdekoliv jinde. Zkoušet nové věci můžeš a nepotřebuješ k tomu rodinu, nebo jejich schválení. Nezapomeň je to tvůj život a nikdo ti nemůže říkat co máš dělat a co ne ani tvoje rodina. Jsi svobodny a volba je na tobě 🙂 Otázka je proč se nemůžeš osamostatnit? Co ti v tom brání? Vždycky existuje řešení.

   Odpovědět
 3. Jana

  Přesně tohle jsem potřebovala. Děkuji. Moc dobře napsaný článek.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Jano jsem rád, že vám článek pomohl 🙂

   Odpovědět
   • Ilona

    Ahoj krásný článek.
    jen mám furt potřebu žárlit a duši to mě i manžela..nevím co stim už mám dělat.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Ilono, prvně děkujeme za zpětnou vazbu. Mohu Vás odkázat na náš článek na téma žárlivost zde: https://cestarelaxace.cz/zarlivost/ Jinak mohu nabídnout náš online kurz cesta sebelásky, který je zaměřený na tyto témata, sebevědomí, sebeláska, žárlivost, zvládaní emoci, uzdraveni minulosti, vztahu a mnoho dalšího. Vše je vedeno krok za krokem více zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/

     Odpovědět
 4. Eva

  Naprosto skvely clanek dekuji za nej

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme Evo 🙂 Není za co hlavně, že pomáhá 🙂

   Odpovědět
  • Bohuslav

   Skvělé… Děkuji. Snad mi to pomůže od přítelkyně…
   Pracuji na tom

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj Bohuslave,

    Rádo se děje a přejeme hodně štěstí a úspěchů ať se ti to povede. Kdyby jsi měl problém neváhej se nám ozvat a my ti rádi pomůžeme.

    Děkujeme za zpětnou vazbu a přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

    Odpovědět
 5. Mirka

  Velmi dobře vysvětleno souhlasím. Těším se na další články jsem vděčná za tento web.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme Mirko 🙂 To jsme moc rádi 🙂

   Odpovědět
  • Majka

   Děkuji za krásný článek. Moc bych si přála zvýšit si sebevědomí a zbavit se svých strachů. Nízké sebevědomí mám již od dětství… Zkušenosti ze života a vztahů mi k tomu moc nepřidali. Ve vztazích jsem zažila nevěru, lhaní a psychický teror. Následky si nesu dál. Nyní mám vztah 2,5 roku. Přítel si před časem začal psát s kamarádkou, tajil mi to, změnil chování.. A ve mě to opět začalo vyvolávat žárlivost na základě předchozích zkušeností. Na vše jsem přišla dle telefonních výpisů, přestože přítel tvrdí, že jde jen o kamarádku, které pomáhá v nouzi, nedokážu se zbavit toho trýznivého pocitu, že věnuje více času jí. Každodenní psaní, volání.. Dokonce už za ní byl i na návštěvě na víkend. Stále mi tvrdí, že mě miluje a s ní by nemohl být, avšak mě to opravdu vnitřně rozedírá. Ta nejistota, zda mi mluví pravdu. Proto bych ráda zvýšila své sebevědomí a změnila celkový pohled na sebe i na vztahy.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Zdravím, rádo se stálo a děkuji za zpětnou vazbu. Ano zde je třeba uzdravit minulost a a vyřešit v sobě (zpracovat) zkušenosti z minulých vztahu a také vztah s rodiči, kde všechny tyto problémy vznikly. Přesně tuto problématiku i sebevědomí řeší náš online kurz cesta sebelásky, který najdete zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/ Určitě doporučuji, protože vám s tímto pomůže 🙂

    Odpovědět
 6. Janko

  Velmi pekny clanok dakujem.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Není za co Janko:)

   Odpovědět
   • Michal

    Díky za hezký článek. Musím říci, že dříve jsem podobným myšlenkám věřil, protože okamžitě fungovaly 🙂 Ale bohužel se stalo asi i díky nepovedeným věcem v životě, že jsem ztratil tuhle schopnost, možná víru. Sám tomu úplně nerozumím, ale vězte, že je moc težké se vrátit do takového stavu vědomí, i když racionálně žádné překážky nevidím. V tom je to absurdní. Jakou vy vidíte úspěšnost vašich rad?

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji Michale za zpětnou vazbu. Možná vědomé nejdou vidět překážky, ale v podvědomí jich je vice než dost. Pravě podvědomí ovlivňuje 95% našeho života, to jak vnímáme sami sebe a v podstatě úplně vše. Zde nejde o úspěšnost mých rád, ale spíše, jestli člověk tyto rády aktivně, pravidelně a dlouhodobě používá a stanou se součásti jeho života. Jedna věc je přečíst si článek a druhá věc je koupit si náš online kurz. V kurzu jsou všechny ty nástroje, techniky a metody, které člověk potřebuje ke změně. V kurzu provázíme každého krok za krokem a najde tam nahrávky, které přeprogramuji podvědomí. Naučí se zpracovat svou minulost a ovládat své emoce a to jsou ty překážky, které možná vědomě nejdou vidět, ale omezuji to jaky má člověk život. V článku jsou obecné, ale přesto hodnotné rády, ale pokud člověk sovu změnu myslí vážně, musí jít mnohem hlouběji a proto vyvaříme kurzy. A mimo jiné za své rády a metody se klidně podepíšu, protože si stojím za tím, že budou fungovat každému, ale ne každý je schopen na sobě aktivně pracovat s pořádnou dávkou vytrvalosti a být konzistentní.

     Odpovědět
     • Tana

      Moc pekny clanek.Mam delsi dobu problemy s lidmi co mi ublizuji.Ted na
      posledy u zubare nikdo mi to neveri,ale byl to primo horor .Hodne nahod a lzi.Chtela bych od Vas poradit.Dekuji Tana

     • Cesta Relaxace

      Ahoj Táňo,

      děkujeme ti moc za tvou zpětnou vazbu. Už jsme ti dnes odpověděli na tvůj email.

      Přejeme ti krásný den a těšíme se na naši další spolupráci.

      S pozdravem,

      Jirka a Lenka 🙂

 7. Adam Kadlec

  Konečně pořádné tipy jak na sebevědomí. Tento článek mi dost změnil život. Patří Vám velké díky!!!

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Není za co Adame, jsem rád, že ti článek pomohl 🙂 A gratuluji ke změně života 🙂

   Odpovědět
 8. Jirka

  Ale jak to udělat?jaký je můj potencial, kde to zjistím?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj doporučuji náš online kurz cesta sebelásky zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/ Tam najdeš své silné stránky a naučíš se jak zvýšit své sebevědomí, svou hodnotu a stát se nejlepší verzi sebe samého 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares