V tomto článku najdeš skutečný životní návod, jak si zvýšit sebevědomí krok za krokem se vším co k tomu patří.

Najdeš zde 12 velmi užitečných tipů, jak vybudovat pevnou víru v sebe a začít věřit sám sobě. Budu s tebou sdílet svůj příběh, jak jsem byl šikanovaný a přišel o víru v sebe. Poté ti ukážu následnou cestu zpět k úspěchu a sebedůvěře. Ukážu ti, jak jsem toho docílil a jak získat sebevědomí pro tvůj život.

Nakonec dostaneš užasnou příležitost, jak pracovat na svém novém já a zlepšit svůj život a posunout ho na nový level.

Co je to sebevědomí

Sebevědomí je jednoduše víra v sebe samého. Jde o tvou vnitřní hodnotu. Jinými slovy jde o to jak se přijímáš, oceňuješ, máš rád sám sebe a jak moc si vážíš sám sebe. Jde o postoj k sobě, který určuje ve velké míře kvalitu tvého života a to doslova ve všech životních oblastech.

Sebevědomí je také velmi úzce spojeno s tím jak znáš sám sebe. Sebepoznání je nedílnou součástí tvého procesu jak se stát skutečně sebevědomým člověkem. S hlubokým sebepoznáním přichází uvědomění si svých silných a slabých stránek. To vede k rozvíjení silných stránek a přijmutí těch slabých a temných stránek. 

Skutečné sebevědomí vzniká automaticky zevnitř na základě víry a vědomí člověka. Ano opět je to vnitřní stav mysli a našeho vědomí. Jde o to jak věříš v sebe, své dovednosti a schopnosti a hlavně i přijetí sebe ve všech formách tvého bytí.

Pokud chceš být skutečně sebevědomím člověkem, tak musí tento stav mysli vycházet z tebe z tvého nitra směrem ven. Nemůže tomu být naopak. Nelze ho získat nikde z vnějšího světa, ani z jiných vnějších vlivů. Všechny lichotky, pochvaly, ujištění a další komplimenty, které ti někdo složí, nebo sebevědomí založené na dosažení úspěchu, nebo cíle je jen chvilkový stav a plyne to z našeho ega, ale ne z našeho vnitřního zdroje vědomí, nebo srdce.

Skutečným sebevědomým člověkem se můžeš stát jen vnitřní změnou a sebepoznáním. Tvá transformace musí vycházet z vnitřní změny, která se projeví následně ve vnějším světě. Tato úroveň důvěry pramení z tvé duchovní podstaty. Je to odhalení duchovní pravdy o tom, kdo jsi, bez štítků, soudů, masek jakéhokoli druhu.

Jak míra sebevědomí ovlivňuje tvůj život

Míra sebevědomí může ovlivnit život nesčetnými způsoby jako je kvalita tvých vztahů a vůbec to jak dokážeš navazovat vztahy, dále jsou to oblasti jako je úspěch, práce a kariéra, finanční stránka, zdraví, štěstí v životě a mnoho dalšího.

Jedna z mnoha oblastí, která je ovlivněna tvou nízkou sebedůvěrou jsou vztahy. Možná nevěříš v sebe, v to, že si zasloužíš lásku, nebo úžasného partnera, nebo partnerku. Možná máš ve svém životě osobu, která je úžasná, krasná a dokonalá pro tebe, ale cítíš někde uvnitř, že to nevyjde, že si jí nezasloužíš, nebo na ní nemáš.

A víš ty co? Řeknu ti, že je to iluze, která se může rozplynout v okamžiku a ta osoba, může být tvoje. Nebo možná žárlíš a máš strach, že přijdeš o partnera, nebo partnerku. Nakonec to zajde tak daleko, že tě ta osoba podvede, nebo ji pošleš tímto chování do náruče někoho jiného.

Žárlení je ve skutečnosti problém se sebevědomím a nezpracovaná sebeláska. Jde o závislost ne o lásku a nízkou důvěru v sebe. Pokud se chceš těchto scénářů ze svého života jednou pro vždy zbavit, tak neboj máme pro tebe jedinečné řešení, které najdeš níže, tak nezapomeň číst dále.

A co teprve jak ovlivněná je tvoje finanční a pracovní stránka života? Možná nemůžeš vydělat více peněz, nebo si najít lepší práci. Možná nedokážeš uspět na pohovoru, protože nevěříš v sebe, ve své dovednosti, nebo schopnosti, nebo si myslíš, že si nezasloužíš vydělat více peněz. Tento způsob myšlení a přístupu k sobě zničí tvůj život, tvůj potenciál a nakonec budeš nucen se smířit s málem. A já se tě ptám je to opravdu to co chceš? Chceš žít takový život? Nebo chceš být svobodný, šťastný a žít naplno? Pokud ano nezapomeň číst dále. 

Je nízké sebevědomí problémem duševního zdraví?

Nízké sebevědomí a sebedůvěra není sama o sobě problémem duševního zdraví, ale velmi úzce to spolu souvisí. Pokud dostatečně dlouho trpíme tímto problémem, může to vést k problémům v oblasti duševního zdraví (například depresi nebo úzkosti, ale i dalším).

Některé  faktory spojeny s nízkou sebedůvěrou mohou být jedny z více příčin problému duševního zdraví, zejména pokud přetrvávají dlouhou dobu, nebo ovlivňují tvůj každodenní život. Mohou to být například tyto faktory:

 • Pokud cítíš beznaděj, nebo bezcennost ve svém životě.
 • Obviňuješ se za něco za co nemůžeš, co jsi neudělal a obecně sebeobviňování. Pozor zde patří i hra na oběť.
 • Nenávidíš se (to kým jsi, jak vypadáš, jaký máš život a mnoho dalšího).
 • Starat se o to, že nedokážu dělat věci

Dokonce to funguje i opačně a stává se z tohoto začarovaný kruh. Problém s duševním zdravím může také způsobit, že budeš mít nízkou sebedůvěru a sebevědomí a můžeš se cítit neschopný, protože se nedokážeš vypořádat, nebo podniknout kroky ke zlepšení svého duševního zdraví (deprese, úzkosti a dalších) a nakonec se dostaneš do začarovaného kruhu, který tě může doslova zničit a zničit i celý tvůj život.

Pokud se chceš dostat na světlo a začít žít naplno a neobrat svět o své dary, které máš v sobě, protože ty jsi úžasná, jedinečná a svým způsobem i dokonalá bytost, tak nezapomeň číst dále. Níže najdeš příležitost, která ti pomůže změnit vnímání sebe samého a celý tvůj svět se změní už nikdy nebude stejný. Jsi připraven začít nový život? Pokud ano tak čti dále, protože si zasloužíš lepší život než si možná myslíš, nebo věříš, že můžeš žít lépe.

Pozor upozornění

Pokud si jsi nepustil toho video výše, tak se nezapomeň k němu vrátit, protože tam najdeš úžasnou vánoční akci, kterou nelze odmítnout. Získáš mnoho bonusů, které ti pomohou změnit tvůj život. POZOR tato akce je časově omezená a už nezbývá moc času, takže nečekej a jednej. Řekni ANO svému novému životu!

Příznaky silného sebevědomí u člověka

Sebevědomý člověk je snadno spatřen a upozorňuje . Existuje však zdravá rovnováha mezi příliš malou a příliš velkou hodnotou. Zde jsou některé známky toho, že jednotlivec má správnou dávku.

 • Zná sám sebe a své silné stránky a umí je využívat
 • Nebojí se odmítnutí
 • Neobává se zpětné vazby
 • Neusilujte o schválení a přijetí ostatními 
 • Nebojí se konfliktu
 • Je schopen stanovit si pevné hranice
 • Je schopen vyjádřit potřeby a názory
 • Dokáže se postavit za svůj názor a obhájit si ho
 • Je asertivní
 • Není otrokem dokonalosti
 • Nebojí se neúspěchů a selhání
 • Přijímá sám sebe takový jaký je a přijímá to, kým je

Proč je sebevědomí tak důležité

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak žít život, který máš rád, který je v souladu s tvým srdcem a vede ke šťastnému a naplněnému životu, je zvýšení tvého sebevědomí. Když věříš v sebe, svou cestu, své schopnosti a dovednosti, vysíláš do vesmíru silnou pozitivní vibraci, která se vrací ve formě úžasných příležitostí, hojnosti a všech úrovních, více energie, pozitivnějšího pohledu na život, zdravějších a šťastnějších vztahů. Mít sebevědomí je jako mít v kapse kouzelnou hůlku. Můžeš ji vytáhnout kdykoli budeš chtít a získáš pocit, že máš schopnost zázračně projevit (získat) vše, co si dokážeš představit!

V průběhu života můžeš zjistit, že naše duše touží zrát, růst a získávat nové zkušenosti. Aby to bylo možné, musí přitáhnout velmi náročnou situaci, která nás naučí dívat se hlouběji dovnitř a zjistit, odkud pramení věčná a nekonečná důvěra. Někdo se na tebe rozzlobí, zklame tě, začne zanedbávat, ignorovat a dokonce tě bude fyzicky i emocionálně zneužívat. 

Pokud se ztotožníš s negativní zkušeností, můžeš se cítit špatně a začít pochybovat o sobě, nebo to zajde tak daleko až se začneš nenávidět a s tím i celý svůj život. Tím se sníží tvé vnímání sebe samého, protože přestaneš vidět tu úžasnou bytost, kterou skutečně jsi. Ano skutečně i ty jsi úžasná, jedinečná bytost a máš to v sobě a já ti to pomohu znovu objevit! 

Budeš-li pokračovat se ztotožňováním těchto negativních zkušeností další měsíce a roky, aby jsi se ztotožnil se špatnými pocity a příběhem kolem traumatu, nebo pochybnosti, tak budeš rozvíjet pocit nízké sebeúcty a sebevědomí, které tě oslabí a bude ti bránit v dosažení štěstí, úspěchu a čehokoliv dalšího. Jsi připraven to změnit?

Životní trauma jako cesta k sebedůvěře

Pokud jsi byl ve svém životě traumatizovaný, nebo jinak negativně ovlivněný, tak se neboj nejsi sám. Většina z nás má nějakou významnou formu zranění, se kterou se zabýváme v průběhu života a snažíme se ji vyřešit. Já byl na základní škole šikanovaný, zažil jsem ponížení i jiné traumata a zabránilo mi to stát se sebevědomým a úspěšným člověkem? Ne! Možná to trvalo nějaký čas, ale byla to úžasná transformace plná sebepoznání a nových zkušeností pro další růst. Všichni máme na výběr, jak se s tím vypořádáme. Můžeš se litovat, hrát si na oběť a tvůj život bude neustále směřovat dolů do pekla.

Nebo se můžeš vydat jinou cestou a tato cesta tě povede k uzdravení a svobodě. Cesta k vytvoření větší důvěry ve svou bytost, přijmutí sebe na všech úrovních a uzdravení celého svého života. Přestaň přemýšlet o tom jak jsi nemilovaný a přestaň se porovnávat s ostatními. Buď sám sebou a autentické kopie nikoho nezajímají. Kopie nikdo nechce, nikdo nebude ochoten platit za kopie. Lidé jsou ochotní platit za originál. Staň se originálem!

Trauma ti nabízí možnost pro růst

Pokud se budeš i nadále soustředit na své zranění a pocity, že ti v životě něco chybí, tak nebude prostor pro to pozitivní, pro lásku, přijetí sebe, sebedůvěru a budeš se ukotvovat ve své neschopnosti a nakonec zabiješ vnitřně to kým jsi. Když se nepracuje a nepodporuje sebedůvěra každý den, otevírá se tak půda pro zranění, rány a vytváří se nízké sebevědomí, které se zakořenění uvnitř tvé mysli. Pokud si nevytvoříš nové vnímání, nebo vzorec myšlení uvnitř sebe, mohl by jsi prostě žít celý svůj život a věřit, že nikdy nebudeš dost dobrý a cítit se, jako by život byl jedna dlouhá pekelná jízda tažení od kolébky do hrobu. Tohle opravdu chceš? Chceš žít takový život? Věřím, že ne a proto máš jedinečnou příležitost níže, která ti změní život.

Co způsobuje nízké sebevědomí

Existuje cela řada faktorů, které mohou způsobit ztrátu sebedůvěry, nebo obecně nízké sebevědomí. Níže se podíváme na ty nejčastější způsoby, které mají největší vliv na tuto oblast:

 • Šikana, ponižování, znásilnění nebo týrání
 • Různé předsudky, urážky, nebo diskriminace 
 • Ztráta zaměstnání nebo potíže s hledáním zaměstnání
 • Problémy při práci, nebo při studiu
 • Dlouhodobý stres
 • Zdravotní problémy
 • Problémy duševního zdraví
 • Problémy ve vztahu, rozchod, nebo rozvod
 • Starosti a pochyby o tvůj vzhled, tělo a image
 • Problémy v oblasti peněz, nebo bydlení
 • Špatná výchova

Existují dvě různé formy sebevědomí

Existují dvě různé formy sebevědomí jak jsme si řekli výše. Jedna forma je hlavně podmiňovaná vlivy z vnějšího světa. Je založené na egu a tato forma sebevědomí nikdy není trvalá a vydrží tento stav u člověka jen po určitou dobu, kdykoliv ji lze změnit jinou události z vnějšího světa v pochybnosti a nedůvěru v sebe. Typickým příkladem aby jsi mě dobře pochopil může být následující scéna.

Ráno vyjde muž do práce a potká na schodech sousedku, která mu řekne jak dneska úžasně vypadá a je velmi přitažlivý. Tento muž se bude cítit skvěle jeho sebevědomí vzroste a začne se cítit že je pánem světa. Takto funguje po určitou dobu v práci, než nastane chvíle, kdy přijde šéf a zeptá se ho jestli včera stihl udělat resty z předchozího měsíce?

Tento člověk řekne, že ne. Šéf na něj vyjede se slovy, že je neschopný a zbytečný pro firmu, neplní své povinnosti a… Najednou jeho sebevědomí zase klesne a je mnohem níže než když ráno potkal sousedku, která mu řekla tyto úžasné komplimenty. Toto sebevědomí je založené na egu a nikdy není trvalým a skutečným stavem sebevědomého člověka v pravé podstatě.

Druhá forma je založená na skutečné duchovní podstatě. Jde o sebepoznání a pochopení kým skutečně jsi ve svém nitru beze všech filtrů a nálepek. Skutečná změna a víra v sebe ze které pramení sebevědomí, tedy to skutečné a čisté je založená na vnitřním stavu. Musí přirozeně vyházet ze tvého nitra nezávisle na tvém prostředí, okolí a vnějších vlivech. Nikdy nelze dosáhnout skutečné změny směrem z vnějšího světa dovnitř. Vždy jde o změnu vnitřní, která se projeví automaticky ve vnějším světě. Snad už chápeš co tím myslím. Stejně jako štěstí, lásku, tak i sebevědomí nelze najít, získat někde z vnějšího světa, protože je to stav mysli.

12 způsobů jak si zvýšit sebevědomí

Teď je na čase si ukázat důležité způsoby, které vedou ke zvýšení tvého sebevědomí a víry v sebe. Většina těchto způsobů je založena na vnitřní změně, ale najdeš zde i některé tipy, které pracuji na vnější i vnitřní a pomohou ti na obou frontách. Pokud chceš tipy a praktické způsoby jak zvýšit sebevědomí na způsob ega, tak se podívej na anglicky článek praktické způsoby jak zlepšit svou sebedůvěru.

Ty nejdůležitější nástroje pro tvou celkovou vnitřní transformaci krok za krokem najdeš v našem kurzu o sebelásce a sebevědomí. Takže nezapomeň si zakoupit náš online kurz a začít žít nový život o kterém jsi vždy někde uvnitř snil.

 1. Zbav se negativní lidi ve svém životě

Budu se opět opakovat, ale bez tohoto pravidla se v životě neobejdeš. Toto pravidlo určuje kvalitu tvého života. Jsi průměrem 5 lidí se kterými trávíš nejvíce času. Ano jsi výsledkem těchto 5 lidí. Mají vliv na tvůj život, tvé sebevědomí, tvoje myšlení, jak vnímáš sebe, život, tvé návyky a mnoho dalšího.

Možná si to neuvědomuješ, možná to ani nevidíš, ale děje se to na podvědomé a často i na vědomé úrovní. Tito lidé na tebe mají větší vliv než si myslíš. POZOR NA TO!

Je čas všechny negativní lidi ze svého života propustit a přestat s nimi trávit čas. Vzdát se jich a najít si pozitivní okolí a pozitivní lidi, kteří tě budou podporovat, motivovat inspirovat. Jak chceš budovat sebevědomí, když máš kolem sebe lidi, kteří tě neustále shazují, nevěří ti, popichují tě, nebo dokonce snad ponižují, zneužívají a nebo hůř? Pokud nevíš jak to provést a jak, nebo kde najít ty správné lidi, tak nezapomeň shlédnout video, kde to najdeš. Povedu tě krok za krokem jak projít tímto procesem, který bude velmi příjemný a změní tvůj život.

 2. Najdi si svého mentora

Najdi si svého mentora. Tento krok je velmi nezbytný pro tvůj rozvoj v životě, ale také i pro tvé sebevědomí. Mentor tě bude inspirovat, motivovat, pomůže ti být součástí tvé největší změny v životě. Pomůže ti změnit tvé myšlení, postoje, návyky, chování, myšlení i přesvědčení a tím se změní i tvůj život.

Poslední dobou mi chodí vzkazy, emaily a komentáře praktický denně s tím jak se mnoha lidem mění jejich život, poté co sledují má videa, čtou naše články, používají meditace od Leničky a její afirmační nahrávky. Lide mi píši jak se jim změnil život po té co prošli našimi kurzy. Je to úžasné. Jsem velmi rád a vděčný za to, že máme takový vliv na lidi a jejich životy. To je pro mě ta největší odměna. Najdi si svého mentora, nech se vést a začne se tvůj život měnit. Učení je celoživotní proces.

Neboj se sledovat naše weby, kde najdeš nejhodnotnější články na Českém internetu v osobním rozvoji. Neboj se sledovat náš youtube kanál CestaZaSnem a nezapomeň ho odebírat, aby ti neuteklo žádné naše další video, protože zde najdeš videa, meditace, příběhy, techniky, relaxační a meditační hudbu, podprahové nahrávky a mnoho dalšího.

3. Postav se svému strachu a překonej ho

Strach je nejčastější faktor, který brání člověku v tom být sám sebou, být autentický, stát se úspěšným, splnit si své sny, cíle a mnoha dalšího. Díky strachu mnoho lidí nedokáže se plně projevit, využít naplno svůj potenciál a žít naplno. To je škoda nemyslíš? Člověk je bytost neomezených možností. Limity neexistují, jen a pouze ty v naší hlavě. Kdykoliv je můžeme zbourat a překonat, tak na co ještě čekáš?

Podívej se jestli extrémní sporty mají vliv na zvýšení tvé sebedůvěry. Odpověď je jednoznačně ANO, protože tím se posune hranice tvého strachu. Zbouráš své hranice a limity a začneš žít nový život. Takže ano extrémní sporty jsou další skvělý způsob jak získat sebevědomí.

Pokaždé když překonáš strach, tak se posune tvá hranice, co je možné a nemožné. Posune se hranice tvé mysli a tvé sebevědomí bude růst přímo úměrně. Někdy se bojíme tak moc být sami sebou, že žijeme život někoho jiného. Nebo jsme takový jací nás chtějí mít ostatní. Život pod maskou je život zcela zbytečný a vede do pekla. Věř mi vím o čem mluvím.

Máš strach? Super identifikuj svůj strach a postav se mu čelem. Jdi a překonej svůj strach, Za tímto strachem je tvé nové já, které je sebevědomější, odvážnější a plné života. Za každým strachem je nějaká součást tvého vysněného života. To strach ti brání, tak proč ho nezničíš, nebo nepřetransformuješ na sebevědomí? Strach není skutečný ani hmotný je pouze ve tvé hlavě, je to jen jeden z tvých limitů, který máš plně pod kontrolou a jen o tom nevíš.

Chceš se naučit pracovat se svým strachem a stát se sebevědomějším člověkem? Tak neváhej si zakoupit náš online kurz níže, kde se přímo tomuto tématu věnujeme. Najdeš tam práci se strachem a emocemi a mnoho dalšího.

4. Začni brát selhání jako součást růstu

Běžnou reakcí člověka na selhání je vzdát se, nebo se spokojit s málem. Následně si pak říkáme jak jsme to nezvládli, jak na to nemáme, jsme neschopní a utvrzujeme se v tom tak dlouho až v sebe nevěříme a odráží se to na našem sebevědomí a sebedůvěře.

Mnoho lidí zapomíná, že za každým úspěšným člověkem stojí stovky, tisíce někdy i desítky, nebo statisíce selhání a chyb. Pokud, ale přeměníš své myšlení, aby jsi pochopil, že neúspěch je příležitostí k učení a také že hraje nezbytnou roli pro tvůj růst, může ti pomoci udržet perspektivu. Nezapomeň také, že selhání znamená, že vynakládáš určité úsilí, které vede k novým zkušenostem a informacím potřebných pro tvůj růst a dosažení cíle.

Každé selhání, chyba, problém, nebo překážka je příležitost pro růst. Nezapomeň s jakým postojem k tomuto přistupuješ, takovou realitu si vytváříš. Proto nedovol, aby nějaké selhání, překážky ti stály v cestě k dosažení cíle, nebo hůř v tobě vyvolávali, nebo prohlubovali pocit méněcennosti, nebo nízkého sebevědomí.

Tento přístup ti zaručeně pomůže změnit tvůj život. Jakmile jsem změnil u sebe vnímání a přístup, když do mého života přišlo selhání, tak jsem začal neuvěřitelně růst a můj život se otočil o 180 stupňů.

Volba je na tobě. Vždy se můžeš rozhodnout jaká bude tvá reakce. Máš to plně ve svých rukou.

5. Sebeláska a způsob myšlení k sobě samému

Sebevědomí je velmi úzce spojeno se sebeláskou a prakticky je to jedno a totéž. Jakmile začneš pracovat na své sebelásce a budovat jí, tak s ní poroste přímo úměrně i tvé sebevědomí, sebedůvěra, sebehodnota a obecně tvá vnitřní hodnota. Sebeláska je nadřazená všem sebe…

Důležité je aby jsi přijal sám sebe takového jaký jsi, protože jsi úžasná, jedinečná bytost, která si zaslouží lásku. Musíš se do sebe zamilovat. Přijetí svých negativních stránek je další důležitá součást sebelásky.

Máš jedinečnou možnost zlepšit kvalitu svého života ve všech směrech od vztahu, zdraví až po peníze, kariéru a štěstí, protože sebeláska je klíčem jak toho docílit. Náš intenzivní online kurz ti v tom pomůže a vybuduješ i silnou víru v sebe, staneš se charismatickým člověkem a budeš vědět jak působit na lidi.

6. Meditace aneb jak získat sebevědomí

Sebevědomí je velmi konkrétně spojené s naší mysli a konkrétně s našimi myšlenkami, kterými se hodnotíme, soudíme sami sebe a nakonec se s nimi zcela ztotožníme a vytváříme obraz toho kým jsme, který je založený na těchto myšlenkových vzorcích. Pokud jsou naše myšlenky k sobě obecně pozitivní, máme zdravou sebedůvěru a víru v sebe. Pokud jsou naše myšlenky na sebe často negativní, můžeme začít vytvářet nízkou sebedůvěru a pochybovat o sobě i o svém životě. Dobrou zprávou je, že meditace může pomoci změnit vztah, který máme s našimi myšlenkami a v konečném důsledku budovat sebevědomí a zvyšovat svou důvěru.

Mysl je jako modrá a čistá obloha (prázdné plátno), na kterém se objevují myšlenky, pocity a zkušenosti. Skutečnou podstatou mysli je klid, jasnost a harmonie. Ale když je zatěžována negativními myšlenkami, tak se tento stav mysli zatemní a dokonce může vzniknout i bouřka (konflikt). Stejně jak tímto způsobem funguje počasí, tak i naše mysl. Pokud se budeme ztotožňovat s těmito vtíravými a negativními myšlenkami o sobě, tak se velmi výrazně bude snižovat naší důvěru, víru v sebe a pocity vlastní hodnoty.

Meditace jako nástroj pro kontrolu mysli

Proto může být meditace tak mocným a transformačním způsobem, jak zlepšit svou víru v sebe a jak zvýšit sebevědomí. Bez ohledu na to, jak se obloha zamračuje, tak víme, že vždy bude za těmito mraky obloha modrá. Stejně je to i s naši myslí. Bez ohledu na to, jak zaneprázdněné, nebo sebe-kritizující se zdá, tak víme, že vždy existuje někde v hluboko pocit ticha a vnitřního klidu, kde se nachází náš přirozený stav sebevědomí (duchovní podstata našeho bytí). Stejně jako modrá obloha je klidná mysl pro nás vždy přítomná a dostupná, jen se musíme k tomuto stavu dostat za hranicí svých myšlenek do stavu čistého bytí, kde jsi propojený se sebou a ve stavu čistého a neomezeného vědomí. Naučíme se přistupovat k tomuto místu ve své mysli prostřednictvím meditace. Jde o jednu z nejlepších metod jak toho docílit.

Jak to funguje? Představ si například, že máš ve své mysli myšlenku, která říká „Nejsem dost dobrý“ největší chybou, kterou dělá mnoho jedinců je, že tomu uvěří. Jednoduše se s tím ztotožní, ​​což má vliv na to, jak se cítí a na jejich nízkou víru v sebe a sebedůvěru. 

Prostřednictvím meditace pracujeme se svou myslí i myšlenkami tak, že jsme schopni je rozpoznat jako odkud přišli, kdy a kde vznikli a podobně. Místo toho, abychom se s nimi ztotožnili, nebo je použili k posílení naši nízké sebedůvěry v naší mysli, tak je jednoduše necháme jít. Nevěnujeme jim pozornost, jen je sledujeme jako nestranný pozorovatel dokud nezmizí. Čím více to praktikujeme, tím snazší je překonat tyto myšlenky a dostat je pod kontrolu, což znamená, že myšlenkám dáváme méně pozornosti a nedovolíme jim definovat to kým jsme a neztotožňujeme se s nimi. Můžeme tak zažít přirozenou povahu mysli, která je tichá, klidná plná sebevědomí a zcela všemocná.

7. Vděčnost je cesta jak si zvýšit sebevědomí

Když ve svém jádru cítíš, že nemáš to co by jsi chtěl, že ti pořád něco chybí, zaměřuješ se na to co v životě nemáš a jsi soustředěný na nedostatek, nebo že ti nestačí to co máš, nebo nejsi spokojený sebou, svým životem, tak se to projevuje ve všech aspektech tvého života. Ve vztazích, ve tvé schopnosti dokončit projekty, v tvé schopnosti si užívat věci, život, zážitky, lidí, kteří jsou součástí tvého života, ale také ve tvé schopnosti činit dobrá rozhodnutí, které se týkají důležitých věcí.

Ano vděčnost je nejmocnější emoce a síla vesmíru, ale také skvělý nástroj pro budování sebevědomí a víry v sebe. Pojďme se podívat jak funguje vděčnost a jak mě pomohla zvýšit sebedůvěru.

Jak tedy může něco tak jednoduchého, jako cvičení vděčnosti, změnit tuto dynamiku energie? Když se vědomě snažím všímat si a být vděčný za konkrétní pozitivní aspekty svého života, které jsou v mém životě každý den, nakonec začnu věřit, že můj život je zatraceně úžasný a skvělý. Když jsem vděčný za vše, co mám, začnu se po nějaké době cítit , že jsem v proudu hojnosti a přichází úžasné věci, prostředky a lidi do mého života. Ten pocit hojnosti mě vede k místům a zkušenostem, kde tato hojnost může růst a naplňovat můj život. Když jsem svého času praktikoval vděčnost, abych si všiml a byl vděčný za všechny své dary a talenty, nakonec mě to vedlo k přesvědčení, že jsem úžasný člověk, který má velké dary a talenty. Když cítím, že jsem úžasný, tak věřím, že není nic co nemohu nezvládnout. 

I vědecké studie poukazují na to, že vděčnost pomáhá výrazně se zlepšením sebevědomí a navíc má spousty dalších výhod pro tvůj život.

8. Uzdrav svou minulost

Minulost nelze změnit, ale můžeme se z ní poučit, vyřešit ji v sobě, přijmout ji a opustit jí. Tento proces je vůbec nejdůležitější pro tvůj život. Jak může být zdravý strom se zdravou korunou, když má nemocné kořeny? Nejde to že? Tvoje minulost jsou tvé kořeny. Musíš je uzdravit jinak tvůj život nikdy nebude zdravý plný lásky, štěstí a harmonie.

Proto ti doporučuji zakoupit si nás online kurz, kde se v první fázi budeš intenzivně minimálně dva týdny, ale klidně i déle věnovat tomuto tématu. Naučíš se odpustit všem kteří ti v životě ublížili a způsobili bolest. Zbavíš se všech negativních přesvědčení a vír o sobě, svém vzhledu, o svých schopnostech a dovednostech, ale i o to jaký jsi, které tě negativně ovlivňují a brání ti v budování sebevědomí a šťastnému životu. Naučíš se zde jak pracovat s traumatem a vyřešit svou minulost, uzdravit své vnitřní dítě a mnoho dalšího.

Tento očišťující proces ti zcela změní život, tak že už nikdy nebude stejný. Dostaneš velmi účinné metody a techniky jak pracovat se sebou a na svém sebepoznání a uzdravit svou minulost. Když to uděláš můžeš vytvořit novou zdravou budoucnost, která bude v souladu s tím co chceš v životě.

9. Přestaň si dělat starosti s tím co si ostatní o tobě myslí

Přestaň řešit to co si o tobě budou ostatní myslet, protože jinak budeš jejich vězněm a budeš žít život podle nich. Musíš se osvobodit od těchto vlivů a začít být sám sebou. Být autentický je to pro tvé sebevědomí jedna z nejdůležitějších věcí. Buď sám sebou a dělej to, co chceš dělat, dokonce i tak jak to chceš dělat. 

Musíš se zbavit všech těch iluzí, které ti říkají jaký bys měl být, jak by jsi měl vypadat, co by jsi měl a neměl dělat, jak by jsi to měl dělat a mnoho dalších toxických programů, které uvěznili tvou mysl a nežiješ svůj život. 

Všechny tyto programy pochází z televize, seriálů, filmů, medii, celebrit a dalších autorit. Lidé kteří žijí tímto způsobem a dělají to co se od nich očekává a to co dělají ostatní jsou ve skutečnosti vnitřně mrtví a prázdní. Jsou to jen bezcenné ovečky, které zaprodali svoji duši těmto výše zmíněným a zabili v sobě své pravé a jedinečné já. Ptám se tě tedy chceš tak skončit? Chceš v tom dále pokračovat? Nebo raději budeš žít život podle svého a pěkně naplno? Jaká je tvoje volba? Přečti si tento úžasný příběh jedné podnikatelky, která měla těžký život a nakonec se jí podařilo stát velmi úspěšnou ve svém oboru.

10. Nikdy se nesrovnávej s ostatními

Největší chyba, kterou můžeš udělat a dělá jí mnoho lidí hlavně teenageři, je srovnávat se s ostatními. Nikdy ale opravdu nikdy se nesrovnávej s nikým jiným! Vždy se najde někdo na světě, kdo bude v něčem lepší než ty, hezčí, chytřejší nebo cokoliv dalšího. To neznamená, že ty jsi špatný, jsi prostě svůj sám sebou originál a jsi jedinečný!

Srovnávej se sám se sebou v minulosti. Snaž se aby každý tvůj den, výkon a cokoliv dalšího byl lepší než ten předchozí. Překonávej každý den své včerejší já. Tomu se říká růst. Ale nikdy se nechyť do pasti srovnávat se ostatními, protože to je cesta do pekla.

Iluze vs realita

Většina lidí se srovnává právě s tím nejhorším a tím jsou celebrity, hollywood a další slavní lidé. V dnešní době se často právě ženy srovnávají s ostatními na instagramu, ale i na jiných sociálních platformách. V první řadě než se budeš srovnávat s těmito lidmi, tak si uvědom, že na internetu a v hollywoodu může vypadat zdánlivě dokonale vše.

Všechny herečky, zpěvačky, lidi na instagramu, herci a další jsou vizuálně upravovaní. Hollywood má technologie, které upravují vzhled člověka na kameře 3D v reálném čase a tak muže vyhladit všechny vrásky a člověk tak omládne o 10 let. Všichni jsou upravováni, make upy, líčidla a další sračky, které z člověka dělají úplně někoho jiného. Každý takový člověk je schovaný za maskou, je to jen iluze. V neposlední řádě jsou zde různé úpravy fotek ve photoshopu, další filtry, kde může člověk na fotce ve výsledku vypadat jako „naprosto dokonale“.

Podívej se jak selfie mohou poškodit a vytvořit nízké sebevědomí pro tvůj život i vliv sociálních sítí ti může v tomto směru velmi ublížit.

Všechno je to lež, iluze a fake. Nezapomeň nejlepší make up je úsměv a přirozeně vyzařovat charisma a sebevědomí. Přestaň žít život druhých a začni být sám sebou!

11. Nauč se a zvládni novou dovednost

Nauč se novou dovednost, protože to je také velmi účinná forma jak zvednout sebevědomí a posunout svůj život na novou úroveň. Najdi si dovednost, která tě v životě přiblíží k tvému cíli, nebo snů. Rozvíjej své silné stránky. Začneš více důvěřovat v sebe, své schopnosti a dovednosti následně ve své mysli vytvoříš obraz toho, že zvládneš více a více. Nakonec zjistíš, že můžeš zvládnout vše.

Věnuj se kreativním věcem a tvoření. Kreativní úkoly jsou skvělý způsob, jak vrátit tok energie zpět do tvého života. Kreativita stimuluje mozek, takže čím více jí používáš, tím větší výhody získáš. Vytáhni svou starou kytaru, napiš příběh, nebo báseň, zúčastněte se taneční, nebo se věnuj divadlu, umění, malování a spoustě dalších věcí.  Možná můžeš tvořit videa na youtube , nebo cokoliv dalšího možností je mnoho. Když vyzveš sám sebe, aby jsi vyzkoušel něco nového, pomůže ti to ještě více. Nezapomeň výstup z komfortní zóny je další skvělý způsob jak zvýšit sebevědomí  a posunout své hranice. 

12. Začni si plnit malé cíle

Rozděl s své cíle na menší cíle a zaměř se pouze na ty malé části. Mnoho lidí se zaměřuje na velké cíle a často bývají demotivováni, když vidí jak daleko je jejich cíl. Vidí před sebou Mount Everest a říkají si, že to nezvládnou a tyto sebekritické myšlenky k sobě, že to nezvládnu napomáhají v budování nízkého sebevědomí a pochybnostem o sobě. Navíc pak přichází demotivace cokoliv udělat pro splnění snů a cílů.

Rozděl si své cíle na menši úseky a zaměř se jen na ně. Když je budeš postupně plnit, tak za nějaký čas si všimneš jakou cestu jsi ušel a možná jsi už těsně před cílem, nebo jsi do dokonce splnit a ani sis to neuvědomil. Tento způsob tě bude neustále motivovat a s každým úspěchem a dosažením menších cílů poroste tvoje sebedůvěra.

Nezapomeň si zakoupit náš online kurz, který ti zcela promění život. Získáš nový úhel pohledu na sebe a svůj život. Staneš se novou verzi sebe samého a začneš konečně žít naplno. Nenech aby tvé nízké sebevědomí ti bránilo ve štěstí a prožití naplněného a spokojeného života. Nedovol aby tvá nízká sebedůvěra připravila celý svět o tvé dary a kup si náš kurz!

Tajemství sebevědomí a charisma

Odhal tajemství trvalého sebevědomí a získej odvahu být sám sebou. Nauč se působit na lidi a objev svůj plný potenciál i skrytou viru v sebe a svůj život!

24 Komentářů
 1. Dan

  Wow tak toto je nejlepší článek na sebevědomí, který jsem kdy četl. Děkuji za tak kvalitní obsah jako je ten váš!

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Dane 🙂 Ano je to asi můj nejlepší článek, který jsme kdy napsal 🙂 Díky za zpětnou vazbu.

   Odpovědět
 2. janik

  a čo mám robiť v prípade že bývam ešte z rodinou nemôžem sa momentalne vôbec osamostatniť a rodina mi bráni v tom vystupe z komfortnej zóny a vyskúšať niečo nove a nove

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Janiku, tomu úplně nerozumím. Přeci můžeš udělat vystup z komfortní zony, když budeš mimo rodinu, venku, sám, s přáteli, nebo kdekoliv jinde. Zkoušet nové věci můžeš a nepotřebuješ k tomu rodinu, nebo jejich schválení. Nezapomeň je to tvůj život a nikdo ti nemůže říkat co máš dělat a co ne ani tvoje rodina. Jsi svobodny a volba je na tobě 🙂 Otázka je proč se nemůžeš osamostatnit? Co ti v tom brání? Vždycky existuje řešení.

   Odpovědět
 3. Jana

  Přesně tohle jsem potřebovala. Děkuji. Moc dobře napsaný článek.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Jano jsem rád, že vám článek pomohl 🙂

   Odpovědět
   • Ilona

    Ahoj krásný článek.
    jen mám furt potřebu žárlit a duši to mě i manžela..nevím co stim už mám dělat.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Ilono, prvně děkujeme za zpětnou vazbu. Mohu Vás odkázat na náš článek na téma žárlivost zde: https://cestarelaxace.cz/zarlivost/ Jinak mohu nabídnout náš online kurz cesta sebelásky, který je zaměřený na tyto témata, sebevědomí, sebeláska, žárlivost, zvládaní emoci, uzdraveni minulosti, vztahu a mnoho dalšího. Vše je vedeno krok za krokem více zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/

     Odpovědět
 4. Eva

  Naprosto skvely clanek dekuji za nej

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme Evo 🙂 Není za co hlavně, že pomáhá 🙂

   Odpovědět
  • Bohuslav

   Skvělé… Děkuji. Snad mi to pomůže od přítelkyně…
   Pracuji na tom

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj Bohuslave,

    Rádo se děje a přejeme hodně štěstí a úspěchů ať se ti to povede. Kdyby jsi měl problém neváhej se nám ozvat a my ti rádi pomůžeme.

    Děkujeme za zpětnou vazbu a přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

    Odpovědět
 5. Mirka

  Velmi dobře vysvětleno souhlasím. Těším se na další články jsem vděčná za tento web.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme Mirko 🙂 To jsme moc rádi 🙂

   Odpovědět
  • Majka

   Děkuji za krásný článek. Moc bych si přála zvýšit si sebevědomí a zbavit se svých strachů. Nízké sebevědomí mám již od dětství… Zkušenosti ze života a vztahů mi k tomu moc nepřidali. Ve vztazích jsem zažila nevěru, lhaní a psychický teror. Následky si nesu dál. Nyní mám vztah 2,5 roku. Přítel si před časem začal psát s kamarádkou, tajil mi to, změnil chování.. A ve mě to opět začalo vyvolávat žárlivost na základě předchozích zkušeností. Na vše jsem přišla dle telefonních výpisů, přestože přítel tvrdí, že jde jen o kamarádku, které pomáhá v nouzi, nedokážu se zbavit toho trýznivého pocitu, že věnuje více času jí. Každodenní psaní, volání.. Dokonce už za ní byl i na návštěvě na víkend. Stále mi tvrdí, že mě miluje a s ní by nemohl být, avšak mě to opravdu vnitřně rozedírá. Ta nejistota, zda mi mluví pravdu. Proto bych ráda zvýšila své sebevědomí a změnila celkový pohled na sebe i na vztahy.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Zdravím, rádo se stálo a děkuji za zpětnou vazbu. Ano zde je třeba uzdravit minulost a a vyřešit v sobě (zpracovat) zkušenosti z minulých vztahu a také vztah s rodiči, kde všechny tyto problémy vznikly. Přesně tuto problématiku i sebevědomí řeší náš online kurz cesta sebelásky, který najdete zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/ Určitě doporučuji, protože vám s tímto pomůže 🙂

    Odpovědět
 6. Janko

  Velmi pekny clanok dakujem.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Není za co Janko:)

   Odpovědět
   • Michal

    Díky za hezký článek. Musím říci, že dříve jsem podobným myšlenkám věřil, protože okamžitě fungovaly 🙂 Ale bohužel se stalo asi i díky nepovedeným věcem v životě, že jsem ztratil tuhle schopnost, možná víru. Sám tomu úplně nerozumím, ale vězte, že je moc težké se vrátit do takového stavu vědomí, i když racionálně žádné překážky nevidím. V tom je to absurdní. Jakou vy vidíte úspěšnost vašich rad?

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji Michale za zpětnou vazbu. Možná vědomé nejdou vidět překážky, ale v podvědomí jich je vice než dost. Pravě podvědomí ovlivňuje 95% našeho života, to jak vnímáme sami sebe a v podstatě úplně vše. Zde nejde o úspěšnost mých rád, ale spíše, jestli člověk tyto rády aktivně, pravidelně a dlouhodobě používá a stanou se součásti jeho života. Jedna věc je přečíst si článek a druhá věc je koupit si náš online kurz. V kurzu jsou všechny ty nástroje, techniky a metody, které člověk potřebuje ke změně. V kurzu provázíme každého krok za krokem a najde tam nahrávky, které přeprogramuji podvědomí. Naučí se zpracovat svou minulost a ovládat své emoce a to jsou ty překážky, které možná vědomě nejdou vidět, ale omezuji to jaky má člověk život. V článku jsou obecné, ale přesto hodnotné rády, ale pokud člověk sovu změnu myslí vážně, musí jít mnohem hlouběji a proto vyvaříme kurzy. A mimo jiné za své rády a metody se klidně podepíšu, protože si stojím za tím, že budou fungovat každému, ale ne každý je schopen na sobě aktivně pracovat s pořádnou dávkou vytrvalosti a být konzistentní.

     Odpovědět
 7. Adam Kadlec

  Konečně pořádné tipy jak na sebevědomí. Tento článek mi dost změnil život. Patří Vám velké díky!!!

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Není za co Adame, jsem rád, že ti článek pomohl 🙂 A gratuluji ke změně života 🙂

   Odpovědět
 8. Jirka

  Ale jak to udělat?jaký je můj potencial, kde to zjistím?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj doporučuji náš online kurz cesta sebelásky zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/ Tam najdeš své silné stránky a naučíš se jak zvýšit své sebevědomí, svou hodnotu a stát se nejlepší verzi sebe samého 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares