Představ si svět, kde každý tvůj krok, každé tvé rozhodnutí a akce rezonuje s neochvějnou jistotou, kde tvé slova mají váhu a tvoje přítomnost osvětluje místnost. Zní to jako něco z filmu? Ne, je to skutečně dosažitelná realita. Vítej v mém světě, kde tě naučím, jak si zvýšit sebevědomí, kde ti prozradím tajemství, jak dosáhnout tohoto osvobozujícího stavu mysli.

Není to pouze teoretický výklad. Jsem celostní kouč a dnes se tebou podělím o mé osobní zkušenosti a poznatky, které jsem získal nejen ze své rozsáhlé praxe, ale také z vlastního života.

Byl jsem šikanován, ponižován a sáhl jsem až na dno, ale přesto se mi podařilo vybudovat sebevědomí a vnitřní hodnotu, které ovlivňují můj život pozitivně ve všech ohledech a životních oblastech. Tento článek je síla, je to světlo na konci tunelu pro ty, kteří se cítí ztraceni v labyrintu vlastní nejistoty.

Připrav se na cestu, která tě vystřelí z tvé komfortní zóny přímo do světa neomezených možností. Otevře svou mysl a srdce, protože to, co se dozvíš, má potenciál nejen zvýšit tvoje sebevědomí, ale transformovat celý tvůj život.

Podělím se s tebou o způsoby, jak získat sebevědomí, které mi pomohly překonat traumata, šikanu, ponižování, deprese a žárlivost. Samozřejmě, jako vždy, vše podkládáme relevantními studiemi a výzkumy.

Nakonec se s tebou podělím o něco, co změnilo život mě, Lence i mnoha našim klientům od základu. Tak pojďme do toho. Je čas na změnu, je čas na tvé nové JÁ, proto nezapomeň číst až do konce.

Jak si zvýšit sebevědomí

Sebevědomí lze zvýšit z různých zdrojů, a to jak z interních (vnitřních), tak externích (vnějších). Každý z těchto přístupů má své vlastní výhody a omezení, ale obecně platí, že vnitřní zdroje sebevědomí jsou stabilnější a trvalejší.

Mimo to by vnější zdroje budování sebeúcty měly vždy navazovat na ty vnitřní, aby se dosáhlo stabilních a trvalých výsledků.

Vnitřní zdroje sebevědomí jsou zásadnější a trvalejší. Jsou založeny na hlubokém sebepoznání a osobním růstu. Vnější zdroje mohou nabídnout okamžité zvýšení sebevědomí, ale často jsou krátkodobé a závislé na vnějších okolnostech. Proto je ideální začít uvnitř a používat vnější zdroje jako doplňkové prostředky na cestě k vyššímu sebevědomí.

Vnitřní zdroje sebevědomí:

 • Podvědomí: Jak je zmíněno níže, přeprogramování podvědomí je zásadní. Tady jsou uloženy všechny tvé hluboko zakořeněné přesvědčení a vzorce, které ovlivňují tvé chování a myšlení. Pokud tato přesvědčení a vzorce jsou pozitivní, tvé sebevědomí bude silné.
 • Trauma a minulost: Uzdravení starých ran a traumatu je klíčové pro zvýšení sebevědomí. Jakmile se ti podaří minulost uzdravit, osvobodíš se od negativních emočních zatížení, které tě brzdí.
 • Strach: Překonání strachu je rovněž klíčové. Strachy tě často omezují a ubírají ti sebejistotu. Jakmile je překonáš, osvobodíš v sobě novou energii a zvýšíš svou sebedůvěru.

Vnější zdroje sebevědomí:

 • Úspěchy a ocenění: Toto jsou rychlé „boostery“ sebejistoty. Když dosáhneš nějakého cíle nebo získáš uznání, cítíš se lépe. Avšak, tento typ sebevědomí je často krátkodobý a může rychle opadnout.
 • Srovnávání s ostatními: Někdy se můžeme cítit sebevědomější, když se srovnáme s někým, kdo je v něčem méně zdatný. Ale toto je velmi křehká forma sebevědomí, protože je založená na vnějších faktorech, které se mohou rychle změnit.
 • Materiální zabezpečení: Věci jako peníze, krásný dům, nebo luxusní auto mohou také poskytnout pocit sebejistoty a sebedůvěry. Opět ale platí, že tento pocit je závislý na vnějších okolnostech a není skutečný ani trvalý.

jak-si-zvysit-sebevedomi-infografika

1. Přeprogramuj své podvědomí

Přeprogramování podvědomí je prvním a nejdůležitějším krokem na cestě ke zvýšení sebevědomí, protože podvědomí je hybnou sílou tvého myšlení, cítění a jednání. To, co je uloženo ve tvém podvědomí, ovlivňuje tvou sebedůvěru na mnoha úrovních a ve všech aspektech tvého života.

 • Automatické reakce: Podvědomí je zodpovědné za tvé automatické reakce a návyky. Pokud je tvé podvědomí naprogramováno na nedůvěru v sebe sama, automaticky se budeš vyhýbat situacím, které by mohly zvýšit tvé sebevědomí.
 • Sebepojetí a vnitřní kritik: Podvědomí ukládá informace o tom, jak se vidíš a vnímáš, ale také, jak se sebou vnitřně mluvíš – komunikuješ. Někdy je tvé podvědomí naplněno vnitřním kritikem, který tě ve všem kritizuje. Tento vzorec myšlení snižuje tvé sebevědomí a brání ti v dosažení toho, co bys opravdu chtěl.
 • Filtrování informací: Podvědomí funguje jako filtr, který určuje, kterým informacím a zážitkům věnuješ pozornost. Pokud je tvé podvědomí nastaveno na vnímání neúspěchu a odmítnutí, pravděpodobně si všimneš jen negativních aspektů situací, což dále sníží tvé sebevědomí.
 • Držení těla, postoj, mimika a výraz: Podvědomí ovlivňuje i to, jak se fyzicky prezentuješ. Nízká sebejistota a sebedůvěra často vede k zahnutým ramenům, vyhýbání se očnímu kontaktu a dalším nevědomým signálům, které ostatním nevědomě signalizuje, že ti chybí sebedůvěra.
 • Rozhodování a akce: Sebevědomí je klíčové pro rozhodování a podnikání kroků v životě. Pokud tvé podvědomí není „nastaveno“ na sebedůvěru a odvahu, budeš váhat a možná dokonce upustíš od příležitostí, které by ti jinak mohly prospět.
 • Návyk prokrastinace: Pokud je tvé podvědomí naprogramováno na strach z neúspěchu, můžeš mít sklony k prokrastinaci. Tento návyk narušuje tvé sebevědomí, protože každým odkladem se potvrzuje tvůj vnitřní strach.
 • Návyky a vzorce chování a myšlení: Podvědomí je hnízdem, kde jsou uloženy všechny tvé přejaté a vytvořené vzorce chování a myšlení, které ovlivňují tvůj život. Návyky vycházejí opět z tvého podvědomí, proto je klíčové přeprogramovat své podvědomí, pokud chceš změnit své návyky, vzorce chování a myšlení, a tím i své sebevědomí.

Jak to funguje?

Podvědomí je jakási „operační paměť“ našeho života. Ukládá naše vzory chování, myšlení, očekávání, přesvědčení a automatické reakce – návyky, které formují nejen naše každodenní rozhodnutí, ale také naše sebevědomí.

Pokud jsi v mládí čelil kritice, negativním komentářům, šikaně, ponižování nebo jiným formám negativního vlivu, tvé podvědomí je pravděpodobně naprogramováno tak, aby věřilo, že jsi méně hodnotný, než ve skutečnosti jsi. Že si zasloužíš trpět a nezasloužíš si lásku, respekt a úctu.

Proto je tak důležité přeprogramovat podvědomí, pokud chceš zvýšit své sebevědomí. Představ si to jako aktualizaci softwaru ve tvém „vnitřním počítači“.

Můžeš toho dosáhnout různými způsoby zaměřené na přístup k podvědomí. Jakmile změníš způsob, jakým se tvé podvědomí staví k tobě samému, začneš si všímat pozitivních změn ve svém sebevědomí a celkovém pohledu na život.

Děje se to proto, že jakmile změníš podvědomé přesvědčení, automaticky se začneš chovat v souladu s novým, pozitivním pohledem na sebe sama. To se projeví ve zlepšených sociálních interakcích, větší ochotě přijmout výzvy a celkově ve větší životní spokojenosti.

Tímto způsobem se mění tvé vnímání sebe sama, vytváří se nové myšlenky a pocity, které tě podporuji na tvé cestě a vedou k dosažení tvých snů a cílů skrze sebevědomí.

Takže pokud chceš zvýšit své sebevědomí, nenech podvědomí, aby stále opakovalo staré „programy“, které poškozují tvůj život pracují proti tobě.

Aktualizuj svůj interní software a přeprogramuj své podvědomí, že jsi hodnotná osoba schopná dosáhnout toho, co si opravdu přeješ a chceš. To je cesta k trvalému sebevědomí a celkovému pocitu štěstí a spokojenosti.

Jak toho dosáhnout?

Nejlepší, nejsilnější a nejjednodušší metoda přeprogramování podvědomí jsou naše podprahové nahrávky. Ty vytvářejí nové víry a přesvědčení v podvědomí, což vede k novým modelům a vzorcům chování a myšlení.

Tím pádem se formují nové zdravé návyky, chování a pocity, které tě podporují na tvé cestě k dosažení tvých snů a cílů.

V tomto případě doporučujeme náš online program Cesta sebelásky, kde najdeš více než 20 takových nahrávek, které přeprogramují tvé podvědomí na sebelásku, sebevědomí a sebepřijetí.

Samozřejmě máme k tomu všemu i další podpůrné techniky, nástroje a strategie, aby se dosáhlo nejlepších možných výsledků. Výsledky našich klientů jsou naprosto fenomenální, což dokazují i samotné recenze.

2. Uzdrav své traumata a minulost

Traumata a minulé zkušenosti mají značný vliv na formování našeho sebevědomí. To, jak jsme byli v minulosti vnímáni a jak jsme prožívali určité situace, ovlivňuje naše vnímání sebe sama, našich schopností a hodnoty.

Tento vnější vliv se postupně ukládá do našeho podvědomí a stává se součástí našich vnitřních přesvědčení a názorů o sobě, což nakonec ovlivňuje naše chování a rozhodování.

Je zásadní tyto traumata a minulé zkušenosti uzdravit a vyřešit, protože dokud jsou tyto negativní vzory uloženy v našem podvědomí, budou ovlivňovat naše sebevědomí, výběry a interakce s okolním světem.

Nevyřešené emocionální problémy často vedou k opakování destruktivních návyků a chování, což dalšímu růstu sebevědomí brání.

Výzkum z roku 2022 potvrzuje, že oběti traumatu v dětství vykazují nízké sebevědomí a prožívají deprese a úzkost.

Pro zvýšení sebevědomí je tedy klíčové se s těmito minulými zkušenostmi vyrovnat, ať už prostřednictvím koučinku, mentoring programu nebo online programu Cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem se všemi důležitými nástroji, technikami a strategii. Můžeš také použit sebereflexi nebo jiných metod osobního rozvoje.

Tím, že se osvobodíš od tíhy minulosti, vytváříš prostor pro nové pozitivní přesvědčení a lepší sebevědomí. Když získáš kontrolu nad tím, co tě ve skutečnosti ovlivňuje zevnitř, můžeš aktivně pracovat na zlepšení svého života a svého sebevědomí.

Jak to funguje a proč?

Uzdravení a vyřešení traumat a minulých zkušeností je spolu s přeprogramováním podvědomí prvním a nejdůležitějším krokem v procesu zvyšování sebevědomí z několika důvodů.

Za prvé, traumata a negativní zkušenosti z minulosti často slouží jako základní „programování“ tvého podvědomí. Toto programování tě ovlivňuje na úrovni, které si často nejsi vědom a může způsobovat, že se automaticky vyhýbáš situacím, které by tě mohly vystavit riziku dalšího zranění nebo selhání. Tím pádem je tvé sebevědomí omezeno strachy a obavami, které vycházejí z minulých zážitků.

Za druhé, traumata často vedou k narušení tvého vnímání sebe sama. Mohou ti vnuknout pocit, že nejsi dostatečně dobrý, silný nebo schopný, což se pak projevuje v tvém chování a ve vztazích s ostatními. Toto zkreslené sebepojetí se musí napravit, než budeš moci plně rozvíjet své sebevědomí.

Za třetí, nevyřešená traumata a minulé zkušenosti mohou vytvářet ve tvém životě negativní vzorce chování. Může jít o autodestruktivní návyky, toxicitu ve vztazích nebo celkovou nespokojenost s životem, která dále eroduje tvé sebevědomí.

Proto je uzdravení a vyřešení minulých traumat tak zásadní. Když se s nimi vyrovnáš, odstraníš obrovskou překážku na cestě ke zvýšení sebevědomí. Vytvoříš tak prostor pro nové, pozitivní myšlenkové vzory a chování, které ti pomohou cítit se sebejistěji a spokojeněji ve vlastním těle.

Jak toho dosáhnout?

Nemůžeš stavět dům, pokud nemáš pevné základy. Strom nemůže mít zdravou a krásně zelenou korunu, pokud nemá zdravé a pevné kořeny. Stejně tak nemůžeš vést šťastný a spokojený život, pokud tě negativně ovlivňuje tvá minulost, traumata a tvé podvědomí.

Proto ti doporučujeme náš online program Cesta sebelásky, který tě povede krok za krokem napříč všemi aspekty sebelásky, sebepřijetí a sebevědomí. Začínáme od těch nejdůležitějších aspektů, jako je uzdravení traumat, minulosti, přejatých vzorců myšlení i chování a přeprogramování podvědomí.

Dále navazujeme na další klíčové a důležité aspekty, a to vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi. K online programu získáš přes 20 audionahrávek v podobě meditací, programování mysli, podprahových nahrávek pro muže i pro ženy, materiály ke stažení, více než 130 lekcí a mnoho dalšího. Můžeš také využít konzultace k online programu a mnoho dalších výhod.

Uzdravit traumata, minulost a přejaté vzorce myšlení a chování jsou proto základním kamenem na cestě k sebevědomí. Je to proces, který nemá rychlé řešení, ale je to investice, která se mnohonásobně vyplatí v dlouhodobém horizontu.

jak-ziskat-sebevedomi

3. Nauč se čelit svému strachu

Strach má obrovský dopad na sebevědomí a je jedním z klíčových faktorů, které mohou omezovat tvůj osobní i profesní růst. Když se cítíš ovládán strachem, tvá schopnost jednat, riskovat a jít za tím, co opravdu chceš, je výrazně omezena. Zde jsou hlavní důvody, proč je překonání strachu nezbytné pro zvýšení sebevědomí:

 • Omezení akce: Strach tě často brzdí v akci. Místo toho, aby ses vrhl do nových výzev, strach tě nutí zůstat ve známém a „bezpečném“ prostředí. To ti však brání v rozvoji a posílení sebevědomí, které často přichází právě z nových zkušeností.
 • Zkreslené sebevnímání: Strach může negativně ovlivnit tvůj pohled na sebe sama. Může tě přesvědčit, že nejsi dostatečně schopný, inteligentní nebo hoden úspěchu a štěstí. Toto zkreslené sebevnímání pak samozřejmě snižuje tvoji sebedůvěru.
 • Vytváření negativních myšlenkových vzorů: Strach často vytváří negativní myšlenkové vzory, které se mohou stát automatickými. Tyto automatické negativní myšlenky pak vedou k omezení tvé schopnosti vidět pozitivní aspekty sebe sama a světa kolem tebe.
 • Fyzický dopad: Strach také má fyzické projevy, jako jsou napětí, stres a úzkost, které mohou negativně ovlivnit tvé celkové zdraví a pohodu. To má sekundární negativní dopad na tvé sebevědomí.

Překonání strachu je proto klíčové pro zvýšení sebevědomí. Když se naučíš identifikovat a čelit svým strachům, můžeš je překonat a vytvořit prostor pro růst a pozitivní změnu. To následně vede k zvýšení sebevědomí, protože každé malé vítězství tě posílí a ukáže ti, že jsi schopnější, než sis původně myslel. Tvá nově nabytá odvaha a schopnost jednat i přes strach ti pak umožní žít plnější a šťastnější život.

Přestaň věci odkládat, dokud se nebudeš cítit sebevědoměji – jako když někoho pozveš na rande nebo požádáš o povýšení. Jedním z nejlepších způsobů, jak si v těchto situacích vybudovat sebevědomí, je postavit se svým strachům čelem, což potvrzuje výzkum z roku 2018.

Jak to funguje a proč?

Strach ti brání jednat, brání ti stát se nejlepší verzí sebe sama a získat to, po čem toužíš. Je to překážka, která stojí mezi tím, kde právě jsi, a kde bys chtěl být. Strach tě okrádá o tvé sny a cíle.

Překonání strachu je docela zásadním krokem na cestě k většímu sebevědomí, protože strach je jednou z největších brzd ve tvém životě. Strach omezuje tvou schopnost jednat, riskovat a žít naplno, což všechno jsou klíčové aspekty sebevědomého života.

Když se poddáš strachu, stáváš se pasivním a ochromeným, což má negativní dopad na tvou sebeúctu. Naopak, když se naučíš strachu čelit a překonávat ho, vysíláš tím zprávu svému podvědomí, že jsi připravený a schopný jednat. Každé malé vítězství nad strachem následně zvyšuje tvé sebevědomí, protože se cítíš motivovaný k dalším krokům.

Je to trochu jako sněhová koule, která na sebe postupně nabaluje další sníh. Jakmile překonáš první strach, stává se překonávání dalších strachů snazší. Tvá sebeúcta začíná růst, protože začneš věřit ve svou vlastní hodnotu a schopnost dosáhnout toho, co si předsevzal.

Tím, že se aktivně vypořádáš se svými strachy, získáš nejen více sebevědomí, ale také klíčové životní dovednosti jako odvaha, odhodlání a emoční odolnost, které ti pak pomáhají v dalších životních výzvách.

Jak toho dosáhnout?

Překonání strachu je dlouhodobá cesta, která spočívá v sebereflexi, uvědomění, akci a hodnocení. Klíčem je rozpoznat strach, místo aby byl potlačován nebo ignorován. Dále je důležité nahlédnout do jeho příčin a dynamiky.

Konfrontace se strachem a to ideálně v bezpečném prostředí nebo s podporou, je dalším důležitým krokem. S každým úspěchem i malým, roste sebevědomí a síla k další konfrontaci. Oceňování každého úspěchu a učení se z každého neúspěchu je základním kamenem k dlouhodobému překonání strachu.

Práce se strachem je hlavně o tom, naučit se mentální techniky pro práci se svou myslí. Opět, tyto metody, techniky, nástroje a strategie najdeš v kurzu sebelásky, který tě povede krok za krokem.

4. Přestaň se srovnávat s ostatními

Srovnáváš to, jak vypadáš s lidmi, které sleduješ na Instagramu? Nebo možná porovnáš svůj plat s tím, co vydělává tvůj dobrý kamarád. Teorie sociálního srovnávání vysvětluje, že srovnávání je přirozené. Ale pravděpodobně to nepomůže zvýšit tvé sebevědomí. Může to mít dokonce opačný efekt. 

Studie z roku 2018 publikovaná v Personality and Individual Differences našla přímou souvislost mezi závistí, srovnáváním a tím, jak se cítíš a vnímáš sšm sebe i svůj život. Konkrétně výzkumníci poznamenali, že když se lidé srovnávají s ostatními, zažívají závist. A čím více závisti mají, tím hůře se cítí.

Jak si budovat sebevědomí, když si všimneš, že srovnáváš? Nejprve si uvědom a připomeň, že to není správný přistup a postoj. Každý běží svůj vlastní závod a život není soutěž. Jediný s kým by jsi se ty sám měl srovnávat, jsi ty sám v minulosti.

Jediná osoba, se kterou bys měl srovnávat sebe sama, je ta, kým jsi byl(a) včera.

Pokud máš pocit, že závidíš život někoho jiného, ​​je také užitečné připomenout si své vlastní silné stránky a úspěchy. Vděčnost ti pomůže se přeorientovat na pozitivní aspekty svého života. Veď si deník vděčnosti, aby sis lépe připomněl oblasti života, kde jsi úspěšný a máš výsledky. To ti může pomoci soustředit se na svůj vlastní život oproti zaměření na životy ostatních.

5. Obklop se pozitivními lidmi

Každý člověk je průměrem pěti lidí, se kterými tráví nejvíce času. To je základní pravidlo, na které bys neměl nikdy zapomínat. Síla prostředí, okolí a lidí, kterými se obklopuješ, má významný dopad na tvou sebedůvěru a sebejistotu i celý tvůj život. 

Udělej si chvilku a zamysli se nad tím, jak se cítíš díky svým přátelům a rodině. Posouvají tě nahoru, nebo tě sráží dolů? Neustále tě soudí, nebo tě přijímají takového, jaký jsi? Inspirují tě, motivují a podporují tě? Nebo tě shazují, okrádají o energii, neustále si stěžují a vidí všechno černě? Udělej si analýzu.

Lidé, se kterými trávíš čas, mohou ovlivnit tvé myšlenky a postoje k sobě samému, a to možná více, než si uvědomuješ. Věnuj tedy pozornost tomu, jak se cítíš od ostatních. Pokud se po setkání s konkrétní osobou cítíš špatně, možná je čas se rozloučit.

Místo toho se obklop lidmi, kteří tě milují, podporují, inspirují, motivují a chtějí pro tebe to nejlepší. Hledej ostatní, kteří mají pozitivní přístup k životu a mohou ti pomoci vybudovat si sebevědomí. Sebevědomí a pozitivní přístup jdou ruku v ruce, což potvrzuje i britská studie z roku 2018. Kde je pozitivní přistup, vliv rodiny a okolí velice významným faktorem pro rozvoj sebevědomí.

6. Pečuj o své tělo a zdraví

Tento tip, jak být sebevědomější, je založen na myšlence, že je těžké mít ze sebe dobrý pocit, když týráš své tělo. Když praktikuješ péči o sebe, víš, že děláš něco pozitivního pro svou mysl, tělo a ducha a díky tomu se budeš přirozeně cítit sebevědoměji.

Zde je několik postupů péče o sebe spojených s vyšší úrovní sebevědomí:

 • Zdravá a vyvážená stravaZdravé stravování má mnoho výhod, včetně vyšší úrovně sebevědomí a sebeúcty. Když dodáš svému tělu potraviny bohaté na živiny, budeš se cítit zdravější, silnější a nabitější energií, což může mít za následek lepší pocit ze sebe sama.
 • Cvičení: Studie neustále ukazují, že fyzické cvičení zvyšuje sebevědomí. Například studie z roku 2016 zjistila, že pravidelná fyzická aktivita zlepšila tělesný obraz účastníků. A když se jejich vzhled těla zlepšil, cítili se ještě mnohem jistější
 • MeditaceMeditace není jen relaxační praxí, může pomoci zvýšit sebevědomí několika způsoby. Jednak ti to pomůže rozpoznat a přijmout sám sebe. Meditace tě také naučí zastavit negativních a destruktivních myšlenek a sebekritiky, které narušuje tvou sebedůvěru.
 • Spánek: Šetření na spánku si může vybrat daň na stresu i tvé duševní pohodě, která se projevuje v podrážděnosti a negativně ovlivňuje tvé sebevědomí. Naopak kvalitní spánek je spojen s pozitivními osobnostními rysy, včetně optimismu a sebeúcty, což potvrzuje studie z roku 2012.

7. Buď k sobě laskavý

Sebesoucit znamená, že se k sobě chováš laskavě, když uděláš chybu, selžeš nebo zažiješ neúspěch. Umožňuje ti to stát se emocionálně flexibilnějším a pomáhá ti lépe procházet náročnými emocemi, posiluje to tvoje spojení se sebou samým a ostatními.

Proto je důležitá sebeláska, ze které vychází sebesoucit a která pomáhá budovat zdravý a silný vztah k sobě samému, založený na respektu, přijetí a zdravém sebevědomí.

Studie z roku 2015 potvrzuje spojení sebesoucitu se sebevědomím. Takže až se příště ocitneš v obtížné situaci, uvědom si, že být nedokonalý nebo občas zaostávat je součástí lidského bytí. Udělej, co je ve tvých silách, aby si procházel těmito zkušenostmi se soucitem k sobě.

jak-si-zvysit-sebevedomi

8. Dělej věci, ve kterých jsi dobrý

Co se stane, když děláš věci, ve kterých jsi dobrý? Tvé sebevědomí začne stoupat. Tvé silné stránky se stanou ještě silnějšími, což pomáhá zlepšit tvou víru v sebe sama. Tento přístup má také další výhodu – zvyšuje tvou spokojenost se svým životem.

Jedna studie zjistila, že důvěra ve tvou schopnost stavět na tvých osobních silných stránkách souvisí s úrovní životní spokojenosti. To začíná určením, jaké jsou tyto tvé silné stránky. To vše začíná u sebepoznání, které ti pomůže definovat tyto silné stránky a využít je ve svůj prospěch.

Sebepoznání je klíčovým krokem k maximálnímu rozvoji tvého potenciálu a k celkovému zlepšení kvality života. Uvědomělý pohled na sebe sama ti umožní žít život naplno a dosáhnout většího pocitu spokojenosti a štěstí.

Pak se snaž, aby tvé silné stránky byly silnější tím, že je budeš pravidelně používat a rozvíjet.

Pokud jste například dobrý v určitém sportu, dej si záležet na tom, že budeš alespoň jednou až dvakrát týdně trénovat nebo hrát. Pokud jste dobrý v určitém úkolu v práci, zkus tento úkol dělat častěji. Stavění na tvých silných stránkách ti také pomůže vybudovat si sebevědomí.

9. To nejdůležitější – tvorba nové identity

Tvorba nové identity je náš komplexní, velice rychlý, účinný a trvalý systém – strategie pro změnu všech klíčových faktorů při budování sebevědomí, protože to, jak se vnímáme, ovlivňuje vše, co děláme.

To nezahrnuje pouze to, jak se cítíš ve vztahu k sobě, ale také, jak reaguješ na životní situace, jak se rozhoduješ a dokonce i to, jakým způsobem komunikuješ s ostatními.

Jestliže se vidíš jako někdo, kdo není hoden lásky, úspěchu nebo štěstí, tvé podvědomé myšlenkové a behaviorální vzory to budou reflektovat. Tvá sebejistota a sebedůvěra je tak jako odrazový můstek ovlivněn tímto vnímáním sebe sama.

Naopak, když se vidíš jako silná, nezávislá a sebevědomá osoba, budeš také tak jednat. To vytváří pozitivní spirálu, která vede k ještě většímu sebevědomí a osobnímu růstu.

Výzkum z roku 2021 potvrzuje, že identita má klíčový vliv na to, jak se vnímáme a na kvalitu našeho života. Tento faktor se také významně odráží na našem sebevědomí.

K tomu, aby sis mohl vytvořit novou, pozitivní identitu, je nezbytné zpracovat a případně přeformulovat hluboko zakořeněné přesvědčení a hodnoty.

To často zahrnuje přepracování negativních myšlenkových vzorů, zvládání traumat a překonání strachů, což je náročný proces, který ale vede k trvalým a stabilním výsledkům.

Jak to funguje?

Tvorba nové identity je v podstatě změnou tvého ‚vnitřního jádra‘, což má dalekosáhlé důsledky na všechny aspekty tvého života. To je také důvod, proč je tento proces tak kritický při budování trvalého sebevědomí.

Techniky a samotná komplexní strategie, kterou jsme vytvořili, jako je vytvoření nové identity, mohou být účinným nástrojem pro zlepšení sebevědomí.

Vytváření nové identity pomáhá lidem nejen identifikovat negativní myšlenky a vzorce chování spojené s jejich nízkou sebedůvěrou a sebejistotou, ale pomáhá s tím nejdůležitějším.

Tvoje identita je formována tvým podvědomím, přejatými vzorci myšlení a chování a naučeným modelem, který sis vytvářel a utvářel po mnoho let. To znamená, že ovlivňuje tvé myšlení, chování, pocity a rozhodování.

Jestliže je tvá identita spojena s nízkým sebevědomím a sebeúctou, znamená to, že automaticky a podvědomě jednáš, myslíš, cítíš, chováš a rozhoduješ v souladu s omezujícími vzory a programy, které narušují tvůj život.

Vyřešení a uzdravení traumat a minulosti rozhodně nestačí

A nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Vyřešení a uzdravení traumat, emocionálních ran z minulosti a celkové tvé minulosti je jen menší polovina problému, která výrazně ovlivní tvůj život pozitivním způsobem, avšak nezpůsobí celkovou změnu života.

Představ si, že jsi před 20 lety prožil silnou traumatickou událost, která tě velmi výrazně poznamenala a ovlivnila tvůj život v mnoha směrech negativním způsobem. Po 20 letech se k tomuto problému vrátíš a plně ho v sobě vyřešíš a uzdravíš.

Problém nastává v tom, že 20 let jsi žil v tomto stavu, který byl negativně ovlivněn tímto traumatem, a tím došlo k odklonu od tvého, řekněme, plného potenciálu a ideálního, šťastného a spokojeného života.

Toto trauma změnilo způsob, jakým jsi začal vnímat a prožívat sebe, svět kolem sebe, druhé lidi. Ovlivnilo to tvé hodnoty, reakce, úsudky, chování, myšlení, víry a přesvědčení, a mnoho dalších aspektů, že?

Tvoje podvědomí a potažmo i ty sám, jsi se tímto novým způsobem plně za ty roky ztotožnil a přijal tuto novou formu reality, která byla tímto traumatem ovlivněna.

Následně po 20 letech jsi toto trauma v sobě vyřešil a plně uzdravil. Ale co těch plných 20 let, které jsi žil mezi tím? Těch 20 let, kdy jsi žil v odklonu od svého plného potenciálu, lásky, štěstí, svobody, spokojenosti, sebelásky a sebevědomí?

Ty tě ovlivnily, ovlivňují i nadále a budou ovlivňovat po zbytek života, protože jsou součástí tvé identity. A teď si představ, kolik takových problémů, traumat, konfliktů a negativních zážitků si prožil a každý z nich tě do určité míry negativně změnil a poznamenal.

Konec stagnace – přichází změna

Ty jen neustále navštěvuješ terapeuty, pracuješ na sobě, zpracováváš různá traumata, témata, problémy a zážitky z minulosti, ale tvá výsledná realita se mění jen nepatrně k lepšímu a nějaké větší výsledky jsou v nedohlednu. Také to znáš? Já ano, já si tím prošel. Několik let jsem přešlapoval na místě, já i Lenka, má partnerka a zkoušeli jsme všechno možné i nemožné.

Nakonec jsme na to přišli. Odhalili jsme důležité aspekty a na jejich základě jsme vytvořili funkční systém (strategii), kterou používáme ve svém životě i se svými klienty dodnes a neustále ji vylepšujeme k dokonalosti.

Tento funkční systém a strategie k vytvoření nové identity pomohly odstartovat změny v našem životě, o kterých každý tolik mluví, ale téměř nikdo jich nikdy nedosáhl.

Výsledky našich klientů, kteří aplikovali naši osvědčenou strategii, jsou doslova ohromující. Nyní máme pro tebe unikátní nabídku – celý náš komplexní a funkční, ale snadno použitelný systém ti předáváme v kompletním balíčku, který je snadno použitelný a aplikovatelný, a to na stříbrném podnosu.

Co je ale nejlepší? Tuto bonusovou lekci v online programu Cesta sebelásky získáš v kombinaci s online programem Vědomě žít – vědomě tvořit za akční cenu se slevou. K tomu všemu přidáváme i další hodnotné bonusy, zcela zdarma!

Identitu nelze snadno změnit, nebo je to alespoň velmi obtížné, téměř nemožné. Proto je nutné vytvořit novou identitu spojenou se zdravými programy a vzory myšlení a chování, zdravými návyky, vírou v sebe a sebevědomím.

To umožní, abys myslel, jednal, cítil, rozhodoval se a choval se v souladu se svou vnitřní hodnotou, zdravým sebevědomím a sebeúctou.

Vytváření nové identity v kombinaci s vizualizacemi také často zahrnuje cvičení zaměřené na rozvoj dovedností potřebných k dosažení úspěchu.

Jak definovat identitu – co je to identita?

Tvá identita je mnohem více než pouhá osobnost. Tvoje identita vychází z tvého podvědomí a z komplexního modelu, který tvé podvědomí vytváří.

Jde o souhrn mnoha aspektů, které kromě tvé osobnosti například také zahrnují myšlenkové vzory, vzory chování, návyky, víry a přesvědčení.

V praxi to znamená, že tvá identita zahrnuje vše, od tvých myšlenek, emocí a pocitů, rozhodování a reakcí, na co se zaměřuješ, čemu dáváš přednost hodnot, přání a vášní až po úroveň tvého sebevědomí a sebelásky.

Dále, tvá identita zasahuje i do toho, jak se stavíš k sobě i k okolnímu světu a ostatním lidem. Ovlivňuje tvé vnímání a zkušenost s láskou, vztahy, finanční prosperitou, zdravím, štěstím a mnohými dalšími aspekty života. Dokonce i tvůj postoj k problémům, překážkám, úspěchu a neúspěchu je formován tvou identitou.

Závěrem

Nyní, když jsi se seznámil s různými strategiemi a návody na zvýšení sebevědomí, je čas přejít k akci. Ale nezapomeň, sebedůvěra není něco, co lze získat přes noc.

Je to proces, v němž je důležitá konzistence, odhodlání a samozřejmě sebeláska. Na cestě k vyššímu sebevědomí nejsi sám. Kdykoliv se můžeš obrátit na nás a my ti s radostí pomůžeme. Cesta je plná nástrah, ale také nekonečných možností pro růst a rozvoj.

Věnuj pozornost svým myšlenkám, emocím a chování. Pracuj na svých slabých stránkách, ale také si cen a rozvíjej své silné stránky. Obklop se lidmi, kteří tě podporují a inspirují. A nezapomeň, že každý malý úspěch je krokem vpřed.

Měj na paměti, že sebejistota je klíčové pro dosažení úspěchu v práci, ve vztazích a ve tvém osobním životě. Pokud ti někdy dojde odvaha, vzpomeň si na to, co jsi již dosáhl, a na to, co všechno můžeš ještě dosáhnout.

Nabízíme ti také naši unikátní strategii, která je osvědčena a funguje jak pro nás, tak pro naše klienty a bude fungovat i pro tebe. Tento komplexní balíček ti pomůže nejen zvýšit sebevědomí, ale také zlepšit celkovou kvalitu tvého života.

Nečekej, až se něco stane. Jdi do toho a udělej první krok na cestě k silnému a stabilnímu sebevědomí již dnes. Život je příliš krátký na to, abys ho prožíval v pochybách a nejistotě.

jak-si-zvednout-sebevědomi
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

4 Komentářů
 1. Jodie Connor

  Dekujuuuu za pekny clanek nemam co vic dodat dekujuuuuu vam a preji hezky zbytek dne a vse nej nej do noveho roku 2024 Jodie

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Jodie, těší nás, že se ti článek líbí a doufáme, že ti pomůže v novém roce k růstu ve tvém životě. Děkujeme za zpětnou vazbu a přejeme vše nejlepší do nového roku 2024.

   S pozdravem,
   Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 2. Karel

  Konečně smysluplný obsah bez zbytečných keců a nefunkčních rad a návodů na sebevědomí. Toto má hlavu i patu a je postavené na zkušenostech i vědeckých základech. Sám to mohu potvrdit, protože to pasuje, jak prdel na hrnec i v mém životě. Moc děkuji za článek a jeho precizní zpracování.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Karle, moc děkujeme za zpětnou vazbu. Ano, zkušenosti jsou to nejdůležitější, protože nás posouvají mnohem dál a zjišťujeme, co funguje a co naopak ne, ale také, jak to všechno spolu propojit a vytvořit komplexní systém, který funguje a je jednoduchý. Jsme moc rádi, že s článkem rezonuješ a děkujeme za potvrzení a zpětnou vazbu tvých zkušeností ze života, které potvrzují principy tohoto článku. Kdybys někdy potřeboval nasměrovat, poradit, pomoci, neváhej se nám ozvat a my ti rádi pomůžeme. Přejeme hodně štěstí a úspěchů na tvé cestě životem. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares