V tomto článku se podíváme na sebepoznání a jeho metody, jak poznat sám sebe a tím zlepšit celý svůj život.

Nevíš kým skutečně jsi? Poznat sám sebe je v našem světě velmi důležité. Díky tomuto sebepoznání můžeme získat práci, která nás baví, větší výdělky, lepší vztahy, lepší životní styl. Proč? Protože budeš přesně vědět jaké jsou tvé silné i slabé stránky. Budeš znát svou vlastní hodnotu, vědět kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. Budeš vědět, jak toho všeho využít ve svůj prospěch. Budeš vyživovat své koníčky a tím vším vytvářet naplněný život. Jsi připraven? Pokud ano, tak nezapomeň číst dále.

Co je to sebepoznání?

Sebepoznání znamená poznat své pravé a jedinečné já. Jde o porozumění různým aspektům sebe sama, které jsou neoddělitelnou součástí nás samotných. Měli by jsme všichni znát své dobré vlastnosti i ty špatné. Je třeba znát i své talenty a celkově znát sám sebe, protože to je klíč k úspěchu. Pokud sami sebe poznáme, můžeme díky tomu celý svůj život proměnit. Můžeme využít svých dovedností a díky tomu začít dělat, co nás baví, co nám opravdu jde, zvýšit si tím příjem, změnit díky tomu životní styl a další jiné výhody, které sebepoznání v sobě ukrývá.

Co tedy znamená sebepoznání v praxi?

 • Vědět kdo jsem 
 • Vědět kým chci být
 • Vědět kam chci směřovat
 • Znát své silně stránky
 • Znát své slabiny a slabě stránky
 • Znát svůj smysl života (životní poslání)
 • Vědět, co mi přináší pocit radosti, štěstí a naplnění
 • Znát své hodnoty
 • Znát své vzorce myšlení a chování
 • Znát své spouštěče
 • Mít pevně stanovené cíle ve všech sedmi oblastech)
 • Znáš své strachy a obavy
 • Porozumění svým pocitu (emoční inteligence)

Sebepoznání sebeuvědomění a vyzrálost

Sebepoznání a v podstatě i sebevědomí je soubor vědomostí a poznatku, které člověk o sobě získává v průběhu života jako důsledek svých prožitých zkušeností a introspektivní reflexe, tedy vnitřního hodnocení.

Tento konkrétní typ znalostí, který se zabývá tím, kdo skutečně jsme, kým chceme být a kam chceme směřovat, je klíčový pro rozvoj zdravé emocionality, protože má evidentní dopad na další mentální aspekty, jako je sebevědomí a sebeláska, řešení konfliktů a sebepřijetí.

Praxe sebepoznání je považována za symptom zralosti a emoční odpovědnosti jedince a za jeden ze základních principů, jak čelit vlastnímu citovému životu, překážkám a problémům v životě méně bouřlivým a bolestivým způsobem.

Sebepoznání probíhá na různých úrovních, od těch nejzákladnějších, které souvisí s vnímáním vlastní existence a vlastních tužeb, až po nejpropracovanější, která zkoumá vlastní osobnost a vlastní morální a duchovní hodnoty.

Pokročit v tomto sebeobjevování je vždy náročné, vzhledem k tomu, že být soudcem a součástí hodnocení sebe sama, je nutné získat určitou míru odstupu a objektivity s ohledem na vlastní chování, tedy dívat se na sami sebe, jako bychom byli třetí stranou. Jde v podstatě o nalezení sebe sama.

Sebepoznání je klíčovou vlastností k tomu, aby jsi mohl být šťastný, vytvářel zdravé a harmonické vztahy, dosáhl lepšího zdraví (fyzického i duševního), snadněji a rychleji dosáhl svých snů a cílů, získal lepší práci, která tě bude bavit a naplňovat a také zlepšil svou finanční stránku. Je to aspekt, který ovlivňuje každou oblast tvého života a číslo jedna, kterou by jsi měl začít.

Studie a poznání sám sebe

Nespočet studií prokazuje, že sebeuvědomění, sebereflexe, sebepoznání a všechny jeho další součásti jsou výsledky našeho mozku a způsobem jakým funguje a jakým jeho části spolu spolupracují. Jinými slovy můžeme svůj mozek vytrénovat a naučit ho způsobům, které povedou k lepší sebereflexi, sebeuvědomění, sebepoznání a tím lepší a adekvátnějším reakcím a rozhodovávání.

Další výzkum z roku 2017 potvrzuje, že poznání sebe sama, sebeuvědomění a sebereflexe je důležitý faktor, který ovlivňuje naši sociální identitu a rozhodování.

Četné neuro-zobrazovací studie naznačují, že přemýšlení o sobě, rozpoznávání obrazů sebe sama a uvažování o našich myšlenkách a pocitech – tedy různé formy sebepoznání a sebeuvědomění – to vše je závislé na mozkové kůře, nejvzdálenější, složitě vrásčité části mozku. V praxi to znamená, že člověk, kterému chybí obrovské části mozkové kůry, ztratí alespoň část sebeuvědomění a poznání sebe sama. To může být způsobeno úrazem, špatným vyvinutím mozkové kury, zánětem a dalšími faktory.

Proč je sebepoznání tak důležité?

Je to za mě to nejdůležitější, co může člověk v životě udělat. Dobře poznat sám sebe. Tak objeví svůj potenciál a může přinášet do světa neskutečnou hodnotu. Pokud se člověk dobře nepozná, jak může být doopravdy sebevědomí? Jak může mít v sobě důvěru, když se ani sám dobře nezná. Přeci nejvíce důvěřujeme těm, které až moc dobře známe. Sebepoznání je velmi důležité, protože pomáhá:

 • Objevit smysl života a životní poslání.
 • Objevit své cíle a vydat se vnitřní cestou srdce k jejich splnění.
 • Objevit své silné stránky, které může nadále rozvíjet.
 • Objevit své limity, které ti bráni v plném potenciálu a vytvoření lepší verze sebe samého.
 • Objevit sám sebe a svou skutečnou podstatu.
 • Odhalit své slabé (stinné) stránky, které je potřeba přijmout.
 • Spojit se se svým plným potenciálem.
 • Odpovědi na všechny tvé otázky.
 • Naučit se lépe chápat a pracovat se svou mysli (myšlenky a emoce).

 

Jak dosáhnout sebepoznání

Sebepoznání je cesta, která trvá celý život. Samozřejmě typické sebepoznání, které potřebujeme ke kariéře a k plnému potenciálu může trvat krátkou chvíli, pokud o to začneme správně usilovat.

Můžeš začít s našimi sebekoučovacími otázkami a online kurzem sebepoznání. Odpovíš si tak na otázky, které tě dokážou přivézt k tomu, co od života vlastně chceš, po čem vnitřně doopravdy toužíš, identifikovat své silné stránky, zjistíš kdo jsi, kým chceš výt a kam chceš v životě směřovat.

Nebude to ale za jeden den. Sebepoznání bude trvat déle. Ale nic hlavně neuspěchej. Musíš se dokonale poznat, aby jsi věděl, kým skutečně jsi. Kdo hledá, ten najde.

1. Běž do svého srdce i těla a poslouchej

Poznávej sám sebe zevnitř. Zavři své oči, prodýchej se. Pociť, jak se dnes cítíš, co tě štve, co by jsi dělal radši atd. Ptej se, pozoruj se. Pozoruj i své tělo každý den. Může tě to naučit mnohé. Jak reaguje na určitá jídla? Proč máš teď na něco chuť? Nechybí tvému tělo něco? Jak se cítíš se svou rodinou, přáteli? Naplňuje tě to, nebo naopak ubírá ti to velkou část energie?

2. Ptej se sám sebe na důležité otázky

Člověk se poznává, pokud si dokáže klást ty správné otázky. Musí prostě namířit na sebe a začít se konečně ptát i sám sebe. Jestliže nevíš, na co se sám sebe ptát, tak doporučuji naše sebekoučovací otázky, kde se dozvíš spoustu věcí o sobě. Pokud se naučíš správně sebekoučovací otázky využívat, najdeš neskutečné poklady.

3. Zkoušej nové věci

Jak můžeme vědět přesně, co nás baví, když nic nového nezkoušíme? Vyzkoušej všechno, co jen to půjde. A i když ti říkali, že malovat neumíš tak klidně začni. Malování je jen dovednost, kterou se lze naučit. A navíc malování je úžasným relaxantem. Takže znovu vyzkoušej věci, které ti nešli v dospívajícím věku.

4. Napiš si, co ti přirozeně jde a co zase nejde? 

Možná budeš mít ze začátku problém s tím, řešit co ti fakt jde. My lidé jsme nastavení tak, že jsme k sobě neskutečně kritičtí. Ale zkoušej to. Zaměř a pozoruj se na to. A zapiš si věci, které ti jdou a věci, které ti naopak nejdou. To je klíčem k sebepoznání. Doporučuji si to sepisovat, protože to člověk rychle zapomene. Jsi přirozeně dominantní? Jsi tvrdohlavý? Napiš všechno a nešetří.

5. Veď si osobní deník nebo deník vděčnosti 

Zapíše si do něj, co se ti děje, ale především své reakce, myšlenky a vjemy, aby jsi si je později s chladnou hlavou mohl zopakovat a najít vzorce a prvky, které tě definují, ale to, v tom stresu každodenního života, nemůžeš vnímat. Vytvoř si deník vděčnosti a každý večer si piš alespoň 3 věci, za které jsi vděčný každý konkrétní den. Najednou zjistíš, že tvůj život je tak bohatý a úžasný. Možné zjistíš i jaké jsou tvé silné stránky a dovednosti, jelikož vděčnost ti pomáhá odhalovat tvé přednosti a silné stránky a to vnitřní (dovednosti, povahově rysy…) i vnější (vzhled, co je tvou předností, tvůj styl…).

6. Praktikuj meditace nebo všímavost pro sebepoznání

Tento typ meditační praxe zaměřený na přítomný okamžik se snaží zklidnit vědomou mysl a umožnit, aby se objevil hluboký obsah, který je nám za normálních okolností úkryty. Úkolem je naučit se být nestranným divákem toho, kdo jsme a co se je uvnitř nás a naší mysli. Meditace je skvělý nástroj, který nás může spojit s naším zdrojem srdcem a napojit nás na intuici, kde získáváme možnost dostávat odpovědí na naše otázky. Techniky založené na všímavosti nám pomáhají posuzovat a zlepšovat naše dovednosti emoční inteligence a budovat sebepoznání.

Když používáme meditace, abychom se podívali dovnitř sebe a získali vhled do našich myšlenkových vzorců, praktikujeme meditaci pro sebeuvědomění a tím poznáváme sami sebe. Jedním z pozitivních účinků praktikování meditace pro sebeuvědomění je, že se během tohoto procesu začneme vidět jasněji. Utišením myslí a sledováním našich myšlenek bez posuzování nebo vnitřního komentáře se můžeme stát citlivější sami k sobě, budeme vnímavější ke svým potřebami, svým touhám a svým omezením. S tímto sebepoznáním přichází schopnost činit lepší rozhodnutí, která pozitivně ovlivňují naše životy a náš svět. Meditace je hlavním nástrojem pro sebepoznání.

7. Najdi skutečný směr tvého života.

Z toho všeho se začnou vynořovat a filtrovat věci, které skutečně ve svém životě doopravdy chceš a co zase nechceš. Uvidíš, kam tě to vlastně vede. Pro co jsi skutečně otevřený a jaké povolání bude pro tebe přirozené. Nauč se používat své silné stránky k tomu, aby jsi dosáhl toho, co skutečně chceš.

Emoce a sebepoznání

Emoční sebepoznání je schopnost porozumět svým vlastním emocím (pocitům) a jejich účinkům na tvůj život. Víš, co cítíš a proč – i jak to pomáhá nebo ubližuje tobě, tvému životu, zdraví, vztahům, lidem kolem i tomu, o co se snažíš. Cítíš, jak tě vidí ostatní a jak vidíš sám sebe ty a tak sladíš svůj sebeobraz s větší realitou. Máš přesný smysl pro své silné stránky a omezení, což ti dodává realistické sebevědomí. Poskytuje ti to také jasno ve tvých hodnotách a smyslu pro účel.

Účelem rozvoje emocionálního sebeuvědomění je, že nám umožňuje porozumět tomu, jak naše tělesné vjemy a naše emoce ovlivňují nás, ostatní a naše prostředí. Každý okamžik je příležitostí k sebeuvědomění. Čím více to tedy cvičíme, tím jsme zdatnější a tím větší máme schopnost rozpoznat prostor mezi podněty a naší reakcí na tyto podněty, což zajišťuje vědomější a správný přístup v každém okamžiku.

Tato rovnice ti pomůže pochopit jeden z nejdůležitějších principů, jak dosáhnout skutečného sebepoznání a změnit svůj život. Zjistíš, proč se některé tvé životní zkoušky, situace a problémy neustále opakují a vracejí zpět. Pomůže ti to lépe pochopit sám sebe a uvědomit si, že ty jsi tvůrcem své vlastní reality. Tvá realita je závislá na tobě, protože ty jsi pozorovatel.

Tato rovnice života zní:  U + R = V nebo-li Událost + Reakce = Výsledek

Pokud nejsi spokojen se svými výsledky v životě, tak musíš jen změnit své reakce na předchozí události, jak jednoduché že? Tato rovnice je jeden z nejzákladnějších způsobů, jak změnit svůj život.

Ego vs. srdce

Slyšíme neustále boj mezi dvěma stranami. Někdo říká, že srdce je to, co potřebuješ a někdo zase tvrdohlavě prosazuje ego. Pravdou je, že potřebujeme obě strany. Nacházíme se v hmotném světě. Potřebuje hmotné věci. Já osobně jsem se nechala zlákat jít pryč z ega a nebylo to vůbec ideální. Sebepoznání je velice důležité na obě strany – jak srdce, tak i ego potřebujeme a bez toho se prostě neobejdeme.

Začalo mi být jedno, jak a v čem chodím. Nepotřebovala jsem nic kupovat. Neměla jsem vůbec žádnou touhu a ani potřebu. Pak jsem si ale uvědomila, jak důležité je mít ego. Život je o obou stranách.

Proč si něco hezkého nekoupit, proč si nějak neužít… proč nezakoušet ty krásné věci? Proč se neprojet v lamborghini? Vždyť je to úžasné, krásné, silné auto. Proč nezakoušet všechny ty požitky, který nám život dopřává? Život se má žít se vším všudy. Vlastně… má se plně prožívat.

Nenech se zlákat, ale jen egem, protože své srdce potřebuješ stejně. Nenech se zlákat srdcem, protože ego potřebuješ stejně tak. Je to těžké? Na začátku ano. Ale pak pochopíš, jak si brát z ega a ze srdce jen samé výhody.

Srdce jako zářící světlo vědomí

Ve skutečnosti je srdce jako pravá podstata toho, kým jsme jako vědomé lidské bytosti. Srdce nikdy nepociťuje strach, žárlivost nebo vztek, nikdy nemá potřebu ani se nesnaží ovládat a nikdy nemůže být zraněno, zlomeno nebo zničeno. Jeho jediným účelem je soustavně svítit světlem bezpodmínečné lásky při dávání i přijímání. Ego však mocně usiluje o zastínění Srdce. Blokovat jeho schopnost dávat a přijímat lásku, čehož je velmi schopné, pokud jsme slepí k její pravé podstatě, jejímu falešnému pocitu identity.

Uvědomění začíná uznáním, že všichni silně podléháme prastarým touhám a obavám ega. Že naše ego není na té nejzákladnější úrovni tím, kým jsme. Že Srdce, jako naše pravá podstata, je pasivním pozorovatelem trpělivě čekajícím, až ego dokončí své mlácení. Že jakákoli akce založená na egu nakonec nebude dlouhodobě sloužit nám ani nikomu jinému.

Skutečná cesta je cesta srdce a na to nikdy nezapomínej. Ano jak už jsme řekla, můžeš si vyzkoušet všechny ty hry ega, protože tím získáváš srovnání, zkušenosti a hlavně poznáváš sám sebe, ale nikdy nedovol, aby tě ego přetáhlo na svou stranu. Vždy se rozhoduj svým srdcem, svou intuici a vždy půjdeš po správné cestě. I ego slouží k poznávání sebe samého a tuto skutečnost potřebujeme všichni. Ale nakonec sám poznáš, že cesta srdce ti dá lásku, štěstí, vnitřní sílu, poznání a mnoho dalšího.

Poznej své nejhorší já

Znáš všechny své špatné vlastnosti? Přijímáš je? Nebo proti svým negativním stránkám bojuješ? Člověk tak nějak pořád se snaží rozlišovat dobro nad zlem. Při sebepoznání často nemáme chuť babrat se v našem nejhorším já. Ve své temnotě, ale to je hlavním důležitým klíčem v sebepoznání. Samozřejmě, že spousta lidí řekne, že nechtějí být zlí. Někdy dokonce naše špatnost způsobí psychickou poruchu třeba takovou obsedantní kompulzivní poruchu. Tohle je i můj příběh. Myslím, že se to stává přecitlivělejším lidem. Jirka mi řekl, že dost jeho klientů má s tímto také problém. Tak se chci svěřit s mou zkušeností. Jsem dost přecitlivělý člověk.

Jsem hypersenzitivní. Bojovala jsem proti zlým myšlenkám. Snažila jsem se tyto myšlenky vždy nějak zahánět a díky tomu jsem začala vytvářet rituály. Pokaždé, co jsem měla špatnou myšlenkou, vyhodnotila jsem, že je to špatné.

Snažila jsem se to nějak opravit. A tak jsem vytvořila rituály, které když udělám bude ze mě lepší člověk. A pokud je to nějaká katastrofická myšlenka, tak ten rituál udělám kvůli tomu, aby se to tak nějak nestalo. Pokud se chytneš špatné myšlenky, začneš jí ve své mysli krmit a zveličovat. Člověk se i z toho může postupně zbláznit. Přecitlivělý člověk si prostě své myšlenky moc bere k srdci.

Jednota – vše je neutrální

Přitom žádná myšlenka ať už jakkoliv špatná nebo dobrá o nás vůbec nic nevypovídá. Je to jen myšlenka, která se objeví a pak zase mizí. A to my si pak tyto myšlenky vybíráme a začínáme je hezky krmit.

Neboj se svých stinných stránek, svých negativních myšlenek ať už jsou jakkoliv špatné jsou to jen myšlenky. A mimochodem víš o tom, že pokud máš hodně často negativní a většinou i katastrofické myšlenky je to vinou nedostatku serotoninu? Mým největším sebepoznáním bylo přijmout svou nedokonalou, negativní stránku. Je to obrovské vysvobození. Uděláš obrovský skok ve svém sebepoznání.

Hrabat do svého nejhoršího já – to je práce, která se moc nikomu nechce dělat. Ale je to fakt důležité. Poznat své stinné stránky, své největší strachy a obavy, své nejhorší zážitky, o kterých možná ani nevíme. V této stinné stránce se ukrývá tolik pokladů.

Zrcadlení

Poznávat sám sebe je úžasné učení. Můžeme poznávat sami sebe skrz druhé. Všiml sis například, že jeden člověk se dokáže chovat před jinými lidmi úplně jinak? Najednou ti přijde, že ho doslova nepoznáváš. Dokonce někdo zrcadlení vědomě používá v byznysu, v randění a navazování vztahů. Často vidíme v jiných to, co se nám nelíbí na sobě. A také se nám líbí a obdivujeme to, v čem jsme dobří i my a máme na to skrytý talent. Dokonce se nám líbí vlastnosti, které v sobě máme i my, akorát nejsme schopni je uznat a projevit je.

Já jsem použila pozitivní zrcadlení. To, co se mi nejvíce líbilo na ostatních, jsem si zaznamenala. Nakonec jsem opravdu zjistila, že jsou to skutečně i mé vlastnosti a styly. Musím podotknout ale, že jsem si zaznamenávala věci, které se mi líbili opravdu srdcem nikoliv egem. To je velký rozdíl.

Jestliže správně pochopíme zrcadlení, můžeme z něj hodně čerpat. Použij i své negativní zrcadlení ke svému sebepoznání. Pokud tě něco naštve, něco se ti nelíbí koukni se proč. Zažil jsi již takovou situaci? Co se ti na určité osobě nelíbí a proč? Jakou to má souvislost právě s tebou? Neukazuje ti náhodou tvé špatné chování? Pokud chceš vědět více o zrcadlení, Jirka napsal super článek, kde ti vše polopaticky vysvětlí, aby jsi to dokázal pochopit a naučil se správně zrcadlení používat pro svůj růst.

Nerozlišuj dobro nad zlem

Pokud uvidíš své stinné vlastnosti, koukni na ně jinak. Zapřemýšlej, proč jsou pro tebe tyto vlastnosti i dobré. Jsi tvrdohlavý? Je to super vlastnost, kterou když použiješ správně tak díky ní vytvoříš spoustu odměn. V kariéře a zvláště v podnikání se tato vlastnost hodí. Stojíš si za svým, to je dobře. Pokud si za něčím stojíš, jistě si půjdeš i horlivě za tím. Nic nevidíš, neslyšíš.. víš jen, že to zvládneš. Je ti jedno, co ti budou ostatní říkat. Ty si za tím prostě jdeš.

Vidíš, jak tvrdohlavost může být dobrá vlastnost? Možná, že při výpisu tvých dobrých vs. špatných vlastností si přišel na to, že ty špatné převažují. Je to v pořádku. Náš systém nás totiž naučil pohlížet spíše na všechno špatně, včetně sebe. Později zjistíš, že tvé špatné vlastnosti nejsou zase tak špatné, když je používáš správně. I pozitivní vlastnosti můžou být zlé. Pokud se stanu dobrým člověkem, pravděpodobně budu hodná holka. A když budu hodná holka, brzy mě začnou lidé využívat, že ano?

Udělej z negativního příležitost pro růst

Takhle se rodí úspěšný člověk – pozná, že všechno špatné je pro něco dobré. Tohle je veliké uvědomění v sebepoznání. Bohatí lidé bohatnou, protože si všimnou problému, který následně vyřeší a tím uspějí. Je třeba mít problémy pro růst. Musíš začít vidět v negaci a problémech příležitost pro to, aby situace pro tebe byla, co nejvíce přínosná.

Introvert třeba vytvoří něco, co pomáhá introvertům spojit se s vnějším světem. Třeba objednat si pizzu online bez toho, aniž by někam volal. Asi nemusím říkat, že na tomhle tento introvert opravdu zbohatl. Problém – jó to je hotové zlato, ze kterého můžeš neskutečně těžit. Ale mnoho lidí to neví a nebo měnit své myšlení prostě nechtějí. Pokud se toho chytneš a budeš inteligentně řešit problémy druhých čeká tě v životě hojnost. Jen je potřeba správně přemýšlet.

Já vůbec nehrají na to, co je špatné a dobré. Ostatně, my lidé jsme si to takto označili. Přišla jsem na to, že mám tolik špatných vlastností, které jsou naopak dobré, pokud je správně využijí. Přišla jsem na to, že problémy, které mám jsou úžasné k růstu. Každý problém, který jsem měla, mi vždycky dal něco úžasného. Mé neštěstí bylo jen převlečeným štěstím. A takhle to je. Jde jen o úhel pohledu, který je třeba změnit a vidět ty neskutečné věci, které se před námi vytváří každým dnem.

Poznej se ve svém nitru

Jediné skutečné sebepoznání je hledání se sebe sama uvnitř ve svém hlubokém nitru. Neudělá to za tebe žádný test, pokud se chceš doopravdy poznat, musíš jít do svého nitra. Sebekoučovací otázky ti dají určitý směr jakým se vydat.

Dost často chceme poznat sami sebe a ptáme se proto druhých. Aby oni nám řekli jací jsme. Aby nás vyhodnotily třeba podle psychologického testu. Nejhorší je, když začneme poslouchat druhé o tom, jací jsme my. Každý jsme totiž pozorovatel a každý člověk vidí určitou věc úplně jiným způsobem. Hledání odpovědí někde tam venku nemá smysl. Musíme se zaměřit na odpovědi, které skutečně přicházejí zevnitř nás samých. Napíšu ti, jaké chyby nejčastěji děláme přitom, když hledáme sami sebe:

CHYBY:

Nemůžeš být tím, kým chceš být

Musíš se podívat na sebe, kdo skutečně jsi. Nekoukej se na sociální sítě a neříkej, kým by jsi se chtěl stát povrchně. Budeš jen lacinou kopií bez vlastní identity. A co hlavně: Nepřinese ti to štěstí. Naopak, budeš mít v sobě hluboce zakořeněný smutek a nenaplnění.

Inspirace – archetypy

Samozřejmě něco jiného je inspirace. Jestliže potkáš člověka, u kterého se ti něco neskutečně líbí a zamlouvá, koukni se na to proč. Musíš to ale cítit svým srdcem, nikoliv egem. Je to nějaká vlastnost, styl oblékání? Většinou nám to ukazuje naše vlastnosti, které tak nějak nevidíme u sebe, ale jsou tam uvnitř hluboko nás. Je zde také několik archetypů, o kterých si můžeme něco pročíst a inspirovat se v sebepoznání.

Naše vnitřní bytosti

Pokud pracuješ s vnitřní ženou, mužem, dítětem. Koukni se na to, jak vypadají, jak se chovají. Je to tvůj odraz, který vnímáš, kdyby jsi neměl žádné limity. Já měla svou vnitřní ženu třeba oblečenou do šatů. A čím více jsem se s ní setkávala, tím více jsem vnitřně toužila nosit šaty. Cítila jsem, jak mě kalhoty strašně svazují. Že se necítím v nich vůbec svobodně a volně. Není to ani pohodlné. Vůbec jsem s kalhotami nerezonovala. Tak jsem si vyměnila šatník. Nosím, jak venku, tak i doma převážně jen šaty. Cítím se velice svobodně, hravě a žensky. Cítím, jak šaty podporují moje pravé já. Zkrátka se mnou rezonují. Osobně moje vnitřní setkávání s vnitřní ženou mi dalo neskutečně hodně. Obohacuje mě v mém sebepoznání.

Identifikuj své stránky

Napiš si 5 vlastností, ať už dobrých nebo špatných, u kterých si myslíš, že tě definují. Až svých pět vlastností definuješ, začni těchto 5 vlastností podporovat, zdokonalovat. Zeptej se sám sebe, k čemu jsou tyto vlastnosti užitečné. Jak v práci, tak i ve vztahu a osobním životě.

Kdysi bych napsala, že má špatná vlastnost je tvrdohlavost. Avšak dnes to vidím jinak. Je to velice skvělá vlastnost. Když máš třeba sen, jdeš si za ním hlava nehlava. I když se ti ostatní smějí, že jdeš za svým snem, i když ti ho budou ostatní rozmlouvat, ty si za svým snem stejně půjdeš. A proto je tvrdohlavost tak úžasná vlastnost. Popřemýšlej tedy, jestli tvá stinná vlastnost není vlastně užitečná.

Pokud jsi introvert – je to taky úžasná vlastnost. Čerpáš ze svého vnitřního světa plné představivosti. Nejspíše jsi napojen na obrovskou kreativitu. Jen stačí najít, kde introvertní silné stránky uplatnit. Půjde ti to vše přirozeně a bude tě to bavit.

Pokud chceš být dobrým vůdcem (lídrem), prvním krokem je sebepoznání, což je nejdůležitější krok, protože všechny další se od něj odvíjejí.

Největší chyby sebepoznání

Chyba první: Když nám něco nejde, tak to dělat nebudeme

Největší chybou v sebepoznání je, že se snažíme pořád poukazovat na naší nedokonalost. Že jsme neúplní. Protože třeba neumíme psát bez chyb. A když přece neumíme psát bez chyb, tak nemůžeme psát vůbec ne? Omyl. Můj přítel (Jirka) je dyslektit a stejně rád píše. Když jsem poprvé po něm něco četla, bylo to hrozné. Nemělo to hlavu ani patu. A dnes? Celkově naše články si vedou velice skvěle. Dokonce nám přichází i nabídky od vydavatelů, zda nenapíšeme knihu. Že četli naše články a nic lepšího v ČR nečetli. Samozřejmě poukázali na to, že máme pravopisné chyby. Ale i tak se jim články líbí, protože mají obrovskou hodnotu. Jeho učitelka z češtiny před několika lety mu řekla ať raději nikdy nic nepíše. A vidíš, píše a jeho články čte několik tisíc lidí měsíčně.

Chyba druhá: Začni být dobrý ve svých silných stránkách

Snažíme se ukázat na to, co nám nejde. Díváme se na své slabé stránky a ponižujeme se, že nic nedokážeme. Je třeba se ale podívat na své silné stránky. Řeknu ti to na našem příkladu. Máme projekt cesta relaxace. Já a Jirka máme, jak slabé, tak i silné stránky. Podíváme se na to, co je třeba v naší práci udělat. A poté si rozdělíme úkoly podle svých stránek. Pokud v tom máme silnou stránku, půjde nám to mnohem lépe, rychleji a baví nás to. Pokud jsme v tom slabí, strávíme u toho velké množství času a pak s velkou pravděpodobností vyhoříme. Je zbytečné, aby jsme dělali oba dva totéž. Tohle je super sebepoznání, když objevíme své silné stránky. Ušetří nám to spoustu času i nervů.

Chyba třetí: Svým slabým stránkám je třeba se také věnovat

Občas potřebujeme i využít naší slabou stránku. Nad tím jsem celkem pohořela. Protože jsem radši vyživovala své silné stránky a slabými se nechtěla ani zaobírat. Ve svém sebepoznání jsem udělala takovou chybu. Teď vím, že je to obrovská chyba a tak jdu tuto chybu sdílet mezi ostatní lidi. Aby se mohli z mého příběhu poučit. Třeba velmi nerada telefonuji a tak kdykoliv se muselo někde volat, musel volat Jirka. Protože jeho to baví a mě ne. Tak proč by to neměl dělat on, že ano? Když ho to přeci baví. No a to je kámen úrazu. Volat potřebujeme čas od času všichni.

A díky tomu, že nebudu nikam volat, budu před každým hovorem vystresovaná, protože málo volám. Pokud máš třeba řidičák a bojíš se řídit. Měl by jsi řídit. Alespoň trochu. Třeba 1x týdně. Proč? Protože až se někomu třeba něco stane, nebo ty budeš muset důležitě odjet kvůli něčemu vážnému, pak budeš mít vcelku velký problém. A budeš litovat, že ses to nenaučil. Tohle jsou dva příklady. Samozřejmě existují slabé stránky, u kterých vůbec není důležité je rozvíjet. Protože nebudou pro nás životně důležité. 

Jaké je mé poslání?

To je to, po čem nejvíce prahneme. Zjistit, jaké je naše skutečné poslání. O to se převážně snažíme v sebepoznání. Řeknu ti to na rovinu: Člověk ve skutečnosti nemá žádné předurčené poslání. Život nemá smysl. Jediný smysl je žít a užívat si život v plné přítomnosti. Smysl si vytváříme my lidé. Pokud v dnešní době začneme žít bez smyslu života, brzy upadneme do deprese. Najdi to, co tě baví. Je to obtížné najít, ale lze to. Z osobní zkušenosti jsem začala dělat to, co mě baví a nakonec jsem zjistila, že když svůj koníček pojmu jako práci, tak mě to vůbec nebaví. Už je to pro mě povinnost. Byla jsem velice zklamaná.

Přeci každý sní o tom, dělat, co ho baví a vydělávat si tím. Jenže když začneme dělat, co nás baví a vydělávat si tím, mnohdy můžeme skončit s vyčerpáním a odporem. Skončila jsem s tím, že dělám od každé věci, která mě baví tak trochu a to mě naplňuje. Občas napíšu článek, poté jdu malovat, vytvářet obrazy v počítači, dělat náramky, namluvit podcast, pracovat na eshopu, mezitím narazím na pár dalších nápadů, jak náš projekt vylepšit a tak pořád dokola. Nemám ráda rutinu. A tak mou práci takhle obměňuji. Spojila jsem pár svých koníčků do jednoho projektu a takhle vypadá ve finále moje práce snů. I ty to takhle můžeš cítit, že ti nebude vyhovovat dělat pouze jeden koníček jako práci. Je to v pořádku, lze to. Dnes je to velice jednoduché, protože jsme v úžasné době kdy je možné mít, dělat a vytvářet cokoliv chceme.

Moje cesta sdílení a inspirace

Jestliže nevíš stále, jak by měla vypadat tvá práce snů, můžeš vyzkoušet moje sebekoučovací otázky. Tam si odpovíš na dost důležité otázky a naučíš se pracovat se svými odpověďmi. Díky odpovědím můžeš zjistit kam by měla tvá kariéra mířit.

Já cítím uvnitř sebe určitou povinnost sdílet svoje zkušenosti a informace dalším lidem. Přijde mi divné ty bohaté informace a vědění, které mám nesdílet. Mám nutkání se s tím vším podělit. Aby i ostatní lidé mohli z těchto informací čerpat a měnit svůj život. Chci, aby lidé měli taky úžasný život, podle svých vlastních představ. Chci, aby se měli ostatní taky velmi dobře.

Nalézt své poslání může být velice jednoduché, ale někdy i velice obtížné. Ale kdo hledá, ten najde. Takže se neboj toho, že jsi tak nějak ztracený a nevíš kudy kam a co se životem. Pokud vytrváš ve svém sebepoznání, tak to určitě najdeš, co hledáš a potřebuješ.

sebe-poznani
Lenka Heczková

Lenka Heczková

Terapeutka a koučka

Lenka Heczková je terapeutka a koučka se specializací na psychologii, vztahy a sexualitu, Ženskou energii, neurovědy, meditace a práce s podvědomím. Zaměřuje se na vztahové poradenství a psychologií, individuální i párové terapie, témata zvládání stresu, emoční inteligence, práce s myšlením. Dále se soustředí se na práci s podvědomím, pozitivní psychologií, používá techniky imaginace, meditace, dechové techniky, a poznatky z neurovědy.

2 Komentářů
 1. Rudolf Čepek

  Dobrý den chtěl bych poděkovat za tuto stránku finanční odměnou ! Bylo by to možné ?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Rudolfe, ano určitě tu tato možnost je a proto Vám posílám email se všemi informacemi. Moc děkujeme za zpětnou vazbu a jakoukoliv finanční odměnu a moc si toho vážíme a ještě ti přibalíme nějaké to překvapení 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares