Toto je největší průvodce krok za krokem, jak zvládat emoce a pocity na česko-slovenském internetu. Naučíš se s nimi správně pracovat a zlepšit tak kvalitu svého života.

Ukážu ti mnoho způsobů, jak využít emocionální stavy pro raketový růst tvého života ve všech oblastech.

Pokud chceš změnit svůj život, vyléčit se, zlepšit kvalitu svých vztahů, zlepšit svou pracovní a finanční situaci, nebo jen dosáhnout štěstí v životě, tento průvodce budeš milovat.

Pojď začít se změnou svého života právě teď a čti dál.

Co jsou emoce a proč jsou důležité

Emoce je duševní stav spojený s nervovým systémem, který je způsoben chemickými změnami spojenými s myšlenkami, pocity a reakcemi na chování, nebo interakcí na další vnější, ale také i vnitřní podněty.

Emoce lze definovat jako pozitivní nebo negativní zkušenost, která je spojena s určitým vzorcem fyziologické aktivity. Emoce způsobují různé fyziologické, behaviorální a kognitivní změny.

Emoce = pocity = vibrace. Jak se cítíme, určuje naše vibrace a na jakých frekvencích vibrujeme. Každá emoce má svou vlastní vibraci. 

To, co považujeme za emoce, je zážitek energie pohybující se v těle. Emocionální energie je sama o sobě neutrální. Je to jen pocit v těle, ale fyziologická reakce je to, co určuje, jestli je konkrétní emoce pozitivní nebo negativní.

Pocit je to, co označujeme jako hněv, smutek, radost nebo strach. Je to pak naše interpretace nebo myšlenky o emoční energii, které jí dávají smysl a polaritu. Emoce slouží jako nosné vlny pro celé spektrum pocitů.

Pojďme si to více rozebrat, abys to celé lépe pochopil a uměl si to představit.

Co jsou to Emoce?

Jak jsme si řekli emoce je komplexní psychický (duševní) stav, který vzniká jako reakce na určité podněty či situace. Mohou být vědomé nebo nevědomé a ovlivňují náš fyzický stav, myšlení i chování.

Emoce jako radost, smutek, strach nebo hněv slouží jako jakýsi vnitřní kompas, který nám pomáhá orientovat se v životě. Jsou to signály, které nám napovídají, co je pro nás dobré a co špatné, co je bezpečné a co nebezpečné.

Přitom je důležité si uvědomit, že emoce samy o sobě nejsou ani pozitivní, ani negativní – jsou to prostě reakce na určité podměty, které nám mohou mnohé říci o nás samých a našem vztahu k okolnímu světu.

Co jsou to Pocity?

Pocity jsou často považovány za subjektivní zážitek emocí. Zatímco emoce jsou více univerzální a mohou být podobné napříč různými kulturami a společnostmi, pocity jsou individuální a ovlivněné našimi vlastními zkušenostmi, vzory myšlení a sociálním kontextem. Pocity můžeme charakterizovat jako osobní interpretaci emocí, a tedy jako hlubší a více komplexní stav, který může být více stálý a méně nápadný než intenzivní emoční reakce.

Jak Spolu Souvisí?

Pocity a emoce jsou úzce propojené a často se prolínají. Emoce jsou často „spouštěčem“, který vyvolá určitý pocit. Například, když se setkáš s nebezpečnou situací, můžeš cítit emoci strachu, která vyvolá pocit napětí nebo nepohodlí.

Jak se s tímto pocitem vypořádáš, jak ho interpretuješ a jaké kroky podnikneš dál, to vše je ovlivněno kombinací emocí a pocitů, ale i tvými předchozími zkušenostmi, hodnotami a očekáváními.

Zkrátka, emoce a pocity jsou neoddělitelnou součástí tvého života, která ti může poskytnout cenné informace o tom, kdo jsi, co chceš a jak se máme ve světě pohybovat. Ale pochopení a správná interpretace emocí a pocitů vyžaduje uvědomění si, sebereflexi a často i trénink, což je právě to, o čem se bude další část tohoto článku, proto nezapomeň číst dále.

Proč jsou emoce tak důležité?

Získání kontroly nad svými emocemi ti pomůže stát se duševně silnější bytostí. Naštěstí se kdokoli může zlepšit ve schopnosti zvládání svých emocí. Stejně jako jakékoli jiné dovednosti vyžaduje i zvládání svých emocí praxi a vytrvalost.

Ten, kdo neovládá své emoce, je ovládán svými emocemi. Je to jednoduché pravidlo. Pokud chceš ovládnout svůj život, musíš ovládnout svou mysl, která zahrnuje i emoce.

Pokud si zdokonalíš své emocionální schopnosti – emoční inteligenci, zlepší se tvoje duševní síla. To znamená, že se staneš vnitřně vyrovnaným člověkem, který je tvůrcem své vlastní reality. Můžeš si vytvářet život přesně takový, jaký ho chceš mít.

Emoční inteligence označuje schopnost člověka řídit a ovládat své emoce, ale také schopnost ovládat emoce v různých situacích, i těch náročných, jako je úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání a rozvod. Podívej se, jaký může mít dopad emoční inteligence na tvůj život. A nezapomeň shlédnout video níže, kde najdeš tajemství, jak vytvořit novou pozitivní realitu.

Výhody emocí a pocitů

Zjisti, jaké výhody mají emoce a jak je můžeme využít pro svůj osobní i duchovní rozvoj.

Představ si, že ty „nepříjemné“ pocity, které často zkoušíme potlačit, mohou být ve skutečnosti tajným klíčem k plnohodnotnému a bohatému životu. Ano, i strach, smutek či vztek mají své místo ve skládačce tvého života a mohou ti pomoci růst. Jak? Čti dál a připrav se na fascinující cestu do světa tvých vlastních emocí.

Jaké jsou výhody emocí a pocitů:

 • Vedou tě k hlubokému sebepoznání
 • Ukazují ti cestu a možnosti pro růst
 • Aktivují zákon přitažlivosti
 • Poukazují na tvé vnitřní bolesti, na kterých můžeš pracovat a růst
 • Učí tě pracovat se svou myslí
 • Poskytují zkušenosti pro růst tvé duše
 • Nabízejí důležité momenty sebereflexe
 • Podporují empatii a soucit
 • Přinášejí motivaci
 • Umocňují zážitek ze života
 • Přispívají k seberegulaci
 • Podporují tvůrčí vyjádření
 • Určují tvé vibrace
 • Rozvíjí tvoji emoční inteligenci
 • Slouží jako brána k intuici

Emoce a pocity jsou to, co vytváří život v jeho plném rozsahu a hloubce. Nejenže ti umožňují cítit radost, lásku a nadšení, ale také tě vedou přes bolest, smutek a frustraci k hlubšímu sebepoznání a osobnímu růstu. Emoce ti pomáhají vnímat a definovat krásu i tragédii, jsou kompasem v nejistých vodách lidských vztahů a v neposlední řadě zdrojem inspirace pro vše, co tvoříš a jak se vyjadřuješ.

Fungování emocí a jejich následky

Emoce jsou pro nás naprosto přirozené, přesto se jich mnoho lidí bojí. Utíkají od nich, potlačují je, nebo je vyjadřují nesprávnými způsoby.

To vše má za následek:

 • Nemožnost dosahovat svých snů a cílů v životě
 • Nemoci a další zdravotní problémy
 • Špatnou kvalitu vztahů
 • Duševní a psychické problémy
 • Špatnou kvalitu života ve všech oblastech
 • Nízké osobní vibrace
 • Špatnou náladu a poruchy chování a osobnosti
 • A mnoho dalšího.

Možná jsi někdy v dětství slyšel tyto tvrzení:

 • Nebreč, na to jsi už moc velký
 • Nevztekej se, jinak ti střelím facku
 • Brečí jen holky, kluci nikdy nebrečí
 • A další…

Potlačené emoce

Všechny tyto tvrzení se uložili do tvého podvědomí a vytvořili určité způsoby myšlení a chování. Možná si to ani neuvědomuješ, ale třeba si jimi řídíš do dnes. Způsobuji, že kdykoliv se cítíš smutně, naštvaně, nebo jinak negativně, tak to raději v sobě potlačíš. Přeci dospěli muž nemůže brečet, protože by pak byl za slabocha a ubožáka že? A tak vznikl program, který způsobuje potlačování emoci aniž by si toho možná byl vědom.

Potlačené emoce jsou jednou z nejčastějších příčin nemoci, které psychosomatika řeší. Proto je potřeba zpracovat v sobě své potlačené emoční bolesti a vyhnout se tak nemocem, které vznikají právě z potlačených emoci.

Potlačování emoci vede k nahromadění této energie někde v těle. Emoce má energetickou strukturu. Pokud ji nedáme volny průběh a potlačíme ji, tak se pomalu bude ukládat v našem těle. Čím více potlačujeme emoce tím více se to v nás hromadí. Energie získává na hustotě až se zhmotní v podobě nějakého nádoru, nemoci, nebo jiného zdravotního problému. Emoční zátěž se nám somatizovala v těle na fyzické úrovní. Potlačování emoci vede téměř vždy k mnoha zdravotním problémům i těm závažným. Každá jednotlivá emoce se ukládá na nějaké konkrétní místo v těle. Například potlačený vztek, agrese, zlost a hněv se ukládá na žlučník. Jen si všimni, každý kdo má problémy s žlučníkem, tak má problém s potlačováním těchto emoci. Ne nadarmo se říká přísloví: on mi ale zvedl žluč.

Další nesprávné způsoby zpracování emoci

Další nesprávný způsob je útěk od emocí. Často lidí utíkají k alkoholu, cigaretám, drogám, jídlu, pornu, počítačovým hrám a dalším závislostem. To vše vede k zhoršení kvality života jako je zdraví, vztahy, práce, finanční stránka i štěstí. Mnoho lidí si díky tomuto nesprávnému způsobu zvládaní emoci zničí celý život a stávají se závislými troskami.

Někdy se lidí boji svých emoci tak moc, že si raději vyberou cestu přes léky jako jsou antidepresiva. Dobrovolně se stávají zombíkami a roboty. Antidepresiva absolutně zastaví tvůj růst a cestu jakkoliv pracovat s emocemi. Zde budeš potřebovat průvodce, který ti pomůže projít celým procesem. Pokud se chceš zbavit antidepresiv a začít žit šťastný a spokojený život tak neváhej a využij našeho koučinku a terapie.

A nesprávné vyjadřování emoci může zkomplikovat tvé vztahy, práci a obecně i tvůj život. Jde o cestu, kdy si nepoškozuješ zdraví, ale především si komplikuješ své vztahy, protože své emoce a vnitřní „sračky“ házíš na druhé lidí kolem sebe a většinou i na ty, kteří vůbec za nic nemohou.

Emoce a zákon přitažlivosti

Tajemství manifestace (zhmotnění) je, že nepřitahuješ své touhy tím, co si myslíš, ale tím, co cítíš. Všechno jsou vibrace a přitahuješ ty věci, se kterými jsi ve vibrační rezonanci. Tvoje vibrace = tvůj pocit. Tvoje pocity přitahují tvoje zážitky. Čím více zažíváš pocity, že máš to čeho chceš dosáhnout, tak tím více, jednodušeji a rychleji toho dosáhneš. Vyšší vibrace a pocity vytváří prostředí, ve kterém se tvé touhy a sny budou projevovat snadněji a rychleji, to znamená cestou nejmenšího odporu. Čím více pozitivních pocitů budeš zažívat a cítit tyto vibrace v sobě i ve vztahu ke svým touhám a snům, tak tím snazší a rychlejší bude projevení a zhmotnění (manifestace) ve tvém světě.

Emoce ti pomohou vytvořit realitu. Když v něco pevně věříš a je úplně jedno co to je, tak to miluj a pečuj o to, protože to můžeš projevit daleko jednodušší a rychlejší cestou (cestou nejmenšího odporu). Máš sílu projevit cokoli, po čem tvé srdce touží. Pokud chceš něco vytvořit, nebo přitáhnout, tak na to zaměř svou pozornost, protože kam směřuje tvá pozornost, tam jde tvá energie, myšlenky i emoce a právě tam se projeví výsledky. Co dáváš a posíláš, to se k tobě vrací. Energie, kterou rozdáváš, jsou výsledky, které získáš. Představ si, jaký by byl tvůj život, kdyby se tvá mysl mohla vždy soustředit na myšlenky naplněné radostí, mírem, láskou, hojností a pocitem úspěchu!

Kdykoli se budeš cítit dobře, jsi ve svých vibrační harmonií se svými touhami.

Emoce jako energie

Emoce je energie a energie přitahuje další energie se stejnou, nebo podobnou vibraci, takto funguje zákon přitažlivosti. Tvoje pocity vytvářejí tvoji realitu. Proto je důležité zvolit si například poslech písní a hudby, která způsobí, že budeš cítit pocity, které by jsi cítil ve stavu zažívání svých tužeb a snů jako současné reality tady a teď. Většina lidí si voli nesprávnou hudbu, která způsobuje, že se cítí špatně, negativně, nebo naštvaně a právě tyto negativní pocity velmi rychle a velkou silou přitahují stejně naladěné negativní lidí, situace a zkoušky do tvého života. Stejný princip platí pro pořady v televizí, které sleduješ, materiály, které čteš a věci, o kterých mluvíš. Rozhodni se zaměřit na věcí, které v tobě vyvolávají pocit, jako by jsi prožíval to čeho chceš dosáhnout a následně toho dosáhneš.

Samozřejmě si můžeš a měl by jsi si dovolit zažít každý druh pocitu i ty negativní a to zejména pro zkušenost a také se tímto způsobem můžeš více dozvědět o sobě a získat zkušenosti pro tvůj další růst. Negativní emoce a zkušenosti nám ukazují náš vnitřní svět a vedou nás k sebepoznání. Poslouchání agresivních, nebo smutných písní a sledování filmů, které lámou srdce, nám někdy pomáhají více milovat a soustředit se na pozitivní věci. Je v pořádku zaměřit se na věcí, které způsobují, že se někdy cítíš negativně, frustrovaně, smutně a podobně, protože ti mohou pomoct objevit v sobě ty časti, které potřebuji uzdravit. Jen se ujisti, že tvoje dominantní emoční zážitky jsou v souladu s prožíváním toho, co si přeješ.

Vibrace a pocity

Víra je pocit a vibrace. Víru nemůžeš zažít bez pocitu, který je spojený s vibraci víry. Když něčemu opravdu věříš, tak musíš to cítit. Osoba s vyššími vibracemi manifestuje své touhy snadno, rychle a efektivněji než někdo, kdo zažívá nižší vibrace. Naše vibrace stoupají a klesají s naši náladou v průběhu celého dne. Proto je důležité být si vědom toho, jak se cítíme a stále se rozhodovat cítit se pozitivně a příjemně – to je jen věc volby a rozhodnuti. Zeptej se sám sebe jak se cítím právě teď? A co můžu udělat proto, abych se cítil ještě lépe a byl ve vibrační rezonanci s tím co chci projevit ve svém životě. Až zjistíš jak ještě zintenzivnit svůj emoční stav (své vibrace) tak to udělej.

Následující pocity a postoje vydávají vyšší vibrační frekvenci, která rezonuje s tvými touhami a volně je přitahuje bez jakéhokoliv odporu. Štěstí, radost, blaženost, vděčnost, láska, mír, obdiv, jistota, důvěra, víra, odvaha, naděje a svoboda. Tyto pocity ti pomohou zvýšit tvé osobní vibrace, zlepšit duševní pohodu a cestou nejmenšího odporu manifestovat tvé touhy, sny a cíle. Kdyžto následující pocity vyzařují nižší vibrační frekvenci, která přitahuje negativní události, lidí a situace. Jsou to například tyto pocity odsuzování, vina, strach, zklamání, zášť, strach, nejistota, pochybnosti, váhání, hněv, agrese, zlost a smutek.

Je velmi obtížné, téměř nemožné dosáhnout jakéhokoli typu úspěchu s negativními pocity. Musíš neustále bojovat a tlačit a všechno si s velkou námahou dobývat. Výsledkem je, že nic nepřichází snadno. A to, co tímto způsobem získáš, tak nikdy nevydrží. Na druhé straně pocity vyšších vibrací přitahují úspěch téměř bez námahy. Samozřejmě stále musíš něco udělat, protože bez akce úspěchu nelze dosáhnout a to nikdy! Nemusíš však nic tlačit ani bojovat. Jdeš s proudem a tvoje intuice tě vede k příležitostem a lidem, které podporuji tvou vibraci a přibližuji tě snadno a rychlé k tomu co chceš. Nakonec se tvé touhy, sny a cíle necháváš plynule projevovat ve své realitě.

Tři stavy vibraci 

Jsou zde tři hlavní stavy vibrací, se kterými můžeš rezonovat. Nejnižší je stav neštěstí. V tomto stavu se cítíš depresivně, ohromený, znuděný, rozzlobený, bezmocný atd. Tvůj svět je plný deště a tmy a to taky budeš i nadále vytvářet a přitahovat k sobě. Přitáhneš si lidí a situace, které tě budou v této vibraci podporovat. 

Uprostřed je stav monotónnosti. V tomto stavu pracuješ na autopilota. Prostě děláš věci, protože by jsi je dělat měl. Jsi jako robot, který plní příkazy. Zdá se, že svět je zatažený, těžký a nudný. Když pracuješ převážně na této frekvenci, máš tendenci vytvářet více akce, které podporuji tento tvůj stav. 

Nejvyšší je stav radosti! Při této frekvenci se cítíš nadšený, vzrušený, šťastný a v přítomnosti tady a teď. Jsi nadšený ze všeho, co ti přijde do cesty a jsi v proudu, takzvaně na vlně úspěchu, hojnosti a štěstí. Tvůj svět je plný slunečního svitu a pozitivní atmosféry. V tomto stavu pracuje tvoje inspirace a touhy. Jednoduše si napojen na zdroj (své srdce) a vytváříš si svůj vnitřní svět, který je bohatý, krásný, úžasný a ve své podstatě i dokonaly. Nakonec se tento tvůj vnitřní svět odráží i ve vnějším světě a žiješ takový život jaký chceš a to jak ten vnitřní, tak i vnější.

Pocity a jejich směr

Své pocity můžeš ovládat svými myšlenkami. Pozitivní myšlenky a pocity jsou vysoké vibrace. To s čím rezonuješ se hromadí a nabaluji se na to další stejně vibrační myšlenky, emoce, situace a lidí. Ano můžeš dosáhnout pokroku i když jsou tvé vibrace nízké, ale nebude to tak rychlé a snadné, jako by to bylo při vysokých vibracích. Udržuj své vibrace na vysoké úrovni a manifestuj to, co chceš v životě projevit skrze své vibrační pole, které je s tím spojeno.

Můžeš se kdykoliv rozhodnout, že budeš šťastný, když se rozhodneš myslet pozitivně. Ale pozor na pozitivní myšlení, protože ho musíš správně uchopit jinak ti může ještě uškodit. Zaměř se na to, co tě baví, naplňuje, a děla tě šťastným. Představ si, jak by jsi se cítil, kdyby tvoje touha byla nyní realitou. Nech tyto pocity vzrušení, radost, lásku, vděčnost a štěstí prostoupit celou tvou bytosti a začni vibrovat na těchto frekvencích. Tyto pocity se musí stát tvým nastaveným bodem. Kdykoli se budeš cítit dobře, nebo šťastně staneš se mocným magnetem, který rychle přitáhne tvoje přání a sny.

Štěstí je volba, můžeš se rozhodnout, že budeš šťastný v každém okamžiku.

Zjisti jak být šťastný a žit spokojený a naplněny život. S námi to zvládneš stejně jako mnoho dalších lidí, kteří žiji dnes pohádkový život.

Negativní pocity

Kdykoliv přemýšlíš, nebo uděláš cokoliv, co způsobí, že se budeš cítit ještě o trochu lépe než to, jak si se cítil před chvílí, tak zrušíš veškerou negativní energii, kterou jsi dříve vytvářel. Každý okamžik je nový začátek a můžeš jej použít k vytvoření nové reality znovu a znovu kdykoliv budeš jen chtít. Když přemýšlíš o něčem, co se ti nelíbí, pak v tu chvíli pomysli na něco jiného, ​​na to co máš rád, co se líbí, co miluješ, protože tím neutralizuješ negativitu a proměníš ji v pozitivitu a zvedneš své vibrace.

Negativní pocity jsou důvodem k jednání a ke změně. Chceš se vypořádat se svými pocity strachu, starostí a pochybností, tak k ním přistupuj s pozitivním přístupem. Tento pozitivní přistup a pozitivní myšlení a dobré emoční rozpoložení změní vibraci celé situace a najednou budeš schopen vidět řešení. Nezapomeň překážky, problémy a negativní emoce jsou jen příležitost pro růst a vedou nás k sebepoznání. Dbej na to, aby si nesetrvával příliš dlouho v nízkých vibracích strachu, starostí a pochybností, protože se takto můžeš připravit o úspěch a splnění svých snů.

Konzistentní rezonance pro tvoje touhy a emoce

Strach je nízká vibrace a vzrušení vysoká vibrace. Pochybnost je nízká vibrace a úspěch je vysoká vibrace. Když se bojíš selhání, přitahuješ ho k sobě. Když se bojíš úspěchu, odstrčíš ho od sebe. Když jsi nadšeny z toho co děláš, tak je větší pravděpodobnost úspěchu a daleko méně pravděpodobné selhání. Rozdíl mezi strachem a vzrušením je radost.

Tvoje skutečné touhy jsou vysoké vibrace. Když jsou tvé emoční vibrace vysoké, přitahuješ a projevuješ své skutečné touhy a sny mnohem rychleji a volněji. Když jsou tvé emoční vibrace nízké, přitahuješ a projevuješ věci, které si opravdu nepřeješ. Tvoje skutečné touhy jsou stavem zdroje, kterým je hojnost, svoboda, láska, síla, uvědomění a naprostý úspěch ve všech směrech a na všech úrovních bytí.

Čas je faktorem, se kterým všechny projevy myšlenek a pocitů fungují ve fyzické rovině reality. Když jsou tvé vibrace vysoké a to trvale, tak tvoje touhy a sny se projevují volněji, snadněji a rychleji. Čím více nadšený, vzrušený a emocionálně nabitý jsi ve vztahu k něčemu čeho chceš dosáhnout a čím lépe se cítíš, tím rychleji uvidíš, jak se to projeví ve tvém životě. 

Je to všechno o konzistenci a frekvenci vibrací. Vyšší rychlost vibrací znamená vyšší rychlost pohybu energie. Projevování je energie přecházející do formy (hmoty). Věci se projevují ve fyzické rovině déle, protože existují při nižší frekvenci vibrací. Proto je soudržnost víry nejdůležitější. Naše myšlenky se projevují jako věci okamžitě na mentální úrovni, než se projeví odpovídajícím způsobem na fyzické úrovni. Pokud by jsi si dovolil, aby jsi po určitou dobu prožíval vyšší vibrační pocity, tvůj svět bude mnohem odlišný od toho světa ve kterém žiješ teď. 

Jak využit negativní emoce

Negativní emoce jsou skvěla věc, protože nám dávají zpětnou vazbu. Ve skutečnosti je to hluboká cesta k sebepoznání. Můžeme poznat sami sebe, ale i svou mysl, jak funguje a následně dosáhneme rychlejší a účinnější kontroly.

Negativní emocionální stav nám poukazuje na naše vnitřní zranění a bolesti. Můžeme zjistit, kde máme v životě problém, s čím je tento problém spojený a následně s ním pracovat. Je to cesta k růstu a získávaní zkušenosti, které jsou součásti růstu naši duše.

Vždy je třeba všechny negativní emoce brát a přistupovat k ním s pozitivním přístupem. Je to jenom zrcadlo, které nám ukazuje, kde je problém a co je potřeba řešit. Když si zachováme chladnou hlavu a ponoříme se do sebe, nebo zůstaneme v roli pozorovatele, tak můžeme s emocemi velmi kvalitní a efektivní cestou pracovat.

Negativní emoce jsou nedílnou a důležitou součásti pro osobní rozvoj a tvůj duchovní růst. Proto pokud se s nimi chceš naučit pracovat opravdu jednoduchou a rychlou cestou, tak neváhej a využij našeho koučinku. Získáš techniky, návody, postupy a metody, které mě i mnoha mým klientům pomohli změnit život.

Jedinečné techniky zvládaní emoci

Získej jednoduché a rychle techniky a metody jak zvládat své emoce. Tyto techniky změnili mě i mnoha mým klientům život a pomohli splnit i ty největší sny. Jsi připraven na transformaci?

Přestaň zkoušet ovládat své emoce

Představ si, že jedeš po dálnici rychlostí 130 km/h a najednou uslyšíš opravdu hlasitý zvuk přicházející z motoru tvého automobilu.

Nasadil by jsi si špunty do uší, aby jsi je neslyšel? Samozřejmě že ne. To by problém jen zhoršilo a potenciálně by tě to vystavilo velkému nebezpečí.

Stejně jako divný zvuk z motoru našeho auta, naše emoce nejsou samotným problémem – jsou příznakem a známkou toho, že něco v našem životě potřebuje „opravit“.

Metaforický však často děláme, že si nasadíme špunty do uší tím, že potlačíme své emoce, nebo od nich utíkáme, nejčastěji k jídlu což vede k emocionálnímu stravovaní a přibíraní na vaze a zhoršení zdraví. Pokud chceš dostat své emocionální stravovací návyky a další návyky zdravého životního stylu, které podporuji hubnutí a zdraví pod kontrolu, tak mám pro tebe návod jak zhubnout. Další unik od emoci často podnikáme směrem k alkoholu, cigaretám, nebo drogám, které mají na náš život i samotné zdraví doslova devastující účinky. Někdy to mohou být sociální sítě, jako facebook, nebo instagram a stáváme se závislými na těchto sociálních platformách, plné iluzi a lži, které ve skutečnosti nejsou ani vzdáleně podobné realitě. Někdy je útěkem například maraton netflix plný seriálu a filmu, nebo často hlavně u mužského pohlaví virtuální svět v podobě počítačových her, nebo porna. Což může taký výrazně poškodit kvalitu vztahu, zdraví i samotného života.

Podívej se na to jak nesprávné zvládaní a kontrola emoci mohou ovlivnit tvé srdce a srdeční choroby.

Jak tedy můžeš začít vnímat a řešit příčinu svých emoci, když se pokoušíš vyřešit jen symptomy a to ještě nesprávnou cestou?

Jednoduchá technika pro zvládaní emoci

Zde je cvičení, které můžeš udělat buď jako každodenní rutinu, nebo když se cítíš pod vlivem negativních emoci.

 • Zavři si oči a upoutej svou pozornost dovnitř. Například můžeš vnímat a soustředit svou pozornost na dech.
 • Místo toho, aby jsi se pokusil uniknout svým emocím, tak se do nich ponoř. Sleduj to, jako by to nebylo tvoji součásti, jako by jsi seděl v kině a koukal na film. Budeš jen pozorovatel, nebudeš emoce nijak řešit, soudit, hodnotit ani se s nimi ztotožňovat.
 • Zeptej se sám sebe. Jak se cítíš jaká emoce v tobě převládá? Kde je ve tvém těle? Jak moc ji cítíš? Už jsi ji někdy cítil? Pokud ano kdy a v jaké souvislosti?

Přibliž se svým emocím. Přestaň se jich bát a zvědavě je studuj. Nakonec budeš moct vidět vzory, ze kterých vyvodíš závěry a přijdeš s řešením.

Jak zvládat emoce

Existuje celá řada různých technik, metod a postupu jak zvládat emoce. Níže si uvedeme některé z nich, které ti pomohou zlepšit tvůj život. Pokud chceš ještě rychlejší a efektivnější metody a techniky pro zvládání emoci i těch nejtěžších emočních stavu, jako je strach, fobie, úzkost, panické ataky, nebo deprese a další tak neváhej využit našeho koučinku, nebo online kurzu harmonie života.

První krok

První krok je zastavit se. To může být obvykle dost těžké. Proto je potřeba zastavit se hned na počátku, když přijde první naznak negativní emoce, nebo efektu. Na svém začátku nemá takovou moc a sílu, aby tě ovládla. Čím více a déle necháme své negativní pocity, aby nad námi získali moc, tak tím složitější a náročnější bude se zastavit a získat zpět svou kontrolu nad svými pocity. Nikdy nereaguj v afektu pod vlivem svých emoci, protože ti to téměř nikdy nepřinese žádný užitek, ale naopak může ti to například zkomplikovat tvé vztahy. A na druhou stranu se ani nikdy nesnaž emoce potlačovat, protože tím si můžeš zadělat na velký zdravotní problém a také si blokovat čakry například a přicházet o životní energii. Emocím musíš nechat volny průchod a naučit se je správně ventilovat.

Druhý krok

Druhý krok pro zvládnuti emoci je identifikace. Pokud chceš začít pracovat s emočním stavem, tak musíš identifikovat jak se cítíš a jaké pocity vnímáš. Zaměř se na sebe ponoř se do svého vnitřku a klidně se zeptej jak se cítím? Jaké emoce u mě v současnosti převládají? Pojmenuj si emoce a pocity které vnímáš právě teď. Už tento krok ti pomůže oslabit celou situaci a můžeš se postupně stát panem svých pocitu a cele situace. Někdy mohou být emoce skryty pod povrchem a jsou na sobě navrstveny. Například pod bezmoci muže být zlost, pod ni strach, pak frustrace a na samotném dně smutek. Pojmenovaní emoci a jejich identifikace chce určitý trénink. Když se naučíš pojmenovat své emoce převezmeš nad nimi částečnou kontrolu. Pokud nevíš jaká emoce tě ovládá, tak nikdy nemůžeš ovládnout situaci.

Podívej se na seznam 27 různých emocí podle studie. Možná ti pomůže z rozpoznáním emocí, nebo se obrať na nás.

Třetí krok

Třetí krok jak zvládat emoce je naučit se proti ním nebojovat. Je to jednoduché boj a odpor vytváří zase další boj a negativní energii. Pocity musíme přijmout tak jak přichází i s jejich plnou intenzitou. Nelze je odmítat, vytvářet proti ním odpor, nebo bojovat. Pokud tak náhodou učiníme, tak ve skutečnosti jdeme sami proti sobě a bráníme si v cestě k sebepoznání, získávaní zkušenosti a následnému růstu. Pokud budeme proti negativním emocím a pocitům bojovat věnujeme jím pozornost a budou růst. Kam směřujeme svou pozornost, tak to bude růst a setrvávat v naši realitě. Emoce má energetickou strukturu, tudíž pokud ji budeme věnovat pozornost a živit ji svými myšlenkami a energii, tak bude čím dál silnější až nás ovládne a zničí.

Meditace

Pokud existuje jedna věc, pro kterou se většina lidí se rozhodné začít využívat meditačních praktik, tak je to právě učení, jak projít obtížnými nástrahami v životě a konkrétně je to schopnost jak zvládat emoce. I když meditace může pomoci na několika úrovních a v mnoha různých směrech, tak je to možná nejviditelnější výhoda, kterou získají lidí praktikující meditace. 

Meditace přináší mnoho skvělých výhod a je pravděpodobné, že jsi slyšel, nebo dokonce máš zkušenosti o výhodách, které například zmírňují stres a zklidňuji mysl. To vše ti může přinést pravidelná každodenní meditace a ještě mnohem více. Především však meditace všímavosti spočívá v učení se tomu, abychom byli více propojení sami se sebou, s našimi životy, našimi zkušenostmi a žili v přítomnosti.

Pravidelná meditace ti pomůže získat ty nástroje, které potřebujete nejen k tomu, jak zvládnout obtížné nástrahy a zkoušky života, ale také k tomu, aby jsi si uměl užít naplno to pozitivní a celý život. Může tě naučit, jak lépe komunikovat se světem kolem tebe, zvládat obtížné situace a dostat se zpět do vnitřního klidu když přijde problém, nebo překážka, negativní pocity, stres, úzkosti a může tě naučit, jak lépe komunikovat sám se sebou.

Meditace a zvládaní emoci

Jednou z největších změn, které mnozí vidí po pravidelné meditaci, je to, jak vnitřně zvládají obtížné situace a své emocionální stavy. Proto zapoj meditaci do svého každodenního života. Vytvoř si z meditace návyk, nebo rovnou rituál. Musíš ji trénovat jedině tak dokážeš ovládnout svou mysl i své emoce a začneš si vědomě tvořit svou budoucnost přesně podle sebe.

Pravidelnou praxí meditace, nebo všímavosti se můžeme naučit lépe si uvědomovat sebe samého, svůj život a okolí a naučit se vidět věci jasněji. Tyto zkušenosti ti pomohou snáze zvládnout tvé výzvy, překážky a problémy. Když se vzdáš negativních myšlenek a dostaneš je pod kontrolu, tak se můžeš soustředit na to, co můžeš udělat pro zlepšení tvé situace, místo aby jsi se dostal do role oběti a sebeobviňování.

Meditace tě naučí dostat tvé myšlenky pod kontrolu a naučíš se jak zvládat své pocity a kontrolovat emoce a jak z nich těžit a růst. Sám si přečti jak studie jak může meditace změnit strukturu našeho mozku a zlepšit pozitivním způsobem prožívání přítomnosti a emoci.

Odpuštění

Odpuštění je velmi důležitý proces pro uzdravení našich vztahu, ale i našeho života. Tím, že odpustíme, tak zvedneme své vnitřní vibrace a to nám umožňuje vytvořit novou a lepší realitu.

Odpuštění je efektivní cesta jak se zbavit negativních emoci vůči někomu, kdo nám ublížil jako je křivda, bolest, nespravedlnost, hněv a zlost a další. Také můžeme odpustit sobě a zbavit se negativních pocitu jako je lítost, pocit viny a podobně.

Tím, že v sobě všechny tyto negativní emoce držíme a dusíme je v sobě ubližujeme sami sobě. Je nezbytné se osvobodit od všech zátěží z minulosti odpustit především svým rodičům, rodině, bývalým partnerům a partnerkám, ale i těm současným a dalších lidem, kteří nám ublížili, ukřivdili, nebo způsobili nějakou bolest. A nejdůležitější a zároveň nejtěžší je odpustit sám sobě. Tím se zbavíme toho těžkého kamene, který nosím na zádech a stahuje nás směrem dolu. 

Pokud se chceš vydat cestou odpuštění, tak doporučujeme použit naši vedenou meditaci. Tato meditace odpuštění ti pomůže odpustit těm, kteří ti ublížili. Jde o univerzální meditaci pro hluboké odpuštění. 

Přítomný okamžik

Klíčem ke zvládnutí negativních emocí je dostat se přítomného okamžiku tady a teď.

Všechny negativní emoce plynou ze strachu a starosti co bude v budoucnosti, nebo konfliktu z minulosti. Pokud se dostaneme do přítomnosti tak se můžeme oprostit od negativních emoci a stát se vědomím pozorovatelem. V přítomnosti neexistuji žádné problémy, starosti a nic co by v nás mělo vyvolávat negativní pocity.

Být v přítomnosti a v roli vědomého pozorovatele znamená sledovat vše ve vnitřním světě své myšlenky, emoce aniž by  jsi je soudil, ztotožňoval se s nimi, schovával se před nimi, bojoval proti ním, nebo se jím bránil. Jednoduchým způsobem, jak popsat všímavost, je stát se objektivním pozorovatelem přítomného okamžiku. Být všímavý vede k pravdivému a autentickému bytí. Je to první krok k transformaci našich negativních emocí a vytvoření lepší budoucnosti. Podívej se jaký vliv má všímavost na prožívání emoci a jejich kontrolu.

Když s našimi emocemi jednáme správným způsobem, tak můžeme získat odstup a lépe chápat svou mysl i to jak funguje. Můžeme pochopit souvislosti v našem životě i to proč jsme jednali a reagovali tak jak jsme jednali  reagovali. Toto uvědomění dosahuje většina mých klientu, když je vedu v terapii a pak zažívají užasnou a skutečnou transformaci, která vychází zevnitř. soucit rozšířit na sebe. Vše vede k většinu silnějšímu soucitu vůči sobě a větší sebereflexi. Vlastní soucit vyžaduje vyvážený a ohleduplný přístup k našim negativním emocím, aby naše pocity nebyly potlačeny ani přehnaně vychrleny ven.

Vědomé prožívání negativních emocí neznamená, že nebudeš nic dělat, nebo pracovat na sobě, nebo lepším životě. Nejedná se o pasivní přístup k životu. Být všímavý nám umožňuje zažít těžké okamžiky, jako je konflikt, stres nebo neúspěch a učit se a růst z těchto zkušeností, což je činí slabšími a zvládnutelnějšími. Tímto přístupem získáme moc nad svými emocemi.

Vliv všímavosti (mindfulness) na emoce

Negativní emoce jsou součástí našeho života. Vedou nás ke změně a k růstu. Jde o hlubokou cestu sebepoznání a transformaci svého vědomí a posun do vyšší vibrační roviny.

Všímavost a meditace nám pomáhá naučit se samoregulovat a přivádět naše nejlepší já do popředí a posilovat naše emoční zdraví, naše vztahy s ostatními a v konečném důsledku z nás učinit produktivnější, úspěšnější a spokojenější bytosti.

Sloučení silných stránek a všímavosti znamená přinést hluboké povědomí našim nejlepším kvalitám a využít tyto kvality ke zlepšení našeho povědomí o všech aspektech našeho života. Všímavost a síla charakteru se navzájem prohlubují.

Jednou z nejlepších cest jak se dostat do přítomnosti je právě výše zmíněna meditace. Dále to může být například všímavost.

Sám se přesvědč z vědeckých studii jak všímavost pomáhá při práci s emocemi, vnímaní přítomného okamžiku a zlepšuje náš život. 

Terapeutický Dopis

Psaní může být prospěšné pro nás všechny, protože může být pro nás dobrou terapii. Jednou z nejsilnějších součástí terapie je kultivace schopnosti pozorovat své myšlenky a pocity. Pak můžeme objevit opakující se vzory a nalézt řešení, které vede ke zpracování emoci.

Skvělým cvičením je napsat dopis někomu s kým máš nedokončenou záležitost, minulost, nebo nedokážeš odpustit. Napíšeš dopis této osobně aniž by jsi ji ho musel poslat. Cílem je získat jasnější přehled a pochopit své vlastní myšlenky a pocity k dané situaci, osobě a hlavně i k sobě.

Samozřejmě, že můžeme napsat takto dopis i sami sobě. Pomůže ti to ujasnit si v sobě své pocity a svůj vztah k sobě. Tuto metodu mám rád, protože nám pomáhá při odpuštění sobě samému a hlavně se můžeme více o sobě dozvědět a vede nás k sebepoznání. Také jde o lepší přistup a pochopení jak funguje naše mysl. 

Cílem těchto dopisu je vypsat se ze všech svých negativních emoci a dostat je napovrch. Prožit si vnitřně celou situaci znovu a nechat volný průběh svým emocím. Pokud budeš chtít plakat, tak plakej. Pokud budeš chtít řvát, tak řvi. Pokud chceš něco rozbit, tak něco rozbij, ale nikdy neubližuj nikomu jinému! Pokud si vnitřně prožijeme cele zranění z minulosti a dáme volný průběh svým emocím, tak se můžeme osvobodit od této situace a vlastně i těchto potlačených emocí a dojde k vnitřnímu léčení. 

Jednoduše si vezmi papír a začni psát. Funguje to na podobném principu jako automatické psáni. Piš cokoliv tě napadne. Napiš jak se cítíš? Proč se tak cítíš? Co nebo kdo tyto pocity způsobuje? Kdy poprvé jsi se tak cítil? Tím, že se ze svých emoci vypíšeš dostaneš je napovrch a pak s nimi můžeš daleko efektivněji pracovat.

Sport a fyzická aktivita

Fyzická aktivita zlepšuje náladu a duševní zdraví. Cvičení podporuje chemické látky v mozku, které zlepšují naši náladu a uvolňují náš. Konkrétně mozek uvolňuje po do celého těla chemikálie nazývané endorfiny. Fyzická aktivita snižuje úzkost a depresivní náladu a zvyšuje sebevědomí.

Fyzická aktivita snižuje stres.  Fyzická aktivita snižuje množství stresových hormonů, jako je kortizol, které naše tělo uvolňuje, takže se celkově cítíme klidnější. Navíc, některé cvičení zpomaluje krevní tlak i srdeční frekvenci. Přečti si další tipy jak se zbavit stresu, které budou fungovat ihned.

Existuji i velmi dobré cviky, které nám pomáhají zbavit se přebytečných negativních emoci. Například boxování, cvičení, bojové sporty, běh a další. Všechny tyto a mnoho dalších sportu nám může pomoci alespoň dočasně zbavit se stresu a negativních pocitu.

Procházka v přírodě

Procházka a obecně pobyt v přírodě nám pomáhá vyčistit hlavu od přebytečných a negativních myšlenek. Tyto myšlenky v nás podporuji a živi negativní emoce. Dokonce procházka parkem, lesem, nebo obecně přírodou je určitá forma meditace.

Klidně si zkus jít sám do přírody bez telefonu a jakékoliv elektroniky. Snaž se být v přítomnosti a vnímej co slyšíš – zpěv ptáku, zvířata, vítr, šumění stromu, zvuky tekoucí vody a podobně. Vnímej přírodu všemi smysly. Koukej se na stromy jak vypadají na barvy přírody zaposlouchej se a vnímej přítomný okamžik. Je to skvělý způsob jak trénovat všímavost (mindfulness) nebo-li přítomný okamžik.

Relaxace 

Relaxace je další velmi účinný způsob jak vypnout hlavu a prostě jen být tady a teď. K těmto účelům můžeš použit naši relaxační a meditační hudbu, která tě dostane do hlubších stavu a zažiješ absolutní uvolnění. Zbaví tě stresu, ale i negativních emoci.  A jako bonus si třeba můžeš u některé z naši hudby vyléčit nějaký ten blok, nebo trauma. K těmto účelům jsme vytvořili terapie hudbou, která pomáhá zpracovat potlačené emoce.

Můžeš si tak najít svůj způsob relaxace. Možná budeš chtít využít naši relaxační a meditační hudby, nebo dáš přednost procházce, nebo sportu, nebo například meditaci. Pokud chceš zažit hluboké uvolnění a relaxovat, tak neváhej využit naši řízené meditace a relaxace pro uvolnění stresu a vnitřní očist od negativních emoci.

Smích

Možná už jsi někdy slyšel, že smích prodlužuje život a léči. Ano přesně tak smích nám může pomoci i při práci s emocemi.

Kolikrát jsi se dnes smál?

Kdy jsi měl naposledy takový smích, který ti přinesl slzy v očích? Kolikrát jsi se dnes smál? Jak stárneš, často zjistíš, že čím dál tím více potlačuješ v sobě své emoce.

Je čas být  sobě upřímný, ale i  ke svým emocím. Bylo prokázáno, že pozitivní emoce, které tě rozesmějí, nebo tě dovedou k slzám, mají zdravotní přínosy, jako je uvolnění stresu a lepší emoční a duševní pohodu. To znamená, že hodně smíchu a zejména ten silný, který přinese pláč a slzy má blahodárné účinky na zlepšení tvé fyzické a duševní pohody.

Navíc se do těla při smíchu uvolňuje kombinace hormonu, které pomáhají zlepšit naši náladu a cítit se skvěle. 

Plač léči naši duši

Pláč má velmi blahodárné a léčivé účinky. Pomáhá nám vyrovnat se s různými traumaty, potlačenými emocemi, bolesti duše, které v sobě nosíme. Vždy když se vybrečíme, tak ze sebe vypustíme ohromnou emoční bolest a zátěž, proto se pak vždy cítíme lépe. 

 • Má uklidňující účinek

Studie 2014 zjistili, že pláč může mít na lidi přímý, uklidňující účinek. Studie vysvětlila, jak pláč aktivuje parasympatický nervový systém (PNS), který pomáhá lidem relaxovat.

 • Pomáhá zmírnit bolest

Výzkum zjistil, že kromě toho, že pláč uklidňuje, tak uvolňují emoční slzy oxytocin a endorfiny.

Tyto chemikálie způsobují, že se lidé cítí dobře a mohou také zmírnit fyzickou i emoční bolest. Tímto způsobem může pláč pomoci zmírnit bolest a podpořit pocit pohody.

 • Zlepšuje náladu

Pláč může pomoci zvednout náladu lidí a přimět je, aby se cítili lépe. Kromě zmírnění bolesti mohou oxytocin a endorfiny pomoci zlepšit náladu.

 • Uvolňuje toxiny a uvolňuje stres

Když lidé v reakci na stres, nebo i jiné emoce pláčou, jejich slzy obsahují řadu stresových hormonů a dalších chemikálií.

Vědci se domnívají, že pláč by mohl snížit hladinu těchto chemických látek v těle, což by zase mohlo snížit stres. V této oblasti je však zapotřebí dalšího výzkumu, aby se to potvrdilo.

 

8 Komentářů
 1. Martin

  Musím říct, že jdete opravdu do hloubky. Skvělý článek dobře zpracované téma. Určitě mi to hodně otevřelo oči. Děkuji a těším se na další články.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Martine 🙂 Jsem rád, že článek pomohl a snad ti pomůže i ke změně života přeji mnoho úspěchu 🙂

   Odpovědět
   • Pavel

    Super vysvětleny zákon přitažlivosti a propojení s emocemi. Tak dobře to nevysvětluje ani abraham hicks. Jen tak dále.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji toho si moc vážím 🙂

     Odpovědět
 2. Magda

  Skvělý článek, díky 🙂

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme za zpětnou vazbu 🙂

   Odpovědět
   • Kewin

    Velice me clanek prekvapil a opravdu me donutil se nad sebou zamyslet…a to je jiz co rict😉hodne lidi mi jiz reklo,ze mam potlacene emoce a nesu si z detstvi neco?!To neco nevim co je,ale rad bych to vedel…zapracuji proto na sobe a treba se mi to neco otevre…budu moci odpustit a mit zivot veselejsi a emocne plne vyvazeny.Velke diky

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Kewine, tak to jsme moc rádi, že článek pomohl k zamyšlení a slouží jako katalyzátor ke změně 🙂 Určitě doporučují řešit své potlačené emoce včas, jinak komplikují život a mohou vést až k somatizaci (vznik nemoci) a pak je léčba daleko náročnější po všech směrech. Rádo se stalo a přejeme hodně úspěchů na tvé cestě ať se daří přeje Jirka a Lenka 🙂 Jinak kdyby jsi potřeboval pomoci, neváhej se na nás obrátit a rádi ti s tím pomůžeme 🙂

     Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares