V tomto příspěvku s tebou budu sdílet jeden z nejdůležitějších procesů pro uzdravení tvých vztahů i tvého života a tím je odpuštění. Dozvíš se krok za krokem, jak uzdravit svou minulost.

Najdeš zde i řízenou meditaci odpuštění, která posune tvůj život o krok dále.

Nakonec ti řeknu pár mých příběhů ze života, které ti pomohou pochopit tento proces uzdravení. A ještě získáš úžasný nástroj pro tvůj životní růst.

Co je odpuštění

Odpuštění je návrat k sobě zpátky do svého přirozeného bytí, které je podstatou každého člověka. Odpuštění znamená propustit a osvobodit se od všech sebezničujících a negativních myšlenek a pocitů jako jsou (zlost, hněv, pocitu viny, závist, žárlivost, nenávist, agrese, touha po pomstě, křivdy, bolest…). Jde o jeden z nejsilnějších uzdravujících a léčebných procesů v našem vesmíru.

Pomocí odpuštění, můžeme uzdravit svůj vztah k sobě a tím uzdravíme všechny naše vtahy, ale také jde o uzdravení nemocí a vyřešení mnoha zdravotních problémů až do jejích příčin. Jednoduše jde o uzdravení celého našeho života na všech úrovních a ve všech oblastech života.

Odpuštěním rozhodně neomlouváš škodlivé chování druhých lidí, nebo své chování vůči sobě, nebo ostatním. Neznamená to smíření, že se člověk musí vrátit ke stejnému vztahu, nebo přijímat stejné škodlivé chování od pachatele.

Je to životně důležitý proces pro naše duševní zdraví obzvláště těch, kteří byli obětí nějakého traumatu, šikany, zneužívání, znásilnění a podobně. Posouvá nás dopředu, na místo toho, aby náš drželo emocionálně spojené s naší negativní minulostí. Odpuštění je jeden z největších prostředků pro tvůj růst v životě.

Proč je odpuštění tak důležité

Odpuštění vede k přijetí skutečnosti na místo vytváření boje, nebo odporu. Pokud proti něčemu bojujeme a věnujeme pozornost, tak to nikdy nemůže zmizet z našeho života. Naopak to bude růst a postupně nás tato negativní skutečnost zcela ovládne. Boj vytváří vždycky další boj, protože energii nelze zničit, ani potlačit. Proto se tato negativní energie bude v nás kumulovat až nás nakonec zničí = uvolňování emocí nesprávným způsobem, problémy ve vztazích i v životě, nemoci a zdravotní problémy a může dojít i na smrt.

Uvědom si, že všechna ta bolest, křivdy, ublížení, touhy po pomstě, které nosíš v sobě jsou jako časovaná bomba, která pomalu tiká a nakonec vybuchne a způsobí ve tvém životě pěknou katastrofu.

Tyto vnitřní potlačené bolestivé a negativní emoce a myšlenky jsou tvé mentální toxiny. je to citový jed, který tě pomalu a jistě zevnitř zabíjí. Proto by mělo být čistě ve tvém zájmu se neustále a pravidelně očišťovat od těchto mentálních citových toxinů a jedů, které jsou příčinami více než poloviny všech nemocí a zdravotních problémů.

Podívej se na vědecké studie, jak odpuštění pomáhá mozku léčit emoční zátěže z minulosti a zlepšit celkově tvůj stav. Další vědecká studie ukazuje jaké jsou výhody odpuštění na naše zdraví.

Vyrovnej se s tím co nefunguje

Pojďme se podívat na odpuštění trochu z jiného úhlu pohledu. Odpustit také znamená pustit a nechat jít. Toto je také nedílnou součástí tvého růstu. Proto je potřeba pravidelně propouštět vše, co už ve tvém životě nemá místo, neslouží ti, nebo nefunguje. Tento proces je velmi důležitý a v mém životě způsobil neuvěřitelné změny.

Po té, co jsem se zbavil všech starých věcí a lidí, kteří už se mnou nerezonovali, tak jsem udělal prostor pro nové a lepší věci, ale i osoby, které mě posouvali vpřed na mé životní cestě.

Udělej si seznam všech věcí, které ti už neslouží a brzdí tě ve tvém rozvoji. Zbav se všeho co:

  • Ti už neslouží
  • Nepotřebuješ
  • Nerezonuje s tebou
  • Nefunguje
  • Negativně ovlivňuje tvůj život
  • Brání ti v růstu
  • Shazuje tvé osobní vibrace
  • Poškozuje tvůj život
  • Nerezonuje s tvým sny a tvou cestou

Nezapomeň toto může zahrnovat i blízké lidí včetně rodiny, partnera, partnerky, tvé práce a mnoho dalšího. Nemusí to být zrovna jednoduché, ale nezapomeň děláš to pro sebe a pro svůj život. Uvědom si : Chceš se posunout v životě a žít život svých snů? Nebo chceš mít průměrný život? Volba je na tobě!

Můj příběh

Ve svém životě jsem zažil mnoho špatných věcí, udělal jsem mnoho špatných rozhodnutí, dokonce jsem dost ubližoval svému okolí. Neměl jsem zrovna pohádkové dětství, vyrůstal jsem vedle mladšího nemocného a postiženého sourozence, tudíž většina lásky, podpory a pozornosti vedla směrem k němu. V rodině jsme neměli ideální vztahy a všechno vyvrcholilo na základní škole, kde jsem se stal obětí šikany a ponižování ze strany spolužáků a později i ze strany učitelů.

Asi si dokážeš představit, jak to negativním způsobem ovlivnilo můj život. Hlavně tedy mé vztahy se ženami, ale i vztahy obecně. Zašlo to tak daleko až jsem nesnášel svůj život a sám sebe. Neměl jsem téměř žádné sebevědomí, nenáviděl jsem svůj život i vše, co bylo jeho součástí. Přestal jsem věřit na lásku. Nakonec jsem propadl depresím a dostal jsem se na rozcestí života a smrti. Deprese mě dostala na úplné dno propasti.

Byla to dlouhá a bolestivá cesta, ale děkuji, že jsem si tím mohl projít. Děkuji za ty zkušenosti, problémy a překážky, protože díky této cestě jsem mohl pochopit sám sebe a stát se lepší verzi sebe samého. Děkuji za všechno, protože jen díky tomu jsem dnes tam, kde jsem a jsem tím, kým jsem dnes! Jsem velmi vděčný za všechny ty „špatné věci“, kterými jsem mohl projít! Děkuji!

A výsledek?

Odpuštění a uzdravení minulosti bylo zásadní pro tuto mou transformací. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem vše pochopil. Vše jsem si uvědomil a mohl to přijmout. Přijetí své minulosti mě neskutečně posunulo v životě. Poté jsem odpustil lidem, kteří mi ublížili, způsobili bolest a začal jsem uzdravovat své vztahy i svůj život. Začal jsem být vděčný za svou minulost a proměnil tyto slabiny a negativní stránky minulosti ve vnitřní sílu, která pohání můj život. Zvládl jsem to já a zvládneš to i ty! Povedeme tě krok za krokem, tak aby jsi mohl dosáhnout změny a vytvořit lepší verzi sebe samého.

Co vše bych měl odpustit?

Toto je velmi dobrá otázka, co vše by jsi měl odpustit, nebo spíše opustit? Rozhodně, jak jsme si řekli: mělo by to být vše, co už ti neslouží, nefunguje, brání ti v růstu a shazuje tvoje vibrace. Nejdůležitější je být vnímavý k sobě a okolnímu světu, protože když přijde nějaké zrcadlo je potřeba se do něj podívat a najít v něm svou nezpracovanou minulost a odpustit. Rozhodně situace, které se neustále dokola opakují naráží také na něco, co nemáš v sobě zpracované, proto je potřeba jít do sebe, najít to a zpracovat a případně odpustit.

Mezi absolutní základy pro uzdravení tvých vztahů, ale i života je odpuštění tvým rodičům. Dále je to odpuštění bývalým partnerům. Odpuštění nevěry a člověku, který jí způsobil je také velmi důležitý proces, který bude velmi uzdravující pro tvé nastávající vztahy i život. Jak nevěra, tak i rozchod jsou situace, které je potřeba odpustit a to, jak sobě, tak i člověku, který je způsobil.

Odpuštění dluhů a tím myslím jakýkoliv vůči komukoliv je také velmi důležité. V podstatě je důležité odpustit všem, kteří ti nějak ublížili a způsobily bolet.

V neposlední řadě a tím absolutně nejdůležitějším je odpustit sám sobě. Odpuštění sobě je nesmírně důležitý proces a zároveň jeden z nejtěžších, ale pokud to zvládneš, tak už nikdy tvůj život nebude stejný a staneš se lepší verzi sebe samého.

Jak se projevuje odpuštění

Odpuštění se projevuje mnoha různými způsoby a také to záleží na člověku i situaci, Je to velmi individuální, ale rozhodně, když k tomu dojde, tak to poznáš. Rozhodně lidé, kteří dokážou odpustit, tak jsou v životě šťastnější. Mimo jiné to bylo i dokázané vědou.

Každopádně se ti uleví, budeš se cítit svobodněji. Můžeš cítit jako by spadl velký kámen, nebo batoh, který si celý život sebou tahal. Najednou budeš více v kontaktu sám se sebou a se svými emocemi. I emočně se ti uleví a zlepší se tvoje duševní zdraví. Dokonce bylo i vědecky prokázáno, jak velké jsou účinky odpuštění na naše zdraví.

Objevíš sám sebe svou sílu a najednou si začneš věřit. Budeš věřit v sebe i tomu, co děláš a staneš se nezastavitelným na své cestě. Představ si, jak moc by se tvůj život změnil, kdyby všechna ta minulost na tebe neměla negativní vliv. Jak úspěšný by jsi byl? Co by jsi dokázal? Už víš kam tím mířím? Svůj život máš ty sám ve svých rukou. Nikdo tu změnu za tebe neudělá. My tě můžeme vést a ukázat ti cestu, ale jít po ní musíš už jen ty sám. Nezapomeň se přihlásit k odběru na našem youtube kanále Cesta relaxace, kde najdeš nejhodnotnější informace z celostní medicíny, duševního zdraví, psychologie a osobního rozvoje. Rádi se staneme tvými mentory. Povedeme tě na tvé cestě k úspěchu ve všech životních oblastech, proto zůstaň s námi s VĚDOMÍMI TVŮRCI!

K čemu odpuštění vede – výhody

Tento proces vede ke zlepšení všech aspektů tvého života jako jsou vztahy, práce, finance, zdraví, štěstí i osobní růst. Proto je odpuštění tak důležité. Odpuštění také zlepšuje dynamiku vztahu a obecně patří k mnoha způsobům, jak oživit vztah a zlepšit jeho kvalitu. Mezi ty nejdůležitější faktory patří například zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Další velmi důležitá složka a možná bych řekl jedna z nejdůležitějších složek je sebeláska. Tento proces vede k uzdravení tvých vztahů i tvého života. Sebeláska je klíčem k šťastnému životu i harmonickým vztahům a obecně zlepšuje všechny části našeho života.

Jinak je to samozřejmě uzdravení většiny nemocí, nebo zlepšení duševního i fyzického zdraví. A samozřejmě mnoho dalších výhod sebou nese tento velmi důležitý proces, proto nezapomeň a odpouštěj.

Jak odpustit

Existuje mnoho způsobů a technik, které vedou k odpuštění. Je na každém, aby si našel to svoje. Níže najdeš některé způsoby, které vedou k odpuštění jako například naše řízená meditace, afirmace a další možnosti. Najdi si způsob, který ti bude vyhovovat, ale pokud chceš jednoduché a velice účinné techniky a metody, jak propustit a uzdravit svou minulost, tak neváhej využít našeho online kurzu, kde najdeš ještě mnohem více.

Nezapomeň, že někomu odpustit znamená osvobodit sám sebe. Možná to nebude lehká cesta, možná to bude znamenat mnoho slz a bolesti, ale nakonec objevíš uvnitř sebe svobodu a sílu, která z tebe udělá nového většího a lepšího člověka.

Meditace odpuštění

Neváhej využít naší řízenou meditaci pro hluboké odpuštění, která ti pomůže zbavit se tíživé minulosti. Tato meditace je zaměřená na odpuštění všech, kteří ti v životě ublížili, způsobili bolest, nebo tě jiným způsobem zranili. Meditace je vytvořená, tak aby se přímo objevila osoba, které potřebuješ odpustit právě nyní. Může to být osoba, se kterou aktuálně řešíš svůj vztah, nebo které potřebuješ odpustit nejvíce.

Meditace je obecně jeden z nejlepších způsobů, jak odpustit někomu, ale i sobě a uzdravit tak svou minulost i tím i svůj život.

Samozřejmě je možné tuto meditaci také použít pro odpuštění sobě samému. Proto neváhej využít naší řízenou meditaci pro hluboké odpuštění níže.

Afirmace odpuštění

Afirmace je další možnost, jak můžeš podpořit proces odpuštění. Možná ti nejde odpustit, nebo uzdravit tvoje minulost. Proto můžeš použít afirmace, které naprogramují tvé podvědomí, aby pustilo minulost, negativní myšlenky a pocity, které tě udržují v minulosti a brání ti být tady a teď.

Vytvoř si své vlastní afirmace, které ti budou vyhovovat a podporovat to, čeho chceš dosáhnout. V tomto případě půjde o změnu postoje ke své minulosti, ale také ti pomohou opustit vše, co už ti neslouží a nefunguje a je ukryto ve tvé podvědomí myslí. Samozřejmě, že afirmace nejsou zrovna nejrychlejší metodou, ale fungují, pokud budeš konzistentní po dostatečně dlouhou dobu.

Pokud chceš rychlejší metody a nástroje, jak uzdravit svou minulost, zbavit se ve svém podvědomí všeho, co už nefunguje a brání ti v růstu a posunu tvého života na novou úroveň, tak neváhej využít našeho online kurzu, kde tě povedeme krok za krokem a dostaneš úžasné transformační nahrávky, meditace, terapeutické nahrávky, nástroje a techniky, které fungují velmi rychle a jsou jednoduché. Vytvoř lepší a větší verzi sebe samého! Svět si zaslouží tvé skryté dary a talenty, které jsou ukryty hluboko v tobě, proto neváhej a začni ještě dnes!

Terapie a koučink

Terapie a obecně práce s terapeutem a ještě lépe s koučem je jeden z vůbec nejlepších způsobů, jak pracovat na uzdravení své minulosti a dosáhnout odpuštění. Je to proto, že terapeut ti pomůže vidět všechno z jiného úhlu a získáš mnoho aha momentů, které vedou k vnitřnímu léčení.

Mám rád tuto metodu, protože já jako terapeut tě dostanu mnohem hlouběji do sebe a vedu tě tímto léčivým procesem. Pomocí terapie můžeme spolu vyřešit všechny možné zranění, trauma jako je znásilnění, zneužívání, šikana a mnoho dalšího.

Další fáze je koučink, kdy jako kouč ti předám metody, techniky a nástroje, které vedou k úspěšnému přeléčení tvé minulosti. Také ti ukážu správnou cestu a naučím tě správně pracovat s emocemi a jak se sebou pracovat. Pokud ti tato cesta vyhovuje a chceš uzdravit svou minulost, zlepšit svůj život a vytvořit lepší verzi sebe samého tak neváhej a využij terapie a koučinku.

Pokud se chceš nechat vést krok za krokem v našem online kurzu a ještě získat mnoho nahrávek, které přeprogramují tvé podvědomí na sebevědomí a uzdraví tvůj vztah k sobě, tak neváhej využít našeho online kurzu, který ti zaručeně pomůže stát se lepší verzí sebe samého!

Tento článek prošel odbornou lékařskou a psychologickou kontrolou obsahu naším týmem specialistů. Zde si můžeš si přečíst více o procesu, jak probíhá odborná kontrola obsahu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Pin It on Pinterest

Shares