V tomto příspěvku s tebou budu sdílet jeden z nejdůležitějších procesů pro uzdravení tvých vztahů i tvého života, a tím je odpuštění. Dozvíš se krok za krokem, jak uzdravit svou minulost.

K tomu ti představím i řízenou meditaci odpuštění, která posune tvůj životní příběh o krok vpřed.

Na závěr ti sdělím několik svých osobních příběhů ze života, které ti pomohou lépe pochopit tento proces uzdravení. A jako bonus získáš i úžasný nástroj pro tvůj osobní a životní růst.

Co je to odpuštění?

Odpuštění je návrat k sobě, zpátky do svého přirozeného bytí, které je podstatou každého člověka. Odpuštění znamená propustit a osvobodit se od všech sebezničujících a negativních myšlenek a pocitů, jako jsou zlost, hněv, pocity viny, závist, žárlivost, nenávist, agrese, touha po pomstě, křivdy a bolest.

Jde o jeden z nejsilnějších uzdravujících a léčebných procesů v našem vesmíru.

Pomocí odpuštění můžeš uzdravit svůj vztah k sobě a tím uzdravit všechny své vztahy. Ale nejde jen o vztahy, jde také o uzdravení nemocí a vyřešení mnoha zdravotních problémů až do jejich příčin. Jednoduše, jde o uzdravení celého tvého života na všech úrovních a ve všech oblastech.

Odpuštěním rozhodně neomlouváš škodlivé chování druhých lidí, nebo své vlastní chování vůči sobě či ostatním. Neznamená to smíření ve smyslu, že by se člověk musel vrátit ke stejnému vztahu nebo přijmout stejné škodlivé chování od pachatele.

Je to životně důležitý proces pro naše duševní zdraví, obzvláště pro ty, kteří byli oběťmi nějakého traumatu, šikany, zneužívání, znásilnění a podobně. Posouvá tě dopředu, namísto toho, aby tě drželo emocionálně spojené s tvou negativní minulostí. Odpuštění je jeden z největších nástrojů pro tvůj růst v životě.

Proč je odpuštění tak důležité

Odpuštění vede k přijetí skutečnosti, namísto vytváření boje nebo odporu. Pokud proti něčemu bojuješ a věnuješ tomu pozornost, nikdy to nemůže zmizet z tvého života.

Naopak, tato negativní skutečnost bude růst a postupně tě zcela ovládne. Boj vždy generuje další boj, protože energii nelze zničit ani potlačit. Tato negativní energie se pak v tobě kumuluje a může tě nakonec zničit.

Důsledkem může být potlačování emocí, problémy ve vztazích i v životě, nemoci a zdravotní problémy a v krajním případě i smrt.

Uvědom si, že všechna ta bolest, křivdy, ublížení a touhy po pomstě, které nosíš v sobě, jsou jako časovaná bomba. Pomalu tiká a nakonec vybuchne, způsobiv v tvém životě velkou katastrofu.

Tyto vnitřní potlačené bolestivé a negativní emoce a myšlenky jsou tvé mentální toxiny. Je to citový jed, který tě pomalu, ale jistě, zabíjí zevnitř. Proto by mělo být v tvém zájmu neustále a pravidelně se očišťovat od těchto mentálních a emocionálních toxinů a citových jedů, jež jsou příčinami více než poloviny všech nemocí a zdravotních problémů.

Studie z roku 2013 ukazuje, jak odpuštění pomáhá mozku léčit emoční zátěže z minulosti a zlepšit celkově tvůj stav. Další vědecké studie a obecně věda ukazuje, jaké jsou výhody odpuštění na naše zdraví.

Vyrovnej se s tím, co nefunguje

Pojďme se na odpuštění podívat trochu z jiného úhlu pohledu. Odpustit také znamená pustit a nechat jít. Toto je také nedílnou součástí tvého růstu. Proto je potřeba pravidelně propouštět vše, co už ve tvém životě nemá místo, neslouží ti nebo nefunguje. Tento proces je velmi důležitý a v mém životě způsobil neuvěřitelné změny.

Poté, co jsem se zbavil všech starých věcí a lidí, kteří už se mnou nerezonovali, udělal jsem prostor pro nové a lepší věci, ale i osoby, které mě posouvaly vpřed na mé životní cestě.

Udělej si seznam všech věcí, které ti už neslouží a brzdí tě ve tvém rozvoji. Zbav se všeho, co:

  • Ti už neslouží
  • Nepotřebuješ
  • Nerezonuje s tebou
  • Nefunguje
  • Negativně ovlivňuje tvůj život
  • Brání ti v růstu
  • Shazuje tvé osobní vibrace
  • Poškozuje tvůj život
  • Nerezonuje s tvými sny a tvou cestou

Nezapomeň, toto může zahrnovat i blízké lidi, včetně rodiny, partnera či partnerky, tvé práce a mnoho dalšího. Nemusí to být zrovna jednoduché, ale nezapomeň, děláš to pro sebe a pro svůj život. Uvědom si: Chceš se posunout v životě a žít život svých snů? Nebo chceš mít průměrný život? Volba je na tobě!

Můj příběh

Ve svém životě jsem zažil mnoho špatných věcí, udělal jsem mnoho špatných rozhodnutí a dokonce jsem dost ubližoval svému okolí. Neměl jsem zrovna pohádkové dětství. Vyrůstal jsem vedle mladšího nemocného a postiženého sourozence, tudíž většina lásky, podpory a pozornosti směřovala k němu. V rodině jsme neměli ideální vztahy a všechno vyvrcholilo na základní škole, kde jsem se stal obětí fyzické i psychické šikany a ponižování ze strany spolužáků a později i ze strany učitelů.

Asi si dokážeš představit, jak to negativně ovlivnilo můj život, zejména mé vztahy se ženami, ale i vztahy obecně. Zašlo to tak daleko, že jsem nesnášel svůj život a sám sebe. Neměl jsem téměř žádné sebevědomí, nenáviděl jsem svůj život i vše, co bylo jeho součástí. Přestal jsem věřit na lásku. Nakonec jsem propadl depresím a dostal se na rozcestí mezi životem a smrtí. Deprese mě dostala na úplné dno propasti.

Byla to dlouhá a bolestivá cesta, ale děkuji, že jsem si tím mohl projít. Děkuji za ty zkušenosti, problémy a překážky, protože díky této cestě jsem mohl pochopit sám sebe a stát se lepší verzí sebe samého. Děkuji za všechno, protože jen díky tomu jsem dnes tam, kde jsem a jsem tím, kým jsem dnes. Jsem velmi vděčný za všechny ty „špatné věci“, kterými jsem mohl projít. Děkuji!

A výsledek?

Odpuštění a uzdravení minulosti bylo zásadní pro mou transformaci. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem vše pochopil. Vše jsem si uvědomil a mohl to plně přijmout. Přijetí své minulosti mě neskutečně posunulo v životě.

Poté jsem odpustil lidem, kteří mi ublížili, způsobili bolest a začal jsem uzdravovat své vztahy i svůj život. Začal jsem být vděčný za svou minulost a proměnil tyto slabiny a negativní stránky minulosti ve vnitřní sílu, která pohání můj život. Zvládl jsem to já a zvládneš to i ty! Povedeme tě krok za krokem, abys mohl dosáhnout změny a vytvořit lepší verzi sebe samého.

Co vše bys měl odpustit?

Co vše bych měl odpustit? Toto je velmi dobrá otázka. Jak jsme si řekli, odpustit a opustit bys měl vše, co ti už neslouží, nefunguje, brání ti v růstu a snižuje tvé vibrace. Nejdůležitější je být vnímavý k sobě a k okolnímu světu.

Když se objeví nějaké „zrcadlo“, je důležité se do něj podívat a najít v něm svou nezpracovanou minulost, kterou je třeba odpustit. Situace, které se neustále opakují, také naznačují na něco, co nemáš v sobě zpracované. Proto je nutné jít do sebe, najít to, zpracovat a případně odpustit.

Mezi absolutní základy pro uzdravení tvých vztahů, ale i života, patří odpuštění tvým rodičům. Dále je důležité odpustit bývalým partnerům. Odpuštění nevěry a člověku, který ji způsobil, je také klíčový proces, který bude velmi uzdravující pro tvé budoucí vztahy i život. Jak nevěra, tak i rozchod, jsou situace, které je třeba odpustit – a to jak sobě, tak i člověku, který je způsobil.

Odpuštění dluhů – a tím myslím jakékoliv dluhy vůči komukoli – je rovněž velmi důležité. V podstatě je třeba odpustit všem, kteří ti jakkoli ublížili a způsobili bolest.

A v neposlední řadě, tím absolutně nejdůležitějším je odpuštění sám sobě. Odpuštění sobě je nesmírně důležitý proces a zároveň jeden z nejtěžších. Ale pokud to zvládneš, tvůj život se zásadně změní a staneš se lepší verzí sebe samého.

Jak se projevuje odpuštění

Odpuštění se projevuje mnoha různými způsoby a to záleží na člověku i na situaci. Je to velmi individuální, ale rozhodně, když k tomu dojde, poznáš to. Lidé, kteří dokážou odpustit, jsou v životě šťastnější. To bylo dokonce vědecky dokázáno.

Každopádně se ti uleví a budeš se cítit svobodnější. Můžeš pocítit, jako by spadl velký kámen nebo batoh, který jsi celý život sebou táhl. Najednou budeš více v kontaktu sám se sebou a se svými emocemi. Emočně se ti uleví a zlepší se tvoje duševní zdraví. Dokonce bylo vědecky prokázáno, jak velké jsou účinky odpuštění na naše zdraví.

Objevíš sám v sobě svoji sílu a najednou začneš věřit v sebe a v to, co děláš. Staneš se nezastavitelným na své cestě. Představ si, jak moc by se tvůj život změnil, kdyby všechna ta minulost na tebe neměla negativní vliv. Jak úspěšný bys byl? Co bys dokázal? Už víš, kam tím mířím?

Svůj život máš ve svých rukou. Nikdo tuto změnu za tebe neudělá. My tě můžeme vést a ukázat ti cestu, ale jít po ní musíš už jen ty sám. Nezapomeň se přihlásit k odběru na našem YouTube kanále Cesta relaxace, kde najdeš nejhodnotnější informace z celostní medicíny, duševního zdraví, psychologie a osobního rozvoje. Rádi se staneme tvými mentory. Povedeme tě na tvé cestě k úspěchu ve všech životních oblastech, proto zůstaň s námi s VĚDOMÍMI TVŮRCI!

K čemu vede odpuštění – výhody

Tento proces odpuštění vede ke zlepšení všech aspektů tvého života, jako jsou vztahy, práce, finance, zdraví, štěstí a osobní růst. Proto je odpuštění tak důležité. Kromě toho odpuštění pozitivně ovlivňuje dynamiku vztahů a obecně je jedním z mnoha způsobů, jak oživit vztah a zlepšit jeho kvalitu. Mezi nejdůležitější výhody patří zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Další klíčovou složkou a možná bych řekl, že je to jedna z nejdůležitějších, je sebeláska. Odpuštění vede k uzdravení tvých vztahů i celého tvého života. Sebeláska je klíčem k šťastnému životu, harmonickým vztahům a obecně zlepšuje všechny sféry tvého života.

Samozřejmě, odpuštění má pozitivní dopad i na duševní a fyzické zdraví, což může vést k uzdravení některých nemocí. A samozřejmě, tento důležitý proces nese s sebou mnoho dalších výhod. Proto nezapomínej a odpouštěj.

Jak odpustit

Existuje mnoho způsobů a technik vedoucích k odpuštění a je na každém z nás, abychom si našli ten, který nám nejvíce vyhovuje.

Níže najdeš některé způsoby, které vedou k odpuštění, například naše řízené meditace, afirmace, havajská technika ho’oponopono a další možnosti. Najdi si způsob, který ti bude vyhovovat. Pokud ale chceš jednoduché a velmi účinné techniky a metody, jak propustit a uzdravit svou minulost, neváhej využít našeho online programu Cesta sebelásky, který tě tímto procesem provede krok za krokem a najdeš tam ještě mnohem více.

Nezapomeň, že odpustit někomu znamená osvobodit sám sebe. Možná to nebude lehká cesta a možná to bude znamenat mnoho slz a bolesti, ale nakonec objevíš v sobě svobodu a sílu, která z tebe udělá nového, většího a lepšího člověka.

Meditace odpuštění

Neváhej využít naši řízenou meditaci pro hluboké odpuštění, která ti pomůže zbavit se tíživé minulosti. Tato meditace je zaměřená na odpuštění všem, kteří ti v životě ublížili, způsobili bolest nebo tě jiným způsobem zranili.

Meditace je vytvořena tak, aby se přímo objevila osoba, které potřebuješ odpustit právě nyní. Může to být osoba, se kterou aktuálně řešíš svůj vztah, nebo které potřebuješ odpustit nejvíce.

Meditace je obecně jedním z nejlepších způsobů, jak odpustit někomu, ale i sobě a uzdravit tak svou minulost a tím i svůj život.

Samozřejmě je možné tuto meditaci také použít pro odpuštění sobě samému. Proto neváhej využít naši řízenou meditaci pro hluboké odpuštění, kterou najdeš níže.

Ho’oponopono – Havajská metoda odpuštění

Ho’oponopono je starodávná havajská metoda odpuštění a uzdravení. Tato technika je jednoduchá, ale nesmírně silná a je postavena na čtyřech základních afirmacích:

Tyto afirmace jsou směrovány k univerzu, bohu, nebo jakékoliv vyšší moci, v kterou věříš, ale také k sobě a ostatním.

Ho’oponopono se zaměřuje na to, aby člověk převzal plnou odpovědnost za vše, co se v jeho životě děje, bez ohledu na to, zda je považuje za „dobré“ nebo „špatné“. To je klíčové k odpuštění a osobnímu růstu. Když používáš Ho’oponopono, říkáš vlastně: „Jsem odpovědný a přijímám tuto situaci, jaká je. Chci ji změnit a uzdravit.“

Tato metoda je silná v kontextu odpuštění, protože odstraňuje negativní energii a napětí nejen mezi tebou a osobou, které chceš odpustit, ale i v rámci tvého vnitřního světa. Přináší klid, svobodu a pocit ulehčení, protože ti umožňuje pustit minulost a soustředit se na přítomný okamžik s novou perspektivou a lepším duševním zdravím.

Takže pokud hledáš cestu k odpuštění, Ho’oponopono je jedním z efektivních nástrojů, které můžeš využít. Nezapomeň si přečíst náš celý článek o této metodě a níže si můžeš pustit naši řízenou meditaci a využít tuto techniku pro své léčení.

Afirmace odpustení

Afirmace je další možnost, jak podpořit proces odpuštění. Možná ti nejde odpustit nebo uzdravit svou minulost. V takovém případě můžeš využít afirmace, které naprogramují tvé podvědomí, aby pustilo minulost a negativní myšlenky a pocity, které tě drží v minulosti a brání ti žít tady a teď.

Vytvoř si své vlastní afirmace, které ti budou vyhovovat a podporovat to, čeho chceš dosáhnout. V tomto kontextu půjde o změnu postoje ke své minulosti. Afirmace ti také pomohou opustit vše, co ti už neslouží a co je ukryto ve tvém podvědomí. Ačkoliv afirmace nejsou zrovna nejrychlejší metodou, ale fungují, pokud budeš konzistentní a vytrvalý.

Pokud hledáš rychlejší metody a nástroje pro uzdravení své minulosti a zbavení se toho, co už ti v tvém podvědomí nefunguje a brání ti v růstu, neváhej využít našeho online programu Cesta sebelásky. Povedeme tě krok za krokem a poskytneme ti transformační nahrávky, meditace, terapeutické nahrávky, nástroje a techniky, které fungují velmi rychle a jsou jednoduché. Vytvoř si lepší a větší verzi sebe sama! Svět si zaslouží tvé skryté dary a talenty, které jsou ukryty hluboko v tobě. Proto neváhej a začni ještě dnes!

Terapie a koučink

Terapie a obecně práce s terapeutem a ještě lépe s koučem, je jeden z nejlepších způsobů, jak pracovat na uzdravení své minulosti a dosáhnout odpuštění. Je to proto, že kouč ti pomůže vidět věci z jiného úhlu a poskytne ti mnoho „aha momentů“, které vedou k vnitřnímu léčení. Navíc ti předám nástroje, metody a strategie, které tě naučím používat v praxi – v reálném životě, a můžeš z toho těžit celý život.

Mám rád tuto metodu, protože já, jako celostní terapeut a kouč, tě dovedu mnohem hlouběji do sebe a provedu tě tímto léčivým procesem. Pomocí koučinku můžeme spolu vyřešit všechny možné typy zranění a traumata, jako jsou znásilnění, zneužívání, šikana a mnoho dalšího.

Další fází koučinku je, když ti jako kouč předám metody, techniky a nástroje, které vedou k úspěšnému uzdravení tvé minulosti. Také ti ukážu správnou cestu a naučím tě, jak správně pracovat s emocemi a jak se sebou správně pracovat. Pokud ti tato cesta vyhovuje a chceš uzdravit svou minulost, zlepšit svůj život a vytvořit lepší verzi sebe samého, tak neváhej a využij terapie a koučinku.

Pokud se chceš nechat vést krok za krokem v našem online programu Cesta sebelásky s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi a navíc získat mnoho nahrávek, které přeprogramují tvé podvědomí na sebevědomí a uzdraví tvůj vztah k sobě, tak neváhej využít našeho online kurzu, který ti zaručeně pomůže stát se lepší verzí sebe samého!

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares