Z důvodů podobných těm, které byly zdůrazněny v předchozích bodech, mohou být názory nebo nápady posluchače v určitých situacích irelevantní. Vyjadřovat názory, když se nikdo neptá, přesvědčovat druhé o své vlastní pravdě, vnucovat své názory, vynášet morální nebo hodnotové soudy nebo předstírat pravdu – to vše je opakem empatie. Výsledky těchto reakcí jsou většinou kontraproduktivní, vytvářejí odstup, který je v mnoha případech nepřekonatelný. Klíčem je hledat toleranci, přijímat pohledy druhých, chápat a respektovat odlišnosti.