V tomto článku najdeš návod, jak přistupovat a řešit hádky, aby se tvůj vztah posunul na novou úroveň. Také zde najdeš nástroje, které ti pomohou zlepšit kvalitu tvých vztahů.

Dokonce na tebe čeká návod, jak zvládat hádky ve vztazích a jak jim předcházet. Řekněme si jaké jsou jejich příčiny a jak změnit postoj ke svému partnerovi včetně našeho vztahu, aby jsme vytvořili zdravý a silný vztah.

Co jsou to hádky

Hádka je emočně vypjatá situace, kdy dochází k výměně názorů mezi dvěma, nebo i více lidmi. Hádku lze také definovat jako krátkodobou neshodu vyvolanou odlišnostmi názorů.

Hádky lze brát také jako střet dvou, nebo více osobností za účelem dosažení svého. Hádáme se proto, že si chceme prosadit to svoje. Chceme něco získat, vyřešit nějaký problém, bojíme se ztráty a bolesti. V konečném důsledku jde o to, že chceme být pochopeni, respektováni a milováni. Každá hádka by postrádala smysl, kdyby jsme nechtěli být pochopeni a přijati.

Každý člověk má své základní potřeby jako být milován, chápán, respektován a přijat. Při hádkách ve skutečnosti nejde o to hádání se, ale o to, co tím partneři vyjadřují. Ve většině případů ve vztahu při hádkách partneři vyjadřují základní potřeby jako – prosím vyslechni mě, pochop mě, miluj mě více, nebo také může jít o upoutávání pozornosti na sebe. Za hádkou může stát i touha prosadit to svoje a to za každou cenu, ale to je jen skrytý projev nedostatku přijetí, pozornosti a lásky. A to hlavně a zejména z dětství, ale tento vzorec se neustále opakuje ve všech našich vztazích a je nutné, aby byl pochopen a uzdraven.

Hádky jsou ve skutečnosti jen nemoc z nedostatku. Například nemáme dostatek lásky, pozornosti, doteků, intimity, bezpečí, respektu a mnoho dalšího. Pokud na sebe partneři ve vztahu po delší dobu nemají čas a ignorují své potřeby a do toho nějaké ty starosti, nakonec dojde k nahromadění stresu, frustrace, pocitu odloučení a následnému výbuchu. Pak stačí velmi málo a ze všeho se začne dělat problém, který velmi rychle může vyústit v hádky a konflikty. Žena, která je citlivější a více emotivnější se v mužských očích stává hysterkou, která si naprosto ničeho neváží a stále něco partnerovi vyčítá. Žena pak nezájem může hodnotí jako sobeckost a necitlivost.

Hádky ve vztahu

Konflikt a hádka je příležitost pro růst. Když s někým důvěrně sdílíš svůj život, dojde vždy k neshodám. Někdy jich je spousta. Konflikty a hádky jsou naprosto normální, zdravé a někdy nutné, když je v sázce něco důležitého pro jednoho, nebo oba z partnerů.

Jeden nedávný vědecký výzkum zjistil, že páry se v průměru hádají 2 455 za rok. To je v průměru asi 7 hádek za den. Není divu, že jsou časté hádky ve vztahu běžnou záležitostí mnoha párů. Partnerské hádky jsou zcela běžné a přirozené, ale také to může být signál nefunkčního vztahu.

Konflikt v jakémkoli smysluplném vztahu je nevyhnutelný. (Jen se zeptejte Lenky, která je moje partnerka.) Žádní dva lidé nezpracovávají život přesně stejným způsobem a každý z našich jedinečných příběhů je výsledkem odlišné kombinace pohledu na svět, situaci, člověka, odlišných myšlenkových vzorců a emocionálních reakcí včetně určitého vžitého způsobu myšlení a zcela jiných návyků včetně odlišné výchovy. Z některého z těchto důvodů se páry mohou příležitostně, nebo většina z nich i často ocitnout v neshodách a to může rychle eskalovat v hádky.

Ale místo toho, aby se k tomu přistupovalo, že hádky jsou špatná věc, je důležité a řekl bych až nezbytné změnit úhel pohledu a postoj k hádkám a konfliktům ve vztazích. Hádky mohou být ve skutečnosti velmi přínosné a dokonce ze své terapeutické praxe i svého osobního života vím, že konflikt ve vztahu může být ve skutečnosti zdravý. Je příležitost dozvědět se více o sobě i o svém partnerovi a o tom, jak můžeme spolu spolupracovat jako tým. Samozřejmě to může být těžké vidět konflikty, problémy a hádky ve vztahu jako příležitost pro růst, když si naštvaný na svého partnera, nebo ti ublížil a způsobil bolest a tvá důvěra se podlomila. Ale existují strategie, které vedou k vyřešení konfliktů, problémů, nebo krize ve vztahu včetně hádek.

Zodpovědnost ve vztahu

Asi každý by se chtěl cítit a být více propojený se svým milovaným partnerem, manželem a se všemi milovanými ve svém životě. Je možné prohloubit větší pocit spojení, sounáležitosti, harmonie, komunikace, kompatibility a porozumění ostatním bez hádek? Rozhodně ano lze toho dosáhnout. Jedním z hlavních tajemství je zjistit, kde zadržuješ (škrtíš) svou lásku a nepřijímáš tuto osobu takovou jaká je.

První věcí, kterou je třeba pochopit o lidech a vztazích obecně je to, že každý má behaviorální rysy, vzorce, programy a charakterové nedostatky s nimiž není vždy snadné se vypořádat. Když tato chování vyvstanou u tvého partnera a ty je můžeš podvědomě vytlačit, přestaneš ho milovat a začneš ho činit zodpovědného za tvou emoční bolest. Můžeš ho dokonce začít obviňovat a přestat se dívat na sebe, nebo spíše do sebe a zjistit proč u tebe tato bolest vznikla, nebo co ti chce říct.

Až příliš často vidíme, že problém, nebo konflikt je mimo nás, namísto uvnitř nás samotných. Nechceme převzít skutečnou zodpovědnost ani vidět emoční vzdálenost, kterou vytváříme, protože věříme, že je chyba v našem partnerovi.

Ať už jsi se svým partnerem zažil jakékoli náročné zážitky, problémy, nebo konflikty nikdy to není jeho chyba, ale ani ta tvoje. Všechny problémy týkající se vztahů pramení z ran v naší minulosti (s největší pravděpodobností z dětství), které nebyly uzdravený.

Zrcadlení a uzdravení vztahu

Hlavní příčina veškeré bolesti pochází z hlubokého duchovního odpojení, které je uvnitř tebe pohřbeno. Když je srdce a duše ignorována, tak mysl (ego) vytvoří tuto myšlenku odloučení a myslíme si, že to je jeho problém a ne náš problém, který nám pomáhá růst. Když partner obviňuje druhého partnera, tak se tím okrádá o růst a rozvoj vztahů a dostává se do začarovaného kruhu, který nikam nevede. Naproti tomu když vidí problémy, překážky a hádky jako příležitost k růstu, tak získávají oba možnost uzdravit své staré rány, které jsou uvnitř pohřbeny.

O zrcadlení ve vztazích a našich partnerů se budeme bavit v další kapitole tohoto článku.

Klíčem zdravého a úspěšného vztahu a úspěšnému zvládnutí každé hádky je pomoci si navzájem se uzdravit. To znamená vytvořit prostor pro svého partnera, aby mohl být tím, kým musí být v tom okamžiku, kdy je naštvaný. Neznamená to, že zítra, celý měsíc, nebo po zbytek svého života to bude takhle, jednoduše to znamená, že to je právě dětská bolest, kterou právě vyjadřuje a prožívá. Ty se můžeš také z této lekce naučit být asertivní a nebrat nic z toho osobně a namísto toho mu dát lásku na místě, kde to nejvíce potřebuje.

Zrcadlení ve vztahu

Všechny tvé vztahy jsou pro tebe zrcadly. To znamená, že ti ukazují věci, které o sobě nemůžeš, nebo nechceš vidět. Tvé vztahy jsou také místem, kde leží největší potenciál pro tvé plné uzdravení, protože to jsou zrcadla, které ti ukazují tvůj odraz a tvůj vztah k sobě. Jednoduše řečeno, tvé vztahy ti ukazují, jaký máš postoj sám k sobě, co si o sobě myslíš, nebo čemu věříš.

Všichni jsou tvé zrcadlo. Toto je největší ze všech tajemství vztahů a jediné, které opravdu potřebuješ pochopit, aby se transformovaly všechny tvé vztahy. Řeknu ti to tedy znovu – každý člověk ve tvém životě je tvé zrcadlo. To znamená, že ostatní jednoduše odrážejí části tvého vlastního vědomí zpět k tobě, což ti dává příležitost skutečně vidět sebe a využít toto zrcadlo pro tvůj růst.

Kvality, které nejvíce obdivuješ u jiných lidí jsou ve skutečnosti i tvé vlastní a totéž platí pro ty vlastnosti, které se ti nelíbí. Pokud chceš ve svých vztazích cokoli změnit, buď tou změnou, kterou chceš vidět aneb změň prvně sám sebe.

Ano i všechny hádky, konflikty, rozchod, nebo nevěra a další problémy vztahu, to je všechno naše zrcadlo.

Zrcadlení a stinná stránka člověka

Každý člověk má v sobě ukrytou svou stinnou stránku, kterou se snaží skrýt a udržet jí skrytou před druhých lidmi, aby ji nikdo nemohl vidět ani ji objevit. Jednoduše nastavujeme, nebo se aspoň vědomě snažíme nastavovat jen tu světlou stránku a tu temnou a stinnou stránku potlačovat a skrývat.

Naše stinná a temná stránka a všechny naše problémy, bolesti, vnitřní zranění a zrady z dětství i minulých vztahů jsou v nás skryté a jsou uložené hluboko v našem podvědomí a to až na buněčné úrovni, takže je téměř nemožné je vidět, pokud nebude nabídnut jiný úhel pohledu, nebo nastavené zrcadlo jako odraz. To je jediná věc, která je může odhalit a odhalit tak jejich skutečnou povahu a vytáhnout je z hluboké temné propasti na světlo, kde s nimi můžeme pracovat a uzdravit je.

Tento zrcadlový odraz se ukazuje skrze vztah s jinou lidskou bytostí. (Proto jsou vztahy nejproblémovější oblastí života, protože skrze vztahy zažíváme ty největší a nejtěžší zrcadla. Ale na druhou stránku vztahy slouží k neskutečné transformací a uzdravení, pokud oba partneři jsou vědomě nastavení na tento záměr.)

V praxi to znamená, že své vnitřní podvědomé zranění, bolest a utrpení z minulosti si projektujeme na své partnery, kteří nám jen ukazují naše nezpracované vzorce, programy, bolesti, utrpení z minulosti. Když se tomuto procesu plně otevřeme a přijmeme svoji zodpovědnost, tak vznikne spojení na hluboké, upřímné, autentické a osobní úrovní, kde se tvé problémy mají šanci dostat se na povrch, aby se odhalily a uzdravily. Nejúžasnější věc je, že čím intimnější je vztah, tím silnější a dokonalejší bude tvůj léčebný proces.

Hádky a minulost

Většina našich problémů a konfliktů ve vztahu včetně hádek pochází z naší minulosti.

Jako děti se u nás tvoří formuje podvědomí od zhruba narození do věku cca 6 – 7 let. V tomto období všechno, co vidíme, slyšíme, zažijeme a dostane se do naší pozornosti, tak se ukládá do našeho podvědomí ve formě nějakého programu, vzorů myšlení, nebo chování, návyků, které utváří náš život. Problém spočívá v tom, že tyto vzory, programy a návyky z našeho podvědomí přenášíme do současných situací a vztahů. Podle těchto programů a vzorů si k sobě přitahujeme konkrétní partnery, kteří nám odkrývají naše staré a nedořešené zranění z minulosti na povrch, aby jsem se mohli uzdravit.

Každý z nás má svého vnitřního kritika v sobě. Je to ten kritický vnitřní hlas, který se vytváří z negativních postojů a interakcí v našem vývoji (dětství). Tento hlas je jako krutý a zlý trenér, který interpretuje svět kolem nás a dokonce může být mnohem hlasitější a silnější, když jsme emocionálně rozrušení. Je to také problém pro naše vztahy. Může zhoršovat a zveličovat situace, které prohlubují naše reakce a vedou k dalšímu konfliktu.

Ano i vnitřní kritik uvnitř nás může způsobovat hádky ve vztahu, pokud s ním neumíme správně pracovat a necháme ho, aby nás ovládl. Například zcela bezvýznamný komentář, nebo poznámka od našeho partnera může být přeložena do rozsáhlé a tvrdé kritiky. Například – to je podruhé, kdy mi připomněla naše plány na pátek večer. Myslí si snad, že jsem idiot? Pak mohou vznikat zcela zbytečné hádky a konflikty.

Uzdrav svou minulost a uzdravíš své vztahy

Pokud chceš uzdravit své vztahy a přestat řešit neustále ty stejné konflikty a hádky ve vztazích, tak musíš uzdravit svou minulost. Musíš definovat vzorce myšlení a chování, postoje včetně svých návyků, které si převzal od svých rodičů, z výchovy, od bývalých partnerů a nahradit je novými. Důležitou součástí je uzdravit vnitřní bolestí a emoční traumata včetně negativních vzpomínek, které zůstaly pohřbeny na dně tvého podvědomí a negativně ovlivňují a poškozují tvé vztahy i tvůj život.

Pokud k tomuto nedojde, tak budeš znova a znova potkávat ty stejné partnery, kteří ti budou způsobovat ty stejné zranění.

Uzdravení tvé minulosti a sebeláska je klíčem pro harmonické vztahy

Pokud chceš vystoupit ze začarovaného kruhu a uzdravit své vztahy, tak jsi na správném místě. Naučíme tě krok za krokem, jak uzdravit svou minulost, negativní programy, myšlenkové vzory, návyky a způsob chování, který poškozuje tvé vztahy i tvůj život.

Naučíš se používat velmi jednoduché a efektivní metody, nástroje a techniky, které ti pomohou dosáhnout úžasné transformace. Zvýší se tvé sebevědomí, začneš vnímat svou skutečnou hodnotu, která plyne z tvého sebepřijetí.

Zlepší se kvalita tvých vztahů a naučíš se pomocí jednoduchých nástrojů ovládat svou mysl včetně negativních emocí a myšlenek. Proto neváhej a využij našeho online kurzu cesta sebelásky, kde na tebe čeká mnoho dalšího včetně několika řízených meditací a vizualizací + podprahové nahrávky a programování mysli na přeprogramování podvědomí na sebepřijetí a zvýšení sebevědomí a zlepšení vztahů.

 

odpusteni-minulosti

Příčiny a důvody proč vznikají hádky

Existuje celá řada různých důvodů proč se lidé, nebo partneři ve vztahu hádají. Ale pojďme si říct ty nejčastější a nejdůležitější důvody a příčiny vzniku hádek ve vztahu.

 

 • Peníze a finance – Peníze jsou velmi častým důvodem vzniku problémů a hádek ve vztahu. S nedostatkem financí přichází určitý stres a nátlak na to platit dluhy, účty a zabezpečit rodinu a to může vést k emocionální podrážděnosti a nátlaku z jedné strany. To vše může eskalovat hádkami.
 • Děti – Hádky o to, kdo pohlídá dětí, nebo kdo dítě nakrmí a přebalí jsou hlavně u nových rodičů velmi časté. S dítětem přichází určitá odpovědnost. A když se přidá nedostatek času tak to může vést k různým konfliktům. POZOR – hádky mohou velmi negativně ovlivnit výchovu a pozdější život dítěte.
 • Manipulace a dosažení svého – Každá hádka svým způsobem je o tom, dosáhnout svého. Pokud je vztah založený na nátlaku a manipulaci pro dosažení svého, tak se takový vztah stává toxickým a hádky jsou nevyhnutelné.
 • Nespokojenost ve vztahu – Často to bývají dlouhodobě neřešené problémy, nespokojenost s tím kam, nebo jak se vztah vyvíjí. Rozdílné životní cíle a pohledy včetně rozdílných koníčků a zájmů.
 •  Strach a žárlivost – Strach obecně je do jisté míry velkou pohromou pro každý vztah. Například strach, že mě partner opustí, nebo podvede. Pak vznikají žárlivé scény, které vedou k hádkám a konfliktům.
 • Emoce a pocity – Existuje spousta lidí, kteří jednoduše skrze hádky ventilují svoje emoce a pocity a jinak to prostě neumí.
 • Nízké sebevědomí a závislost – Toto bývá častý problém a téměř vždy vede dříve, nebo později k ukončení vztahu. Pokud je vztah založený na závislosti namísto lásky, tak se vztah stává toxickým pro oba partnery. Nízké sebevědomí a neustálé ujišťování od partnera může být také velkým důvodem k hádkám.
 • Přechozený vztah Tento problém není až tak ojedinělý, jak by se mohl zdát. Jednoduše přechozený vztah, který už člověka nebaví, nic mu nepřináší, nikam ho neposouvá, ale přesto zůstává s člověkem jen kvůli nějaké jistotě, nebo dětem. Vnitřně člověk chce vztah opustit, ale přesto se rozhodne zůstat. To vždy vede k řadě konfliktům a hádkám.
 • Špatná nebo nedostatečná komunikace – Toto je velmi časté. Když ve vztahu vázne komunikace, tak umožňujeme více prostoru pro hádky a konflikty. Obzvláště pokud nejsme upřímní a neumíme se otevřeně bavit o svých pocitech a problémech. Komunikace je dovednost číslo jedna pro harmonický a zdravý vztah.
 • Rozdílné názory – Ego je potvora že? Mám na něco určitý názor, ale partner říká, že nemám pravdu a tvrdí pravý opak. Kdo má pravdu? Samozřejmě nikdo a zároveň oba, protože realita je závislá na pozorovateli. Pravda = úhel pohledu. Ale co když ani jeden nechce ustoupit a tlačí to přes mrtvolu? Pak vznikají zcela zbytečné hádky a že se to děje velmi často.
 • Sex Ano i kvůli sexu je možné se hádat.
 • A mnoho dalšího…

Jak zvládat hádky ve vztahu

Pokud chceš svůj vztah změnit, nebo uzdravit a přestat se hádat na každodenní úrovni, musíš spolu se svým partnerem začít spolupracovat. Každodenní hádky jen ukazují na nespokojenost obou partnerů a ta se dá řešit jen za předpokladu, že se na nápravě budou podílet oba dva. Vztah není jen o jednom člověku a pokud má vztah fungovat, tak se na něm musí pracovat. Vztah je jako zahrada, pokud o ní pečujeme, tak budeme mít nádhernou krásnou rozkvetlou zahradu plnou šťavnatých plodů, ale pokud se o ní nebudeme starat, tak na ní bude růst jen plevel. A stejné je to i ve vztahu.

Dlouhodobě neřešené problémy, špatná komunikace a další aspekty vedou vždy ke konfliktům, hádkám a často i k předčasnému rozchodu a konci vztahu. Vztah je v podstatě týmová hra a spolupráce. Musíš se spolu se svým partnerem naučit spolupracovat. Mnoho párů spolu jen bojuje a diví se, že jím vztah nefunguje.

Záměr vztahu a cíle

Začni tím, že si s partnerem a sebe uděláte každý den čas a jako první je důležité si určit záměr vztahu. To znamená, co chcete se vztahem udělat a kam se chcete posunout. Ale pozor, aby se váš vztah někam posunul, musíte mít oba stejný záměr a chtít oba to stejné. Pokud to bude chtít jen jeden z partnerů a druhý ne, tak je zde jen velmi malá šance na nějaký posun. Tento faktor dokládá i vědecká studie, která ukazuje, že páry, které mají společné cíle a nastavený záměr pro jejich vztah jim pomáhá vytvořit zdravější a kvalitnější vztah.

Pokud chce každý od vztahu i od života něco jiného, tak je dobré zvážit rozchod. Přeci nemůžeme nutit toho druhého, aby chtěl a dělal to, co chceme my. To nelze a navíc je to sobecké. A pokud se my přizpůsobíme partnerovi a uděláme to, co chce on, tak tím přestáváme žít svůj vlastní život a žijeme život svého partnera a nikdy nemůžeme být šťastní.

Všechno začíná u komunikace, ale o té se budeme bavit níže v tomto článku.

Emoce

Emoce jsou neuvěřitelně komplikované a není neobvyklé, že se naše emoce dostanou do potíží při komunikaci s naším partnerem nebo partnerkou. Už jste někdy řekli přesně to, o čem víte, že vašemu partnerovi ublíží nebo vás rozruší? Šance máte. Dostalo se vám to, co jste chtěli, a zlepšení vašeho vztahu? Šance jsou, že ne. Proč říkáme škodlivé věci, věci, o kterých víme, že nás posunou dále od toho, abychom měli vztah, který chceme. A pak to v našich vztazích budeme dělat znovu a znovu? No, emoce jsou komplikované.

Když jsme emocionálně vzrušení, tak jsou ovlivněny také naše kognitivní a fyzické systémy. To znamená, že když dokážeme regulovat a řídit své emoce, tak můžeme také regulovat naší schopnost přemýšlet o konkrétní situací, problémů, konfliktů, nebo hádce a o tom, jak jednáme. V tomto případě můžeme jednat způsoby, které zvyšují blízkost a intimitu ve vztahu a vedou k růstu a rozvoji vztahů a hlavně ke konstruktivnímu řešení. Ale na druhou stranu, když začneme být příliš emocionálně vzrušení (pod párou emocí), tak se začneme úzce zaměřovat na snahu dostat se z těchto nepříjemných stavů a pocitů, nebo z nich uniknout. A rozhodně budeme jednat způsobem, který můžeš ublížit nám, partnerovi a celému našemu vztahu a to určitě nechceš.

Emocionální reakce

Největší chybou při konfliktu nebo hádce ve vztahu je, že jeden z partnerů, nebo ještě hůř oba reagují hned a snaží se jednat pod vlivem emocí. Ten, kdo se nechá ovládat svými emocemi, tak nemůže myslet konstruktivně a najít řešení jakéhokoliv problému. Pokud neovládáš své emoce, tak ony ovládají tebe a tím pádem čti dále, protože máme pro tebe návod, jak zlepšit svůj život a zejména kvalitu svých vztahů a jak efektivně přistupovat k hádkám. Emoční inteligence a schopnost zvládat a správně řídit své emoce je velice důležitou součástí, jak zlepšit vztah.

Pokoušet se vyřešit problém, nebo hádky, když se oba partneři cítí emocionálně vzrušení, je riskantní a často způsobuje další problémy a poškozuje náš vztah.

Pokud se chceš vyhnout dalšímu zranění v okamžiku, dejte si oba dva svolení odstoupit a dát si čas na dýchací místnost. I něco tak jednoduchého, jako je krok na sklenici vody nebo cvičení uklidňujícího dechového cvičení, vám může pomoci shromáždit vaše myšlenky a vrátit se rychleji do emočně neutrálního stavu.

Některé páry používají různé strategie a plány pro hádky a řešení konfliktů ve vztahu. Jako je například dohoda, že je v naprosto pořádku opustit konflikt, hádku a vypjatou situaci, aby se zabránilo její eskalaci. Až se uklidní, tak přijde čas na to si o všem promluvit a najít společně řešení. Jiné páry si například plánují čas o několik hodin, nebo dní později, aby se ke konverzaci vrátili, jakmile emočně oba vychladnou. Důležité je počkat, až budou oba partneři v klidu a budou připraveni objektivně řešit jejích problém.

Dechové cvičení a meditace

Principem je nereagovat okamžitě. Při každé hádce by jste se spolu s partnerem měli pokusit o krok zpět. Udělejte si oba dechové cvičení, nebo můžete meditovat a zklidnit svou mysl (emoce a myšlenky). Uvolněte se a zkuste se podívat na situaci z klidnějšího nebo objektivnějšího hlediska. Ze své praxe vím a hlavně ze svého života mám vyzkoušeno a otestováno, že omezení okamžité reakce je jedním z prvních kroků k tomu, aby jsi mohl ovládat své emoce. To je zvláště důležité během hádky a dalších konfliktů ve vztahu.

Vědomé dýchání ti pomůže dostat tě zpět z napjaté a vyhrocené situace, nebo hádky a vrátit tě zpět do těla a do přítomnosti. Mnoho lidí používá dýchací techniky jako způsob, jak zvládat úzkost, deprese a záchvaty paniky, ale také lze použít dýchání k řízení svých emocí v hádkách. Dýchání je technika velmi podobná jako všímavost, která se používá ke zklidnění mysli, redukci stresu a hlavně vede do přítomnosti (tady a teď).

Vždy si udělej čas na dechové cvičení, meditací, zasportuj si, jdi na procházku a vyčistí si hlavu, protože to ti umožní reagovat klidnějším a vhodnějším způsobem. Okamžitá reakce může vést k vyslovení věcí, kterých by jsi jinak litoval. Někdy dokonce emocionálně vyhrocená situace, nebo hádka může vést až k fyzickému násilí, proto se okamžité reakci snaž vyhnout.

Ovládni svou mysl včetně svých emocí a myšlenek a tím ovládneš celý svůj život

Pokud chceš ovládnout svůj život, tak musíš prvně ovládnout svou mysl.

Čekají na tebe rychlé, jednoduché a efektivní nástroje a terapeutické techniky krok za krokem, které ti pomohou ovládnout svou mysl. Naučíš se zvládat negativní myšlenky a emoce způsobem, který ti přinese růst. Naučíš se, jak uzdravit svou minulost, zvýšit své sebevědomí a také, jak si nastavit zdravé hranice.

To vše a ještě mnohem více tě čeká v našem online kurzu cesta sebelásky.

 

strach-a-emoce

Ego

Pokaždé, když zjistíš, že jsi naštvaný a chceš obviňovat svého partnera, tak nahlédni hluboko dovnitř sebe a zeptej se sám sebe – Co to moje ego vnímá, že ztratilo a chce se pokusit získat zpět tím, že budu obviňovat svého partnera? Existují stovky, nebo snad dokonce tisíce možných vnímaných ztrát, které zahrnují například ztrátu svobody, ztrátu bezpečnosti, ztrátu spojení, ztrátu moci, ztrátu respektu, ztrátu míru, ztrátu lásky atd.

Například si představ, že tvůj partner zapomene na tvé narozeniny a nekoupí ti žádný dárek. Tvoje ego pak může toto selhání interpretovat jako „on mě opravdu nemiluje“, což vytváří pocit ztráty lásky. Když tvoje myšlenka vytvoří tento příběh, můžeš obvinit svého partnera ze svých pocitů, což způsobí ještě větší vzdálenost ve vztahu.

Žiješ v současné době ve vztahu založeném na egu (závislosti), nebo na lásce? Níže uvedená tabulka ti pomůže určit, do jaké míry je tvůj vztah založený na lásce, nebo na egu. Udělej si chvilku a vyzkoušej si tento náš test.

V tomto testu buď upřímný, aby jsi věděl zda tvoje odpověď skutečně pochází z ega, nebo od srdce. Možná si budeš chtít udělat poznámky, které použiješ k tomu, aby jsi mohl na sobě pracovat, aby jsi udělal přechod ke vztahu založeného na lásce v případě, že je tvůj vztah založený na egu.

Vztah založený na egu – závislosti:

 • Zaměřuješ se na to, co nedostáváš od svého partnera. Možná nemáš dostatek lásky, pozornosti, nebo čehokoliv dalšího.
 • Vyžaduješ schválení od svého partnera.
 • Hluboký pocit nejistoty.
 • Žárlíš na svého partnera, který tráví čas s ostatními.
 • Kriticky pro vás a vašeho partnera.
 • Obviňuješ svého partnera za něco, co se stalo v minulosti nebo by se mohlo stát v budoucnosti.
 • Dlouhý seznam očekávání, který musí být splněný, aby jsi se cítil dobře.
 • Hry o moc a kontrolu ve vztahu, obviňování a manipulace.
 • Neustálé pokusy změnit partnera ke svému obrazu.
 • Naprostá neschopnost vydržet sám – závislost na partnerovi.

Vztah založený na lásce:

 • Zaměřuješ se na to, co dostáváš od svého partnera.
 • Cítíš se plně milovaný bez ohledu na to, co tvůj partner říká nebo dělá.
 • Jsi spokojený sám se sebou.
 • Dokážeš trávit čas jen sám se sebou.
 • Nevadí ti, že tvůj partner tráví čas s ostatními.
 • Schopnost užívat si samotu a poskytnutí samoty a svobody partnerovi, kdykoli ji potřebuje.
 • Neobviňuješ svého partnera, protože plně přijímáš zodpovědnost.
 • Nehledáš na svém partnerovi chyby, ale přijímáš ho takový, jaký je.
 • Oba partneři se starají sami o sebe. Emocionální stav není závislý na stavu partnera.
 • Vzájemné podporování vývoje a růst partnera na zachování vlastních hodnot.

 

Otevři své srdce

Otevřít své srdce a nechat ho otevřené je důležité, aby nedošlo k narušení energie vztahů. Často se stává, že lidé ve vztahu čelí různým krizím, odporu, strachu, zradě nebo jakékoli výzvě ve vztahu a následně uzavírají svá srdce a stahují se. Nechávají se ovládnout strachem a bojí se dalšího zklamání. Pokud se plně neotevřeme ve vztahu svému partnerovi, tak tím vytváříme určité bariéry, které narušují vztah a jeho energii. Jinými slovy se uzavíráme před bezpodmínečnou láskou a dostáváme se ze srdce do ega.

Kdykoliv se stane něco negativního ve vztahu, problém, hádky, krize, nebo cokoliv dalšího, tak se zeptej sám sebe, jak mohu využít tuto okolnost pro můj další růst a vývoj? Tento druh přístupu ti umožní odhalit dokonalost skrytou pod všemi těmi úsudky, egem a negativními emocemi, které jsou na povrchu a zatemňují tvou mysl, nebo spíše tvé vědomí a nebo ještě lépe tvé srdce. Když si položíš tuto otázku, tak tvá mysl se začne uvolňovat, otevírat a vidět možnost pro tvůj růst a rozvoj. Stačí jen změnit pohled na situaci.

Čím více uvidíš tuto dokonalost, tím širší je tvé srdce a tím silnější je tvá energie lásky a tím snazší je pro tebe spojení se se svým partnerem na nejhlubší nejintimnější úrovní. Uvidíš, jak moc se o tebe tvůj partner stará a zajímá, když touha obviňovat se navzájem je pryč. Pokud nezůstane ve vztahu nikdo, kdo má potřebu obviňovat, tak je toto hluboké láskyplné spojení, kde plně přijímáte oba všechny aspekty toho druhého. V tomto stavu přijetí se nachází hluboká bezpodmínečná láska ke tvému partnerovi i k sobě.

Pohled skrze lásku a srdce

Když se podíváme objektivně a ze širšího úhlu pohledu na situaci, tak můžeme vše přijmout a nechat to pustit. Dokonalost každé lidské bytosti je často skrytá pod ego-bahnem. Pod tím vším tam je ten úžasný nablýskaný a jedinečný diamant. Pokud náhodou uvidíš nějakou nedokonalost na svém partnerovi, vztahu, nebo kdekoliv jinde, tak je nutné vystoupit z tohoto egoistického způsobu myšlení a jít do svého srdce. Upřímně nikdo nemůže vědět, že to, co se děje (ač to může být na první pohled špatné) není náhodou pro nejvyšší dobro transformace naší duše.

Mysl vidí jen malý kousek reality. Nemůže pochopit, jak všechno ve vesmíru přirozeně do sebe zapadá jako obrovský harmonický celek. V den, kdy si uvědomíš, jak bezvýznamné může být tvé vnímání reality, můžeš ustoupit od starého nefunkčního modelu této iluze(matrixu) a uděláš si větší a komplexnější obrázek o skutečné podstatě a hlavně se ji naučíš cítit v srdci – zdroji tvého bytí. To je jediný způsob, jak můžeš zažít všechno, co se děje naprosto dokonalé ve všech směrech a otevřít dveře k osvíceným zkušenostem z tvých vztahů.

Pro otevření srdce můžeš využít naší nahrávku níže, která ti pomůže aktivovat a uzdravit tvou srdeční čakru a otevřít své srdce. Informace, jak s nahrávkou pracovat najdeš v popisku videa (nutné se překliknout na youtube).

Hádky – empatie a soucit

Hluboké spojení s tvým partnerem začíná empatií a končí soucitem. Po dobu 60 sekund zkus vstoupit do jeho bot a představit si, jaké to musí být, žít jeho život, být v jeho těle a zabývat se situací, ve které se nachází. Prozkoumej víry a životní okolnosti, kterým čelí, aniž by jsi ho jakkoliv soudil, nebo se snažil cokoliv změnit, nebo odlehčit. Jednoduše to vše přijmi přesně tak, jak to je. Pokud se rozhodneme jít cestou přijetí, namísto pokusu o opravu a změnu, tak dochází k uzdravení našeho vztahu i sebe samých a dáváme také svolení k relaxaci a objetí těch částí v nás, které odmítáme a snažíme se je potlačit. Ať už dáváme cokoli, je to nakonec to, co dostáváme.

Když praktikuješ přijímání všeho, co vidíš uvnitř svého partnera, začneš cítit tuto božskou dokonalost ve svém partnerovi, ale i sobě. Všechny konflikty, problémy, překážky a důvody, které jsi cítil a vznikly mezi vámi se najednou prostě zdají irelevantní a mizí. Příčinou nepohodlí a negativních pocitů je to, že tvé ego je připoutáno k určitému výsledku.

Ego se bojí ztráty lásky, protože neví, že zdroj nekonečné lásky je ve tvém duchovním jádru. Veškerou lásku, kterou potřebuješ můžeš opravdu mít. Je to vše dostupné uvnitř tebe, jakmile odstraníš závoj iluzí zakalující tvoji mysl.

Komunikace

Špatná komunikace má za následek hádky, konflikty a problémy ve vztahu. Příčinou drtivé většiny nedorozumění ve vztahu je neschopnost vyjádřit své potřeby a to vede dále k jejich nepochopení a nenaplnění.

Komunikace je podle mě tou nejdůležitější dovedností číslo jedna pro úspěšný a harmonický vztah. Pokud neumíš komunikovat, tak ani vše ostatní ve tvém vztahu nebude fungovat.

Jak tedy začít a přestat se hádat? Udělejte si s partnerem na sebe pravidelně čas. Na začátku bude ideální, když to bude každý den. Časem už nebude nutné toto praktikovat denně, ale třeba jednou za týden, nebo měsíc. V tomto vymezeném čase se budete učit společně komunikovat.

Dále by jste se měli oba také zajímat o to, co se děje v mysli nejen u sebe, ale i u tvého partnera. Měl by jsi se začít zajímat o to, co tvůj partner prožívá, jak se cítí, na co myslí, čeho se bojí, co ho trápí, ale také co by před tebou nejraději schoval. Také je dobré se zajímat a promluvit si o tom za co se stydí a jaké jsou jeho slabiny. Důležité je naučit plně a upřímně vyjádřit své myšlenky a pocity. Další součást, na kterou je nutné se zaměřit – jsou potřeby. Promluvte si společně o tom jaké máte potřeby, do jaké míry jsou naplněny, nebo nenaplněný. Co vám ve vztahu chybí, co by jste chtěli zlepšit a co můžete udělat hned pro zlepšení vztahu?

Právě díky těmto negativním aspektům, které se často odehrávají někde na pozadí se často hádáme a to někdy i každý den. Prakticky si to mnohdy ani vůbec neuvědomuje, že se něco takového děje. Vůbec netušíme, že něco nevědomě před partnerem schováváme a nebo ještě hůře bereme to, že to automaticky náš partner musí vědět, protože nás přeci zná.

Odpuštění

Jednou z nejmocnějších věcí, kterou můžeš udělat, je naučit se ovládat a praktikovat odpuštění. Pokud neseš zášť vůči partnerovi, nebo někomu jinému ať už je to velká nebo malá zášť, tak se držíš této negativní situace a její energie, která tě tahá dolů a negativně ovlivňuje na mnoha úrovních a ve všech oblastech života. Pokračování v rozzlobení, zášti, vzteku, nebo jiné negativní emocí ti způsobí určitou emocionální újmu a vnitřní bolest, která tě zraní a to z dlouhodobého hlediska. Stejné energie se přitahují a proto když se držíme pocitů, jak nám někdo ublížil, ukotvujeme naší energii v minulosti a v budoucnu přitahujeme další podobný scénář a tak to pokračuje znovu a znovu… dokud nevyřešíme a neuzdravíme minulost a nedojde k odpuštění.

Pokud se chceš naučit odpouštět a hlavně se naučit krok za krokem, jak uzdravit svoji minulost včetně toho, jak ovládnout svou mysl (negativní emoce a myšlenky), tak neváhej využít našeho online kurzu CESTA SEBELÁSKY.

Pokud se nenaučíme, jak odpustit a pustit bolest, která se stala, nedovolujeme sobě být plně otevřený, dostupný, živý a přítomný tomuto božskému okamžiku. Když nemůžeme lidem odpustit, naše bytí se stává uzavřené, stažené a zavíráme si tímto srdce. Čím rychleji se můžeme naučit pustit bolest a trauma, tím méně času trávíme v bolesti a utrpení. Držet zášť z minulosti s kýmkoli pouze brání naší schopnosti stát se pozitivní otevřenou milující bytostí, která projevuje bezpodmínečnou lásku.

Pro odpuštění můžeš také využít naší vedenou meditaci ho’oponopono níže, která ti pomůže v tomto procesu.

Vedená meditace pro hluboké odpuštění

Nebo můžeš využít naší vedené meditace pro hluboké odpuštění níže, která ti pomůže odpustit tvému partnerovi, nebo osobě, která ti ublížila a způsobila vnitřní bolest.

Tato meditace ti pomůže se osvobodit a uzdravit tvůj život na mnoha úrovních včetně tvých vztahů, zdraví a celkově zlepšit kvalitu tvého života.

Hádky a sociální sítě

Trávíš více času s chytrým telefonem, nebo na sociálních sítích než se svým partnerem a to dokonce i během rande?

Technologie nám umožňuje být neustále online a spojit se se světem, ale také nás může ještě více od sebe oddělit. A to zejména platí pro dnešní mladé páry.

Ve skutečnosti dvě nedávné studie ukazují, že mobilní telefony mohou mít negativní dopad na tvé partnerské vztahy. A nejsou to jen mobilní telefony, ale i sociální sítě jako je instagram, nebo facebook. To vše může vést ke konfliktům ve vztahu a mohou vznikat hádky.

Místo času, který trávíš na sociálních sítích, nebo mobilním telefonu, věnuj svůj čas na zlepšení vztahu.

jak-zvladat-sve-emoce
0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares