V tomto článku se podíváme na to, jak se zbavit deprese krok za krokem. Budu s tebou sdílet svůj příběh, protože jsem si ve svém životě taký prošel depresí a nakonec jsem se z ní dostal a to úplně sám bez jakékoliv pomoci.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

V tomto článku najdeš pohled na depresi hned ze dvou stran. Jedna strana je můj osobní příběh a mé zkušenosti jakožto člověka, který si sám prošel depresí. Dokázal jsem se uzdravit sám, bez jakékoliv odborné pomoci a bez léků.

Na druhé straně jako mentor, kouč a celostní terapeut mám za sebou stovky klientů, kteří trpěli depresemi. Pracoval jsem s těmito klienty a vím, co jim pomohlo a co naopak ne.

Když spojím obě tyto zkušenosti, tak mě toho hodně naučili a mnoho jsem pochopil. Jsem přesvědčený, že všichni máme v sobě tu sílu a moc se zbavit deprese i dalších psychických a duševních poruch a fyzických nemocí bez jakýchkoliv léků a jiné chemie.

Všechno s tebou budu sdílet v tomto článku a samozřejmě jako vždy zde najdeš i vědecké studie a příběhy našich klientů, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to deprese?

Dost velká část lidí si zaměňuje depresi a depku, ale ve skutečnosti depka nemá s depresí absolutně nic společného.

Depka je přechodný krátkodobý stav, kdy se člověk cítí smutný, nebo zklamaný nějakou událostí v životě. Například to může být rozchod, stres, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby a podobně. Být smutný a mít negativní náladu z těchto situací i když trvá pár týdnů, neznamená, že člověk trpí depresemi i když má několik příznaků, které naznačují depresi.

Deprese je velmi vážná psychická porucha, která negativně ovlivňuje to, jak se cítíme, jak myslíme a jednáme. V praxi to znamená, že narušuje každodenní činností člověka. Oproti depce je deprese závažná dlouhotrvající psychická porucha, která trvá několik měsíců a dokonce i let. Způsobuje pocity smutku, ztrátu motivace, neschopnost radovat se a těšit se, nebo také ztrátu zájmu o jakékoliv činnosti, člověk cítí beznaděj a v těžších formách i ztrátu a vůli žít. Může to vést k různým emočním i fyzickým problémům a může to velmi výrazně snížit a omezit schopnost člověka fungovat v životě, v práci i osobním životě.

Toto bylo pojetí deprese řekněme z povrchového hlediska založené na následcích samotné psychické poruchy. Řekněme, že jde o určitý úhel pohledu západní medicíny, který vidí člověka jen jako fyzickou bytost z masa a kostí. Problém je v tom, že jsme mnohem více než jen hrouda masa a kostí. Jsme také duše a vědomí. Proto ti teď řeknu svůj vlastní úhel pohledu na depresi z duchovního a mentálního hlediska.

Duchovní tajemství deprese

Deprese nastává když bolest, kterou bychom měli cítit z naší ztráty je potlačena a není vnímaná jako součást našeho duchovního růstu a další zkušenost v průběhu života. Když odstrčíme a potlačíme tyto nepříjemné pocity dostatečně hluboko a budeme to dělat dost dlouho, tak vytvoříme zeď, která bude blokovat příjemné pocity (na fyzické rovině se to odrazí změnou fyziologie v těle a poměrem vyplavování hormonů). Je to proces, který náš učí jak ovládat život na velmi hluboké úrovni. Není to něco, čemu by jsme se měli vyhýbat. Naše duše zde přišla, aby jsme se naučili, jak překonat jednu z nejnáročnějších životních zkušeností, kterou může člověk mít a díky tomu mohli vyrůst a stát se nejlepší verzí sami sebe.

Prvním krokem, jak se dostat z této šedo-černé situace je pochopit co je to deprese a proč se nám děje. Důvodem proč se deprese stále projevuje, je náš vědomý, ale i podvědomý odpor a vyhýbání se emočním traumatům z naší minulosti.

Pokud cítíme, že nejsme dostatečně silní, aby jsme se vypořádali se svou bolestí, tak můžeme tuto bolest kompenzovat tím, že se obrátíme na drogy, alkohol, televizi, sex, jídlo, nebo další stimulanty. Pak říkáme, že si užíváme života na maximum tím, že využíváme každé možné zábavy, které najdeme, ale hluboko uvnitř víme, že se vyhýbáme bolesti, které se uvnitř bojíme. Vnitřně se bojíme svých démonů a tak je potlačujeme hlouběji a hlouběji. Proti čemu bojujeme, nebo vzdorujeme to přetrvává. Čím silnější je odpor, tak tím méně jsme schopní najít vnitřní cestu klidu k vyřešení zkušeností, kterým se snažíme vyhnout. Pokud je toto vyhýbání prováděno dostatečně dlouho, tak bude nakonec táhnout naši mysl i srdce dolů cestou emocionálního zoufalství, smutku, beznaděje do hluboké a temné deprese.

Skrytá cesta deprese

Deprese přichází, pokud se vyhýbáme přímé konfrontaci nějaké zkušenosti, která je zde, aby jsme díky ní mohli vyrůst a stát se lepší verzi sebe samého. Pokud své duši nedovolujeme růst a získávat zkušenosti, tak přichází deprese jako volání o pomoc od naší duše. Naše duše je zde aby se učila, získávala zkušenosti a rostla. Na tomto principu je založen celý vesmír. Vesmír se neustále rozpíná, expanduje a zvětšuje a stejně tak funguje celá naše společnost která se neustále vyvíjí. V tomto vesmíru existuje jediná konstanta, která platí vždy a v celém vesmíru a tou je jistota. Je to jistota, že nic nikdy není a nebude stejné. Všechno v tomto vesmíru se mění, vyvíjí, expanduje. Jediná konstanta tohoto vesmíru je změna. Pokud stagnuješ v životě, nežiješ v souladu se svou duší (svým srdcem), tak může přijít deprese jako ukazatel toho, že je potřeba to změnit.

Jedno z největších tajemství uzdravení deprese pochází z prozkoumání hluboce potlačených pocitů, které zůstávají na dně naší nejhlubší emoční propasti, která byla pokryta vrstvami závislosti. Zkoumání bolesti, kterou máme není tak nesnesitelné, když víme skutečný důvod, proč tam stále zůstává. Důvodem, proč se naše bolest nikdy neléčí je to, že nás přirozeně přivolává do našeho vnitřního duchovního zdroje Zdrojem naší nejvnitřnější bytosti je místo, kde se nachází náš největší klid, ticho a absolutní uzdravení. Když si uvědomíme, že největší duchovní zkušenost na nás čeká na konci temného tunelu v podobě světla a našeho osobního a duchovního růstu, tak bolest, které jsme se vyhnuli se náhle stane největším tajemstvím, které můžeme otevřít, prozkoumat a vyrůst ve svou nejlepší verzi sebe samého.

Antidepresiva nejsou řešení ale zničení

Deprese stejně jako jakákoliv psychická i fyzická nemoc je ukazatel změny. Tělo s námi tímto způsobem komunikuje a říká nám, že takto dál žít nemůžeme a je potřeba udělat změny ve svém životě. Naše tělo s námi komunikuje různými způsoby, ale u deprese je to nejčastější pomocí emocí. Problém nastává tehdy, kdy člověk neumí správně naslouchat svým emocím a tudíž i svému tělu. Všechny tyto „negativní emoce“ nám ukazují směr a cestu, která vede na novou dráhu života, plnou uzdravení, štěstí a vnitřní harmonie.

Deprese je jen přechodný stav, kdy se cítíme nešťastně a nejsme naplnění a proto je zde, aby nám ukázala směr ke štěstí. Na konci každého tunelu je světlo a stejně tak depresivní stav je přechodný, aby jsme mohli díky němu objevit světlo v podobě štěstí, vnitřního naplnění a míru v nás samotných.

Emoce vs. antidepresiva

Většina lidí neumí a dokonce ani nechtějí rozklíčovat své emoce a vzkaz, které jim tělo posílá. Neumí a ani nechtějí se naučit pracovat se svými emocemi a měnit svůj život, protože daleko pohodlnější je jít k doktorovi a nechat si napsat antidepresiva. Antidepresiva potlačují naše emoce a tím ztrácíme kontakt sami se sebou, svým tělem a jsme zcela plně oddělení od svého zdroje.

Každá lidská bytost se narodila, aby překonala omezení. Každý den dostáváme řadu konkrétních výzev, které musíme překonat, takže můžeme růst, učit se z našich chyb a stát se lepší, silnější, zdravější, šťastnější a chytřejší verzí sebe samého. Pokud se chceš osvobodit svůj život, tak se dostaň do kontaktu s těmi emocemi, z nichž máš sklon utéct a vyhnout se jim. Často se jedná o pocity, jako je odmítnutí, strach, selhání, vina, hanba, zoufalství, beznaděj, pocit ztracení, nemilovanost a další. Nikdo nemá rád tyto zkušenosti, přesto je dobré si připomenout, že každý z nich je jen dočasný. Jednoduše přicházejí a pak zase odejdou. Každý negativní pocit se projevuje, protože má v sobě něco vynikajícího, aby jsme se o sobě něco naučili, dozvěděli a získali nové zkušenosti.

Kdybychom neměli negativní emoce a pocity, tak bychom nemohli poznat sami sebe ani růst. Skutečně silnou, tvůrčí a nezastavitelnou magickou bytostí se stáváme teprve tehdy, když jsme překonali své masivní vnitřní démony, které jsou ukryty v našem nitru.

Antidepresiva nebo štěstí?

V tomto vesmíru je vše založené na změně. Celý vesmír neustále roste, expanduje, rozpíná se a mění se. Stejně tak i naše společnost se neustále mění a stejné je to s námi. Negativní emoce přichází jako katalyzátor ke změně, aby jsme mohli získat informace o sobě, překonali své limity, získali nové zkušenosti a stali se nejlepší verzí sami sebe. Antidepresiva ti vezmou tuto možnost a udělají z tebe tělo bez duše a emocí.

V celém vesmíru se střídá den a noc, tma a světlo, bouřky s deštěm a slunečná obloha, zima a léto. Stejně je to i v našem životě. Vždy, když přijde nějaký negativní pocit, deprese, nebo úzkost je to jen dočasný stav, který nás naviguje ke změně. Ukazuje nám kde je to světlo na konci tunelu, ale antidepresiva tě o tuto možnost připravují.

Tělo je velmi zajímavý živý stroj v tom, že když jsou v našem těle uloženy těžké emoce a nejsou správně zpracovaný, fyzicky se po nějaké době projeví jako nějaká porucha, nemoc, psychický stav, deprese a další. Antidepresiva tě utlumí tak, že nejsi v kontaktu se svými vnitřními zraněními, traumaty, emocemi a tudíž je nemůžeš vyléčit a jsi odsouzen k doživotnímu utrpení.

Já ti nabízím možnost volby. Můžeš žít svůj život i nadále na antidepresivech a trápit se, nebo se můžeš zbavit deprese a antidepresiv jednou pro vždy a stát se svobodným. Můžeš konečně zažít štěstí, radost a pocit naplnění a naplnit tvou nejlepší verzí života, proto nezapomeň využít této možnosti níže.

Jiri-Capovec-jak-se-zbavit-stresu

Jak jsem se zbavil deprese – můj příběh

Myslím, že dospívání každého člověka charakterizuje období krize identity, kdy hledá sám sebe, neví co od života chce, kdo skutečně je, kým chce být a kam směřovat. Je to součást každého dospívajícího člověka zpochybnit to, jak vnímal a definoval sám sebe do této doby na základě hodnocení rodičů a dalších autorit a získat svou identitu na zcela nové úrovni a to na základě vlastního sebepoznání a sebepřijetí, hledání vlastních vnitřních hodnot, názorů, postojů a hledání vlastního místa ve světě.

A přesně o tomto je můj příběh, když jsem na střední škole dospěl do krize identity. Kdy jsem začal vnímat, že můj život a můj pohled na sebe, na celkovou společnost a celý svět, který jsem získal od svých rodičů a jiných autorit je zcela zkreslený a absolutně nevyhovující. Začal jsem zpochybňovat své hodnoty, svou cestu a postoje a způsoby jakým jsem vnímal tento svět a díval se na tuto společnost. Všechny ty rady rodičů, rodiny a jiných autorit, abych se učil, našel si pořádnou práci, oženil se, založil rodinu a maximálně jednou za rok si našetřil na dovolenou… K čertu s takovým životem. Uvědomil jsem si, že takový život nechci. Nebudu přeci žít život někoho jiného a hlavně žít život, který žije 90% lidí na této planetě?

K čemu to vedlo

Začal jsem se zamýšlet proč všichni dělají to stejné a nejhorší na tom je, že každý takový člověk si neustále stěžoval na svůj život, na systém, na práci a politiky. Všude kolem sebe jsem viděl lidi z rodiny, přátelé, známé jak žijí tímto způsobem života a uvědomil jsem si, že takto skončit nechci. Moje okolí bylo pro mě odstrašující případ a ukázalo mi jaký život žít nechci a za to jsem těmto lidem vděčný.

Možná si teď říkáš jak jsem mohl trpět depresemi, když jsem si toto uvědomil a zjistil jsem co nechci. Je to jednoduché věděl jsem co nechci, ale ani náhodou jsem nevěděl co chci, kým chci být, co chci dělat. A nejhorší na tom je, že v mém okolí nebyl nikdo, kdo by mi ukázal jinou cestu pro život. Školský systém nás vedl k tomu, aby jsme byli jen ovečky bez vlastního názoru, našli si práci a dělali otroky pro tento systém. Školský systém zničil v nás ten zbytek tvořivosti, kreativity a jedinečnosti, která nám ještě zbyla z výchovy našich rodičů.

Byl jsem úplně na dně

Najednou mi přestal dávat život smysl. Začal jsem se cítit frustrovaný a měl jsem depky. Později se ukázalo, že nešlo o žádné depky ani frustraci, ale že jsem trpěl depresí. Celé dny jsem jen spal a byl jsem i přesto unavený a bez energie. Můj stav se postupně zhoršoval až jsem začal bulat školu, neměl žádnou motivaci ani chuť něco dělat se svým životem, protože by to stejně nemělo smysl a skončil bych jako otrok v nějaké práci. Nevěděl jsem co se svým životem a hlavně jsem neviděl ani náznak nějaké možnosti jak to změnit. Jako třešnička na dortu byl rozchod s tehdejší přítelkyní, kdy jsem už přestal mít radost ze života, pocit naplnění a přišel o veškeré štěstí. Není divu později jsem zjistil, že to nebyla láska, ale závislost a stavěl jsem jí na první místo a byla pro mě „smyslem života“.

Zašlo to až tak daleko, že mě přestali bavit veškeré aktivity a nic mi nedávalo smysl. Tehdy se i objevili myšlenky na sebevraždu. Cítil jsem úplnou bezmoc a beznaděj. Myšlenky typu proč zde vůbec jsem. Nebude lepší to skončit? Jsem zde úplně zbytečný. Všem na světě bude beze mě lépe. Vše vyvrcholilo pokusem o sebevraždu, kdy nebýt jedné osoby, tak už tu dneska nejsem. Nechybělo moc a dneska jsem tu už nemusel být. Byl jsem na úplném dně.

Přišla změna

Nakonec jsem začal hledat informace a souvislosti. Začal jsem se ptát sám sebe a hledat informace na internetu. Našel jsem si mentory a začal navštěvovat různé kouče, terapeuty, semináře a kurzy a investoval jsem do sebe čas, úsilí a peníze. Nakonec jsem došel k tomu, že jediný kdo mi může skutečně pomoci jsem já sám. Nasbíral jsem mnoho a mnoho zkušeností, informací, technik a metod a začal je aktivně používat a pracovat na sobě. Postupně jsem se zbavil deprese a začal žít úplně nový život.

Co jsem díky depresi získal a pochopil

Dnes jsem vděčný za svou depresi a jsem rád, že jsem si jí mohl projít. Díky depresi jsem objevil kdo skutečně jsem a jaký je můj smysl v tomto životě. Objevil jsem cestu, která mě baví, přináší mi to radost a štěstí a hlavně mě naplňuje. Začal jsem více starat o svou mysl a žít jinak v souladu se svou duší (srdcem) a také jsem se naučil poslouchat své tělo. Deprese je to nejlepší co mě potkalo, protože mi odstartovalo životní změnu ke svému vysněnému životu.

Tato cesta mi dala strašně moc zkušeností a pochopení, že každý člověk má v sobě neuvěřitelnou moc a sílu překonat jakékoliv problémy v životě včetně všech nemocí. A nejlepší na tom vše je, že bez použití jakýchkoliv léků a zbytečné chemie, která ničí naše tělo a zdraví. Ano nebyla to snadná cesta, ale stála za to i když jsem málem skoncoval se svým životem. Díky depresi jsem se stál lepší verzi sebe samého a jsem za to vděčný i za to, že jsem to zvládl sám bez použití jakékoliv pomocí doktorů a léků.

Jak se rozhodneš ty?

Smutné na tom je, že dnešní západní medicína, lékaři a farmaceutický průmysl na depresi předepisuje jedny z nejnebezpečnějších léků typu antidepresiva a myslí si, že se vše vyřeší. Jak mohou léky a tabletky pomoci člověku objevit smysl života, cíle v životě, objevit svou podstatu to kým je, kam chce jít a kým chce být? Jednoduše nemohou. Navíc ještě tyto léky způsobují závažné vedlejší účinky a také způsobují velké problémy při jejich vysazení a proč? Jednoduše je to byznys. Máš možnost volby můžeš žít celý život na antidepresivech a nechat si tak zničit život, nebo se můžeš jednou pro vždy zbavit deprese i škodlivých pilulek a začít žít plnohodnotný život plný radosti, štěstí a naplnění. Pokud chceš žít plnohodnotný život tak máš před sebou možnost využít našich služeb a stát se nejlepší verzi sebe samého.

Příznaky deprese

Každý člověk je individuální a u každého člověka budou jiné příznaky deprese. Existuje několik velmi častých až pravidelných příznaků, které spojuje lidi, kteří trpí depresemi. Níže najdeš ty nejčastější příznaky, které mívají lidé trpícími depresemi.

 • Pocit smutku nebo depresivní nálada.
 • Ztráta zájmu nebo potěšení z aktivit, které dříve přinášeli radost a potěšení. Neschopnost radovat se.
 • Změny chuti k jídlu a změny ve stravování například úbytek na váze, nebo přibývání na váze.
 • Ztráta zájmu, nedostatek až vymizení potěšení z oblíbených aktivit.
 • Závislosti jako nadměrné pití, užívání drog a další.
 • Snížení sexuální touhy.
 • Problémy se spánkem.
 • Ztráta energie a zvýšená únava.
 • Pocit bezcennosti a provinilosti.
 • Ztráta zájmu a smyslu života.
 • Zhoršené soustředění a rozhodování. (Neschopnost soustředit se, obtížné plnění úkolů, zpožděné reakce během rozhovorů a další).
 • Drastické změny nálad a úzkosti.
 • Myšlenky na smrt, nebo sebevraždu.
 • Kognitivní schopnosti jako jsou myšlení, nebo mluvení jsou pomalejší a opožděné.
 • Snaha utéct před realitou a také vyhledávaní samoty.

Jak poznám že mám deprese?

Když intenzivní smutek, včetně pocitů beznaděje a bezcennosti trvá mnoho dní až týdnů a brání nám žít náš vlastní život, může to být něco víc než smutek a depka. Může jít o klinickou depresi – léčitelný zdravotní stav.

Pro zjištění zda trpíš depresí, je nutné vědět jestli máš pět, nebo více z těchto příznaků po dobu alespoň 2 týdnů.

 • Depresivní nálada po většinu dne (smutek).
 • Téměř každý den se cítíš unavený, nebo máš nedostatek energie.
 • Téměř každý den se cítíš bezcenně nebo provinile.
 • Těžko se soustředíš, pomaleji a špatně se rozhoduješ.
 • Nemůžeš spát, nebo spíš až příliš často. Obecně problémy se spánkem.
 • Praktický každý den nemáš o žádné aktivit téměř žádný zájem ani jiné potěšení. Nedokážeš se radovat.
 • Často přemýšlíš o smrti nebo sebevraždě.
 • Cítíš se neklidně, zpomaleně, nebo zmateně.
 • Ztratil jsi, nebo přibíral na váze v důsledku poruchy přijmu potravy, nechutenství k jídlu, nebo nadměrné touze po jídle.
 • Cítíš se často podrážděný a také míváš úzkosti.
 • Ztratil potěšení a smysl v životě.
 • Máš smutné, úzkostné, nebo prázdné pocity.
 • Nic ve tvém životě nedává smysl a ztratil jsi chuť žít.

Příčiny depresí – jak se zbavit deprese

V první řadě bych ti chtěl říct, že neexistuje jedna příčina, která způsobuje depresi. Dokonce ani u dvou různých lidí se nejedná o stejnou příčinu. Každý člověk je jiný, má za sebou jiný životní příběh, jiné zkušenosti, jinou cestu a proto je důležité ke každému člověku přistupovat velmi individuálně.

Nyní se s tebou podělím o ty nejčastější a nejdůležitější příčiny deprese, které tuto psychickou poruchu způsobují. Ve své terapeutické praxi mám za sebou desítky klientů, kterým jsem pomohl zbavit se depresí a sám jsem se zbavil deprese ve svém životě.

Podle posledních odhadů WHO (světová zdravotnická organizace) žije více než 300 milionů lidí s depresí, což je nárůst o více než 18% mezi lety 2005 a 2015. Tak pojďme společně toto číslo zmenšit.

Depresivní stavy přichází k člověku jako informace, která ukazuje na hlubší problém. Někde v jeho životě něco nefunguje, nebo jde někde sám proti sobě, nemá zpracovanou minulost, nebo potlačuje své emoce a podobně. Proto je vždy potřeba odhalit a pracovat na odstranění příčiny, protože jinak se tyto stavy mohou neustále vracet. Proto nezapomeň číst dále, aby jsi odhalil skutečné příčiny depresí.

Jak se zbavit deprese – betonová džungle

Není divu, že je na světě čím dál více lidí, kteří trpí depresemi, protože jako společnost žijeme v betonové džungli. Vyměnili jsme stromy, louky, lesy, přírodu za sídliště, domy, parkoviště, nákupní centra. Ztratili jsme kontakt s přírodou a tím i sami se sebou.

Je to opravdu velký problém, protože příroda má neuvěřitelnou moc a sílu. Příroda léčí a uzdravuje, ale my jsme dali přednost technologiím, mobilům, sociálním sítím, diskotékám a zapomínáme na tu nejdůležitější… tou je matka země.

Ruku na srdce jak často a na jak dlouho právě ty chodíš do přírody? Každý den alespoň na minimálně dvě hodiny? Nemyslím tím jít do přírody s mobilem v ruce, nebo být jinak rozptýlený. Ale mám na mysli vědomě být přítomný tady a teď a splynout s přírodou, poslouchat zpěv ptáků, šum stromů, proud vody, jiné zvířata, objímat stromy, chodit na boso, užívat si pobyt na sluníčku trávit čas v přírodě v plné přítomnosti.

Pokud to začneš dělat pravidelně, tak se stane něco neuvěřitelného. Najednou se začneš uzdravovat, ale tento proces uzdravení bude jiný, protože bude zevnitř směrem ven, nikoliv naopak. Jednak budeš trénovat mindfulness (všímavost – přítomný okamžik), ale taky necháš přírodu, aby dělal to co umí nejlépe. Sluníčko a vitamín D je nezbytný pro naše tělo a hlavně naše zdraví. V přírodě se naučíš jak být více v kontaktu sám se sebou, svými emocemi, svou myslí a svým vnitřním zdrojem. Rozvineš kreativitu a intuici, která je taky velkým problémem a příčinou depresí, ale o tom v další často tohoto článku. Uzemníš se a získáš neuvěřitelně silnou energií a mnoho dalších výhod.

Příroda vs. betonová džungle

Bohužel mám ze své vlastní zkušenosti a terapeutické praxe jiné zkušenosti. Většina lidí, kteří trpí depresemi bohužel tráví většinu času doma, v posteli mezi čtyřmi zdmi a nemají žádný kontakt s přírodou, sluníčkem, čistým vzduchem, zvířaty, matkou zemí. Jen celé dny leží v posteli, spí a přichází o energii. Sport a pohyb, pobýt v přírodě, kreativní činnosti a aktivity, koníčky dávají člověku energii a hlavně smysl života o kterém tu ještě bude řeč.

Další velmi důležitý faktor, který ovlivňuje naše fyzické i psychické zdraví je stres a náš duševní stav. Jaký je rozdíl mezi životem ve městě a životem na horách, nebo někde na vesnici v přírodě? Já moc dobře vím jaký je to rozdíl, protože jsem si zažil obojí a rozdíly jsou až k neuvěření. Vyrůstal jsem ve středním městě zvaném Karviná, kde jsem žil více než 20 let. Pak jsem bydlel rok v Ostravě a moc dobře vím, jaké je to žít ve městě plném smogu, kde není téměř žádná příroda, jen samý beton, sídliště a co je nejhorší všude jsou lidé, kteří neustále někam spěchají. Život ve městě je o mnoho rychlejší než někde v přírodě na vesnici a proto jsou lidé ve městě neustále ve stresu.

Také jsem bydlel a nyní bydlím v přírodě na horách, kde kolem baráku jsou stromy, příroda, zvířata, hory a když vyjdu ven, jsem hned v kontaktu s přírodou. Lidé tady na horách ve vesnici jsou více v kontaktu s přírodou, jsou daleko méně ve stresu. Když člověk přijede z města na vesnici, nebo na hory, tak se zdá jakoby zastavil čas. Nikdo zde nespěchá, všichni mají moře času a užívají si přírody. Lidé na vesnici a na horách se také dožívají daleko vyššího věku a jsou zdravější než lidé žijící ve městě a betonové džungli.

Cesta z deprese vede skrze přírodu

Rozhodně cesta jak se zbavit deprese je začít trávit více času v přírodě. Být plně v přítomnosti bez telefonů a jiné elektroniky a internetu. Plně si užívat dary přírody, které nám nabízí. Nejlepší co můžeš udělat je spojit meditací a pobyt v přírodě. Můžeš meditovat někde na louce, v lese u vody, nebo meditovat jen tak při procházce v přírodě ideálně boso.

Dokonce i vědecké studie, které poukazují na to jak pobyt v přírodě pomáhá zlepšovat a podporovat naše duševní zdraví a pomáhá při depresi. Vědci zjistili, že ti, kteří se procházeli přírodou, měli nižší aktivitu v prefrontální kůře, mozkové oblasti, která je aktivní během ruminace, což je stav, kdy se opakují myšlenky, které jsou spojené s negativními emocemi.

Další zkoumání ukazuje jaký negativní účinek má technologie a další faktory na depresi a jak může naše duševní pohoda a zdraví ovlivnit pozitivně depresi.

Jsi průměrem 5 lidÍ…

Tvé okolí, lidi se kterými trávíš nejvíce času mají na tebe větší vliv než si myslíš. Existuje jedno pravidlo, které ovlivňuje celý tvůj život a to zní: Jsi průměrem 5 lidí se kterými trávíš nejvíce času. Tvé návyky, myšlení, chování, víry a přesvědčení, jednoduše celý tvůj život se odvíjí podle toho s kým trávíš nejvíce času.

Největší výhra je mít kolem sebe lidi, kteří tě přimějí věřit v sebe a svou vlastní sílu. Lidé, kteří tě inspirují, motivují a podporují k tomu, aby jsi se stal nejlepší verzí sebe samého. To je nejdůležitější pravidlo pro úspěch v životě ale taky jak být šťastný, pozitivní a vyrovnat se s nástrahy života. Pokud máš kolem sebe ty správné lidi, tak ani žádná deprese, nebo jiný psychický problém tě nemůže připravit o tvoji vnitřní sílu.

Na druhé straně, pokud máš kolem sebe lidi, kteří v tebe nevěří, pohrdají tebou, ponižují a zesměšňují tě, okrádají tě o energii, vidí ve všem problém, neustále si jen stěžují a podobně, tak v tobě mohou tyto depresivní stavy vytvářet a prohlubovat. Čím více času budeš trávit s těmito lidmi, tím více energie tě to bude stát. Jen velmi ztěžka se dokážeš dostat z deprese, pokud máš kolem sebe takto negativní lidi. Budou tě stahovat dolů a čím více se tomu budeš bránit, tím více tě to bude stát tvé energie.

Jak to změnit

Pokud budeš žít v nemocné společnosti mezi lidmi, kteří jsou nemocní, nebo neustále mluví a stěžují si na své zdraví, na svět, život a jsou neustále nespokojení, tak se s tím dříve nebo později začneš ztotožňovat. Možná si to ani vědomě neuvědomuješ, ale na podvědomé úrovní – to ovlivňuje tvé návyky, myšlení, chování, tvé pocity a další faktory, které vytváří tvou realitu. Stejně tak to platí, pokud budeš trávit čas s pozitivními, inspirujícími a podporujícími lidmi, tak to zlepšíš kvalitu tvého života. Jsi průměrem 5 lidí, se kterými trávíš nejvíce času a jde o tvé zdraví, práci, peníze, štěstí, spokojenost v životě, osobní růst, vztahy a další. Proto pozor na to jaké lidi máš kolem sebe.

Vědci zjistili,že lidé a přátelé se kterými trávíme pravidelně svůj čas, také mají velký vliv na naše štěstí a spokojenost v životě a tím i přímý vliv na depresi.

Proto existuje jedno velmi jednoduché cvičení, které ti pomůže odstartovat změnu ve tvém životě, tím, že změníš lidi, se kterými budeš trávit čas. Toto cvičení najdeš ve videu níže. Takže si ho nezapomeň pustit.

Vliv prostředí ve kterém žiješ

Prostředí ve kterém žiješ, pracuješ a jednoduše trávíš nejvíce času má také určitý vliv na to jak se cítíš a v jakém se nacházíš duševním rozpoložení.

 • Kde trávíš nejvíce času denně?
 • Je to tvoje práce?
 • Je to tvůj domov?
 • Jak se na tomto místě cítíš?
 • Jak na tebe toto místo působí?
 • Jaké emoce a pocity v tobě vyvolává?
 • Jaké vzpomínky v tobě toto místo vyvolává?

Odpověz si na všechny tyto otázky, protože ti pomohou zjistit jak na tebe působí tvé prostředí. Pokud toto místo v tobě vyvolává negativní pocity, vzpomínky, stres, frustraci, nebo jiné negativní pocity, tak je na čase to změnit. Je potřeba si místo, kde trávíš denně nejvíce času ať už domov, práce, nebo obojí upravit, tak aby v tobě vyvolávalo příjemné pocity a podporovalo duševní pohodu.

Někdy je potřeba změnit prostředí ve kterém žijeme, nebo pracujeme, ale to je v pořádku. Možná už nechceš žít ve městě, ale chceš bydlet někde na horách, v přírodě. Nebo už nechceš pracovat v hlučné stresující kanceláří, ale pracovat z pohodlí domova, nebo někde v přírodě, nebo soukromě v kanceláři s výhledem na moře, nebo hory.

Nevíš kdo jsi ani kým chceš být

Když se člověk dostane do situace, kdy nezná sám sebe, neví kdo je ani kým chce být, nebo kam chce směřovat, tak dříve nebo později se to nějak projeví. Nejčastější právě se toto projevuje depresí a můj případ je toho důkazem. Ve své terapeutické praxi jsem také zažil ne jeden případ, kdy se klient trpící depresemi potýkal s tímto problémem.

Celý tento proces objevování toho kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat je záležitost sebepoznání. Sebepoznání je celoživotní cesta zkoumání skrze naše vnitřní já, které se snaží zjistit, kdo jsme, náš potenciál, náš účel v životě a jaké hodnoty principy nás vedou na různé životní cesty a k různým překážkám. Cesta nás nakonec vede k sebepoznání, které nám umožní vést se k situacím a zkušenostem, ve kterých budeme prosperovat a růst.

Sebepoznání jako cesta z deprese

Sebepoznání je základní součástí osobního růstu. Musíme si najít čas, abychom zjistili, kdo jsme jako člověk, ale i jako duše a jako celek. Toho je dosaženo prostřednictvím sebereflexe. Sebereflexe nám umožňuje myslet a zkoumat naše činy, preference, pocity, hodnoty, přesvědčení, emoce a myšlenky. Protože jsme všichni odlišní ve způsobu, jakým myslíme, cítíme, jednáme a učíme se vnímat svět, tak je užitečné věnovat čas sebereflexi, abychom získali lepší vhled do sebe. Sebepoznání je pro nás způsob, jak prozkoumat naší individuální a jedinečnou osobnost, přirozenost, hodnoty, přesvědčení a mnoho dalšího. Konečným cílem této cesty sebepoznání je zjistit, kdo jsme a co nás dělá jedinečným, ale také co nám přináší štěstí, radost a naplňuje nás.

Pokud jsme od sebe odpojení a neznáme své hodnoty, nejsme na správné cestě, žijeme život někoho jiného, nevíme kdo skutečně jsme, kým chceme být, co chceme dělat a žijeme v jakém si módu autopilota a děláme věci, protože se dělat mají a dělají je všichni, tak jsme absolutně odchýlení od své podstaty. Pak jsme nešťastní, nic nám v životě nedává smysl, nic se nám nedaří, život se stává těžký a nakonec přijde deprese jako informace pro vnitřní změnu.

Možná i ty stojíš na rozcestí a pokud ano, tak si nezapomeň stáhnout naší pracovní knihu níže a objevit sám sebe. Zjistí kým chceš být a kam chceš směřovat. Také objevíš svůj smysl v životě a životní poslání, stavíš si cíle, kterou jsou v souladu s tvým srdcem a mnoho dalšího.

Smysl života a životní poslání

Ztráta smyslu života, nebo životního poslání je jednou z vůbec nejčastějších psychologických příčin deprese. Smysl života a životní poslání je něco co dává našemu životu význam a smysl. Je to něco co nám přináší radost, štěstí, energii a pocit naplnění.

Pokud člověk nemá žádný smysl v životě, nebo o něj přijde, tak se najednou člověku zřítí celý jeho svět i život. Najednou takovému člověku přestává život dávat smysl a nemá důvod pro co žít. Následně přichází často deprese a negativní a temné myšlenky, pocit marnosti, nuda a další. To vše může vést až k sebevražedným myšlenkám a sklonům. V takovém případě je důležité najít nový smysl života.

Negativní pocity, deprese a další stavy způsobené ztrátou smyslu života a životního poslání, je možné překonat, pokud je dostatečně prozkoumáme. Tyto pocity a stavy jako je například i depresivní stav se nám snaží ukázat cestu. Díky negativním pocitům, depresím a dalším „psychickým poruchám“ se můžeme více dozvědět o sobě i o své podstatě a objevit dráhy života, které budou v souladu s naším srdcem a s naší duší.

Celé je to o procesu sebepoznání. Deprese není nic jiného než si dát pauzu od svého starého života a vydat se cestou do svého nitra k sebepoznání. Možná se teď ptáš jak poznat sám sebe? Jak se vydat na cestu sebepoznání a jak najít smysl života a životní poslání? Odpovědí najdeš v naší pracovní elektronické knize, kde objevíš nejen sám sebe, ale také objevíš svůj smysl života, životní poslání a projdeš si hlubokým sebepoznáním. Součástí pracovní knihy je i 11 videí, které ti pomohu najít správný směr v životě, tak neváhej a stáhni si SEBEKOUČINK ještě dnes.

Jak překonat depresi – cíle v životě

Cíle dávají našemu životu smysl. Díky cílům máme v životě cestu, díky které získáváme zkušenosti a můžeme růst. Cíle jsou pro náš duševní i fyzický rozvoj jednou z nejdůležitějších složek. Mezi depresemi a životními cíli existuje velmi úzké spojení.

Člověk, který nemá v životě žádné cíle, neví co od života chce, kým chce být ani kam chce směřovat často zjišťuje, že si opřel žebřík o nesprávné dveře. Pokud máš opřený žebřík o cizí dveře, tak nakonec zjistíš, že ani nežiješ svůj život, ale žiješ život někoho jiného, který ti nepřináší štěstí, radost ani pocit naplnění. Takový člověk často zjistí, že jde nesprávným směrem až vyleze po žebříku nahoru. Problém je v tom, že tyto dveře, které nejsou určeny pro tebe tě stály mnoho energie a už nemáš sílu ani motivaci hledat a vydat se cestou, která je pro tebe, tvou duši a srdce správná.

Výsledkem takového počínání je dost často deprese. Člověk se cítí bez energie, nic mu nedává v životě smysl a propadá do stavu deprese. Často se setkávám s lidmi i ve své terapeutické praxi, kteří se ženou za cizími cíli, které jim nepřinášejí radost, pocit naplnění, štěstí a ještě je stojí zbytečně mnoho energie. Deprese je odrazem našeho vnitřního stavu a hlavně se nás snaží zastavit, aby jsem se zamysleli nad svým životem. Nad tím kam směřujeme, co od života chceme, přezkoumali své hodnoty, svůj smysl života, své cíle, jestli jsme v životě šťastní a cítíme radost a pocit naplnění, nebo nikoliv.

Pokud chceš objevit ve svém životě smysl, vědět jak si určit cíle, které budou v souladu s tvým srdcem a budou ti přinášet radost, štěstí a pocit naplnění, tak neváhej využít náš SEBEKOUČINK, kde najdeš pracovní knihu ke stažení a mnoho dalšího.

Potlačené vnitřní trauma a emoce vs. deprese

Pokud chceš ovládnout svůj život, tak musíš ovládnout svou mysl a zejména své emoce. Negativní emoce k nám přichází, aby jsme je mohli transformovat. Každá negativní emoce nám jen ukazuje směr a cestu. Emoce nás vedou na cestu sebepoznání. Emoce jsou nezbytnou součástí růstu, protože díky negativním emocím můžeme růst a získávat zkušenosti.

Tajemstvím je, že nepřitahuješ k sobě a do svého života to, na co si myslíš, ale tím, co cítíš. Všechno jsou vibrace a přitahuješ ty věci, se kterými jsi ve vibrační rezonanci. Tvoje vibrace jsou tvé pocity. Tvé pocity přitahují tvé zážitky. Tvé zdraví je odrazem tvého duševního stavu, který je vytvářen tvými pocity. Získáním kontroly nad svými emocemi ti pomůže stát se duševně silnější.

Všechny potlačené emoce, traumata, minulost, vnitřní bolest se budou k tobě nestálé vracet a komplikovat ti život, dokud nebudou uzdravený.

Tělo mysl a duše jako řešení

Pokud se chceš naučit zvládat depresi a plně se uzdravit, úzkosti a jiné psychické problémy, tak musíš provést změny na úrovní těla, mysli a ducha. Je potřeba vytáhnout na povrch a zpracovat své potlačené emoce, které se snaží dostat na světlo světa, je potřeba uzdravit své vnitřní traumata které se snaží uvolnit a uzdravit. Musíme změnit postoje a myšlení jakým se díváme na sebe, společnost, svůj život i celý svět. Musíme zvyšovat své vibrace a oprostit se od strachu. Strach je nejnižší vibrace v tomto vesmíru a láska je nejvyšší, ale volba je na tobě jakou cestou se vydáš.

Dobrou zprávou je, že deprese, úzkost a další psychické problémy jsou léčitelné. Celý osobní a komplexní přístup k péči o mysl, tělo a duši prokázal trvalé výsledky a to nejen v mé osobní zkušenosti a terapeutické praxi, ale i všude po celém světě. Ovládnutí mysli a emocí je klíčový aspekt, pokud jde o léčbu deprese a naše TERAPIE A KOUČINK je považovaný za velmi účinný nástroj k posílení a propojení těla, mysli a duše do vzájemné rovnováhy jednotlivců za pomocí nástrojů a technik, které mohou být každý den používaný k uzdravení deprese, úzkosti a jiných psychických problémů.

POZOR máš před sebou skvělou možnost naučit se pracovat se svou myslí a emocemi. Techniky, kterou ti pomohou jak správně ovládat své emoce, jak zpracovat potlačené emoce a naučit se pracovat s negativními myšlenkami. Ale taký jak uzdravit své vnitřní trauma, bolesti a obecně minulost a mnoho dalšího. Proto neváhej a využij naší akce níže.

Ztrata nějakého aspektu života

Pro všechny z nás jsou v životě důležité určité a konkrétní hodnoty. Jestliže se někdo opírá o jednu jedinou hodnotu, tak se stává smyslem jeho života. Pro ženy to často bývá výchova dětí a u mužů jde o práci. Ale co když tuto hodnotu ztratíme a tím ztratíme i smysl života? Například dětí dospějí a odejdou z domu, nebo dostaneme padáka, či odejdeme do důchodu? Pak se nám může stát, že se nám zboří celý náš život a můžeme propadnou depresi, protože jsme ztratili svou jedinou hodnotu a smysl života, který nám přinášel radost, štěstí a naplňoval nás.

Ve své terapeutické praxi jsem zažil už několikrát takovýto případ. Nejčastější problém bývá právě závislost na partnerovi. Stejně jako v mém případě, když jsem prožíval depresi, tak stavíme partner na první místo, jsme na něm závislí a žijeme jenom pro něj. Je pro nás vším a stává se v našem světě pro nás smyslem života (příčinou takové problému je problém se sebeláskou, proto můžeš využít našeho online kurzu CESTA SEBELÁSKY). Ale co když pak o něj přijdeme? Celý náš svět i život se zbortí jako domeček z karet a po nějaké době může přijít z čistá jasná deprese. Stejné příběhy svých klientů jsem zažil na téma matka a výchova dětí a následný odchod z domu, nebo u můžu zmíněnou práci, kdy muž přijde o práci a je konec.

Cesta vnitřního štěstí

Pokud nemáš ve svém životě sebe na prvním místě, nemáš koníčky a aktivity, které ti přináší radost, štěstí a pocity naplnění, nejsi vnitřně šťastný, tak můžeš svůj smysl života vložit do vnějšího světa jako je partner, nebo partnerka a podobně. To s sebou nese velké riziko, protože se ztrátou často přichází deprese a další problémy.

Jediná cesta je najít skutečné štěstí a to je ukryto v tobě. Protože štěstí je jen vnitřní stav tvé mysli. Najdi hodnoty, aktivity a způsob života, nebo životní styl, který tě bude dělat šťastným, přinášet ti radost a pocit naplnění. A věř, že tvůj život už nikdy nebude stejný jako doposud.

Maska vs. autentičnost a sociální sítě

Žijeme ve společnosti, kde nám je neustále říkáno co máme dělat, kým nebo čím máme být, jak by měl vypadat náš život. Žijeme ve světě sociálních sítí jako je facebook a instagram, kde je nám předkládaný „ideální život“ podle kterého se většina lidí snaží žít, nebo se mu alespoň přiblížit.

To vše vede k tomu že ztrácíme sami sebe, svoji autentičnost a jedinečnost. Jednoduše nejsme sami sebou. Přestáváme žít svůj život a žijeme život někoho jiného. Žádný člověk nemůže být skutečně vnitřně a dlouhodobě šťastný pokud není sám sebou.

Pokud člověk není sám sebou a není autentický, tak žije život někoho jiného a tím jde sám proti sobě. V dnešní době je normální potlačovat své svobodné, autentické a jedinečné já. Na první pohled se to může zdát jako velmi příjemné, protože tě mohou mít lidi rádi, můžeš získat více přátel, možná i více peněz, nebo lepší práci. Nakonec tě obklopí vnější štěstí, ale vnitřně budeš naprosto prázdný a mrtvý. Jako důsledek takového života, kdy jsi potlačil, nebo ztratil sám sebe se může objevit deprese, aby jsi si uvědomil, že tento život tě nedělá šťastným, nenaplňuje tě, nepřináší ti radost a vede k destrukci.

Musíš si uvědomit, že každý člověk je sám o sobě originál. Všichni jsme dokonalý a jedineční právě takový jací jsme. To, že každý je jiný nás činí jedinečné, protože neexistuje žádná kopie a všichni jsme originál. Proto musíš objevit v sobě svou jedinečnou originalitu a nechat jí se skrze sebe projevit.

Sociální sítě a deprese

Všechny ty fotky a videa ze sociálních sítí jako je facebook a instagram nemají nic společného s realitou. Je to jen iluze. Ale co dělá mnoho lidí? Pokud se budeš snažit přiblížit, nebo dosáhnout takového života a neuspěješ, tak to jen podlomí tvou sebedůvěru a sebevědomí. Nakonec můžeš spadnout do deprese, protože tvůj život není takový jaký chceš aby byl. Pokud uspěješ a dosáhneš takového života opět může přijít deprese, jelikož nejsi vnitřně šťastný a nežiješ svůj život, ale život někoho jiného. Stala jsi se jen kopií a tvá duše a tělo ti to dá jasně najevo například se u tebe objeví deprese.

Nová vědecká studie dospěla k závěru, že je ve skutečnosti souvislost mezi používáním sociálních médií a negativními účinky především na deprese a osamělost. Studie byla zveřejněna v časopise Journal of Sociál and Clinical Psychology.

Žiješ život který tě nedělá šťastným

Pokud žiješ život, který ti nepřináší radost, nedělá tě šťastným a nenaplňuje tě, tak postupně přicházíš o motivaci, energii, smysl života a dostáváš se pomalu na dno, kde přichází deprese. Tvůj psychický stav je velmi úzce propojený s tvou duševní pohodou a celkovým štěstím v životě.

V každém momentu v životě máme na výběr a můžeme si vybrat kým chceme být, co chceme dělat a jaký život budeme žít. Pokud jsme dlouhodobě nešťastní, náš život nám nepřináší radost ani pocit naplnění, tak tím trápíme sami sebe svoji duši a jdeme sami proti sobě.

Deprese je také způsobná stavem, kdy nejsi spokojený s tím kde jsi a kým jsi právě teď. Čím větší rozdíl je mezi tím, kde se právě teď nacházíš v životě a místem, kde by jsi chtěl být, tak je větší riziko pro depresi.

Možná děláš práci, která tě nebaví, nenávidíš ji, nepřináší ti radost, pocit naplnění a okrádá tě o energii. Možná setrváváš ve vztahu, který není pro tebe. Možná žiješ život někoho jiného. Nebo tvůj životní styl není takový jaký si představuješ. Dokonce je možné, že nemáš žádné koníčky, nebo si myslíš že „nemůžeš“ dělat to, co by jsi chtěl.

Řešení

Důležitou součástí jak se zbavit deprese je zbavit se ve svém životě všech věcí a osob které:

 • Už nefungují
 • Neslouží ti
 • Nepotřebuješ
 • Negativně ovlivňují tvůj život
 • Nerezonují s tebou
 • Poškozují tvůj život
 • Brání ti v růstu
 • Nerezonují s tvou cestou
 • Snižují tvé osobní vibrace

Pokud to uděláš, tak tvůj život dostane zcela nový rozměr a hlavně tím uděláš místo pro nové věci, osoby, příležitostí ve svém životě, Jednoduše začneš žít novým životem.

Pokud žiješ život, který tě nedělá šťastným a nepřináší ti radost a pocit naplnění, tak je ten nejvyšší čas to změnit a zbavit se depresí. Svůj život máš ve svých rukou. Možná netrpíš depresi, ale věř, že pokud budeš žít takový život, tak není vyloučené a dokonce je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později můžeš propadnout depresi.

Žiješ v minulosti nebo budoucnosti

Jedno z největších tajemství šťastného života je žít tady a teď. Umění být v přítomnosti je něco, co ti pomůže zlepšit tvé duševní a fyzické zdraví, být šťastnější a spokojenější v životě, ale také prožívat více radosti a mnoho dalšího.

Prožívat plně přítomný okamžik je dovednost, která nám pomáhá v životě se stresem, zvládat a překonat deprese i jiné „psychické poruchy“, nebo jim předcházet. Pokud nedokážeme žít tady a teď, tak mohou mít naše podvědomé vzorce myšlení a chování v některých situacích nepříznivý, nebo dokonce destruktivní vliv pro náš život. Jde o neschopnost vědomě vnímat jednotlivé nuance vnitřních i vnějších okolností a proto se stávají příčinou nežádoucích a negativních emocí a stresových situací.

V přítomném okamžiku neexistuje žádné problémy, jde o čistou formu našeho bytí. Přítomný okamžik je prakticky o vnitřním klidu, který je tím nejlepším lékem nejen na depresi, ale i na všechny psychické problémy jako úzkosti, stres, panické ataky a podobně.

Studie a trénink všímavosti (přítomného okamžiku)

V této studii bylo prokázáno, jak všímavost a přítomný okamžik pomáhá při depresi, úzkosti a dalších psychických problémech.

Nejlepší trénink mysli na zvládnutí přítomného okamžiku je meditace a to konkrétně meditace všímavosti. 

Pokud nevíš jak začít s meditacemi, nebo ti meditace nejdou, tak neváhej využít našeho návodu jak meditovat, kde tě povedeme krok za krokem. 

Harvardská studie zjistila, že meditace mění pozitivně určité oblasti mozku, které jsou specificky spojeny s depresí a napomáhá při léčbě deprese a také slouží jako prevence před depresemi, ale i dalšími psychickými problémy, jako je úzkost, panické ataky, fóbie a další.

Celkem často se setkávám s lidmi, kteří trpí depresemi, protože žijí minulostí. Neustále se litují a řeší jak jim bylo ublíženo, nebo v sobě dusí a potlačují nezpracované trauma z dětství, nebo minulostí. V tomto případě může pomocí odpuštění. Mnoho lidí se ztotožňuje s minulostí a tím co prožili a kým byli v minulosti. To způsobuje změnu jakým se dívají na sebe, svůj život a zcela se nechávají ovládnout svou traumatickou a negativní minulostí.

Tito lidé nechávají, aby je i jejich život ovládla jejich minulost. To způsobuje, že nakonec nežijí takový život jaký by chtěli a absolutně se nedokážou odpoutat od svého starého života. Všichni jsme někdy v životě zažili nějaké menší nebo větší trauma, nebo nám někdo, nebo něco způsobilo vnitřní bolest, ale vždy záleží jak se k tomu postavíme. V každém okamžiku a bodě života máme na výběr a můžeme si vybrat jakou cestu si zvolíme. Pokud chceš změnit svůj život, tak musíš změnit své reakce více informací najdeš ve videu níže.

Extremní vnitřní vyčerpaní

Deprese přichází také jako upozornění, že je potřeba si odpočinout a relaxovat. Jen si to přiznejme, že v dnešní společnosti jsou na nás kladeny čím dál větší nároky a to nejen na náš profesní život, ale i ten osobní, nebo ve vztahu. Náš mozek je neustále vystavovaný novým informacím, jednoduše jsme zahlcení informacemi a rozptylování což způsobuje stres.

Pokud v životě jedeš a doraz nemáš čas na sebe, relaxaci, odpočinek, tak se může dostavit deprese jako upozornění, aby jsi si odpočinul. Hodně lidí v dnešní době nemá rovnováhu mezi osobním a pracovním životě a věř mi, že vím o čem mluvil, protože sám jsem toho byl příkladem a prošel jsem takovou zkušeností a není nic příjemného.

Pokud někdo trpí depresí, tak je to zpráva, že se má zastavit a vydat se vnitřní cestou sebepoznání. Takový člověk by se měl zamyslet nad svým životem a zvolnit. Je třeba přehodnotit svůj život a to ze všech stran. Je třeba přehodnotit své hodnoty, práci, vztahy, koníčky, životní cestu a jít do svého nitra a napojit se na svůj zdroj. Vnější svět může být velmi vyčerpávající a neustále zaměstnává naší mysl, pozornost a způsobuje přetížení mozku například stresem, proto přichází depresivní stavy, aby jsem začali čerpat vnitřní sílu z největšího zdroje, který je ukrytý v nás samotných.

Pokud tě tvůj současný život vyčerpává a unavuje, tak se může objevit deprese, aby jsi přehodnotil svůj život a životní styl. Pokud tě trápí stres, tak neváhej využít našeho návodu krok za krokem jak se zbavit stresu.

Jak překonat depresi – změna stravy

Jedna Finská studie ukazuje jak nezdravé a člověkem zpracované potraviny jako je maso, cukr a další zhoršuje příznaky a průběh deprese, ale také je člověk náchylnější k depresi.

Ano, pokud člověk jí ovoce a zeleninu a obecně rostlinou stravu, tak má mnohem menší pravděpodobnost k depresi. Už bylo několikrát dokázáno a zjištěno, že změna stravy pomáhá i se změnou myšlení a prožívání emocí. Existuje jedno přísloví, které říká: Jsi jste to, co jíš. Proto investuj do zdravějších potravin a kvalitnějšího stravování. Je to investice do sebe samého a tvé tělo ti to vrátí i s úroky. Vrátí se ti to v podobě delšího života, lepšího duševního i fyzického zdraví, lepšího a zdravého vzhledu, energie a vitality.

Jídlo ovlivňuje tvé zdraví a zároveň jídlo i tvé zdraví ovlivňuje tvou náladu to jak se cítíš a to ovlivňuje tvou duševní pohodu, která je velmi důležitá pro tvé psychické zdraví.

Jak se zbavit deprese pomocí stravy? Člověk, který trpí depresemi, nemá dostatek omega-3, které hojně obsahují například chia semínka. Dále je za to zodpovědný i nedostatek hořčíku v těle. Hořčík v těle uklidňuje nervy a pomáhá k lepšímu zvládání emocí a kontroly myšlení. Hořčík najdeme hlavně v ovoci a to zejména v ananasech a banánech, dále je to zelenina, ořechy, semínka a podobně.

Jak se zbavit deprese – doporučení

Zde najdeš další vědecké studie a důkazy, které přispívají, nebo pomáhají s tímto psychickým problémem.

A samozřejmě mám v zásobě mnoho dalších faktorů, které ovlivňují depresí a také mnoho velmi efektivních metod a technik, které vedou k uzdravení depresí. Všechny je s tebou budu sdílet krok za krokem při KOUČINKU A TERAPIÍ, proto neváhej a objednej se ještě dnes a pomohu ti uzdravit se.

440 hz vs. 432 hz

Vliv hudby a její frekvence na naše duševní. emocionální i fyzické zdraví je značné. V dnešní společnosti jsou všechny nástroje laděný na frekvenci 440 hz, což je frekvence pro člověka značně disharmonická a způsobuje dost znatelné změny v tom jak se člověk cítí, ale také jak myslí. Frekvence 440 hz zhoršuje psychické problémy jakou jsou deprese, nebo úzkosti a další. Dokonce mohou spolu z mnoha dalšími faktory přispívat ke vzniku depresí a dalších psychických problémů.

Také televizní seriály, filmy, reklamy, rádia a téměř veškerá hudba je laděna na tuto disharmonickou frekvenci 440 hz. Na druhé straně existuje frekvence 432 hz, která pomáhá duševní pohodě a díky které se harmonizuje nejen naše tělo, ale i myšlení a naše pocity a přispívá k celkovému zdraví.

Dokonce i věda a dvojitě slepé studie ukazují vliv, rozdíl a účinky na naše zdraví při poslechu a ladění hudby na frekvenci 432 hz oproti frekvenci 440 hz.

Pokud chceš poslouchat hudbu na frekvencích 432 hz, tak neváhej a využij naše relaxační a meditační hudby. Pokud by jsi si chtěl stáhnout všechny naše relaxační a meditační hudby, meditace, programování mysli, podprahové afirmační nahrávky z našeho youtube kanálu, upravené na frekvenci 432 hz a získat ještě mnoho dalších meditací a nahrávek tak se připoj k naší KOMUNITĚ, kde také získáš mnoho další pro změnu tvého života ve všech oblastech.

dusevni-poruchy
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

56 Komentářů
 1. Alžběta

  Famózní článek! Děkuji za tak kvalitně zpracované téma. Dostala jsem odpovědí snad na všechny moje otázky. Pokud bych měla problém a potřebovala bych odbornou pomoc, objednám se jedině k vám. Vždycky jsem někde hluboce věřila, nebo snad dokonce i věděla, že deprese má svůj spirituální původ. Zde jsem dostala odpovědi na mé otázky mockrát ještě jednou děkuji.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Alžběto. To jsem moc rád, že jste dostala odpovědi na všechny své otázky. Rádo se stalo. Klidně se ozvěte, společně najdeme cestu z deprese k trvalému uzdravení a šťastnému životu 🙂

   Odpovědět
 2. Martin Fabián

  Proč takové informace nelze nikde najít? Všude se jen píše jak jediné řešení deprese jsou antidepresiva a další medikamenty. Tyto léky jsou jedny z nejnebezpečnějších léků vůbec. Začínám si vážně myslet že jde jen o byznys. Léky neřeší nic jiného než samotné projevy ale co příčina? Ani žádný psychoterapeut nebo psychiatr mi nedokáže říct o depresí prakticky nic. Jak ji vyléčit jak vzniká jaké jsou příčiny nic. Jsem vděčný za tento článek protože ukazuje to co doktoři a zdravotnictví neví nebo to zatajuji aby mohli vydělávat na nemocných lidech.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Martine, proč je nelze nikde najít? Je to jednoduché, protože zdravotnictví a farmaceutický průmysl jsou jeden z nejvýdělečnějších oboru a na nemocných lidech se vydělává. A také je to způsobené na jakých webech se tyto informace nachází. Zdravotní weby, nebo zpravodajské weby jsou vázaný vždyť víš… Stejně tak psychiatři a psychologové spadají pod zdravotnický systém a mají smlouvy s farmaceutickými firmami, že musí doporučovat jen jejích léky. A co třeba psychoterapeut? Pokud je to psychoterapeut, kterého proplácí zdravotní pojišťovaná, tak je to zase stejná písnička. Ano léky jsou určený záměrně, aby neřešili příčiny, ale o tom už jsem mluvil v jednom ze svých videí na youtube. Antidepresiva, antipsychotika a další podobné léky jsou vůbec ty nejnebezpečnější a mám to potvrzené a ověřené. Děkuji Martine jsem rád, že se ti článek líbí a doufám, že ti o pomůže na tvé cestě 🙂

   Odpovědět
 3. Danek

  Tohle mi hodně pomohlo. Mohu využít vaše konzultace i když beru silné antipsychotika? Děkuji a přeji krásný den.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Danku, to jsem moc rád, že ti tento článek tolik pomohl. Ano určitě můžete není problém. Rádo s stalo tobě taký přeji hezký den 🙂

   Odpovědět
 4. Jakub

  Tož dobrý matroš toto. Fakt si cením takto kvalitních informaci. Kéž by se toto člověk dozvěděl u doktora, ale ne ono raději napíšeme léky, které nic neřeší. Lidi vyserte se na léky a sračky zobat a raději na sobě pracujte. Máte tady fakt kvalitní návod a to se jen tak v Česku nevidí. Klobouk dolů a palec nahoru dikec.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Jakube za zpětnou vazbu 🙂 Ano léky nic neřeší a mají plno vedlejších účinku, pokud se člověk chce skutečně uzdravit musí jít mnohem hlouběji a řešit to komplexně, nebo celostně – tělo, mysl a duši. Rádo se stálo 🙂

   Odpovědět
 5. Marek

  Nejlepší článek s nejlepšími informacemi, které jsem kdy viděl. Jste fakt jednička.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Marku, moc si toho vážím 🙂

   Odpovědět
 6. Deprese

  Dobrý den, zajímavý článek… Já užívala 3 a půl měsíce antidepresiva(na překlenutí stres. Období, vážná nemoc v rodině a problémy v práci…) vůbec mi ale nedělaly dobře(zhubla jsem, objevily se mi noční můry a třes rukou…) tak jsem je postupně vysazovala(2 měsíce) ted jsem 7 týdnů bez prášků a je mi hrozně… (únava, výkyvy nálad, špatný spánek) doktor tvrdí ať se vrátím k lékům já však nechci… S nimi mi bylo ještě hůř… Je možné že je to stále reakce na vysazení? Medituju… Chodím hodně do přírody… Zkoušela jsem kineziologii…

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Zdravím, ano je to možné a je to bohužel časté. U mnoho mých klientu se objevili po postupném vysazeni vedlejší účinky. U každého tyto vedlejší účinky jsou jiné a jinak silné, ale jde na tom pracovat a vyřešit to. Pokud chcete mohu vám nabídnout spolupráci a můžeme na tom společně pracovat 🙂

   Odpovědět
  • Eva

   Já to měla stejně a nakonec jsem to zvládla s pomocí terapeuta, ale trvalo to poměrně dlouho. Tato cesta má mnoho úskalí a není pro každého, ale možné to je.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ano souhlasím vždy je o něco těžší jít tuto cestou, ale jde to zvládnout, pokud člověk ví co má dělat a jak k tomu přistupovat. Zde je potřeba pochopit určité věci a pak je to cesta jen hra 🙂

    Odpovědět
    • Maria

     Dobry den potrebuji pomoct .Nevim kudy kam a uz je to moc.

     Odpovědět
     • Cesta Relaxace

      Zdravím, kontaktujte nás přes email a můžeme probrat možnosti a způsoby pro vyřešení vašich problému. Nebo je možnost využit našeho nového online programu, který řeší deprese a celé duševní zdraví do hloubky krok za krokem a to celostním přístupem zde: https://cestarelaxace.cz/harmonie-zivota/ Přejeme hezký den a hodně štěstí:)

 7. Pavel

  Ty vole ono to skutečně funguje. Díky za tak užitečné informace.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ty vole díky za zpětnou vazbu 🙂 Rádo se stalo ať se daří 🙂

   Odpovědět
   • Jiří Smetana

    Fakt komplexní info. Co jsem hledal všude možně, tak tady to je vše najednou.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Děkuji za zpětnou vazbu. Ano dáváme do našich článku i videí vždy co nejvíce hodnoty, aby se každý mohl posunout a samozřejmě v koučinku a online kurzech je o mnoho více hodnoty, technik, nástrojů a vedení krok za krokem. Toto je pořad jen mala část deprese. Je toho více co je třeba řešit 🙂

     Odpovědět
   • Vladimír

    Potreboval bych pomoc prosim z uskosti nebo depresi ani nevim.

    Dekuju Láďa

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Vladimire, napiš nám email: info@cestarelaxace.cz nebo doporučujeme náš celostní online program harmonie života, kde je v ceně i online program vědomě žít – vědomě tvořit. Je tam vše – celostní přistup pro léčbu deprese i úzkosti. Přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

     Odpovědět
 8. Pavlína Součková

  Tak toto je nejlepší článek, který jsem kdy četla. Tolik aha momentu za chvíli čtení jsem ještě nikdy nezažila. Děkuji děkuji a ještě jednou děkuji.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji za zpětnou vazbu 🙂 Jsem rád, že článek pomáhá a plni svůj účel. Přeji hodně úspěchu na vaši cestě rádo s stalo 🙂

   Odpovědět
 9. Hana

  Děkuji za článek a přimlouvala bych se, abyste napsali článek a natočili meditaci na to téma, jak odpustit sama sobě? Všechny vaše videa na odpuštění jsou zaměřená na odpuštění druhým lidem. Ale mě nejvíc sžírají výčitky svědomí, že jsem manželovi v minulosti hodně ubližovala. Nosím to v sobě už roky a nedokážu si odpustit. A nyní po letech to dospělo až k depresím

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Zdravím, u nás na youtube je meditace pro hluboké odpuštění a to lze použit také pro odpuštění sobě. Nebo vedená meditace ho onopono rovněž na našem youtube kanále. Jinak k tomuto tématu je potřeba přistupovat hlouběji a nestačí jen odpustit, ale uzdravit kompletně minulost na všech úrovních k tomuto doporučuji nás online kurz, kde jsou mimo to i techniky na odpuštění sobě. Kurz najdete zde:https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/

   Odpovědět
 10. Depka

  Zajímavé informace.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji za zpětnou vazbu k článku 🙂

   Odpovědět
 11. Furt dokola

  Zdravím, ležím tu na gauči, přišel z praxe a zase si lámu nad vším hlavu. Mám takový problém že mám průjem ze stresu, kvůli tomu se mi nic nechce, nikam nechci jezdit a furt to jede dokola, k tomu přispívá i deprese, nechuť žít, lenost, a tak dál, chodil jsem k psychiatrovi a ještě beru antidepresiva, teď chodím k psychologovi, je mi teprve 18 let, myslím že mi ani není pomoci.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj, doporučil bych změnit postoj, protože pokud k tomu budeš přistupovat, že ti není pomoci, tak nebude. Je potřeba přijmout zodpovědnost a přestat s e litovat změna postoje už je v celku velmi zásadní věc pro uzdravení a zde začíná cesta, která vede k uzdravení. Každý problém má své řešení a každá nemoc i ta psychická lze uzdravit, ale zaleží na každém člověku jak se k tomu postaví. Klidně ti můžu pomoct stačí se ozvat a domluvíme se 🙂

   Odpovědět
 12. děkuji za pravdu

  Nejlepší článek!!! Takové informace nám doktoři nikdy neřeknou a proč? Protože by nemohli na nás vydělávat. Více takových článku.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji moc za zpětnou vazbu 🙂 Ano je to bohužel tak, ale západní medicína je volba a stejně tak si každý může vybrat celostní medicínu a způsob jakým chce svůj problém řešit 🙂

   Odpovědět
 13. Antonín

  Jsem rád za tento článek. Všude jen vidím jak poznat depresi nebo jaké jsou jeji příznaky a podobné texty. Jako řešení deprese se všude uvádí antidepresiva a celý systém léčby je v podstatě vedený na bázi byznysu. Děkuji za ucelené informace které určitě pomohou mnoha lidém.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji tak to jsme rád, že se vám náš článek líbí a děkujeme za zpětnou vazbu. Ano bohužel západní medicína funguje takto, ale každý si může vybrat jinou cestu jako třeba celostní medicínu, kterou to řešíme my u nás 🙂

   Odpovědět
  • Jana Běťáková

   Dobrý den,pokud se antidepresiva vysazujií ne zrovna pomalu,dochází k nepříjemným vedlejším účinkům. Dá se toto období překonat a věřit, že to přejde, anebo se musí znova nasadit a podstupovat se snižováním pomaleji?Děkuji za odpověď.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Zdravím Jano, ono je to trochu složitější. Nejde ani tak o rychlost vysazování antidepresiv, jako spíše jde o to, že mozek funguje jako sval a pokud není dostatečně trénovaný, tak postupně degraduje, oslabuje, až nakonec zleniví a nedokáže si sám vyrábět hormony – neurotransmitery, jako jsou serotonin dopamin a další v takové míře jaké by měl. Je potřeba mozek stimulovat a pobořit produkci hormonů, které jsou spojený s duševní pohodou, protože mozek celou dobu spoléhal na to, že antidepresiva to dělají na něj syntetický (uměle) a ztratil svou schopnost. Je nutné změnit biochemii mozku a upravit fyziologii v těle. Dále tam může být zatížený nervový systém, který má přímý dopad na psychiku a vyplavování hormonů. A mnoho dalších faktorů zde hraje důležitou roli. Více do hloubky se těmto tématům věnujeme v našem online kurzu harmonie života zde: https://cestarelaxace.cz/harmonie-zivota/ Doporučují online kurz, jelikož Vás povede krok za krokem a jsme první a jediní v ČR a SR, kdo používá celostní přístup k duševnímu zdraví.

    Odpovědět
 14. Mandarinka

  Konečně někdo kdo se vyzna a vi o čem piše. Děkuji za takove informace protože přesně tohle jsem potřebovala.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme za zpětnou vazbu. Tak tyto informace použijte co nejlépe:)

   Odpovědět
 15. Pavol

  Super článok ďakujem.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se stalo a děkujeme za zpětnou vazbu 🙂

   Odpovědět
 16. Idol

  paradni clanek

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme za zpětnou vazbu a jsme rádi, že se článek líbí.

   Odpovědět
 17. Natalie Tichá

  Děkuji za článek. Jsou to bombové informace. Toto vědět dřív, tak neskončím tak, jak jsem skončila.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se děje. A děkuji za zpětnou vazbu jsem rád, že se článek líbí 🙂 To by mohl říct každý, kdyby něco věděl dřív vše by dopadlo úplně jinak, ale na druhou stranu by člověk tím nezískal určitou zkušenost, která ho něco naučí, někam přivede a posune. Člověk by měl být vděčný za tyto okolnosti a brát je jako vyzvu a příležitost růst. Pak se změní jeho postoj a to následně vede k výsledkům.

   Odpovědět
 18. Martin Potucek

  To s tema lekami si vystihl opravdu velmi dobre. Jsem rad, ze se tyto informace dostavaji k lidem a ukazuji jim, ze je mozne opravdu vse. Ja hledam reseni jak se zbavit uzkosti, ale i tady jsem se v hodne vecech nasel. Takze diky za skvely clanek.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj, děkuji. článek na téma úzkosti také d budoucna chystáme, ale v hodně aspektech jsou všechny psychické poruchy stejné a mají hodně společného, minimálně všechno co se tyká antidepresiv. Ano možné je vše a zaleží jen na našem stavu mysli, který lze kdykoliv změnit. Jinak není problém se domluvit a mužů vám s úzkosti pomoct. Stačí nás kontaktovat 🙂

   Odpovědět
 19. Pavla

  Tento článek mi opravdu otevřel oči. Děkuji moc?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se stálo a děkujeme za zpětnou vazbu 🙂

   Odpovědět
 20. Jakub Mareš

  Dobrý den, mám takovou otázku. Lze se z deprese dostat i přes antidepresiva? S tím, že je budu postupně vysazovat, protože mezi tím budu procházet vnitřní transformaci? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj, ano lze, ale je to o mnoho složitější. Stojí více úsilí, energie, času i peněz. Vysazování těchto nebezpečných léku není sranda a proto doporučuji vše vždy konzultovat s doktorem, který vám tyto léky napsat, protože je za to zodpovědný. Jinak je třeba léky postupně vysazovat (po konzultaci s doktorem) a po přitom a sobě pracovat. Pokud máte s tím problém, neváhejte se objednat na koučink a terapii a můžeme to vyřešit spolu 🙂

   Odpovědět
 21. Mato

  Wow dakujem za clanok velmi pekne.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se děje 🙂

   Odpovědět
  • Petra

   Krasny clanek, dekuji za nej. Vyjadrujete to, co intuitivne citim a co se mi chvilema i dari. Ted zrovna prochazim temnejsi obdobim, Vase povidani mi moc pomohlo.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Děkujeme za zpětnou vazbu Petro. To jsme rádi a přejeme hodně štěstí a úspěchů pro vyřešení situace 🙂

    Odpovědět
 22. Terapie

  Dobrý deň, kde je možné vás navštíviť prosím ?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Zdravím, naše služby terapie a koučink jsou pouze online. Ale klidně mě kontaktujte na email, nebo telefonicky a můžeme se domluvit 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares