Zpracoval jsem tento článek na základě svých zkušenosti ze vztahu i z celostní koučovací praxe zaměřené na toxické vztahy se svými klienty, kde toto téma s žárlivosti a závislosti na partnerovi (což také přímo souvisí s toxicitou ve vztazích) řešíme nejčastěji. Toto je kompletní a konečný průvodce, který ti da odpovědi na všechny otázky pro toxický vztah.

Toxické vztahy mohou být destruktivní a negativně ovlivnit tvůj život. Tyto vztahy se vyznačují emocionálním zneužíváním a manipulací, které mohou postupně pronikat do tvého života. Je důležité si uvědomit, že toxický vztah není jen o fyzickém násilí, ale také o psychickém vyčerpání a neustálém pocitu nedostatečnosti.

Možná se ptáš, proč bys se dostala do toxického vztahu? Odpověď je složitá. Často to začíná drobnými známkami nepřiměřeného chování partnera, které jsou snadno přehlédnutelné. Postupem času se tyto vzorce stávají normou a tvoje hranice jsou porušovány bez tvého souhlasu.

Důsledky toxických vztahů na tvoje fyzické i duševní zdraví nemohou být podceňovány. Můžeš trpět úzkostí, depresí a narušeným sebevědomím. Proto je důležité pochopit, jak rozpoznat toxický vztah a najít zdroje pomoci. Navíc se dozvíš velice pikantní informace, které ti raději nikdo neřekne. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co je toxický vztah

Toxický vztah je termín, který se používá k popisu vztahu, který je plný negativních emocí, konfliktů a škodlivého chování. Je to vztah, který není zdravý a který má negativní dopad na jednoho nebo oba partnery. Toxický vztah může být emocionálně (psychicky), fyzicky nebo dokonce i sexuálně násilný. V toxickém vztahu negativní emoce převažují nad pozitivními a samotný vztah se stává obrovským žroutem energie.

Toxické vztahy lidi vyčerpávají a mají vážné dopady na vlastní hodnotu a pocity důstojnosti. Mohou být traumatizující a zanechávat trvalé emocionální poškození. Pokud se domníváš, že žiješ v toxickém vztahu, jsme tady pro tebe, aby jsme ti pomohli odhalit skutečnou pravdu a jiný nezaujatý úhel pohledu, protože mlha zneužívání je těžko prohlédnutelná a objasnění zvenčí od nezaujaté osoby je zásadní pro změnu. Taky ti pomůžeme vytvořit strategii, která tě povede k ukončení vztahu a uzdravení tvého života.

Zatímco každý vztah prochází vzestupy a pády, tak toxický vztah je trvale nepříjemný a vyčerpávající pro lidi v něm, do té míry, že negativní momenty převažují nad těmi pozitivními. Tyto komplikované vztahy nemusejí nutně být jen ve vztahu mezi partnery, ale mohou to být toxické vztahy na pracovišti nebo v rodině. Toxické vztahy v rodině jsou běžnější, než si možná myslíš. Dokonce je možné, aby dítě žilo v toxickém prostředí, pokud žije v toxickém vztahu s matkou nebo rodiči, což může mít velmi negativní dopad na jeho vývoj, sebevědomí, duševní zdraví i osobnost. 

Co je to toxické chování?

Nejběžnějšími projevy v toxického chování je překračování hranic, manipulace, nedostatek podpory, izolace, agresivita, ignorování potřeb druhé osoby a další. Když rozpoznáš takovéto problematické chování, může pomoci otevřený rozhovor. V některých situacích ale jediným řešením může být ukončení vztahu a hledání odborné pomoci.

Znaky toxického vztahu

Toxický vztah je charakterizován různými znaky a chováním, které mohou být indikátorem toho, že je čas opustit tento vztah. Pojďme se podívat na ty hlavní – základní znaky, jak poznat toxický vztah:

 • Nevraživost a časté hádky

 • Ponižování a manipulace

 • Nedostatek důvěry a respektu

 • Opětovné nerespektování a překračování hranic druhé osoby
 • Kontrola a omezování osobní svobody

 • Fyzické a emocionální zneužívání

 • Necítíš svobodu žít svůj život autentický

 • Dáváš víc, než dostáváš
 • Tvé sebevědomí se zhoršuje
 • Cítíš se v depresi nebo úzkosti a tyto pocity a problémy jsou spojený s tvým vztahem (partnerem)
 • Máš pocit, že kolem svého partnera chodíš nebo musíš chodit po špičkách
 • Tvé pocity jsou až na druhém místě za pocity partnera (znak závislosti na partnerovi)
 • Partner tě izoluje od rodiny a přátel
 • Partner je až příliš žárlivý (děla scény, kontroluje, manipuluje ovládá a zakazuje)
 • Nesnášíš nebo dokonce nenávidíš svého partnera

Existují také znaky, které mohou naznačovat možnost toxického vztahu, ale nemusí nutně znamenat, že vztah je automaticky toxický. Někdy mohou tyto znaky představovat začátky, které se s časem mohou přerůst do toxického vztahu a postupně se zhoršovat. Jde o tyto znaky: 

 • Tvé potřeby nejsou naplněné a na tvých potřebách vůbec nezaleží 
 • Jeden nebo oba máte potíže s komunikací
 • Jeden nebo oba jste pasivně agresivní
 • Vyzdvihujete špatné vlastnosti jeden v druhém
 • Neustále obviňování, že za to či ono může ten druhý 
 • Klasická žárlivost i v menší míře
 • Cítíš zodpovědnost za štěstí svého partnera
 • Necítíš se doceněný
 • Urážíte se a nadáváte si
 • A další…

3 typy lidí (osobností), které nejčastější a opakovaně končí v toxických vztazích

Existují tři typy lidí, kteří neustále končí v toxických vztazích a stávají se terčem manipulátorů, narcistů, sociopatů a psychopatů. Pokud se neustále nacházíš v toxických vztazích nebo se stáváš obětí manipulace nebo někoho z této temné trojice, může se stát, že se najdeš v těchto třech typech osobností.

Připoutanost a závislost na partnerovi 

Připoutanost a závislost na partnerovi mohou způsobit toxický vztah, protože často vedou k nerovnováze moci mezi partnery. Když jedna strana vztahu silně závisí na druhé, má často méně kontrolu nad situací, což může být využito k manipulaci nebo ovládání. Tato závislost také může snižovat sebeúctu a sebevědomí člověka což ho může činit náchylného k toleranci škodlivého chování nebo k setrvání v toxickém vztahu. Toto je nejčastější případ, který ve své praxi s klientkami řešíme. Kromě toho může strach z toho, co by se stalo po rozpadu vztahu kvůli závislosti, vést k nezdravým dynamikám ve vztahu. Připoutanost, žárlivost i závislost na partnerovi je otázkou sebevědomí a sebelásky, která tyto problémy dokáže vyřešit. 

Citlivost a sensitivita

Lidé, kteří jsou vysoce citliví až sensitivní, se také mohou stát opět velmi jednoduchou kořistí manipulátorů, narcistů, psychopatů a sociopatů. Citliví a vysoce senzitivní lidé mohou být náchylnější stát se obětmi toxických vztahů nebo manipulace z několika důvodů. Citliví jedinci bývají často velmi až přehnaně empatičtí a soucitní a snaží se pomáhat druhým praktický za každou cenu, což může manipulátor zneužít. Často přebírají zodpovědnost za to, jak se druzí lidé kolem nich cítí a manipulátoři toho mohou velice snadno využit. Dále, hledají klidné a harmonické vztahy a mohou proto tolerovat škodlivé chování, aby se vyhnuli konfliktu. Mnoho z nich má nízkou sebeúctu a mohou si myslet, že si nezaslouží lepší vztahy, což může manipulátoři zneužít. Také mohou mít tendenci nedostatečně chránit své hranice.

Sebevědomí a sebeláska

Lidé s nízkým sebevědomím a sebeláskou často končí v toxických vztazích a stávají se oběťmi manipulátorů z několika důvodů. Můžou mít pocit, že si nezaslouží zdravý vztah a tolerují škodlivé chování. Nemají jasné a pevně stanovené hranice nebo si je neumí udržet, protože si nevěří a mají strach. Ovládá je strach a to konkrétně strach a bojí se osamění a raději zůstanou v toxickém vztahu než být sami. Mohou snadněji podléhat manipulaci, protože nevěří ve vlastní hodnotu a rozhodovací schopnosti. Manipulátoři mohou využít jejich nízké sebevědomí k upevnění kontroly nad nimi. Sebeláska je klíčem k šťastnému a spokojenému vztahu i životu. 

Pokud jsi se našla v jednom nebo více typech osobností, měla bys s tím co nejrychleji něco udělat, protože jsou ohroženy i tvé budoucí vztahy, celkové štěstí, duševní zdraví, sebevědomí a následně i celý život. Ve vztahu s narcisem, psychopatem nebo sociopatem může vztah gradovat až dojde ke vzniku toxické psychózy ve vztahu. Toxická psychóza ve vztahu může způsobit zkreslení vnímání reality. Dalším příznakem toxické psychózy bývá i agresivní tendence vůči sobě nebo okolí.

Pokud jsi připravená přijmout bolest a změnit svou budoucnost, máme pro tebe to pravé. Online program Cesta sebelásky + bonusový Online program Vědomě žít – vědomě tvořit za akční cenu, které tě provede krok za krokem a ponoříš se hluboko do toho, co vytváří toxickou dynamiku ve vztazích a jak se z toho dostat. Získáš meditace, nahrávky, nástroje, praktické lekce a cvičení, na kterých můžeš pracovat s celoživotním přístupem k obou online programům. Nebo nás kontaktuj a vybereme pro tebe nejlepší možnost spolupráce přímo na míru pro tebe a tvé potřeby, aby se dosáhlo, co nejlepších výsledků.

znaky-toxickeho-vztahu

Toxické vs. zneužívající vztahy

Ne všechny toxické vztahy jsou zneužívající, ale všechny zneužívající vztahy jsou toxické. V toxickém vztahu většinou dochází k nedostatku respektu a porušování hranic. Někdy k tomuto chování dochází, aniž by si osoba uvědomovala, že to dělá.

Pokud se však tento druh chování neustále opakuje s aktivním záměrem ublížit druhé osobě, což muže být způsobené vědomou volbou nebo tento záměr může být neúmyslný – tedy podvědomý, vztah by mohl být považován za zneužívající. 

Týrání může mít mnoho podob – například psychické, emocionální a fyzické týrání. Násilné vztahy mají tendenci následovat cyklus zneužívání. Fáze cyklu zneužívání jsou:

 1. Začíná narůstat napětí.
 2. Dochází ke zneužívání.
 3. Osoba, která čin spáchala, se omlouvá, ospravedlňuje, slibuje, že už to nikdy neudělá, že se změnila nebo změní a minimalizuje zneužívání.
 4. Existuje časové období, během kterého nedochází k žádnému zneužívání a následně se celý cyklus opakuje.

Násilí a první pomoc

Pokud ty nebo někdo blízký z tvého okolí zažívá zneužívání nebo násilí jakéhokoli druhu(psychické, emoční, fyzické, sexuální) existují organy a zdroje, na které se můžeš obrátit, a které ti mohou pomoci. V České republice existuje několik zdrojů a institucí, které mohou poskytnout pomoc v případě zneužívání:

 1. Linka bezpečí: Je to non-stop linka určená pro oběti domácího násilí, ale i jiných forem zneužívání. Poskytuje informace, rady a podporu. Telefonní číslo: 116 006.
 2. Intervenční centra: Tyto organizace nabízejí pomoc obětem domácího násilí a jiných forem zneužívání. Poskytují útočiště, poradenství a právní pomoc.
 3. Bílý kruh bezpečí: Je organizace zaměřená na pomoc obětem sexuálního násilí. Poskytují krizovou intervenci, terapeutickou podporu a informace.
 4. Krizová centra: Většina měst má krizová centra, která poskytují krátkodobé ubytování, stravování a podporu pro lidi v obtížných životních situacích, včetně těch spojených s násilím a zneužíváním.
 5. Policie ČR: V případě akutního nebezpečí je důležité kontaktovat policii. Telefonní číslo: 158.
 6. Naše služby: Jsme odborníci v oblasti duševního zdraví a můžeme poskytnout terapeutickou podporu a poradenství při zvládání následků zneužívání (zvládaní a vyřešení traumat, duševních poruch – deprese, úzkosti, posttraumatickou stresovou poruchu a další, pomocí v oblastí sebevědomí a sebelásky a mnoho dalšího).
 7. Domovy pro děti a mládež: Pokud se jedná o situaci týkající se dětí, existují zařízení, která nabízejí pomoc dětem v obtížných situacích.
 8. Nadace Dobrý anděl: Tato nadace se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a rodinám. Může poskytnout materiální a finanční pomoc.
 9. Linka důvěry 116 111: Je určena pro děti a mládež, kteří potřebují někoho, s kým by mohli mluvit o svých problémech.
 10. Centrum krizové intervence pro muže: Tato organizace se zaměřuje na muže, kteří jsou oběťmi násilí.

Je důležité, aby oběti zneužívání využily tyto zdroje a instituce, které jsou k dispozici a nesnažily se problém řešit samy.

Toxické vs. zdravé chování

Při určování, zda vztah vyvolává toxicitu, je důležité podívat se na to, jaké chování se ve vztahu projevuje nejčastěji. Jinými slovy, pokud jste jeden nebo oba soustavně sobečtí, negativní a žárliví, můžete ve vztahu vytvářet toxicitu. Ale pokud jste většinou povzbuzující, milující, podporující, soucitní a respektující, pak mohou existovat určité problémy, které způsobují toxicitu, které je třeba řešit, aby se vztah nepřehoupl do toxicity.

Je důležité rozpoznat příznaky toxicity ať už je to u tebe nebo u tvého partnera. Zde jsou některé známky toxického chování i zdravého chování.

Toxické chování

 • Manipulace
 • Brání (absence dávání)
 • Žárlivost
 • Připoutanost a závislost na partnerovi
 • Násilí
 • Pasivně-agresivní chování
 • Kontrola
 • Izolace
 • Vydírání
 • Negativní
 • Sebestřednost
 • Sobeckost
 • Kritika
 • Ponižování 
 • Nedůvěra
 • Urážení
 • Neuctivost a nerespektování

Zdravé chování

 • Podpora a povzbuzení
 • Respekt
 • Rovnoprávnost
 • Dávání
 • Nesobeckost
 • Motivace a inspirace
 • Důvěra
 • Otevřenost
 • Soucit
 • Úcta a pokora
 • Ocenění a uznaní

Taktiky manipulátorů ve zkratce

Manipulátoři často používají různé taktiky ke kontrole, ovládání nebo získání výhod z jiných lidí. Zde je několik základních taktik manipulátorů ve zkratce:

 1. Lhaní: Manipulátoři často lžou nebo zkreslují skutečnost, aby dosáhli svých cílů.
 2. Nátlak a emoce: Používají strach nebo vyvolávají obavy, ale také pocity viny, aby donutili lidi dělat, co chtějí. Vytváří nátlak, snaží se manipulovat skrze emoce a často využívají sex jako nástroj manipulace.
 3. Přetvářka: Manipulátoři se mohou chovat přátelsky a laskavě, aby získali důvěru a poté ji zneužili.
 4. Vina a obviňování: Snaží se přenést vinu na jiné lidi nebo je obviňovat za problémy, které sami způsobili.
 5. Ticho a ignorace: Manipulátoři mohou použít taktiku ticha nebo ignorování, aby vytvořili tlak a donutili lidi dělat to, co chtějí.
 6. Izolace: Snaží se oddělit svou oběť od podpory a kontaktů s ostatními lidmi.
 7. Zneužívání emocí: Manipulátoři mohou zneužívat emocionální citlivost druhých a vyvolávat v nich pocit viny nebo soucitu.
 8. Manipulace informacemi: Záměrně skrývají nebo zkreslují informace tak, aby podpořili své cíle.
 9. Slíbí něco, co nemají v úmyslu dodržet: Manipulátoři často slibují výhody nebo změny, které nemají v úmyslu plnit.
 10. Získání kontroly nad financemi nebo majetkem: Mohou se pokusit ovládnout finanční situaci nebo majetek oběti.

Je důležité být si těchto taktik vědom a chránit se před manipulací, pokud máte podezření, že jste manipulováni. Komunikace a zdravá hranice jsou klíčové k prevenci manipulace.

Normalizované zneužívání

POZOR – jednou z nejhorších částí toxického vztahu je, že normalizuje zneužívání. Ať už je to fyzické nebo psychické, týrání není něco, co by mělo být považováno za normální. Je smutné, že většina lidí, kteří uvízli v toxických vztazích, si neuvědomuje, jak moc se tím sami vystavují a jak škodlivé jsou tyto věci z dlouhodobého hlediska. V extrémních případech tato normalizace také vede k tomu, že si lidé myslí, že tento druh zneužívání je něco, co si zaslouží. Mají tendenci se toho držet s myšlenkou, že nakonec zazáří světlo na konci tunelu.

Toxický vztah test

Pojďme si udělat jednoduchý a rychlý test, který ti ukáže, jak poznat toxický vztah. Tento test může být klíčem k identifikaci směru, ke kterému by jsi měla ve svém vztahu i životě začít směřovat. Možná ti právě tento test ušetří mnoho bolesti, sebevědomí a zdraví. Pokud se už jen ve dvou níže uvedených bodech najdeš, tak rozhodně žiješ v toxickém vztahu. Čím více bodu s tebou a tvým vztahem (partnerem) rezonuje, tím větší to může být problém pro tvé sebevědomí, duševní a fyzické zdraví a celkově tím více dochází k poškozování tvého života postupně ve všech oblastech života. Pojďme se podívat na znaky toxických vztahu v formě testu.

Test jak poznat toxický vztah:

 1. Nedostatek respektu a podpory: Toxický vztah často zahrnuje nedostatek vzájemného respektu a podpory mezi partnery. Pokud se cítíš kritizovaná, ponižovaná nebo neuznávaná za své pocity a názory, může to být známka problému.
 2. Nedůvěra a kontrola: Toxický vztah může být charakterizován stálým podezříváním a kontrolou. Pokud tě tvůj partner neustále kontroluje, sleduje tvou komunikaci nebo ti nedůvěřuje bez důvodu, může to signalizovat problém a toxicitu ve vztahu.
 3. Emoční manipulace: Pokud se cítíš, že jsi často vydírána emocemi, strachem, hrozbami nebo vinou, aby jsi udělala to, co tvůj partner chce, pravděpodobně se nacházíš v toxickém vztahu.
 4. Verbální nebo fyzické zneužívání: Zneužívání může být různého druhu, včetně nadávek, urážek, ponižování nebo dokonce fyzického násilí i sexuálního tlaku nebo zneužívání. Žádný druh zneužívání by neměl být tolerován.
 5. Negativní dopad na duševní zdraví: Toxický vztah může způsobit úzkost, deprese, úzkostné poruchy a problémy s duševním zdravím a také snížení sebeúcty. Pokud si všimneš, že tvůj vztah tě spíše vyčerpává než naplňuje, je to varovný signál.
 6. Izolace od blízkých: Toxický partner může chtít omezit tvůj kontakt s přáteli a rodinou, čímž tě izoluje od zdrojů podpory a perspektivy.
 7. Neschopnost řešit konflikty zdravým způsobem: Pokud se tě snaží tvůj partner utišit, když se snažíš vyjádřit své pocity nebo řešit konflikty, může to naznačovat nezdravou dynamiku a poukazovat na toxicitu ve vztahu.
 8. Střídavé chování: Toxický vztah může mít střídavý charakter, kde se období lásky a lítosti střídají s obdobími napětí, konfliktů, manipulace nebo násilí.

Řešení na míru přímo pro tebe

Pokud žiješ v toxickém vztahu a nevíš, jak tuto situaci řešit, jak tento vztah ukončit nebo zda ho vůbec ukončovat, pokud chceš posílit své sebevědomí, odpoutat se od negativního vlivu svého partnera (nebo bývalého partnera), vyřešit své traumata, zlepšit svou duševní pohodu a uzdravit se, kontaktujte nás a my ti s radostí pomůžeme. Vše spolu probereme, vytvoříme vhodnou formu spolupráce přímo na míru, která bude přesně odpovídat tobě a tvým potřebám.

Důsledky a nebezpečí toxických vztahů

Toxické vztahy mohou mít vážné důsledky na tvé fyzické i duševní zdraví. Nejedná se pouze o občasné hádky ve vztahu nebo neshody, ale o dlouhodobě negativní interakce, které tě postupně vyčerpávají a ničí tvé sebevědomí. V tomto článku se podíváme na různé problémy spojené s toxickými vztahy a jakým způsobem mohou ovlivnit tvůj životy.

Snížená sebedůvěra, úzkost, deprese a další psychologické problémy

Jedním z hlavních důsledků toxických vztahů je snižování sebedůvěry u jednoho či obou partnerů. Když jsme neustále kritizováni, ponižováni nebo manipulováni ve vztahu, začínáme si postupně myslet, že jsme k ničemu, bezcenní a že si zasloužíme takové zacházení. Tento pocit pak přetrvává i po skončení takového vztahu a může vést k dlouhodobým problémům s nízkou sebedůvěrou a vést ke vzniku a rozvoji psychických problémů.

Dalším častým problémem je úzkost. Když jsme neustále v napětí a obavách z toho, jak se partner zachová, začínáme se cítit nepříjemně a pod tlakem. To může vést k rozvoji úzkostných poruch, které ovlivňují naši schopnost fungovat normálně ve vztazích i v běžném životě.

Toxický vztah také často přispívá k rozvoji deprese. Neustálý stres, pocity bezcennosti a nedostatek podpory mohou vyvolat pocit beznaděje a smutku. Deprese pak ovlivňuje naši celkovou náladu, motivaci a schopnost radovat se z každodenních aktivit.

Podle závěrů nové studie mohou nefunkční a hlavně toxické vztahy vést ke zvýšené míře stresu a také vyššímu riziku rozvoje úzkostí, deprese, posttraumatické stresové poruchy a dalších duševních poruch a problémů.

Lidé, kteří žijí v toxických vztazích, mohou čelit zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění způsobenému zvýšeným stresem a trvalým pocitem ohrožení, což vychází ze studie z roku 2007.

Fyzické násilí a zranění v extrémních případech

I když není každý toxický vztah provázen fyzickým násilím, existují extrémní případy, ve kterých dochází ke zneužívání partnera fyzicky. Tento druh násilí je naprosto nepřijatelný a ohrožuje naše tělesné zdraví i životy.

Fyzické násilí může zahrnovat bití, kopání, škrábání, škrcení nebo dokonce použití zbraně proti partnerovi. Důsledky takového násilí jsou často vážné a mohou zahrnovat zranění, modřiny, zlomeniny nebo dokonce trvalé postižení.

Znásilnění a sexuálnímu zneužívání

Toxický vztah může mít vážné důsledky, zejména pokud se ve vztahu vyskytuje znásilnění nebo sexuální zneužívání, což je daleko častější ve vztazích, než si myslíš. Tyto formy násilí jsou extrémně traumatické a mohou způsobit značné psychické a fyzické poškození oběti. Zde je několik důsledků, se kterými se oběti mohou potýkat.

 • Psychické trauma: Znásilnění a sexuální zneužívání jsou často spojeny s vážným psychickým traumatem. Oběti mohou trpět posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), která se projevuje opakujícími se nočními můrami, úzkostí, depresí a dalšími psychickými problémy.
 • Fyzická zranění: Znásilnění a sexuální zneužívání mohou způsobit různá fyzická zranění, včetně modřin, řezných ran, popálenin nebo zlomenin. Některé oběti mohou potřebovat lékařskou pomoc a chirurgický zákrok kvůli vážným zraněním.
 • Sexuálně přenosné choroby: Pokud je znásilnění nebo sexuální zneužívání spojeno s nechráněným pohlavním stykem, oběti se mohou nakazit sexuálně přenosnými chorobami, jako je HIV/AIDS, syfilis nebo chlamydie. Tyto choroby mohou mít vážné zdravotní důsledky a vyžadovat dlouhodobou léčbu.
 • Poruchy spánku a stravy: Oběti znásilnění a sexuálního zneužívání často trpí poruchami spánku a stravy. Mohou mít problémy s usínáním, nočními můrami a nedostatkem chuti k jídlu. Tyto poruchy mohou mít negativní dopad na fyzické i duševní zdraví oběti.
 • Sociální izolace: Znásilnění a sexuální zneužívání mohou vést k sociální izolaci oběti. Oběti se mohou izolovat od vnějšího světa, svých přátel, rodiny a úplně se uzavřít, což může vést z rozvoji sociální fobie a dalších psychických poruch.

 

Jak změnit toxický vztah ve zdravý vztah

Pamatuj, že toxický vztah je opakující se dlouhodobý vzorec špatného chování na jedné nebo obou stranách. Jak tedy tyto vzorce ve vztahu posunout a změnit?

Cesta od toxického vztahu ke zdravému není jednoduchá. Budu upřímný – většina lidí to nezvládne. Ale existuje šance, že se věci mohou změnit k lepšímu.

Doporučujeme ti přečíst si náš článek na téma zdravý vztah, abys pochopil, co to znamená. Většina lidí totiž neví, co to je, nebo o čem takový zdravý vztah je, co ho definuje a honí se za iluzí něčeho, co neexistuje a nikdy existovat nemůže.

Pokud dokážete následující tři věci, máte šanci, že to bude fungovat:

 • Oba partneři jsou ochotni se změnit: Tento aspekt je sice zdánlivě jednoduchý, ale jestliže jeden z vás nebere zlepšení vztahu vážně, to je klíčový signál, že to nemá cenu, protože to nebude fungovat. Mnoho klientů se mě ptá, jak zachránit vztah, který již nefunguje nebo je toxický, ale když druhý partner nechce nebo nedělá pro změnu nic, bohužel není možné vztah zachránit. V takovém případě je důležité zaměřit se na vlastní osobní růst a práci na sobě. Na druhou stranu, pokud jste oba vyjádřili skutečnou ochotu věci vyřešit, můžete pokračovat.
 • Oba partneři si uvědomují nedostatek náklonnosti, důvěry, respektu a vědí, co způsobuje toxicitu ve vztahu a jsou ochotni na tom pracovat: I když oba toužíte po zlepšení situace a pokroku ve vztahu, je důležité si přiznat, že problém existuje a dohodnout se na tom, co je třeba opravit nebo změnit. Toto není vždy snadný úkol. Je to mnohem těžší, než si můžete myslet. Jeden z partnerů může mít pocit, že mu druhý nedůvěřuje, což vyžaduje práci na obnovení důvěry. Na druhou stranu, druhý partner může mít nedůvěru ve vztahu, protože nevidí projevy náklonnosti. Nebo může být situace, kdy jedna osoba není zcela upřímná ohledně toho, co považuje za problém.
 • Oba partneři chtějí upřímně komunikovat zdravým způsobem bez nadměrného obviňování nebo odsuzování: Můžete být ochotni na vztahu pracovat, dokonce můžete být na stejné vlně ohledně toho, jaký je skutečný problém, ale pokud jeden nebo druhý obviňuje toho druhého, prostě to nebude nikdy fungovat. Je vlastně jedno, čí je to chyba, pokud je cílem posunout vztah zdravým směrem. To znamená, že oba partneři musí upřednostnit vztah před svými sobeckými touhami a mít za každou cenu pravdu nebo vyhrát. Upřímná a otevřena komunikace je základním stavebním kamenem každého zdravého vztahu. Bez ni to prostě nelze

Jak pokračovat nebo ukončit toxický vztah?

Opět platí, že opravit toxický vztah není vůbec jednoduchá věc, ale většina věcí v životě, které stojí za to udělat, není snadná. Možná se také v určité chvíli rozhodnete s partnerem vztah ukončit a to je v pořádku, ale pokud jste oba ochotni na tom pracovat, pak to stojí za námahu a nepříjemné rozhovory a ano, dokonce i za bolest.

Pokud jste spolu připraveni přijmout bolest a změnit svůj toxický vztah ve zdravý, máme pro vás to pravé. Online program Cesta sebelásky + bonusový Online program Vědomě žít – vědomě tvořit za akční cenu, které Vás oba provedou krok za krokem a ponoříte se hluboko do toho, co vytváří toxickou dynamiku ve vztazích a jak se z toho dostat. Získáte meditace, nahrávky, nástroje, praktické lekce a cvičení, na kterých můžete pracovat se svou drahou polovičkou. Pokud partner o tuto změnu nestojí, můžeš online programy využit pro sebe a individuální práci na sobě nebo nás kontaktuj a vybereme pro tebe nejlepší možnost spolupráce přímo na míru pro tebe a tvé potřeby, aby se dosáhlo, co nejlepších výsledků.

jak-odejit-z-toxickeho-vztahu

Jak odejít z toxického vztahu

Než se zaměříme na to, jak ukončit toxický vztah, pojďme se prvně zaměřit na to nejdůležitější. Pokud se nacházíš ve toxickém vztahu, je důležité si nejprve uvědomit problém a rozhodnout se pro změnu. Vychází se z toho, že se jedná o tvůj život a jen ty máš tu moc nad tím, jakým směrem se buš ubírat. Je čas vzít své štěstí do vlastních rukou a udělat krok směrem ke zdravému a šťastnému životu.

Uvědomit si problém a rozhodnout se pro změnu

Prvním krokem k osvobození od toxického vztahu je uvědomit si, že jsi ve skutečnosti ve škodlivém prostředí. Mnohdy může být obtížné rozpoznat přesnou povahu toxicity ve vztahu, protože lhaní a manipulace jsou často součástí tohoto vzorce chování. Nicméně, pokud cítíš neustálý stres, nedostatek respektu, negativní dopady na své sebevědomí a duševní zdraví nebo emocionální vyčerpání ve svém vztahu, pravděpodobně jsi uvázla v toxickém cyklu.

Jakmile si uvědomíš problém, je důležité rozhodnout se pro změnu. Musíš si položit otázku: „Chci opravdu pokračovat ve vztahu, který mi ubližuje?“ Pamatuj si, že máš právo na šťastný a zdravý vztah. Nikdo by neměl trpět kvůli toxickému partnerovi. Být upřímná k sobě samé je prvním krokem směrem ke svobodě.

Nedovol, aby nízké sebevědomí a závislost na vztahu nebo partnerovi zničily tvůj život tím, že setrváváš v toxickém vztahu. POZOR, studie z roku 2015 potvrzuje, že lidé s nízkým sebevědomím častěji zůstávají v nešťastných vztazích.

Dostat se do bezpečné zóny mimo ohrožení a nebezpečí

Být v bezpečí a mimo ohrožení je neuvěřitelně důležité pro člověka, který žil v toxickém vztahu. U lidí, kteří trpí v tomto důsledku po toxickém vztahu nějakou duševní poruchou (deprese, úzkosti, panická porucha nebo trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) je to naprosto zásadní a nezbytné jinak se nemusí nikdy uzdravit. Tato bezpečnost je klíčová pro proces uzdravování a obnovení duševního zdraví. Zde je několik důvodů, proč je to tak důležité, a jak to může pomoci jednotlivci se uzdravit.

 1. Zotavení a uzdravení: Proces uzdravování vyžaduje bezpečné prostředí bez opakujícího se stresu a traumatu. Mimo ohrožení a nebezpečí je člověk schopen začít pracovat na svém uzdravení.
 2. Podpora emocionálního zotavení: Bezpečné prostředí ti umožňuje uvolnit se a začít se věnovat uzdravování. Když se cítíš v bezpečí, můžeš se otevřít emocionálně a začít zpracovávat své traumatické zážitky. Hlavní složkou tohoto korku je, že si mozek vytváří nové asociace a spojuje si okolní svět, lidí, prostředí a opačné pohlaví s pocity bezpečí, což je klíčové pro následné otevření se a navázání zdravého vztahu. Toto je naprosto nezbytná součást v mé celostní praxi s těmito klienty, aby se mohli uzdravit. Používáme ověřené, funkční a jednoduché nástroje a strategie, které zvládne opravdu každý.
 3. Snížení aktivity nervového systému a stresového hormonu: Život v nebezpečí a ohrožení neustále vyvolává úzkost a stres. Být v bezpečí pomáhá snižovat hladiny stresového hormonu (kortizolu) v těle. To je klíčové pro regulaci nervového systému a reakcí na stres a pro postupné zpracování traumatických zážitků. Zde je důležité se naučit regulovat svůj nervový systém, kde máme jednoduchou, ověřenou a velice účinnou metodu (strategii) nejen pro regulaci nervového systému, ale také uvolnění potlačených emocí, traumat a energie stresu a úzkosti z těla, což vede k uzdravení.
 4. Odbourání hypervigilance: Pokud jsi žila v toxickém vztahu a do toho trpíš nějakou duševní poruchou (úzkost, panická porucha, deprese) nebo zejména PTSD můžeš být konstantně ve stavu hypervigilance, kdy jsi připravena na nebezpečí. Tvůj mozek neustále a všude skenuje skryte hrozby a nebezpečí a nemůžeš se uvolnit. Být v bezpečném prostředí ti umožňuje postupné uvolnění této hypervigilance a návrat k normálnímu vnímání světa a budovaní bezpečí.
 5. Ochrana před dalším traumatem: Být v bezpečí znamená minimalizovat riziko dalšího traumatu. To je pro tebe nezbytné, protože další traumatické události by mohly zhoršit tvůj stav a znovu vyvolat bolestivé vzpomínky a znemožnit proces uzdravení.

Jak dosáhnout bezpečí – jak ukončit toxický vztah:

 1. Opustit toxický vztah: Prvním krokem je ukončit toxický vztah, který ti způsobil problémy v oblasti duševního zdraví a sebevědomí. To může zahrnovat ukončení vztahu, vyhledání právní ochrany nebo podporu od blízkých.
 2. Vyhledání fyzické bezpečnosti: Zajisti si fyzickou bezpečnost tím, že se přestěhuješ do bezpečného prostředí, kde nebudeš vystavena nebezpečí a ohrožení.
 3.  Podpora a vedení od kouče (mentora): Obrať se na nás, kdy ti pomůžeme v oblasti duševní zdraví, sebevědomí a dalších důležitých oblastech, kde ti poskytneme podporu, pomoc, naučit tě zvládat tvé problémy, emoce, myšlenky, nastavit strategii, poskytnout nástroje pro uzdravení a vyřešit tvé problémy, bolestí a trápení.
 4. Podpora tvých blízkých: V takových situacích je důležité mít podporu blízkých lidí, kteří mohou poskytnout porozumění, empatii a podporu. Tato podpora ti pomůže cítit se bezpečně a chráněně, což je klíčové pro tvou léčbu a zotavení. To může zahrnovat podporu od tvých přátel, rodiny, rodičů, známých, kteří tě vyslechnou, dají ti prostor, vyjádřit své emoce, podpoří tě, budou tě podporovat a motivovat směrem k uzdravení a vyřešení tvých problémů.

Uzavřít kontakt s toxickou osobou a vyhledat podporu u blízkých lidí

Dalším krokem je uzavřít veškerý kontakt s toxickým partnerem. To zahrnuje nejen fyzický kontakt, ale také komunikaci přes telefon, sociální média či e-mail. Je důležité si uvědomit, že pokračování v jakémkoliv druhu interakce může pouze prodloužit bolest a bránit tvému emocionálnímu uzdravení. Vyhni se také společným místům a událostem, které by mohly vyvolat nepříjemné vzpomínky a kde by jsi mohla potkat nebo vidět svého toxického bývalého ex partnera.

V této obtížné době je klíčové najít oporu u blízkých lidí – rodiny a přátel. Sděl jim svou situaci a požádej o jejich podporu. Mluvení o svých pocitech s důvěryhodnými osobami může napomoci k uvolnění stresu a emocí. Mít kolem sebe lidi, kteří tě podporují a chápou, je neocenitelné.

Vyhledat pomoc kouče (mentora) a pracovat na sebevědomí a duševním zdraví

Když už jsi se dostala do bezpečné zóny, mimo hrozby a nebezpečí, je na čase začít uzdravující proces. Potřebuješ mnohem více než docházet na terapie nebo nějakého terapeuta nebo psychologa, který si tě maximálně vyslechne a zopakuje rady, které najdeš všude volně dostupné na internetu.

Přeci nechceš docházet na terapie, aby ti terapeut pomohl zpracovat nějaké traumata, uvolnit potlačené emoce a tahal z tebe peníze za další a další sezení. Místo toto budeš chtít někoho, kdo tě povede a hlavně ti předa nástroje a naučí tě je používat v praxi, aby jsi na sobě mohla pracovat kdykoliv bez cizí pomoci, i když po ruce nebudeš mít žádného terapeuta nebo psychologa. Chceš určitě někoho, kdo ti nebude neustále chytat ryby a tím na tobě vydělávat, ale někoho, kdo tě naučí ty ryby chytat, aby jsi si je mohla chytit kdykoliv a sama bez cizí pomoci, což ti do budoucna ušetří velké množství času a hlavně peněz.

Terapie a její odvracena strana – lži, manipulace, pseudo kecy a obchodníci s hrnci

Terapie včetně psychoterapie sebou nese velké riziko, že někteří lidé mohou vyvinout nezdravou závislost na terapeutovi a jeho pomoci, což může mít negativní dopad na jejich život a pohodu.

Jedním z faktorů, které mohou vést ke vzniku této závislosti, je způsob, jakým se terapie provádí. Pokud terapeut zaujme roli primárního zdroje podpory a poradenství a klient se stává závislým na jeho radách a názorech, může to vést k oslabení klientovy schopnosti řešit problémy nezávisle. Tím se vytváří dynamika, kde klient se stále obrací na terapeuta i v méně závažných situacích, které by mohl zvládnout sám. Samozřejmě, terapeutům to vyhovuje, protože si vytvářejí stálý příjem ze svých současných klientů, což jim umožňuje, aby nemuseli neustále hledat nové klienty.

Dalším faktorem může být psychologická zranitelnost klienta. Lidé, kteří prošli traumatickými zážitky nebo mají nízkou sebeúctu, mohou hledat v terapeutovi silnou oporu. Pokud se však terapie stane jediným prostředkem, kterým se klient cítí schopen zvládat každodenní život, může to vést k nezdravé závislosti.

Finanční stránka také hraje svou roli. Časté a dlouhodobé terapeutické seance mohou být nákladné a vytvářet tlak na klienta, aby terapii pokračoval a investoval do ní čas i peníze. To může posílit pocit závislosti na terapeutovi a terapii jako jediném řešení.

Tohle ti raději nikdo neřekne

Dalším velkým problémem a úskalím terapie je problém, že ti krade sebevědomí a nedovoluje růst a budovat vlastní pocit hodnoty a sebevědomí. Důsledkem neustálé pomoci terapeuta je, že klient nikdy plně nezíská sebevědomí a schopnost zvládat životní situace sám za sebe. Když je klient zvyklý řešit své problémy pouze s podporou terapeuta, nemusí se naučit důvěřovat svým vlastním schopnostem a intuici.

To může mít dlouhodobý dopad na jeho sebeúctu a sebevědomí. Když si klient neuvědomí, že byl schopen dosáhnout pokroků a růstu díky vlastním úsilím, může se cítit závislý na cizí pomoci a být nespokojený sám se sebou. Tím pádem může být náchylný k opakujícím se vzorcům závislosti nejen v terapii, ale i ve vztazích a dalších oblastech života.

Toto jsou jen některé z mnoha dalších faktorů, které ukazují, že terapie není vždy vhodnou metodou a může nevědomě člověku mnohem více ublížit než pomoci. Samozřejmě, nikdo neříká, že terapie nefunguje a je zbytečná, ale minimálně by měla být vždy doplněna o koučink, mentoring, online program a správné vedení, což je samozřejmě mnohem více časově i cenově náročné. Ve výsledku se v rámci našeho koučinku a našich online programů naučíš kvalitní, jednoduché a efektivní metody, jak odblokovat a uvolnit traumata, potlačené emoce a stresovou energii, jak přeprogramovat podvědomí, naučit se pracovat se stresem, strachem a emocemi – tedy rozvíjet emoční inteligenci, regulovat nervový systém, měnit a nahrazovat nesprávné asociace novými pozitivními, proměnit životní styl, budovat sebevědomí, sebelásku a mnoho dalšího…

Moje sebereflexe

Za svou praxi jsem už viděl neuvěřitelně mnoho lidí, kterým terapie zničila život. Utratili za ni nemalé peníze a věnovali jí spoustu času, ale neposunuli se nikam a promarnili mnoho let svého života, které už jim nikdo nevrátí. I já osobně před několika lety přestal dělat terapie a pracovat jako terapeut, protože mi to nepřijde etické, takto pracovat a brát si peníze, když člověk stejně téměř žádných výsledků nedosáhne a jde hlavně o to si své klienty udržet, co nejdéle, aby mohl terapeut vydělat na nich, co nejvíce peněz. Došel jsem k velkému uvědomění skrze sebereflexi a dostal se na jinou cestou, která mě mnohem více baví, naplňuje a vede k nejlepším možným výsledkům – trvalým výsledkům.

jak-ukoncit-toxicky-vztah

Budování zdravých vztahů po toxickém vztahu

Budování zdravých vztahů po toxickém vztahu je důležité hned z několika důvodů.

Duševní a emocionální zdraví – Toxický vztah může zanechat trvalé následky na duševním a emocionálním zdraví. Budování zdravých vztahů umožňuje postupně hojit a obnovit vaši duševní pohodu.

Rozvoj sebevědomí – Po toxickém vztahu můžeš ztratit sebevědomí a sebedůvěru. Zdravý vztah ti umožní znovu objevit svou hodnotu a sebedůvěru.

Podpora a bezpečí – Zdravé vztahy poskytují podporu, porozumění a pocit bezpečí, což je klíčové pro tvé celkové blaho.

Učení se z minulosti – Toxický vztah může být cennou lekcí. Budování zdravých vztahů ti umožní použít tyto zkušenosti k tomu, aby jsi se stala lepší partnerkou a lépe rozuměla tomu, co potřebuješ od vztahů.

Lepší kvalita života – Zdravé vztahy přinášejí radost, štěstí a kvalitu života. Jsou důležité pro tvůj psychický a fyzický zdravotní stav.

Vytváření pozitivního cyklu – Budování zdravých vztahů ti umožní vytvořit pozitivní cyklus, ve kterém se vzájemně podporujete, učíte se a rostete společně s partnerem.

Prevence budoucích toxických vztahů – Rozpoznání, jak budovat a udržovat zdravé vztahy, ti pomůže vyhnout se budoucím toxickým situacím a vztahům.

Zkrátka řečeno, budování zdravých vztahů po toxickém vztahu je klíčové pro tvé duševní, emocionální a fyzické zdraví, pomůže ti vybudovat sebevědomí a vnitřní hodnotu, podporu a může ti pomoci najít štěstí a harmonii ve tvém životě.

Nyní se pojďme podívat na to, jak budovat zdravé vztahy po toxickém vztahu.

Seznám se s principy zdravé komunikace a respektu ve vztazích

Po skončení toxického vztahu je klíčové seznámit se s principy zdravé komunikace a respektu ve vztazích. Toxický vztah často narušuje schopnost efektivně komunikovat a respektovat druhou osobu. Je důležité si uvědomit, že každý člověk má právo na svůj názor a pocity, které je třeba brát vážně. Zároveň je nutné se naučit vyjadřovat své potřeby a očekávání tak, aby byly srozumitelné pro partnera. Kvalitní komunikace je základem zdravých vztahů a pomáhá předejít konfliktům a frustraci.

Existuje několik principů zdravé komunikace, které mohou být užitečné při budování nových vztahů:

 • Aktivní poslech: Nauč se naslouchat druhým lidem bez přerušování nebo hodnocení. Projev opravdový zájem o to, co říkají.

 • Otevřenost: Buď upřímná a sdílej své myšlenky a pocity s partnerem. Vyvaruj se zatajování informací nebo manipulaci.

 • Respekt: Uznávej a respektuj hranice druhé osoby. Nepoužívej urážlivý jazyk nebo verbální útoky. Místo toho se zaměř na asertivitu a rozvíjej asertivní chování a komunikaci.

 • Empatie: Snaž se rozvíjet svou empatii a více se vcítit do pocitů a perspektivy svého partnera. Buď citlivá na jeho potřeby a projevuj soucit.

 • Vyhni se pasivní agresi: Pasivní agrese v komunikaci může vést k nedorozuměním, konfliktům a zhoršení vztahů. Je lepší se jí vyhýbat, protože otevřená, upřímná komunikace je základem zdravých a efektivních vztahů. Pasivní agrese může komunikaci zkomplikovat a ztížit řešení problémů.
 • Buď upřímná: Upřímnost v komunikaci vytváří důvěru, umožňuje efektivní řešení problémů a posiluje vztahy tím, že eliminuje falešné dojmy a neporozumění.

Nauč se postupně důvěřovat opět druhým lidem

Po toxickém vztahu může být obtížné znovu důvěřovat druhým lidem. Důvěra je však základem každého zdravého vztahu, a proto je důležité postupně se naučit ji obnovovat.

Začni tím, že budeš budovat důvěru sama u sebe. Mysli na své úspěchy a schopnosti, které tě definují jako jedinečnou osobnost. Pamatuj také na to, že negativní zkušenost z minulosti nemusí být přesným odrazem toho, jak by ostatní lidé jednali ve tvém novém vztahu.

Dále je klíčové komunikovat o svých obavách s novým partnerem. Vysvětli mu, co jsi prožila, a jaké jsou tvé obavy ohledně důvěry.

Další kroky pro budování vztahu po toxickém vztahu

Pokud jsi se právě dostala z toxického vztahu, je důležité zaměřit se na následující kroky, které ti pomohou budovat nový a zdravý vztah:

 • Sebe-reflexe: Je důležité se zaměřit na sebe a pochopit, co tě přivedlo do toxického vztahu. Zkus se zamyslet nad svými vzorci chování a přemýšlet o tom, co chceš v budoucnu změnit. Využij tuto zkušenost jako cestu k sebepoznání, abys věděla, co chceš, co nechceš a mohla se zaměřit na rozvoj dovedností, silných stránek a dosažení svých snů, cílů a vytvoření ideálního životního stylu a budování impéria.
 • Osvobození od minulosti: Aby jsi mohla začít nový vztah, je důležité se zbavit emocionálního břemene minulosti. Zkus se vyrovnat s bolestí a zklamáním, které jsi ve svém předchozím vztahu zažila.
 • Komunikace: Komunikace je klíčová pro zdravý vztah. Ujisti se, že jsi schopna otevřeně a upřímně komunikovat se svým novým partnerem. Dej mu prostor sdílet své pocity a myšlenky a naslouchej aktivně. Samozřejmě také buď upřímná ohledně svých potřeb, hodnot, cílů a nauč se otevřeně vyjadřovat a komunikovat o svých pocitech.
 • Nastavení hranic: Hranice jsou důležité pro zachování zdravého vztahu. Buď upřímná v tom, co je pro tebe přijatelné a co ne. Respektuj také hranice svého partnera a nechte si prostor pro individuální potřeby. Naučit se nastavovat zdravé hranice ve svých vztazích také znamená – vědět, kde končí tvé potřeby a začínají potřeby druhých, což je klíčem k udržení zdravého vztahu.
 • Podpora od přátel a rodiny: Neizoluj se od svých blízkých lidí. Je důležité, aby jsi měla podporu a porozumění od svých přátel a rodiny. Sdílej s nimi své radosti i starosti a neboj se požádat o pomoc, když ji potřebuješ.
 • Rozvoj zájmů a aktivit: Měj svůj vlastní život mimo vztah. Rozvíjej své zájmy, zapoj se do aktivit, které tě baví a setkávej se s novými lidmi. To ti pomůže udržet rovnováhu a nezávislost ve vztahu.
 • Vytváření zdravých vzorců: Učte se z minulých chyb a vytvářej zdravé vzorce chování ve svém novém vztahu. Vytváření zdravých vzorců je důležitým krokem pro dosažení šťastného a vyváženého vztahu. Když se poučíš z minulých chyb, můžeš se vyhnout opakování stejných problémů ve tvém novém vztahu. Toxický vztah může způsobit mnoho negativních emocí a stresu, proto je důležité se naučit, jak vytvořit zdravé vzorce chování.

Strategie krok za krokem k vyřešení těchto problémů

Se všemi uvedenými kroky ti velmi rádi pomůžeme a ještě mnoho dalšího pro zlepšení tvých budoucích vztahu i kvality tvého života. Proto neváhej vyžit našeho Online program Cesta sebelásky + bonusový Online program Vědomě žít – vědomě tvořit za akční cenu, které tě provede krok za krokem a ponoříš se hluboko do toho, co vytváří toxickou dynamiku ve vztazích a jak se z toho dostat a uzdravit své traumata, minulost, získat zpět své ztracené sebevědomí a mnoho dalšího. Získáš meditace, nahrávky, nástroje, praktické lekce a cvičení, na kterých můžeš pracovat s celoživotním přístupem k obou online programům. Nebo nás kontaktuj a vybereme pro tebe nejlepší možnost spolupráce přímo na míru pro tebe a tvé potřeby, aby se dosáhlo, co nejlepších výsledků.

  Bonus – Jak budovat zdravé vztahy – vědomý život

  Vědomý život přináší do partnerského života nádherné poklady. Vědomý život spouští šťastné hormony. Pokud děláme tedy vědomý život společně, postupně se vztah prohlubuje. Oba dva se budou ponořovat jeden do druhého čím dál hlouběji. Začnou zažívat spoustu extáze i v sexu. Budou se schopni milovat celý den. Vědomý život lidi spojuje a propojuje. Samozřejmě není to pro každého. Je to však určitá forma, jak budovat zdravé vztahy. Vědomý život přidá do partnerského života miliardy krásných intenzivně prožitých chvil.

  Je to o tom být také aktivní a uvědomělý ve svém každodenním životě. Vědomý život zahrnuje důkladné uvědomování si vlastních emocí, potřeb a hodnot, stejně jako projevování úcty a ohleduplnosti vůči partnerovi. Tím, že se zaměříš na své vlastní sebeuvědomění a sebepoznání, budeš lépe schopen pochopit a komunikovat své potřeby a očekávání ve vztahu. Zároveň to také umožňuje partnerovi lépe tě poznat a lépe porozumět tvým motivacím a přáním. Vědomý život také podporuje schopnost být přítomný a plně se angažovat ve vztahu, což vytváří nádherné hluboké spojení a porozumění mezi partnery. Celkově lze říct, že dělat vědomý život pro záchranu vztahu pomáhá posílit tvůj osobní i partnerský růst, a tím vytváří pevnější a harmoničtější vztah.

  vedomy-vztah

  Závěr: Nalezení štěstí a uzdravení po toxickém vztahu

  Po přečtení tohoto blogového příspěvku jsi získala cenné informace o toxických vztazích a jejich dopadu na tvůj život. Je důležité si uvědomit, že nejsi sama a že existuje cesta ven z takového vztahu. Prvním krokem je rozpoznání znaků toxického vztahu a odhodlání jednat ve svůj prospěch.

  Pokud jsi se už rozhodla opustit toxický vztah, je důležité vyhledat podporu ze strany blízkých lidí a můžeš se obrátit na nás s možnosti pracovat na sobě. Uzdravování po takovém vztahu může být náročné, ale s dostatečnou podporou, správným vedením, vhodnými nástroji, strategiemi a péčí o své duševní zdraví můžeš najít novou rovnováhu a začít budovat zdravé vztahy.

  Neber to na lehkou váhu – osvobození se od toxického partnera je klíčem k nalezení štěstí a naplnění ve tvém osobním životě. Mysli na sebe jako na prioritního člověka ve svém životě a hledej ty správné nástroje pro uzdravení. Vzpomeň si, že si zasloužíš lásku, respekt a harmonii ve svých vztazích. Neboj se udělat ten první krok k pozitivní změně a využij našich produktů a služeb.

  jak-poznat-toxicky-vztah
  Jiří Čapovec

  Jiří Čapovec

  Celostní terapeut, kouč a mentor

  Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

  7 Komentářů
  1. Tereza B.

   Wow, tento článek je prostě úžasný! Díky autorovi za to, že se podělil o tak důležitou a povzbudivou perspektivu na téma toxických vztahů. Díky těmto radám a přístupům jsem konečně našla odvahu ukončit vztah, který mi ubližoval a začít si vážit a péči o své vlastní štěstí. Čtení tohoto článku bylo pro mě osvobozující a motivující zároveň. Díky za to, že nám připomínáte, že si zasloužíme zdravé a šťastné vztahy! 💪😊

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj Terezo, děkujeme za tvou zpětnou vazbu a jsme moc rádi, že se ti článek líbí a hlavně, že ti pomohl nasměrovat se správným směrem. Přejeme ti hodně štěstí a úspěchů na tvé cestě, pokud bys potřebovala s něčím pomoc nebo radu, neváhej se nám ozvat. Rádi ti pomůžeme. Měj se hezky. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

    Odpovědět
  2. Jana

   Za mě asi nejlépe zpracovaný článek, co jsem k tomuto tématu četla. Přesně vystihuje můj život i mé problémy. Pokud budu potřebovat pomoc, určitě se ozvu a vy budete moje první volba. Momentálně to nemohu řešit, protože mám finanční problémy. Navíc potřebuji právníka, protože musím řešit i svou bezpečnost. Děkuji za článek.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj Jano, moc děkujeme za zpětnou vazbu. Jsme moc rádi, že se ti článek líbí a doufáme, že ti pomůže najít správnou cestu ke svobodě a začít žít nový život přesně tak, jak ho chceš žít podle sebe. Určitě nám dej vědět, kdybys cokoliv potřebovala, rádi ti pomůžeme. Přejeme hodně štěstí a úspěchů do nového života.

    S pozdravem,
    Jirka a Lenka 🙂

    Odpovědět
  3. Barbora K.

   Skvěle zpracovanej članek. Moc děkuji, hodně mi to pomohlo.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj Barboro, moc děkujeme za zpětnou vazbu a přejeme ti hodně štěstí a úspěchů v životě. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

    Odpovědět
  4. Jaromír

   Článek je opravdu přínosný, o tom žádná. Ale v praxi je pro ženu těžké odejít od partnera nebo manžela, který ženu trápí, vyhrožuje, tyranizuje a jsou tam různé formy násilí. Nedejbože, když jsou do toho zapleteny ještě děti. Alespoň ze zkušenosti mé sestry mi to tak přišlo, dodnes se z toho nedostala. Jenže tohle asi léky a hospitalizace nespraví.

   Odpovědět

  Vložit komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Pin It on Pinterest

  Shares