V tomto článku si rozebereme do detailu úzkostné poruchy a podíváme se jaké jsou jejich příčiny, příznaky a rovněž si rozebereme druhý úzkostných poruch.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Budu s tebou sdílet poznatky a zkušenosti ze své celostní praxe v oblasti duševního zdraví a léčby duševních poruch, které pomáhají mnoha mým klientům a rozhodně pomohou i tobě. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co jsou to úzkostné poruchy

Každý z nás občas prožívá úzkost, je běžnou součástí života. Úzkost je normální emoce. Je to způsob, jakým náš mozek reaguje na stres a varuje nás před potenciálním nebezpečím.

Každý tu a tam cítí úzkost. Můžeš se například bát, když se potýkáš s problémem v práci, před testem ve škole, pracovním pohovorem nebo před důležitým rozhodnutím. Občasná úzkost je v pořádku. Úzkostné poruchy jsou ale jiné. Je to skupina duševních poruch, které způsobují neustálou a zdrcující úzkost, obavy, strach a někdy i hrůzu. Nadměrná úzkost tě může přimět vyhnout se práci, škole, rodinným setkáním a dalším společenským situacím, které by mohly vyvolat nebo zhoršit tvé příznaky.

Lidé s úzkostnými poruchami mají často intenzivní, nadměrné a trvalé obavy a strach z každodenních situací. Úzkostné poruchy často zahrnují opakované epizody náhlých pocitů intenzivní úzkosti a strachu nebo hrůzy, které dosahují vrcholu během několika minut – záchvat paniky.

Jaké jsou typy úzkostných poruch?

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) – Jedná se o chronickou poruchu zahrnující nadměrnou, dlouhotrvající úzkost a obavy z nespecifických životních událostí, předmětů a situací. Generalizovaná úzkostná porucha je nejčastější úzkostná porucha a lidé s touto poruchou nejsou schopni identifikovat příčinu své úzkosti.

Obsedantní kompulzivní porucha (OCD) – Jde o úzkostnou duševní poruchu, která je plně léčitelná, jelikož máme za sebou několik klientů, kteří se plně z OCD uzdravili. Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je úzkostná porucha, která se vyznačuje vzorem nechtěných myšlenek a strachů (obsesí), které tě vedou k opakujícímu se chování (kompulzím). Tyto obsese a kompulze narušují každodenní činnosti a způsobují značné utrpení a problémy v různých oblastech života.

Panická porucha (panická ataka) – Krátké nebo náhlé záchvaty intenzivního strachu, děsu a obav charakterizují panickou poruchu. Tyto záchvaty mohou vést k třesu, zmatenosti, závratím, nevolnosti a potížím s dýcháním. Záchvaty paniky mají tendenci se objevovat a rychle eskalovat, vrcholí po zhruba 10 minutách. Záchvat paniky však může trvat hodiny.

Panická poruchy se obvykle objevuje po děsivých zážitcích, traumatech nebo dlouhodobém stresu, ale může se objevit i bez zjevného spouštěče. Jedinec, který prožívá záchvat paniky, jej může nesprávně interpretovat jako život ohrožující onemocnění a může provést drastické změny v chování, aby se vyhnul budoucím záchvatům.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) – Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je úzkostná duševní porucha, která se může objevit u lidí, kteří zažili nebo byli svědky traumatické události, jako je přírodní katastrofa, vážná nehoda, válka, znásilnění, vyhrožování smrtí, sexuální násilí nebo vážné zranění. Příznaky mohou zahrnovat flashbacky, noční můry a silnou úzkost, stejně jako nekontrolovatelné myšlenky na negativní traumatickou událost a vyhýbaní se těmto místům a lidem.

Specifické fobie – Jedná se o iracionální strach a vyhýbání se určitému předmětu nebo situaci. Fobie nejsou jako jiné úzkostné poruchy, protože se týkají konkrétní příčiny. Osoba s fobií může identifikovat strach jako nelogický nebo extrémní, ale zůstane neschopná ovládat pocity úzkosti vzniklé spouštěčem. Spouštěče fobie se pohybují od situací, různé místa a zvířata až po každodenní předměty.

Agorafobie – Jde o jednu z nejrozšířenějších fobií, která často lidem brání v plném fungování v životě, ale také vůbec vycházet ven nebo navštěvovat určité místa. Agorafobie je strach a vyhýbání se místům, událostem nebo situacím, ze kterých může být obtížné uniknout, nebo ve kterých by nebyla dostupná pomoc, pokud by se člověk dostal do pasti. Lidé tento stav často špatně chápou jako fobii z otevřených prostranství a exteriéru, ale není to tak jednoduché. Osoba s agorafobií může mít strach z opuštění domova nebo používání výtahů a veřejné dopravy.

Selektivní mutismus – Jedná se o formu úzkosti, kterou některé děti zažívají, při které nejsou schopny mluvit na určitých místech nebo v určitých kontextech, jako je škola, i když mohou mít vynikající verbální komunikační schopnosti se známými lidmi. Může jít o extrémní formu sociální fobie.

Sociální úzkostná porucha nebo sociální fobie – Sociální úzkostná porucha – někdy známá jako sociální fobie je typ úzkostné poruchy, která způsobuje úzkost nebo strach v sociálním prostředí. Člověk s touto fobii (poruchou) má problém mluvit s lidmi, setkávat se s novými lidmi a účastnit se společenských setkání a mnoho dalšího. Sociální úzkostná porucha zahrnuje řadu pocitů, jako je tréma, strach z intimity a úzkost z ponížení a odmítnutí.

Tato fobie (porucha) může způsobit, že se lidé vyhýbají veřejným situacím a lidskému kontaktu do té míry, že každodenní život je extrémně obtížný.

Separační úzkostná porucha – Separační úzkost znamená vysokou úroveň úzkosti po odloučení od osoby nebo místa, které poskytuje pocity jistoty nebo bezpečí. Oddělení může někdy vést k příznakům paniky. Úroveň intenzity a délka trvání této úzkosti oddělují dva různé stavy – separační úzkost a separační úzkostnou poruchu.

JAk mohou úzkostné poruchy negativně ovlivnit tvůj život

Mám za sebou mnoho klientů, kteří dlouhé měsíce a roky neřešili svůj duševní stav a zdraví, dokud se nedostali do bodu, kdy už byli nuceni své problémy řešit. Co je dokopalo k tomu, aby své problémy začaly řešit? Problémy ve vztazích a rodině, pracovní problémy, další zdravotní problémy, problémy s financemi vlivem špatného duševního zdraví a mnoho dalšího. Lidé často své problémy neřeší, dokud se nezačne bortit celý jejich život. Problém je v tom, že pak je to náročnější na finance, čas, úsilí a nakonec za tím často stojí zbytečně velké oběti.

Jak ti mohou úzkostné poruchy negativně změnit život

Pokud své problémy nebudeš řešit včas celostním přístupem, tak úzkostné poruchy zhorší kvalitu tvého života. Léky pomáhají jen snížit příznaky úzkostných poruch, ale nevedou k vyléčení. Tímto se jen celý problém protahuje a v průběhu času zhoršuje. Terapie, psycholog, psychoterapeut také není konečné řešení. Ano může pomoci, ale rozhodně to nepovede k trvalým výsledkům a plnému uzdravení. Důvodem je fakt, že úzkostné a obecné duševní poruchy nejsou problémem jen psychologickým ale také fyziologickým – strava, životní styl, hormony, nervový systém, fyziologie, dýchání, biochemie mozku a mnoho dalšího. Proto je potřeba komplexního celostního přístupu, kterého můžeš u nás využít.

Co způsobují neléčené nebo špatné léčené úzkostné poruchy a jak mohou poškodit tvůj život:

 • Narušují tvé vztahy – rodinné, pracovní, partnerské, přátelské a další…
 • Vedou ke snížení a ztrátě sebevědomí
 • Narušují tvůj pracovní život a mohou zničit tvou karieru
 • Negativně ovlivňují tvé příjmy a finanční stránku
 • Negativně ovlivňují studijní výsledky a vedou k problémům ve škole
 • Vedou k rozvoji a vzniku sociálních problémů (komunikace, navazovaní vztahu a další…)
 • Narušují tvou duševní pohodu a tím vedou k rozvoji dalších onemocnění a problémy v oblastí zdraví 
 • A mnoho dalšího…

Možná by jsi se měl nyní zamyslet, jestli chceš žít dále tento život plný problémů a utrpení, nebo chceš konečně zažít změnu a stát se nejslepější verzi sám sebe a zažít v životě konečně radost, potěšení, štěstí, vděčnost a lásku? Máš to plně ve svých rukou. Volba je jen na tobě. Ale nezapomeň, že tvým uzdravením pomůžeš i svému partnerovi/partnerce, rodině, dětem a celé společnosti. Svět potřebuje dary, které máš jen ty. Proto neváhej využít našeho celostního online programu harmonie života, který tě povede krok za krokem ke změně a uzdravení, jako tomu bylo u mnoha našich klientů.

druhy-uzkostnych-poruch

Jaké jsou příznaky úzkostné poruchy?

Příznaky se liší v závislosti na typu úzkostné poruchy, kterou člověk trpí. Příznaky úzkostných poruch se dělí na fyzické příznaky a psychické (emoční) příznaky. Mezi obecné příznaky úzkostné poruchy patří:

Fyzické příznaky – Jak poznat úzkostnou poruchu:

 • Studené nebo zpocené ruce
 • Sucho v ústech
 • Navály horka nebo chladu
 • Brnění končetin a slabost v nohou (podlamování)
 • Bušení srdce a zvýšena srdeční frekvence
 • Nevolnost
 • Závratě a motání hlavy
 • Ztuhlost a napjatost svalů
 • Necitlivost nebo mravenčení v rukou nebo nohou
 • Svalové napětí 
 • Chvění a třes těla
 • Dušnost a problémy s dýcháním – zrychlené a mělké dýchání
 • Bolest na hrudi, ale také bolest hlavy nebo břicha
 • Rituální chování, jako je opakované mytí rukou

Psychické příznaky:

 • Pocit paniky, strachu, hrůzy a neklidu
 • Noční můry a flashbacky
 • Opakované myšlenky nebo vzpomínky na traumatické zážitky
 • Vtíravé a katastrofické myšlenky, kterým se člověk stěží brání
 • Nekontrolovatelné, obsedantní myšlenky
 • Problémy se spánkem
 • Neschopnost být v klidu
 • Problémy se soustředěním
 • Strach, nervozita a pocit neklidu
 • Strach ze smrti, ztráty kontroly nebo omdlení
 • Nutkání vyhýbat se věcem, které vyvolávají úzkost – sociální situace, lidé, předměty, místa a mnoho dalšího

Je potřeba vzít na vědomí, že příznaky se mohou lišit člověk od člověka a také v závislosti na druhu úzkostné poruchy.

Výzkumy podporují fakt, že správné dýchání podporuje duševní i celkové zdraví a pomáhá snížit příznaky úzkostných poruch.

Studie z roku 2018 potvrzuje, že správná kontrola dechu zlepšuje emoční regulaci, snižuje stres, úzkost a obecné příznaky úzkostných poruch.

Harvardská studie ukazuje, že relaxační metody jako správné dýchání, meditace, jóga, čchi-kung a progresivní svalová relaxace pomáhají na stres, úzkost i příznaky úzkostné poruchy.

Příčiny úzkostných poruch

Příčiny úzkostných poruch rozdělujeme na fyziologické a psychologické. Více rozebrané příčiny úzkosti a úzkostných poruch najdeš v našem článku na toto téma, kde rozebíráme psychologické i fyziologické příčiny velice do hloubky. U fyziologických příčin ti nepomůže žádný psycholog ani terapie, ale je potřeba to řešit pomocí celostního přístupu, s kterým ti velice rádi pomůžeme.

Psychologické příčiny úzkostných poruch:

 • Trauma
 • Dlouhodobý chronický stres
 • Strach
 • Podvědomí a vychová
 • Dopamin a závislost
 • Emoční necitlivost a otupělost
 • Negativní vtíravé a obsedantní myšlenky
 • Alkohol, drogy a návykové látky
 • Nízké sebevědomí a přecitlivělost
 • A další…

Fyziologické příčiny úzkostných poruch – Jak vzniká úzkostná porucha:

 • Hormony
 • Biochemie mozku
 • Nervový systém
 • Okysličování
 • Trávení
 • Životní styl a strava
 • Syndrom propustného střeva
 • Fyziologický a oxidační stres
 • Virové a bakteriální infekce
 • Léky a zdravotní problémy
 • A další…

Samozřejmě příčiny jsou rovněž jako příznaky závislé na mnoha faktorech. Mohou se lišit člověk od člověka, ale také v závislosti na typu úzkostné poruchy. Studie ukazují, že stres je jedena z častých a hlavních příčin, která stojí za vznikem a rozvojem úzkostných poruch.

Kdy je úzkostná porucha problémem duševního zdraví?

Často se mě klienti i lidé ptají, na otázku, jak poznám, že jde u mě o problém duševního zdraví, kdy je nutné vyhledat pomoc a svůj stav začít řešit. Na otázku neexistuje jednotná odpověď, ale mezi příznaky, které poukazují, že jde o problém duševního zdraví a je nutné svůj stav začít celostní řešit jsou následující:

 • Úzkost narušuje tvou schopnost fungovat v životě.
 • Nemůžeš ovládat své reakce na situace.
 • Tvé pocity úzkosti jsou velmi silné, nebo přetrvávají dlouhou dobu.
 • Tvé strachy, obavy a reakce na ně nejsou přiměřené situaci.
 • Vyhýbáš se situacím, které by mohly způsobit úzkosti.
 • Tvé myšlenky a starosti jsou velmi intenzivní a pro tebe je velmi obtížné je ovládat (vedou ke vzniku úzkostí a jejich záchvatů).
 • Pravidelně pociťuješ příznaky úzkosti, které mohou vyvrcholit v záchvaty paniky – (panické ataky).
 • Je pro tebe těžké žít každodenní život (práce, škola, rodina, a další…) a dělat věci, které tě baví.

druhy-uzkostnych-poruch

Celostní přístup a léčba úzkostné poruchy

Jak se zbavit úzkostné poruchy? Odpověď je v celostním přístupu, který propojuje všechny důležité aspekty (psychologické i fyziologické), které jsou spojeny se vznikem úzkostné poruchy.

Konvenční pohled medicíny na úzkostné poruchy a obecně duševní poruchy je skutečně zjednodušující – máš nerovnováhu neurotransmiterů a potřebuješ léky, aby jsi tuto rovnováhu znovu nastolil. Někdy to funguje. Někdy ne. Ale ať tak či onak, tato medikace nedělá nic pro znovunastolení rovnováhy, jejím úkolem je potlačit tyto nepříjemné příznaky.

Tento model předpokládá, že jsi rozbitý a jedinou opravou je lék… doživotní lék.

Úzkost může výrazně ovlivnit kvalitu života. Zatímco přístup konvenční medicíny se zaměřuje na vyvážení neurotransmiterů v mozku, celostní přístup se zaměřuje na nalezení hlavní příčiny a dalších aspektů a dominových efektů, které s ní souvisí. Jde o komplexní propojení všech částí.

Změna v dnešní společnosti

Moderní svět zažil během posledních dvou desetiletí nebývalý počet změn. Tyto změny zahrnují pokrok v digitální technologii, nárůst globálních problémů a vznik celosvětové pandemie. Lidský mozek se tomuto novému prostředí nedokáže dostatečně rychle přizpůsobit. V mé celostní praxi jsem v posledních dvou letech zaznamenal výrazný nárůst počtu pacientů s úzkostí (o více než 300%) a věřím, že je nutné úzkost léčit celostním přístupem.

Mnoho jedinců může čelit problémům, jako jsou poruchy nálady, chronický stres a obecným úzkostným poruchám, když se pohybují dnešním světem. Pokud pociťuješ zhoršení svého duševního zdraví a ve svém životě vidíš příznaky úzkosti, doporučujeme učit se o svém mozku a duševním zdraví celostním způsobem. Pokud se snažíš vyřešit hlavní příčinu svých problémů s duševním zdravím, jsme zde pro tebe, abychom ti pomohli s naším celostním přístupem k duševnímu zdraví a pohodě. Řešením je celostní program harmonie života, který tě povede krok za krokem a můžeš k němu využít mé konzultace.

uzkostna-porucha
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares