V tomto článku se podíváme na to, co to je generalizovaná úzkostná porucha (GAD), jak se projevuje a jaké jsou její příznaky, jak vzniká a jaké jsou její příčiny. Také se podíváme na její léčbu. Najdeš zde také příběh naší klientky Lenky, která se úspěšně zbavila GAD.

Mám za sebou stovky úspěšných klientů, kteří se uzdravili z úzkostných poruch, včetně GAD a své poznatky z celostní koučovací praxe se s tebou podělím v tomto článku.

Máš občas pocit, že tě svírá úzkost? Možná trpíš generalizovanou úzkostnou poruchou. Tato nejčastější forma úzkostné poruchy postihuje mnoho lidí a může zásadně ovlivnit každodenní život. Projevuje se nadměrnými obavami a strachem, které se objevují i bez zjevného důvodu. Pokud jsi někdy zažil neustálé přemýšlení o možných katastrofách a nedokázal se uvolnit, pak by to mohla být právě generalizovaná úzkostná porucha.

Tato porucha nemá věkové omezení – může se objevit jak u mladých lidí, tak i u starších generací. Je důležité si uvědomit, že generalizovaná úzkostná porucha není jen „být trochu nervózní“. Může vážně narušit tvůj každodenní život a vztahy s ostatními.

Nicméně existuje naděje! Celostní přistup ti pomůže zmírnit přetrvávající úzkost a vrátit ti kontrolu nad tvým životem. V dalších částech tohoto blogového příspěvku si do detailu rozebereme, co je to generalizovaná úzkostná porucha, jak vzniká, jaké jsou její příznaky a jaké jsou možnosti léčby.

Zároveň se zaměříme na to, jak dosáhnout trvalého uzdravení z GAD. Samozřejmě, vše dokládáme i studiemi i výzkumy a hlavně zkušenostmi z naší dlouholeté celostní praxe, o které se s tebou chci podělit. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to generalizovaná úzkostná porucha?

Generalizovaná úzkostná porucha se také někdy označuje jako zkratka GAD – generalized anxiety disorder. Jedná se o duševní poruchu, která se řadí mezi úzkostné poruchy a je charakterizována nadměrnou a přetrvávající úzkostí a obavami v běžných životních situacích. Jde o jednu z nejčastějších onemocnění ze spektra úzkostných poruch.

Úzkost je přirozenou reakcí na stresové situace, ale u lidí s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) může být úroveň a frekvence úzkosti nadměrná a negativně ovlivňovat každodenní život.

Tato nejčastější forma úzkostné poruchy postihuje mnoho lidí a může zásadně ovlivnit každodenní život. Projevuje se nadměrnými obavami a strachem, které se objevují i bez zjevného důvodu.

GAD se liší od běžných pocitů úzkosti. Většina lidí má občas pocit úzkosti ohledně různých aspektů života, například nefunkční vztah nebo svých financí. Ale lidé trpící GAD cítí intenzivní a nekontrolovatelnou úzkost, kdy je jejich problémy přesahují.

GAD se často objevuje kolem věku 30 let, ale může ovlivnit i děti. GAD postihuje dvakrát více žen než mužů, podle Americké asociace úzkosti a deprese (ADAA).

Trvalý pocit úzkosti a napětí

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) je duševní (psychické) onemocnění, které se projevuje trvalým pocitem úzkosti a napětí. Lidé s GAD mají tendenci přehnaně přemýšlet o možných nebezpečích a katastrofách, což vede k neustálým myšlenkám na tyto negativní události. Tento stav je často spojen s fyzickými příznaky, jako je svalové napětí, nespavost a neklidný žaludek.

Úzkostné pocity jsou pro lidi s GAD velmi obtížné zvládat. Cítí se nepřetržitě znepokojení a nervózní bez konkrétního důvodu. I když se mohou snažit zaměřit na jiné věci, úzkost je stále přítomná a ovlivňuje jejich každodenní život. To může vést k problémům s koncentrací a rozhodováním.

Neustálé myšlenky na možné nebezpečí či katastrofy

Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou mají často myšlenky plné obav z možného nebezpečí nebo katastrof. Bez ohledu na to, jak iracionální tyto obavy mohou být, je pro ně velmi obtížné se od nich odpoutat. Například si mohou stále představovat různé scénáře, ve kterých se něco špatného stane a přemýšlet o tom, jak by se s tím vypořádali.

Tyto myšlenky na možné nebezpečí nebo katastrofy jsou často spojeny s pocitem bezmoci a strachu. Lidé s GAD mají tendenci přeceňovat rizika a vnímat svět jako nebezpečné místo. Tato konstantní úzkost je vyčerpávající a může negativně ovlivnit jejich celkovou kvalitu života.

Rozdíl mezi normálními úzkosti, stresem a GAD

Obavy, pochybnosti a strachy jsou běžnou součástí života. Je přirozené, že máš strach a obavy z nadcházejícího testu nebo se obáváš o své finance poté, co tě zasáhnou neočekávané výdaje. Rozdíl mezi normální úzkosti, stresem a generalizovanou úzkostnou poruchou je v tom, že strach a obavy spojené s GAD jsou:

 • Nadměrné
 • Dotěrné
 • Vytrvalé
 • Rušivé

Normální běžná úzkost a stres:

 • Tvé starosti nebrání tvým každodenním činnostem a povinnostem
 • Dokážeš ovládat své starosti
 • Tvé starosti, i když jsou nepříjemné, nezpůsobují výrazné trápení
 • Tvé strachy jsou omezené na konkrétní, malý počet realistických obav
 • Tvé záchvaty starostí trvají jen krátkou dobu

Generalizovaná úzkostná porucha:

 • Tvé starosti výrazně narušují tvou práci, vztahy, aktivity a společenský život
 • Tvé starosti jsou nekontrolovatelné
 • Tvé starosti jsou nesmírně znepokojující a stresující
 • Děláš si starosti se všemi možnými věcmi a máš tendenci očekávat to nejhorší
 • Děláš si starosti téměř každý den po dobu nejméně dvou až tři měsíců

Projevy a příznaky generalizované úzkostné poruchy

Všichni čas od času zažíváme příznaky úzkosti. Žádní dva lidé nejsou úplně stejní – každý může pociťovat tyto příznaky a jejich intenzitu nebo frekvenci v různé míře. Důležité je rozpoznat, jaké jsou příznaky úzkosti, aby jsi si vybudoval povědomí a pochopil, co se s tebou děje a mohl udělat první krok k pozitivní změně.

Nicméně fyzické příznaky tohoto onemocnění se mohou lišit případ od případu. Příznaky GAD se mohou v různých obdobích zlepšovat nebo zhoršovat. Například období vysokého stresu nebo fyzické nemoci často způsobují zhoršení příznaků po určitou dobu.

Projevy generalizované úzkostné poruchy se rozděluji na psychické příznaky a fyzické příznaky. Pojďme se podívat na jaké jsou nejčastější psychické (emoční) příznaky této úzkosti a jak se projevuje úzkostná porucha:

 • Neustálé obavy a strach
 • Napětí a nervozita
 • Nesoustředěnost a roztržitost
 • Podrážděnost
 • Nejistota a neklid
 • Očekávání katastrofických událostí
 • Problémy s uvolněním a odpočinkem
 • Pocity napětí v těle
 • Strach ze straty kontroly
 • Strach ze situací, které by mohli vyvolat úzkost
 • Potíže se soustředěním a pamětí

Generalizovaná úzkostná porucha fyzické příznaky:

 • Nespavost
 • Únava
 • Problémy se spánkem
 • Svalové napětí
 • Trávicí potíže
 • Zvýšené pocení
 • Bušení srdce a zrychlená srdeční frekvence
 • Závratě
 • Dušnost a problémy s dýcháním
 • Zimnice a návaly horka nebo chladu
 • Zvýšená citlivost na světlo a zvuky

Generalizovaná úzkostná porucha má také fyzické projevy. Lidé trpící touto poruchou často pociťují svalové napětí po celém těle. Jejich svaly jsou nepřirozeně napnuté a bolestivé. To může způsobit další nepohodlí a omezit jejich schopnost normálně fungovat.

Dalším fyzickým příznakem GAD je nespavost. Lidé s touto poruchou mají často problémy se usínáním a udržováním spánku. Jejich mysl je plná úzkosti a obav, což jim brání v odpočinku. Důsledkem toho jsou často unavení a vyčerpaní.

Neklidný žaludek je dalším fyzickým projevem GAD. Lidé s touto poruchou mohou mít trávicí potíže, jako je nevolnost, bolesti břicha nebo průjem.

Související stavy s GAD

Lidé s GAD často trpí souvisejícími stavy duševních poruch. Tyto stavy mohou zahrnovat:

Je důležité, aby strategie pro léčbu GAD brala v úvahu tyto související stavy. Pokud jsou přítomny, měla by být plánována tak, aby co nejefektivněji zvládala všechny aspekty klientova duševního zdraví. Většinou jsou za těmito stavy stejné nebo podobné příčiny, které je způsobují, ale vždy je potřeba propojit psychologii a fyziologii. Celostní přístup v oblasti duševního zdraví je klíčem k úspěšné léčbě.

Příčiny generalizované úzkostné poruchy

Příčiny generalizované úzkostné poruchy (GAD) mohou být různé a často se jedná o kombinaci více faktorů. Mezi hlavní příčiny patří přetížený nervový systém, špatné asociace a dysregulace nervového systému, dlouhodobý chronický stres, traumata, špatný a nekvalitní životní styl a další. Tyto faktory mohou přispět k vzniku a udržování úzkosti a stresu spojeného s GAD.

Obecně se příčiny úzkosti a všech úzkostných poruch děli na psychologické a fyziologické příčiny, o kterých se více do hloubky bavíme v našem článku na toto téma, které pokrývá všechny možné příčiny, které jsou spojené se vznikem a rozvojem obecně úzkostných poruch.

Trauma

Trauma je jednou z hlavních příčin GAD. Traumatické události, jako je například fyzické nebo sexuální zneužívání, vážné nehody, válečné zážitky nebo přepadení, mohou způsobit vážné psychické následky. Lidé, kteří prošli traumatem, často trpí úzkostí, strachem a stresovými reakcemi, které mohou vyústit v úzkostnou poruchu.

Studie z roku 2013 potvrzuje, že traumatické životní události největší příčinou úzkosti, deprese.

Stres

Stres je dalším významným faktorem přispívajícím ke vzniku úzkosti. Moderní životní styl často přináší mnoho stresových situací, jako je pracovní vytížení, finanční problémy, rodinné konflikty nebo ztráta blízkého člověka. Dlouhodobý stres může negativně ovlivnit nervový systém a zvýšit riziko vzniku GAD.

Špatný životní styl

Nepříznivý životní styl může také hrát roli při vzniku úzkosti a úzkostné poruchy. Nedostatek pohybu, nezdravá strava, nedostatek spánku a nadměrná konzumace alkoholu nebo drog mohou negativně ovlivnit funkci nervového systému a přispět k rozvoji této duševní poruchy.

Přetížený nervový systém

Přetížený nervový systém může být způsoben dlouhodobým stresem, nadměrnou pracovní zátěží, nedostatečným odpočinkem nebo nezdravým životním stylem. Když je nervový systém přetížený, je náchylnější k reakcím úzkosti a stresu. To může vést k rozvoji GAD.

Nesprávné asociace mozku

Dalším faktorem je špatná asociace, což znamená, že mozku se nepodaří správně spojovat různé podněty a informace. To může vést k nadměrnému vnímání hrozeb a nebezpečí a zvyšování úzkosti. Například, pokud člověk zažije traumatickou událost, může se mu stát, že si začne spojovat různé situace s tímto traumatem a vyvolává tím úzkostné reakce.

Chemie a struktura mozku

Rozdíly v fungování mozku mohou zvýšit riziko vzniku úzkostné poruchy. Lidé s GAD také prokazují rozdíly v struktuře mozku v neuroobrazovacích studiích s použitím funkčního MRI.

Nerovnováha serotoninu a dalších chemických látek v mozku je také přítomna u lidí s GAD a dalšími úzkostnými poruchami. Zde je nutné poznamenat, že nerovnováha serotoninu a dalších hormonů v mozku není příčinou GAD a dalších duševních poruch, ale je projevem hlubších příčin, které tuto nerovnováhu způsobují. Více se tomuto tématu věnujeme v našem komplexním online programu Harmonie života, kde se zaměřujeme na vyřešení těchto kořenových příčin, které vedou k nerovnováze hormonů, jako je serotonin, a dalších neurotransmiterů v mozku.

Charakteristika osobnosti

Lidé, kteří jsou vysoce citlivý nebo pesimističtí, mohou mít vyšší pravděpodobnost vývoje GAD. Výzkum z roku 2016 také naznačuje spojení mezi úzkostnými poruchami a neuroticismem. Neuroticismus popisuje, jak každý jedinec prožívá negativní emoce. Zásadním bodem neuroticismu je tendence prožívat negativní citové stavy jako smutek, obavy, vina, hněv. Osoby, které skórují vysoko v neuroticismu, jsou úzkostné, temperamentní a náladové.

Dysregulace nervového systému

Jedním z hlavních důsledků přetížení nervového systému je dysregulace, což znamená, že nervový systém není schopen správně regulovat úroveň úzkosti a stresu. Tento stav může vést k chronické úzkosti a obavám, které jsou charakteristické pro generalizovanou úzkostnou poruchu.

Dysregulace nervového systému se týká narušení rovnováhy mezi sympatickým a parasympatickým nervovým systémem. Sympatický nervový systém je zodpovědný za reakce „boj nebo útěk“ a je aktivován ve stresových situacích. Parasympatický nervový systém je zodpovědný za relaxaci a odpočinek. U lidí s GAD může být sympatický (stresový) nervový systém přehnaně aktivní, což způsobuje přetrvávající úzkost a stres.

Častým problémem jsou také poruchy spánku a kognitivní problémy, jako je špatná paměť, potíže s myšlením a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Na těchto symptomech hraje velkou roli hypotalamo-hypofyzární osa (HPA), protože nadměrná aktivace sympatiku způsobuje nepřetržité uvolňování kortizolu a adrenalinu z nadledvinek.

Když tyto hormony neustále nasycují tvé tělo, mohou vést ke špatné náladě, úzkosti a nespavosti a narušit tvé metabolické zdraví. Výzkum ukazuje, že lidé s depresí a úzkostí mají nadměrně aktivní HPA.

Výzkumy naznačují, že emoční dysregulace, kde je deprese, úzkost a podrážděnost  přítomna u 100 % dětí s dysregulovaným nervovým systémem.

Jak vzniká generalizovaná úzkostná porucha?

Generalizovaná úzkostná porucha většinou vzniká z dlouhodobého chronického stresu nebo se rozvíjí po závažné životní události u citlivých osob. Dále je problém ve špatné regulaci nervového systému a nesprávných asociacích, které si mozek vytvořil.

Dále je nutné si uvědomit, že tato porucha je kombinací více faktorů, které společně vytvářejí celkový koncept pro vznik a rozvoj této poruchy. U každého člověka budou příčiny a souvislosti více či méně odlišné, a tím se bude měnit způsob, jakým se bude ubírat strategie k vyřešení tohoto problému a následnému uzdravení.

Důsledky dlouhodobého života s generalizovanou úzkostnou poruchou

Život s generalizovanou úzkostnou poruchou může být obtížný, ale v dlouhodobém horizontu ti bude čím dál více zasahovat a omezovat tě i v dalších oblastech života. Zejména tě může omezovat v pracovním, osobním životě, narušovat tvé vztahy a přispět k rozvoji dalších duševních poruch, ale také fyzických onemocnění.

Možnost rozvoje dalších psychických poruch, např. panická porucha

Generalizovaná úzkostná porucha může být také spojena s vyšší pravděpodobností rozvoje dalších psychických poruch, jako je například deprese. Neustálý stav úzkosti a obav může postupně vyčerpávat tvou duševní odolnost a zhoršovat tvůj celkový duševní stav. Tvé tělo, konkrétně mozek a nervový systém, tě může chránit před dlouhodobým silným stresem, úzkostí a následným vyčerpáním tím, že tě začne otupovat, aby tě chránilo před celkovým vyčerpáním organismu, což může vést k rozvoji deprese.

Dlouhodobý život s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) může zvýšit riziko vzniku dalších psychických poruch, jako je například panická porucha. Lidé trpící GAD mají často vysoké hladiny obecné úzkosti a strachu, které mohou vyvolat panické ataky. Panická porucha je charakterizována náhlými a intenzivními záchvaty paniky, které jsou často spojeny s fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocení nebo dušnost. Tato kombinace GAD a panické poruchy může značně ovlivnit každodenní život postižených jedinců.

Snížení kvality života kvůli trvalé úzkosti

Jedním z hlavních důsledků dlouhodobého života s GAD je snížení kvality života. Trvalá úzkost a stres spojený s touto poruchou mohou negativně ovlivnit různé aspekty každodenního fungování. Lidé s GAD mohou trpět nepříjemnými fyzickými příznaky, jako je napětí svalů, bolesti hlavy nebo problémy se spánkem. Tyto symptomy mohou omezovat schopnost jedince plně se zapojit do aktivit a prožívat radost ze života. Navíc dlouhodobá úzkost může vést k pocitu vyčerpání a sníženého psychického výkonu.

Omezení pracovního výkonu a profesního růstu

GAD může také negativně ovlivnit pracovní výkon a profesní růst jedince. Lidé s touto poruchou často trpí koncentračními obtížemi a snižujícím se pracovním nasazením kvůli nadměrnému zaměření na své obavy a úzkosti. To může vést ke snížení produktivity, zhoršení kvality práce a omezením možnosti profesního rozvoje. Dlouhodobá úzkost také může ztěžovat udržení stabilních pracovních vztahů kvůli emoční nestabilitě nebo potřebám vyhýbat se situacím, které považujeme za stresující.

Negativní dopad na osobní vztahy a sociální interakce

Generalizovaná úzkostná porucha má také významný negativní dopad na osobní vztahy a sociální interakce. Lidé s GAD často prožívají intenzivní obavy ohledně budoucnosti, zdraví nebo vztahů. Tato trvalá úzkost může vést k přehnanému strachu z odmítnutí nebo zranění, což může ovlivnit schopnost navazovat nové vztahy a udržovat stávající.

generalizovana-uzkostna-porucha-test

Kdy se stává generalizovaná úzkostná porucha problémem duševního zdraví?

Je zcela přirozené a normální zažívat úzkostné pocity během života, což platí pro všechny lidi, včetně mě. Problém vzniká, když tyto pocity úzkosti jsou výrazné, trvají dlouho, zasahují do každodenního života a brání normálnímu fungování (například v práci, ve škole, v rodině, ve vztazích, nebo při koníčcích). V takových případech se jedná o problémy se duševním zdravím, které vyžadují komplexní řešení.

Občasně může úzkost být prospěšná, jako například při motivaci při nástupu do nového zaměstnání nebo před blížícími se zkouškami. Tento druh úzkosti je nepříjemný, ale zároveň nás může motivoval k lepšímu výkonu. Běžná úzkost je pocit, který přichází a odchází, ale nepřekáží v běžném životě. Otázka tedy zní, kdy se úzkost stává problémem duševního zdraví? Problematika duševního zdraví nastává, pokud:

 • Tvé pocity úzkosti jsou velmi silné, nebo přetrvávají dlouhou dobu.
 • Tvé strachy, obavy a reakce na ně nejsou přiměřené situaci.
 • Vyhýbáš se situacím, které by mohly způsobit úzkosti.
 • Tvé myšlenky a starosti jsou velmi intenzivní a pro tebe je velmi obtížné je ovládat (vedou ke vzniku úzkosti a jejich  záchvatu).
 • Pravidelně pociťuješ příznaky úzkosti, které mohou vyvrcholit v záchvaty paniky (panické ataky).
 • Je pro tebe těžké žít každodenní život (práce, škola, rodina, a další…) a dělat věci, které tě baví.

Generalizovaná úzkostná porucha příběh Lenky

Jako žena ve středním věku jsem trpěla dlouhodobou generalizovanou úzkostnou poruchou, která ovlivňovala můj život s manželem, rodinou, práci i můj osobní život. Každý den jsem se potýkala s intenzivními obavami, neustálým napětím a záchvaty paniky. Můj život byl omezený, ať už šlo o práci, vztahy nebo dokonce jednoduché každodenní úkoly.

Jednoho dne jsem na internetu narazila na zajímavé čtení o úzkostech, které Jirka vytváří a to mě nasměrovalo k online kurzu a konzultaci s celostním přístupem k léčbě úzkostné poruchy. Byla to pro mě poslední naděje, protože antidepresiva a léky nezabíraly, respektive jen částečně a celý problém jen oddalovaly, a tak jsem se rozhodla, že to zkusím.

Kurz byl strukturovaný velice dobře a poskytoval mi informace o tom, jak úzkost funguje. Získala jsem zajímavé a funkční nástroje pro její zvládání, které byly poměrně jednoduché. Navíc jsem dostala možnost konzultovat svůj pokrok a získat strategii s Jirkou, který je opravdu odborníkem na duševní zdraví, prostřednictvím online konzultace.

Lenka se plně uzdravila z GAD

Musím přiznat, že začátky nebyly snadné. Změna vyžadovala úsilí a trpělivost. Postupně jsem se však začala učit, jak reagovat na své úzkosti a jak je postupně omezit a zvládat. Díky technikám, informacím, cvičením, strategiím a podpoře, kterou jsem získávala od Jirky a kurzu, jsem se začala cítit silnější a jistější.

Po několika týdnech se mi začal měnit život k lepšímu. Moje obavy a panické záchvaty se staly méně častými a intenzivními. Začala jsem znovu navazovat vztahy s přáteli a rodinou a dokonce si našla novou práci. I když to není úplně to, co by mě naplňovalo, přiblížilo mě to k mému vysněnému zaměstnání a to je velký pokrok.

Já tak nějak věděla a počítala s tím, že úzkost může být věčným společníkem, ale chtěla jsem se naučit s ní pracovat a zvládnout ji. Díky online kurzu a podpoře celostního přístupu od Jirky jsem se dočkala něčeho více a to plného vyřešení a odstranění. Dnes už mě úzkost netrápí a postupně jsem se vrátila k plnohodnotnému životu a začala si znovu užívat všechny radosti, které mi dříve úzkost bránila prožívat.

Autorkou příběhu je naše klientka Lenka.

Připoj se k ostatním a změn svůj život

Pokud potřebuješ poradit a sám to nezvládáš, chceš nasměřovat, odhalit příčiny a souvislosti a následně je vyřešit a zbavit se plně generalizované úzkostné poruchy, neváhej využít našeho celostního online programu Harmonie života, kterého je navíc součástí zdarma další online program Vědomě žít – Vědomě tvořit. Oba tě povedou krok za krokem s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi. Pokud ti tato forma spolupráce nevyhovuje, kontaktuj nás a vše spolu probereme a najdeme vhodnou formu spolupráce na míru přímo pro tebe a tvé potřeby, aby došlo k nejlepším výsledkům.

generalizovana-uzkostna-porucha-pribehy

Generalizovaná úzkostná porucha léčba

Budu k tobě zcela upřímný. Už nikdy nehledej a nedocházej na terapie, které tě naučí pouze pracovat a zvládat své úzkosti a ty budeš jen platit neustále za další a další sezení. Namísto toho získej funkční systém, který tě povede krok za krokem a pomůže ti trvale odstranit své úzkosti a zbavit se jich. Ptáš se, jak je to možné? Protože se zaměříme na příčiny a souvislosti, které vedly ke vzniku tvého problému, dále analyzujeme společně tvůj život a vytvoříme strategii (krok za krokem), která povede k celkové změně tvého života.

Terapie u tebe vytváří podhoubí, které tě vede k závislosti na cizí pomoci a tím ničí tvou nezávislost a svobodu. Učí tě řešit své problémy s cizí pomocí a tím ztrácíš svoji samostatnost a schopnost překonávat životní překážky a výzvy sám za sebe, což má negativní vliv na tvé sebevědomí.

S tím už je konec, protože s námi to zvládneš sám. My ti předáme důležité informace, nástroje, techniky a vytvoříme strategii, která ti pomůže vyřešit tvé problémy na hluboké úrovni a tím tě podpoří v nezávislosti, sebevědomí a získáš naprostou svobodu. Celostní systém, který je zjednodušený a zároveň velice účinný, abys dosáhl maximálních výsledků v co nejkratším čase a zvládl to opravdu každý. Tyto nástroje můžeš využívat po celý svůj život a plně je rozvíjet, protože ke svým online programům nabízíme celoživotní přístup a celoživotní aktualizace.

Jak se léčí generalizovaná úzkostná porucha?

Při léčbě GAD je důležitý především duševní stav pacienta. Mezi vysoce účinné metody patří zejména celostní přistup, který pacienta postupně učí nejen kontrolovat svou úzkost a psychické i tělesné příznaky, ale také odstranit příčiny a souvislosti, které vedly ke vzniku úzkosti.

Možná se ptáš, jak vyléčit GAD? Jaké jsou možnosti a co ti mohou přinést. Pojďme se společně podívat na různé možnosti léčby a co obnáší. 

Konvenční pohled medicíny na úzkost je skutečně zjednodušující – máš nerovnováhu neurotransmiterů a potřebuješ léky, aby jsi tuto rovnováhu znovu nastolil. Někdy to funguje. Někdy ne. Ale ať tak či onak, tato medikace nedělá nic pro znovunastolení rovnováhy, jejím úkolem je potlačit tyto nepříjemné příznaky.

Tento model předpokládá, že jsi rozbitý a jedinou opravou je lék… doživotní lék.

Úzkost a obzvláště generalizovaná úzkostná porucha může výrazně ovlivnit kvalitu života. Zatímco přístup konvenční medicíny se zaměřuje na vyvážení neurotransmiterů v mozku, celostní přístup se zaměřuje na nalezení hlavní příčiny a dalších aspektů a dominových efektů, které s ní souvisí. Jde o komplexní propojení všech částí.

Léky – antidepresiva a skutečná pravda o negativních vlivech

Mnoho studií potvrzuje negativní vliv dlouhodobého užívání antidepresiv na náš střevní mikrobiom. To vede k vzniku propustného střeva a následně k přetížení nervového systému prostřednictvím unikajících bakterií, virů, plísní a dalších patogenů, které se dostávají z tlustého střeva do krevního řečiště a dále do nervového systému a dalších částí našeho organismu, což způsobuje další zdravotní, psychické i fyzické problémy.

Studie z roku 2020 potvrzuje, že chronické užívání antidepresiv souvisí s rozvojem adaptivních změn střevní mikroflóry s potenciálními škodlivými účinky. Nesmíme také opomenout, že antibiotika a další některé léky mají stejně ne-li horší vliv na střevní mikroflóru a způsobují také další problémy. To také potvrzují mnohé studie a výzkumy. A nemluvě o dalších vedlejších účincích dlouhodobého užívání antidepresiv. Stejný vliv má špatná strava na náš střevní mikrobiom a následně přetížení nervového systému.

Moderní svět a GAD

Moderní svět zažil během posledních dvou desetiletí nebývalý počet změn. Tyto změny zahrnují pokrok v digitální technologii a nárůst globálních problémů. Lidský mozek se tomuto novému prostředí nedokáže dostatečně rychle přizpůsobit. V mé celostní praxi jsem v posledních dvou letech zaznamenal výrazný nárůst počtu pacientů s úzkostí (o více než 300%) a věřím, že je nutné úzkost léčit celostním přístupem.

Mnoho jedinců může čelit problémům, jako jsou poruchy nálady, chronický stres a obecným úzkostným poruchám, když se pohybují dnešním světem. Pokud pociťuješ zhoršení svého duševního zdraví a ve svém životě vidíš příznaky úzkosti, doporučujeme učit se o svém mozku a duševním zdraví celostním způsobem. Pokud se snažíš vyřešit hlavní příčinu svých problémů s duševním zdravím, jsme zde pro tebe, abychom ti pomohli s naším celostním přístupem k duševnímu zdraví a pohodě. Řešením je Celostní online program harmonie života, který tě povede krok za krokem a můžeš k němu využít mé konzultace. V ceně je zahnut zdarma také druhý online program druhý online program druhý online program Vědomě žít – vědomě tvořit.

Generalizovaná úzkostná porucha a invalidní důchod

Bohužel, cesta k uzdravení není pro každého. Ne každý se skutečně chce uzdravit. Někdo možná chce, ale přesto vyhraje pohodlnost a tím pádem neexistuje žádná motivace a zájem něco změnit. Bez změny to bohužel nejde.

Ne každý dokáže zvládnout celostní přístup a jít do hloubky, kde bude pracovat na odstranění příčin a souvislostí, které vedly ke vzniku a rozvoji generalizované úzkostné poruchy. Následně změnit svůj životní styl. Někdo bude raději celoživotně na antidepresivech nebo bude docházet celý život na terapie, ale to je v pořádku. Každý má svobodnou volbu se rozhodnout.

Někdo svůj stav využívá nebo chce využívat k získání invalidního důchodu, i přesto, že existuje cesta, jak se vyléčit z generalizované úzkostné poruchy. Raději bude sedět doma na zadku a pobírat důchod než jít do práce. Každopádně o tom, jak moc etická je tato cesta, by si měl každý rozhodnout sám v sobě. Možnost k vyřešení existuje vždycky. Pokud chceš pomoc, můžeme tě nasměrovat a ukázat ti cestu k uzdravení, ale musíš skutečně chtít a hlavně něco udělat pro tu změnu.

generalizovana-uzkostna-porucha-lecba

Jak se zbavit generalizované úzkostné poruchy

Nyní se pojďme zaměřit na to, co by léčba GAD měla obsahovat a na co by se měla primárně zaměřit. Pokud se ptáš, jak se zbavit generalizované úzkostné poruchy, jsi tady správně a následující řádky jsou přesně to, co hledáš a nikdo ti to neřekne.

Podělím se s tebou o své zkušenosti s generalizovanou úzkostnou poruchou, jak se jí zbavit a najít cestu k trvalému uzdravení.

Trauma a vliv na úzkost a jeho léčbu

Traumatické události mohou vést k rozvoji úzkostných poruch. Když člověk prožije traumatem způsobenou událost, může to mít negativní dopad na jeho nervový systém a vyvolat silné pocity úzkosti. Lidé trpící posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), ale také generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) často zažívají opakující se vzpomínky na traumatické události, noční můry a intenzivní strach nebo úzkost.

Výzkum z roku 2011 ukazuje, že vyšší výskyt GAD u žen může být způsoben traumatickými zážitky, jako je zneužívání partnerem, fyzické násilí, toxické vztahy, sexuální i psychické zneužívání a znásilnění. Tyto zážitky se později mohou projevit u žen v podobě problémů v oblasti duševního zdraví, konkrétně pak generalizované úzkosti.

Trauma může způsobit zvýšené stresové reakce. Traumatické události mohou způsobit zvýšenou reakci na stres. To znamená, že jedinec, který prožil trauma, může být náchylnější k chronické úzkosti a GAD, protože jeho nervový systém byl narušen traumatickými událostmi.

Dále trauma zhoršuje důvěru. Trauma může narušit důvěru, což může vést ke zvýšené úzkosti ve vztazích a obavám o bezpečí. To může opět přispět k rozvoji GAD.

Trauma může způsobit změny ve vnímání světa, jakým jedinec vnímá svět a riziko. Mohou se vyvinout pesimistické myšlenkové vzory a obavy o bezpečí, což jsou charakteristické rysy GAD.

Studie z roku 2021 prokazuje, že dětská traumata patří mezi hlavní faktory vedoucí k vzniku a rozvoji úzkostných poruch a deprese. 

Nesprávné asociace mozku

Dalším faktorem, který může vest až ke vzniku generalizované úzkostné poruše je špatná asociace, což znamená, že mozku se nepodaří správně spojovat různé podněty a informace s emocemi a prožitkem. To může vést k nadměrnému vnímání hrozeb a nebezpečí a zvyšování úzkosti. Například, pokud člověk zažije traumatickou událost, může se mu stát, že si začne spojovat různé situace s tímto traumatem a vyvolává tím úzkostné reakce.

Někdy si mozek může nesprávně spojovat určité místo, prostředí nebo osobu s negativními až traumatickými událostmi. Například stačí několikrát zažít velice traumatickou událost, kde bude přítomen nějaký tvůj velmi dobrý kamarád, člen rodiny, nebo partner, a mozek si může spojit tuto osobu s těmito nepříjemnými pocity, negativními prožitky a traumatem. A kdykoliv budeš trávit čas po boku této osoby, mozek vyhodnotí, že je v nebezpečí a začne reagovat stresem, úzkostí a panikou.

Někdy může jít o podvědomé spouštěče, které si mozek vytvořil a nemusíš ani tušit, o které spouštěče jde. Ale neboj se, tyto spouštěče lze odhalit a pomocí strategie je změnit.

Cílem léčby je nejen najít a zrušit tyto nesprávné asociace, které si mozek vytvořil, ale také je nahradit novými pozitivními asociacemi, které podporují sebevědomí, duševní pohodu, zdraví a celkovou kvalitu života.

Dysregulace nervového systému a léčba GAD

Dysregulace nervového systému může hrát důležitou roli ve vzniku generalizované úzkostné poruchy. Nervový systém má za úkol regulovat reakce těla na stres a úzkost a udržovat rovnováhu mezi vzrušením a uklidněním. Když dojde k dysregulaci nervového systému, tělo může být náchylnější k reakcím na stres a úzkost. Dokonce lze svůj nervový systém vytrénovat, aby setrvával primárně v sympatiku (stresovém režimu nervového systému), což vede k téměř neustálému podráždění, stresu a časté úzkosti.

Je možné, že dlouhodobým stresem, traumaty a určitými životními návyky lze svůj nervový systém přeorientovat na primární aktivaci sympatického nervového systému (téměř permanentního stresu), což je systém spojený s reakcemi na stres a úzkost. Tento stav, kdy je tělo neustále v aktivním režimu, může způsobit chronický stres, nadměrnou úzkost a další zdravotní problémy.

Některé faktory, jako dlouhodobý chronický stres, traumata a další faktory mohou ovlivňovat funkci nervového systému a způsobovat nerovnováhu v reakcích na stresory. To může způsobit nadměrnou aktivaci sympatického nervového systému, který je spojen s bojem nebo útěkem a nedostatečnou aktivaci parasympatického nervového systému, který je spojen s relaxací – uvolněním, správným trávením, správnou funkcí imunitního systému a hojením.

Výsledkem může být přetrvávající úzkost, nepřiměřené obavy a symptomy generalizované úzkostné poruchy. Celostní přistup zaměřená na regulaci nervového systému, relaxační techniky a cvičení pro zmírnění stresu mohou být součástí léčebného plánu pro lidi trpícími GAD a mohou pomoci obnovit rovnováhu v nervovém systému a zbavit se úzkosti.

Přetížení nervového systému a generalizovaná úzkostná porucha

Přetížení nervového systému může způsobit zvýšenou úroveň stresu a úzkosti. Když je náš nervový systém přetížen, začneme pociťovat napětí a stres v každodenním životě. To může vést k různým problémům, podrážděnosti a také zvýšené úzkosti.

Existuje několik faktorů, které mohou přispět k přetížení nervového systému. Jedním z nich je nadměrný stres. Každodenní tlak a nároky, kterým čelíme ve škole, práci nebo osobním životě, mohou být velmi vyčerpávající pro naše tělo i mysl. Pokud se s tímto stresem neumíme vyrovnat nebo si nedokážeme udělat dostatek času na odpočinek, naše nervy jsou vystaveny nepřetržitému tlaku.

Nedostatek odpočinku je dalším důležitým faktorem přetížení nervového systému. Když nedostaneme dostatek spánku nebo si nedokážeme najít čas na relaxaci a regeneraci, náš nervový systém nemá možnost se vzpamatovat a obnovit energii. To může vést k dlouhodobému přetížení, které se projevuje zvýšenou úzkostí.

Virové a bakteriální infekce (borelióza, meningitida, encefalitida, mononukleóza, stafylokok, streptokok a další) mohou také přispět k přetížení nervového systému a způsobit nadměrný stres a rozvoj úzkostných poruch. Dále špatné trávení, nesprávná strava a životní styl mohou vést ke vzniku propustnosti tlustého střeva, kdy se dostávají patogeny, plísně, paraziti, bakterie a viry do krevního řečiště, a imunita nestíhá vytvářet protilátky a vypořádat se s tímto velkým množstvím patogenů. To vede k tomu, že se tyto patogeny dostávají do kontaktu s nervovým systémem, který přetěžují a způsobují velké problémy na fyziologické i psychologické rovině.

Strava a životní styl propustné střevo a jeho vliv na úzkost a léčbu

Kvalitní a vyvážená strava, pravidelný spánek, dostatek slunce a vitamínu D, zvládání stresu, dostatečný pitný režim, odpočinek a relaxace, pravidelný pohyb a fyzická aktivita, čas strávený v přírodě a další faktory životního stylu mají vliv na duševní zdraví a pohodu, ale také na léčbu GAD.

Propustné střevo a jeho vliv na úzkost

Propustné střevo je stav, kdy se permeabilita sliznice tlustého střeva zvyšuje, což umožňuje nežádoucím látkám pronikat do krevního oběhu. Tento stav může být způsoben různými faktory, jako je nezdravá strava, nadměrný stres nebo užívání určitých léků. Propustné střevo může také přispívat k rozvoji úzkosti.

Když se látky dostanou do krevního oběhu prostřednictvím propustného střeva, mohou ovlivnit činnost mozku a nervového systému. To může vést k přetížení nervového systému a ke zvýšení hladiny neurotransmiterů spojených s úzkostí, jako je například serotonin. Vyšší hladina těchto neurotransmiterů může způsobit neklid, nervozitu a úzkostné pocity.

Vliv střevního mikrobiomu a celkového stavu střevní mikroflóry má významný vliv na rozvoj a vznik generalizované úzkostné poruchy, což potvrzuje výzkum z roku 2019.

Ke stejným výsledkům došla také studie z roku 2023, které toto tvrzení jenom podporuje.

Vliv stravy a životního stylu na úzkost

Nezdravá strava a špatný životní styl mohou zhoršit úzkostné poruchy. Konzumace potravin bohatých na cukry, nasycené tuky a zpracované potraviny mohou negativně ovlivnit funkci mozku a nervového systému. Tyto potraviny mohou zvýšit hladinu zánětlivých cytokinů v těle, což může vést ke zvýšení úrovně úzkosti.

Nadměrná konzumace kofeinu a alkoholu také může přispívat k úzkosti. Kofein je stimulantem, který může vyvolávat nervozitu a podrážděnost.

Dopamin a léčba generalizované úzkostné poruchy

Většina mých klientů se potýká s tímto problémem, ať už více či méně. Často člověk hledá způsoby, jak uniknout od nepříjemných emocí, pocitů, problémů a myšlenek. To může zahrnovat různé dopaminové aktivity a závislosti, jako je konzumace alkoholu nebo drog, nadměrné hraní videoher, nakupování atd. Tato chování mohou působit jako krátkodobý únik, ale dlouhodobě mohou přispět k úzkosti a dalším duševním problémům.

Tato problematika má své kořeny mnohem hlouběji, a velice detailně ji rozebíráme v online programu Vědomě žít – Vědomě tvořit, kde na ni stavíme a a  vytváříme další strategie a metody, jak pracovat se stresem, strachem, problémy, negativními myšlenkami, emocemi a pocity.

Stres a jeho vliv na úzkost a léčbu

Stres je častým spouštěčem nejen úzkosti a GAD, ale také všech duševních poruch. Jeho negativní dopad se projevuje nejen na fyzickém, ale také na psychickém zdraví jedince. Když je člověk vystaven dlouhodobému stresu, ovlivňuje to jeho nervový systém a může vést k rozvoji úzkostných poruch.

Stres negativně ovlivňuje naše hormony, biochemii mozku, střevní mikroflóru a celkově trávení. Dále také může ovlivňovat imunitní systém, což dohromady může vést ke vzniku propustného střeva a následnému přetížení nervového systému. Stres může vést k negativnímu myšlení a zvyšovat obavy a úzkostné myšlenky.

Chronický stres může být jednou z hlavních spolupříčin související s rozvojem GAD v klinické praxi, stejně jako s jinými diagnózami. Obecně platí, že reakce na stres může být krátkodobě adaptivní a neškodná, když člověk čelí akutním výzvám, což potvrzuje studie z roku 2004 a výzkum z roku 1996. V průběhu času, pokud je jedinec vystaven krátkodobým akutním stresorům, které jsou opakovaně spouštěny, výsledné chronické maladaptivní stresové reakce (tj. chronický stres) se mohou vyvinout v rušivé psychiatrické potíže nebo poruchy jako je například generalizovaná úzkostná porucha a další problémy duševního zdraví. Toto tvrzení dokládá několik výzkumů National Library of Medicine, což je součástí National Institutes of Health v USA. Jde o výzkum z roku 2000. Dále je to studie rovněž z roku 2000 a výzkum z roku 1999.

Tento výsledný chronický stres ovlivňuje biologické systémy napříč mnoha „jednotkami analýzy“ – neuroendokrinními, autonomními a behaviorálními – když je spuštěn vnímanou nebo skutečnou hrozbou. 

Chronický stres může významně ovlivnit homeostatický biologický systém zvýšením alostatické zátěže (tj. vlivu stresu na lidský organismus). Zvýšené kumulativní účinky stresu na lidský organismus (alostatická zátěž) jsou spojeny s mnoha nepříznivými zdravotními důsledky, včetně psychiatrických onemocnění, jako je GAD.

Cíle léčby GAD zaměřené na stres

Cílem léčby GAD je naučit se pracovat se stresem, uvolnit potlačenou stresovou energii, regulovat svůj nervový systém a identifikovat a následně odstranit příčiny chronického stresu.

Dále je cílem léčby zapojit se do vědomého života, protože většina lidí a celá naše společnost nás neustále nutí přemýšlet, něco řešit, analyzovat a tím si vytváříme domněnky a nejhorší možné katastrofické scénáře a tím sami sebe jen stresujeme.

Jinými slovy, trávíme příliš mnoho času ve své hlavě (mysli) a tím si vytváříme úzkostlivý model myšlení, které jsou už jen krok od rozvoje úzkostných poruch, jako je GAD. Cílem je dostat se z módu analýzy do módu prožívání. Jinak řečeno, dostat se z hlavy do těla a žít tady a teď. Učit se prožívat život a ne ho stále řešit a analyzovat. To se učíme krok za krokem v online programu Vědomě žít a vědomě tvořit, který je součástí celostního online programu Harmonie života.

Vzorce chování převzaté od rodičů a vliv okolí a prostředí na úzkost a jeho léčbu

Vzorce chování převzaté od rodičů nebo okolí mohou ovlivnit rozvoj úzkostných poruch. Osobnost člověka je formované prostředím, ve kterém vyrůstal a interakcemi s rodinou, přáteli a společností. Tyto vzorce chování mohou buď podporovat zdravý psychický stav nebo naopak přispět k rozvoji úzkosti a problémů s duševním zdravím.

Když dítě vyrůstá v prostředí plném stresu, konfliktů nebo nedostatečné podpory emocionálního růstu, má vyšší pravděpodobnost rozvoje úzkostných poruch. Například pokud je dítě svědkem častých hádek mezi rodiči nebo je vystaveno násilnému chování, může to vést k pocitu nebezpečí a strachu. Tento strach se pak může promítat do jeho pozdějšího života a způsobit chronickou úzkost.

Cílem léčby Generalizované úzkostné poruchy je identifikovat škodlivé a nefunkční vzorce chování a myšlení, odstranit je a nahradit je novými pozitivními, které podporují duševní pohodu, zdraví, sebevědomí a zdravý životní styl.

Vyrůstání v rodině, kde je GAD zvyšuje riziko jeho výskytu, podle některých výzkumů. Například děti lidí trpících GAD mají vyšší pravděpodobnost rozvoje této poruchy než děti, jejichž rodiče ji nemají. Někdy může separační úzkost, což je intenzivní strach z oddělení od blízkých osob, vést k rozvoji a vzniku GAD.

Vliv podvědomí na úzkost a jeho léčbu

Vzhledem k rostoucímu povědomí o vztahu mezi podvědomím a úzkostí se stává stále zřejmějším, že naše myšlenky, přesvědčení a vnímání hrají klíčovou roli v regulaci úzkosti. Podvědomé procesy, které ovlivňují naše chování a reakce, mohou být neúmyslným zdrojem úzkosti. Nicméně, tento poznatek nám také poskytuje možnost použít sílu podvědomí k léčbě úzkosti.

Je prokázáno, že 95 % našeho chování a myšlenek je tvořeno na podvědomé úrovni, což způsobuje, že naše návyky, myšlenkové vzorce, vzorce chování a rozhodování jsou ovlivněny naším podvědomím a nemáme nad nimi vědomou kontrolu. Tyto podvědomé návyky a chování mohou vést k nezdravému životnímu stylu, tvorbě závislostí, pesimismu, strachu, nízkému sebevědomí, většímu stresu a celkově přispívat k rozvoji úzkostných poruch.

Existuje řada efektivních metod, jak přeprogramovat podvědomí jako jsou podprahové nahrávky, vizualizace, vědomý život, změna identity a mnoho dalších. Někdy může být účinné využívat meditace, jógu a dechové cvičení, které pomáhají upravit podvědomé procesy na fyziologické rovině spojené s úzkostnými reakcemi. Tyto techniky se zaměřují na uklidnění těla a mysli prostřednictvím důrazu na práci s dechem a vědomý pohyb a kontrolu mysli. Pravidelný trénink těchto metod může pomoci snižovat celkovou úroveň úzkosti a zlepšit schopnost kontrolovat negativní myšlenky.

Závěr k generalizované úzkostné poruše

Vývoj trendu generalizované úzkostné poruchy je skutečně alarmující, kde i studie potvrzuje nárůst této úzkostné poruchy v naší společnosti. Tento nárůst bude čím dál větší a meziročně se bude zvyšovat, pokud se nezaměříme na prevenci v oblasti duševního zdraví a zdravého životního stylu.

V tomto blogovém příspěvku jsme prozkoumali generalizovanou úzkostnou poruchu (GAD) a její různé aspekty. Představili jsme příznaky a projevy, příčiny, léčbu a strategie pro zvládání GAD. Dále jsme se zaměřili na vztah mezi GAD a depresí, genetické a environmentální faktory ovlivňující tuto poruchu a také na její vliv na každodenní život.

Je důležité si uvědomit, že GAD je vážným onemocněním, které může negativně ovlivnit kvalitu života postižených jedinců. Nicméně existuje řada léčebných možností a strategií, které mohou pomoci zmírnit symptomy GAD a umožnit lepší zvládání této poruchy.

Pokud si myslíš, že trpíte generalizovanou úzkostnou poruchou nebo máš podezření, že někdo ve tvém okolí s touto poruchou bojuje, neváhej se obrátit na nás. Předáme ti všechny potřebné znalosti a dovednosti potřebné k léčbě GAD. Nenech se svázat strachem a nejistotou, ale udělej první krok směrem ke zlepšení svého duševního zdraví.

generalizovana-uzkostna-porucha-priznaky
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

2 Komentářů
 1. Mirek

  Kvalitne zpracovany clanek. Myslite ze je mozne se zbavit uzkosti kdyz beru antidepresiva vice nez 7 let? Libi se mi zpusob jakym pracujete jde videt ze tomu skutecne rozumite a chcete resit priciny a ne jen nasledky. Ale prijde mi ze bez leku nemohu uz fungovat a presto mi nijak nepomahaji. Dekuji za jakoukoliv odpoved.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Mirku, moc děkuji za zpětnou vazbu. Ano určitě to možné je a máme i takové zkušenosti z praxe s klienty, kteří se i přesto uzdravili, i když brali antidepresiva více než 10 let. Máme k tomu vytvořenou speciální strategii, nástroje a zaměřujeme se na klíčové prvky, které antidepresiva ovlivňuji, aby bylo možné tyto stavy překonat i přes vliv těchto léků. Upřímně, ale musím říct, že to bude náročnější, bude to trvat delší čas, vyžadovat více úsilí a možná i více finančně náročnější, ale nemusí to tak nutně být – dle výběru možnosti spolupráce. Napiš mi na email: info@cestarelaxace.cz a vše spolu probereme a domluvíme na míru pro tebe a tvé potřeby. Nebo doporučujeme náš celostní online program Harmonie života, kde toto řešíme do hloubky a navíc k online programu je v ceně další online program zdarma – Vědomě žít – vědomě tvořit. Tady máš dva online programy za jednu cenu s celoživotními aktualizacemi a celoživotním přístupem. K online programům je možné si zvolit i variantu s konzultaci, kde společně probereme tvůj příběh, najdeme příčiny a souvislostí a nastavíme strategii krok za krokem k vyřešení tvých problémů a úzkosti. Přeji hezký den Mirku s pozdravem Jirka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares