Duševní poruchy

Termín psychologická porucha se někdy používá k označení toho, co je častěji známé jako duševní poruchy nebo psychiatrické poruchy. Duševní poruchy jsou vzorce chování nebo psychologické symptomy, které ovlivňují různé oblasti života. Tyto poruchy ovlivňují to, jak myslíme, jak se cítíme, jak se rozhodujeme a co děláme, ale také naše návyky.

Všechny duševní poruchy vznikají na základě nějakých dispozic. Jinými slovy mají své příčiny, které je způsobují. Zde může hrát roli velké množství různých faktorů. Může jít o způsob výchovy, trauma z minulosti, šikana, zneužívání, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční problémy. Velmi často bývá přítomen i spouštěcí faktor (spouštěč), který duševní nemoc způsobí. Některé duševní poruchy a nemoci mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku. Tyto změny mohou způsobit léky, silné negativní emoční situace, chronický stres, traumatická zkušenost, zranění nebo degenerace samotné mozkové tkáně.

Mezi příčiny, které způsobují duševní poruchy patří:

 • Trauma a různé traumatické zážitky
 • Způsob výchovy
 • Šikana
 • Zneužívání (sexuální a další)
 • Problémy v mezilidských vztazích
 • Dlouhodobý (chronický) stres
 • Extrémně silný akutní stres
 • Pracovní, finanční a existenční problémy
 • Zranění
 • Léky
 • Degenerace mozku a mozkové tkáně
 • Hormonální problémy
 • Problémy s nízkým sebevědomím
 • A další

Existuje celá řada různých druhů duševních poruch, které mají své klasifikace.

Úzkostné poruchy

 • Úzkost
 • Generalizovaná úzkostná porucha

 • Agorafobie 

 • Sociální úzkostná porucha (sociální fobie)

 • Panická porucha (panická ataka)

 • Separační úzkostná porucha

 • Specifické fobie

 • Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

Poruchy související se stresem

 • Akutní stresová porucha

 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Disociativní poruchy

 • Disociativní amnézie

 • Disociativní porucha identity

 • Porucha depersonalizace/derealizace

Poruchy příjmu potravy

 • Mentální anorexie

 • Mentální bulimie

Poruchy spánku

 • Narkolepsie

 • Porucha nespavosti

Poruchy osobnosti

 • Antisociální porucha osobnosti

 • Vyhýbavá porucha osobnosti

 • Hraniční porucha osobnosti

 • Narcistická porucha osobnosti

 • Schizoidní porucha osobnosti

 • Paranoidní porucha osobnosti

 • Závislá porucha osobnosti

 • Histriónská porucha osobnosti

 • Schizotypální porucha osobnosti

 • Obsedantně-kompulzivní porucha osobnosti

Schizofrenie

 • Schizofrenie

Depresivní poruchy

 • Deprese
 • Klinická deprese
 • Velká depresivní porucha
 • Premenstruační dysforická porucha (PMS)
 • Deprese v těhotenství
 • Poporodní deprese
 • Sezónní deprese
 • Periodická deprese
 • Psychosomatická deprese
 • Symptomatická deprese

A další

 • Bipolární porucha
 • Manie
 • Maniodeprese
 • Psychózy

Jsme zde proto, abychom pro vás zpracovali velmi podrobné články, které jsou zpracované do hloubky, pod kontrolou našeho zdravotního týmu a podpořené lékařskými a vědeckými studiemi a výzkumy, které přináší účinné návody a postupy, které vám pomohou s pochopením a léčbou duševních poruch.

dusevni-poruchy

Záchvat úzkosti: odhal spouštěče a první pomoc

V tomto článku se podíváme na to, jak vzniká záchvat úzkosti, jaké jsou jeho spouštěče a jak se ho zbavit krok za krokem. Podíváme se detailně na samotné druhy spouštěčů, které mohou rozpoutat záchvat úzkosti a paniky, ale také na mnohem důležitější...

Celodenní úzkost a návaly úzkosti

V tomto článku ti ukážu pravdu, co způsobuje celodenní úzkost a návaly úzkosti a jak se toho zbavit. Podíváme se na psychologický model, který vytváří celodenní úzkost i návaly úzkosti, ale také na fyziologické faktory, které ve většině případů za tím stojí....

Příčiny OCD: psychologické a fyziologické faktory

V tomto článku si rozebereme důsledně všechny příčiny OCD - obsedantně kompulzivní poruchy, které jsou zodpovědné za rozvoj a vznik této duševní poruchy. Podíváme se na psychologické příčiny, ale také na ty fyziologické, se kterými ti žádný terapeut ani psycholog...

Příznaky OCD jejich pochopení a rozpoznání

V tomto článku se detailně podíváme na příznaky OCD - obsedantně kompulzivní poruchy. Nenech obsedantně kompulzivní poruchu ovládnout tvůj život. Nauč se rozpoznat a pochopit signály, projevy a identifikuj včas varovné příznaky OCD a začni léčbu pomocí celostního...

Pin It on Pinterest