Je čas si vysvětlit, co je to epigenetika a také si ukážeme, jak nám může pomoci při uzdravení jakékoliv nemoci a určení příčin samotné nemoci.

Objevíme jaké jsou nejčastější příčiny všech nemocí a také, jak tyto faktory ovlivňují naše buňky, geny a naší DNA.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup, který jde opravdu do hloubky pro léčbu zdravotních problémů v oblasti zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Nakonec ti odhalíme skutečnou pravdu o dědičných nemocech, protože žádné dědičné nemocí neexistují a je to jen iluze.

Samozřejmě jako vždy s tebou budeme sdílet i vědecké studie, výzkumy a jejich výsledky. A najdeš zde mnoho dalších velmi důležitých informací pro tvé uzdravení, tak nezapomeň číst dále.

Co je to epigenetika

Epigenetika zkoumá geny v našem těle a hlavně se zabývá změnou našich genů v těle vlivem různých faktorů. Jednoduše epigenetika zkoumá, jak nás faktory jako jsou – naše emoce, myšlenky, strava, pohyb, prostředí, ve kterém žijeme, stres, štěstí v životě, naše práce, styl života, životní styl, kvalita vztahů a mnoho dalšího ovlivňuje naše geny, DNA a celkově naše zdraví a celou fyziologii našeho těla.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují naše zdraví a náš celkový fyzický, duševní i mentální stav. Tento obor stejně jako psychosomatika nám ukazuje, že žádná nemoc není výsledkem náhody. Každá jedna nemoc má svou příčinu a je výsledkem několik faktorů, které ovlivňují náš život na všech úrovních a to je tělo, mysl a duše.

Nemoc je jen informace pro nás, že někde v našem životě není něco v pořádku. Nemoc je pro nás ukazatel a výzva, aby jsme to identifikovali a následně to změnili a přizpůsobili jsme tak svůj život.

Podvědomí a epigenetika

Hlavním a tím největším problémem je, že lidé jsou si vědomi svých vědomých myšlenek, opakujících se vzorců a vzorců chování, ale už ne těch podvědomých přesvědčení, systému vír, způsobu myšlení a chování.

V první řadě si musíme vysvětlit roli našeho podvědomí v našem životě. Podvědomí řídí 95% našeho života a zbylých 5% je řízeno naším vědomím. Podvědomí hraje neuvěřitelnou roli v našem životě a je zodpovědné za všechny zautomatizované činnosti v našem těle jako je dýchání, tlukot srdce a mnoho dalšího. Ano 95% našeho života je výsledkem naších podvědomých programů.

Pokud existuje sabotující víra v podvědomí vůči zdravotnictví a farmaceutickému průmyslu, tak nemáme šanci se uzdravit ani vyléčit. Nepomůže nám ani ten nejlepší doktor, lék ani nic jiného, protože naše podvědomé naprogramování nám v tom bude bránit.

Žijeme ve společnosti, kde neustále slyšíme, jak existují nevyléčitelné nemoci, jak je rakovina nevyléčitelná a kolik lidí na ní umírá a nic nezabírá. Všude se o tom mluví, média o tom píší, zdravotnictví a doktoři nás v tom záměrně udržují a nakonec naše podvědomí podlehne této víře a stane se součástí našeho života. Nakonec tomu blábolu, že rakovina a další nemoci jsou nevyléčitelné uvěříme a tělo na to patřičně zareaguje, protože dostává podněty z podvědomí, kde jsou uloženy tyto sabotující systémy vír a přesvědčení. Epigenetika a obecně naše geny, buňky i naše DNA je řízená naším podvědomím.

Funkce a vliv podvědomí na naše tělo

Každá jedna buňka v našem těle reaguje na jakoukoliv naší myšlenku i emocí. Každá naše buňka, gen, DNA v těle je velmi silně propojena s naším podvědomím. Právě naše podvědomí a všechny ty systémy vír a přesvědčení, které zde jsou uložené ovlivňují naše tělo a všechny buňky, geny a DNA, které jsou jeho součástí.

Naše podvědomé víry pracují buď pro nás, nebo proti nám, ale musíme si uvědomit, že svůj život nekontrolujeme, protože naše podvědomá mysl je o mnoho silnější než naše vědomá mysl. Pokud se snažíme uzdravit na vědomé úrovni například opakováním si afirmací a opakováním si, že jsem zdravý, tak může existovat neviditelný a hluboce zakořeněný podvědomý program, který nás sabotuje. Afirmace nejsou v tomto případě moc efektivní způsob. Nejúčinnější metodou a nejlepších výsledků jsme dosáhli pomocí našich speciálních podprahových nahrávky, které pomáhají našim klientům při uzdravení z rakoviny a dalších „nevyléčitelných a smrtelných nemocí“. Ale pozor samotné nahrávky nestačí a je potřeba řešit problém mnohem hlouběji a propojit léčbu s celostním přístupem, proto v takovém případě doporučuji koučink s terapií.

Důležité informace včetně návodu, jak s nahrávkou pracovat i s použitými afirmacemi k této nahrávce najdeš v popisku videa na youtube (nutno se překliknou na youtube).

Dědičné nemoci neexistují

U podvědomí ještě chvíli zůstaneme, protože je to součást našeho života a ovládá náš život z 95 %. A právě podvědomí způsobuje „dědičnost nemocí“.

Podvědomí se utváří od našeho narození až do zhruba 6 – 7 let. Vše, co jsme v tomto období viděli, slyšeli, zažili a dostalo se do naší pozornosti, se přímo uložilo do našeho podvědomí. Samozřejmě podvědomí se programuje po celý náš život, ale nejdůležitější je období do zhruba 6 až 7 let.

Proč tomu tak je? V tomto období je mozek dítěte ve stavu alfa až théta, což je stav podobný hypnóze. V tomto období se velmi aktivně utváří v našem podvědomí způsob myšlení, chování, naše návyky, postoje k životu, sobě i okolí a to vše se odráží na kvalitě našeho života i na našem zdraví.

Proto se v dnešní době mylně uvádí, že se nemoci mohou dědit z generaci na generaci. Nic jako dědičné nemoci neexistuje a je to jedná velká iluze a zároveň velmi negativní a sabotující program pro naše podvědomí, který nás může dokonce i zabít.

Dědičné choroby a skrytá pravda

Skutečná pravda „dědičných nemocí“ je založená na tom, že každá nemoc je spojená s konkrétní příčinou. Mohou to být například příčiny jako (potlačené emoce, negativní a sebe-sabotující programy v našem podvědomí, špatné návyky a mnoho dalšího), které jsme zdědili po svých rodičích.

Nemoci není možné dědit stejně jako genetické predispozice. Epigenetika nám ukazuje souvislosti mezi přejatými návyky, vzorci myšlení a chování, víry a přesvědčení a negativními postoji vůči sobě, ostatním i celému životu, které jsme získali od svých rodičů a prarodičů. A právě toto je ten důvod proč se takzvaně „dědí určité nemoci“. Tyto negativní přejaté aspekty po rodičích vedou k vzniku stejných nemocí. Opakující se rodinné vzorce, které vedou ke stejným příčinám nemocí a nakonec k propuknutí stejné nemoci.

Samotná epigenetika a její vědecké výzkumy vyvrací klasický koncept dědičných nemocí. Kdykoliv můžeme tyto negativní přejaté rodinné vzory změnit a nahradit je novými pozitivními.

Epigenetika a skutečné příčiny nemoci

Z psychosomatiky víme, že každá nemoc má svoji hlubší duchovní příčinu, kterou nám zrcadlí naše duše. Jinými slovy na nějaké úrovni máme problém, jdeme proti sobě, nejsme šťastní, potlačujeme své emoce a mnoho dalšího, což způsobuje naše zdravotní problémy a nemoci.

Jaké jsou tedy nejčastější příčiny, které epigenetika považuje za faktory, které ovlivňují naše zdraví, geny, buňky, DNA a celé naše tělo?

 • Způsob myšlení.
 • Emoce a naše vibrace.
 • Kvalita našich vztahů.
 • Spokojenost v životě a štěstí.
 • Stres.
 • Životní styl obecně.
 • Strava tedy, co jíme, jak často jíme a kvalita potravin.
 • Prostředí ve, kterém žijeme.
 • Lidé, se kterými se stýkáme.
 • Kvalita našeho spánku.
 • Pitný režim.
 • Podvědomé víry a přesvědčení.
 • Finanční zabezpečení.
 • Spokojenost s pracovním životem.
 • Sebevědomí a vztah k sobě (sebeláska).
 • To, jak dokážeme zdolávat výzvy a překonávat překážky a životní nástrahy.
 • Autentičnost, to znamená zda jsme sami sebou a žijeme skutečně svůj život a ne život někoho jiného.
 • Jak dobře dokážeme dosahovat svých snů a cílů v životě.
 • Smysl života a životní poslání.

Ano toto všechno a ještě i další faktory ovlivňují tvé zdraví a celkový zdravotní stav na fyzické, mentální i duševní rovině. Ano je toho hodně a možná se může zdát, že to všechno ani nelze uhlídat, nebo se zaměřit na všechno, ale věř, že existuje zkratka, která ti pomůže dostat vše do rovnováhy a harmonie.

Pokud chceš vědět o jakou zkratku se jedná, tak nezapomeň číst dále.

Vliv našeho prostředí ve kterém žijeme na naše zdraví

Pokud chceme porozumět tomu, jak prostředí, ve kterém žijeme a lidé, se kterými se stýkáme, ovlivňují naše zdraví, tak musíme porozumět prvně tomu, jak nás tyto faktory ovlivňují. Prostředí a jeho vliv na naše geny jsou jednou z nejdůležitějších složek, které epigenetika řeší.

Když žijeme v prostředí, které nás stresuje, ve kterém se cítíme špatně, tak to bude ovlivňovat náš život. Ovlivní to, jak se cítíme, jak bude myslet i naše osobní vibrace. Pokud se doma, v práci, nebo na místě, kde trávíš nejvíce času necítíš dobře, tak to negativně ovlivňuje tvojí mentální, emocionální i duchovní část tvého zdraví. To vše se v průběhu času podepíše i na tvém fyzickém zdraví a to hlavně díky stresu, tomu jak se budeš cítit i myslet. Prostředí, ve kterém žiješ má na tebe mnohem větší vliv než si možná myslíš.

Epigenetika a její vlivy na naše tělo se dotýkají našeho každodenního života. Zasahují do všech oblastí v našem životě a proto by jsi je neměl podceňovat.

Lidé ve tvém životě a jejich vliv na tebe

Daleko větší vliv na tebe mají lidé, se kterými trávíš nejvíce času. Jsi průměrem 5 lidí se, kterými trávíš nejvíce času. Pokud trávíš nejvíce času s lidmi, kteří si neustále stěžují, vidí ve všem problém, jsou negativní, okrádají tě o energii, ponižují tě, shazují tě a snižují tvé vibrace, tak tě to ovlivní na všech úrovních a ve všech oblastech života. Jedno přísloví říká: Ukaž mi s kým se bavíš a já ti řeknu, kdo jsi.

Tvých 5 nejbližších lidí, se kterými trávíš nejvíce času ovlivňují tvůj způsob myšlení a chování, tvé návyky, rozhodování, tvé podvědomé víry a přesvědčení, to jak se cítíš i tvé vibrace. To všechno jsou faktory, které řídí 100% tvého života a rozhodně velkým způsobem ovlivňují tvé zdraví. Toto dokazuje i dnešní epigenetika, která klade velký důraz na prostředí, ve kterém žijeme.

Pokud budeš trávit čas s nemocnými lidmi, nebo lidmi, kteří si neustále stěžují na své zdraví a mluví o nemocech, tak je velmi vysoká šance, že také onemocníš. Pokud budeš žít v nemocné společnosti, budeš nemocný. Ale jestliže budeš žít ve zdravé společnosti, tak rozhodně budeš zdravý.

Samozřejmě další obrovský vliv na zdraví má čistota ovzduší. Epigenetika také zkoumá jaký vliv má na naše zdraví životní prostředí. Pokud žiješ ve velkoměstě, kde se nacházejí továrny, žiješ ve smogu, nejsi v kontaktu s přírodou, tak se to negativně podepíše na tvém zdraví. Oproti tomu člověk, který žije někde na horách, nebo v přírodě a dýchá čistý vzduch, je v kontaktu se zvířaty, přírodou, tak bude mít o mnoho lepší zdraví.

Jak to změnit?

Jak už jsme si řekli naše podvědomí, myšlení, emoce, vibrace a návyky mají největší vliv na náš život. Ovládají 95% našeho života. A právě teď máš skvělou možnost to změnit. Povedeme tě krok za krokem procesem, který uzdraví tvůj život ve všech oblastech života a na všech úrovních tělo, mysl a duše. Naučíš se správně ovládat své emoce, a negativní myšlenky dostaneš pod kontrolu, uzdravíš svou minulost, přeprogramuješ své podvědomí, přijmeš sám sebe a budeš se milovat takový jaký jsi. Získáš sebevědomí a zlepší se kvalita nejen tvých vztahů, nebo zdraví, ale i celého života. Jednoduše se staneš nejlepší verzí sám sebe. Proto neváhej využít této šance.

Kvalita vztahu a zdraví

Kvalita vztahu je tím absolutně nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje náš život. Ve své terapeutické praxi jsem ještě nikdy nezažil případ klienta, který by měl zdravotní problém, který by nebyl spojený se vztahy. Vždy je příčina každé nemoci alespoň z části spojena s kvalitou vztahu v našem životě.

Možná se ptáš, jak je to možné? Je to jednoduché. Po narození jsou to právě rodiče, kteří formují tvé podvědomí. To jaké budeš mít návyky, způsob myšlení a chování, jaké víry a přesvědčení budou ovládat tvůj život. Všechny tvé vztahy jsou odrazem tvého vztahu k sobě. A tvůj vztah k sobě se buduje právě v dětství. Tím, jak tě tví rodiče vychovávají, jak se k tobě chovají, jestli se ti dostatečně věnují, projevují ti lásku, pozornost a máš pocit bezpečí.

Je to právě sebeláska, která ovlivňuje všechny aspekty tvého života od vztahů, zdraví až přes práci peníze po štěstí a spokojenost v životě. Nedostatek sebelásky je jeden z dalších velmi častých příčin nemocí. Pokud nemilujeme a nepřijímáme sami sebe, své tělo, svůj život to kým jsme na všech úrovních, tak odmítáme sami sebe a jdeme proti sobě. To může způsobit mnoho různých zdravotních problémů a nemocí. Epigenetika ukazuje, že pokud jdeme sami proti sobě, tak se to odráží tím, že samo tělo jde proti sobě a vznikají autoimunitní onemocnění.

Další velmi důležitý aspekt, který ovlivňuje tvé zdraví je štěstí. To znamená, jak moc si v životě spokojený a šťastný. Tvoje spokojenost a štěstí má přímý vliv na tvoje duševní a mentální zdraví, od kterého se odvíjí i to fyzické zdraví. Podle výzkumu nejdůležitějším aspektem, který ovlivňuje štěstí a spokojenost v životě jsou opět vztahy a jejich kvalita.

Řešením je vnitřní změna

Jediným řešením je vnitřní změna u sebe. Zbavit se všech škodlivých návyků, programů v podvědomí, způsobů myšlení a chování, které poškozují tvůj život. Pokud chceš uzdravit svůj život i své vztahy a začít žít v sebelásce a respektem k sobě i ostatním, tak máme pro tebe skvělou šanci. Můžeš změnit svůj život přeprogramovat své podvědomí, uzdravit svou minulost, zvýšit si sebevědomí, zlepšit kvalitu všech svých vztahů a mnoho dalšího. Povedeme tě krok za krokem a získáš ty nejúčinnější nástroje pro tvou celkovou transformaci.

Mužský a ženský princip vs. epigenetika

U vztahu ještě chvíli zůstaneme, protože je zde aspekt, který se velmi výrazně odráží na našem zdraví. Je to problém celé naší společnosti.

Samozřejmě zde patří i mužská a ženská energie. Toto je obrovský problém dnešní společnosti, kdy mnoho mužů je v ženské energii a mnoho žen v mužské energii. Často je to i problém nepochopení samotného mužského a ženského principu. Musíme si uvědomit, že všichni, muži i ženy máme v sobě oba tyto principy, jak mužský, tak i ženský. Nemůže jeden z těchto principů odmítat, nebo potlačovat, protože tímto odmítáme, nebo potlačuje část sami sebe a to není dobře. Protože v tu chvíli jdeme sami proti sobě a jako zrcadlo se to projevuje, že naše tělo jde samo proti sobě.

Taky by neměl u mužů převládat ženský princip a u žen by neměl převládat mužský princip. Výsledek je opět nerovnováha na duševní rovině, což se projevuje a zrcadlí na fyzické rovině špatnou fyziologii v těle. Většinou pak dochází k hormonálním problémům a onemocněním, ale také i k autoimunitních onemocnění.

Epigenetika a emoce (myšlení)

Emoce způsobují nemoce. Druhým nejčastějším faktorem, který ovlivňuje naše zdraví a je spojen s příčinami nemocí jsou naše emoce. Ve své terapeutické praxi ve více než 85% případech byly potlačené a nezpracované emoce spojené s příčinou samotné nemoci. Jde o potlačené emoce a nezpracované emoce ve spojitosti s nějakou ztrátou, negativní zkušenosti, nebo také může jít o nějaké hluboké vnitřní trauma, neprožité emoce, nebo dokonce vliv výchovy, kdy jsme učení neprožívat své emoce (nebreč, jsi už velký kluk, brečí jen holky, ale správný chlap ne…)

Často se setkávám s lidmi, kteří se bojí svých emocí, nebo jim absolutně nerozumí a nedokáží identifikovat, jak se aktuálně cítí a proč. V naší společnosti je velkým problémem emoční inteligence. Jde o problém emoční negramotnosti, který nám brání správně pochopit své emoce a naučit se s nimi patřičně pracovat.

Všechny tyto nezpracované, neprožité a potlačené emoce, traumata a negativní zkušenosti se snaží dostat na povrch, aby jsme je mohli prožít, zpracovat a opustit. Problém je v tom, že se tomuto procesu bráníme a neustále znovu a znovu potlačujeme tyto emoce hlouběji a hlouběji. Tyto vrstvy se v nás hromadí a nakonec se somatizují v podobě zdravotních problémů.

Vliv emocí na naše zdraví

Dalším velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje naše zdraví je imunitní systém. Strach a všechny nízké vibrace negativní ovlivňují a oslabují náš imunitní systém a tím jsme náchylnější k onemocnění. Naopak láska a vysoké vibrace posilují náš imunitní systém a jsme lépe chránění před nemocemi.

Naše fyzické zdraví je z velké části ovlivňováno naší duševní pohodou a vnitřním klidem. Jsou to právě naše emoce a myšlenky, které určují v jakém vnitřním stavu se nacházíme.

Jak jsme si už řekli, každá naše buňka v těle, každý gen, DNA reaguje na všechny naše pocity a myšlenky. Proto můžeme silou své mysli a svými pocity ovlivnit své zdraví. Epigenetika je ve velké míře také ovlivněna naší psychikou a duševní pohodou. Což odráží to, jak myslíme a jak se cítíme.

Naše vibrační frekvence je prakticky rovná tomu, jak se cítíme a myslíme. Pokud budeme myslet negativně a žít ve strachu, nebo jiných negativních pocitech jako je zlost, hněv, nenávist, vztek, pocit viny, smutek a podobně, tak to podepíše negativně na našem zdraví i celé kvalitě našeho života.

Vibrace jako klíč k…

Jak jsem říkal, existuje zkratka, jak dostat všechny oblasti a aspekty, které ovlivňují nejen tvé zdraví, ale i tvůj život pod kontrolu. Touto zkratkou jsou vibrace. Pokud zvýšíš své vibrace, doslova se dostaneš na nové dráhy života, které budou v souladu s tvým vnitřním stavem. Už jen zvýšení vibrací způsobuje změny ve tvém těle, na buněčné úrovní i DNA a mění se celá fyziologie těla. Žádná nemoc se nemůže udržet v těle, které neustále zvyšuje své vibrace a nakonec dojde k uzdravení na hlubinné úrovní.

Člověk, který zvyšuje své osobní vibrace, tak se dostává na dráhy života, které neobsahují tolik překážek a problémů. Jednoduše takový člověk se veze na vlně úspěchu, potkává lidi, příležitostí a naskýtají se mu řešení, které jdou cestou nejmenšího odporu. Automaticky se zlepšuje takovému člověku kvalita celého života od vztahů, zdraví až po práci a peníze. Je to způsobeno jeho vnitřním stavem, kdy se posouvá na vyšší vibrační roviny a tyto vysoké vibrace se patřičně odrážejí ve vnějším světě.

Celý vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa. Pokud zvýšíme své osobní vibrace změní se frekvence našeho vnitřního světa a to se musí automaticky projevit i ve vnějším světě.

Máme pro tebe příležitost, jak dostat své emoce pod kontrolu a začít zvyšovat své osobní vibrace. Pokud chceš ovládnout svůj život, musíš prvně ovládnout svou mysl a své emoce. Povedeme tě krok za krokem a naučíš se, jak pracovat se svými negativními myšlenkami, jak zpracovat své potlačené emoce, uzdravit svou minulost včetně svých vnitřních traumat a mnoho dalšího. Proto neváhej využít této příležitosti a změnit tak celý svůj život.

Epigenetika a životní styl

Životní styl je velmi důležitým aspektem, který ovlivňuje kvalitu našeho života i samotné zdraví. Většina lidí začíná dělat změny ve svém životním stylu, až když se u nich objeví nějaký zdravotní problém nebo nemoc. To je velmi nezodpovědný přístup ke svému tělu, zdraví i celému životu. Takový člověk má velmi nízkou sebehodnotu a také je na vině sebeláska, kterou postrádá.

Člověk, který si váží svého života, těla i zdraví, tak o něj pečuje. Takový člověk se snaží žít zdravě v souladu se svým tělem, myslí a duší. Rozhodně nejdůležitější pravidlo zdravého životní stylu je naslouchat svému tělu.

Mnoho lidí hledá odborníky, kteří jim poradí co, kolik, nebo by měli jíst, kolik by měli vypít tekutin, jak dlouho by měli spát, nebo jak by měl vypadat jejich životní styl. Ale zde je jeden velký problém. Nikdo kromě tebe samotného nemůže vědět, co tvé tělo potřebuje. Jaké zrovna potřebuje vitamíny, jaký druh stravy, kdy potřebuje spánek a kdy naopak pohyb.

Každé tělo, každý člověk je individuální. Je potřeba také tak k němu přistupovat. Nejdůležitější dovednost, kterou je potřeba se naučit, aby jsi dostál své zdraví pod kontrolu je umění naslouchat svému tělu. Tvé tělo přesně ví, co mu pomáhá a co naopak škodí. Ví, kdy potřebuje odpočinek a kdy pohyb, ale také ví, jakou právě potřebuje stravu i jaké vitamíny. Naše tělo s námi komunikuje prostřednictvím pocitů, bolestí, míry unavenosti, stresu, pocitu hladu, nebo žízně, ale také mnoha různými jinými prostředky ať už fyzickými, nebo jinými.

Velmi nám může v komunikaci se svým tělem pomoci aspekt tradiční čínské medicíny, kterými jsou orgánové hodiny, které nám pomáhají pomocí svých cyklů k pochopení vlastního těla a jeho propojeností.

Životní styl a proces uzdravení

Nesprávný životní styl je ve velké míře zodpovědný za mnoho různých onemocnění a zdravotních problémů spolu s dalšími aspekty a příčinami. Aspekty, které ovlivňují životní styl mohou být stres, strava, spánek, odpočinek a relaxace, pitný režim, pohyb a fyzická aktivita, naše myšlení, práce s emocemi a naší pozornosti, jak dokážeme zvládat životní překážky a problémy a mnoho dalšího.

Životní styl je často jednou z mnoha příčin onemocnění. Ze své praxe moc dobře vím, že pokud se člověk chce uzdravit a zbavit se nemocí jednou pro vždy, tak je vždy potřeba změnit celý životní styl od A do Z. Samozřejmě tento proces uzdravení doprovází mnoho dalších aspektů, které je potřeba vyřešit jako vyřešení příčiny, přijetí a pochopení nemoci, změna myšlení a podobně.

Změna životního stylu pro uzdravení jakékoliv emoce je naprosto nezbytná. Samotná epigenetika ukazuje, že geny se nemohou změnit, pokud nedojde k celkové změně na všech úrovních těla, mysli duše. Nejde jen o změnu stravy a fyzické faktory, ale hlavně a především o změnu návyků, způsobu myšlení a chování, změnu podvědomých přesvědčení a další.

Myslet si, že se můžeme uzdravit a žít jako doposud stejným životním stylem, který mi přivodil tuto nemoc, je nezodpovědné. Za svůj život jsem zažil mnoho lidí a někdy i svých klientů, kteří změnili svůj životní styl do doby než se uzdravili. Následně, když zjistili, že nemoc už je pryč, tak se vrátili zpět k tomu svému pohodlnému životnímu stylu a světe div se? Nemoc se po nějakém čase vrátila zpět.

Další faktory které ovlivňují tvé zdraví – příčiny nemoci

Existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují naše geny, DNA, buňky, zdraví a celkovou fyziologii našeho těla. Níže najdeš ty nejzákladnější, ale samozřejmě je jich o mnoho více. Určitě bys tyto faktory neměl podceňovat, protože nejen, že ovlivňují tvé zdraví, ale i celkově kvalit tvého života.

Práce

Práce tvoří poměrně velkou část našeho života a proto je také velmi důležitým faktorem, který má na nás zásadní vliv. Pokud děláš práci, která tě nebaví, nebo kterou snad nenávidíš, bere ti energii, nejsi v ní šťastný, tak se to po delší sobě může velmi negativně podepsat na tvém zdraví a duševní pohodě.

Práce je druhý nejdůležitější faktor hned po vztazích, který ovlivňuje spokojenost a štěstí ve tvém životě. Pokud právě teď děláš práci, která tě nebaví a nenaplňuje, tak by jsi měl zvážit, jestli není právě správná chvíle to změnit. Nezapomeň vždy máš na výběr, protože můžeš být, mít a dělat cokoliv chceš. Žijeme v době, kdy máme neomezené možnosti a můžeme se živit čímkoliv.

Negativní přesvědčení a strachy

Velmi důležitá součást celého uzdravujícího procesu. Pokud má člověka skryté programy v podvědomí, že nějaká nemoc je neléčitelná, dědičná, nebo strach ze smrti, tak může absolvovat i tu nejúčinnější léčbu v životě, brát nejlepší léky, změnit zcela stravu i životní styl, nebo mít toho nejlepšího léčitele, ale stejně nakonec umře. Epigenetika vyvrací, existenci nevyléčitelných nemocí a také klasický koncept dědičných nemocí.

Ano asi už chápeš kam tím mířím. Jeho vlastní podvědomí posílá příkaz tělu a všem buňkám v těle, že nemoc není možné vyléčit, protože je neléčitelná, nebo nemoc je dědičná, tudíž je daný výsledek a nelze to změnit a podobně je to i se strachem se smrtí, nebo strach z nemoci.

Síla mysli je až neuvěřitelná a nikdy mě nepřestane fascinovat jakou má moc a sílu. Naše mysl může být použitá pro tvoření a uzdravení, nebo k ničení a zahubení. Všichni máme svobodnou volbu jakým směrem nasměřujeme svou mysl.

Pokud uvěříme, že nás cukrovka pilulka vyléčí, tak se skutečně vyléčíme. To je síla placebo efektu, která už je mnohokrát dokázána. Ale POZOR existuje také opačný efekt a tím je nocebo. Pokud věříme, že je nějaká nemoc smrtelná a neléčitelná, tak na ní umřeme, protože jsme tomu plně uvěřili. Naše mysl má schopnost tvořit, nebo ničit. Je na tobě, jak jí použiješ.

Stres

Dlouhodobý stres způsobuje velmi radikální změny v našem těle. Když naše tělo nemá čas znovu nastolit rovnováhu, tak se dostává do stavu přetížení a náš imunitní systém se oslabí a to nám způsobí náchylnost k nemoci. Mnoho základních tělesných procesů a celková změna naší fyziologie je narušená a zvyšuje se riziko zdravotních problémů.

Existuje i vědecká studie, která prokazuje, jak velký vliv má stres na naše zdraví. Tato studie především ukazuje, jak životní události a stres poškozuje naše zdraví a především ty psychické, ale i fyzické. Epigenetika a její vědecké studie ukazují na zajímavé výsledky. Vědci zjistili, že stres mění strukturu mozku, změny v naší DNA a ovlivňují naše geny. Tyto epigenetické výzkumy prokazují změny chování člověka v závislosti na stresu.

Mezi nejčastější zdravotní problémy způsobené stresem patří:

 • Problémy s pamětí
 • Deprese a jiné psychické poruchy
 • Kožní problémy
 • Potíže se spánkem (stres obecně velmi zhoršuje kvalitu spánku)
 • Obezita i obecně poruchy přijmu potravy
 • Srdeční choroby, problémy s krevním tlakem a obecně kardiovaskulární onemocnění
 • Trávicí problémy
 • Autoimunitní onemocnění

A samozřejmě mnoho dalších nemocí. Stres obecně přispívá k horšímu zdraví a doprovází téměř každý zdravotní problém. Proto je nutné dostat stres pod kontrolu a proto se podívej na naše velmi účinné tipy a rady, jak se zbavit stresu jednou pro vždy.

Štěstí a spokojenost v životě

Ano přesně tak to, jak jsi šťastný a spokojený ve svém životě ovlivňuje tvé zdraví. Pokud jsi šťastný a spokojený, tak tento stav podporuje tvojí duševní a emocionální pohodu a to se odráží i na tvém zdraví. Ale co když nejsi spokojený se svým životem? Co když nejsi v životě šťastný?

Štěstí je vnitřní stav mysli. Pokud nejsi v životě šťastný, tak žiješ v disharmonii, nebo-li v nerovnováze. Tvoje tělo, mysl a duše není v souladu. Pokud nejsi spokojený se svým životem, nebo vztahy, práci, finanční stránkou, nebo čímkoliv dalším, tak to v tobě může vyvolávat negativní pocity a myšlenky. Můžeš se cítit špatně, frustrovaně, můžeš pociťovat stres, nebo se dokonce může snížit tvé sebevědomí a začneš se stavět do role oběti a obviňovat okolní svět za svůj neúspěch. To vede ke snížení tvých vibrací, duševní a emocionální pohody, zvýší se hladina kortizolu stresového hormonu a změní se fyziologie tvého těla. Samozřejmě to má také negativní dopad na tvou imunitu a proto si více náchylný k onemocněním.

Nevíš, jak být šťastný, tak neváhej použít naše rady a tipy, jak být šťastný a spokojený v životě. Ve svém terapeutické praxi se setkávám poměrně dost s lidmi, kteří se smířili s tím, že jsou v životě nešťastní a nespokojení a rezignovali. Problém je v tom, že epigenetika a celková propojenost nám ukazuje, jak zásadní vliv má štěstí na naše zdraví.

Autentičnost a sebevědomí

Pokud nejsi sám sebou a nežiješ svůj život, tak je opět tvá duše, mysl a tělo v rozporu a dostáváš se do nerovnováhy. Každá bytost na této planetě je jedinečná a úžasná taková, jaká je. Tak proč kopírovat druhé a snažit se být jako někdo jiný? Až příliš často se setkávám s lidmi, kteří žijí v závoji masky, protože chtějí na druhé lidi udělat dojem, chtějí s nimi být za dobře, nebo se jim zavděčit.

Takový lidé zapomínají na svou jedinečnost a autentičnost a jdou vnitřně sami proti sobě. To se nakonec musí někde projevit, aby si tito lidé mohli uvědomit, že takto dál žít nelze. Často se to takovým lidem ukazuje v podobě nemocí a zdravotních problémů.

Sebevědomí je další faktor, který může ovlivnit chování jedince a to nakonec může vést k sebedestruktivním vzorcům chování. Nízké sebevědomí a nízká sebeúcta je spojena například s chováním, které poškozuje zdraví jako je například, drogy, alkohol, cigarety, přejídání, a další závislosti.

Smysl života životní poslání a sebepoznání

Víš kdo jsi? Kým chceš být? A kam chceš směřovat v životě? Máš nějaký smysl, nebo životní směr? Nebo cíle? Pokud ne, tak máš velký problém.

Budu se opět opakovat, ale je potřeba to říct znovu a znovu. Naše duše je zde na světě proto, aby se učila, rostla, získávala zkušenosti, ale pokud jí to neumožňujeme a stagnujeme v životě, tak jí bráníme se vyvíjet a růst. Tím samozřejmě bráníme i sobě se vyvíjet a růst, což je problém že?

Celý vesmír je založený na růstu, protože se neustále zvětšuje, expanduje a rozpíná se. I celá naše společnost se neustále vyvíjí, roste a mění se a s námi je to stejné. I naše tělo, DNA, geny i buňky se neustále mění a epigenetika poukazuje na to, že se mění jejich struktura v závislosti na výše zmíněných faktorech, které je ovlivňují.

Nenarodili jsme se, aby jsme žili nudný, zbytečný, nebo snad prázdný život. Jsme zde proto, aby jsme tvořili, aby jsme se učili a získávali zkušenosti. Proto je nezbytné, aby jsi objevil sám sebe.

Objev sám sebe

Musíš zjistit. kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat v životě. Musíš objevit smysl svého života, určit si cíle a mít v životě směr. Jde o velké a hluboké sebepoznání, které ti pomůže objevit všechny aspekty sebe samého.

Ten. kdo nemá v životě smysl, neví kam směřuje, nezná sám sebe, tak stagnuje. Stagnace je přechodný stav, který vede k růstu, nebo pádu. V tomto případě dojde k pádu. Tvá duše usiluje o růst a protože jí to nedovoluješ, tak dojde opět k disharmonii a narušení rovnováhy. To může vést až k onemocnění jakožto volání tvé duše o pomoc a následné změně.

Neváhej a stáhni si naší pracovní knihu, která ti pomůže objevit, kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. Také ti pomůže objevit smysl života a životní poslání, určit si cíle, poznat své silné stránky a limity, které ti brání v životě a mnoho dalšího.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

6 Komentářů
 1. Adam

  Musím říct, že mě Váš článek upřímně přesvědčil. Takovým „blábolům“ jsem nikdy nevěřil, ale tohle má hlavu i patu. Ať se Vám daří i nadále přejí hezký den.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   To jsem rád Adame a děkujeme vám také ať se daří 🙂

   Odpovědět
 2. Marek

  Mě epigenetika a celostní přístup zachránil v minulosti zivot. Jsem opravdu vděčný za, že existují tyto alternativní obory. Článek se mi hodně líbí a navíc je zde hodně zajímavých informací pohromadě a tím myslím Váš web. Jen tak dále.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Marku, to je skvělé a gratulují k této změně. Děkuji za zpětnou vazbu a jsem moc rád, že se článek líbí 🙂

   Odpovědět
 3. Beruška

  Hodně jsem se v tom našla. Můj životní styl je opravdu hrozný a můj zdravotní stav tomu odpovídá. Děkuji za otevření oči.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se stálo a jsme moc rád, že vám článek otevřel oči. Teď je na řadě změna životní stylu a celého života včetně myšlení 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares