Výzkumy ukazují, že lidé, kteří mají zdravé vztahy, se s větší pravděpodobností angažují v zdravém životním stylu a dosahují lepších zdravotních výsledků. Další studie zjistila, že zdravý vztah má  pozitivní dopad na zdraví se následně odráží i ve zvýšené délce života.

Zažil jsi někdy ten nepopsatelný pocit, kdy si s někým skvěle rozumíš a zdá se, že mezi vámi vše funguje jako švýcarské hodinky? Možná jsi si řekl, že to musí být ten pravý zdravý vztah.

Ale co to vlastně znamená? Slova „zdravý vztah“ se stala jakousi iluzi a populární frází, která však často uniká hlubšímu porozumění. Jak to, že většina z nás považuje za zdravý vztah něco, co je často pouhou iluzí a stínem toho, co by vztahy v našich životech skutečně měly být?

Některé vztahy nás vyčerpávají, některé nás udržují nad vodou a při životě, ale jsou také takové, které nás obohacují, povznášejí a přinášejí nové perspektivy.

V tomto článku se podíváme na podstatu zdravého vztahu, na to, co ho odlišuje od těch nedokonalých, a jak takový vztah ve svém životě vytvořit a udržet. Tvůj vztahový život už nikdy nebude stejný. Vítej na cestě k zdravým a naplňujícím vztahům.

Co je to zdravý vztah?

Zdravý vztah nespočívá v neustálém stavu harmonie a štěstí. To je pouhá iluze, která nás odvádí od pravého smyslu spojení dvou lidí. Skutečně zdravý vztah je celistvý, autentický a dynamický. Je jako živý organismus, který prochází vývojem a to i prostřednictvím bolesti, konfliktů a zraňování.

V takovém vztahu oba partneři nejen sdílejí radostné momenty, ale jsou schopni společně pracovat na řešení problémů, otevřeně komunikovat a vytvářet prostor pro individuální i společný růst.

Jsou si vědomi toho, že každý z nich je nepředvídatelná a komplexní bytost s vlastními slabostmi, strachy a nejistotami. A místo toho, aby se tyto lidské rysy snažili potlačit nebo dokonce ignorovat, spíše je přijímají jako součást celkového obrazu svého vztahu.

V zdravém vztahu je bolest brána jako příležitost k hlubšímu sebepoznání a pochopení sebe sama i druhého. Konflikty nejsou důvodem k útěku, ale spíše průvodcem k lepšímu porozumění. Zraňování, pokud není toxické nebo zneužívající, nabízí šanci k opravě a hojení. Všechny tyto momenty jsou přijímány jako nezbytné a růstové fáze v evoluci vztahu.

Ve zdravém vztahu zkrátka nejde o to, aby byl vždycky příjemný nebo komfortní, ale aby byl upřímný, pravdivý, obohacující a plný možností pro růst a hlubší porozumění.

Je to vztah, který nás neprovází pouze slunečnými dny, ale drží nás pevně i v průtrži mračen. Je to spojení, které nám dává křídla, ale zároveň nám poskytuje kořeny.

Jak má vypadat zdravý vztah

Zdravý vztah je komplexní mozaikou emocí, zážitků a interakcí, která poskytuje půdu pro růst obou partnerů. Nejde jen o idylické chvíle plné radosti a štěstí, ale o prostor, kde se oba partneři cítí pochopeni, vyslyšeni a hluboce respektováni ve své jedinečnosti.

V zdravém vztahu je důležitá upřímná a otevřená komunikace. To umožňuje oběma stranám vyjadřovat své pocity, přání a potřeby, ale také sdělovat své obavy a nesouhlas. A není to jen o slovech – skutečná komunikace zahrnuje i naslouchání, porozumění a reagování s empatickým postojem.

Láska ve zdravém vztahu nespočívá jen v romantické náklonnosti, ale také v hlubokém přátelství. To znamená být tam pro toho druhého v dobrém i ve zlém, vychutnávat si společně krásné momenty, ale také se podporovat v časech krize nebo nejistoty.

Růst a osobní rozvoj jsou nezbytnými složkami zdravého vztahu. Oba partneři se podporují v jejich individuálních cestách k sebepoznání a seberealizaci. Ve vztahu, kde je místo pro růst, není strach z měnících se ambicí, cílů nebo dokonce životních cest.

Zdravý vztah také respektuje autonomii obou stran. Každý má svůj prostor a svobodu, což umožňuje, aby se vztah nepřeměnil v toxickou symbiózu. Ve zdravém vztahu je sice spousta sdílení, ale také prostor pro individualitu.

Klíčová je také schopnost správně řešit konflikty a neshody. Zdravý vztah není bez problémů, ale vytváří prostor, kde se konflikty řeší s cílem dosáhnout společného porozumění, nikoli vyhrát bitvu.

Nakonec je takový vztah obohacující a osvobozující. Oba partneři se cítí lépe, silnější a více naplněni, když jsou ve společnosti toho druhého, aniž by se kterýkoliv z nich cítil omezen nebo svázán.

Celkově je zdravý vztah tím nejlepším způsobem, jak prozkoumat hlubiny lidského srdce, mysli a duše. Je to cesta, která je plná výzev, ale také nesmírně obohacující po všech směrech.

Iluze vztahů v dnešní společnosti

Teď přicházíme k jádru věci, k důvodu, proč jsem se rozhodl tento článek sepsat. Existuje jakási kolektivní iluze a obraz ideálního vztahu, který mnozí z nás nahání.

Mluvím o touze po „dokonalém“ vztahu, který je zahalen aurou harmonie a pohody, trvající od prvního setkání až do smrti. Mnoho lidí touží po vztahu, kde panují jen pozitivní emoce – láska, důvěra, respekt, hluboká intimita a sdílení životních zkušeností – aniž by v něm bylo místo pro konflikty, bolest, zranění a problémy.

Jsem si jistý, že tě to možná zklame, ale musím ti říci, že takový vztah prostě neexistuje. A pokud je tvojí ambicí něco takového najít, pak tě čeká celoživotní pátrání ve slepých uličkách.

Chápu, že vizi ideálního vztahu lze považovat za lákavou, ale je to scestná představa, která tě nakonec může jen zklamat a odvést od skutečných, hlubších hodnot, které mohou vztah skutečně obohatit.

Vztah jako ekosystém

Zdravý vztah je podobný k dynamickému ekosystému, ve kterém se střídají různé fáze a emocionální stavy. V něm může slunce spokojenosti svítit na lásce, důvěře a porozumění, ale také se mohou objevit bouřky konfliktů, nedorozumění a dokonce bolesti a utrpení. A to je v pořádku. Vždyť i v přírodě bouřky mají své místo – očistí vzduch, naplní řeky a vytvoří podmínky pro nový růst.

Ve vztahu jsou „bouřky“ často nutné k tomu, aby se vyčistil „emocionální vzduch“. Mohou odhalit problémy, které by jinak zůstaly skryté, nebo pohnout s věcmi, které by jinak uvízly na mrtvém bodě.

A ano, i bolest a utrpení mají své místo. Nejenže nám pomáhají lépe poznat sebe sama a našeho partnera, ale také nám umožňují procítit hloubku našich emocí a hodnotu toho, co máme.

To však neznamená, že by vztah měl být stále plný konfliktů a negativních emocí. Klíčem je najít správnou rovnováhu. Stejně jako příliš mnoho slunce může spálit, tak příliš mnoho bouřek může způsobit devastaci.

Ve zdravém vztahu oba partneři společně pracují na tom, aby našli tuto rovnováhu. A když se jim to podaří, vytvoří prostor, ve kterém mohou oba růst, jak individuálně, tak společně.

Zkrátka, zdravý vztah je komplexní a plný nuancí. Obsahuje lásku i bolest, radost i utrpení, slunce i bouřky. A je to právě tato komplexnost a hloubka, která činí vztah tak krásným a hodnotným. Takže když přijde bouřka, neboj se jí. Může to být přesně to, co tvůj vztah potřebuje k dalšímu růstu a hlubšímu porozumění.

Znaky zdravého vztahu

Posuňme se nyní k jedné z nejdůležitějších částí tohoto článku – k vlastnostem, které definují zdravý vztah.

Jak poznat, že je tvůj vztah skutečně zdravý? Jaké jsou ty jemné náznaky, které ti říkají, že jsi na správné cestě?

Ve chvílích, kdy je láska mlhavá a emoce bouřlivé, potřebuješ jasné vodítka, podle kterých se můžeš řídit. Proto jsem pro tebe připravil seznam klíčových znaků zdravého vztahu.

Nejde o dogma, ale spíše o vodítka, která ti pomohou lépe porozumět dynamice tvého vztahu a třeba i najít cestu k jeho zlepšení. Ponořme se do toho.

 1. Upřímná komunikace: Oba partneři si mohou otevřeně a bez obav vyjádřit své myšlenky, pocity, potřeby, obavy a nápady. Nikdo z nich se necítí potlačován, ignorován nebo omezován.
 2. Důvěra: Základním kamenem každého vztahu je důvěra. Bez ní nemůže vztah dlouhodobě fungovat. Důvěra zahrnuje věrnost, ale také víru v úmysly a schopnosti druhého. Důvěra je klíčovou součástí zdravých vztahů. Výzkum naznačuje, že tvá schopnost důvěřovat druhým je ovlivněna tvým celkovým stylem připoutání.
 3. Respekt: Oba partneři se navzájem respektují jako jedineční jednotlivci se svými vlastními názory, hodnotami a pocity. Respekt znamená také vážit si druhého, jaký je, bez nutkání jej měnit.
 4. Rovnost: Ve zdravém vztahu je rovnováha sil. Oba partneři mají stejná práva a oba se podílejí na rozhodování a plánování budoucnosti.
 5. Emocionální podpora: Ve chvílích, kdy je to nejvíce zapotřebí, jsou partneři jeden pro druhého oporou. Pomáhají si, podporují se a povzbuzují se k tomu, aby byli lepšími verzemi sebe samých.
 6. Osobní prostor: Ano, vztah je o spojení, ale je také důležité, aby každý měl svůj vlastní prostor a čas pro sebe.
 7. Fyzická a emocionální intimita: V zdravém vztahu existuje silná fyzická a emocionální náklonnost a intimita, která je základem pro hluboké spojení.
 8. Ochota řešit problémy: Všechny vztahy mají své výzvy. Zdravý vztah je takový, ve kterém oba partneři společně hledají řešení, místo aby našli viníka.
 9. Růst a vývoj: Jste schopni spolu růst a vyvíjet se jako jednotlivci i společně jako celek vztah, aniž by jeden z partnerů pocítil, že je v tomto procesu sám nebo potlačován.
 10. Radost a smích: V zdravém vztahu najdete nespočet okamžiků radosti a smíchu, které přicházejí ze společně prožitých zážitků a vzájemného porozumění.
 11. Emoční Inteligence: Ve zdravém vztahu je klíčová schopnost obou partnerů rozpoznávat, interpretovat a adekvátně reagovat na své vlastní emoce i emoce druhého.
 12. Vědomý život a vědomý vztah: Poslední, ale rozhodně nejdůležitější bod je zaměření na vědomý život a vědomý vztah. To zahrnuje uvědomění si vlastních SKUTEČNÝCH hodnot, přání a potřeb, ale i hodnot, přání a potřeb partnera. Bez principů vědomého života tuto lekci nelze zvládnout, protože nedokážeš odlišit své pocity, přání, hodnoty a potřeby od toho, co vychází z ega, strachu, pocitů viny, nízkého sebevědomí, přejatých vzorců chování a myšlení od rodičů i bývalých partnerů, syndromu hodné holky nebo syndromu hodného kluka a dalšího balastu, které tě ovlivňují a pod kterými je tvé skutečné autentické já. To vše se promítá do komunikace, řešení konfliktů, emoční inteligence a celkově do celého vztahu. Naučíme tě principy vědomého života v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit, které ti pomohou prohloubit vztah k sobě i vztah s partnerem.

Pamatuj, že tyto znaky jsou ideály, ke kterým bychom měli všichni směřovat. Ve skutečnosti žádný vztah není dokonalý, ale pokud se snažíš tyto hodnoty v životě a v lásce uplatnit, jsi na správné cestě.

znaky-zdraveho-vztahu

Jak budovat zdravý vztah?

Vybudování zdravého vztahu je dlouhodobý proces, který vyžaduje odhodlání, odvahu a stálou práci obou partnerů. V tom je hlavní problém, proč to většina lidí nezvládne.

Problém je v tom, že většina lidí nedokáže něco dlouhodobě budovat a tvořit, protože jsou soustředění na sebe, své potěšení a sebeuspokojení, což je past, která vede k povrchním a neuspokojivým vztahům a odvádí je od hlubokého spojení.

Následuj těchto několik kroků, které ti mohou pomoci na této cestě.

1. Zdravý vztah není bezproblémový

Většina lidí si myslí, že zdravý vztah znamená nepřítomnost problémů. Ale skutečnost je, že v každém vztahu nastanou těžké chvíle. Klíčové je, jak tyto problémy oba partneři řeší. Ve zdravém vztahu se konflikty neodkládají, ale aktivně a otevřeně se řeší.

Hlavně je v takovém vztahu prostor pro konflikty. Konflikty nejsou nutně špatné – jsou přirozenou součástí každého hlubokého vztahu. Rozhodující je, jak k nim přistupujeme. Ve zdravém vztahu se oba partneři snaží konflikty řešit, nikoli je ignorovat nebo se jim vyhýbat.

Oproti tomu, kde je cílem „vyhrát“ hádku nebo konflikt, zdravý vztah se soustřeďuje na nalezení společného porozumění. Oba partneři jsou ochotni naslouchat a snaží se porozumět pohledu toho druhého. Cílem je najít řešení, které bude fungovat pro oba a nikoli jen pro jednoho.

Ve tomto hlubokém vztahu není cílem „vyhrát“ při každé neshodě. Když jeden „vyhraje,“ druhý automaticky „prohraje,“ a to může vést k pocitu nespokojenosti a rezignace. V tomto vztahu jde o to, že oba partneři se cítí, že jejich názory a pocity byly vzaty v úvahu.

2. Sebepoznání

První krok k zdravému vztahu je sebepoznání. Musíš rozumět svým vlastním potřebám, touhám a očekáváním. Aby mohl vztah fungovat, je důležité, aby každý z partnerů rozuměl sám sobě.

Co tím myslím? Měl bys vědět, co je pro tebe v životě důležité, jaké máš hodnoty, co od vztahu očekáváš a co tě naplňuje. Znalost sebe sama je klíčová k tomu, abys dokázal upřímně a otevřeně komunikovat o svých pocitech, potřebách a očekáváních  svému partnerovi.

Otevřená a upřímná komunikace je vždy lepší než domněnky nebo nedorozumění. Když znáš své vlastní potřeby, touhy a očekávání, je pro tebe snazší je vyjádřit a předat je tak svému partnerovi.

Sebepoznání je také nesmírně důležité pro nastavení zdravých hranic. Když víš, co potřebuješ a co je pro tebe přijatelné, je pro tebe snazší nastavit zdravé hranice. Zdravé hranice pak přispívají k vyváženému a zdravému vztahu, ve kterém se oba partneři navzájem respektují.

Sebepoznání není něco, co získáš přes noc. Je to dlouhodobý proces, který se vyvíjí a mění s každou novou zkušeností. Nicméně, jeho hodnota v kontextu zdravého vztahu je neocenitelná.

3. Otevřená a upřímná komunikace

Otevřená a upřímná komunikace je základem každého silného vztahu. Neboj se vyjadřovat své pocity, obavy nebo názory. A stejně důležité je naslouchat a snažit se porozumět druhé straně.

Nech se inspirovat vlastním sebepoznáním a upřímně a otevřeně komunikuj. Vždyť jak má partner vědět, co potřebuješ, když mu to neřekneš?

Stejně důležité jako mluvit je naslouchat. Dávej svému partnerovi prostor, aby se také mohl vyjádřit a snaž se porozumět jeho pohledu.

Vztah je týmová práce a otevřená komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů, kterými tým disponuje.

4. Empatie a respekt

Snaž se vnímat svět očima svého partnera a mít pro něj respekt a pochopení. Tím se posiluje emocionální vazba a vytváří se prostor pro důvěru a vzájemnou podporu.

Empatie a respekt jsou jako základní stavební kameny silného a zdravého vztahu.

Empatii lze popsat jako schopnost vstoupit do bot svého partnera a chápat, co cítí. Tím, že se snažíš porozumět jeho emocím a reakcím, napomáháš posílit emocionální vazbu mezi vámi.

Stejně důležitý je respekt. Respekt v zdravém vztahu znamená, že oba partneři si navzájem váží a přijímají nejen své názory a pocity, ale také svou jedinečnost. Respektovat svého partnera znamená dodržovat hranice, ocenit jeho přínos do vztahu a nebrat ho jako samozřejmost. To vytváří základ, na kterém může stát důvěra a poskytuje stabilitu pro růst a hlubší porozumění.  

Empatie a respekt se navzájem doplňují. Když máš k partnerovi respekt, je jednodušší cítit empatii, a když jsi empatický, respekt je téměř automatický. Společně tvoří důležitou součást vzájemného porozumění a důvěry, které jsou pro zdravý vztah klíčové.

5. Společné cíle a vize

Diskuse o společných cílech a vizích pro budoucnost může posílit vaši vzájemnou vazbu. Ať už se jedná o plány týkající se kariéry, rodiny nebo osobního rozvoje, měli byste mít společnou představu, kam váš vztah směřuje.

Diskutovat o společných cílech a vizích dodává vztahu směr a hloubku. Mluvit o tom, co oba od budoucnosti očekáváte, ve vás posílí pocit týmové spolupráce a vzájemné podpory. Zároveň to ukazuje, že vám na společné budoucnosti záleží a chcete do ní oba investovat.

6. Práce s konflikty

Nauč se, jak efektivně řešit konflikty. To znamená nereagovat v afektu, ale snažit se najít konstruktivní řešení, které respektuje potřeby obou stran.

Práce s konflikty je nepostradatelná dovednost v jakémkoli vztahu. Není vždy snadné zachovat klidnou mysl, když se objeví nějaký problém, ale právě v těchto chvílích se ukáže síla a zralost vztahu.

Klíčem je nereagovat impulzivně, ale umět se na chvíli zastavit. Když ti teče do bot, je nejlepší dát si malou pauzu, abys mohl přemýšlet s chladnou hlavou.

Najít konstruktivní řešení znamená hledat respektovat názory a potřeby druhé strany. To neznamená, že musíš vždy ustoupit, ale měl bys být ochoten naslouchat a brát v úvahu, co druhá strana cítí a potřebuje.

Aby bylo možné najít spravedlivé a fungující řešení, je důležité, aby oba partneři byli ochotni se vzájemně respektovat a neupadat do výčitek nebo manipulací.

Někdy může být konflikt dokonce příležitostí k posílení spojení s partnerem. Výzkum ukázal, že konflikt může být prospěšný v intimních vztazích, když je třeba řešit vážné problémy, což umožňuje partnerům provést změny, které prospějí budoucnosti vztahu.

Emoční inteligence je také nesmírně důležitá, protože schopnost naučit se řídit vlastní emoce a pocity ve vztahu, při hádkách a konfliktech, je něco, co vám oběma pomůže růst individuálně, ale i společně jako pár.

Efektivní řešení konfliktů tak vede k hlubšímu porozumění a důvěře mezi partnery a posiluje vztah jako celek.

7. Odpuštění

Odpuštění je jedním z klíčových pilířů zdravého vztahu. Je to proces, který nám umožňuje pustit bolest, hořkost nebo zášť, které by nás jinak svazovaly a brzdily na naší cestě k celkovému štěstí a spokojenosti.

Důležité je rozumět, že odpuštění není jen jednorázový akt, ale spíše nepřetržitou praxi, která vyžaduje vědomé úsilí.

Když odpustíš svému partnerovi, nejenže uvolníš prostor pro pozitivní emoce, ale také posílíš důvěru a otevřenost ve vztahu. Odpuštění však nemá jen přínosy pro osobu, která byla zraněna – je to také způsob, jakým může osoba, která zranila, napravit své chyby a růst.

Je také podstatné zdůraznit, že odpuštění neznamená zapomnění. Je to způsob, jak přijmout, co se stalo a rozhodnout se, že to nebude toxickým prvkem, který by narušoval vztah. To nám umožňuje přijmout partnera i s jeho chybami a dále pracovat na budování kvalitního vztahu.

Zkrátka, odpuštění je nástrojem, který nám umožní zbavit se emocionálního břemene a dát nám i našim vztahům šanci na nový začátek. Vědomá praxe odpuštění je tedy jedním z nejcennějších darů, které můžeš sobě i svému partnerovi nabídnout.

8. Čas pro sebe

Neméně důležitá je schopnost vzít si i čas pro sebe. Zdravý vztah není toxickou symbiózou, ale spíše partnerstvím mezi dvěma nezávislými lidmi, kteří se rozhodli jít společnou cestou.

Čas pro sebe je klíčovým prvkem, který bývá často přehlížen. V každém vztahu je krásné mít někoho, s kým můžeš sdílet svůj čas a zájmy, ale důležité je také udržovat si prostor pro svou individualitu. Ať už je to věnování se svým koníčkům, strávení času s přáteli, nebo prostě chvíle, kdy se můžeš věnovat sobě, těmto momentům by měla být věnována pozornost.

Nemluvíme tady o sobeckém uzavření se do sebe, ale o nutnosti zachovat si svou nezávislost a osobní rozvoj. V silném vztahu není potřeba neustálého potvrzení od partnera, protože oba partneři si uvědomují hodnotu svého vlastního času a prostoru.

Tím se vytváří harmonické prostředí, ve kterém mohou oba partneři růst jak společně, tak samostatně.

9. Práce na osobním růstu

Zajistěte si navzájem prostor pro vlastní osobní růst a rozvoj. Při vytváření zdravého vztahu je toho hodně, co můžeš získat na osobní úrovni, což se poté projeví i ve vztahu samotném.

Práce na osobním růstu je jedním z klíčových prvků takového vztahu. Každý vztah by měl být půdou pro rozvoj obou partnerů, ne jen jednostrannou záležitostí. To znamená, že bys měl mít prostor a podporu k tomu, abys se mohl věnovat svým vlastním zájmům, hodnotám a cílům.

Někdy to může znamenat přihlásit se do kurzu, někdy to může být o nalezení nového koníčka nebo o studiu a čtení knihy, která tě inspiruje.

Vytvoření prostoru pro osobní růst v takovém vztahu není pouze o individuálním seberozvoji, ale také o rozvoji jako páru. Když rosteš jako jednotlivec, přinášíš do vztahu nové perspektivy, zkušenosti a nápady, které mohou obohatit i tvého partnera.

Právě tím, že se každý z partnerů věnuje svému osobnímu růstu, zůstává vztah dynamický, plný života a energie. To nejen zvyšuje šance na dlouhodobý úspěch vztahu, ale také podporuje pocit spokojenosti a naplnění v každodenním životě.

10. Oslava úspěchů a podpora v krizi

Buďte jeden pro druhého oporou. Oslavujte společně své úspěchy, ale zároveň buďte tady pro toho druhého i v těžkých chvílích.

Oslava úspěchů a podpora v krizi tvoří jednu z nejdůležitějších složek v zdravém vztahu. Všichni si přejeme mít někoho, kdo s námi sdílí radost z našich vítězství, ale také někoho, kdo nás podrží, když se nám nedaří.

Oslavování úspěchů nemusí být jen o velkých momentech i malé výhry v každodenním životě zasluhují pozornost a uznání. To vytváří pozitivní atmosféru a zvyšuje sebeúctu obou partnerů.

Stejně tak, v krizových situacích je důležité cítit, že máme po své straně někoho, kdo nás podporuje, naslouchá a nabízí pomocnou ruku.

Ať už je to emocionální podpora nebo praktická pomoc, důležité je vědět, že nás někdo neopustí, když to opravdu potřebujeme. Tím se vytváří silná emocionální vazba a důvěra, které jsou základem každého zdravého vztahu.

11. Principy vědomého života

Budu se opět opakovat, ale bez toho nelze vytvořit skutečně zdravý vztah, který stojí na pevných základech se zdravými kořeny. Rozhodně nejdůležitější bod je zaměření na vědomý život a vědomý vztah. To zahrnuje uvědomění si vlastních SKUTEČNÝCH hodnot, přání a potřeb, ale i hodnot, přání a potřeb partnera.

Bez principů vědomého života tuto lekci nelze zvládnout, protože nedokážeš odlišit své pocity, přání, hodnoty a potřeby od toho, co vychází z ega, strachu, pocitů viny, nízkého sebevědomí, přejatých vzorců chování a myšlení od rodičů i bývalých partnerů, syndromu hodné holky nebo syndromu hodného kluka a dalšího balastu, které tě ovlivňují a pod kterými je tvé skutečné autentické já.

To vše se promítá do komunikace, řešení konfliktů, emoční inteligence a celkově do celého vztahu. Naučíme tě principy vědomého života v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit, které ti pomohou prohloubit vztah k sobě i vztah s partnerem.

12. Láska, náklonnost a něha

A konečně, nezapomínej na lásku, náklonnost a něhu. Tyto elementy by měly být stálou součástí vašeho vztahu, ne jen okrasou nebo povrchním znakem.

Láska, náklonnost a něha jsou více než jen slova nebo momentální pocity. Ve zdravém vztahu by měly být považovány za základní kameny, které umožňují hluboké spojení mezi partnery.

Počáteční vášeň, která označuje začátek nového vztahu, má tendenci časem opadatI když se intenzivní pocity brzy vrátí na normální úroveň, páry ve zdravých vztazích jsou schopny postupně budovat hlubší intimitu, jak se vztah vyvíjí.

Neměly by být považovány za samozřejmosti nebo pouhé doplňky. Místo toho by měly být aktivně kultivovány a projevovány na denní bázi a to nejen ve velkých gestech, ale i v malých, jednoduchých aktech pozornosti a péče. Je to v těchto chvílích lásky a něhy, kde se skutečně projevuje podstata silného vztahu.

Každý vztah je unikátní, a co funguje pro jedno partnerství, nemusí nutně platit pro druhé. Nicméně, vědomé uplatňování těchto principů a postojů může posloužit jako pevný základ, na kterém lze vybudovat hluboký, obohacující a zdravý vztah.

Jak udržet zdravý vztah

Udržení zdravého vztahu je neustálý proces, který vyžaduje zapojení a úsilí obou partnerů. Oba partneři musí růst jak jako jednotlivci, tak i společně jako pár. Klíčem je zodpovědnost, svoboda, tolerance a otevřená komunikace.

Oba partneři musí o vztah pečovat. Vztah je o dvou lidech a zapojení obou partnerů je naprosto zásadní pro udržení silného vztahu.

Klíčem k udržení takového vztahu je, že každý zvlášť musí vyřešit své základy a uzdravit své kořeny. To zahrnuje vztah k sobě samému; tedy sebeláska je klíčová, protože se odráží v našem vztahu k partnerovi.

Musíme pracovat na svém sebevědomí, pochopit a uzdravit svá traumata a svou minulost, která ovlivňuje naši současnost. Také musíme změnit přejaté negativní vzorce chování a myšlení od rodičů i bývalých partnerů, kteří nás ovlivňují.

Všechny tyto faktory ovlivňují naše chování ve vztahu, naše rozhodování, myšlení, pocity a celkovou dynamiku vztahu. Bez těchto základů není možné nikdy udržet zdravý vztah.

Pokud chceš sám nebo společně s partnerem pracovat na sobě a tím i na svém vztahu, doporučujeme náš online program Cesta sebelásky. Tento program tě jako jednotlivce i jako pár povede krok za krokem na cestě osobního růstu a sebepoznání. Získáš celoživotní přístup a celoživotní aktualizace, což zahrnuje více než 130 video lekcí, techniky, nástroje, meditace, nahrávky, materiály ke stažení a mnoho dalšího.

Tento program ti nabídne hluboké a ucelené pochopení sebe sama a tvých vztahových dynamik. Připrav se na transformační cestu, která ti nejen pomůže rozvíjet sebelásku, ale také ti ukáže, jak tuto lásku přenést do vztahu s partnerem. Prostě proto, že milovat sebe sama je prvním krokem k tomu, aby se mohl rozvíjet zdravý a šťastný vztah.

jak-vybudovat -zdravy-vztah

Než najdeš pravou lásku, pracuj nejprve na sobě

V romantickém vztahu často sníme o tom, jak najdeme „tu pravou“ osobu, se která můžeme sdílet a budovat společný život. Avšak láska a vzájemné porozumění nejsou jediné stavební kameny silného a zdravého vztahu.

Jedním z klíčových prvků, o kterém se mluví méně, ale jehož význam je neméně zásadní, je „neustálá“ práce na sobě. A tím nemyslíme pouze společné projekty, ale individuální růst každého z partnerů.

Doporučujeme ti přečíst i náš článek na téma, jak najít lásku, kde najdeš 5 důležitých otázek, které si položit než začneš hledat lásku.

Proč je tak důležité, aby oba partneři na sobě pracovali samostatně, i když jsou součástí páru? Zde se dozvíš, jak může individuální růst pozitivně ovlivnit vaši společnou cestu a proč je to zásadní pro udržení zdravého a šťastného vztahu.

Proč růst individuálně?

 • Osobní růst: Každý z nás je v první řadě jednotlivcem s vlastními potřebami, cíli a aspiracemi. Pokud na oba na sobě pracujeme individuálně, rozšiřujeme své obzory a zlepšujeme se jako jednotlivci, což může posílit celkovou kvalitu vztahu.
 • Nezávislost: V takovém vztahu je důležitá jistá míra nezávislosti. Když na sobě pracujeme samostatně, umožníme si žít plnohodnotný život mimo vztah, což dodává novou energii a perspektivy, které pak mohou obohatit vztah jako celek.
 • Sebepoznání: Práce na sobě nám pomáhá lépe poznat, co od života a vztahu očekáváme. Tím se zlepší komunikace a vzájemné porozumění mezi partnery.
 • Zdravé hranice: Když rozumíme svým vlastním potřebám a očekáváním, snáze stanovíme zdravé hranice. To nám umožní interagovat s partnerem způsobem, který je pro oba zdravý a konstruktivní.
 • Emocionální pohoda: Když jsme emocionálně vyrovnaní a šťastní sami se sebou, máme více emocionálních zdrojů, které můžeme nabídnout v rámci vztahu. To vytváří stabilní základ, na kterém může vztah prosperovat.
 • Prevence toxické závislosti: Práce na sobě individuálně pomáhá předcházet toxické závislosti na partnerovi, která může vytvářet toxický vztah, protože si uvědomujeme, že naše štěstí a pocit naplnění nezávisí pouze na jedné osobě.
 • Vzájemná inspirace: Když oba partneři vidí, jak ten druhý roste a mění se, může to působit jako silná motivace i pro ně oba. Tím se vytváří pozitivní cyklus růstu a rozvoje.

Práce na sobě individuálně je tedy nejen investicí do sebe samých, ale také do kvality a trvanlivosti vztahu, ve kterém se oba partneři cítí šťastní, naplnění a respektováni.

jak-udrzet-zdravy-vztah
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

4 Komentářů
 1. Andrea S.

  Tohle je naprosto přesné. Moc mi to pomohlo si uvědomit své chyby ve vztahu a hlavně jsem si uvědomila, že mám nerealistická a přehnaná očekávání od vztahu a ideálního partnera. Instagram, média a internet umí udělat pěknou paseku v tom, jak vnímáme svět kolem sebe a ideály vzhledu, vztahů a hodnot. Moc děkuji za velkou inspiraci a AHA momenty. Patří vám velké díky.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Andreo, moc děkujeme za zpětnou vazbu. Jsme moc rádi, že ti článek pomohl si uvědomit tak zásadní aspekty vztahu. Ano, internet podvědomě do nás zasévá semínka ideálů a dokonalosti, které pak nevědomě hledáme ve vnějším světě, ale marně. Nakonec jsme zklamaní a zbytečně přicházíme o čas, který investujeme do něčeho, co vlastně neexistuje. Není to jen čas, ale také úsilí nebo peníze, které do tohoto marného hledání investujeme, zatímco to krásné, podstatné a skutečné nám utíká mezi prsty. Rádi jsme pomohli a přejeme hodně štěstí a úspěchů na tvé další cestě životem. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 2. Pavel

  Velice inspirativní a poučný článek, moc za něj autorovi děkuji.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Pavle, moc děkujeme za zpětnou vazbu a přejeme hodně štěstí a úspěchů ve vztahu i v životě. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares