Někdy máme pocit, že se musíme vyškrábat na nejvyšší vrchol, abychom pochopili, co vlastně chceme se svým životem udělat a najít konečně svůj smysl života.

Máme pocit, že se ztrácíme v labyrintu života, bez mapy, bez kompasu, bez jasného směru… ztraceni. Dny se stávají rutinou a vstávání z postele je mnohdy nadlidský úkol, který stěží zvládáme. Pocit prázdnoty přichází, ale zanedlouho na chvíli odejde a my si mysleli, že zmizel nadobro a on se ten pocit prázdnoty se zase objevil.

Možná procházíš tím, co by se dalo pojmenovat existenciální krizí, pátráním po smyslu v dnešním chaotickém světě, který se nám všem čas od času jeví nepochopitelným.

Ale nezoufej. Tento článek je světlem na konci tunelu, plamínkem naděje v temné noci duše. Protože každá cesta začíná prvním krokem a každá transformace jedním rozhodnutím. A to rozhodnutí můžeš udělat právě teď.

Ztrácíš se v hledání smyslu života? Otevři dveře k plnohodnotnější existenci s našimi osvědčenými strategiemi. Článek tě provede základními kroky k nalezení toho, co tě naplňuje, a ukáže ti, jak žít život s hlubším účelem.

Připoj se k nám na této cestě objevení, jak najít smysl ve tvém životě, jak vyplnit prázdnou díru ve tvé duši a jak se probudit z letargie, která tě často svírá.

Smysl života není něco, co se ti jednoho dne zjeví. Je to něco, co si každý z nás musí sám pro sebe najít. Pojďme nalézt tvůj smysl života.

Co je to smysl života?

Životní poslání je v konečném důsledku tvou hnací silou v životě. Tvůj smysl života se dá opravdu shrnout na to, čemu chceš svůj život zasvětit a co tě pohání, vnitřně motivuje a naplňuje.

Je to něco, co ti dává důvod žít. Důvod, proč každé ráno vstávat z postele. Tvůj účel tě dobíjí. Je to tvůj pohon. Jsi nabitý, energetický, spokojený a šťastný. Takto lze definovat smysl života. Je to cesta a proces, nikoliv pouze samotný cíl.

Ovšem, máme problém jako lidstvo svůj účel najít. V dnešní době úplně. Jsme obklopeni obrázky a videí, jak žijí ostatní, a občas si necháváme vnuknout tyto cizí cíle a přijímáme je za naše vlastní.

Otázka smyslu života je jednou z nejhlubších a nejstarších otázek, které si lidé kladou odnepaměti. Odpověď na tuto otázku může být subjektivní a závisí na víře, filozofii a osobních hodnotách každého z nás. Někteří lidé hledají smysl ve víře a náboženství, zatímco jiní se obrací k filozofii, osobnímu rozvoji nebo hledání štěstí.

Dálo by se říct, že smysl života může spočívat v hledání a dosahování vlastního potenciálu, naplnění sebou samým a tím přispíváš k dobru světa kolem sebe. Jiní mohou vidět smysl v lásce, vytváření vztahů a podpoře druhých.

Celkově řečeno, smysl životní cesty je individuální a může se během života měnit. Klíčem je hledat a objevovat to, co pro tebe osobně má skutečný smysl a co tě vnitřně naplňuje a motivuje.

Cíl jako prázdnota a smysl jako cesta

Jaký je smysl života? Jak lze nalézt tento smysl, pocit naplnění a spokojenost? Jak lze dosáhnout něčeho skutečně hlubokého, trvalého a smysluplného, co dá mému životu smysl a směr?

Mnoho lidí se nikdy nezastavilo nad těmito důležitými otázkami. Ohlédnou se po letech zpět a diví se, proč se jejich vztahy rozpadly a proč se cítí tak prázdní, i když možná dosáhli toho, co si předsevzali. Problém je v tom, že mnohé cíle odhalují svou prázdnotu až poté, co byly roky promarněny jejich pronásledováním. Takhle určitě skončit nechceš, že? Pokud ne, nezapomeň číst dále.

V čem je smysl života

Hledání smyslu v životě je hluboko zakotvené v naší lidské podstatě. V dnešním hektickém světě, kde nás často záplava informací a vnější tlaky odvádějí od našich skutečných snů a vášní, mnozí z nás ztrácí kontakt se svým vnitřním kompasem.

Přestože moderní společnost často zdůrazňuje vnější úspěchy a v podstatě mít dokonalý život. Skutečný smysl života leží mimo tento ohlušující chaos.

V tomto rušném světě, kde nás každodenní shon, tlak a vnější očekávání mohou snadno odvést od našich pravých snů, je nalézání pravého smyslu často jako hledání jehly v kupce sena.

Pravý smysl života je často mnohem hlubší než jen uspokojení povrchních potřeb a tužeb. Ve světě, kde jsou sociální média králem, může být snadné upadnout do pasti a začneme žít život podle scénáře někoho jiného.

Avšak pravé štěstí a uspokojení nejsou v tom, co máme nebo jak vypadáme, ale v tom, jak hluboko prožíváme své dny, jak jsme věrní svým hodnotám a jak následujeme své skutečné vášně i cíle.

Je čas se konečně zastavit. Udělat hluboký nádech a zeptat se sám sebe: „Co pro mě skutečně znamená žít naplno?“ Skrytá magie a esence života je často právě tam, kde bychom ji nečekali. Mimo záře reflektorů, v tichých momentech, kdy nasloucháme svému srdci a hledáme svou jedinečnou cestu.

Najít skutečný smysl života znamená nahlédnout hlouběji než jen na své povrchní touhy a očekávání. Skutečné naplnění nepochází z toho, jak nás vnímají ostatní, ale z toho, jak autenticky žijeme své životy v souladu s našimi hodnotami a vášněmi.

Ale skutečná hodnota a hloubka života spočívá ve spojení s tím, na čem nám skutečně záleží, v naslouchání svému srdci a následování cesty, která nás skutečně naplňuje.

Náš příběh

Rádi bychom se s tebou podělili o náš jeden dílek příběhu, který je tvořen naší zkušeností, dobrodružstvím a překonávaných překážek. V našem životním putování jsme si stanovili řadu cílů, a s radostí mohu říci, že drtivou většinu z nich se nám podařilo naplnit.

Každý den se snažíme inspirovat a pomáhat lidem. Stali jsme se minimalistickými. Opustili jsme Českou republiku a vzdali jsme se našich materiálních věcí i pohodlí a vydali se do neznáma. Naše cestovatelské odhodlání nás vedlo k nejrůznějším způsobům ubytování – od nocí strávených ve střešním stanu v srdci divoké přírody, přes stellplatzy až po pohodlí nabízené platformou Airbnb.

Tento náš životní styl a zkušenosti nám otevřeli oči i srdce a poskytl nám jedinečnou perspektivu, o kterou se nyní chceme podělit. Věříme, že naše zkušenosti mohou posloužit jako zdroj inspirace a porozumění pro ty, kdo se nacházejí na podobné cestě hledání a seberealizace.

jak-najit-smysl-zivota

Změny a nástrahy života

Můj smysl života prošel v průběhu let několika proměnami, ale v jádru si zachoval svou nezměněnou podstatu: touhu pomáhat lidem. Přitom jsem zkoušela různé role – kouč a terapeut. Ačkoliv jsem si byla jistá, že chci pomáhat, tyto profese se mnou nerezonovaly.

Jakoby něco chybělo. To něco, co by spojilo mou vášeň a mé schopnosti do jednoho celku. Také to, co by lidem pomohlo trvale. Po mnoha letech sebepoznání, introspekce a experimentování jsem nakonec objevila ten správný způsob, jak skutečně mohu pomáhat ostatním a zároveň se cítit naplněna.

Nejen, že vytvářím nástroje a buduji strategie, ale také mám možnost zapojit se do nespočtu kreativních projektů, které odpovídají mé jedinečné kombinaci talentů a zájmů. Pokud se i ty nacházíš ve fázi, kdy tvůj životní směr či smysl několikrát mění podobu, neboj se. Je to vlastně skvělá příležitost.

Zkoušet různé aktivity a cesty nám dává možnost poznat, co nás skutečně naplňuje, co nás energetizuje, co nás činí šťastnými.

Každý „nesprávný“ krok je ve skutečnosti pouze dalším krokem na cestě k sebepoznání. A často je to právě ta cesta, ne její konečný cíl, která nás naučí nejcennějším lekcím a přivede nás k tomu, kým skutečně chceme být.

Takže neměj obavy o časté změny ve svém životě, když hledáš svůj smysl. Jsou to tvoje milníky, tvoje učebnice, tvé zastávky na cestě k tomu, aby ses stal nejautentičtější verzí sebe sama.

Každá zkušenost, každý tvůj „slepý“ pokus, každá „chyba“ je ve skutečnosti neocenitelná lekce, která tě přivede blíže k tomu, kdo skutečně jsi a co ve světě chceš dělat.

Rozpusť v sobě strach, když máš problém selhat. To, co nás naučila škola tě drží zpátky od toho jít do akce. Naučila tě bát se a udělat chybu, ale ty potřebuješ dělat chyby, abys mohl růst.

Proč je důležité mít smysl života

Pokud neznáš svůj smysl života, můžeš se snadno stát hračkami v rukou druhých, bezbranným vůči vnějším vlivům a tlakům. Ztráta tohoto vnitřního kompasu tě může vést k životním rozhodnutím, která neodrážejí tvé pravé já, tvé vášně a sny.

To znamená nežít svůj svobodný a autentický život. Kolikrát se nám v životě stává, že jdeme cestou, kterou nám ukázali ostatní, místo abychom si vybrali vlastní? A jak často se pak stává, že se probudíme uprostřed života s otázkou: „Jak jsem se sem vůbec dostal?“ To je důvod proč je důležité mít smysl života.

Mít smysl života nás vede skrze hustou mlhu digitálního přetížení, různého očekávání (třeba od rodičů) a životních nástrah. Představ si, jak je úžasné mít svůj konkrétní směr, mít něco, co tě nejenom posouvá vpřed, ale co tě také neuvěřitelně naplňuje.

Vliv na náš život

V dnešní digitální době, kdy jsme neustále bombardováni nekonečným proudem fotek, videí, názory, informací a možností, je lehké se ztratit. Lehce pak ztratíme spojení s tím, co nás skutečně těší, co nám přináší štěstí. Bez smyslu se život stává chaotickým, plochým… a upřímně řečeno, vyčerpávajícím.

Začneme pociťovat duševní tíseň, a dokonce i deprese a úzkost, protože nás nic nedrží, nic nás nepodpírá. Naše dny se stávají sérií neosobních úkolů. Nikoliv cestou k něčemu většímu. Přichází ráno, pak zase večer, den za dnem… život ubíhá a my se cítíme jako živá mrtvola, jako robot. Chceš prožít takový život, nebo chceš skutečně najít svůj smysl?

Čerstvý výzkum z roku 2023 potvrzuje, že absence smyslu života způsobuje psychický stres a koreluje také s rozvojem úzkosti.

Studie z roku 2020 zkoumala, proč je smysl života důležitý pro člověka a rozkvět společnosti. Došla k závěru, že je to velmi důležitý faktor, který zlepšuje celkovou spokojenost a štěstí v životě, ale také celkovou duševní pohodu a snižuje riziko deprese.  Mimo to také orientuje lidi k chování, které buduje a udržuje zdravé komunity a společnosti.

Výzkum z roku 2021 potvrzuje, že celkové zdraví, včetně duševní pohody, je ovlivněno smyslem života.

Dále je potvrzeno výzkumem, že přítomnost smyslu silně pozitivně koreluje s pocity optimismu, přijetí a životní spokojenosti. Tento faktor je zvláště důležitý pro psychickou pohodu chronicky nemocných pacientů, což pozitivně ovlivňuje jejich celkové zdraví a pohodu.

Jak vypadá hlubší smysl života

Až najdeš ten opravdový smysl, pak tvoje srdce a duše se začne rozjasňovat! To je ta magická chvíle, kdy si uvědomíš, že každé ráno vstáváš s účelem, s vášní, motivací, inspirací, s něčím, co tě inspiruje ke skvělým akcím a činům.

Najednou, každý nový den je plný možností, ne omezení. Cítíme se osvobozeni. Ať už je to touha pomáhat ostatním, vášeň pro umění, láska k rodině nebo jakákoliv jiná věc, která ti rozjasní oči, to je tvoje skutečná síla, to je tvoje palivo.

Smysl života nás spojuje s něčím, co je větší než my sami. Je to pocit, jako by jsme konečně našli most k našemu vnitřnímu já, k těm nejhlubším vrstvám našeho bytí. Bez smyslu se můžeme cítit prázdní, ale s ním? S ním budeš žít život tak plný a bohatý. Tvůj život bude mít milion barev a odstínů.

Najít smysl v životě není žádný trend, je to nezbytnost. Je to základní lidskou potřebou. Je to světlo, které rozptyluje temnotu. Je to doslova elixír, který omlazuje tvou duši. A já tě teď vyzývám, najdi ten svůj smysl a žij konečně život, který nejen že tě naplní, ale který taky rozjasní svět kolem tebe. Co je uvnitř tebe, to se odráží vně do tvého celého světa.

deprese-smysl-zivota

Nehledáme smysl života, hledáme pocit

V hlubinách své duše, co opravdu hledáš není smysl života, ale konkrétní hluboký pocit. Hledáš pocit naplnění, radosti, spokojenosti, míru nebo lásky. Často je tvá snaha objevit svůj smysl života ve skutečnosti jen hledáním toho, jak se chceš skutečně cítit na denní bázi.

Jak se skutečně chceš pravidelně cítit? A proč? Jak chceš interagovat s ostatními a jak chceš vnímat sám sebe? Místo otázky: jaký je smysl mého života? Zeptej se: Jak se mohu cítit více živě, naplněně a spokojeně?

Pocity jsou naším životním pohonem. Smysl života spíše znamená – udělat něco, z čeho získám skvělý naplněný pocit a často to je služba druhým. Je skvělé pomáhat lidem a zvířatům.

Možná si také přišel na tento článek, protože hledáš smysl života to, co tě bude také živit. Což je skvělé. V našem členství se budeme zabývat etickým a vědomým podnikáním, kde budeme sdílet naše zkušenosti a dávat neocenitelné tipy a rady pro etické a vědomé podnikání.

Často člověk dělá práci, která mu nedává žádný smysl a tak hledá něco jiného. Cítí, že v té práci doslova umírá zaživa. Pro tohle mám radu – začít s vědomým životem a postupně objevovat, co dál.

Smysl života je něco, co se mění a vyvíjí spolu s námi. Na druhé straně, když se zaměříme na to, jak se chceme cítit, máme k dispozici konkrétní kroky, které můžeme podniknout. Chceš se cítit více spokojeně? Co můžeš udělat právě teď, aby ses tak cítil? Chceš cítit radost? Jaké akce tě k radosti zavedou?

V konečném důsledku je to právě pocit, který nás motivuje k akci, který nás inspiruje, abychom byli lepší, a který nás naplňuje smyslem. Proto je možná mnohem užitečnější místo hledání smyslu života hledat cesty, jak se cítit tak, jak se chceme cítit. Když to dokážeme, smysl často přijde sám.

Jak najít smysl života

Skutečný smysl života vychází ze sebepoznání. Z toho skutečného hlubokého poznání mých vlastních hodnot, vášní a tužeb, které byly po celá léta potlačovány uvnitř mě. Naivně jsem si myslela, že ty celé roky svého života se dobře znám, vím, co chci, co potřebuji, co mě dělá šťastnou a naplněnou, ale to byla jen pouhá iluze.

Ztratila jsem smysl života několikrát ve svém životě, protože byl vždy založen na povrchních hodnotách a chyběly mu hluboké základy a sebepoznání. Co jsem udělala, když jsem ztratila smysl života? Začala jsem praktikovat principy vědomého života.

Až teprve když jsem začala praktikovat principy vědomého života v praxi, objevila jsem své skutečné a pravé já. Odhalila jsem své hluboké hodnoty, poslání, to, co mě naplňuje, přináší pocit radosti, štěstí a hlavně mi dává smysl. Našla jsem své silné stránky, přednosti a možnosti, které byly dříve přede mnou uzavřené.

Vše se změnilo. Pochopila jsem hlubší smysl života a celkový význam mého života. Dřívější souvislosti, vše, co se stalo, najednou začalo zapadat do sebe jako puzzle a já viděla celkový obraz, který mi ukázal hlubší směr v mém životě. Najednou se do mého života vrátilo sebevědomí, a to zcela přirozeně.

Proto máš i ty možnost čerpat tyto principy, strategie, techniky a nástroje a najít svůj smysl života. Už nemusíš hledat složitě odpověď na otázku, jak najít smysl života, protože odpověď se skrývá hluboko v tobě. Ukážeme ti směr a předáme ti klíč, jak se k této odpovědi dostat, abys se spojil sám se sebou a odhodil všechny ty masky, ego, vnější přejaté programy a vzorce, strach a další bordel, který ti brání se spojit sám se sebou.

Všechno na tebe čeká krok za krokem v našem nejúspěšnějším online programu Vědomě žít – vědomě tvořit. Najdeš tam mé zkušenosti, zkušenosti Jirky a zkušenosti mnoha našich klientů, protože online program byl vytvořen na základě výsledků z dlouholeté koučovací praxe a našich zkušeností. Všechno jsme ověřili na sobě i s našimi klienty a výsledky? Ty opravdu stojí za to, ale to musíš posoudit sám.

hlubsi-smysl-zivota

Jak dát tvému životu smysl 

Každý den je novou příležitostí objevit svůj smysl svého života. Začneme tím, že si začneme vážit každé chvíle a začneme žít naplno.

Oceněním krásy všedních dnů a dáváním smyslu maličkostem dokáže postavit pevný základ pro plnohodnotný život. Nepotřebujeme uměle vyhledávat smysl – ten totiž přichází, když se věnujeme druhým, když budujeme mosty mezi srdci a když dáváme ze sebe to nejlepší.

Rozhodně nedoporučuji uměle hledat svůj životní smysl jen proto, aby ses začal cítit lépe. Je to cesta k pravému štěstí, která by měla vycházet z hloubi našeho srdce a duše.

Až začneme žít vědomý život, ono samo srdce a pocity nás tam nasměruje. Při hledání smyslu života by nás měl provázet pocit naplnění, radosti a autentického štěstí.

A i když život nemá svůj vlastní návod, měli bychom usilovat o hlubokou vnitřní radost a spokojenost. To není o tom být šťastný každou vteřinu, ale o tom najít harmonii, lásku a vášeň v tom, co děláme. A právě v těch chvílích, kdy objevíme svůj skutečný smysl, se náš život stává nezapomenutelným dobrodružstvím!

Jak se motivovat k životu

Někdy můžeš pocítit, že ti chybí síla a odvaha postavit se svým každodenním výzvám. V těch chvílích je důležité zastavit se a věnovat čas sám sobě.

Pokud cítíš, že potřebuješ najít motivaci k životu, je načase svůj život přehodnotit. Podívej se, kde se momentálně v životě nacházíš a kam směřuješ. Ptej se sám sebe: Co mě v životě skutečně naplňuje? Které chvíle mi přinášejí radost?

Zamysli se nad svým životem s láskou a soucitem. Neboj se postavit svému vnitřnímu kritikovi a snaž se objektivně posoudit, co ve tvém životě nefunguje. Co tě drží zpátky? Co ti bere energii?

Není tady nějaké lano, kterého se držíš i když máš už ruce sedřené až do krve? Není na čase se toho lana pustit? Pak se zeptej sám sebe, co ti přináší radost, co by jsi chtěl zažít více?

Pokud cítíš, že se musíš každé ráno přemáhat, aby jsi vůbec vstal z postele, je čas to začít řešit.

Život může být nádherné dobrodružství plné lásky, radosti a smíchu. Stačí jen najít tu správnou cestu, která tě povede ke tvému skutečnému já, ke tvým snům a k tomu, co tě skutečně naplňuje. Začni věřit v sebe, protože si zasloužíš žít život naplňujícím způsobem. Jen je důležité se rozhodnout a začít věci dělat jinak.

muj-smysl-zivota

Deprese a smysl života

Absence nebo ztráta smyslu může zvýšit riziko a rozvoje deprese. Když člověk cítí, že jeho život nemá smysl, snižuje se jeho motivace, zájem o věci a aktivita, což jsou všechno faktory, které mohou vést k depresivnímu stavu a způsobit typické příznaky deprese. Pokud nás něco nemotivuje, nemáme důvod vstávat z postele a to může vytvořit cyklus negativního myšlení a apatie.

Mít pouze jeden smysl života je riskantní, protože pokud ten jediný smysl z nějakého důvodu zmizí nebo se stane nedosažitelným (například ztráta práce, rozchod v partnerském vztahu, nebo ztráta blízkého člověka), riziko rozvoje deprese se zvyšuje.

Navíc mnohé studie potvrzují, že absence smyslu životní cesty je spojena se vznikem a rozvojem deprese. Jde o jednu z mnoha spolupříčin deprese. Pokud si říkáš, „nevidím smysl života,“ měl bys s tím něco včas udělat, protože se vystavuješ riziku rozvoje deprese a dalších psychických problémů.

Navíc, soustředit celý svůj životní smysl pouze na jednu oblast může vést k opomíjení ostatních klíčových aspektů tvého života, jako například rodinných vztahů, přátelství, pracovních příležitostí, osobního rozvoje a mnoha dalších.

Mít více zdrojů smyslu v životě je jako mít více pilířů, na kterých stojí tvá duševní pohoda a spokojenost v životě. Když v jedné oblasti svého života selžeš nebo procházíš krizí, stále máš další „pilíře“, které ti pomohou udržet psychickou rovnováhu. To může působit jako jakási „psychická pojistka“, která snižuje riziko a rozvoje deprese.

Například, pokud je tvůj smysl života spojen s kariérou, rodinou, koníčky, osobním rozvojem a sociálním prostředí – a v jedné z těchto oblastí dojde k problémům, stále máš další zdroje smyslu, které ti pomohou překlenout těžké období.

Jak naplnit svůj život

Naplnit svůj život nemusí být vždy zcela jednoduchou výzvou života. Ale měl bys se zaměřit na konečný pocit. Jak se chceš, cítit, když bude tvůj život naplněný? Jaké pocity definují tvou vnitřní naplněnost? Definuj a pojmenuj si tyto konečné pocity.

Poté se soustřeď na to, co tě k těmto pocitům vede. Co konkrétně tyto pocity v tobě vyvolává? Následně můžeš svůj život naplnit různými způsoby, jako jsou koníčky, sport, lidé, životní styl a tvá vysněná ideální práce.

Studie z roku 2017 potvrzuje, že práce přispívá k smyslu života určitým způsobem a má značný vliv na tvoji spokojenost, pocit naplnění, blahobyt a duševní pohodu. Nicméně, není to rozhodně jediným faktorem, který přímo ovlivňuje smysl tvé životní cesty. Je důležité poznamenat, že by to měla být práce, která ti dává hlubší smysl a pocit naplnění a vytváří nějakou skutečnou hodnotu, ne jen snaha vydělat peníze.

Začni žít svůj život tak, aby sis tyto pocity cítil ideálně v každodenním životě. Začni měnit svůj život a zaměř se na to, jak se chceš cítit. Na to, co v tobě vyvolává pocit naplnění, radosti, štěstí a dává ti hlubší význam a smysl toho, co děláš a proč to děláš.

Tvůj život se náhle promění a ty začneš být inspirací pro druhé a okolní svět. Začneš se stávat změnou, kterou chceš vidět ve svém životě.

jak-najit-smysl-zivota-infografika

Jak najít svůj smysluplný život

Aby jsi objevil svůj smysl života, je potřeba začít žít vědomě. Zpátky se dostat ke svým kořenům. Cítit své autentické pocity, cítit svůj směr. Nedozvíš se to hned, ale cestu je potřeba si užít a ne mít jí co nejrychleji za sebou.

Představ si, že pluješ na lodi bez jasného směru a nevíš, kam tě unáší. To je život bez smyslu. Nyní si představ, že tvojí lodi dáš jasný směr. Máš to pevně v rukou a vědomě se rozhoduješ, kam plout. To je vědomý život. Žít vědomě znamená nejen pochopit svůj vnitřní svět, ale také se rozhodovat o svém osudu. Znamená to být aktivním spolutvůrcem svého příběhu, místo aby tě jen unášel proud okolností a dnešního chaosu. Při hledání smyslu života je žít vědomě klíčové. Protože pokud nevíš, kdo jsi, jak můžeš najít své poslání?

Je tu, ale něco ještě důležitějšího. Každý den, který žiješ bez uvědomění, je dnem, kde ti uniká život bez své autentičnosti. A každý takový den tě může stát vzácné chvíle radosti, hlubokého propojení s ostatními a pravý smysl života. Každý den, který zmeškáš, je příležitost, kterou už nikdy nezískáš zpět.

Nastup na loď a staň se kapitánem svého života

Na co ještě čekáš? Nastup na svou loď a staň se kapitánem své lodi – připoj se do našeho online kurzu Vědomě žít – vědomě tvořit. Kurz, který ti ukáže, jak chytit pevně do rukou kormidlo svého života. Nechceš přece ztratit příležitost pochopit svůj život na daleko hlubší rovině, než to, co ti přináší život teď.

Jak by byl tvůj život jiný, kdybys každý den vstával s jasným směrem a pocitem účelu? Žít vědomě znamená vědět, co jíš, jak se cítíš a proč, jak komunikuješ s ostatními, proč děláš věci, které děláš.

Vědomě se rozhoduješ, kam se tvůj život má ubírat. Je to jako mít v ruce svítilnu v temném lese. Najednou vidíš cestu před sebou jasně. Znamená to mít také kontrolu nad svým životem a nenechat se ovlivňovat okolním chaosem.

Pokud se cítíš ztraceně, zmateně, cítíš že nežiješ život podle svých představ a chybí mu hloubka a nebo jen chceš získat větší kontrolu nad svým životem, tento kurz je právě pro tebe.

nevidim-smysl-zivota
Lenka Heczková

Lenka Heczková

Terapeutka a koučka

Lenka Heczková je terapeutka a koučka se specializací na psychologii, vztahy a sexualitu, Ženskou energii, neurovědy, meditace a práce s podvědomím. Zaměřuje se na vztahové poradenství a psychologií, individuální i párové terapie, témata zvládání stresu, emoční inteligence, práce s myšlením. Dále se soustředí se na práci s podvědomím, pozitivní psychologií, používá techniky imaginace, meditace, dechové techniky, a poznatky z neurovědy.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares