V toto článku si ukážeme, jak se zbavit sociální fobie krok za krokem a také jaké jsou její příznaky, příčiny a možnosti léčby. Ukážeme si, kdy je sociální úzkostná porucha problémem duševního zdraví, jak moc a v jakých oblastech negativně ovlivňuje život člověku, který jí trpí.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Nakonec zde najdeš poznatky z mé celostní terapeutické a koučovací praxe a také příběhy našich klientů se sociální fobií. Budeme s tebou sdílet výsledky z naší spolupráce a vytvoření nástrojů pro úspěšnou léčbu této fobie.

Toto je největší konečný průvodce, který kdy byl vytvořený. Najdeš zde všechny důležité informace a otázky na odpovědi, které hledáš na téma sociální úzkost, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to sociální fobie?

Sociální fobie někdy také označovaná jako sociální úzkostná porucha nebo sociální úzkost, je typem úzkostné poruchy, která způsobuje extrémní strach v sociálním prostředí a různých sociálních situací. Lidé s touto poruchou mají problém mluvit s lidmi, setkávat se s novými lidmi a účastnit se společenských setkání.

Je to v podstatě úzkostná porucha charakterizovaná pocity strachu a úzkosti v sociálních situacích a interakcích, což způsobuje značné utrpení a zhoršenou schopnost fungovat v různých a důležitých oblastech a aspektech každodenního života.

Sociální fobie a úzkost je víc než plachost. Je to strach, který nezmizí a ovlivňuje každodenní činností člověka, jeho sebevědomí, vztahy a dokonce i pracovní nebo školní život. Lidé, kteří jí trpí mohou pochopit a uvědomit si, že jejich obavy jsou iracionální nebo nepřiměřené, ale cítí se bezmocní je překonat.

Příznaky sociální fobie

Sociální fobie může mít celou řadu různých příznaků, které se mohou mírně lišit. Každý člověk může mít trochu jinou formu strachu u této duševní poruchy, jiné projevy a hlavně může pramenit zcela z jiných příčin a proto i příznaky mohou být odlišné. Pojďme se podívat na ty nečastější a nejdůležitější příznaky sociální fobie, které jsou rozdělené na fyzické a psychologické příznaky, podle kterých poznáš, zda patřit mezi lidí, kteří mají problém s tímto druhem fobie.

U lidí, kteří trpí sociální fobii, může sociální interakce způsobit následující fyzické příznaky:

 • Problémy s mluvením a komunikaci
 • Nevolnost a pocity na zvracení
 • Závratě a točení hlavy
 • Nadměrné pocení
 • Červenání
 • Třes rukou
 • Sevřené hrdlo
 • Problémy s dýcháním – zrychlené a mělké dýchání – dušnost
 • Zvýšená srdeční frekvence (bušení srdce)
 • Svalové napětí
 • Naléhavá potřeba močení

Mezi psychologické příznaky patří:

 • Strach a úzkost (může vyústit až v panické ataky)
 • Vyhýbání se sociálním situacím nebo snaha splynout s pozadím, pokud se musíš zúčastnit
 • Obavy, že se ztrapníš v sociální situaci
 • Problém navázat oční kontakt
 • Obavy, že si ostatní všimnou, že jsi ve stresu nebo nervózní
 • Stud a pocit naprosté bezmoci
 • Potřeba alkoholu nebo drog, aby jsi mohl čelit sociální situaci – interakcí
 • Děláš si starosti dny nebo týdny před akcí (sociální situaci – interakcí)
 • Negativně sebehodnotící myšlenky (nízké sebevědomí)

Lidé se sociální fobií mají tendenci se vyhnout všem sociálním situacím a interakcím, včetně:

 • Pokládání otázek
 • Pracovní pohovory
 • Nakupování
 • Návštěva veřejných toalet
 • Telefonování
 • Jíst na veřejnosti

Příznaky sociální fobie se nemusí objevit ve všech sociálních situacích. Můžeš mít omezenou nebo selektivní úzkost. Příznaky se například mohou objevit pouze tehdy, když například jíš jídlo před lidmi nebo mluvíš s cizími lidmi. Ale také se mohou příznaky objevit ve všech sociálních situacích a prostředích. Toto je hodně individuální.

Příčiny sociální fobie

Příčiny, které způsobují sociální fobií je nespočet a dokonce se od toho mohou velmi lišit i příznaky samotné fobie a sociálně úzkostné poruchy i samotná léčba. Mezi nejčastější příčiny této úzkostné poruchy a fobie patří:

 • Šikana
 • Rodinný konflikt
 • Sexuální zneužívání
 • Trauma
 • Špatná vychová
 • Nízké sebevědomí a strachy s ním spojené
 • Obecně různé formy strachu i fobie a zejména pak agorafobie, která může vést ke vzniku sociální úzkosti
 • Závislosti (hlavně na pornu, ale i další závislosti)
 • Špatná funkce mozkunadměrná nebo nedostatečná aktivita v určitých částech mozku související s hormony a vznikem úzkosti a deprese
 • Vliv technologií – lidé tráví méně času osobními schůzkami a interakcemi, ale místo toho využívají online služby jako telefony, sociální sítě, videohovory a ztrácí sociální dovednosti a možnost se v nich rozvíjet
 • A další…

Dalšími příčinami fobie mohou být strachy. Člověk, který trpí sociální fobií může mít různé důvody k obávám z určitých sociálních situací a interakci. Ale obecně jsou to hlavně strachy jako:

 • Být pozorován, hodnocen a posuzován ostatními v sociálních situacích a na veřejnosti
 • Být ztrapněný, zesměšněný nebo ponížený a dávat to najevo červenáním, pocením a dalšími způsoby
 • Být středem pozornosti, že se budu chovat nepřirozeně a budu znemožněn
 • Dostat se do problémů, že mohu někoho urazit

Sociální úzkost a její důsledky

Důsledky sociální fobie spojené s velkou izolaci a nadměrným stresem mohou způsobit mnoho závažných problémů jako vznik a rozvoj deprese, úzkosti přes užívání alkoholu nebo drog, vznik závislosti až k tomu nejhoršímu a tím je sebepoškozovaní a nakonec sebevražda. Deprese a strach z lidí mohou mít za následek úplnou izolaci a vyřazení jedince ze společnosti.

Sociální fobie a sociální úzkost je velmi vysilující duševní porucha, která utočí na ty nejdůležitější aspekty osobnosti. Může ovlivnit schopnost člověka:

 • Pracovat a udržet si stabilní zaměstnaní
 • Narušit až zcela znemožnit podnikat a budovat byznys
 • Špatné sociální dovednosti, které se nezlepšují
 • Problémy se studiem a následným vzdělaním i mimo školsky systém
 • Rozvíjet vztahy s lidmi mimo svou rodinu
 • Schopnost si udržet partnerský vztah
 • Narušuje intimitu člověka a schopnost seznamovat se
 • Pohybovat se mimo komfortní zónu
 • Udržet si kvalitní duševní i fyzické zdraví a odolnost vůči stresu
 • Zvládat problémy a překážky každodenního života
 • Štěstí a spokojenost v životě
 • A další…

V podstatě tato duševní porucha ovlivňuje všechny životně důležité a nezbytné oblasti života pro naše přežiti. Je to porucha, které ničí naši osobnost a schopnost fungovat v životě.

Jen si spočítej kolik času, energie, úsilí a peněz tě stojí tvůj život se sociální fobií. Uvědom si o kolik možností, štěstí, zážitků a života přicházíš každým dnem, týdnem, měsícem a rokem, kdy trpíš touto léčitelnou poruchou. A nyní si uvědom kolik by jsi toho mohl získat, jaký život by jsi mohl mít, co všechno by jsi mohl dělat, mít a kým by jsi mohl být, kdyby jsi se uzdravil a zbavit sociální fobie?

Klíč k tomuto všemu máš před sebou. Náš online program harmonie života zaměřený na duševní poruchy a zdraví tě provede krok za krokem až

socialne-uzkostna-porucha

léčba sociální fobie

Léčba sociální fobie často by měla zahrnovat několik velmi důležitých a klíčových aspektů, aby mohlo dojít k trvalému uzdravení. Mezi hlavní klíčovou složku léčby této fobie patří naučit se pracovat se svých strachem. To znamená ovládnou svůj strach – dostat ho pod kontrolu a naučit se mu čelit. Já osobně se zaměřují s klienty na to, aby se zbavili úplně svého strachu a zpracovali ho, aby je už nikdy nemohl omezovat a bránit jím v tom, aby se stali nejlepší verzi sebe sama. To vše zahrnuje samozřejmě i práce s negativními myšlenkami, které také velmi často doprovází tento druh fobie. Chceš ovládnout svůj život, nejprve musíš ovládnout svou mysl.

Druhým důležitý aspekt léčby sociální fobie je práce s hormony v těle a to včetně stimulace mozku. Nedostatečná rovnováha serotoninu a další hormony a neurotransmitery, které ovlivňují naši náladu, kognitivní funkce a mnoho dalšího. Serotonin je chemická látka v mozku, která pomáhá regulovat náladu. Špatná funkce amygdaly (část mozku, která řídí reakcí na strach a další pocity nebo myšlenky spojené z úzkostí) může také způsobit tuto poruchu a mnoho dalších duševních poruch, včetně úzkosti. Mezi další hormony, které jsou spojený s tímto druhém fobie a sociálně úzkostnou poruchou je hormon lásky oxytocin, který podle studie je také důležitý pro léčbu této duševní poruchy. Existuje celá další řada studií a výzkumů, které toto tvrzení potvrzují, že oxytocin může pomoci zlepšit sociální dovednosti a pozitivně ovlivnit průběh samotné fobie.

Další postup léčby fobie

Dalším klíčovým aspektem pro léčbu je naučit se a zlepšovat se v oblasti sociálních dovedností jako například – držení těla, oční kontakt, správná vzdálenost při komunikaci, obecně verbální i neverbální komunikace a další.

Přeprogramování podvědomí a obecně podvědomých vzorců myšlení a chování je další faktor, který je potřeba zahrnout do léčby sociální fobie. Přeprogramování podvědomí je nutné, aby došlo ke změně naučených vzorů myšlení a chování, které spouští a způsobují strach, který je spojen se samotnou fobii. Jednoduše fungujeme na autopilota a naše podvědomí řídí 95% našeho života, včetně toho, jak se rozhodujeme, co děláme i naše reakce na jednotlivé vjemy, situace a sociální interakce. Změna podvědomí vede ke změně našich návyků a úpravě myšlení, pocitů a chování. Toho lze dosáhnout velmi rychlou a efektivní cestou skrze naše podprahově hypnoterapeutické sugestivní nahrávky a programování mysli skrze nahrávky, a vedené meditace a vizualizace.

V některých případech je nutné až nezbytné zmírnit intenzitu sociálního stresu a úzkosti (strachu), který zažívá jedinec s touto fobií. To vše je způsobené přetížením nervového systému, což se pak odráží na samotné reakci na vnitřní i vnější podněty, špatné hormonální rovnováze, biochemii mozku a tím i na samotné psychice. Nervový systém může být zatíženy například zánětem, virem, patogenem nebo dalšími mikroby. Řešením je kompletní změna životního stylu a hlavně stravy, kdy je potřeba uzdravit střevní mikrobiom a propustnost střeva, které je s tímto spojeno a způsobuje přetížení nervového systému. Více se tomuto tématu věnujeme ve videu níže.

Recenze našich klientů a sociální fobie

Harmonie života je skvělý program, který zahrnuje mnoho různých aspektů řešení sociální úzkosti. Nejlepší jsou nahrávky na přeprogramování podvědomí, které pomáhají vytvářet nové a zdravé vzory myšlení, pocity a nakonec se mění i mé reakce a chování v sociálních situacích velmi pozitivním způsobem. Mít vše tak dobře strukturované bylo opravdu užitečné a vedlo to k dosažení smysluplných výsledků s tímto programem. Přestože stále trpím některými aspekty sociální úzkosti, tento program mi skutečně pomohl překonat spoustu negativních myšlenek a hlavně strachy, které jsem měl. Nebojím se jít ven a mluvit s lidmi. Rozhodně se méně zajímám o to, co si o mě ostatní lidé myslí. Uvědomil jsem si, že život je krátký a každý okamžik, kdy si ho neužívám, je promarněný.{
5
adam-bartos
Adam Bartoš
Online program harmonie života mi hodně prospěl. Děje se to víceméně z pohodlí domova, takže není důvod se bát. Opravdu jsem se bála jít s někým mluvit o svých problémech (sociální fobie), ale tímto způsobem jsem to mohla udělat přímo z domova. Navíc jsem mohla na programu pracovat kdykoli během dne, což bylo opravdu užitečné, protože mám čas až v noci. Online program byl komplexní a velmi dobře propracovaný. Opravdu mi to pomohlo posunout se v mém životě kupředu a nyní se cítím mnohem pozitivněji ohledně své budoucnosti. Dostala jsem skvělou pracovní příležitost a hlavně se už nyní dokážu seznamovat a komunikovat s muži a to zcela beze strachu. Ještě je tam trochu studu, ale na sebevědomí se pracuje neustále. Mám za sebou neuvěřitelný pokrok a další na mě ještě čeká.{
5
pavla-kopackova
Pavla Kopáčková
Sociální fobie se stala neviditelnou hrozbou pro kvalitu mého života. Vždy jsem byl velmi plachý, úzkostlivý a nejistý člověk, a v důsledku toho jsem promeškal mnoho příležitostí. Sociální fobie byla ochromující a způsobovala v mém životě všechny druhy zmatku. Navzdory tomu, že jsem věděl, že mám vážný problém, svolil jsem ke konvenční léčbě (léky a psycholog), která se ukázala být velice neúčinná. Celostní online kurz harmonie života byl úžasný a nesmírně mi pomohl. Program mi pomohl získat zpět velkou část svého života krok za krokem. Nesmírně mi zlepšil kvalitu mého života. Budu pokračovat v procvičování dovedností, které jsem se zde naučil až budu více kompletní verzi sám sebe. Jsem za tento program nesmírně vděčný a doporučil bych ho každému, kdo v těchto oblastech trpí.{
5
jakub-kovarik
Jakub Kovařík
socialne-uzkostna-porucha

PŘÍBĚH A ZKUŠENOSTI NAŠEHO KLIENTA S LÉČBOU SOCIÁLNÍ FOBIE

Až do čtvrté třídy jsem měl docela obyčejné dětství. Od přírody jsem introvert a trochu tichý. Ve své první základní škole jsem se učil pomalu a zaostával za ostatními dětmi. V 9 letech jsem přešel na jinou základní školu, kde všechno začalo.

Bohužel děti z několika škol byly sloučeny do této školy a já jsem skončil ve třídě s tyranem a několika jeho přáteli. Netrvalo jim dlouho, než zjistili, že jsem plachý a málo zdatný v obraně. Začalo to neustálým osočováním a posmíváním a ponižováním ze strany těchto tyranů. Učitel viděl, co se děje, a nic s tím nedělal.

Jako plaché dítě jsem se těžko bránil, a tak týrání posunuli svoji šikanu o stupeň výš. Začali o mně vymýšlet fámy, příběhy a pomlouvat mě. V důsledku toho se mi všechny ostatní děti začaly vyhýbat a já ztratil všechny přátele, které jsem měl. Brzy poté se stalo populární ve škole přidat se k šikaně mé osoby a to až do té míry, že se k šikaně přidaly prakticky všechny děti mého věku.

Následky a pokus o léčbu

To vše způsobilo následky, které negativně ovlivnily můj budoucí život. Uzavřel jsem se do sebe, ztratil jsem téměř všechny své přátelé, začal jsem věřit že, jsem ošklivý, hloupý a k ničemu. Moje sebevědomí bylo doslova roztříštěné a začal jsem se bát začlenění do společnosti. Měl jsem strach oslovovat lidí, komunikovat, navazovat vztahy se ženami a vše vyvrcholilo panickými strachy až ataky a úzkosti ze sociálních vazeb.

Bylo to pro mě hodně těžké, ale našel jsem místního psychologa a znovu jsem se pokusil s tím něco udělat. Začal jsem docházet na terapii. Poprvé jsem se seznámil s pojmem kognitivně behaviorální terapie. Bohužel, terapeut neměl žádnou představu o tom, jak hluboká moje sociální fobie a úzkost je. Jeho myšlenkou kognitivní terapie bylo, abych si přečetl jeho knihu, řídil se několika jeho radami a snažil se svůj strach překonat. Po osmi sezeních jsem stále nebyl vyléčený. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že už pro mě nemůže nic udělat a to mi dokonce i řekl.

V tu chvíli jsem upadl do extrémní deprese. Cítil jsem, že moje úzkost nikdy nezmizí, že nikdy nebudu šťastný a nebudu mít žádný smysluplný vztah. Dostal jsem se až do bodu, kdy jsem se musel každý den napít, abych mohl spát (5 – 6 piv před spaním), jinak jsem nemohl vůbec spát. Alkohol se stal mou berličkou a nejlepším přítelem. V tuto chvíli jsem si uvědomil, že se musím pokusit něco udělat, protože to byla moje pomalá smrt.

Úspěšná léčba a výsledky

Začal jsem hledat informace na internetu. Hledal jsem vše, co by mi mohlo pomoci a hle, objevila se úžasná webová stránka cesteralaxace.cz. V tuto chvíli mi bylo jedno, co to bude stát a byl jsem rozhodnutý něco udělat se svou sociální fobii. Byl jsem rozhodnutý dát do toho všechno. Objednal jsem si koučink s Jirkou a nahrávky na přeprogramování podvědomí. Začal jsem poslouchat pravidelně každý den nahrávky i v průběhu spánku. Techniky z koučinku fungovaly báječně a postupně jsem začal vidět větší a větší výsledky.

Poprvé jsem si začal uvědomovat, jak negativní je moje sebekritika a sebehodnocení. Jak moc negativně to ovlivňuje můj život a vztahy. Jedním z mých největších negativních myšlenkových pochodů bylo najít někoho, komu bych se mohl plně otevřít.

Zašlo to až tak daleko, že zcela zmizel můj strach z opačného pohlaví. Při komunikaci se ženami jsem se začal cítit sebejistě. Udělal jsem obrovský pokrok se svou úzkostí a sociální fobií a cítil jsem se lépe než kdy předtím.

Jak koučink a síla nahrávek zafungovala a vše pokračovalo dále, moje úzkost stále klesala. Začal jsem přehodnocovat svá přesvědčení a postoje k věcem a postupně se můj život začal měnit k lepšímu. Tyto podklady mi pomohly změnit mnoho nesprávných a iracionálních přesvědčení, které jsem o sobě měl celé ty roky. Když jsem se přestěhoval, našel jsem si novou práci a začalo se mi výtečně dařit.

Mám ještě před sebou hodně práce, ale můj život se zcela proměnil. Jsem vděčný za tuto příležitost a možnosti, které mi byli prostřednictvím koučinku a nahrávek poskytnuty a také úžasné podpory.

Autorem příběhu je Martin Fiala

Přidej se k Martinovi a získej přístup do našeho online programu harmonie života níže.

socialne-uzkostna-porucha

Jak se zbavit sociální fobie

Skutečný a funkční způsob, jak se zbavit sociální fobie, je v propojení všech důležitých aspektů a celostním (komplexním) přístupu. Je potřeba spojit všechny klíčové aspekty této úzkostné poruchy a řešit je jeden po druhém, aby došlo k trvalým výsledkům. Nelze řešit jednu část bez druhé.

To zahrnuje získání a rozvoj sociálních dovedností, přeprogramování podvědomí, ovládnutí mysli a to včetně strachu, emocí a negativních myšlenek spojených s fobií, stimulace mozku a řešení hormonů k získání hormonální rovnováhy a změně biochemie mozku. Dále je klíčové pracovat na sebevědomí, zbavit se příčin – trauma, šikana, zneužívání, závislost a mnoho dalšího.

Proto se v dalších částí tohoto článku zaměřujeme na ty nejdůležitější aspekty, které vedou k léčbě této fobie a zlepšení kvality života. Proto nezapomeň číst až do konce.

Strach a ovládnutí mysli

Každá fobie, včetně té sociální je v podstatě strach. Strach, který nás může paralyzovat, bránit nám vykonávat určité věci, navštěvovat určité místa a dosahovat určitých cílů. Pokud dokážeme ovládnout svou mysl – zbavit se svého strachu a překonat tento limit ve své mysli, můžeme se osvobodit od těchto neviditelných pout, které nás brzdí a brání nám ve štěstí.

Není to jen o strachu, ale je také důležité naučit se pracovat s myslí, zbavit se stresu a hlavně toho dlouhodobého (chronického) stresů, zbavit se negativních myšlenek a ovládnutí pocitů a emocí, které jsou spojené se samotnou fobii. Stres může nejen způsobovat sociální fobii, ale také ji výrazně prohlubovat a zhoršovat její příznaky. K redukci stresu může pomoci například meditace, dechové techniky, sport a pohybové aktivity, relaxační a meditační hudba, progresivní svalová relaxace a mnoho dalšího. Neváhej využít našeho průvodce – jak se uklidnit a zklidnit svou mysl, kde najdeš funkční tipy pro uvolnění těla a zklidnění mysli Důležité je najít zdroj chronického stresu a vytvořit strategii pro vyřešení.

Tvůrce své vlastní reality

Pokud chceš ovládnout svůj život a stát se vědomým tvůrcem své vlastní reality, musíš nejprve ovládnout svou mysl. To znamená identifikovat své strachy, obavy a pochybnosti. Vezmi si tužku a papír a sepiš si všechny své strachy. Napiš čeho se skutečně bojíš a proč? Dej si na to čas klidně i týden. Dalším způsobem, jak zjistit čeho se bojíš a identifikovat své vnitřní démony a strachy, je vědomě se vystavovat situacím, které nejsou příjemné a vyvolávají tvé strachy, úzkosti. V tu chvíli se obrat do sebe a snaž se identifikovat čeho se skutečně bojíš a proč? A vše si napiš.

 PŘEČTI SI SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK: JAK SE ZBAVIT STRACHU NÁVOD (KROK ZA KROKEM)

Nyní už zbývá jen najít si vhodnou metodu, jak se zbavit těchto strachů. Tímto procesem tě provedeme krok za krokem v našem online kurzu harmonie života, kde najdeš mnoho různých jednoduchých a funkčních technik a nástrojů. Tyto metody ti pomohou nejen zbavit se strachu a stresu, ale také naučit se pracovat s negativními myšlenkami a pocity, které doprovázejí sociální fobii.

Přeprogramování podvědomí a sociální úzkost

Podvědomí ovlivňuje 95% našeho života. To, jak myslíme, jak se cítíme, jak reagujeme a jednáme je ovlivněno naším podvědomím. Naše návyky a rutiny jsou výsledkem práce našeho podvědomí. Proto je důležité změnit své podvědomé programy, vzorce myšlení a chování i přesvědčení. Je to nejlepší a nejrychlejší způsob, jak dosáhnout změny a trvalé se uzdravit.

Proto jsme spolupracovali s klienti, kteří trpěli sociální fobii, abychom pochopili z čeho mají tito lidé strach, co jím brání ke změně, jaké programy v podvědomí, včetně spouštěčů jsou spojený s tímto druhem fobie. Došli jsme k tomu, že jsme dokázali společně identifikovat příčiny, spouštěče a cíle pro změnu programu v podvědomé mysli, která upravuje myšlení, cítění a chování způsobem, který je spojený se zdravým sebevědomím člověkem.

Přeprogramování podvědomí a speciální nahrávky

Pro tyto účely jsme vytvořili sadu podprahových hypnoterapeutických sugestivních nahrávek a programování mysli. Výsledky jsou v skutku pozoruhodné a fascinující. Došlo k relativně rychlé a hlavně trvalé úpravě chování a cítění v mnoha sociálních situacích a interakcích, dále zlepšení celkových sociálních dovedností a zmírnění strachu. Tuto sadu nahrávek si budete moci brzy koupit. Všechny tyto nahrávky jsou už nyní součástí online kurzu harmonie života, kde jsou i další sady nahrávek na překonání a zbavení se strachu, úzkosti, deprese a mnoho dalšího. Kromě nahrávek tam najdeš přes 300 videí, které tě provedou krok za krokem k uzdravení, včetně ovládnutí mysli, práce s hormony a stimulace mozku, úpravou životní stylu i stravy, sadou vizualizačních a terapeutických technik a nástrojů pro úpravu chování, změnu reakcí, vzorců myšlení a chování, návyků a mnoho dalšího.

Přeprogramování podvědomí slouží k úpravě chování. Jinak řečeno to znamená, že se změní vzorce myšlení a chování, které způsobují problémy v této oblasti a způsobují strachy a sociální fobií. Spolu s tím se vytvoří nové přesvědčení, programy vzorce myšlení a chování, které pomáhají vytvářet zdravé vztahy, zlepšují sociální dovednosti, zvyšují sebevědomí a jsou spojený s přirozenou komunikaci sociální interakci a sebevědomím.

Hormony a stimulace mozku

Správná funkce mozku a receptorů (biochemie mozku) a s ní spojené hormony patří mezi další složku, kterou je potřeba řešit pro trvalé uzdravení fobie. Mezi hlavní hormony, které jsou spojený se sociální fobií patří zejména serotonin a oxytocin, ale také například dopamin, což potvrzuje studie z roku 2012.

Nedostatečná rovnováha serotoninu, ale i další hormony a to hlavně hormony štěstí a neurotransmitery, které ovlivňují naši náladu, kognitivní funkce a mnoho dalšího, jsou spojený se vznikem a rozvojem duševních poruch jako jsou deprese, úzkosti, sociální fobie a obecně úzkostné poruchy a mnoho dalších.

Problém však spočívá v tom, že je narušená funkce mozku k produkci hormonů jako je serotonin a další hormony. Nervová buňka, která vysílá signály pomocí serotoninu, nejprve uvolňuje serotonin do prostoru mezi nervovými buňkami. Nervový signál vzniká, když se serotonin naváže na receptorovou buňku. Serotonin je pak uvolněn z receptorů a pumpován zpět do původní buňky. U lidí, kteří trpí duševními poruchami je tento systém v mozku narušen a dochází k mnoha problémům, jako jsou výkyvy nálad, ztráta motivace, zhoršené kognitivní funkce a mnoho dalšího.

Antidepresiva vs. stimulace mozku

Léčba antidepresivy a dalšími farmakologickými léky se může na jednu stránku jevit jako úspěšná, ale v podstatě to vede k ještě hlubším a větším problémům. Problém spočívá v tom, že mozek funguje jako sval a svaly je nutné trénovat, aby nedošlo k ochabnutí a v tomto případě i zlenivění funkce mozku.

Velká část antidepresiv způsobuje, že uměle vytváří a produkují hormony jako je serotonin a další neurotransmitery, které jsou zodpovědné za naši náladu a duševní pohodu. Tím, že jsou produkované hormony syntetický (uměle), tak dochází k ochabnutí mozku. Jinými slovy mozek a ostatní části jednoduše zleniví, protože spoléhají na to, že tyto hormony za něj budou produkovat léky synteticky a nemusí se tolik „namáhat“.

Ke stejnému jevu dochází, pokud člověk, který nabral svalovou hmotu přestane cvičit a vykonávat fyzickou aktivitu. Svaly také ochabnou, ztratí svou pevnost a objem, pokud necvičíme a stejně je to i u mozku, který funguje jako sval a je nutné ho trénovat stejně jako svaly. Stejně důležité je i trénovat svou mysl.

Proto je třeba začít stimulovat mozek k tomu, aby si opět začal v hojné míře sám produkovat tyto konkrétní hormony a neurotransmitery začali fungovat správně. Tomuto tématu se dopodrobna věnujeme v našem online kurzu harmonie života, který je zaměřen na duševní poruchy a duševní zdraví, kde tomuto tématu věnujeme celou jednu obsáhlou lekci.

PROČ SE NEDOKÁŽEŠ ZBAVIT LÉKU A plně se UZDRAVIT?

Obzvláště důležité je stimulovat mozek, pokud se chceme zbavit antidepresiv a začít je postupně vysazovat. Většina lidí začne postupně vysazovat antidepresiva, ale nakonec se dostanou do stavu, že léky už neprodukují dostatek hormonů, jako je serotonin a další hormony zodpovědné za naši náladu a duševní pohodu a zároveň mozek už je ochablý a lenivý si tyto hormony vytvářet sám. Pak dochází k takzvaným „vedlejším účinkům antidepresiv při vysazování“ – dochází k dramatickému zhoršení psychiky a projevů úzkosti, deprese, fobií a dalších duševních poruch. To je důvod proč lidé často vrací zpět k antidepresivům a dostávají se do začarovaného kruhu, který se neustále opakuje a nemohou se zbavit antidepresiv a uzdravit se. Přitom je to tak jednoduché. Metody, techniky, nástroje a strategie, jak stimulovat mozek najdeš v našem online kurzu harmonie života.

hormonalni-rovnovaha-serotonin

Sebevědomí

Problém nízkého sebevědomí může způsobit pocity, kdy si začneš myslet, že nejsi dost dobrý, hezký, chytrý, vtipný a můžeš se cítit jako něco méně. Takové negativní sebehodnocení může způsobit strach ze sociálních interakcí a situaci. Jednoduše se můžeš začít vyhýbat lidem, navazovat kontakty, vztahy, seznamovat se a komunikovat s druhými. Nakonec dochází k uzavření se do sebe, svého vnitřního světa a pocitu úplné samoty, který se neustále prohlubuje. Dokonce někdy si můžeš myslet, že jsi divný a nikdo ti nerozumí a začneš se opět uzavírat před okolním světem.

I takto mohou vypadat začátky sociální fobie. Pokud k tomu přidáme ještě šikanu, ponižování, posměšky a další narážky ze strany našeho okolí, tak máme velmi vysokou pravděpodobnost, že u nás může vzniknout problém v oblasti duševního zdraví, komplex nízkého sebevědomí a dokonce i sociálně úzkostná porucha. Někdy to může být způsobeno tlakem okolí a hlavně médií, sociálními sítěmi a zejména instagramem, influencery, kteří prezentují sebe, celebrity a další v tom nejlepším světle a ukazují iluzi krásy, štěstí a jakéhosi ideálního života. Skutečnost je bohužel dosti jiná.

Na internetu může vypadat všechno dobře, hezký a dokonale. Stačí si zaplatit odborníka, nebo se naučit správně natáčet, fotiti, upravovat a vše může vypadat naprosto dokonale. Ale je taková i skutečná realita?

To vše může mít obrovský vliv na vznik a rozvoj sociální fobie. Pokud k tomu přidáme trauma z minulosti, šikanu, rodinné konflikty, nesprávnou výchovu, máme poměrně dobrý základ pro rozvoj této úzkostné poruchy. Takto nějak muže vypadat těžká sociální fobie.

Studie a řešení problémů

Existují nezvratné vědecké a lékařské důkazy a studie o tom, že sebevědomí je velmi úzce propojené s duševním zdravím a vznikem duševních poruch jako jsou deprese, úzkost, sociální fobie a sociálně úzkostné poruchy a mnoho dalších.

Výzkum z roku 2014 potvrzuje, že nízké sebevědomí je skutečné spojeno se vznikem sociálně úzkostné poruchy a fobie.

Řešením je samozřejmě zvýšení sebevědomí a zaměřit se na skutečné vnitřní hodnoty. Změna úhlu pohledu na sebe a způsob jakým se vnímáme je klíčivou složkou pro léčbu této fobie. Mezi další klíčové aspekty patří identifikovat své slabé stránky, které je potřeba přijmout. Stejně tak je důležité odhalit svoje silné stránky, které je potřeba rozvíjet.

Zaměřit se na skutečné vnitřní hodnoty namísto těch falešných vnějších může být skvělý start, jak začít budovat své vnitřní sebevědomí. Sebeláska a sebe-přijetí je klíčovou složkou pro spokojený a šťastný život. Naučit se mít rád sám sebe a přijmout se takový jaký jsem je tím největším darem. Tímto tématem se velice do hloubky a krok za krokem věnujeme v našem online kurzu cesta sebelásky.

Sociální dovednosti

Trénink sociálních dovedností by měl být nedílnou součástí léčby sociální fobie, který se používá ke zlepšení sociálních dovedností u lidí s duševními poruchami tohoto typu nebo vývojovými poruchami. Trénink sociálních dovedností mohou používat učitelé, terapeuti, koučové nebo jiní odborníci na pomoc lidem s úzkostnými poruchami, poruchami nálady, poruchami osobnosti a jinými diagnózami.

Tato metoda by měla být použitá jako součást kombinovaného léčebného programu. Pokud chceme vyřešit problém, je nutné se na něj dívat objektivně a vidět souvislosti v širším spektru a následně nastavit cíle a strategie k jejich dosažení. Rozhodně u člověka, který trpí tímto druhem fobie nebo úzkosti nebude dostatečné zbavit ho strachu, když neumí využívat oční kontakt, verbální, neverbální komunikaci a nedokáže rozvíjet konverzaci. Jedno bez druhého moc nebude fungovat a to stejné platí i o dalších faktorech léčby této i jiné duševní poruchy. Mezi které patří přeprogramování podvědomí, stimulace mozku a práce s hormony, uzdravení minulosti, traumat a mnoho dalšího.

Trénink sociálních dovedností

Trénink sociálních dovedností obecně začíná posouzením tvých specifických deficitů dovedností a jejich vlivem na tvůj život. Důležité je položit si otázku, které sociální interakce považuješ za nejnáročnější, nebo které dovednosti by jsi podle sebe mohl zlepšit. Cílem tohoto procesu je identifikovat nejlepší cíle pro nácvik sociálních dovedností pro tvou konkrétní situaci.

Jakmile společně identifikujeme konkrétní cílové oblasti, představíme techniky pro zlepšení sociálních dovedností. Změny by měli být vždy prováděné v jedné oblasti, aby se zajistilo, že nebudeš zahlcen množstvím informací a technik. Zde je potřeba postupovat postupně.

Následně ti pomůžeme popsat konkrétní dovednost, vysvětlit, jak ji provádět, a skrze vizualizační techniky pomoct modelovat chování skrze úpravu na úrovní podvědomí, ale také pomocí speciálních metod upravujeme vědomý modle chování. Složité chování, jako je například způsob, jak pokračovat v konverzaci, lze rozdělit na menší části, jako je představování se, způsob oslovování, samotná konverzace a způsoby opuštění konverzace.

Tato studie potvrzuje, že trénink sociálních dovedností a jejích rozvoj má výrazný vliv na léčbu sociální fobie a zlepšuje sociální chování člověka.

Trauma a minulost

Trauma z minulosti stejně jako šikana, zneužívání, včetně toho sexuálního, ale také špatná vychová je predisponující faktor pro rozvoj a vznik duševních a psychických poruch v dospělosti a to včetně sociální fobie a úzkosti.

Existuje mnoho výzkumů a odborných studií, které ukazují, že se u lidí často rozvíjí sociální úzkost v důsledku traumatických zážitků a prostředí plného úzkosti. Obvykle se u nich rozvine sociální fobie během dětství nebo dospívání.

Existuje spojitost, že osoba s posttraumatickou stresovou poruchou může mít potíže s komunikací a sociální interakcí s ostatními ze strachu, že přijde do kontaktu s připomínkami souvisejícími s traumatem. To vše může podpořit rozvoj sociální fobie a sociální úzkosti. Navíc mnoho lidí s posttraumatickou stresovou poruchou pociťuje vysokou míru studu, viny a sebeobviňování a tyto pocity mohou vést k rozvoji sociální úzkostných poruch včetně sociální fobie. Existují důkazy, že posttraumatická stresová porucha je spojená s rozvoj této fobie a úzkostné sociální poruchy. U lidí s posttraumatickou stresovou poruchou může často docházet k depresi, což může vést k sociálnímu stažení, izolaci a nedostatku motivace, které by mohly přispět k rozvoji sociálně úzkostných poruch.

Celkově výzkum naznačuje, že souvislost mezi posttraumatickou stresovou poruchou a sociálně úzkostnou poruchou je složitá a pramení z mnoha faktorů včetně výchovy člověka a v jakých podmínkách byl vychováván, historie traumatu a psychologických zranění, jako je strach z negativního hodnocení ostatními a mnoho dalšího. Další studie se pomáhají odhalit, přesný vztah mezi posttraumatickou stresovou poruchou a sociálně úzkostnými poruchami.

Posttraumatická stresová porucha vzniká na základě silného traumatického prožitku, nebo velmi silné emoční situace a zátěže z minulosti. Proto je nutné vzít v úvahu tato trauma a uzdravit ho, aby došlo k uzdravení i úzkostné sociální poruchy.

Závislost

Sociální úzkost a fobie je založena na předpokladu, že nejsi dost dobrý na to, aby jsi se mohl stýkat s lidmi, komunikovat s nimi nebo před nimi, navazovat přátelství, randit nebo navazovat kontakty. Jsi moc ošklivá, tvoje konverzace je nudná, tvé tělo je divné, tlusté, nejsi nijak zajímavá atd.

Reklama, marketing, sociální sítě, influenceří, média hrají na tyto neurózy a komplexi, které většina z nás bohužel má tím, že vám říkají ano! Tvoje tělo je ošklivé, tvůj obličej a oblečení jsou ošklivé a jsi hnusná a tlustá, nikdo tě nemá rád a mnoho dalšího. A MY máme řešení, které by jste si měli koupit za své peníze. Jednoduše vytváří pocity nízkého sebevědomí, na který útočí a snaží se ho v nás vyvolat a nahlodat nás k tomu. Nakonec nabízejí „řešení“, které je stejně nefunkční a jen se snaží si namastit kapsu.

Skutečným řešením je zaměřit se na skutečné vnitřní hodnoty a ne falešné vnější hodnoty jako je vzhled a zevnějšek. Další krok je zaměřit se na svou vnitřní sebe-hodnotu, budovat ji a zvyšovat své sebevědomí. S tím je také spojená sebeláska a schopnost naučit se milovat takového jaký jsem. Přijetí svých stinných stránek a rozvíjení svých silných stránek.

Závislost na sociálních sítích a obecně celém internetu může způsobovat mnoho různých a závažných problémů a to včetně problémů s duševním zdravím od deprese přes úzkost až k sociální fobii.

Závislost na pornografii a duševní zdraví

Studie z roku 2020 prokazuje, že pornografie má negativní důsledek na naše duševní zdraví a přispívá ke vzniku a rozvoji duševních poruch jako jsou deprese, úzkost nebo sociální fobie.

Toto tvrzení podporuje a rozvoji výzkum z roku 2019, který potvrzuje negativní vliv nejen na duševní zdraví (deprese, úzkost a fobie), ale také na sníženou spokojenost ve vztahu a problémy s tím související.

Dokonce máme za sebou několik klientů a klientek, u kterých je vznik sociální fobie, úzkosti a deprese spojený se závislostí na pornografii a práce v této oblasti. Některé z našich klientek pracovali na serverech s webkamerami jako modelky, nebo jako prostitutky. Vše zašlo tak daleko, že se u nich rozvinulo mnoho problémů v oblasti duševního zdraví jako jsou deprese, úzkosti a fobie.

U klientů se závislosti na pornu se to dostalo až tak daleko, že měli sociální fobii, nechtěli chodit ven a radši seděli doma u porna. Brzy se dostavily úzkosti a deprese ze života. U klientek z erotického chatu to bylo velmi podobné. I těchto lidem pomáháme s problematikou duševního zdraví, překonat závislost, deprese, úzkosti, fobie a další problémy s tím spojené. Pokud dojde k vyřešení závislostí a následnému uzdravení, dochází k zmizení deprese, úzkosti a fobie, pokud byla příčina vzniku závislost a práce v této oblasti.

Jiri-Capovec-psycholog-a-psychoterapeut
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares