V tomto článku se podíváme krok za krokem na sebepoškozování a způsoby, jak s ním skoncovat jednou pro vždy.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Ve svém životě jsem si sebepoškozování zažil jako oběť a stejně tak jsem pomohl několika lidem jako celostní terapeut a kouč dostat se z této těžké životní situace. Zažil jsem si to z obou stran a nyní ti předám své zkušenosti.

Najdeš zde můj příběh i mé terapeutické zkušenosti, které pomohli mě, mnoha mým klientům a zaručeně pomohou i tobě dostat se z této situace.

Co je sebepoškozování

Sebepoškození se dá označit jako destruktivní chování vůči sobě samému. Je to prakticky jakékoliv chování, kdy sobě způsobuješ škodu. Velmi často je to považováno jako způsob, jak si pomoci vyrovnat se s obtížnými nebo zoufalými situacemi, myšlenkami a pocity (takto jsem to vypozoroval dle své terapeutické a koučovací praxe a samozřejmě v dětství i z vlastní zkušenosti, konkrétně s předávkováním léků). Nejčastěji se sebepoškozování projevuje formou řezání, nebo předávkování léky a jinými látkami. Samozřejmě, že to může být i jakékoli jiné chování, které způsobuje zranění bez ohledu na to, jak malé, nebo velké mohou být následky.

V podstatě lze každé chování, které způsobuje újmu, nebo zranění považovat za sebepoškozování i když se to bere jako způsob, jak se vypořádat s obtížnými emocemi, myšlenkami, nebo nějakou situaci.

V podstatě je to destruktivní chování, kdy trestáme sami sebe, protože hledáme úlevu od velmi těžké životní situace, kdy už nevidíme světlo na konci tunelu, kdy už jsme na dně a ztratili jsme motivaci a chuť bojovat v životě dál. Tímto také hledáme úlevu od té nesnesitelné vnitřní bolesti, se kterou nedokážeme sami nic udělat. Uvnitř trpíme mohou to být pocity, nebo myšlenky a nebo dokonce i jejich kombinace. Často se tímto snažíme utéct od problémů, vnitřní bolesti, nebo jí nějak kompenzovat, nebo zmírnit.

Sám jsem tímto procesem prošel a můžu říct, že to byla velmi náročná část mého života, kdy jsem málem nepřežil. Bylo to v dobách, kdy jsem trpěl depresemi a můj život neměl žádný smysl, ale nakonec jsem z této situace dostal. Zvládl jsem to já a zvládneš to i ty, proto nezapomeň číst dále.

Sebepoškozování vs. sebevražda

Lidé, kteří se sebe-poškozují jsou sebevrahové, nebo mají sebevražedné sklony. Toto je něco, co velmi často slyšíme, ale je tomu skutečně tak? Na to si pokusíme odpovědět nyní.

Sebepoškozování je někdy pokládáno za pokus o sebevraždu a to obzvláště od lidí, kteří tomu nerozumí. Pro mnoho lidí je sebepoškozování snahou vyrovnat se s obtížnými pocity a okolnostmi v životě. Někteří moji klienti včetně mě a mé zkušenosti popsali, že je to způsob, jak zůstat naživu a přežít tyto potíže. Často je to jediná možnost, jak zvládnout takto těžkou situaci. Někteří lidé, kteří se uchýlí k sebepoškozování mohou mít sebevražedné sklony a mohli by se pokusit vzít svůj vlastní život, proto je vždy to třeba brát vážně.

Co vede k sebepoškozování

Každý člověk je jiný a reaguje jinak na konkrétní situace a události života. Každý má jiné způsoby, jak se vypořádat v životě se stresem, s tíživými situacemi, s negativními myšlenkami a pocity.

Někteří lidé mohou tyto problémy zvládnout, zatímco jiní lidé mohou tyto problémy považovat za konec světa, za něco neřešitelného a katastrofického. Když nevyjádříme své emoce správně, nezpracujeme to v sobě a nemluvíme o svých pocitech a tom, co nás tíží, může vnitřní bolest růst a stát se nesnesitelnou. Někteří lidé to pak sami obracejí proti sobě a používají své tělo jako způsob, jak vyjádřit myšlenky a pocity, které nemohou říct nahlas. Lidé si často ubližují, když je toho na ně moc, nebo se stane něco, co je velmi těžce a hluboko zasáhne. Dokonce už i vědci začínají přicházet na to čím je sebepoškozování způsobeno a s tímto jevem zacházet. Další vědecká studie ukazuje také na problém s nesprávným vyjádřením svých pocitů jako jednu z hlavních příčin sebepoškozování.

Důvody sebepoškozování

Důvody proč se někteří lidé obrátí k sebepoškozování se může velmi lišit člověk od člověka. Mezi nejčastější důvody a spouštěče tohoto sebedestruktivního chování mohou být například:

 • Problémy v rodině.
 • Problémy ve vztazích.
 • Rozchod, nebo rozvod.
 • Problémy ve škole.
 • Úmrtí blízké osoby.
 • Šikana.
 • Deprese (můj případ).
 • Úzkosti a obecně jiné psychické problémy.
 • Nízké sebevědomí.
 • Přechody a změny, jako je změna školy, nebo zaměstnaní.
 • Užívání alkoholu, drog a jiné závislosti.

Jestliže se několik z těchto problémů zkombinují v životě člověka, tak se může rychle dostat do situace, kdy toho na něj bude příliš mnoho a nedokáže se s tím sám vypořádat. Pak může nastat toto sebepoškozování, nebo jiné škodlivé chování, které vede k sebedestrukci. Mnoho lidí se obrací k sebepoškozování jako na způsob, jak se vymanit z vnitřní bolesti, způsobující životní zkoušky a situace.

Takoví lidé se zraňují, protože nevědí, co jiného dělat a mají pocit, že nemají jiné možnosti a řešení. Promluvit si s někým komu důvěřuješ může být taky velmi prospěšné, nebo lepší variantou bude řešit to přímo s terapeutem, protože ti můžu jako terapeut a kouč pomoci najít jiné účinné možnosti, jak se vypořádat s emocionální bolestí, která poškozuje tvůj život.

koucovani

Sebepoškozování neznamená nic špatného

Často se setkáváme s názorem, že člověk, který se vydá cestou sebepoškozování je slaboch, zoufalec, nebo je nějak nemocný. Ve skutečnosti nejde o žádnou nemoc a také to nemusí být žádný slaboch, nebo zoufalec.

Často jsou to lidé, kteří mají za sebou velké trauma z dětství, které nedokáží v sobě zpracovat a posunout se dále. Jednoduše se zasekli na místě a vnitřně prožívají neustále dokola stejnou bolest, tak dlouho dokud nezůstane jiná možnost než tuto vnitřní bolest začít kompenzovat a ulevit si například řezáním svého těla, nebo jinými způsoby sebe-destrukce. Takový člověka nedokáže překonat své problémy, jeho stav vědomí mu neumožňuje se posunout dál v životě a zpracovat v sobě ty myšlenky, pocity a problémy, které se snaží dostat na světlo světa, aby byly uzdraveny.

Pokud patříš k těmto lidem, tak se rozhodně neboj vyhledat pomoc. Není to nic, za co by jsi se měl stydět. Jen jsi si našel svůj způsob, který dočasně funguje a to je v pořádku. Najdi člověka, který tě nebude soudit a kterému se můžeš svěřit, protože to je první krok, jak s tím skoncovat jednou pro vždy.

Uvědom si, že jsi úžasná jedinečná bytost, která má nekonečné možnosti. Podívej se na sebe z jiného úhlu pohledu. Začni brát svůj nynější stav jako možnost pro tvůj růst a rozvoj. Možná to nevidíš, ale jsi úžasný člověk, protože někde hluboko v tobě je obrovský potenciál, který tam někde spí. Věřím a jsem plně přesvědčený, že to dokážeš. Dokázal jsem to já a dokážeš to i ty, ale musíš začít věřit v sebe! A nyní nastal čas ho probudit! Máš v sobě lva v kleci a taky máš klíč k jeho vypuštění. Jsi připraven vypustit svého lva ven?

Naše příběhy o sebepoškozování

Příběh Lenky

Začalo to velice nevinně. Viděla jsem to jako puberťačka v jednom filmu. Nechápala jsem, proč to ta slečna dělá. Měla jsem v té době opravdu velké problémy zvládat své emoce. A tak jednou jsem to zkusila, pak po druhé a pak postupně se z toho stával zvyk. Bylo to mé vysvobození. Nevěděla jsem, co mám dělat a můj jediný únik mohlo být tohle. Člověk cítí naprosté uvolnění a uklidňuje ho to. Stává se to jakousi drogou – až na to, že své tělo ničíte.

Navždy ti zůstanou jizvy, které ti budou připomínat tvé špatné rozhodnutí. Lituji toho, hlavně z toho důvodu, že má levá ruka je touto minulostí zhyzděná. Jde o to naučit se své emoce ventilovat ven jinak. Já jsem prostě nedokázala své emoce plně vyjádřit, cítila jsem, jak to mé tělo strašně dusí a musí to jít prostě ven. Bohužel, opravdu špatnou technikou…

Tomuto problému jsem musela porozumět a poté se i naučit s tím pracovat. Pracovala jsem na sebelásce, s emocemi, podvědomím, s hormony… a dnes je tomu vše úplně jinak. Se svými emocemi umím pracovat, sebeláska se neustále zvedá a již vůbec nemám potřebu něco takového dělat. To vše, díky osobnímu rozvoji. Dnes jsem vděčná za tuto zkušenost, protože mě v životě posunula.

 Příběh Jirky

Ve svém životě jsem si zažil mnoho bolesti hlavně v dětství. Zašlo to až tak daleko, že jsem se stal obětí šikany a později jsem propadl depresemi. Deprese a sebepoškozování má často společného jmenovatele. V mém případě to byl pocit beznaděje v životě, kdy jsem neměl žádný smysl, význam ani důvod proč žít. Nenáviděl jsem sám sebe i svůj život. Zašlo to tak daleko až jsem se pokusil o to nejhorší…

Jednou mě dokonce napadlo se předávkovat léky. Jednoduše jsem si nevážil sám sebe, svého těla ani svého života. Neviděl jsem jinou možnost, jak se zbavit vnitřní bolesti. Spadl jsem až na totální dno, kde jsem strávil poměrně dlouho než jsem si uvědomil, že život nekončí a jediný, kdo může moje problémy vyřešit, jsem já sám. Začal jsem hledat odpovědi a pátrat proč se mi dějí všechny ty špatné věci. Přestal jsem vinit za svůj život své okolí a přijal 100% odpovědnost za svůj život za to, co se mi děje.

Začal jsem navštěvovat různé kurzy, semináře, vzdělávat se a našel si své mentory. Můj život se začal postupně měnit. Nakonec jsem se dostal z deprese a objevil sám sebe. Dnes už vím, kdo jsem, kým chci být a kam chci směřovat. Dělám to, co mě baví a naplňuje. Miluju sebe i svůj život a jsem vděčný za ty všechny „špatné věci“, které se mi stali, protože díky ním jsem dnes tam, kde jsem a tím, kým jsem. Přijal jsem sám sebe a naučil se milovat takový jaký jsem a v tu chvíli se můj život otočil o 180 stupňů.

Svou změnu máš ve svých rukou

Zvládl jsem to já a zvládneš to i ty, protože tě povedeme a předáme ti návod krok za krokem a všechny nástroje, které pomohli nám i mnoha naším klientům. Jsi připravený změnit svůj život a stát se lepší verzí sebe samého?!

Příčiny sebepoškozování

Sebepoškozování je bolest naší duše, která zoufale volá o pomoc. Je to v podstatě psychosomatika, protože nám to ukazuje, že vnitřně trpíme a jdeme sami proti sobě. Tato bolest naší duše je výsledkem tíživých myšlenek a pocitů způsobených hlavně nízko-vibračních pocitů jako je strach, pocit viny a další. Jde také o neuvědomování si své skutečné, čisté a jedinečné podstaty v nás samotných.

Jde o nepochopení své mysli a toho, jak funguje, ale také, jak funguje naše emoční tělo, a jak bylo zasaženo hlavně v dětském věku, jak a proč ztratilo svou přirozenou vnitřní čistotu a hravost, způsobujeme si (nevědomě) vlastní sebepoškozování. Vnitřní mentální bolest si vytváříme mnoha různými způsoby a často jde o špatně nastavené naše vnitřní hranice, kdy opakovaně dovolujeme lidem v našem okolí, aby nám ubližovali. Všechno toto škodlivé chování je výsledek nezpracovaných traumatických zážitků z minulosti.

Problémem je naše vnitřní dítě, které bylo zraněno a naprogramováno způsobem, který umožňuje, aby mohlo být přijato dnešním systémem a společností. Tímto se zcela vnitřní dítě odklonilo od své skutečné čisté božské podstaty, své hravosti, lásky a čistoty. Doslova došlo k degeneraci našich vnitřních hodnot a také našeho vnitřního dítěte.

Sebepoškození je opakem sebelásky a proto každý, kdo trpí sebepoškozováním, by měl uzdravit svůj vztah k sobě. Nedostatek, nebo dokonce nulová sebeláska je hlavní a největší důvod, nebo příčina proč se jedinec dostane až tak daleko a začne se sebepoškozováním.

Mluv o svých pocitech

Promluvit si s někým je často prvním krokem, jak se dostat ze začarovaného kruhu sebepoškozování.

Pro mnoho lidí to není snadné udělat a možná bude i pro tebe obtížné mluvit o svém sebepoškození a důvodech, které za tím stojí. To je normální, ale přesto mnoho mladých lidí, kteří zažívají sebepoškozování považují žádost o pomoc za velmi obtížnou, nebo se stydí, mají strach a bojí se, že je okolí odsoudí. Správná komunikace o svých pocitech, myšlenkách a problémech je velmi důležitý krok k uzdravení a lepšímu pocitu.

V první řadě si musíš uvědomit, že svěřit se někomu o tvém problému se sebepoškozováním je ukazatelem síly a odvahy a často to může být obrovská úleva. Neboj se sdílet s někým své problémy, bavit se o svých pocitech a myšlenkách, protože i tímto způsobem se můžeš zbavit toho ohromného vnitřního tlaku, který by jinak vedl k sebepoškození. Samozřejmě nezapomínej se svěřit někomu komu důvěřuješ.

Neboj se požádat o pomoc kdykoliv a jakkoliv potřebuješ. Mluvit o svých pocitech a požádat o pomoc není známkou slabosti, jak si mnoho lidí myslí. Ukazuje to, že se staráš o své zdraví a také je to velmi důležité pro tvůj proces růstu. Není vždy snadné vyjádřit, jak se cítíš. Pokud nemůžeš najít konkrétní emoci, nebo jedno slovo, které by popisovalo to, jak se cítíš, tak použij tolik slov, kolik potřebuješ pro ilustraci toho, jak se cítíš. I kdyby jsi měl mluvit dlouho, nebo napsat slohovou práci.

Komunikace může být způsob, jak se vypořádat s problémem, který jsi nosil po dlouhou dobu v hlavě. Pocit naslouchání ti může pomoci cítit se více podporovaný a funguje to oboustranně, protože pokud se otevřeš mohlo by to povzbudit ostatní, aby udělali to stejné.

Psaní a komunikace jako uzdravující kůra

Někdy ti pomůže samotná komunikace odhalit, proč se cítíš, jak se cítíš. Druhý člověk ti může nabídnout jiný úhel pohledu na situaci, na který by jsi ani jinak přijít nemusel. Často se stává, pokud s někým mluvíš otevřeně o svých pocitech a problémech, že objevíš u sebe několik aha momentů, které ti pomohu s řešením tvé situace.

K tomuto můžeš použít i „automatické psaní“. Vezmi si tužku a papír a začni psát o sobě, svém životě, svých pocitech, myšlenkách a prostě o všem, co tě trápí a honí se ti hlavou. Toto ti pomůže, protože se vypíšeš ze svých pocitů a problémů. A mnoho těch pocitů dokážeš tímto pustit a osvobodit se. Možná také dokážeš najít souvislosti a zjistíš proč se ti některé věci neustále opakují. Možná přijdeš na několik aha momentů. Důležité je nedusit tyto pocity, myšlenky a problémy v sobě. Vypusť je na světlo světa najdi si způsob, který ti bude vyhovovat.

Existují i jiné cesty, jak si ulevit od své vnitřní bolest než sebepoškozování. Komunikace s někým blízkým komu důvěřuješ, nebo vypsat se ze svých pocitů, myšlenek a problémů je jednou z nejjednodušších cest, jak toho dosáhnout. Existují studie, které ukazují, že téměř čtvrtina čtrnáctiletých dívek ve Velké Británii si způsobuje sebepoškození a častou příčinou bývá právě úplné uzavření se do sebe a introverze. Správná komunikace o svých pocitech, myšlenkách a problémech je řešení.

Sebeláska a vztah k sobě

Každý jedinec, který trpí sebepoškozováním má velký problém se sebeláskou. Sebepoškozování znamená, že člověk trestá sám sebe a také tam často bývá někde hluboko sebenenávist. Často takový člověk nenávidí sám sebe, svůj život, nebo v horším případě viní sám sebe za chyby a problémy druhých.

Nízké sebevědomí, problém se sebeláskou a obecně špatný a nezdravý vztah k sobě může v člověku vyvolat sebepoškozování jako formu trestu.

Lidé, kteří bojují s nízkou sebeúctou se mohou také uchýlit k sebepoškozování a brát to jako formu trestu. Nízká sebeúcta je často charakterizována příliš tvrdým a pohrdavým přístupem k sobě. Když se na sebe díváš s jakousi poníženosti, nenávistí, jako na bezcennou a nesnesitelně hroznou osobu, tak se může stát, že budeš mít tendence trestat sám sebe a dokonce to může být i podvědomě, tudíž o tom ani nemusíš vědět. Poškozování může vyplynout z pocitu, že si zasloužíš přísný trest i když to čeho tím skutečně dosáhneš, je krátkodobá „úleva“ od tvého utrpení.

Je zcela logické, že pokud si člověk sám ubližuje a trestá sám sebe, tak se nemůže mít rád a přijímat sám sebe takového jaký je. V tomto případě je důležité začít pracovat na svém vztahu k sobě, sebepřijetí a sebelásce.

Jak uzdravit vztah k sobě a stát se lepší verzí sebe samého?

Pokud chceš uzdravit svou minulost a hlavně svůj vztah k sobě, tak pro tebe máme úžasnou příležitost krok za krokem, jak toho dosáhnout. Naučíš se správně a efektivně pracovat se svými emocemi a přestaneš je potlačovat, ale hlavně ubližovat sám sobě. Naučíš se, jak zpracovat svá traumata z dětství a minulosti jako je například, šikana, znásilnění, zneužívání a mnoho dalšího. Povedeme tě na cestě k sebe-uzdravení, kde objevíš své skutečná jedinečné a úžasné já. Naučíš se rozvíjet své silné stránky a přijmout sebe i se všemi temnými stránkami tvůj život dostane nových rozměrů.

Jsi připraven stát se lepší verzi sám sebe?

Vyrovnej se s tím co nefunguje

Další velmi důležitý krok, jak skoncovat se sebepoškozováním je vyrovnat se a zbavit se všeho, co ve tvém životě nefunguje. Nastal čas se vyrovnat s tím, co ve tvém životě nefunguje. Studie ukazují, že došlo k velkému nárůstu sebepoškozování v pubertě a to právě často bývá problém nevyrovnání se z minulostí a s tím, co v životě nefunguje s kombinací neprávně zpracovaných emocí.

Napiš si seznam všeho, co ve tvém životě nefunguje a snaž se být, co nejvíce konkrétní. Důležité je být k sobě upřímný. Možná ti nefunguje manželství, nebo partnerský vztah, možná rodinné vztahy, možná je to tvá práce… Každý den se věnuj jedné věci, která nefunguje ve tvém životě. Najdi si způsob, jak to změnit, nebo vyřešit a tvůj život už nikdy nebude stejný. Většina lidí se snaží tyto nefungující věci, vztahy, lidi ve svém životě přehlížet, lepit a snažit se jich držet zuby nehty, ale proč? Proč to dělat, když už to nefunguje? Věř mi jen tě to bude stát čas, energii a stejně dříve, nebo později nastane čas, kdy o tu věc, vztah, nebo osobu přijdeš. Bude tě to stát mnoho energie, kterou můžeš věnovat svému růstu a rozvoji.

Nezachraňuj to co nefunguje!

Pokud lpíš na tom, co nefunguje trápíš tím jen sám sebe. Co když ti řeknu, že většina těch myšlenek, pocitů a problémů, kvůli kterým se vydáš cestou sebepoškozování, je jen způsobena tvou nezpracovanou minulostí s kombinací toho, co ve tvém životě nefunguje?

Většina problémů lidí je založeno na tom, že se snaží neustále lepit, trpět a opravit své nefungující vztahy, práci, kterou nenávidí, lidí které nesnáší a věci, které s nimi nerezonují. Vzdej se všeho co:

 • Už nefunguje ve tvém životě.
 • Nerezonuje s tebou a tvým novým já.
 • Snižuje tvé vibrace.
 • Neslouží ti.
 • Negativně ovlivňuje tvůj život.
 • Nepotřebuješ.
 • Ničí a poškozuje tvůj život.
 • Není v souladu s tvou cestou a tvými sny.
 • Braní ti to v růstu a rozvoji.

Tvé okolí určuje kdo jsi!

Nezapomeň si pustit video níže, kde najdeš velmi důležité informace a techniku krok za krokem, která ti rozhodně změní život. Jsi průměrem 5 lidí, se kterými trávíš nejvíce času. Možná si ani neuvědomuješ, že máš kolem sebe negativní, nebo toxické lidí, kteří tě stahují dolů a ovlivňují negativně tvůj život, proto nezapomeň na video níže.

Uzdrav svou minulost

Minulost je klíčem ke svobodě a přijetí sebe samého takový jaký jsi. Pokud si neustále uvězněn v minulosti, která tě neustále stahuje dolů a drží zpět, tak nikdy nepoznáš svobodu ani své skutečné pravé já.

Ano můžeš své minulosti utíkat, vyhýbat se jí, nebo jí jinak ignorovat, ale nikdy v životě se ti nepovede jí utéct ani vyhnout a nakonec tě stejně dožene. A věř mi, že tuto situaci nechceš zažít, kdy tě dohoní tvá minulost. Je to moment, kdy se ti sesype celý tvůj život a ocitneš se na dně. Mě se to stalo, abych si uvědomil, že musím se sebou něco udělat. Musím něco udělat se svým životem. Byla to tvrdá a dlouhá cesta, ale nakonec jsem se dostal zpět nahoru a jsem vděčný za všechno, co jsem mohl prožít. Jsem vděčný za všechny zkušenosti, bolesti, ztráty a rány z minulosti, protože díky nim jsem dnes tím kým jsem! Děkuji a jsem nesmírně vděčný. Miluji svůj život!! A ty můžeš taky!!!

Všechno, co jsi zažil, všechny ty bolesti, křivdy, rány ztráty, ublížení si sebou neseš do života. Je to jak velký batoh plný těžkých a velkých cihel, které tě stahují ke dnu. Jak můžeš vystoupat vzhůru a zdolat Mount Everest, když tě toto závaží stahuje dolů ke dnu? Nebylo by jednoduší ten batoh sundat a stoupat vzhůru ke svým snům? A ta úleva, když se toho zbavíš je nepopsatelná. A co když ti řeknu, že je to možné? Co když jsem si přesně stejnou cestou prošel? Zvládl jsem to já a zvládneš to i ty!

Nauč se zvládat své emoce

Naučit se ovládat své emoce je nezbytné, proto aby jsi dokázal dostat svou mysl pod kontrolu. Pokud neovládáš svou mysl, tak nemůžeš ani ovládat svůj život. Pokud jí neovládáš, tak bude tvoje mysl ovládat tebe.

Můžeš také zkusit meditace, protože jde o jednu z nejúčinnějších metod, jak ovládnout svou mysl. Pomocí meditace se můžeš naučit ovládat své myšlenky, emoce a ovládnout svůj život.

Všechny ty negativní a tíživé myšlenky a emoce jsou to, co vede k sebepoškozování a nyní je čas s tím skoncovat jednou pro vždy. Představ si život, kde by jsi uměl ovládat svou mysl způsobem, který ti umožní si vytvořit takový život jaký by jsi chtěl. Uměl by jsi se správně vyrovnat se všemi negativními a tíživými myšlenkami a pocity způsobem, který povede k růstu a vytvoření lepší verze sebe samotného. To vše a ještě mnohem více můžeš zažít, protože limity neexistují. Jediné limity jsou pouze a jen ve tvé mysli a nastal čas je zbourat a vytvořit novou realitu, nový život, nové já!

Naučíš se jednoduché a velmi účinné techniky krok za krokem, které fungují ihned. Začneš kontrolovat svou mysl a staneš se lepší verzi sebe samého! Náš online kurz obsahuje vše, co potřebuješ jako je sebeláska, sebevědomí, uzdravení minulosti, práce s myšlenkami a emocemi a mnoho dalšího, proto neváhej a začni ještě dnes!

Další příklady sebepoškozování

Samozřejmě existuje celá řada způsobů, jak můžeme ničit nejen své tělo a poškozovat svůj život. Nejde jen o klasické sebepoškozování jako je řezání a fyzické ubližování sobě samému.

Dalším typickým příkladem sebepoškozování jsou například závislosti jako alkohol, cigarety a drogy. Všechny tyto formy mají velmi negativní vliv na naše duševní i fyzické zdraví a vlastně celý náš život. Člověk, který kouří, pije alkohol, nebo se vydá cestou drog rozhodně jde sám proti sobě a svému tělu. To znamená, že takový člověk má také problém se sebeláskou a samotné závislosti mají také hlubší význam, ale o tom zase třeba jindy.

Pozor nenarážím na to, že si někdo dá občas sklenku vína, nebo jiného alkoholu. Ale na lidi, kteří trpí vyloženě závislosti. Je obecně jedno o jakou formu závislosti jde. Taková závislost na počítačových hrách, online světě může být často ještě horší než samotný alkohol.

Další příklad sebepoškozování může být například anorexie, bulimie a nebo emoční přejídání. I toto je forma, jak si můžeme sami ubližovat a můžeme ji zařadit zde.

Existuje celá další řada způsobů, jak můžeme sebe-poškozovat svůj život, své tělo, nebo svého ducha. Zde najdeš další 3 duševní způsoby sebepoškození, které možná ani nevíš, že používáš. Obzvláště je to kritika a představivost, kterou lze použít proti sobě a zničit si tak svůj život.

Sebepoškozování jako cesta pro tvůj růst

Začni brát sebepoškozování jako výzvu, jak se stát lepší verzi sebe samého. Začni ho brát jako cestu pro tvůj růst a rozvoj.

Toto sebedestruktivní chování je jen přechodný stav, který tě chce naučit správně pracovat se svou myslí. Jde o to naučit se ovládat své myšlenky a emoce. Uzdravit svou minulost a posunout svůj život na novou úroveň. Všechno to špatné, co zažíváš ti jen ukazuje cestu k lepšímu já.

Neexistují problémy ani překážky, existuje jen možnost pro růst. Je jen na tobě, jak se na svůj stav budeš dívat a jaký k němu zaujmeš postoj. Nezapomeň událost + reakce = výsledek. Pokud nejsi spokojený s výsledky ve svém životě, stačí změnit své reakce na předchozí události. Jak jednoduché že?

Proto se tě ptám: Jsi připraven stát se lepší verzi sebe samého? Uzdravit své rány z minulosti a naučit se vědomě vytvářet si svůj život podle sebe? Řekneš ano svému novému životu?

dusevni-zdravi

Tento článek prošel odbornou lékařskou a psychologickou kontrolou obsahu naším týmem specialistů. Zde si můžeš si přečíst více o procesu, jak probíhá odborná kontrola obsahu.

16 Komentářů
 1. Matej

  Dekuji za velmi dobre zpracovany clanek. Vas kurz zdarma cesta z deprese mi hodne pomohl. Jsem velmi rad za lidi jako jste vy. Preji hezky den.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Není za co Matěji. Jsem moc rád, že kurz pomohl gratuluji 🙂 Děkujeme za zpětnou vazbu 🙂

   Odpovědět
 2. sebedreštukčné myšlienky

  Potreboval by som radu ako sa zbaviť sebedeštrukčných myšlienok. Ako dieťa som bol naprogramovaný aký nedostatočný, zlý, neschopný a pod. Kedysi ma to viedlo až k pokusu o sebevraždu. Teraz som absolvoval niekoľko terapii na túto temu. Dosť sa to podarilo potlačiť nie však zničiť. Je to strašné silne. Ako s tým zatočiť raz a navždy??

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj, v tomto případě ti rada nepomůže. Je potřeba změnit způsob jakým se na sebe díváš, jak přemýšlíš a umíš pracovat s emocemi. Také je velmi důležité uzdravit svou minulost atd. Proto doporučuji náš online kurz zde: https://cestarelaxace.cz/cesta-sebelasky/ kde tě povedeme krok za krokem 🙂

   Odpovědět
  • Řezání

   Ahoj. Mám syna 18 který se řeže. Říká že to nedělá on, ale někdo druhý v něm, který ho trestá za to že je šťastný. Jak mu můžeme pomoci? Od 6 let se léčí na psychiatrii a diagnóza žádná. Doktor si myslí že si vymýšlí. Děkuji Martina

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj, podle toho co jste mi napsala to může být klidně i schizofrenie. Neříkám, že to tak je, ale že to tak může být. Abych mohl více pomoci, tak bych musel vědět více info. Navíc otázkou je chce s tím vůbec on sám něco dělat a řešit to? Nejideálnější by bylo, kdyby jste mi zavolala, abych mohl zjistit více info. Můj tel. je:739 598 094. Rádo se stálo a přejí hezký den 🙂

    Odpovědět
 3. Aleš

  Moc jste mi pomohl v těžkých chvílích ? děkuji Vám. Život může být i krasnej a díky Vám se mi to daří. Patří Vám za to velké díky ?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Aleši, moc děkuji za zpětnou vazbu a jsme opravdu rád, že ti článek pomohl změnit život jen tak dále a gratuluji 🙂

   Odpovědět
 4. Helena

  Ahoj mám dceru 16 zacla se pálit zapalovače taky těším anorexii poradíte mi jak ji jako matka mohu pomoci aby si neublizovala děkuji Helena

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Heleno, ono se strašně špatně rádi, když ani nevíme, co přesně jde a neznámé více podrobností o celé situaci. Nejlepší je zkusit s dcerou promluvit, dát jí najevo, že ji chcete pomoci, nyní potřebuje oporu a důvěru i když vím ze zkušeností, že většinou v tomto věku svou matku neberou moc vážně a nechtějí se právě jí otevírat. Možná by mohlo pomoct poslat a ukázat ji nijaké video nebo článek, který řeší tuto problematiku, aby viděla, že jsou cesty, jak to řešit a jak se z toho může dostat. Klíčem je zjistit proč se to dělá? Je to kvůli, šikany, lásce, rodině, vzhledu, školy, prospěchu nebo něčemu úplné jinému? Podle toho se hodně odvíjí způsob, jakým k této situaci přistupovat.

   Odpovědět
 5. Marie

  Ahoj.
  Potřebovala bych pomoc pro svoji 16ti letou dceru, která se řeže do rukou a nohou. Zjistila jsem, že se sebepoškozuje, přistihla jsem jí, jak má zavázanou ruku a když jsem chtěla, aby ten obvaz dala pryč, rozbrečela se, ale obvaz si ode mě sundat nechala. Ruku měla celou od krve. Rány jsem jí vyčistil, ale chtěla bych jí pomoc, aby už to nedělala, aby si neubližovala. Bohužel, nevím jak. Mám o ní strach a vím, že se z toho sama nedostane. Děkuji Majka

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj, nejlepší bude, když se nám ozveš na email. Důležité je zjistit, proč se sebepoškozuje? Co za tím je? Jak říkám bez bližších informací o celé situaci se jen těžko radí, co dělat, když nevíme co ji způsobilo, co ji ovlivňuje a mnoho dalšího. Přejeme hezký den s podzravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 6. M

  Dobrý den, mám dceru, je v psychiatrické léčebně se sebepoškozováním. Jezdím za ní… Včera mi řekla, že si užije poslední léto a potom to skončí. Co mám dělat, abych jí pomohla.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Dobrý den, napište nám prosím na email: info@cestarelaxace.cz a něco vymyslíme 🙂 Přejeme hezký den podzravem Lenka a Jirka 🙂

   Odpovědět
 7. Lenka Čebrová

  Dobrý den,mám syna který se sebepoškozuje.Dělá to od 16,našli jsme psycholožku a ta nám doporučila psychiatričku,dokud bral léky a docházel na terapie,tak to nedělal..O prázdninách si měl najít psychiatra a psychologa pro dospělé jelikož mu bylo 18 let..Vykašlal se na to,protože mu bylo dobře..Ale s podzimem to zase přišlo a včera v noci si zase ublížil..Přišel si lehnout v noci ke mně a mluvili jsme o tom..Povídal,že mu přišlo,že to ani nebyl on,že jako kdyby to byl někdo jiný v něm…Jsem zoufalá,mám o něj strach a nevím jak mu pomoci.Proto se obracím na vás.S pozdravem Lenka

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Dobrý den Lenko, děkujeme za komentář, rozhodně Vám rádi pomůžeme. V tomto směru máme mnoho zkušeností a možností, ze kterých si lze vybrat nabídku přímo na míru. Napište nám email na info@cestarelaxace.cz a vše spolu domluvíme přímo pro syna, aby mu to vyhovovalo. Přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Pin It on Pinterest

Shares