V tomto článku se podíváme na to, jak zvládnout znásilnění a jak se s ním vyrovnat krok za krokem.

Jako terapeut a kouč mám za sebou několik případů znásilnění a zde se s tebou podělím o své zkušenosti, návody a uvědomění.

Také se podíváme na to, jaké následky může takový sexuální útok zanechat na člověku a to nejen fyzicky, ale také psychicky a emocionálně. Podíváme se na to, jak to řešit a hlavně vyřešit. Uzdravení se z takové události není jednoduché, ale je to možné, proto zůstaň u tohoto článku až do konce.

Co je to znásilnění?

Znásilnění je závažný trestný čin, kdy pachatel donutí oběť k pohlavnímu styku a pronikne do těla oběti násilím, nebo jinou formou jako například vyhrožováním, nebo k takovému činu zneužije bezbrannosti oběti. Znásilnění je, když osoba úmyslně pronikne do vagíny, konečníku nebo úst penisem do jiné osoby bez jejího souhlasu.

Celková definice sexuálního útoku je čin fyzického, psychologického a emocionálního porušení formou sexuálního aktu, způsobený někomu bez jeho souhlasu. Může to zahrnovat násilí, nucení nebo manipulaci někoho, aby byl svědkem nebo účastí na jakémkoli sexuálním jednání.

Možná se ptáš, co odděluje sex, nebo gesto lásky od sexuálního napadení (znásilnění)? Je to otázka souhlasu. To znamená, že oba lidé souhlasí s tím, co se děje a je to svobodná vůle obou zúčastněných. Zároveň oba mají svobodu a možnost to kdykoliv ukončit, pokud jim je cokoliv nepříjemné, nebo nechtějí z jakéhokoliv důvodu v aktu pokračovat, nebo akt začínat.

Co se považuje za znásilnění a sexuální napadení:

 • Pokus o znásilnění
 • Nežádoucí sexuální doteky
 • Nucení oběti k sexuálním úkonům, jako je například orální sex a další
 • Znásilnění – proniknutí do těla oběti

Můj pohled jako terapeuta na znásilnění

Rád bych zde zdůraznil, že jako terapeut a kouč vnímám znásilnění trochu jinak. Je to dáno i tím, že s těmito lidmi pracují a vím, jak obrovský vliv to má na ně i jejich psychiku. Jako terapeut jsem někdy opravdu překvapený, jak hluboké trauma může způsobit. Není to jen fyzický akt, který přináší fyzickou újmu, ale je to naprosté zdevastování psychiky oběti a její osobnosti.

Ne všechny případy sexuálního napadení zahrnují násilí, fyzické zranění nebo zanechávají viditelné stopy. Sexuální napadení může způsobit vážné utrpení a emoční zranění, které nelze vidět. A často jsou tyto emoční a psychické následky daleko horší než ty fyzické a způsobují problémy ve všech oblastech života.

Možná stojí za to říct, že většina znásilnění pochází od osob, které známe a máme k nim důvěru. Často to bývají kamarádi, rodina, známí, nebo partneři. Už jsem se setkal s klientky, které byli znásilňovány vlastním otcem, kde jsou následky daleko horší než kdyby to byl cizí člověk. Obětí znásilnění jsou ženy, muži, ale i děti.

Následky znásilnění

Znásilnění může mít velmi mnoho různých forem následků. Na jedné straně jsou zde fyzické a viditelné následky a na druhé straně jsou zde emocionální a psychologické následky, které nelze na první pohled spatřit, nebo objevit.

Bez ohledu na věk, nebo pohlaví je znásilnění a obecně sexuální násilí daleko za hranicí fyzického zranění. Trauma ze znásilnění nebo sexuálního napadení (obtěžování) může být daleko rozsáhlejší než si může kdokoliv myslet. Oběť takového činu se může cítit vystrašeně, zahanbeně, poníženě a osaměle, nebo jí budou sužovat noční můry a nepříjemné vzpomínky. Svět se už nebude zdát jako bezpečné místo. Takový člověk už nevěří ostatním. Dokonce ani sobě nevěří a může pochybovat o sobě, své vlastní hodnotě a ztrácí sebevědomí. Může si vyčítat, co se stalo, nebo si myslí, že je „špinavý“ nebo „poškozené zneužité zboží“. Ve vztahu se necítí bezpečně, má problémy s navázáním vztahu a intimitou. A navíc stejně jako i další lidé, kteří zažili znásilnění, tak může bojovat s PTSD, úzkostí a depresí.

Fyzické následky znásilnění:

 • Zranění, modřiny, oděrky, nebo další fyzické poranění
 • Poranění genitálií nebo konečníku
 • Vystavení pohlavním chorobám, které se mohou přenášet během sexu
 • Nechtěné těhotenství

Emocionální, psychologické následky:

 • Hluboké trauma
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • Ostuda a ponížení
 • Pocity viny
 • Pocity bezcennosti (problémy s nízkým sebevědomím a sebehodnocením)
 • Strach
 • Noční můry a problémy se spánkem
 • Deprese, úzkosti i jiné duševní a psychické poruchy
 • Ztráta důvěry
 • Nekontrolovatelné záchvaty (hněv, vztek, smutek, lítost, strach…)
 • Strach ze sexu, intimity i sexuální nechutenství v dalších fázích života
 • Užívání návykových látek a závislost
 • Poruchy příjmu potravy

Jak zvládnout následky znásilnění

Je důležité si uvědomit, že to, co prožíváš, je normální reakce na trauma. Tvé pocity bezmoci, hanby, ponížení a sebeobviňování jsou příznaky nikoliv realita. Bez ohledu na to, jak se to může zdát obtížné, tak s námi se dokážeš vyrovnat s tím, co se stalo, získat zpět svůj pocit bezpečí, důvěry a naučit se uzdravit svůj život a spokojeně v něm pokračovat.

Skvělou zprávou je, že všechny tyto problémy a následky lze řešit a člověk se může vnitřně uzdravit. Ano může to být velmi nepříjemný a bolestivý proces, ale rozhodně to stojí za to. Účinnou formou řešení těchto problémů může být terapie, ale rozhodně samotná terapie nic nevyřeší a proto doporučuji terapii propojit i s koučinkem. V koučinku tě naučím, jak pracovat se svou myslí, jak se zbavit negativních myšlenek, potlačených emocí, uzdravit vnitřní trauma a minulost, jak zvládnout strachy, pochybnosti, získat zpět své ztracené sebevědomí a mnoho dalšího.

Cesta k vnitřnímu uzdravení

Někteří jedinci, kteří prožijí takovou zkušenost, mohou mít problém se otevřít a to dokonce i terapeutovi. V tomto případě je to samozřejmě problém, ale lze to řešit i jinou cestou. Online kurz může být vhodný v tomto případě pro ty, kteří mají problém se otevřít, nebo mají problém s důvěrou. Náš online kurz cesta sebelásky ti pomůže zvládnout celou záležitost včetně uzdravení minulosti, vnitřní bolesti včetně traumata, které tímto vzniklo. Také se v kurzu naučíš ovládat svou mysl i to, jak pracovat s negativními myšlenky, uzdravit a zpracovat potlačené emoce, pracovat se strachem, pochybnostmi a získáš zpět své ztracené sebevědomí a mnoho dalšího. Také v kurzu najdeš odpuštění, práce s vnitřním dítětem, ženou a mužem. Získáš více než 20 nahrávek, 130 videí, materiály ke stažení a další bonusy. Tento kurz doporučujeme propojit s dalším naším online kurzem harmonie života, který je zaměřený na duševní a psychické poruchy a tedy na zvládnutí psychiky a následků znásilnění.

Nejlepší možnost je samozřejmě pracovat přímo s koučem a terapeutem individuálně, proto neváhej využít našich služeb koučinku a terapie.

Život po znásilnění

Obětí znásilnění může připadat, že život už nikdy nebude stejný jako dřív. Ztrácí důvěru v opačné pohlaví, bojí se navazovat vztahy, má problém s důvěrou, ale také se sebevědomím a sebehodnocením. To vše může vést k psychickým a duševním poruchám, závislostem na alkoholu, drogách, nebo dokonce to může zajít až tak daleko, že se mohou objevit sebevražedné myšlenky a dochází k sebepoškozování. Toto jsou jen některé z mnoha následků, které mohou být způsobené znásilněním.

Ač si to mnoho lidí pořád neuvědomuje, tak následky silných traumatických zážitků, potlačených a nevyjádřených, nebo špatně vyjádřených emocí mohou v pozdější fázi způsobovat zdravotní problémy a nemoci. Ne jednou jsem zažil, že znásilnění byla jako příčina spojená s určitými nemocemi a zdravotními problémy. Ve dvou případech šlo o rakovinu. V jednom případě to byla rakovina slinivky a druhý případ byla rakovina tlustého střeva.

Dokonce i vědecké studie potvrzují toto tvrzení a ukazují, že tato událost může mít velmi výrazný a negativní vliv na naše zdraví.

Proto je potřeba tyto události řešit, co nejdříve, aby nedošlo k onemocnění, protože pak je taková léčba daleko složitější, náročnější, stojí více času, peněz, trpělivosti a úsilí.

Neuzdravené trauma = další znásilnění

Ano bohužel je to tak. Každé trauma v nás zanechává určitou vnitřní (emoční) bolest, která musí být uzdravena. Pokud nedojde k uzdravení, tak se nám postupem času opakuje. Drtivá většina mých klientek, která byla znásilněná, tak měla za sebou hned několik znásilnění. Zde je mnoho faktorů, které toto ovlivňují.

První faktorem může být strach. Pokud se bojíme, že se nám to stane znova, nebo obecně se bojíme mužů, nebo opačného pohlaví, tak se vystavujeme tomuto riziku v daleko vyšší míře. Strach je emoce, která má nízkou frekvenci a pokud žijeme na frekvenci strachu, tedy na nízké frekvenční úrovni, tak si k sobě přitahujeme lidi a situace, které s touto naší frekvencí rezonují. Jinými slovy zde, funguje zákon přitažlivosti. Lidé, věci a situace se stejnou, nebo podobnou frekvencí se navzájem k sobě přitahují. Naše strachy se zhmotňují, proto je důležité se zbavit svých strachů. Pokud nevěříme mužům, opačnému pohlaví, tak se nám to opět vrací zpět a tím si přitahujeme tento typ lidí.

Druhým faktorem a důvodem proč dochází k opakovanému sexuálnímu útoku je, že jsme si vytvořili podvědomě program, že všichni muži jsou stejní, zlí, násilničtí, úchylové a podobně. Možná si toho ani nejsme vědomi, ale pokud jsme jednou něco takového zažili, tak nám tato událost velmi silně a hluboko pronikne do podvědomí a vytvoří určitý obraz toho, jak svět není bezpečné místo. Nebo jací jsou ve skutečnosti muži. Pokud ještě k tomu o tomto tématu někde slyšíme, čteme, vidíme v televizi, tak to vše umocňuje naše podvědomé přesvědčení. Čemu věříme, to se stává v naší realitě pravdou a to k sobě přitahujeme.

„Svět je tvým zrcadlem a tvoje mysl je magnetem. To, co vnímáš v tomto světě, je do značné míry odrazem tvých vlastních postojů a přesvědčení.“ – Michael LeBeuf

Zrcadlení 

Dalším třetím faktorem proč se tyto traumata opakují a přitahujeme k sobě znova a znova stejné a podobné situace je neuzdravené trauma a vnitřní (emoční) bolest. Všechno, co se v našem životě i ve světě děje není náhoda. Náhody neexistují. Všechno, co se nám děje je pro nás zrcadlem a ukazuje nám odraz nás samotných, našich přesvědčení, strachu a naší minulostí. Více si o tomto tématu můžeš přečíst v našem článku zrcadlení ve vztahu. Životní lekce se nám opakují, aby jsme díky ním mohli něco pochopit, uvědomit si, získat zkušenosti a posunout se dál, protože tímto způsobem můžeme růst. Pokud dojde k vnitřnímu uzdravení, tak přestáváme potkávat stejné lidi i situace a začínáme žít nový život, kde potkáváme lidi i situace, které rezonují s naším novým nastavením. Svět je naším zrcadlem.

„Dokud nezměníme stav své mysli, budeme znovu a znovu vytvářet v podstatě stejný svět, se stejnými démony a stejně šílený.“ – Eckhart Tolle

Pokud chceš uzdravit své trauma i minulost, změnit nastavení své podvědomé mysli a zbavit se strachu a potlačených emocí včetně negativních myšlenek, tak jsme zde pro tebe a rádi ti s tímto pomůžeme. Využij našeho koučinku s terapií, nebo online kurzu a začni žít nový život plný radosti, štěstí, hojnosti a lásky.

Jak se vyrovnat se znásilněním

Uzdravit, nebo vyrovnat se ze znásilněním a způsobeným sexuálním traumatem je postupný a trvalý proces. Neděje se to přes noc a dokonce ani vzpomínky na trauma nikdy nezmizí úplně. Existuje mnoho kroků, cest a možností, které můžeš podniknout, aby jsi se vyrovnal s příznaky tohoto konfliktu.

Pomocí vnitřní práce, nebo práce s terapeutem a koučem je možné zbavit se vnitřní bolesti, zpracovat své potlačené pocity a uzdravit tak vnitřní trauma. Práce kouče zde je velmi důležitá, aby ti ukázal a naučil tě pracovat se svou myslí. Je důležité, aby tě naučil ovládat strach, pracovat s negativními myšlenkami a emocemi. Naučil tě, jak získat zpět své ztracené sebevědomí, jak uzdravit vnitřně svá traumata a uzdravit potlačené emoce.

odpusteni-minulosti

1. Oznámení

První krok, pokud jsi se stala obětí znásilnění, je určitě důležité celou situaci oznámit na policii. Také je vhodné nechat se lékařsky vyšetřit. To je součástí oznámení na policii a následně ti poskytnou zdravotní péči včetně vyšetření.

Nahlásit celou situaci na policii a to co nejdříve je to dost důležité. Pokud budou mít policisté k dispozici vzorek DNA pachatele, tak bude velmi pravděpodobné, že ho vypátrají a následně potrestají. Tím se také zabrání dalšímu trestnému činu pachatele.

Mnoho žen se vyhýbá tomuto kroku, protože se bojí mluvit o celém incidentu z důvodu ponížení, studu, vrácení vzpomínek. Často se zejména ženy bojí jít s tímto na policii, protože na policii pracují hlavně muži, ale neboj se můžeš požádat, aby vyšetřování prováděla žena.

2. Vyrovnej se se svými pocity

Největší chybou, kterou dělá mnoho lidí je, že se snaží popírat to, co se stalo, dusit to v sobě a nebo od této vnitřní bolesti a pocitu utíkat. Někteří lidé se dokonce neumějí vyrovnat s vnitřní bolestí, traumatem a pocity a tak se uchylují k sebepoškozování. Někdy si tuto bolest kompenzují jiným způsobem jako je alkohol, drogy a další závislosti. Taková závislost může mít až fatální vliv na jejich zdraví a bude zhoršovat kvalitu jejich života. Někdy to zachází tak daleko, že jsou vyhození z práce, dochází k rozchodu, nebo rozvodů a podobně.

Někdy se sebepoškozování může stát „nejlepší cestou“, jak se vyrovnat se svými pocity, ale ve skutečnosti jde o hlubokou sebedestrukci, která může vyústit až ve velmi vážně duševní poruchy a poruchy osobnosti. Takto silné trauma je nutné léčit na té nejniternější úrovní, protože jinak může dojít k narušení až devastaci osobnosti.

Jak se vyrovnat se svými pocity

Bohužel i studie ukazují, že větší polovina žen si nepřipustila, co se stalo a fakt, že byly znásilněny a to může být velký problém. Bez toho, aby jsi přijala, co se stalo není možné se vyrovnat se svými pocity a posunout se dále v procesu vnitřního uzdravení.

V první řadě si přiznej, co se stalo a dovol si cítit celé spektrum emocí a pocitů, se kterými přijdeš do kontaktu. Neboj se svých pocitů – je naprosto normální a přirozené se cítit špatně, naštvaně, špinavě, bezcenně, poníženě a podobně. Nepotlačuj tyto pocity ani od nich neutíkej. Prožívej je plně a intenzivně. Pokud máš vztek, tak můžeš mlátit do polštáře, pokud se cítíš smutná, nebo cítíš lítost, tak klidně plakej je to naprosto v pořádku. Klidně můžeš řvát, brečet, mlátit do něčeho (polštář) a podobně. Tímto dochází k uvolnění nahromaděné energie v tobě a uvolní se všechny tyto pocity a emoce, které by byly jinak potlačené a následně způsobovaly další problémy a to i zdravotní.

Naučit se vyrovnat se svými pocity je dovednost, která je velmi důležitá pro náš život. Lze se jí naučit stejně jako každou jinou dovednost, ale bude to chtít praxi, úsilí i čas. Pokud chceme změnit svůj život musíme změnit svou mysl. Ovládni svou mysl a ovládneš svůj život.

Můžeš si vzít svůj deník, nebo obyčejný papír a tužku a vypsat se ze svých pocitů. Jít si zasportovat, křičet a nadávat někde v přírodě, kde tě nikdo neuslyší. Další skvělý způsob je meditace, která ti pomůže se vnitřně vyrovnat s tím, co se stalo a zklidnit tvou mysl. Existuje mnoho způsobů, jak se vyrovnat se svými pocity.

Pokud u tebe došlo k potlačení celé situace a vzniklo u tebe trauma, tak se můžeš obrátit na nás a my ti rádi pomůžeme, nebo využij našeho online kurzu.

Neobviňuj se

Důležité je nepropadnout sebeobviňování a sebelítosti. Zcela běžnou reakcí člověka, který byl znásilněn je, že se začne nenávidět za to, že dopustil, aby k něčemu takovému došlo. Možná dojdeš k zjištění, že jsi něco udělal jinak než jsi chtěl, nebo měl. Možná zjistíš, že tvé nízké sebevědomí, nebo neschopnost říct ne a špatně nastavené hranice tě přivedli až sem. Uvědom si, že udělat chybu a zavinit si vlastní znásilnění jsou dvě naprosto rozdílné věci. Zamyšlení a zkoumání příčin proč k tomu došlo je důležitá součást uzdravujícího se procesu a je to velmi přínosné pro tvůj růst, ale výsledkem nemůže být nenávist k sobě samému.

3. minulost vs. přítomnost

Velmi často se ve své praxi setkávám s klienty, kteří se ztotožňují se svou minulostí. Na základě toho, co se stalo v minulosti a co jsme prožili se velmi často posuzujeme a dáváme sami sobě nálepky. Neustále jsme ve spojení s tím špatným z naší minulostí, neustále si to připomínáme a ve své mysli pořád žijeme ten stejný příběh kterého se odmítáme pustit.

Neztotožňuj se s tím, co bylo v minulosti a co jsi prožil. Minulost už je pryč a vše, co se stalo se stalo, proto tě to někam posunulo a mohl jsi vyrůst. Každý den jsi nový člověk, který získal nové uvědomění, nové zkušenosti, dovednosti. Každým dnem rosteme, učíme se něčemu novému a posouváme se kupředu. Žij tady a teď žij přítomností a využij svou minulost jako palivo pro lepší budoucnost. Všechno to špatné můžeš vnitřně přetransformovat na nové zkušenosti, které tě přivedou na nové dráhy života, kde na tebe čeká láska, štěstí, radost a hojnost. Ano možná si teď říkáš, že je to nemožné, ale neboj se chce to čas, trpělivost, pracovat na sobě a výsledky se dostaví.

Změna tvé reakce = růst

Uvědom si, že nejsi minulost. Každý den ráno se probouzíš jako nové lepší já. Minulost je nenávratně pryč a nyní je čas si zvolit svůj život – svůj osud, protože volba je jen na tobě. Máš svobodnou volbu si vybrat, jestli si budeš dále hrát na oběť a litovat se, nebo chytneš svůj život za pačesy a proměníš ho v nejlepší verzí života, který si vždy chtěla žít. Nezapomeň událost + reakce = výsledek. Tvá reakce na tuto událost vytvoří výsledek -tedy tvůj život. Pokud nejsi spokojená s výsledky ve svém životě, tak jednoduše změň reakce na předchozí události. Více najdeš ve videu níže.

Měj na paměti, že uzdravení z tak těžké a traumatické situace chce čas. Neděje se to hned, nebo přes noc. Po znásilnění tě čeká mnoho smutných okamžiků plných beznaděje, pochybností o sobě, budeš se cítit na dně a budeš mít pocit, že tvůj život a tvé duševní zdraví je natrvalo ztracené, ale věř, že to tak není. Je to jen přechodné období, které po určitém čase pomine a věř mi, že proces léčení vyžaduje trpělivost a čas. Uvědom si, že teď už jsi v bezpečí a znásilnění je jen minulost. Je nutné se přestat ztotožňovat s minulostí a tím, co jsi prožila, protože jinak se nikdy neuzdravíš.

4. Flashbacky (vzpomínky)

Když procházíme něčím stresujícím, traumatizujícím, tak naše tělo dočasně přejde do režimu „bojuj nebo uteč“. Když hrozba pomine, tak se naše tělo uklidní. Ale traumatické zážitky jako je znásilnění mohou způsobit, že se náš nervový systém zasekne, nebo spíše zůstane ve stavu, kdy stačí sebemenší spouštěč, nebo podnět a nervový systém se opět přetíží. V tuto dobu jsi mnohem více citlivější na nejmenší podněty.

Flashbacky, noční můry a dotěrné vzpomínky jsou poměrně časté a to zejména v prvních měsících po útoku. Pokud tvůj nervový systém zůstane dlouhodobě „přetížený“ a nedojde k uzdravení traumatu, může se objevit posttraumatická stresová porucha (PTSD) a může to trvat mnohem déle.

Jak se zbavit flashbacků a negativních vzpomínek:

Odpověď je přítomný okamžik. Techniky přítomného okamžiku ti pomohou nasměrovat tvou pozornost z nepříjemné minulosti a vzpomínek zpět do přítomnosti (tady a teď). Pokud se dostaneme vědomě do přítomného okamžiku, tak všechny obavy, strachy, negativní myšlenky a pocity zmizí. Strach, pochybnosti a obavy vycházejí z toho, co bude – z budoucnosti. Negativní myšlenky, potlačené a negativní pocity, vzpomínky, flashbacky vycházejí z toho, co bylo a co jsme zažili – z naší minulosti. V plné přítomnosti není prostor ani pro minulost ani pro budoucnost. Všechny starosti, strachy pochyby, obavy, negativní myšlenky a pocity přestávají existovat a plujeme na vlně čisté přítomnosti.

Pokud se objeví negativní vzpomínky, noční můry a flashbacky, tak využij jednu z následujících technik.

Meditace

Mezi takové techniky patří například meditace, která ti nejen pomůže dostat se do přítomnosti, ale při pravidelné meditační praxi to pomůže naučit se pracovat se svou myslí. To zahrnuje zvládání stresu, negativních rušivých myšlenek, vzpomínek z minulosti a flashbacků, práce s negativními a potlačenými emocemi, pochybnostmi a mnoho dalšího.

Všímavost

Další technika pro přítomný okamžik je například mindfulness (všímavost). Je to metoda, kdy se vědomě zaměřujeme na přítomnost pomocí našich smyslů. Vnímáme to co vidíme a plně se na to soustředíme, nebo vnímáme to, co slyšíme a plně to prožíváme. Pokud nemáš s tímto zkušenosti, tak doporučujeme začít jen jedním smyslem například zrak, nebo sluch. Časem až získáš praxi, tak budeš moct vnímat přítomnost více smysly. Například budeš venku v přírodě pozorovat stromy, vodu, zvířátka a u toho poslouchat, jak voda teče, šumí stromy a jak šumí vítr v korunách stromů. Tímto se dostaneš do naprosté přítomnosti a ještě se propojíš s přírodou, která pomáhá v léčení našeho těla, mysli i duše.

Někdy můžeš mít pocit, že to co zažíváš, je skutečnost, ale ve skutečnosti jde jen o jakýsi flashback z minulosti. V tomto případě zkus například dotknout se rukou svého těla, popsat své skutečné prostředí, kde se aktuálně nacházíš, pojmenuj místo, kde jsi, aktuální datum a tři věci, které vidíš, když se rozhlížíš kolem sebe. Toto ti pomůže se ukotvit v přítomnosti na místě, kde se nacházíš a uvědomit si, že to, co zažíváš není realita, ale jen flashback z minulosti.

Samozřejmě je důležité si uvědomit, že je nutná vnitřní práce na sobě, aby nedocházelo k těmto flashbackům, vzpomínkám a nočním můrám. Tím je myšleno pracovat s potlačenými emocemi, práce s negativními myšlenkami, podvědomá práce, uzdravení trauma na hlubší podvědomé úrovní a podobně. S tímto ti pomůže koučink a terapie, nebo náš online kurz.

5. Komunikace a podpora

Je běžné cítit se po znásilnění a sexuálním útoku izolovaná a odpojená od ostatních. Možná budeš mít potřebu upustit od společenských aktivit i od svých blízkých. Je důležité zůstat ve spojení se životem a lidmi, kterým věříš a máš v nich plnou důvěru. Podpora blízkých je pro tvé uzdravení zásadní krok správným směrem. Pamatuj, že podpora neznamená, že musíš vždy a neustále mluvit a rozebírat, co se stalo, nebo nad tím přemýšlet a bavit se o tom. Bavit se a smát se s lidmi, kterým na tobě záleží a kterým plně důvěřuješ, může mít velmi pozitivní přínos a pomáhá to k uzdravení.

Samozřejmě pokud máš potřebu být sama, tak je to naprosto v pořádku. Dopřej si čas i samotu (jen po nezbytnou dobu), aby jsi se vnitřně vyrovnala s tím, co se stalo i se svými pocity. Pozor někdy se stavíme k těmto nepříjemným negativním zážitkům špatným směrem a snažíme se spíše od toho, co se stalo utíkat a uzavírat se plně do sebe. Neměla by jsi si se uzavírat do sebe a izolovat od okolního světa na delší dobu. Mohlo by to mít negativní vliv na tebe i tvou osobnost.

promluv si o tom co se stalo

Mluvit o znásilnění a hlavně o svých pocitech s druhými je velmi důležité, protože se nebudeš cítit tak osamělá a uleví se ti, ale také ti to pomůže se rychleji vyrovnat se svými pocity. Někdy nám může druhý člověk ukázat směr, který by jsme normálně neviděli. Někdy je důležité si vyslechnout názor od nezaujatého člověka, který nám může přinést objektivní úhel pohledu na čelo situaci.

Uzavřít se do sebe ať už z důvodu studu, ponížení nebo proto, že nechceš znovu zažívat bolest může být pro tebe destruktivní, protože tento druh izolace vede k potlačení. Když budeš o této události otevřeně mluvit budeš překvapená kolik jedinců má stejné, nebo podobné zkušenosti. Také se budeš cítit lépe, čím více budeš o této události mluvit, ale pozor vždy by mělo jít o osobu, které naprosto důvěřuješ, nebo odborná pomoc, která tě vyslechne a pomůže. V opačném případě by jsi se mohla setkat s nepochopením, výsměchem, ponížení, nebo jiné nevhodné reakce, která ještě celou situaci zhorší.

Neboj se vyhledat pomoc

Neboj se toho, že si řekneš o pomoc, nebo vyhledáš odbornou pomoc například terapeuta není nic za co by jsi se měla stydět. Je to naprosto normální a dokonce je to nezbytné. Někdy je problém najít vhodnou osobu, které se svěřit, nebo kde hledat podporu. Vždy se obrať jen na někoho komu plně důvěřuješ. Někoho kdo tě vyslechne a podpoří. Pokud nemáš nikoho, kdo by ti pomohl, nebo pokud nechceš pomoc od nikoho blízkého, tak zvaž, jestli se neobrátit na nás, nebo odbornou pomoc.

6. Odpuštění

Ano vím, že to může být velmi složité a dokonce se to může zdát nemožné odpustit člověku, který tě znásilnil. Možná se budeš bránit odpustit člověku, který ti velmi silně ublížil a způsobil bolest a trauma. Ale na druhé straně je to jedna z nejdůležitějších věcí, která ti pomůže se osvobodit od této velmi nepříjemné události a následně se ti uleví.

Není to lehké ani snadné, ale je to cesta k vnitřnímu uzdravení a osvobození se od všech těch nepříjemných pocitů, zlosti, vzteku, touhy po pomstě a mnoho dalšího. Pokud v sobě nosíme tyto pocity, tak tím neubližujeme člověku, který nám ublížil v tomto případě znásilnil, ale ubližujeme tím jen sami sobě. Odpuštění neznamená, že souhlasím s tím, co mi dotyčný člověk způsobil. Odpustit ani neznamená zapomenout. Odpuštění ani neznamená, že dovolíš, aby se stejná situace opakovala. U odpuštění nejde o člověka, který ti ublížil, ale o tebe. Odpouštíš kvůli sobě a také, aby jsi se mohl posunout dál a hlavně se vnitřně uzdravit.

Odpuštění znamená propustit a osvobodit se od všech sebezničujících a negativních myšlenek a pocitů jako jsou (zlost, hněv, pocitu viny, závist, žárlivost, nenávist, agrese, touha po pomstě, křivdy, bolest…) Odpuštění je také cesta, jak si přestat ničit život bolestivou minulostí a osvobodit se od ní. Pokud chceme žít šťastný, spokojený, zdravý život plný hojnosti a lásky, tak musíme uzdravit svou minulost, která nás ovlivňuje. Strom také nemůže být zdravý, pokud má shnilé, nebo suché kořeny.

Odpuštění je cesta k uzdravení traumat

Trauma a následky, které za sebou zanechává znásilnění prosakuje postupně do všech oblastí života jako jsou vztahy, sebevědomí a vlastní sebe-hodnota, zdraví, spokojenost a štěstí, ale také například práce a kariéra. Odpuštění je cesta, která ti pomůže uzdravit tvé vztahy, zdraví a tvůj život.

Nejde jen o to odpustit člověku, který se dopustil znásilnění, ale také odpustit sobě. Odpuštění sobě je možná ještě důležitější, protože člověk se tím osvobozuje od sebedestruktivních vzorů, emocí a programů. Mnohdy se lidé, kteří byli znásilnění cítí špinavě, poníženě, jsou naštvaní na sebe, že si něco takového nechali líbit a podobně. Odpuštění sobě samému ti pomůže se od tohoto oprostit a vnitřně se uzdravit.

Pro odpuštění neváhej využít naší vedené meditace níže, kterou pro vás připravila koučka a terapeutka Lenka Heczková. Tato meditace je vhodná na odpuštění člověku, který ti způsobil bolest a trauma, ale i sobě.

Další skvělá metoda pro odpuštění a obecně uzdravení minulosti je ho’oponopono. Jde o starodávnou havajskou techniku (rituál) léčení skrze odpuštění. Tato technika ti rovněž pomůže v odpuštění a uzdravení směrem k sobě, ale vůči člověku, který ti způsobil vnitřní bolest a trauma.

7. Čas pro sebe

Začni se věnovat sama sobě a udělej si každý den čas sama pro sebe. Dělej něco pro své duševní zdraví a duševní pohodu, začni pravidelně meditovat, cvičit jógu, čchi-kung, nebo jednoduše začni sportovat. Věnuj se sama sobě a svým koníčkům. Přijdeš na jiné myšlenky a budeš se cítit lépe.

Nebudeš tolik myslet na to, co se stalo a uděláš něco pro svoji duševní hygienu.

8. sebevědomí a sebeláska

Když někdo zažije něco jako sexuální napadení, tak to zatřese pořádně s jeho sebevědomím a najednou se takový člověk dívá na sebe jako na něco špinavého, nečistého a podobně. Je na čase s tímto přestat a změnit svůj úhel pohledu na sebe. Je na čase se začít milovat a přijímat taková jaká jsi, protože taková jsi úžasná a dokonalá. Buduj svou jedinečnost a sebe-hodnotu.

Všechno to začíná u sebelásky. Právě sebeláska a vztah k sobě je základ, protože všechny další vztahy jsou jen odrazem toho jaký vztah máš sama se sebou. Je potřeba si nastavit pevné vnitřní hranice, naučit se říkat ne, postavit se na první místo a milovat se i se svými nedostatky.

Náš online kurz cesta sebelásky ti pomůže se všemi zde zmíněnými kroky a ještě mnoho dalšího. Povedeme tě krok za krokem. Proto převezmi svůj život pod kontrolu a začni žít naplno, svobodně a uzdrav svůj život tady a teď.

Sebelaska-kurz
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

4 Komentářů
 1. Jana Fialová

  Dobrý den, má dnes 13ti letá dcera byla v 8 letech na dětském hřišti sexuálně obtěžována. Je to pět let a neustále se jí to vrací. Psychologové moc nepomohli. Myslím, že to má v sobě stále otevřené. Největší chyba asi byla, že jsme to nehlásily. Byla na tom tak špatně, že jsem ji nechtěla dál vystavovat stresu. Nedávno toho pachatele potkala a zase se v ní rozjel strach a asi úzkosti, protože jí je i zle fyzicky. Nevím, čím začít a jak ji pomoci. Sama medituji a včera jsem našla jednu úžasnou meditaci na strach, ale myslím, že to bude málo. Poradíte mi, prosím, kde začít řešit tento vážný problém??? Moc bych si přála, aby byla zase šťastné dítě. Děkuji.

  Odpovědět
 2. Michal Kolář

  dobrý den, ma prítelkyne byla sexualne obtezovana svym svagrem,který nasledne sexualne obtezoval i dalsi zeny ve svem okolí,vsechny mlcely az dotet,kdy tento znasil svou svagrovou.muzete nam poradity,kdo by se tohoto pripadu ujal???protoze to zatim vypada,ze pravnik z toho udela,ze sex mela dobrovolne,vse je zatim ve stadiu vysetrovani.dekuji

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Dobrý den Michale,

   Bohužel, co se týče vaší situace, musíte se obrátit na policii nebo najít jiného kvalifikovaného právníka, který vám může poskytnout právní radu a podporu. Naše oblast specializace se nezabývá právním poradenstvím, a proto vám v této věci nemůžeme pomoci.

   Co se týče vaší přítelkyně, rádi bychom vám nabídli podporu v oblasti psychického zdraví. Můžeme pomoci přítelkyni pracovat na řešení psychických problémů, které vznikly v důsledku traumatické události, jako je znásilnění. To zahrnuje práci s řízením stresu, zpracování a uzdravení traumatu, posílení sebevědomí, uvolnění potlačených emocí a pocitů, eliminaci negativních myšlenek a řešení duševních problémů spojených s traumatem. Pokud by vaše přítelkyně potřebovala naší pomoc v této oblasti, neváhejte se na nás obrátit.

   Přejeme vám hodně úspěchu při řešení této situace s pozdravem Jirka a Lenka. 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares