V tomto článku se podíváme na zrcadlení ve vztahu a odhalíme si také proč možná právě ty, potkáváš neustále ty stejné partnery, kteří ti způsobují ty stejné nebo podobné zranění.

Pochopíš, jak jsou si partneři pro sebe navzájem duchovními učiteli a proč právě vztahy slouží jako nejsilnější prostředek pro náš osobní růst.

Pochopením této ideologie zrcadlení a jeho uvědomění ti do života přinese neskutečnou příležitost pro tvůj osobní růst a změnu tvého života, která bude rozhodně trvalá.

Co je zrcadlení?

Na druhých vidíme chyby, slabosti a nedostatky snadno, ale před těmi svými raději zavíráme oči. Každý dokáže hodnotit druhé a hledat a nich chyby a nedostatky. Ale sami u sebe už posoudit své vlastní nedostatky, slabosti a chyby nedokážeme. Tedy aspoň ne upřímně a objektivně. Jednoduše nemáme správný nadhled vůči sobě a svému životu. Proto do hry vstupuje zrcadlení, které nám pomáhá ukázat naše vlastnosti, chyby, nedokonalosti, postoje, vzorce chování a myšlení… a to právě prostřednictvím nějaké situace, události, nebo někoho jiného.

Zrcadlení je nejlepší cestou k sebepoznání. Právě díky zrcadlení můžeme mnohem lépe porozumět sami sobě, odhalit své silné i slabé stránky, ale také své zranění a vnitřní bolesti, které chtějí být vyléčené. Jednoduše se více můžeme dozvědět sami o sobě a využít tyto zrcadla pro náš další růst a vnitřní rozvoj.

Vnější svět je zrcadlo, které nám vždy odráží náš vnitřní stav. To, co vidíme, slyšíme, prožíváme a děje se ve tvém vnějším světě, je reprezentace hlubší úrovně toho, co se děje někde ve tvém vnitřním světě.

Vnitřní stav mysli a jeho odraz

Zrcadlení je odraz našeho vědomí – našich podvědomých přesvědčení, myšlenek a postojů. Ať se ti to líbí, nebo ne, takto to prostě funguje. Život je zrcadlo, které ti ukazuje jaké jsou tvé vnitřní podvědomé přesvědčení a postoje. Pokud máš ve svém podvědomí uložený program, že opačnému pohlaví nelze věřit, jsou všichni stejní, podvádějí, tak jednoduše budeš do svého života přitahovat jen tento typ lidí, kteří tě budou jen využívat, podvádět, a chovat se s k tobě v souladu s tvým vnitřním podvědomým přesvědčením.

Pokud přetékáš láskou a vibruješ na frekvenci lásky, kterou odrážíš do vnějšího světa mezi ostatní, tak budeš potkávat lidi, kteří tuto lásku pociťují a jejich láska se odrazí zpět k tobě. Na druhou stranu pokud ve tvém vnitřním světě existuje disharmonie, agresivita a konflikt, pak musí dojít k nějakému konfliktu, negativní situaci i ve vnějším světě. Lidé se budou k tobě chovat a reagovat na tebe podle toho, jak se vnitřně cítíš, jaké máš postoje a podvědomé naprogramování.

„Svět je tvým zrcadlem a tvoje mysl je magnetem. To, co vnímáš v tomto světě, je do značné míry odrazem tvých vlastních postojů a přesvědčení.“ – Michael LeBeuf

Zrcadlení v praxi

Možná se divíš proč jsi ve vnějším světě viděl odrazy, které se na první pohled nezdají být v souladu s tvým vnitřním světem a tím, jak se opravdu vnitřně cítíš. Pravda o tom, kým jsi je v reflexi a ve tvé reakci na ní. Je důležité si uvědomit, že každý odraz, který se ti nelíbí, ukazuje na nerovnováhu ve tvém bytí z nějaké konkrétní situace z tvé minulosti.

Například někdo se k tobě může chovat vulgárně, nevhodně, nebo být agresivní i přesto, že jsi k němu neustále pozorný, hodný, ochotný a milující. Pokud budeš pátrat hlouběji a ptát se sebe, tak nakonec můžeš objevit, že jsi někde ve své minulosti zažil situaci, kdy tě někdo ponižoval, urážel, šikanoval, nebo cokoliv dalšího. Možná jsi tuto situaci už v minulosti léčil, ale nebyla plně uzdravená. Proto se ti neustále vrací toto zrcadlo od lidí, kteří se k tobě chovají tímto způsobem. Budou se takto k tobě chovat, dokud tuto situaci nepochopíš a hlavně neuzdravíš ve svém nitru.

„Svět je dokonalé zrcadlo. Vrací každému člověku skutečný odraz jeho vlastních myšlenek. Ovládni svou mysl, jinak bude vládnout ona tobě. “ – Buddha

Cesta zrcadlení = cesta vnitřní svobody a harmonie

Všichni jsme se inkarnovali zde na Zemi, aby jsme dosáhli jedné zásadní věci. Jsme zde, abychom překonali naše omezující víry, nezdravé závislosti – závislost na partnerovi, negativní pocity a pocity nedostatku, pocity, že jsme nemilovaní a nejsme hodni získat to, co chceme, být tím kým chceme a dělat to, co chceme.

Jsme zde, abychom v sobě našli ten nekonečný zdroj lásky a objevili v sobě to, že jsme nekonečné bytosti schopné projevit i ty nejzázračnější a nejniternější zážitky a jsme tvůrci své vlastní reality, kterou spoluvytváříme každým okamžikem, myšlenkou, pocitem, činem a rozhodnutím. Jsme zde také, abychom otevřeně a upřímně analyzovali a vylepšovali své já, abychom mohli růst k tomu slouží právě sebepoznání. Proto je více než důležité používat odraz (zrcadlení), který dostáváme zpět, jako vodítko k dosažení našeho nejvyššího osvíceného stavu vědomí. Tímto se stáváme lepší verzí sami sebe.

Jsme zde proto, abychom se učili, získávali informace, zkušenosti a mohli růst. Naše duše se zde inkarnovala, aby získala zkušenosti a mohla se plně rozvinout, expandovat a naplnit svůj neomezený potenciál. Právě zrcadlení je způsob jakým toho můžeme dosáhnout.

Všechny ty na první pohled negativní situace, zážitky a osoby v našem životě jsou zde proto, abychom mohli něco pochopit. Musíme pochopit, že v náš dřímá skrytá síla a neomezený potenciál. V každém z nás dřímá lev, který je uvězněný v kleci a čeká na osvobození. Ten klíč k jeho vysvobození máš ty. Je to tvoje volba nikdo jiný to za tebe nemůže udělat. My ti jen pomůžeme ukázat cestu, která vede k objevení klíče, který vypustí toho lva v tobě na svobodu. Pokud chceš objevit tuto cestu k vypuštění toho lva v tobě, tak se zaregistruj níže.

sebelaska-online-kurz

Zrcadlení ve vztahu

Celý princip zrcadlení ve vztahu spočívá v tom, že podvědomě hledáme u ostatních to, co v sobě musíme prožít, pochopit a uzdravit, abychom našli celistvost, rovnováhu a mohli jsme se vnitřně uzdravit. Ten, kdo je ve vztahu naproti nám, je zrcadlem skrze, které vidíme, na čem musíme pracovat a co musíme uzdravit. Zrcadlení je vstupním bodem pro záchranu vztahu, kde můžeme velice jednoduše zjistit, co nám ve vztahu nefunguje, kde je problém a na co se musíme zaměřit.

To je důvod, proč je z duchovního hlediska zbytečné snažit se změnit chování druhých. Pokud neuděláme změnu u sebe, tak se druhý člověk nezmění a bude se k nám chovat neustále stejně. To stejné platí, pokud neuděláme změnu u sebe (vnitřní změnu), tak budeme neustále potkávat stejné situace, osoby a zkoušky jako doposud. Je to jako marnost pokoušet se změnit svou polohu odrazu v zrcadle aniž by jsme změnili svou polohu před zrcadlem.

„Dokud nezměníme stav své mysli, budeme znovu a znovu vytvářet v podstatě stejný svět, se stejnými démony a stejně šílený.“ – Eckhart Tolle

Tvůj odraz je všude s tebou

Tajemství úspěšných vztahů je ve tvém zrcadle a jeho odraze, který vede k hlubšímu porozumění sobě samému. Tvé vztahy jsou odrazem toho, co cítíš sám k sobě. Pokud nejsi do sebe zamilovaný a nepřijímáš se, tak se tato energie projeví ve tvých vztazích a spojení s druhým lidmi. Pokud jsi v míru sám se sebou, miluješ se a přijímáš sebe takový jaký jsi, tak uvidíš přesně tento odraz ve svých vztazích. Jednoduše lidé tě budu mít rádi, budou si tě vážit a podobně.

Musíš si uvědomit, že se uvidíš všude kam půjdeš. Jde o pochopení, že svět je tvým zrcadlem. Musíš si být vědom svého odrazu ve tvých vztazích a naučit se s ním pracovat ve svůj prospěch. Využij tyto odrazy ke svému sebepoznání a růstu.

Pokud chceš změnit svět, společnost, druhé lidi, nebo cokoliv dalšího, tak prvně změň sám sebe. Staň se změnou, kterou chceš vidět ve svém životě. Pokud změníš sebe, své chování, myšlení, postoje, podvědomé programy, návyky a přístup, tak se změní energie, kterou vyzařuješ do světa. To se projeví změnou ve tvém životě. Budeš přitahovat k sobě nové pozitivní situace, lidí a příležitosti.

Takto funguje zákon přitažlivosti. Stejné a podobné frekvence, nebo chceš-li vibrace se k sobě přitahují.

Zrcadlení je něco, co už bylo mnohokrát vědecky prokázáno. Vědci a vědecké studie ukazují, že skutečně žijeme ve světě, kde všechno, co se nám děje je jen naším zrcadlem, kde vidíme odraz nás samotných ve své nejčistší skutečné a upřímné podobě.

Partner jako duchovní učitel – vztahy a minulost

Je dokázáno, že vztahy jsou pro nás tou absolutně nejdůležitější oblastí života. Navíc právě kvalita vztahu je nejdůležitější oblastí pro naše štěstí. Jinými slovy, pokud chceš být v životě šťastný, tak je potřeba zlepšit kvalitu svých vztahů. A nejlepší cestou je skrze sebelásku, proto neváhej využít našeho master online kurzu cesta sebelásky. Proto právě ty největší a nejbolestivější lekce a zrcadlení přichází skrze vztahy.

To, jak chápeme zrcadlení ve vztahu, je myšleno, že promítáme své podvědomé části nás samých do druhých osob v našem životě. Všechno to, co prožíváme ve vnějším světě, je jen obrazem našeho podvědomí. Všechny naše vztahy a jejich kvalita je jen odrazem vztahu, který máme sami se sebou. Proto nejdůležitější dovednost ne jen pro harmonii a kvalitu vztahu, ale i pro harmonii a kvalitu života je sebeláska a tvůj vztah k sobě. Musíš jednoduše přijmout sám sebe takového jaký jsi a to i se svými nedokonalostmi a temnými stránkami.

Skrze vztahy se můžeme stát lepší verzí sami sebe. Můžeme se právě díky zrcadlení ve vztahu vydat hlubokou cestou sebepoznání a růstu. Partner je pro nás duchovní učitel, který nám ukazuje, co nemáme v sobě zpracované. Právě vztahy a nejen ty partnerské nás učí velmi důležitým životním lekcím a zkušenostem jako je soucit, odpuštění, naučit se pracovat s emocemi, nebo mužskou a ženskou energií a další…

Naše temná stránka a vztahy

Ve vztahu se nám ukazuje (zrcadlí) naše nezpracovaná minulost, traumata, negativní postoje, vzorce myšlení a chování. Pokud si uvědomíme, že náš partner je zároveň pro nás duchovním učitelem, můžeme vyrůst a stát se lepší verzí sebe samého. Ve vztahu se vždy a vše dostane na světlo světa. Všechno to, co bylo skryto v naší temné hluboké propasti naší duše. Je to naše nezpracovaná minulost, emoce, traumata, negativní postoje, negativní vzorce myšlení a chování, programy v podvědomí vůči lásce, vztahům, opačnému pohlaví, sobě a mnoho dalšího. Je zcela na nás, jestli to využijeme pro svůj růst a uzdravíme tím sami sebe svůj život, své vztahy, nebo budeme zažívat neustále znova a znova stejné a podobné situace až do zblbnutí a trpět.

Právě díky zrcadlení ve vztahu můžeme rozpoznat své škodlivé a negativní postoje a programy chování a myšlení z minulosti. Mohou to být přejaté programy a postoje od našich rodičů, nebo bývalých partnerů. Proto si vždy podvědomě vybíráme partnery a partnerky podobné našim rodičům. Také když se podíváš na své bývalé partnery, tak určitě najdeš mnoho stejných, nebo podobných vlastností, programů a povahové rysy, které je všechny, nebo aspoň většinu z nich spojuje. V konečném důsledku to často bývá vzor jednoho z našich rodičů. Pro ženy otec a pro může matka.

Vztahy vytahují naši nezpracovanou minulost, ale i emoce napovrch. Partner nám pomáhá vytahovat naše vnitřní zranění, aby jsme si je mohli uvědomit a následně je zpracovat. Partneři ve vztahu jsou si navzájem duchovními učiteli a pomáhají jeden druhému s osobním růstem a vnitřní transformací.

Zrcadlení ve vztahu a odpuštění

Vztahy nás učí odpuštění. A právě díky odpuštění se zbavíme té vnitřní zátěže, která nám brání v prožívání štěstí, lásky a radosti plnými doušky. Odpuštění, je velmi důležitý proces, který uzdravuje naše vztahy, ale i celý náš život na všech úrovních a ve všech oblastech života. Zrcadlení a odpuštění je způsob, jak oživit vztah se svým partnerem a zažít hluboké spojení, harmonii, intimitu, důvěru, která se možná už vytratila.

Pokud už máš dost všech těch neúspěchů a chceš si začít vědomě vytvářet svoji vlastní realitu a život podle svých představ, tak máme pro tebe jedinečnou nabídku. Naučíš se, jak pracovat se zrcadlením, uzdravit svoji minulost, odpustit, odemknout svůj plný potenciál, zvýšit své sebevědomí, naučit se milovat a přijmout sám sebe takového jaký jsi a mnoho dalšího včetně práce s emocemi a myšlenkami na hlubší úrovni. Zaregistruj se níže.

Můžeš také využít naše vedené meditace pro hluboké odpuštění, kterou najdeš na našem youtube kanále. Tato meditace slouží pro odpuštění jak sobě, tak i ostatním. Nebo můžeš využít naší vedené meditace a techniky ho’oponopono. Tato metoda slouží k uzdravení minulosti, negativních programů, odpuštění a mnoho dalšího. Jednoduše je to metoda, která přináší svobodu.

Odkud tyto zrcadla pochází?

Mnoho lidí se mě vždy ptá, tak odkud tyto odrazy a zrcadla pochází? Zde je potřeba si uvědomit, jak funguje naše podvědomí. Podvědomí vzniká a utváří se od našeho narození do věku zhruba 6 až 7 let. To je velmi individuální u každého jedince. V této době všechno, co vidíme, slyšíme, se dostane do naší pozornosti a ukládá přímo rovnou do podvědomí. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, jak je dětství důležitou fázi pro náš vývoj a následující zbytek života.

Naše podvědomí v této fázi života funguje jako houba. Nasává všechny zkušenosti i programy o sobě, lásce, životu, penězích, společnosti a všem ostatním. Proto je tato fáze tak nesmírně důležitá a ovlivňuje náš život. Pokud se rodiče v této době hádají, říkají nám, jak jsme špatní, k ničemu, neschopní, nedostáváme od nich dostatek lásky, podpory, nehrají si a nevěnují se nám a podobně, tak nás to ovlivňuje na zbytek života. Následně si přitahujeme k sobě partnery, kteří jsou jen odrazem našich rodičů a těchto bolestí, aby jsme je pochopili a uzdravili.

Jsi připraven to změnit? Stačí se rozhodnout, protože změnu máš na dosah. Náš online kurz cesta sebelásky tě povede krok za krokem ke změně.

Sebelaska-kurz
0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares