V tomto článku se podíváme, jak překonat rozchod a to krok za krokem, ale také se podíváme, jak tomu předejít a pracovat na vztahu, aby k němu dojít nemuselo. Ukážeme si nejčastější příčiny rozchodu a jak se s nimi vypořádat.

Řekněme si, jaké jsou nejčastější chyby, které vedou k rozchodu. Ale také nejčastější chyby, které většina z nás dělá po rozchodu a způsobují nám emocionální zranění, které si sebou neseme do dalších vztahů a tím si je zbytečně komplikujeme.

Co je to rozchod

Rozchod je rozpad vztahu, nebo-li odloučení obou partnerů, kteří se rozhodli opustit partnerský, manželský, nebo milenecký vztah. K rozchodu se může uchýlit pouze jeden z partnerů, ale také často rozchod přichází z obou stran. Oba partneři už prostě cítí, že už spolu být nemohou a tak se rozchází. Rozchody vnímáme často tragicky a způsobují nám velmi negativní zkušenosti. Proto nezapomeň číst dále, protože se dozvíš, jak překonat rozchod a vypořádat se s emoční bolestí, důvody i příčiny rozchodu a také, jak se s někým rozejít a překonat celou tuto „negativní zkušenost“.

Projít rozchodem může být až neuvěřitelně těžké, složité a zdlouhavé. Nikdy nedovol, aby ti někdo nakukal, že to tak není, že se nic neděje, o nic nejde a podobně. To většinou vede ke zlehčení celé situace, potlačení emocí a zhoršení celého problému a někdy až ke zdravotním problémům. Každý rozchod je sám o sobě negativní zkušeností, traumatem, nebo bolestí a ta musí být uzdravena na nejhlubší rovině, jinak dojde k potlačení. Toto potlačení způsobí, že se tito démoni z hlubin naší duše budou vracet a způsobovat nám další zranění dokud nebudou zcela uzdravení.

Rozchod jako nový začátek a příležitost

Ano změna, která přichází z rozchodem může být děsivá, zvláště pokud jsi byl dlouho se svým partnerem. Ale dostat přes tuto negativní situaci je možné a s námi to zvládneš, protože tě provedeme celým procesem. Za každým koncem je nový začátek. Stejně tak je důležité si uvědomit, že když se jedny dveře zavřou, tak se jiné otevřou.

Teď možná vnímáš rozchod negativně a říkáš si, že tvůj život už nemá smysl, že je vše ztraceno a nemáš chuť dál pokračovat, nebo žít. Ale věř, že toto období pomine a nakonec se ohlédneš a uvědomíš si, že je to nejlepší, co se mohlo stát. Protože to z tebe udělá nového člověka, získáš zkušenosti, dozvíš se více sám o sobě a někam tě to posune. Otevřou se ti dveře k něčemu lepšímu, ale bez této zkušenosti by se to stát nemohlo. Každý se uzdraví z rozchodu svým vlastním tempem, takže se nestresuj tím, že ti to trvá dlouho, nebo že tvůj bývalý partner je už s tím srovnaný a ty ne.

Co je to tedy rozchod? Je to příležitost pro tvůj růst, příležitost se vnitřně uzdravit, poznat sám sebe, ukončit něco starého, nefunkčního a začít něco nového lepšího. Můžeš se stát lepší verzí sebe samého. Je to začátek cesty, která vede k něčemu většímu a hlubšímu. Teď to možná nevidíš, nechápeš, ale jednou to pochopíš a budeš za to vděčný. Proč jsem si tím tak jistý? I já si zažil několik bolestivých rozchodů a byl jsem na dně. Ale dnes jsem vděčný za tyto zkušenosti, protože jsme díky ním pochopil a dostal se tam, kde jsem dnes.

RozejÍt se nebo zůstat ve vztahu?

Lidé mají někdy pocit, že zůstat ve špatném (toxickém) nefunkčním vztahu je lepší než být sám. Často také setrvávají v nefunkčních vztazích, protože nechtějí narušit život svých dětí, bojí se samoty, finanční situace, nebo jde jen o zvyk a pohodlnost a mnoho dalšího. Jedná se o individuální svobodnou volbu, to znamená, že ty sám se musíš rozhodnout, jestli v takovém vztahu setrvat, nebo ho ukončit a rozejít se. Ale je zcela nepravděpodobné, že ty nebo kdokoli jiný bude šťastný, pokud bude atmosféra ve vztahu, rodině napjatá, negativní a toxická.

Vztahy a jejich kvalita, to znamená to, jak jsme spokojení ve svých vztazích, je tím absolutně nejdůležitějším pro naše osobní štěstí. Bylo publikováno mnoho vědeckých studií a byli zkoumání nejšťastnější lidé na světě a bylo u nich prokázáno, že kvalita vztahu byla číslo jedna pro jejich osobní štěstí. Jednoduše pokud chceš být v životě šťastný, tak je potřeba vytvářet harmonické a naplněné vztahy. Toho lze dosáhnout jedinou cestou a tou je vnitřní změna.

Rozchod nebo zdraví?

Další důležitou oblastí, která je přímo úměrná kvalitě našich vztahů je zdraví. Ve své terapeutické praxi jsem došel k mnoha zajímavým výsledkům. Ze všech více než 200 klientů, kteří se na mě obrátily, aby vyřešily své zdravotní problémy a nemoci jsme vždy řešily vztahy a konflikty ve vztahu. Za každým zdravotním problémem a nemocemi jsou vztahy. Je to dáno hlavně tím, že výchova

Už několikrát jsem řešil ve své praxi případy, kdy člověk žil v toxickém vztahu, který nedokázal ukončit a odejít. Tento člověk sám věděl, že vztah už nefunguje, je mrtvý, navíc je toxický a způsobuje mu určitou emoční bolest. Pokud takový člověk setrvává v takovém vztahu, tak jde sám proti sobě.

A co nám říká psychosomatika o tomto problému, kdy jde člověk sám proti sobě? Ano výsledkem může být autoimunní onemocnění. Autoimunní onemocnění znamená, že tělo jde samo proti sobě, napadá samo sebe. Pokud trpíme autoimunním onemocněním, tak někde v životě na nějaké úrovni jdeme sami proti sobě. Častým případem bývá, že člověk setrvává ve vztahu, kde už nechce být, který je toxický a podobně. Dalším případem je, že člověk setrvává v práci, která ho nebaví a nenaplňuje a tím jde sám proti sobě. Nebo také, když muž je v ženské energii a žena je v mužské energii. A takto bych mohl pokračovat dále.

Ve své praxi jsem už zažil několikrát u svých klientů, že řešili rakovinu, autoimunní onemocnění a jiné zdravotní problémy, které byli způsobeny těmito problémy.

Na druhou stranu existují také lidé, kteří neumějí, nebo neví, jak překonat rozchod a jak se vyrovnat s rozchodem a vnitřní bolestí, kterou způsobuje. Pokud dojde k potlačení vnitřní bolesti a negativních emocí, tak to může také přispět ke zdravotním problémům.

Rozchod nebo útěk?

Docela často se setkávám s tím, že někteří jedinci berou rozchod jako útěk. Jednoduše utíkají před partnerem, problémy a ve výsledku nakonec přijdou na to, že utíkají sami před sebou a svým odrazem, který se jím zrcadlí ve vztazích. Rozchod by neměl sloužit jako řešení problému, nebo útěk, ale naopak jako stimul k vnitřní změně, akcí a růstu.

Pokud je rozchod brán jen jako útěk od problému, nebo špatného partnera a nedojde k vnitřní změně a následnému uzdravení, tak budeme neustále znova a znova potkávat ty stejné, nebo podobné partnery, kteří nám budou nastavovat znova a znova ty stejné zrcadla. Ze začátku s jiným partnerem se vždy bude zdát všechno tak krásné, jiné a nádherné, ale věci se začnou znovu zhoršovat. Začnou přicházet problémy a konflikty opět a znova, dokud se hlouběji nepodíváš do sebe a neprozkoumáš své vzory myšlení a chování, postoje, návyky a přesvědčení, aby jsi pochopil, proč se znovu projevuje stejná situace. Následně jí můžeš vnitřně uzdravit a osvobodit se z této reality a začít si vytvářet harmonické láskyplné vztahy.

Vztahy a zrcadlení

Ve svém životě a svých vztazích jsem zjistil, že vztahy v životě jsou jako mnohostranná zrcadla, která odrážející ty skryté části nás samotných, které nevidíte. Náš partner v životě (člověk, kterému důvěřujeme a kterému se nejvíce otevíráme) je pro nás vždy duchovním učitelem a bude odrážet nejjasnější a nejtemnější aspekty skryté v nás. Svému životnímu partnerovi se vždy postupem času plně otevíráme a tím mu umožňuje odhalit tyto skryté podvědomé části nás samotných, abychom je mohli uzdravit, zažít obrovský duchovní růst a nakonec vstoupit do stavu seberealizace a dojít k plnému vnitřnímu uzdravení.

Kdykoli se tvůj vztah stane problémovým, náročným, nesnesitelným nebo skončí hádkami a nepřátelským vyvrcholením, je to proto, že oba nejste ochotní pochopit, přijmout a ocenit jednu z největších životních lekcí, která ti je v zrcadle předložena. Lekce je vždy o tom naučit se, co znamená být zdrojem bezpodmínečné lásky.

Když přijmete ochotu být jedineční, autentičtí, zranitelní a sdělíš svou nejhlubší a čistou pravdu se svým partnerem, rozpustí to závoje, které tě oslepují od poznání sebe jako neomezeného zdroje bezpodmínečné lásky. Duše zasahuje, aby nahradila potřebu ega mít pravdu a hlavně mít kontrolu (ovládat a manipulovat). Propojuješ se se svým zdrojem bezpodmínečné lásky a tím je srdce a dostáváš se do harmonie se svým vlastním bytím. A následně se vyladí a harmonizují i všechny tvé vztahy.

Vztahy a duchovní růst

Kdykoliv dojde k velkému konfliktu ve vztahu, rozchodu, nebo dočasnému odloučení, je to volání o pomoc, které obě duše potřebují pro uzdravení. Tango i jiné párové tance stejně jako každý vztah vždy vyžaduje dva a žádný boj nikdy není jen z jedné strany. Pokud jedna osoba nemůže, nebo nechce čelit svým problémům a zakrývá je alkoholem, drogami, rozptýlením nebo je stále zaměstnána a podobně, pak není z její strany ochotná růst. Pokud jeden z partnerů na sobě chce pracovat a druhý ne, pak je nutné zvážit jestli rozchod není řešením. Ale pokud na sobě oba partneři chtějí pracovat a myslí to vážně, tak k rozchodu ani dojít nemusí.

Je velmi těžké být sám se svou bolestí a vydat se cestou přes své vlastní stíny a démony k plnému uzdravení. Není to cesta pro každého. Život i vztahy se mohou zdát prázdné a nesmyslné, ale to ještě neznamená, že tomu tak musí být navždy. Všechny tyto na první pohled problémy nás něčemu učí a vedou nás k růstu, velkoleposti, propojení se se zdrojem a naplnění našeho plného vnitřního potenciálu. Důležité je se také příliš neztotožnit se svou bolestí a vyvarovat se něčemu čemu já říkám duchovní past. To znamená uvěřit mnoha negativním věcem o sobě, ostatních, nebo o životě. Například vytvoření určitého programu a víry jako všichni muži (ženy) jsou stejní, nevěrní, jde jim jen o vzhled, nebo o peníze, láska neexistuje, věrnost neexistuje a podobně. Tyto programy vytváří naši realitu a vedou k nešťastnému životu plného utrpení.

Jak zachránit vztah?

Toto je jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám od párů. Každý chce vědět, jak zachránit vztah, ale to není ta správná otázka. Správnou otázkou je, proč chceš nebo chcete vztah zachraňovat? A další ještě důležitější otázkou je, chce tvůj partner/partnerka něco dělat pro záchranu vztahu? Pokud ne a chceš to dělat jen ty a druhá polovina není ochotná něco změnit, udělat a pracovat na sobě i ve vztahu, pak záchrana vztahu nemá smysl.

Cesta ke svobodě

Toho všeho a ještě mnoho dalšího můžeš dosáhnout s naším online kurzem cesta sebelásky, který obsahuje videa, audionahrávky, vedené meditace materiály ke stažení, programování mysli, techniky, nástroje a další, které tě provedou krok za krokem ke tvé vnitřní transformací. Stačí se přihlásit níže a odstartuješ změnu… Tvůj život už nikdy nebude stejný jako doposud.

odpusteni-minulosti

Nejčastější důvody rozchodu

Rozchod může mít mnoho různých příčin a u každého páru to mohou být zcela jiné důvody. Ale pojďme se podívat na ty nejčastější příčiny rozchodu, které mohou za rozpad vztahu.

 • Nevěra
 • Nadměrná žárlivost
 • Chování (nezvládá emoce, agrese, arogance atd.)
 • Sex (neuspokojivý sexuální vztah, nenaplněně sexuální potřeby atd.)
 • Peníze, majetek a dluhy
 • Dětí (hlavně nechtěné děti jsou často důvodem k rozchodu)
 • Špatná komunikace
 • Rodina
 • Závislost
 • Nuda a stereotyp
 • Odlišné zájmy, sny a cíle
 • Odlišná představa o vztahu a lásce
 • Snaha změnit svého partnera, nebo ho kontrolovat a manipulace
 • Nízké sebevědomí
 • Násilí
 • Každý je jinde…

 

Příčiny rozchodu

Důvody k rozchodu mohou být různé a mohou se lišit pár od páru. Ale pojďme se podívat na ty nejčastější důvody rozchodu.

Komunikace

Ano špatná komunikace ve vztahu mezi partnery je tím naprosto nejrozšířenější problémem, ale také nejčastější důvody rozchodu. Každý konflikt ve vztahu je závislý na tom, jak umějí partneři komunikovat.

Každý člověk je jiný, má jiné návyky, zvyklosti, potřeby, touhy, ale také jiné myšlení, vzorce chování a jiné postoje na určitě věci. Proto je v první řadě důležité porozumět svému partnerovi a vědět, jak to či ono myslí, co by chtěl, nebo nechtěl a podobně. Proto je potřeba být ke svému partnerovi upřímný a otevřený. Každý z partnerů by měl otevřeně mluvit o svých pocitech.

Často si vytváříme domněnky, předsudky a myslíme si, že to či ono víme lépe než náš partner, ale ve skutečnosti vůbec nevíme, jak se cítí a hlavně proč se tak cítí a to vytváří zbytečné hádky a problémy. Komunikace je také základ pro sdílení radosti, zážitků, ale také nastavení určitých mantinelů, nebo hranic ve vztahu.

Asi nemusím zmiňovat onu slavnou větu většiny žen. Když se muž zeptá ženy, co se děje? Trápí tě něco? Co se stalo? Odpovědí je většinou to nic, neřeš to, nic mi není, to není tvá starost. Toto je příklad špatné komunikace, která vede k potlačení pocitů a následně se to projeví v daleko horší míře – hádkou, konfliktem, nebo někdy i dokonce rovnou rozchodem.

Problémy jsou od toho, aby se řešily, ale vztah je o dvou lidech a ne jen o jednom. Pro řešení problémů ve vztahu musejí být dva a základem takového řešení je správná komunikace.

Děti

Největší omyl v partnerství je ten, že v rozpadlém vztahu zůstáváme z důvodu dětí. Chceme, aby měli úplnou rodinu a tak zůstaneme. Těžko si uvědomíme, že tohle je hodně velká chyba. Děti prostě cítí, že něco není v pořádku mezi rodiči. Rodiče se k sobě mít nebudou, budou se často hádat, nebudou moc trávit spolu čas. Dítě si odnáší z rodiny vzorce chování a navíc na dítě má tak toxický prostor zásadní vliv i na jeho zdraví.

Děti jsou také jednou z nejčastějších příčin rozchodu. To je způsobeno hlavně faktem, že s příchodem dítěte se všechno mění. Partneři přestávají mít tolik času na sebe, nejsou už tak svobodní jako doposud, přichází zodpovědnost a to často může mít negativní vliv na vztah. A to může vést k hádkám, konfliktům ve vztahu a někdy i k rozchodu.

Nevěra

Dalším důvodem pro rozchod může být nevěra. Nevěra je v dnešní společnosti čím dál více častější. A bohužel její podíl na rozpadu vztahu se neustále zvyšuje. Pokud dojde na nevěru tak tím velmi, ale opravdu velmi utrpí důvěra a ta je ve vztahu velmi důležitá. Pokud člověk ve vztahu přijde o důvěru, tak nastává velký problém a často vede k rozchodu. Samozřejmě důvěru partnera lze získat zpět, ale je nesmírně dlouhá a náročná cesta, ale není pro každého.

Také je třeba říct, že pro každého je hranice nevěry někde jinde. Někomu bude vadit líbání a jinému ne. Někdo bude brát jako nevěru koukání na porno, nebo nevinné flirtování na sociálních sítích. Zatímco jinému toto vůbec nebude vadit. A tím se také dostáváme k dalšímu problému, který často vede k rozchodu a tím je žárlivost. O žárlivosti máme článek zde na blogu, kde je celá problematika vysvětlena včetně řešení.

Hádky

Špatná komunikace je často to, co předchází konfliktu a hádkám ve vztahu. Hádky nejsou nic neobvyklého ve vztahu. A dokonce jsou i velmi důležité, ale pokud jejich četnost, nebo míra přesahuje určité meze, tak to naznačuje na určité hlubší problémy ve vztahu, které je potřeba včas řešit. Časté hádky jsou také velmi častým důvodem rozpadu vztahu. Ale o hádkách jsme se už bavili v minulosti v jednom našem článku, kde je všechno rozebrané.

Finanční problémy

Toto je také velmi důležité téma a důvod proč se poměrně velká část párů rozchází. Peníze mohou být někdy velkou překážkou ve vztahu. Možná si zjistil, že tvá partnerka vyhazuje peníze za nějaké nepotřebné líčidla, kabelky, boty a další nesmyslné věci, které vytváří iluzi štěstí. Nebo možná máš pocit, že tvůj přítel nedokáže finančně zajistit rodinu, jeho cíle v oblasti práce a peněz jsou velmi nízké, nebo žádné nemá.

Někdy mohou ve vztahu vzniknout finanční problémy jako například dluhy, které mohou vyústit v různé konflikty a hádky. To vše může vyvrcholit i v rozchod.

Nuda stereotyp – každý je někde jinde

Další důvody a příčiny rozchodu mohou být spojené se stereotypem. Pamatuješ si na začátku svého vztahu, jak jsi pořád plánoval nějaké akce, výlety a neustále bylo nějaké vzrušení. Ale možná teď po několika letech je toto vzrušení pryč, vytratila se ze vztahu spontánnost a celý vztah tak nějak zevšedněl a je to nuda.

Na vztahu je potřeba pracovat a starat se o něj jako o zahradu. Pokud se o zahradu budeme dobře starat, porostou na ní krásné květiny a úroda, ale pokud se o ní nebudeme starat, tak tam poroste jen plevel. A stejné je to se vztahem. Kolik energie, úsilí a času do vztahu vložíš tolik se také vrátí zpět.

Někdy se také stává, že po několika letech vztahu chce každý něco jiného. Člověk se mění a vyvíjí. Možná oba ve vztahu najednou budou chtít něco jiného, mít jiné cíle, jiné názory a přestanou si rozumět a spolu rezonovat. Pak může být řešením rozchod.

Čekat na partnera že se změní

Jediný koho můžeš změnit jsi ty sám. Myslíš si, že když spolu jste již pár let, že se pořád stále nějak změní? A proč by se vlastně měl měnit? Co na tomto partnerovi nechceš přijmout? Co se ti na něm nelíbí? Většinou se nám něco zrcadlí. Co se nám na svém partnerovi tak příčí, že to nedokážeš v sobě vstřebat? Je to opravdu velký důvod k rozchodu? Jsi si vědom, že tvůj další partner může mít taky chybu, kterou nedokážeš přijmout? Většinou to poukazuje na to, že my sami nejsme ochotní přijmout sami sebe, takový, jací skutečně jsme. Vyzkoušej cvičení, kdy budeš pravidelně přijímat svého partnera takového, jaký skutečně je. Začni ho vychvalovat třeba jen na papíře. Čím tě dnes obohatil? Čím ti dnes udělal radost? Co na něm obdivuješ? A takhle dále můžeme s otázkami pokračovat.

Tvůj partner se nikdy nezmění. Pokud chceš dosáhnout změny, tak se musíš změnit ty sám, Musíš změnit své reakce, postoje, chování, myšlení, uzdravit svou minulost, odpustit, změnit své návyky, přenastavit své podvědomé víry a programy včetně vzorců myšlení a chování. Pokud dojde u tebe k vnitřní změně, tak se následně změní i tvůj partner a jeho chování i jeho přístup k tobě. Pokud ti jde o změnu tvého partnera, tak je důležité pochopit zrcadlení ve vztahu a začít ho využívat pro své vlastní sebepoznání a osobní růst.

Byl to ten pravý

Přestaň být zaslepený vůči tomu, že si říkáš – ten člověk je prostě ten pravý. Každý bude v určitý moment pro tebe zrovna ten pravý. Nemůžeš říct, že je někdo ten pravý na celý život. Každý se nějakým způsobem pořád vyvíjíme, mění se naše názory, vnitřní hodnoty, cíle i životní cesta a neustále se rozvíjíme. Nikdo nedokáže říct, jak to bude za deset let. Možná budeš mít úplně jiné koníčky, budeš chtít najednou žít úplně jinak. A tvůj partner by třeba chtěl rodinu a ty v tu chvíli určitě ne. Je to prostě součást cesty. Pamatuj, v určité chvíli to bude vždycky ten pravý. Život je ale změna, nikdy nezůstává nic stejné.

Více o tomto tématu najdeš ve videu níže, kde je toto téma rozebrané krok za krokem.

Jak získat zpátky svého ex partnera/ku

Pokud jsi zažil rozchod a chceš vědět jak získat zpět ex partnera, nebo partnerku, tak video níže je přímo pro tebe jako dělané. Najdeš tam návod, jak toho dosáhnout krok po kroku a hlavně na tebe čeká velmi důležité uvědomění.

Kdy je čas na rozchod

Co když ten druhý již nemá zájem jakkoliv na vztahu pracovat? Je hezké, že máš zájem zachránit vztah ty, ale pokud je to tomu druhému lhostejné a nechce se mu na vztahu pracovat, pak těžko něco zachráníš ze své strany ty. Bohužel akorát ztrácíš svůj drahocenný čas nad někým, kdo o to absolutně vůbec nestojí. Ale hlavně přicházíš o energii, protože ten druhý tě o ní bude okrádat. Ty chceš růst pracovat na sobě i na vztahu, ale ten druhý ne a bude ti v tom bránit, stahovat tě dolů a tebe to bude negativně ovlivňovat a vytvářet konflikty.

V tomto případě je určitě dobré zvážit, jestli není lepší se rozejít. Rozhodně doporučuji si pustit video výše, pokud jsi ho ještě neviděl, protože přesně tomuto tématu se ve videu věnují.

Dlouhodobá nevěra

Jestliže někdo má dlouhodobého milence/milenku pak už není asi moc co zachraňovat. Už se ztratila důvěra a ta se v těchto případech těžko buduje zpátky. Dost často se stává, že nevěrný člověk zůstane s partnerem z lítosti nebo kvůli tomu, aby děti měli rodinu. Ale to je špatně. Umíš si představit, jaký to bude mít na vás oba vliv a co zdravotní problémy? Dost často to končí i rakovinou. Nemůžeš žít v takovém prostředí. Stojí ti to za to? Být s partnerem, který tě již několikrát zklamal, který si tě vůbec neváží? Nezalepuj něco, co už bylo tisíckrát slepené. Ty si zasloužíš něco lepšího. Ty si zasloužíš skutečnou lásku od skutečného muže.

Partneři spolu nechtějí spolupracovat na vztahu

O vztah se musí pečovat a budovat ho neustále. O každý vztah budeš muset pečovat, jinak po chvilce uhasne každý vztah, když se tomu nebudeš aktivně věnovat. A to si prosím zapamatuj. Pokud se nebudeš o něco pečlivě starat, brzy se ti to pokazí nebo to zahyne. Nenech umřít svůj vztah.

Pamatuješ jaké to bylo na začátku vašeho vztahu? Měli jste oba velice aktivní zájem o to, pracovat na svém vztahu. Pečovali jste jeden o druhého. Bylo tam místo pro úctu, vzájemný respekt, pravidelné doteky i sex, úžasné pravidelné rande kdy se zajímáte jeden o druhého. Pozorně toho druhého posloucháme a tajně ho obdivujeme. Po rande ses cítila vždy naplněně a šťastně. Z takového rande jsi pak mohla čerpat celý den. A kde jste dnes? Máte pravidelně rande se vší úctou a respektem? Rande, kde se navzájem posloucháte? Posloucháte vůbec doopravdy sami sebe navzájem? Máte o vztah zájem oba dva? Přijde ti, že do vztahu dáváš jen ty a ten druhý skoro vůbec? Dokážete spolu komunikovat?

Vztah je o dvou lidech ne jen o jednom

Otázkou je, jestli chce na vztahu pracovat i ten druhý. Pokud ne, bohužel dříve nebo později tento vztah umře. Vztahy jsou pro nás důležité. Jsou skvělým učitelem a můžeme ve vztahu neskutečně těžit. Já a Jirka – my dva když se spojíme a spolupracujeme, všechno nám jde. Dokážeme se totiž sladit a obohacovat tak vnější svět tím naším nejlepším způsobem, který právě umíme. Pokud vztah klape, dokážete obohacovat i vnější svět. Váš vztah může mít na vnější svět neskutečný vliv. A když přidáváte do vnějšího světa hodnotu, tak se to k vám všechno vrací mnohonásobně.

Pokud máte tedy takový vztah, vaše děti můžou vyrůstat v úžasném prostředí. A nezapomeň, že děti si všechny vzorce rodiny a partnerského vztahu berou sebou až do dospělosti. Pokud je tedy druhý partner násilnický a dítě v tom bude vyrůstat. Pak s velkou pravděpodobností bude ve svém vztahu násilnický taky a nebo bude obětí násilí. Není to hra. Pokud budeš vytrvávat ve vztahu, který ničí tebe a tvé okolí, bude to mít neskutečné následky. Jak po zdravotní stránce, štěstí, psychicky tak i po vzorcích budoucí generace.

Partner pořád lže

Není nic horšího když vám téměř v kuse lže osoba, kterou milujete a záleží vám na ní. Chceš žít celý život ve lži? Pokud necháváme druhou osobu, aby nám opakovaně lhala, měli by jsme se podívat na své sebevědomí. Člověk se zdravým sebevědomím si tyto věci nenechá líbit. Má nastavené zdravé hranice. Takový partner k tobě nemá vůbec žádnou úctu. Opravdu chceš žít do konce svého života s takovým partnerem?

Stále se dáváte dohromady a pak zase rozcházíte

Pořád to nějak navzájem slepujete, ale uvnitř cítíte, že už je stejně konec. Zkoušíte to znovu a znovu. A stejně nic. Nemáte ani pořádné důvody být spolu. Děláte z toho pomalu hru na kočku a myš. Ujasněte si, proč se pořád rozcházíte a důvody, proč se zase dáváte dohromady. Většinou za tím je jen pouhá závislost, nebo zvyk. A závislost na partnerovi není pravá láska. Pokud máme závislost, měli by jsme začít řešit svou sebelásku. Sebeláska je klíčem ke všemu, harmonii ve vztahu, štěstí a spokojenosti v životě. Protože být závislý na druhých není v pořádku. Není to ani pro tvůj život, štěstí a ani tvé zdraví vůbec dobré.

Měla jsem takový vztah. Kdy jsme se pořád dávaly s bývalým partnerem dohromady. Byla v tom pouze závislost. Báli jsme se být sami, bála jsem se žít sama. Takový vztah je hodně deprimující a nešťastný. Po čase byl ten vztah tak toxický, že jsem potřebovala urychleně pryč. Skončilo to s psychickými problémy. Za jeden rok jsem to ale zvládla. Dala jsem se dohromady a teď mám super vztah, který prosperuje. Chci tě inspirovat, že i pro tebe bude úžasná budoucnost. Nemusíš být ve vztahu, kde jen převážně trpíš. Usekni své závislosti lano a vydej se na své dobrodružství.

Štěstí

Jediný kdo tě může udělat šťastným jsi jen ty sám. Častěji ale své štěstí svěřujeme do rukou druhých. Druzí lidé nás ale dlouhodobě udělat šťastné nemohou. Neví, co opravdu chceme, co očekáváme, jaký ve skutečnosti chceme život, co nás doopravdy baví. To my víme jen my sami. Štěstí je jen návyk, který lze vypěstovat. Štěstí je vnitřní stav mysli a pokud usiluješ o to být šťastný, tak si přečti náš článek, jak být šťastný.

Pokud chceš být šťastný, musíš pracovat sám na sobě. Musíš si své štěstí vybudovat uvnitř sebe. A když to uděláš, začneš obklopovat druhé svou bezpodmínečnou láskou. Bude se ti vracet mnoho zpět. Budeš žít šťastnější a radostnější život.

Závislý na alkoholu a drogách

Jestliže tvůj partner užívá dlouhodobě návykové látky a neustále ti slibuje, že to bylo naposled, pak je čas na rozchod. Opět a zase je tady problém s pohodlností a s celkovým nezdravým sebevědomím. Tito lidé nám akorát zrcadlí to, že nemáme správně nastavené hranice a tak zkouší a zkouší znovu a znovu.

Nezasloužíš si snad něco jiného? Chceš žít celý život s tímto člověkem, který nejspíše nepřestane? Představ si, že tak žiješ celý svůj život. Co cítíš? Jestli cítíš negace, proč by jsi v tomto vztahu tedy strávil další čas? Je čas na odchod a najít si lepšího partnera. Ale pozor! Je třeba zpracovat partnerské vzorce chování. Protože s velkou pravděpodobností si najdeme stejného partnera. Určitě znáš tento příběh, který smyšleně uvedu: Můj otec byl alkoholik a můj bývalý i nynější partner je taky alkoholik. A nebo rčení: Všichni muži jsou stejní. Vždy si totiž přitahujeme partnera, který má určitý vzor. Pokud chceš tomuhle předejít a nebo narušit to, co se ti dokola stále děje tak využij náš online kurz, který ti s tímto pomůže.

Partner je násilnický

Pokud tě partner již několikrát zbil a nijak nechce ani tuto situaci řešit kdy ty jsi oběť a on násilník, pak není nic lepšího než odejít. Takový partner nám zase ukazuje, že nemáme nastavené správně hranice a necháme si toho líbit až příliš. Tito lidé taky rádi ze začátku vztahu zkouší pomalu srážet tvé sebevědomí, aby tě zlomily a ty se začala cítit bezmocně. Aby jsi potom přijala fakt, že bez něj nejsi nic. Že bez něj nic nedokážeš, že se sama neuživíš. Což je vše samozřejmě jen pouhá lež.

Většinou je to zrcadlo z našeho dětství, kdy jsi mohla v dětství vidět nebo zažít násilí u rodičů, u sebe, nebo u sourozenců. Možná jsi byl, nebo byla v dětství šikanovaná a podobně. Co v takovém případě dělat? Prober to upřímně se svým partnerem když jste oba v klidu. Řekni mu, jak se cítíš, jak se ti to nelíbí. Řekni mu to upřímně. Pokud cítíš, že by chtěl spolupracovat, nabídni mu profesionální pomoc od odborníků. Jestliže o to nestojí, naplánuj si tajně svůj odchod a už se k takovému člověku nikdy nevracej.

Co je ale důležité říci – musíš si tento prožitek v sobě zpracovat. Proč? Protože potkáš zase podobného partnera, který ti bude dělat zase to samé. A co to znamená zpracovat to v sobě? Odpustit, začít se milovat, zvýšit si sebevědomí, nastavit své hodnoty a hranice, zpracovat svoje vzpomínky, přerušit vzory myšlení a chování a s nimi spojené návyky a samozřejmě reakce. A nakonec i podvědomé víry a přesvědčení, které tě limituje a poškozuje tvé vztahy.

Pohodlnost a strach

Většinou nechceme rozchod, protože máme strach z nových věcí. Znovu stavět něco od začátku. Raději by jsme trpěli než se otevřeli něčemu novému. Mít jeden zdroj příjmů, platit celý nájem nebo hypotéku, mít daleko větší starosti. To je to, do čeho se nám určitě nechce. Zdá se ti, že je opravdu těžké v dnešní době žít sám. Ale vždycky existuje spoustu možností. Třeba spolubydlení, které se stává čím dál populárnější. Není vhodné se držet vztahu jen protože máme zajištěno… Budeme v tom vztahu trpět a můžeme onemocnět. Budeme nešťastní, vystresovaní, bezmocní a může se brzy dostavit nemoc.

Možná oblafneš svou mysl, ale své tělo určitě ne. Každá buňka ve tvém těle, bude vědět v jakém prostoru žiješ a bude reagovat na tvé vnitřní pocity a myšlenky a podle toho se začnou i chovat. Já si z takové pohodlnosti odnesla zdravotní a psychické problémy. Koneckonců takový strach, že to nezvládneš, je jen iluze. Iluze, která tě drží od štěstí v neštěstí.

Proč je rozchod to nejlepší co se ti mohlo stát

Co když je rozchod právě to nejlepší, co tě mohlo potkat? Rozchod se děje vždy tam, kde už dva lidé spolu nerezonují. Už ve vztahu není prostor pro společné vytváření. Každý už najednou chce něco jiného, jsou zcela někde jinde a jejich cesty se už rozešli, přestali společně růst a přestávají si rozumět… Nebo nechtějí řešit problémy a růst.

Kdysi jsem rozchod vnímala jako něco nejhoršího a velmi bolestivého. Dnes se na to dívám úplně jinak. Je to nová příležitost změnit svůj život, postoje, myšlení, chování, vyrůst a najít si k sobě nového partnera, který bude s tebou více rezonovat. Já si našla Jirku, který se mnou velmi rezonoval a rezonuje. Máme společného spoustu věcí jako názory, životní vize a cíle, stejnou úroveň myšlení a vědomí, stejné hodnoty, zájmy a to je určitě ten důvod proč nám to tak dobře klape.

Pojďme se tedy podívat na to, proč je rozchod to nejlepší, co se ti mohlo stát:

 

 • Zjistíš, co ve vztahu již nechceš
 • Poznáš jaké jsou předběžné fáze vztahů
 • Budeš ve výběru partnera daleko pozornější
 • Budeš vědět, jakému typu se přesně vyhnout
 • Skvělá příležitost převrátit svůj život naruby a odstartovat změnu
 • Můžeš se zaměřit 100% na sebe
 • Nemusíš už řešit ty stejné problémy s novým partnerem, které jsi měl se svým bývalým partnerem
 • Nikdo ti do ničeho nebude mluvit
 • Můžeš se více dozvědět o sobě (sebepoznání)

Co když to ty nechceš ukončit

Nesmířil ses s ukončením vašeho vztahu? Zamysli se pořádně nad tím, proč vztah nechceš ukončit. Je v tom strach z neznáma? Nebo strach ze samoty? Pohodlnost? Nebo snad závislost? Byla ve vztahu vášeň? Vzrušení? Byl vztah pozitivní a plný radosti? Je to kvůli financím? Jak ses cítil ve vašem vztahu? Proč to nechceš ukončit? Jaké jsou opravdové důvody? Měli jste něco společného? Proč se tohoto vztahu držíš jako klíště?

Zamysli se. Dost často si myslíme, že důvodem je láska. Ale vesměs za tím stojí strach. Nemůžeš donutit vztah, který je už dávno mrtvý, aby byl znovu naživu. Mnohokrát se stává, že se partneři dají zpět dohromady, ale netrvá dlouho a oni si konečně uvědomí, že vztah už nežije a nebude už nikdy žít, tak jako před tím. Poté se lidé rádi rozejdou a bez bolesti, protože si uvědomí, jak toxický vztah to již byl. A navíc si hned užívají doušky svobody jakou najednou mají.

Podle vědecké studie z roku 2008 se lidé zotavili daleko dříve než si mysleli. Výsledky ukazují na obecný fenomén člověka – špatně předpovídáme strach z emočních událostí. Netrvá to tak dlouho, jak si myslíme. Testujícím to trvalo cca 10 týdnů na místo předvídaných 20 týdnů. Cítit emoční bolest 10 týdnů je daleko lehčí, než cítit neštěstí celý život. A na našem štěstí záleží nejvíce.

Na co si dát pozor

Pozor na to ať si znovu nepřitáhneš stejného, nebo podobného partnera. Častokrát si neuvědomujeme, že když se rozejdeme s partnerem s velkou pravděpodobností si najdeme stejného, nebo podobného partnera. A opět jde u zrcadlení a vztahů. Tady záleží hlavně na třech věcech, na které je potřeba dát si pozor:

Na jaké frekvenci jsi ty

Když se po rozchodu posuneš dopředu tzn. třeba změna stravy, nové koníčky, více relaxace, jiné okolí, změna myšlení, práce na sobě, tak tím změníš svou frekvenci a začneš přitahovat partnera, který rezonuje s tvojí novou frekvenci. Měníš svůj prostor a tím měníš i typ lidí, který přitahuješ. Pokud budeme chodit na party a hledat tam partnera, který chodí po horách, pravděpodobně pohoříme. Takového partnera najdeme spíše na horách, v kempu, na turistických akcích. Často si to lidé neuvědomují. Chtějí určitého partnera, ale hledají tam, kde ho určitě nenajdou.

Pokud se posuneme spíše dozadu – třeba každý víkend alkoholová party, drogy. Je jasné, že s velkou pravděpodobností přitáhneme podobné lidi i partnera.

Jaké vzorce ve svém podvědomí uchováváš

Jsou to stále opakující se příběhy: Všechny ženy jsou nevěrné, stejné, zlatokopky atd. Každý chlap myslí jen na sebe, jde mu jen o jedno. Můj otec pije a můj přítel teď taky. Když jsem byla dítě, byla jsem svědkem domácího násilí a teď se mi to děje v partnerství. A spousta dalších takových příběhů. Jsou to určité vzorce, které jsme si utvářeli hlavně v dětství v období do 6 až 7 let. Tam se učíme o vztazích a přebíráme programy, které se ukládají přímo do podvědomí. Jak se chová otec k matce a naopak. Co rodiče berou jako lásku, jakou energii zanechávají v prostoru, jak řeší, nebo neřeší problémy a mnoho dalšího.

Minulost

Držíš v sobě zášť vůči svým rodičům? Nebo bývalým partnerům? Já osobně jsem dost dlouho držel nenávist vůči pár svým bývalým partnerkám a pořád jsem potkával stejný typ ženy znovu a znovu. To vše trvalo tak dlouho, dokud jsem neodpustil a to jak jím, tak i sobě a neuzdravil v sobě minulost. Minulost je klíčem pro tvojí lepší budoucnost. Pokud nemá strom zdravé kořeny, tak nemůže mít krásnou zdravou korunu a postupně umírá. A to stejné platí i v životě pokud neuzdravíme své kořeny – minulost, tak nemůžeme vytvořit budoucnost plnou lásky, radosti a štěstí.

odpusteni-minulosti

Jak zvládnout rozchod

Nyní se pojďme podívat krok za krokem na to, jak zvládnout rozchod. Většina lidí si po rozchodu nedokáží připustit a plně prožít své negativní pocity a vnitřní bolest. Často se snaží od nich utíkat, skrývat je, předstírat, že se nic neděje a podobně. Toto vede k potlačení vnitřní bolesti a dalších negativních emocí do propasti naší duše, kde vznikají z těchto potlačených emocí démoni. Tito vnitřní démoni, chtějí být uzdravení a osvobození, proto se neustále vracejí a zraňují nás, aby jsme si je uvědomili a vnitřně se uzdravili.

Ještě větší problém nastává, když se člověk po rozchodu rozhodně utíkat od svých negativních pocitů a vnitřní bolesti k různým závislostem jako je alkohol, drogy a podobně. Nejen, že tím tuto bolest a emoce potlačuje, ale také si tímto ničí fyzické i duševní zdraví. A koneckonců se také může velmi lehce stát závislým na drogách nebo na alkoholu.

1. Truchlení

První krok, jak překonat rozchod je dopřát si čas na truchlení.

Rozchod nebo rozvod může být jedním z nejvíce stresujících a emocionálních zážitků v životě. Bez ohledu na důvod rozchodu a je absolutně jedno jestli jsi to chtěl nebo ne, tak rozpad vztahu může obrátit celý tvůj život vzhůru nohama a vyvolat všechny druhy bolestivých emocí.

I když vztah možná delší dobu byl toxický, tak rozvod nebo rozchod může být nesmírně bolestivý, protože představuje ztrátu nejen partnerství (manželství), ale také ztrátu snů, životního směru, určitě stability a závazků, který jsi sdílel se svým partnerem. Romantické vztahy začínají u vzrušení s nadějí na budoucnost. Ale když vztah selže, zažíváme hluboké zklamání, stres, zármutek a zlomené srdce.

Rozchod a nejistota

Rozchod i rozvod tě zavede na nezmapované území. Všechno, co jsi znal je najednou narušeno – tvoje rutina a povinnosti, tvůj domov, tvé vztahy s rodinou, dětmi, přáteli a dokonce i tvá identita. Rozchod také přináší nejistotu ohledně budoucnosti to může vést ke vzniku úzkostí, deprese a dalších psychických problémů. Nejistota jaký bude život bez tvého partnera? Najdeš si někoho jiného? Skončíš sám? Tyto otázky se často mohou zdát horší než setrvat v nešťastném vztahu.

Tato bolest, narušení a nejistota znamená, že zotavení z rozchodu nebo rozvodu může být dosti obtížné a může to nějakou dobu trvat. Proto je důležité nezapomínat, že tuto obtížnou zkušenost můžeš překonat a pokračovat na své cestě v růstu.

Uvědom si, že je v pořádku mít různé negativní pocity. Je normální cítit se smutně, naštvaně, vyčerpaně, frustrovaně a zmateně a dokonce tyto pocity mohou být intenzivní. Můžeš také pociťovat úzkost z budoucnosti.

Neboj se dát si pauzu. Dej si svolení cítit tyto negativní pocity a po určitou dobu fungovat řekněme v ústraní, pokud to tak cítíš. Možná nebudeš schopný být ve své práci tak produktivní, nebo se o ostatní postarat přesně tak, jak jsi byl zvyklí (například děti). Jednoduše věnuj čas sobě a svému uzdravení, objevení svého pravého já, truchlení, vyjádření svých pocitů, přehodnocení svého života i svých vnitřních hodnot, začni sportovat, starat se o sebe atd. Získej zpět svou moc a ztracenou energii.

truchlení a ztráta vztahu

Smutek je přirozenou reakcí na jakoukoliv ztrátu a v tomto případě rozpad nebo rozvod vztahu, který zahrnuje hned několik ztrát:

 • Ztráta blízkého člověka, kterému důvěřujeme, zážitku a sdílení zkušeností (všeho hezkého ve vztahu).
 • Ztráta podpory ať už finanční, sociální nebo emocionální.
 • Ztráta nadějí, plánů a snů (což může být někdy ještě bolestivější než ztráta samotné osoby).

Prožít bolest z těchto ztrát může být náročné, složité a děsivé. Můžeš mít strach ze svých emocí, že budou příliš silné na to, aby jsi je snesl. Někdy můžeš mít pocit , že tato vnitřní bolest a negativní emoce nikdy neodezní, že už nikdy nebudeš šťastný a navždy uvízneš v temném místě svého života. Pamatuj, že truchlení je pro proces uzdravení zásadní a velmi důležitý. Bolest a žal je přesně to, co ti pomůže opustit starý vztah a jít dál. A bez ohledu na to, jak silný je tvůj žal a bolest, nebude to trvat věčně. Je třeba si tím projít.

2. dej prostor svým emocím – cesta jak se vyrovnat s rozchodem

Nebojuj se svými city a pocity. Je normální po rozchodu cítit mnoho negativních emocí – jako je hněv, zášť, smutek, úlevu, strach, zmatek a další. Je důležité tyto pocity identifikovat, přijmout a plně je prožít. I když tyto emoce budou často bolestivé, pokus o jejich potlačení, nebo ignorování pouze prodlouží proces truchlení. A také to může vést ke vzniku zdravotních problémů a nemocí, které budou způsobovat právě tyto potlačené pocity.

Tato fáze rozchodu je velmi důležitá, protože pokud v sobě toto trauma, negativní emoce, vnitřní bolest nezpracuješ, tak dojde k potlačení a to se může později projevit zdravotními problémy. Navíc budeš neustále potkávat stejné, podobné partnery, kteří ti budou způsobovat stejné nebo podobné zranění dokud se vnitřně neuzdravíš. Vztahy jsou jen zrcadly nás samotných.

Emoce

Přijmi tuto vnitřní bolest, kterou právě teď vnímáš. Neignoruj jí, ani se nesnaž od ní utíkat, nebo jí potlačovat. Vypiš se z toho. Začni psát, co máš na srdci, jak se cítíš, medituj, protože meditace je skvělý způsob, jak pracovat se svou myslí ať už jde o negativní pocity, nebo myšlenky a náš kompletní průvodce ti s tím pomůže, jdi si ven zasportovat, vybreč se z toho. Určitě to v sobě za žádnou cenu nedus a nepotlačuj. Dusit v sobě emoce není pro tvé tělo vůbec zdravé.

Pokud máš problém zvládat své emoce a také se chceš zbavit škodlivých vzorců chování a myšlení, které poškozují tvé vztahy i tvůj život, tak máme pro tebe online kurz. Online kurz cesta sebelásky tě povede krok za krokem ke změně a vnitřní transformací. Naučíš se, jak odpustit sobě i druhým. Jak uzdravit své vnitřní dítě, ženu i muže. Jak uzdravit minulost a zbavit se negativních programů o sobě, opačném pohlaví a do hloubky uzdravit vztahy se svými bývalými partnery i rodiči. Jednoduše ti pomůže získat tvé ztracené sebevědomí, přijmout samu sebe takovou jaká jsi a návody, jak překonat rozchod. Součástí online kurzu cesta sebelásky je více než 20 nahrávek a 130 videí včetně materiálů ke stažení a členství v naší komunitě a mnoho dalšího.

odpusteni-minulosti

3. Tvé reakce ovlivní tvůj výsledek – rozchod jako příležitost

Jednoduchá rovnice života nám říká U + R = V. Událost + reakce = výsledek. Rozchod je událost, která se stala a nyní je na tobě jakou si vybereš reakci a ta ovlivní výsledkem tvůj budoucí život. Můžeš se litovat, zlobit se na svého bývalého partnera, obviňovat ho a podobně, ale toto ti nijak nepomůže. Nikam tě to neposune a budeš o to déle prožívat svou bolest. Navíc se stavíš do role oběti a odevzdáváš svou moc a energii.

Můžeš si ale zvolit zcela jinou reakci. A to takovou, že rozchod vezmeš jako skvělou příležitost pro růst. Přijmeš zodpovědnost za svůj podíl viny na rozpadu vztahu, následně se z toho poučíš a někam tě to posune. Využiješ tyto cenné zkušenosti pro tvou vnitřní transformací. Například budeš pracovat na svém sebe-přijetí a zvýšíš si sebevědomí, tím uzdravíš svůj vztah k sobě. Každá z těchto reakcí bude mít zcela odlišný výsledek a volba je jen na tobě.

Rozchod může být příležitost k novému lepšímu životu, nebo k utrpení. Žádná situace, problém ani překážka stejně jako rozchod není negativní, ale záleží z jaké strany se na ní díváme a jaký k ní zaujmeme postoj.

Doporučuji si pustit video níže, kde najdeš tuto metodu a způsob, jak ji aplikovat na problémy a překážky. Jak naplno využít zákon přitažlivosti a nechytit se do pasti. Protože každý problém i překážka včetně rozchodu je pro tebe jen možnost pro růst, jak se stát lepší verzí sebe samého.

4. Přijmi zodpovědnost a vezmi si zpět svou moc

Za každým rozpadem vztahu stojí oba partneři, Nikdy není chyba jen na jedné straně. Proto převezmi zodpovědnost za svoji polovinu vztahu a přestaň obviňovat svého partnera. Využij tyto cenné zkušenosti pro tvůj následný růst.

Nezapomeň to čemu věnujeme pozornost to bude růst a setrvávat v naší realitě. Pokud po rozchodu řešíme, myslíme, mluvíme o svém bývalém partnerovi, tak tím to celé zhoršujeme. Budeme na něj myslet dále a dále se trápit a mučit v myšlenkách. Toto není cesta, jak překonat rozchod, proto se musíme od něj odpoutat a tom se dozvíš v následujících krocích.

Přijetí a nový začátek

Přijmi to, že přišel rozchod. Uvědom si proč je to pro tebe dobré. Jaké výhody ti to přináší? Klidně si to někde napiš. Jak by jsi chtěl teď žít? Jaké jsou tvé sny? Uvědom si, že rozchod je taky pro tebe skvělá příležitost k tomu, žít úplně jinak. S velkou pravděpodobností s lepším partnerem.

5. Odpuštění cesta jak překonat rozchod

Odpuštění nám přináší svobodu a získáváme zpět své štěstí i svou moc. Odpustit lidem, kteří nám ublížili je velice uzdravující proces pro naše vztahy, zdraví i celý náš život. Tím, že těmto lidem odpustíš, bereš své štěstí i svou moc zpět do svých rukou a získáš zpět svou kontrolu nad životem. To stejné platí i pro rozchod, protože ten hněv, který jsi měl, nebo máš, nemá vliv na tvého bývalého partnera, ale má vliv na tebe. Všechny ty pocity křivdy, ublížení, touha po pomstě, nenávist, vztek a další emoce ubližují tobě a ne jemu. Přestaň nechávat tuto osobu skrze tyto negativní emoce k ní, žít ve tvé mysli. Pokud po rozchodu neustále řešíš svého bývalého partnera, tak mu věnuješ pozornost a to čemu věnuješ pozornost to roste a bude nadále setrvávat ve tvé realitě.

Odpuštění je o zpracování a transformování bolesti do moudrosti, přijetí, soucitu a hlavně do otevření svého srdce, které potřebuje být uzdraveno. Po rozchodu je nutné a nezbytné uzdravit své srdce a plně ho otevřít, protože jinak se uzavíráme lásce. Uzavření srdce vede k ještě větším komplikacím ve vztahu a při jejím navazování. Odpustit svému partnerovi, ale nezapomeň také i sobě odpustit. Pro tyto účely lze použít vedenou meditaci pro hluboké odpuštění níže.

Další způsob a metoda, jak můžeš odpustit sobě, ale i svému partnerovi je ho’oponoponoMůžeš také použít i naši vedené meditace ho oponopono níže. V popisu videa a hlavně v našem článku o této technice najdeš základní informace, jak s touto metodou pracovat..

6. Čas na sebe jako způsob jak se vyrovnat s rozchodem

Najednou je tady tolik času. Co s ním? Dělej konečně to, co jsi vždycky chtěl. Začni se o sebe více starat, hýčkej se. Dopřávej si spoustu zábavy, investuj do svého vzdělání, vyzkoušej něco nového. Investuj do sebe svým časem, vzdělávej se, pečuj o sebe. Věnuj se v této chvíli svým koníčkům o to více. Nebo si najdi úplně nový koníček. Najdi si něco, u čeho můžeš vypnout svou hlavu. Začni sportovat, protože tím uděláš něco pro sebe své tělo, vyplaví se hormony jako je endorfin, který sebou nese pocity štěstí a duševní pohody. Ale také u sportu zapomeneš na starosti, problémy a bývalý vztah. Prostě vypneš hlavu.

Je čas postavit sám sebe na první místo. Začni trávit více času se svými přáteli, nebo si najdi nové přátelé. Jedna vědecká studie ukazuje, že budování sociálních vazeb a spojení se svými blízkými nám pomáhá pro vytváření duševní pohody překonání rozchodu a dalších konfliktů.

7. Jeď na dovolenou nebo někam na výlet – jak zvládnout rozchod

Nejlepší je odjet někam pryč a dát si to v sobě všechno dohromady. Dost lidí si toto chválí. Hodně záleží, za jakým účelem chceš cestovat. Pokud je to jen kvůli tomu, aby jsi unikl svým emocím, tak je to špatně. Svým emocím se neschovávej a hlavně je v sobě nedus. Pokud budeš v sobě dusit emoce, brzy onemocníš. Oslabuješ tím akorát své tělo. Tvůj účel cesty by mělo být sebepoznání, hledání smyslu života, poznat nové lidi a kulturu…

Někomu pomáhá se zabalit po rozchodu a jet někam do přírody, kde tráví čas sám se sebou. Tím si mnoho lidí dokáže vyčistit svou hlavu, přehodnotit své hodnoty i svůj život. Je to taková cesta sebepoznání, která ti předá mnoho užitečných informací ke tvé vnitřní transformací. Navíc příroda léčí a ne jen fyzicky, ale léčí i tvou duši. Jen se s ní stačí propojit.

8. Smazat kontakt na svého ex?

Možná jste si oba řekli, že zůstanete přáteli. Přátelství po rozchodu může být časem velmi skvělé, ale klíčový je zde čas. Jen velmi málo bývalých partnerů dokáže okamžitě provést bezproblémový přechod ze vztahu do přátelství (a pokud si myslíte, že by jste toto dokázali, podívejte se prvně na to, co se stane, když jeden z vás začne chodit s někým novým). Někdy v tom může být i práce, nebo podnikání a pak je třeba to řešit trochu jinak.

V den, kdy začne tvůj bývalý partner zveřejňovat své fotografie s jinými ženami, tak může vzniknout problém. Mohou se dostavit nepříjemné pocity nevolnosti, vzteku a zrady. Tvá bolest a zrada se vrátí zpět a bude ještě intenzivnější. Místo toho, si svého bývalého partnera smaž, nebo zablokuj na sociálních sítích jako je facebook, instagram a dalších, smaž si jeho telefonní číslo z mobilu, aby jsi neměla nutkání ho kontaktovat.

Navázat přátelství po rozchodu je možné, ale jen za určitých předpokladů. Je nutné, aby oba překonali své negativní emoce a uzdravili svou vnitřní bolest. Aby odpustili, jak sobě, tak i tomu druhému. A samozřejmě s tím také musí oba souhlasit, že se spolu chtějí bavit. Důležité v tomto přátelství je nic si navzájem nevyčítat a respektovat toho druhého.

9. Ze své bolesti udělej užitek

Dost často lidi po rozchodu udělají něco úžasného. Vezmou svou bolest z rozchodu a udělají si z toho palivo pro změnu. Existuje tolik lidí, kteří se například skrz rozchod procvičily k soutěžím v kulturistice a fitness. Dost lidí zhublo, změnilo stravu. Vydaly o to více síly do své kariéry. Tato nahromaděná bolest má spoustu energie, kterou lze transformovat k užitečnějším věcem.

Vázat se do jiného vztahu?

Tato varianta se moc nedoporučuje. Ale já nevidím důvod proč ne. Tohle doporučuji pouze ale těm, kteří si již mentálně zpracovali svého bývalého partnera a bývalý vztah. Určitě ale nehledej hned náhradu. Dej si prostor, odpočiň si. Pokud někoho najdeš a zamiluješ se, klidně to zkus znovu. Do ničeho se ale nenuť. Ale na druhou stranu si také nic nezakazuj. Já jsem poznala Jirku a zakazovala jsem si nový vztah. Protože přeci jsem čerstvě po rozchodu. A víš co? Ještě, že mi to Jirka rozmluvil. Dnes mám vztah, který mi dává do života spoustu darů, příležitostí, naplnění, štěstí. Díky našemu vztahu dáváme dary i ostatním lidem.

Jak se rozejít

1. Vážné rozhodnutí

Opravdu se chceš rozejít? Máš k tomu opravdu závažné důvody? Nejde vztah ještě nějakým způsobem zachránit? Pokud cítíš, že je to opravdu definitivní, tak jsi na správné cestě.

Ale pozor rozchod by neměl být, jako řešení útěku od problémů. Svým problémům, svému odrazu, který se zrcadlí skrze vztahy nelze nikdy utéct.

2. Promluv si s partnerem v klidu

Nerozcházej se s partnerem v hádce a ani v zápalu svých emocí. Neskončí to dobře. Je dobré odhadnout správný moment, kdy je to vhodné říci. Nedoporučují se rozcházet formou SMS, nebo jinou online formou.

3. Řekni své Já…

Je dobré říci, co doopravdy cítíš ty. Příklad: Já jsem nešťastná… Já nechci to samé v životě co ty… Mám pocit, že v našem vztahu… Myslím, že v našem vztahu nefunguje… Musíme být na prvním místě, aby všechny naše oblasti života fungovali správně.

4. Domluva

Pokud spolu máte bydlení, děti, nějaké závazky tak se vzájemně domluvte, jak si to rozdělíte a jak to bude fungovat po rozchodu.

Sebelaska-kurz
4 Komentářů
 1. Jaroslav

  Díky moc, aktuálně si procházím složitým obdobím, kdy jsme s partnerem 15 let a zde je shrnuto vše, co k tomu vedlo a jak z toho ven.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Jaroslave, děkuji moc za zpětnou vazbu a jsem rád, že ti článek pomohl s podzravem Jirka:)

   Odpovědět
 2. Michal

  Musím uznat že je tady toho dost, ale něco tady chybí.. Co když jeden stejný jak druhá, kteří si s nikým lépe nesedli. Každý z jiné strany ČR.. A od počátku čímsi k sobě tlačeni, já nikoho nehledal, ona taky ne.. Na tak nejméně pravděpodobném místě. Zkrátka je naprosto vyloučena jakákoli náhoda. Proto by zde měla být část, kde dva lidi k sobě dá, něco nad námi. Za 5 min. 12 před důsledky kterých se stále obávám, zmíněné v článku. Navíc já jsem velmi vybíravý, neznám nikoho na takové úrovni vědomí a se stejnými názory postoji i cílem. Tady je fakt celkem dost, vysvětleno. To co mi došlo za posledních pár dní mi nedošlo za celý život. Hold docílil jsem svobodného štěstí, náležitě si ho užíval, jenže najednou byl nesplnitelný požadavek splněn.. tolik přísných kritérií a splněno.. Něco co se doposud nestalo. :D:D Je neuvěřitelné co to už teď semnou dělá. To co jsem považoval za překážky, to teď nějak nejde vidět jak je malé. Jelikož jsem dostal takovou motivaci a energii jako nikdy, doslova sílu.. A mým úkolem je teď tady jejímu potomku zajistit nápravu, alespoň spokojený život. Je zvláštní, že pro něj i umřu bude-li to nutné. Vůbec mi nevadí, že není moje. Uvědomil jsem si nejen to všechno okolo ní, ale i okolo sebe o čem jsem neměl tušení. Jsme výhra oba pro sebe. Myslel jsem že nejdřív že ona pro mě.. Postupně mi ale docházelo, že pro své dítě i pro sebe, nemohla najít nikoho lepšího a uvědomil jsem si tak i své kvality a svou cenu. Jen mi to trochu bere dech. 😀

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Michale, v tomto článku je opravdu vše důležité a to, co tobě chybí, je něco, co se nazývá pravděpodobně dvojplamen a doporučuji si přečíst náš článek s našim příběhem o dvojplamenech zde: https://cestarelaxace.cz/dvojplameny/ Možná právě zde najdeš odpovědí na tvé otázky a to, co prožíváš. Kdyby něco, neváhej se nám ozvat emailem a můžeme se domluvit například dna konzultaci a pomůžeme ti to pochopit a nasměřovat, jak s tím pracovat. Měj se hezký s přejeme mnoho štěstí a úspěchu na tvé další cestě s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares