V tomto článku si rozebereme důsledně všechny příčiny úzkosti a úzkostných poruch, které jsou zodpovědné za rozvoj a vznik této kategorie duševních problémů. Podíváme se na psychologické příčiny, ale také na ty fyziologické, se kterými ti žádný terapeut ani psycholog nepomůže.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Představím ti můj osobní osobní model úzkosti Jiřího Čapovce, který jsem vytvořil a zpracoval. Pomůže ti odhalit některé z mnoha psychologických příčin úzkosti, které jsou spojeny zejména se strachem. Mimo to s tebou budu sdílet poznatky a zkušenosti ze své celostní praxe v oblasti duševního zdraví a léčby duševních poruch. Proto nezapomeň číst až do konce.

Příčiny úzkosti a úzkostných poruch

Úzkosti a úzkostné poruchy nejsou rozvinuty nebo způsobený jediným faktorem, ale kombinací více různých faktorů. Existují dvě skupiny, do kterých se dělí příčiny úzkosti – psychologické příčiny a fyziologické příčiny. Obě jsou spolu velice úzce propojené a je potřeba na ně pohlížet jako na komplexní celek. Proto nejlépe funguje celostní přístup, který praktikujeme vždy, aby se dosáhlo, co nejlepších – trvalých výsledků a uzdravení.

Úzkost je obecně nejrozšířenější duševní poruchou vůbec. To znamená, že nejvíce lidí, trpí úzkostí a úzkostnými stavy. Na druhém místě je deprese. Doporučujeme náš článek, jak se zbavit deprese krok za krokem. Ale dobrou zprávou je, že úzkost je jedna z nejsnadněji léčitelných duševních poruch. Výsledky jsou vidět v průměru už za pár týdnů (2 až 3 týdny). V některých případech naši klienti dosáhli zmírnění úzkosti o 60% – 80% už za pouhý týden.

PSychologické příčiny úzkosti

Psychologické příčiny úzkosti jsou ve velké míře spíše povrchovými příčinami. Naproti tomu fyziologické příčiny jsou hlubší příčiny, které působí jako významný katalyzátor příčin psychologických. Jinými slovy to znamená, že pokud má člověk problém ve své fyziologii (hormony, biochemie mozku, nervový systém a další), tak se psychologické faktory jako je stres, strach, trauma, negativní myšlenky a negativní pocity vystupňují do té míry, že mohou u člověka působit značné problémy (úzkost, panická porucha a další).

Strach může přecházet v úzkost a vystupňovat až v panickou poruchu (panickou ataku). Negativní myšlenky se mohou stát vysoce otravnými, vtíravými až obsedantními – obsese, kdy se jich nedokážeme zbavit. Stres v tomto stavu může být několika násobně intenzivnější a hlavně dlouhodobý, kdy se ho opět nelze tak jednoduše zbavit. To lze často poznat tak, že nás stresují situace, které nás v minulosti nestresovali vůbec nebo jen minimálně. Nebo nás stresují daleko více než dříve, jsem neustále ve stresu (téměř nonstop, jsme podráždění atd.) Traumata mohou získat nový rozměr, kdy se nám promítají do fyzické roviny a způsobují nám somatické projevy, mohou nám také způsobovat flashbacky, noční můry a další problémy. Může také vzniknou problém s nespavostí, kdy se nám hůř usíná, budíme se, nebo nespíme vůbec. Dále se také můžeme cítit unaveni ať děláme, co děláme.

Jaké jsou tedy psychologické příčiny úzkosti:

 • Trauma (šikana, zneužívání, znásilnění, autonehoda, nevěra, rozchod, rozvod, úmrtí blízké osoby, zlomené srdce a další…)
 • Dlouhodobý chronický stres (práce, osobní život, vztahová a rodinná situace, finance, zdraví a mnoho dalšího…)
 • Strach (strach ze smrti, nemoci, samoty, opuštění, budoucnosti, nových věcí a další…)
 • Podvědomí a vychová (podvědomé programy, víry a přesvědčení, vzorce myšlení, chování a návyky, které jsme přejali od svých rodičů a obecně vychová)
 • Emoční necitlivost a otupělost – Emoční otupělost, necitlivost a potlačené emoce jsou spojené často se vznikem a rozvojem somatických poruch, ale také úzkosti, deprese a dalších duševních poruch.
 • Negativní vtíravé a obsedantní myšlenky – Tyto myšlenky mohou být vysoce otravné a vtíravé a nakonec se s nimi můžeme začít ztotožňovat a vytvořit si k nim negativní pocity, které se mohou rozvinout v úzkost.
 • Alkohol, drogy a návykové látky – To může například způsobit rozšíření stavu vědomí, kdy se nám mohou otevřít traumata z minulosti. Dále také narušit rovnováhu neurotransmiteru a dalších hormonů a tím narušit správnou hormonální rovnováhu a biochemii mozku.
 • Nízké sebevědomí a přecitlivělost – Tady nemůžeme mluvit přímo o příčině, ale spíše o faktorech, které mohou výrazně přispět k rozvoji a vzniku úzkosti, úzkostných poruch, ale i dalších duševních poruch. Nízké sebevědomí může být součástí příčiny i následků úzkosti nebo dalších duševních poruch.

Pokud je úzkost spojená jen s psychologickými příčinami, lze ji vyřešit poměrně snadno – pomocí dechových technik a metod, meditace, relaxace a relaxačních metod, odpuštění a terapie. Bohužel daleko častěji je úzkost spojený hlavně s fyziologickými příčinami, kde je potřeba celostního přístupu. Pokud je úzkost spojená s fyziologickými příčinami, tak často dechové metody, meditace, terapie, relaxace nefungují, nebo fungují jen na dočasnou úlevu, ale nikoliv na trvalé uzdravení.

Proto využij našeho celostního online kurzu harmonie život, který už pomohl stovkám našich klientů k trvalému uzdravení z úzkosti a úzkostných poruch.

duchovni-priciny-nemoci

Model úzkosti Jiřího Čapovce

Model úzkosti Jiřího Čapovce jsem vytvořil a zpracoval na základě své celostní koučovací a terapeutické praxe. Začal jsem si všímat u svých klientů, kteří řešili problémy s úzkostí stejných rysů a velmi podobných scénářů. Začal jsem tyto výsledky analyzovat a došel k zajímavému odhalení. Existují 4 oblasti života (4 kvadranty), se kterými jsou spojeny konkrétní strachy. Každý kvadrant (oblast života) má své specifické řešení a strategii, která vede k trvalému uzdravení. Tento model úzkosti lze aplikovat na 95% populace, u zbylých 5% populace jsou zdroje strachu velmi různorodé a atypické.

POZOR model úzkosti to pomůže odhalit část příčiny tvých problémů, ale k trvalému uzdravení je potřeba jít mnohem hlouběji, proto je důležité to propojit s celostním přístupem. Tento můj osobní model úzkosti pomůže identifikovat příčiny – zdroje strachu a následně vytvořit strategii a nalézt řešení na cestu k uzdravení.

model-uzkosti-jiriho-capovce

Fyziologické příčiny úzkosti

Fyziologické příčiny úzkosti jsou ty, na které nepomáhá meditace, dechové techniky, relaxace, odpuštění, terapie a léky. Respektive pomáhají jen snížit příznaky samotné úzkosti a úzkostných poruch, ale neřeší příčiny a vedou jen k dočasné úlevě, ale nikoliv trvalému uzdravení. Proto je nutné vše propojit s celostním přístupem, aby došlo k trvalému uzdravení.

Máme stovky až tisíce klientů, kteří se uzdravili z úzkosti, deprese i s potenciálně nevyléčitelných diagnóz jako je – ADHD, derealizace, OCD obsedantně kompulzivní porucha a další… Pokud se chceš k nim přidat, neváhej využít našeho celostního online programu harmonie života.

Fyziologické příčiny úzkosti jsou:

 • Hormony – Nenavážené hormony a hormonální nerovnováha je také spojena s rozvojem a vznikem duševních poruch. Zejména jde o neurotransmitery (hormony štěstí) jako jsou serotonin, dopamin, endorfiny, oxytocin a další.
 • Biochemie mozku – Samozřejmě na hormony navazuje i špatná biochemie mozku, která je spojena s problémy v oblasti hormonů, ale také centrálního nervového sytému, chronického stresu, špatné stravy, nekvalitního životního stylu a mnoha dalších faktorů.
 • Nervový systém – Zatížení nervového systému je velice častý problém, který může způsobit, že centrální nervový systém funguje v sympatiku (stresovém režimu), kdy jsou více aktivní nadledvinky a do těla se vyplavují stresové hormony (kortizol a adrenalin). To může způsobovat chronický stres a mnoho dalších problémů.
 • Okysličování – Špatné okysličování těla i mozku a nedostatek kyslíku je také jeden z hlavních problémů, který vede k rozvoji a vzniku nejen úzkosti a úzkostných poruch, ale také dalších zdravotních problémů.
 • Trávení – V dnešní společnosti je u mnoha lidí problém, kdy jejich trvání nefunguje správně a to je také hlavní důvod, proč změna stravy nemusí fungovat. Mnoho lidí změní svůj životní styl a začnou se stravovat zdravě a přesto to na nich nejde vidět a neuzdravují se. Problém je v tom, že jejich trávení nefunguje správně a je potřeba ho správně nastartovat.
 • Životní styl a strava – Nekvalitní a špatný životní styl, stres, sedavé životní styl, nekvalitní a špatná strava, špatné dýchání, nedostatek vitaminu D a pobytu na sluníčku, pitný režim, kvalita spánku, dostatek pohybu a mnoho dalšího má obrovský vliv na rozvoj a vznik duševních poruch i úzkosti a úzkostných stavů.
 • Syndrom propustného střeva – Další problém, který vzniká nefungujícím a špatným trávením, špatnou stravou, stresem a nekvalitním životním stylem. Tento problém je spojený s chronickými problémy, autoimunitním onemocněním, záněty, alergiemi a intolerancemi.
 • Fyziologický a oxidační stres – Ano i fyziologicky a oxidační stres je spojen s rozvojem vznikem úzkosti a dalších duševních poruch.
 • Virové a bakteriální infekce – Zejména jde streptokoka, stafylokoka, mononukleózu, boreliózu, menigitidu, encefalitidu a další virové bakteriální infekce, které mohou způsobovat celou řadu duševních poruch – úzkost a obecně úzkostné stavy, OCD obsedantně kompulzivní porucha, ADHD, derealizace, depersonalizace, bipolární porucha, deprese a další.
 • Léky a zdravotní problémy – Několik zdravotních problémů může způsobit úzkost. U některých lidí se například objeví úzkost jako vedlejší účinek léků, které užívají, nebo kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Zatímco tvůj lék nebo zdravotní stav nemusí přímo způsobit úzkost, tvůj způsob (plán) léčby může vést ke změnám životního stylu, které vyvolávají úzkostné pocity.
 • A další…

 

priciny-uzkostnych-poruch
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

4 Komentářů
 1. Jaroslava

  Děkuji za krásný článek

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Jaroslavo, děkujeme za zpětnou vazbu a jsme rádi, že vám se článek pomohl a také, že se vám líbí. Kdyby jste měla problém, dotaz, nebo by jste chtěla své problémy řešit, neváhejte se na nás obrazit a my vám s radostí pomuzeme. přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět
 2. Aneta

  Jirko, moc krásně napsaný článek. Člověk si myslí, že to všechno zvládne sám, vyrovnat se stresem, úzkostí a nástrahami života, ale bohužel tam často ztroskotá. Nikdo nás nenaučil, jak zvládat těžkosti života, vyrovnat se se stresem, úzkostí, jak správně regulovat své emoce. Děkuji moc za tvůj online kurz, kde všechno do sebe správně zapadlo a já jsem vyřešila své letité problémy. Tento článek jen ukazuje, jak je úzkost zákeřná a jak hluboko mohou sahat její příčiny. Bohužel, jak říkáš v kurzu nejčastější chyba, je myslet si, že to člověk zvládne sám. Děkuji a přeji hodně inspirace a tvoření v další fázi tvého vývoje 🙂

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Anet, děkuji moc za zpětnou vazbu a jsem moc rád, že se ti článek líbí. Máš pravdu naprosto souhlasím s tím, že většina si myslí, že to zvládne sama, ale nemají proto vhodné nástroje, informace, metody, strategie, techniky, které je nikde a nikdo nenaučil, proto to bohužel nezvládnou a potřebují pomoc. V tomto článku jsou jen některé příčiny úzkosti a hlavně zde chybí to hlavní – propojení, které vede ke komplexní strategii a hlavně vede k těm hlavním fyziologickým a psychologickým příčinám a komplexnímu sytému, který vše zjednodušuje a vede k trvalému uzdravení. Jsem rád, že se ti kurz líbí a moc děkuji a také přeji hodně štěstí a úspěchů v další nové fázi tvého života měj se hezký s pozdravem Jirka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares