V tomto článku se podíváme, jak obsedantně kompulzivní porucha ovlivňuje tvůj život i zdraví a jaké jsou její příznaky, příčiny a léčba krok za krokem. Budu s tebou sdílet mé poznatky z celostní praxe a způsoby, jak se zbavit OCD.

Jsme první a zároveň jediná Česká společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Budu s tebou sdílet své poznatky a zkušenosti ze své celostní terapeutické a koučovací praxe z oblasti duševního zdraví a léčby duševních poruch, které pomáhají mnoha mým klientům a rozhodně pomohou i tobě. Budeme s tebou sdílet i příběhy našich plně uzdravených klientů z OCD. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co je obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je úzkostná porucha, která se vyznačuje vzorem nechtěných myšlenek a strachů (obsesí), které tě vedou k opakujícímu se chování (kompulzím). Tyto posedlosti a nutkání narušují každodenní činnosti a způsobují značné utrpení a problémy v různých oblastech života.

Lidé žijící s OCD obvykle zažívají posedlosti nebo opakující se nežádoucí myšlenky, které vyvolávají extrémní nutkání opakovat určité chování. Poté z tohoto vystupují nutkáním (kompulze), aby pomohli zmírnit obsedantní myšlenky.

Můžeš se pokusit ignorovat nebo zastavit své posedlosti, ale to jen zvyšuje tvůj stres a úzkost. Nakonec cítíš potřebu provádět nutkavé činy, aby jsi se pokusil zmírnit stres. Navzdory snaze ignorovat nebo zastavit kolotoč obtěžujících myšlenek nebo nutkání se stále vracejí. To vede k rituálnějšímu chování – začarovanému kruhu OCD.

Obsese se charakterizuje jako nechtěné, vtíravé, opakující se a neodbytné myšlenky, které se neustále znova a znova vnucují do mysli člověka. Na druhé straně kompulze znamená nutkavé, opakující se jednání nebo chování člověka.

Provedení kompulze (rituálů) odstraňuje úzkost, ale jen dočasně. Z dlouhodobé perspektivy vede ke vzniku začarovaného kruhu a stupňování úzkosti.

OCD se často soustředí na určitá témata – například nadměrný strach z kontaminace bakteriemi. Aby jsi zmírnil své obavy z kontaminace, můžeš si nutkavě mýt ruce, dokud nebudou popraskané.

Příznaky OCD – obsedantně kompulzivní poruchy

V navazujícím článku se detailně podíváme na příznaky OCD – obsedantně kompulzivní poruchy. Nenech obsedantně kompulzivní poruchu ovládnout tvůj život. Nauč se rozpoznat a pochopit signály, projevy a identifikuj včas varovné příznaky OCD a začni léčbu pomocí celostního přístupu.

Obsedantně kompulzivní porucha obvykle zahrnuje obsese i kompulze. Ale je také možné mít pouze symptomy jen posedlosti (obsese) nebo pouze symptomy nutkání (kompulze). Možná si uvědomuješ a možná ne, že tvé obsese a nutkání jsou přehnané nebo iracionální, ale zabírají spoustu času a narušují tvůj každodenní režim a společenské, školní nebo pracovní fungování.

Příznaky obsese – posedlosti

Obsese jsou opakované, trvalé a nechtěné myšlenky, nutkání nebo obrazy, které jsou rušivé a způsobují stres a úzkost. Tyto nechtěné a vtíravé myšlenky se stále vracejí, bez ohledu na to, jak moc se je snažíš ignorovat nebo potlačovat. Jejich samotná vytrvalost může vést k ještě silnějšímu přesvědčení, že by mohly být pravdivé, nebo by se mohly stát skutečností, pokud nepodnikneš kroky k tomu, aby jsi jim zabránil.

Obsah obsedantních myšlenek se může značně lišit člověk od člověka, ale mezi několik základních, nejčastějších a společných obsesi patří:

 • Starosti a strach z bacilů, špíny nebo onemocnění
 • Strach z ublížení sobě nebo někomu jinému
 • Obavy z toho, že řekneš něco urážlivého nebo obscénního
 • Potřeba mít svůj majetek zarovnaný, uspořádaný nebo symetrický
 • Explicitní sexuální nebo násilné myšlenky až agresivní chování
 • Strach a neustále myšlenky na to, že jsi na něco zapomněl (vypnout sporák, zamnout dveře…)
 • Starosti a problémy s vyhazováním věcí
 • Zpochybňování své sexuální touhy nebo orientace
 • Obavy o zdraví a bezpečnost své nebo svých blízkých
 • Rušivé obrazy, slova nebo zvuky

Příznaky kompulze – nutkání

Nutkání si můžeš představit jako reakci na posedlosti. Jakmile se posedlost objeví, můžeš se cítit nucen jednat, aby jsi se zbavil stresu a úzkosti, které způsobuje, nebo aby jsi zabránil naplnění této obsesivní myšlenky.

Můžeš mít pocit, že je potřeba tyto akce opakovat několikrát, nebo dokud se věci nezdají „tak akorát“. Pokud během rituálu uděláš chybu, můžeš mít pocit, že to nebude fungovat, pokud nezačneš od začátku a nedokončíš to dokonale.

Pojďme se podívat na příklady kompulzivního chování u OCD v praxi:

 • Časté mytí rukou, předmětů nebo těla
 • Organizování nebo zarovnávání objektů specifickým způsobem
 • Počítání nebo opakování konkrétních frází
 • Dotknout se něčeho stanoveným počtem
 • Hledat ujištění od ostatních
 • Sbírání určitých předmětů nebo nákup několika stejných předmětů
 • Skrývání předmětů, kterými by jsi mohl ublížit sobě nebo někomu jinému
 • V duchu si procházíš své činy, aby si se ujistil, že jsi nikomu neublížil

 

Obsedantně kompulzivní porucha a její příčiny

Příčiny OCD rozdělujeme na psychologické a fyziologické faktory. V navazujícím článku si rozebereme důsledně všechny příčiny OCD – obsedantně kompulzivní poruchy, které jsou zodpovědné za rozvoj a vznik této duševní poruchy. Podíváme se na psychologické příčiny, ale také na ty fyziologické, se kterými ti žádný terapeut ani psycholog nepomůže a dokonce ani léky ne.

Příčiny mohou zahrnovat celé spektrum různých faktorů, některé z nich si podrobně rozebereme v druhé části tohoto článku. Pokud tě zajímá jaké jsou psychologické i fyziologické faktory, tak doporučuji náš článek na téma Příčiny OCD Jak vzniká obsedantně kompulzivní porucha? OCD porucha se vyznačuje vždy kombinací několika různých faktorů, mezi které  patří:

 • Přetížený nervový systém a jeho špatná funkce
 • Trauma (šikana, zneužívaní, znásilnění, špatná vychová a další)
 • Dlouhodobý (chronický) stres
 • Velká emoční zátěž
 • Různé strachy
 • Špatný a nekvalitní životní styl
 • Nevyvážená, nezdravá a špatná strava
 • Špatné dýchání a obecně okysličení těla i mozku
 • Bakteriální a virové infekce (streptokok, stafylokok, mononukleóza, borelióza, encefalitida, menigitida a další)
 • Prostředí a okolí, ve kterém žijeme
 • Závislost a dopamin (alkohol, drogy a další)
 • Špatná funkce trávení a obecně problémy se střevní mikroflórou (mikrobiom) a syndrom propustného střeva
 • A mnohé další…

OCD porucha nemá nikdy jen jednu příčinu, ale vzniká kombinací několika různých faktorů a příčin. Proto je důležité, aby léčba obsahovala celostní přístup, pokud se chceš plně uzdravit.

Kdy se stává OCD problémem duševního zdraví?

Spousta lidí dvakrát kontroluje, zda zamkli přední dveře nebo vypnuli sporák. Je také velmi běžné mít jednu nebo dvě pověry, jako je klepání na dřevo nebo nošení dresu tvého týmu, když hrají. Tyto návyky ti mohou pomoci cítit se bezpečněji, ale automaticky nenaznačují OCD.

Pro lidi žijící s OCD nejsou tyto rituály věcí osobní volby. Spíše komplikují a narušují každodenní život. Mnoho lidí s OCD považuje myšlenky a přesvědčení, které podněcují jejich nutkání, za nelogické nebo přinejmenším vysoce nepravděpodobné. Přesto na ně reaguje, aby:

 • Zmírnit úzkost způsobenou vtíravými obsedantními myšlenkami
 • Zabránit tomu, aby se přetrvávající obavy staly skutečností

OCD porucha se stává problémem duševního zdraví, když ti narušuje každodenní život. Může narušovat tvůj osobní život, tvé vztahy, rodinu, práci, studium a mnoho dalších aspektů tvého života. Dále se stává tato duševní porucha problémem duševního zdraví, když nedokážeš odolat vtíravým myšlenkám (obsese) a musíš vykonávat rituály a nutkání (kompulze), aby jsi zmírnil stres a úzkost. Pokud jsou tvé vtíravé myšlenky silné, neustálá se vracejí, narušují tvůj život a jeho kvalitu, jsou iracionální a nelogické, tak je to opět problém duševního zdraví. A také pokud tyto problémy jsou spojený s dalšími psychickými a duševními poruchami (deprese, ADHD a další). V tomto případě jsme zde my, abychom ti pomohli se plně uzdravit.

ocd-obsedantne-kompulzivni-porucha

Jak vzniká obsedantně kompulzivní porucha – příčina

Špatný vývoj a poškození v určitých oblastech mozku jsou také spojeny s tímto stavem, podle mnoha výzkumů a zkoumání národního ústavu duševního zdraví. Mnoho důkazů naznačuje, že obsedantně kompulzivní porucha může částečně souviset s tím, jak mozek reaguje na serotonin. Serotonin je neurotransmiter, který pomáhá regulovat náladu a spánek a má mnoho dalších důležitých funkcí v celém našem těle. To vše ale nejsou příčiny, ale důsledky nějakého hlubšího problému. Níže popsané příčiny OCD nejsou, nebo nemusí být vždy hlavními příčinami, ale spíše se podílí na rozvoji obsedantně kompulzivní poruchy. Pojďme se podívat na hlavní příčiny, jak vzniká obsedantně kompulzivní porucha:

Jak vzniká OCD

 • Stres nebo trauma. Značný stres doma, ve škole, v práci, ve vztazích nebo v osobním životě může zvýšit šance na rozvoj OCD nebo zhoršit stávající příznaky. Také trauma z dětství nebo minulosti může být součástí vzniku a rozvoje obsedantně kompulzivní poruchy. Někdy může být samotné trauma i velká stresová zátěž spouštěčem pro rozvoj této duševní poruchy.
 • Osobnost. Určité osobnostní rysy, včetně obtíží zvládat nejistotu, zvýšené pocity zodpovědnosti nebo perfekcionismus, mohou ovlivnit OCD. Existuje však určitá teorie o tom, zda se skutečně jedná o fixní vlastnosti nebo flexibilnější naučené reakce, které se mohou změnit.
 • Týrání, zneužívaní a šikana v dětství. Děti, které zažijí zneužívání nebo jiné traumatické zážitky z dětství, jako je šikana nebo vážné zanedbávání, mají vyšší šanci, že se u nich tento stav rozvine.
 • Akutní neuropsychiatrické symptomy v dětství (CANS). U některých dětí začíná OCD náhle po infekci. Po streptokokové infekci je tento syndrom znám jako PANDAS, což je zkratka pro dětské autoimunitní neuropsychiatrické poruchy spojené se streptokokem. Ale i jiné bakteriální a virové infekce mohou také způsobit příznaky OCD, nebo že se plně rozvine obsedantně kompulzivní porucha. Může jít například o tyto infekce – streptokok, stafylokok, mononukleóza, borelióza, encefalitida, menigitida a další).
 • Traumatické zranění mozku. Podle studie z roku 2021 se příznaky OCD a rozvoj samotné duševní a psychické poruchy mohou objevit poprvé po úrazu hlavy.
 • A mnohé další… 

 

PŘÍBĚHY A ZKUŠENOSTI NAŠICH KLIENTŮ S OCD

Doporučujeme přečíst inspirativní OCD příběh Martina, našeho klienta, který se plně uzdravil z OCD. Ve svém příběhu popisuje své pocity a zkušenosti. A nyní se pojďme podívat na příběh Markéty, další naší klientky, která se rovněž uzdravila z OCD.

Jako někdo, kdo trpěl OCD po celý svůj život, mohu zcela potvrdit, že je to začarovaný kruh. Nejhorší jsou ty nepříjemné a vtíravé myšlenky. A čím víc se to snažíte ignorovat, tím je to silnější, zdá se. V jednu chvíli jsem cítila, že už to dál nezvládám. Jen jsem chtěla, aby ty myšlenky a nutkání skončily. Byla jsem v koncích. Vyzkoušela jsem tolik léků, že je ani nedokážu všechny vyjmenovat. Někdy pomohly, ale jen okrajově a na chvíli. Většina měla vedlejší účinky, které byly občas nesnesitelné. Některé léky ve skutečnosti OCD zhoršily. Měla jsem noční můry. Šla jsem spát s hrůzou a vstávala s hrůzou. Je to neustálý stav strachu a stresu, že pokud netrpíte OCD, nemůžete to pochopit. Obsedantně kompulzivní porucha je enormně vyčerpávající nemoc.

Kdybych měla korunu za každou chvíli, kdy mi někdo řekl „jen přemýšlej o něčem jiném“ nebo „dělej něco, abys byla zaneprázdněná“ atd… měla bych miliony. Vysvětlovat OCD někomu, kdo ho nemá, je jako snažit se vysvětlit barvu člověku, který nikdy neviděl. Ani lékaři to nechápou. Jediné, co mohou udělat, je říct, co se naučili v učebnici a na základě toho, co zažili s jinými pacienty s OCD.

Přišla změna

Vše se změnilo, když jsem narazila na Jirku a web cesta relaxace. Zaujal mě celostní přístup, který se ukázal jako velice účinný. Pochopila jsem mnoho věcí. Jeho skvělý přístup a obrovský rozhled mě absolutně nadchl. Měla jsem absolutně rozhozené hormony, přetížený nervový systém, nějaké nedoléčené infekce, špatný životní styl a také nedořešené trauma v sobě. Ono těch příčin bylo více, ale to už zasahuje do mého soukromí. Nebyla to lehká cesta. Bylo to velmi náročné, ale mohu říct, že to skutečně stálo za to.

Nakonec mi celostní přístup pomohl vyřešit i mé autoimunitní onemocnění. OCD jsem se úspěšně zbavila, i když se občas objevují vtíravé myšlenky, nejsou už ani zdaleka tak silné a dokážu s nimi pracovat. Jsem vděčná za tuto cestu a myslím, že tím nikdo nemůže nic ztratit, ale naopak můžete hodně získat. Neexistuje žádný kouzelný lék na OCD a vlastně žádný lék, který by ji vyléčil. Cesta je v celostním přístupu a skutečně to funguje, já jsem toho živým důkazem. Dnes už vím, jak se chovat k lidem s OCD a taký vím, jak jim pomoci.

Někdy se moje mysl stále snaží a sem tam se objevují myšlenky OCD. A chcete vědět, co dělám? Nebojuji s tím (pamatujte, že to od vás chce reakci). Tiše to pozoruji i pocity, které s sebou přináší. Pak to odezní.

Jen pamatujte, věci se zlepší. Zvlášť když se nezapojíte. Pamatujte, že vaše myšlenky nejsou tím, kým jste. Vaše vědomí je mnohem mocnější, než jaké by kdy mohly být myšlenky! Děkuji Jirkovi za vše, protože mi pomohl změnit můj život k lepšímu a ukázal mi směr v mém životě.

Hlavně neztrácejte naději! Nikdy neztrácejte naději! Cesta vždy existuje!

Autorem příběhu je naše klientka – Markéta Čermáková

RECENZE NAŠICH KLIENTŮ NA UZDRAVENÍ Z OCD

Od malička jsem trpěl OCD, ale nedokázal jsem najít správnou pomoc. Poté, co jsem se rozhodl vyzkoušet online kurz Harmonie života zaměřený na OCD, začal jsem se pomalu uzdravovat. Díky online podpoře Jirky, jeho konzultacím a individuálnímu přístupu kurzu, jsem změnil svůj životní styl i stravování a naučil se nové techniky, které mi pomohly překonat mé nejhorší symptomy. Nakonec jsem se dokázal zbavit OCD a začal žít svůj život naplno a bez omezení. Moc děkuji za online kurzy, oba jsou naprosto unikátně zpracované. A také moc děkuji za individuální přístup v konzultacích, které mi pomohly a ukázaly směr, jakým se vydat.{
5
Daniel Holub
Před nějakou dobou jsem náhodou narazila na web Cesta Relaxace, který mě oslovil nejen kvůli krásnému zpracování, ale především, díky úžasným článkům. V tu dobu jsem řešila spoustu důležitých rozhodnutí a kvůli tlaku, který na mě byl, se na mě projevilo OCD (obsedantně-kompulzivní porucha), kterými trpím od maličká. Právě z toho důvodu jsem se rozhodla zakoupit terapii a koučink, které vedl pan Jiří Čapovec, který na mě hned udělal skvělý první dojem. Bylo vidět, že mu skutečně záleží na tom, o čem jsme se spolu bavili a skvěle mi vysvětlil jak mysl funguje. Pracovali jsme na zvládání myšlenek a poslouchání pocitů, což pro mě byla asi nejnáročnější část celé terapie, ale díky citlivému přístupu pana Čapovce, jsme se dopracovali k výsledkům. Pro mě skvělé bylo i to, že sezení byla online, díky čemuž byla i časově flexibilní.{
5
Natálie Šikolová
OCD

Jak se zbavit OCD – léčba obsedantně kompulzivní poruchy

Léčba obsedantně kompulzivní poruchy vždy vyžaduje celostní přístup, jelikož zde hraje roli velké množství různých faktorů. Mezi hlavní složky, které jsou klíčové pro plné uzdravení patří následující:

 • Nervový systém
 • Emoce, hormony a stimulace mozku
 • Strach a ovládnutí mysli
 • Stres
 • Strava
 • Správné dýchání a okysličení těla i mozku
 • Změna biochemie mozku a hormonální rovnováhy
 • Změna životního stylu
 • Emoční otupělost a odpojení od sebe
 • Trauma
 • Bakteriální a virové infekce a záněty
 • Přeprogramování podvědomí a změna identity
 • Sebevědomí a sebehodnota
 • Závislost a dopamin
 • Prostředí a okolí, ve kterém žijeme
 • Smyslnost

Léčba OCD se odvíjí také od toho, jaké jsou příznaky OCD a její příčiny. U každého člověka může mít obsedantně kompulzivní porucha jiné příčiny a jiné příznaky, tudíž se bude lišit i samotná léčba. Často zde hraje důležitou roli i další duševní a fyzické onemocnění, které jsou navázány na obsedantní kompulzivní poruchu. Pojďme se nyní podívat na to, jak se zbavit obsedantně kompulzivní poruchy.

Nervový systém

Většina lidí má v některých okamžicích svého života pochybnosti, obavy a strach. Zatímco lidé s obsedantně kompulzivní poruchou se však neustále cítí vyděšení, mají obavy, strach a úzkosti. Pokud člověk trpí tímto stavem, může mít dokonce pocit, že se jeho mozek „zasekává“ na určitých obrazech, nutkáních a myšlenkách. To se děje proto, že OCD přímo ovlivňuje mozek a mění způsob, jakým tvá mysl zpracovává informace. Je to proto, že mozek postižený obsedantně kompulzivní poruchou přehnaně reaguje na komunikační chyby a má méně funkcí v oblastech, které regulují kontrolu impulzů. Za to vše může nesprávná komunikace v určitých částech mozku a hlavně nervového systému, který je přetížený.

Obsedantní myšlenky mohou vést k nutkání nebo opakujícím se akcím, které zdánlivě a hlavně dočasně zmírňují agónii. Život s OCD tě může fyzicky unavit a emocionálně přetížit. Naštěstí pochopení toho, jak obsedantně kompulzivní porucha ovlivňuje mozek, ti může pomoci tento stav zvládnout a zefektivnit léčbu pomocí celostního přístupu.

Přetížení nervového systému

Pokud je nervový systém přetížen, tak dochází k mnoha problémům a to včetně k problematickému zpracování podnětů, které působí na náš organismus a psychiku. Zatížení nervového systému může způsobit opožděné, špatné, intenzivní nebo nedostačující reakce a také rozhodit hormony v našem těle, ale také dokonce změnit způsob, jakým mozek zpracovává signály a reaguje na ně. Taková zátěž nervové soustavy může být způsobená různými viry, patogeny, plísněmi, zánětem, parazity, mikroby a podobně. Dále je také oslabená imunita a hlavně endokrinní systém (hormonální systém) nefunguje správně, jelikož dostává signály od nervového systému, jaké hormony a v jakém poměru je má produkovat.

To vše může vést ke skutečnosti, kdy můžeme vnímat určité situace daleko intenzivněji než obvykle. V praxi to znamená, že se daleko rychleji vystresujeme. Stres bude trvat delší dobu, bude intenzivnější a bude obtížně a v některých případech až zcela nemožné se ho zbavit nebo zmírnit. To stejné platí i pro další podněty jako jsou například negativní myšlenky, které mohou být tak intenzivní, až se stanou problémem duševního zdraví v podobě OCD obsedantně kompulzivní poruchy, ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, derealizace, depersonalizace a dalších duševních poruch. Dále to mohou být intenzivnější emoce a to i strach, který může přejít až do úzkosti a způsobit úzkostné stavy, zintenzivnit různé úzkostné poruchy i fobie a může to vést až k panickým atakům.

K přetížení nervového systému a jeho špatné funkce, může přispět mnoho dalších důležitých faktorů – jako je stres, špatné držení těla, špatné okysličování mozku a těla, špatné a trávení, trauma a mnoho dalšího. Proto je nutné jít do hloubky a řešit to pomocí celostního přístupu.

STUDIE A DALŠÍ ZDRAVOTNÍ RIZIKA

Tento problém může vygradovat až do takové míry, že může způsobit i mnohem vážnější zdravotní problémy na fyzické rovině jako je autoimunitní onemocnění nervového systému – roztroušená skleróza a v horších případech další degenerativní onemocnění, jako je například alzheimerova a parkinsona choroba.

Zatížení nervového systému a mozku i špatná autoimunita centrálního nervového systému má vliv na vznik a rozvoj OCD a to dokazuje i studie z Cambridge z roku 2018. Může jít o viry, bakterie, mikroby jako jsou streptokok, stafylokok, borelióza, menigitida, encefalitida, mononukleóza a dokonce i další, které nemusí být rozpoznatelné jakýmikoliv příznaky.

Více dopodrobna k tomuto tématu hovořím ve videu níže, kde rozebírám tuto problematiku do hloubky a to včetně toho, jak vzniká a jak ji řešit. Řešení spočívá ve změně celého životního stylu a hlavně celková změna a úprava stravy, ale to vše nebude fungovat bez jedné důležité změny, kterou rozebíráme v našem celostním online kurzu.

Komplexní postup krok za krokem k úpravě stravy, životního stylu, nástrojů a technik pro celostní a hlavně trvalé uzdravení najdeš v našem online kurzu harmonie života.

emoce – Hormony a stimulace mozku

OCD není problém myšlenek, ale je to problém pocitů. Až velmi často slyším od svých klientů trpících OCD něco v tomto smyslu – myšlenky na OCD mi ničí život, musím se těchto myšlenek zbavit, klíčem k uzdravení je zbavit se obsedantních myšlenek. Tyto věty jsou často opakované mnoha mými klienty, kteří naříkají nad svými nechtěnými, vtíravými a obsedantními myšlenkami a zdánlivě nekonečným bojem o potlačení, neutralizací a racionální vysvětlení těchto myšlenek.

Víra, že přítomnost a obsah myšlenek jsou kořenem a hlavním problémem a jejich zbavení vede k návratu do původního stavu před vznikem této poruchy – tedy uzdravení, je pouhou iluzí, která mnoha klientům brání v uzdravení. Proč tomu tak je?

Protože ve skutečnosti OCD není myšlenkový problém – je to pocitový problém. Jinými slovy, pokud by myšlenka neměla žádný doprovodný negativní ani bolestivý pocit, ignoroval by jsi tuto myšlenku, nazval by jsi ji divnou a nevěnoval jí žádnou pozornost a jednoduše by jsi pokračoval bez pozastavení dál a další myšlenky by už jí nenásledovaly.

Obsedantně kompulzivní porucha = pocitový problém

Obsedantně kompulzivní porucha je stav vyznačující se vzorem nechtěných, vtíravých myšlenek, pocitů, obrazů, vjemů nebo nutkání, které mají formu obávaného příběhu. Tento příběh vypráví postiženému o potenciálním a zatím smyšleném výsledků nebo o jeho činech, záměrech, charakteru nebo budoucnosti. Tento příběh, který je zcela nechtěný, vyvolává v postiženém pocit ohromné ​​úzkosti a stresu.

Aby se vypořádal s touto úzkosti a dostal se zpět do pocitů bezpečí, důvěry a pohodlí, tak se musí pacient trpící OCD poté přejít do kompulzivního chování jako strategie zvládání úzkosti a stresu. Nutkání může zahrnovat vyhýbání se, hledání ujištění, mentální přezkoumání, rituály a další opakující se činy. Jakmile to udělá, postižený získá falešný pocit bezpečí, který bohužel posiluje cyklus úzkosti a stresu.

Iluze této duševní poruchy spočívá v tom, že musíš bojovat a vyřešit své obsedantní – OCD myšlenky. Musíš objasnit, napravit a prozkoumat OCD myšlenky, aby jsi zjistil, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. Například „kontaminovaný pacient“ trpící OCD věří, že si musí být jistý, že jeho ruce jsou zcela čisté, nebo alespoň dostatečně čisté, než bude moci s kýmkoli komunikovat.

Ve tomto cyklu OCD výše jsi si pravděpodobně všiml, že jsem zmínil myšlenky a pocity. Nenaznačuje to, že obsedantně kompulzivní porucha je jak myšlenkový, tak i pocitový problém? Ano, ale v praxi opravdu ne. Lidé s OCD se často zamotají do tří potenciálních problémů; spouštěč, obávaný příběh a pocit. Nakonec osvobození od OCD vyžaduje, aby jsi se postavil čelem k pocitu, protože obsedantně kompulzivní porucha je problém s pocitem.

Pocity a hormony

Naše pocity (emoce) jsou ve skutečnosti vytvořeny z chemických reakcí a produkcí hormonů, které se vyplavují v našem těle a to způsobuje určité pocity, které prožíváme. Ve skutečnosti pocházejí ze vzrušení nervového systému. V mozku v daném okamžiku probíhají miliony chemických reakcí. K chemickým reakcím dochází kvůli synapsím (propojením dvou neuronů). Synapse jsou součástí nervového systému a mozku a právě díky nim jsou neurony schopné přenášet zprávy pomocí neurotransmiterů.

Správná funkce mozku a receptorů (biochemie mozku) a s ní spojené hormony patří mezi další složku, kterou je potřeba řešit pro trvalé uzdravení fobie. Mezi hlavní hormony, které jsou spojený s obsedantně kompulzivní poruchou patří zejména serotonin, ale i další hormony.

Nedostatečná rovnováha serotoninu, ale i další hormony a to hlavně hormony štěstí a neurotransmitery, které ovlivňují naši náladu, kognitivní funkce a mnoho dalšího, jsou spojený se vznikem a rozvojem duševních poruch – jako jsou deprese, úzkosti, různé fobie, ADHD, OCD a obecně úzkostné poruchy a mnoho dalších duševních a psychických poruch.

Problém spočívá v tom, že je narušená funkce mozku k produkci hormonů jako je serotonin a další hormony. Nervová buňka, která vysílá signály pomocí serotoninu, nejprve uvolňuje serotonin do prostoru mezi nervovými buňkami. Nervový signál vzniká, když se serotonin naváže na receptorovou buňku. Serotonin je pak uvolněn z receptorů a pumpován zpět do původní buňky. U lidí, kteří trpí duševními poruchami je tento systém v mozku narušen a dochází k mnoha problémům, jako jsou výkyvy nálad, ztráta motivace, zhoršené kognitivní funkce, zvýšená citlivost na negativní myšlenky, emoce a stres, špatná komunikace nervového systému a mnoho dalšího.

ANTIDEPRESIVA VS. STIMULACE MOZKU

Léčba antidepresivy a dalšími farmakologickými léky (antipsychotika a další…) se může na jednu stránku jevit jako úspěšná, ale v podstatě to vede k ještě hlubším a větším problémům. Problém spočívá v tom, že mozek funguje jako sval a svaly je nutné trénovat, aby nedošlo k ochabnutí a v tomto případě i zlenivění funkce mozku.

Velká část antidepresiv způsobuje, že uměle vytváří a produkují hormony jako je serotonin a další neurotransmitery, které jsou zodpovědné za naši náladu a duševní pohodu. Tím, že jsou produkované hormony syntetický (uměle), tak dochází k ochabnutí mozku. Jinými slovy mozek a ostatní části jednoduše zleniví, protože spoléhají na to, že tyto hormony za něj budou produkovat léky synteticky a nemusí se tolik „namáhat“.

Ke stejnému jevu dochází, pokud člověk, který nabral svalovou hmotu přestane cvičit a vykonávat fyzickou aktivitu. Svaly také ochabnou, ztratí svou pevnost a objem, pokud necvičíme a stejně je to i u mozku, který funguje jako sval a je nutné ho trénovat stejně jako svaly. Stejně důležité je i trénovat svou mysl.

Proto je třeba začít stimulovat mozek k tomu, aby si opět začal v hojné míře sám produkovat tyto konkrétní hormony a neurotransmitery začali fungovat správně. Tomuto tématu se dopodrobna věnujeme v našem celostním online kurzu harmonie života, který je zaměřen na duševní poruchy a duševní zdraví, kde tomuto tématu věnujeme celou jednu obsáhlou lekci.

PROČ SE NEDOKÁŽEŠ ZBAVIT LÉKU A PLNĚ SE UZDRAVIT?

Obzvláště důležité je stimulovat mozek, pokud se chceme zbavit antidepresiv a začít je postupně vysazovat. Většina lidí začne postupně vysazovat antidepresiva, ale nakonec se dostanou do stavu, že léky už neprodukují dostatek hormonů, jako je serotonin a další hormony zodpovědné za naši náladu a duševní pohodu a zároveň mozek už je ochablý a lenivý si tyto hormony vytvářet sám. Pak dochází k takzvaným „vedlejším účinkům antidepresiv při vysazování“ – dochází k dramatickému zhoršení psychiky a projevů úzkosti, deprese, fobií a dalších duševních poruch – jako obsedantně kompulzivní porucha, ale třeba také ADHD a další. To je důvod proč lidé často vrací zpět k antidepresivům a dostávají se do začarovaného kruhu, který se neustále opakuje a nemohou se zbavit antidepresiv a uzdravit se. Přitom je to tak jednoduché. Metody, techniky, nástroje a strategie, jak stimulovat mozek, najdeš v našem online kurzu harmonie života.

hormonalni-rovnovaha-serotonin

Strach – ovladní svou mysl

Naše pocity (emoce) jsou ve skutečnosti vytvořeny z chemických reakcí a produkcí hormonů, které se vyplavují v našem těle a to způsobuje určité pocity, které prožíváme. Ve skutečnosti pocházejí ze vzrušení nervového systému. V mozku v daném okamžiku probíhají miliony chemických reakcí. K chemickým reakcím dochází kvůli synapsím (propojením dvou neuronů). Synapse jsou součástí nervového systému a mozku a právě díky nim jsou neurony schopné přenášet zprávy pomocí neurotransmiterů.

Jak už jsem řekl výše emoce jsou ovládány hladinami různých chemikálií (hormonů) v mozku. Proto nejlepším a nejjednodušším způsobem, jak změnit své pocity a způsob jakým reagujeme na události, myšlenky a situace je změnit své hormony. Úprava hormonální rovnováhy a změna biochemie mozku je nejdůležitější aspekt, který vede k uzdravení z duševních poruch, podpoře duševního zdraví a získání kontroly nad svými reakcemi a svou myslí a tím i celým životem a všemi jeho aspekty. A právě o tomto je náš online kurz harmonie života, kde se naučíš s tímto pracovat krok za krokem a navíc získáš mnoho dalšího.

Myšlenky vs. pocity

Často od svých klientů slyším, že mají problém s negativními a vtíravými myšlenkami. Obsedantně kompulzivní porucha je problémem pocitů a ne myšlenek. Problém je ten, že se snaží proti těmto myšlenkám bojovat, zpracovat je, odvést od nich pozornost a různě je řešit. Proč je to problém? Protože negativní a vtíravé myšlenky nejsou příčinou a zdrojem problémů, ale jen následkem něčeho hlubšího. Nemá smysl řešit myšlenky, když nejsou příčinou, jelikož nás to přivádí do začarovaného kruhu. Důležité je odkrýt, co je zdrojem a příčinou těchto myšlenek.

Mezi časté a v podstatě největší příčiny nechtěných, negativních a vtíravých myšlenek jsou různé strachy. Pokud máme strach, naše mysl vytváří různé negativní scénáře a produkuje negativní, nechtěné a vtíravé myšlenky. Pozor může jít i o podvědomý strach, který si nemusíme uvědomovat, nebo o něm ani nemusíme vědět. Zde je důležité podívat se na to, čeho se skutečně bojíš, proč se bojíš, co způsobuje tvé strachy a najít skutečný zdroj (příčinu). Někdy může být pod strachem schovaný další strach z něčeho zcela jiného a někdy se tam mohou ukrývat i další emoce (vztek, hněv, lítost, pocit viny, smutek a další…), traumata, podvědomé programy, víry a přesvědčení nebo špatná životní zkušenosti.

V tomto případě je důležité jít opravdu do hloubky a dostat se ke zdroji (příčině) a vyřešit ji nebo zpracovat. To sebou nese často velmi odmítavý postoj, protože to chce velkou dávku odvahy podívat svým démonům do očí. Jednoduše to není pro každého. Ne každý to zvládne. Samozřejmě je to o přístupu a také o tom, jestli člověk dokáže překonat chvilkovou bolest, aby se mohl posunout, růst a transformovat.

Začarovaný kruh OCD

Mezi další fenomény často u obsedantní kompulzivní poruchy patří strach ze samotných projevů a příznaků poruchy (obsese a kompulze). Jinými slovy člověk se bojí, že se zase objeví vtíravé myšlenky, bojí se jejich obsahu a dokonce se může bát i toho, co za rituál bude muset vykonat, aby vtíravé myšlenky zahnal. To vede k začarovanému kruhu, který zpětně vyvolává stres, úzkost a strachy, který následně spouští vtíravé myšlenky (obsese). Klíčem, jak se toho zbavit, je vyřešit a zpracovat své strachy.

Pokud chceš ovládnout svůj život a stát se vědomým tvůrcem své vlastní reality, musíš nejprve ovládnout svou mysl. To znamená identifikovat své strachy, obavy a pochybnosti. Strach nás může paralyzovat a bránit nám vykonávat určité věci, navštěvovat určité místa a dosahovat určitých cílů. Ve své praxi používám velice jednoduché a efektivní terapeutické techniky a metody, které zvládne opravdu každý. Lze je mezi sebou snadno kombinovat a vedou do hloubky až ke zdroji (příčinám), kde je dokážeš snadno zpracovat. Vše najdeš v našem celostním online programů, kde se o ně s tebou podělíme krok za krokem.

Ocd a stres

Pokud máš obsedantně kompulzivní poruchu, určitě víš, že jedním z největších spouštěčů symptomů OCD je stres. Obsedantní porucha je vždy spojená se stresem. I když existuje řada způsobů, jak se lidé vypořádají se stresem, ne všechny strategie zvládání jsou zdravé. Ve skutečnosti mohou některé metody zvládání způsobit více škody než užitku. Dokonce některé mohou člověku i ublížit, nebo způsobit závislost a poškodit zdraví – jako například emocionální přejídání pro zklidnění stresu, dále alkohol, drogy, nebo izolace.

Mezi zdravé způsoby zvládání stresu patří:

 • Meditace a relaxace
 • Všímavost a obecně techniky zaměřené na přítomný okamžik
 • Vizualizace
 • Naše meditační a relaxační hudba
 • Dechové techniky a metody
 • Progresivní svalová relaxace
 • Kvalitní spánek a odpočinek
 • Pravidelné cvičení
 • Pravidelné procházky v přírodě a propojení s přírodou
 • Vděčnost
 • Naučit se řešit a čelit problémům s klidnou hlavou

POZOR – pokud je přetížený nervový systém, klesá naše schopnost zvládat stres a stresující události. Obsedantně kompulzivní porucha je vždy spojená s přetížením nervového systému. V tomto případě nám nemusí mnohdy pomoci ani meditace, dechové techniky a další metody relaxace a zvládání stresu a stresujících událostí. Největší nepřítel je chronický (dlouhodobý stres) a tím nejhorším chronických a praktický trvalým stresem je fyzický stres, který způsobuje nedostatek kyslíku v mozku i těle. Ano špatné dýchání je hlavní příčinou, že naše tělo produkuje více stresových hormonů jako je adrenalin a kortizol a tím se opět zatěžuje nervový systém.

Špatné dýchání a nedostatek kyslíku v těle způsobuje, že se špatně okysličuje a prokrvuje naše organismus, dále naše orgány a systémy v těle, včetně nervového i naší imunity nefungují správně, nedochází ke správnému vstřebávání minerálů, vitaminů a živin a mnoha dalším problémům. Problém je, že většina lidí v dnešní společnosti dýchá špatně a to přispívá ke zhoršení zdraví, rozvoji a vzniku nejen duševních a psychický poruch, ale i těch fyzických.

Stresující životní styl

Jednoduše zvládat stresové situace je dovednost, kterou je potřeba se naučit. Jde také o to, změnit své naučené podvědomé reakce, které děláme automaticky a poškozují náš život. Proto jsme vytvořili podprahové sugestivní nahrávky a programování mysli do našeho online kurzu harmonie života, které ti s tímto pomohu a také tam najdeš zdravé způsoby, jak zvládat stres a stresové situace. Dále se se v kurzu zaměřujeme na chronický (dlouhodobý) stres, který může být nejen spouštěčem OCD, ale také může patřit mezi jednu z možných příčin, která vyvolává tuto duševní poruchu. V tomto případě se nestačí jen zbavit stresu, ale je potřeba vyřešit příčinu chronického stresu. Například může jít o problémy ve vztahu, finanční problémy, zdravotní problémy, problémy v práci a mnoho dalšího. Pak je potřeba vytvořit strategii, která vede k odstranění příčin chronického stresu a tím se vytvoří prostor pro uzdravení těla i mysli.

Stresující události a stresující období života může skutečně zhoršit příznaky i samotný průběh obsedantní kompulzivní poruchy. Toto potvrzují i studie z roku 2013 a výzkum z roku 2018, které také potvrzují, že stres pomáhá udržovat tuto duševní poruchu a má významný vliv na její obsedantní příznaky. Dále studie poukazuje, že stres i trauma může být nezávislou příčinou této duševní poruchy. Kombinace stresu a traumatu může vést ke vzniku různých duševních poruch jako je posttraumatická stresová porucha PTSD, ale také je kombinace těchto dvou faktorů spojená se vznikem OCD.

Mé poznatky z praxe a celostní přístup

Z mé celostní terapeutické a koučovací praxe jsem vypozoroval, že velký stres a stresující období a události v životě u mých klientů nejsou přímou příčinou vzniku obsedantně kompulzivní poruchy, ale jsou jejím spouštěčem. To znamená, že dlouhodobý stres, stresující události a období života může spustit u člověka OCD a to často v kombinaci s dalšími dřívějšími a skrytý příčinami samotné poruchy. Většinou dochází díky velkému stresu a emoční zátěži na organismus k oslabení imunity a obranyschopnosti těla a tím dochází k aktivaci bakteriální nebo virové infekce (streptokok, stafylokok, borelióza, encefalitida, mononukleóza, menigitida a další), která vytvoří v těle zánět, zatíží mozek, nervový systém, nebo oboje a může způsobit vznik obsedantní kompulzivní poruchy, ale i jiných duševních a psychických poruch jako je ADHD, derealizace, depersonalizace, deprese, bipolární porucha, schizofrenie a další.

Samotné obsese mohou v člověku vyvolávat dosti velký stres a nutkání ke kompulzivnímu (rituálnímu) jednání. To může vést do začarovaného kruhu, kdy se může zdát, že příznaky poruchy neskončí, protože stres, který z nich plyne spouští další a další obsese a myšlenky, které vedou k dalšímu stresu a úzkosti. Ano i tento stav lze řešit a dokonce se lze plně uzdravit. To vše za předpokladu, že uzdravíme zatíženy nervový systém a mozek, stimulujeme mozek a zároveň změníme jeho biochemii, nastolíme rovnováhu v hormonálním systému, změníme životní styl a to hlavně včetně stravy a mnoho dalšího. S tímto ti pomůže náš celostní online kurz, kde tě povedeme krok za krokem.

ŽIVOTNÍ STYL A STRAVa

V první řadě je nutné podotknout, že pokud nefunguje správně trávení a to u většiny populace bohužel nefunguje, tak můžeme jíst zdravě, mít vyváženou stravu a i přesto nedojde k žádnému výraznému zlepšení, natož k uzdravení. Špatné trávení navíc zatěžuje další orgány jako jsou například játra, lymfatický systém nefunguje správně a tato kombinace vede k tomu, že tělo nedokáže správně detoxikovat, což způsobuje další problémy jako překyselení organismu, intoxikace, množení patogenu, plísní, virů, mikrobů v těle a mnoho dalšího.

Špatné trávení způsobuje, že žaludek nedokáže správně zpracovat potravu a posílá ji dále až do tlustého střeva nezpracovanou. To způsobuje hnilobné procesy, překyselení střevního mikrobiomu, množení bakterií, plísní, parazitů, mikrobů, které způsobují záněty, syndrom propustného střeva – to může vést k zatížení nervového systému, mozku, nesprávné funkcí hormonální rovnováhy, biochemie mozku i fyziologie těla a to vše je spojené se vznikem a rozvoje duševních a psychických poruch včetně OCD, ale také fyzických onemocnění.

Proto nestačí jíst jen zdravě, mít vyváženou a pestrou stravu, ale zaměřit se, jestli správně funguje trávení, vstřebávání minerálů, vitamínů a dalších látek, které tělo potřebuje. To všechno pojí jeden velký společný jmenovatel, který je zodpovědný za tyto i další problémy, jako jsou špatné okysličení těla a mozku a mnoho dalšího. Je to v podstatě hlavní klíč k uzdravení většiny onemocnění ať už duševních, psychických i fyzických. Všechno do hloubky rozebíráme v našem celostním online kurzu harmonie života, který tě povede krok za krokem a také se dozvíš, který společný jmenovatel za tím stojí.

Strava bohatá na vitamíny minerály a živiny

Obsedantně kompulzivní porucha a její léčba je vždy závislá na stravě. Serotonin je důležitý neurotransmiter regulující náladu produkovaný nejen v našem mozku, ale také v trávicí soustavě a kosterně ve střevě. Mozek a tlusté střevo jsou spolu přímo propojené a ovlivňují se navzájem. Produkce serotoninu je ovlivněna příjmem esenciální aminokyseliny tryptofanu v potravě. V praxi to znamená, že naše tělo přemění tryptofan na 5-hydroxytryptofan, který se následně přemění na serotonin. Proto je potřeba konzumovat potraviny bohaté na tryptofan jako jsou například:

 • Banán
 • Obecně ořechy a semínka (hlavně slunečnicové semínka, chia semínka, sezamové semínka, mandle a vlašské ořechy)
 • Ovesné vločky
 • Luštěniny
 • Listová zelenina
 • Kakaové boby, kvalitní kakao (v supermarketu ho neseženeš a to stejně platí i o kvalitní čokoládě)

Dále je potřeba se zaměřit na potraviny bohatě na hořčík, který posiluje funkci nervového systému a mozku. Nejen hořčík posiluje nervový systém, ale také zinek, vitamin B (B1,B2,B6,B12) vitamín K, vitamin C, dále omega 3 a mnoho dalšího.

Vhodné potraviny a doplňky stravy v tomto směru jsou:

 • Ořechy a semínka
 • Ovoce a zelenina
 • Luštěniny
 • Ovesné vločky
 • Extra panenský olivový olej za studená lisovaný
 • Kvalitní lněný olej a lněné semínka
 • Sypané lahůdkové droždí je bohaté na vitamíny B
 • Pivovarské kvasnice jsou bohaté na hořčík a vitamíny B a další
 • A mnoho dalšího

Dále je potřeba vyřadit mnoho potravin ze svého jídelníčku, které jsou spojený s vyšší mírou úzkosti a úzkostných poruch, obecně rozvojem a vznikem duševních poruch a vyšší mírou adrenalinu v těle a obecně větší náchylnost na stres a podrážděnost. Je nutné je úplně vyřadit ze svého života a to ideálně navždy. Jde o tyto potraviny:

 • Cukr i ten skryty (to znamená 90% všeho v supermarketu)
 • Lepek
 • Potraviny bohatě na nasycené tuky (nezdravé tuky)
 • Káva
 • Alkohol (tedy jeho častá konzumace)
 • A mnoho dalších

Studie – střevní mikrobiom a celostní přístup

Studie z roku 2019 zjistila, že pravidelná konzumace nasycených tuků a přidaných cukrů souvisí s vyššími pocity úzkosti.

Jedna studie publikovaná v roce 2017 zjistila, že konzumace stravy s vysokým obsahem cukru může zvýšit pravděpodobnost výskytu poruch nálady.

Nejde jen o stravu, ale o celkovou změnu životního stylu, kdy je nutné dbát na dostatek pohybu, pitný režim, trávit čas v přírodě i na sluníčku (vitamín D), mít dostatek kvalitního spánku a odpočinku, otužování, ledové sprchy a mnoho dalšího.

Dále je potřeba uzdravit střevní mikrobiom a syndrom propustného střeva, aby mohlo dojít k uzdravení nervového systému, který je přetížený a celkově psychiky a duševního zdraví. To samozřejmě zlepší i fyzické zdraví a vede k uzdravení z mnoha dalších fyzických nemocí. Léky a tím myslím nejen antidepresíva, ale celé spektrum všech možných léků, způsobují problém ve střevní mikroflóře a narušují pH v tlustém střevě. To vede množení špatných bakterií ve střevě a následně se skrze propustné střevo dostávají do těla a způsobují problémy (například přetížení nervového systému nebo záněty v těle).

Stravě a životnímu stylu se věnujeme v celostním online kurzu harmonie života velice do hloubky, kde uzdravíš své střevo, psychiku, nervový systém, zmírníš stres, úzkosti a celkově to povede k trvalému uzdravení, jelikož bez změny stravy a životního stylu nelze nikdy dojít k trvalým výsledkům.

Trauma a obsedantně kompulzivní porucha

Mnoho studií potvrdilo souvislost mezi OCD a traumatem z dětství. Tato studie potvrzuje, že lidé častěji zažívají posedlosti (obsese), když jsou vystaveni stresovým situacím. Studie také naznačuje, že tyto myšlenky jsou spouštěny vnějšími podněty. A pokud jde o kompulze (nutkání), studie poukazuje na fakt, že k nim dochází, když člověk věří, že má zodpovědnost za předcházení nechtěných událostí. V případě traumatu z dětství nebo minulosti může člověk reagovat nutkáním, o kterém věří, že těmto událostem zabrání.

Jiný výzkum ukazuje, že traumatické události primárně způsobují psychologické symptomy, jako je opakované a nechtěné opětovné prožívání událostí, nadměrné vzrušení, emocionální otupělost a vyhýbání se podnětům (včetně myšlenek), které by mohly posloužit jako připomínka traumatické události. Zatímco většina lidí zažije tyto příznaky v určitém okamžiku svého života, obvykle po několika týdnech až měsících odezní. Ale mnozí je zažívají roky po traumatické události. U těchto lidí se často rozvine Obsedantně kompulzivní porucha nebo PTSD – posttraumatická stresová porucha.

OCD – trauma – PTSD a hyperaktivní nervový systém

A musím říct, že to skutečně dává smysl. I mé zkušenosti z mé praxe poukazují na mnoho podobností s podobnými modely u OCD i PTSD. Nedávný výzkum dokonce naznačuje, že tyto poruchy existují na stejném kontinuu. Přestože studie nadále osvětlují příčiny a důsledky této poruchy, není obsedantně kompulzivní porucha jen psychologický a duševní problém, ale také problém mnoha dalších faktorů jako jsou – strava, záněty, přetížený nervový systém, držení těla, životní styl, biochemie mozku, hormony a hormonální systém, okysličení mozku a těla -dýchání a mnoho dalšího.

Proto nemůžeme OCD a mnoho dalších duševních a psychických poruch řešit pomocí psychoterapie, kognitivně-behaviorální terapie a obecně jakékoliv formy terapie. Z tohoto důvodu je nutný komplexní a celostní přístup, aby došlo k trvalým výsledkům a plnému uzdravení. Proto náš celostní online program harmonie života má takové úžasné výsledky a úspěchy, protože se jako jediní v Česku a na Slovensku zaměřujeme na celostní přístup k duševnímu zdraví a duševním poruchám.

Obsedantně kompulzivní porucha může často souviset s traumatem. Navíc OCD a další úzkostné poruchy a poruchy duševního zdraví bývají důsledkem hyperaktivního nervového systému. Traumatické zážitky a posttraumatická stresová porucha (PTSD) mohou lidem, kteří jimi trpí, způsobit problémy, že jejich hyperaktivní nervový systém je neustále ve vysoké pohotovosti, což má za následek potíže s regulací jejich nervového systému a to se následně negativně projevuje na hormonální nerovnováze a špatně biochemii mozku. V důsledku toho se u nich mohou rozvinout příznaky OCD jako způsob regulace jejich nervového systému.

Naučit se účinné způsoby, jak regulovat nervový systém (meditace, hluboké brániční dýchání, relaxace a další), je jedna věc, ale ve skutečnosti to nic neřeší. Aby došlo k uzdravení, je nutné neřešit následky, ale jít mnohem hlouběji a vyřešit příčiny. A opět se dostáváme k celostnímu přístupu.

Jiri-Capovec-jak-se-zbavit-stresu

Bakteriální a virové infekce a záněty

V první řadě je potřeba pochopit, že obsedantně kompulzivní porucha je duševní porucha s různými polyetiologickými faktory – jde o multifaktoriální onemocnění. Genetické vlivy jsou patrně důležité, ale je nepravděpodobné, že by se našel jediný gen zodpovědný za všechny příznaky OCD, kdy se nejčastěji zkoumají geny související s neurotransmitery (serotonin, dopamin a další). Jeden z podtypů OCD má souvislost s imunitním systémem a to konkrétně s reakcí na antigen beta-hemolytických streptokoků skupiny A. Na přelomu 80. a 90. let se zjistilo, že u některých dětí se náhle objevují příznaky OCD, ale také třeba tiky po infekci tímto streptokokem. Tento syndrom dostal název PANDAS. Do této skupiny pravděpodobně patří jen malá část pacientů s OCD.

Další podtypy OCD a poměrně velká část pacientů, kteří trpí touto poruchou má souvislost s imunitním systémem a to konkrétně v reakci na určité bakteriální a virové infekce jako jsou – streptokok, stafylokok, borelióza, mononukleóza, encefalitida, menigitida a pravděpodobně i další. Tyto virové a bakteriální infekce mohou mít negativní vliv na funkcí nervového systému, mozku, hormonů a zejména neurotransmiterů. To může způsobit přetížení nervového systému a jeho špatnou funkci, různé záněty v těle a dokonce i malé záněty v mozku, které narušují právě funkci neurotransmiterů, problém se střevní mikroflórou (mikrobiom), způsobit propustnost tlustého střeva, narušit dráhu a funkcí bloudivého nervu, který spojuje mozek a tlusté střevo i další orgány. To vše také ovlivňuje nervový systém, kdy je více aktivní sympatikus a naopak parasympatikus je v útlumu.

Moje poznatky z praxe

Většina mých klientů s obsedantně kompulzivní poruchou měla v dětství nebo v poměrně mladém věku jednu z výše uvedených bakteriálních nebo virových infekcí. Následně na to se rozjela obsedantně kompulzivní porucha, ale i další duševní a psychický poruchy. Dost často u těchto klientů byl i jiný zdravotní problém – nejčastěji šlo o autoimunitní onemocnění (roztroušená skleróza, chromová choroba, revmatoidní artritida, štítná žláza autoimunitní, celiakie a další). Zajímavé bylo, že pomocí celostního přístupu došlo nejen k uzdravení a zmírnění příznaků OCD, ale také ke zlepšení a často dokonce plnému uzdravení autoimunitních onemocnění.

U OCD se vyskytuje značná komorbidita – současná přítomnost jiných duševních a psychických poruch a to až u 2/3 pacientů. Nejčastěji se jedná o deprese, ADHD, derealizace, depersonalizace, sociální fobie, poruchy příjmu potravy, závislost na alkoholu i drogách a panická porucha (ataka). U dětí se často až v 50 – 60 % vyskytují současně tiky, úzkostné poruchy a hlavně ADHD. Navíc obsedantně kompulzivní porucha bývá velmi častou komorbidní poruchou také u Tourettova syndromu.

léčba celostním přístupem

Možná se ptáš, jak z toho ven? Jak se uzdravit? Odpověď najdeš v celostním přístupu. Mezi hlavní složky uzdravení patří strava. Záněty v těle, přetížený nervový systém a jeho špatná funkce, syndrom propustného střeva a špatný mikrobiom se léčí pomocí stravy a obecně změnou životního stylu. POZOR – pokud nefunguje správně trávení, tak ti ani změna stravy nepomůže a nelze se uzdravit a věř, že u většiny lidí v naší společnosti trávení nefunguje správně. Není to jen strava, ale i další složky životní stylu (pitný režim, pohyb, spánek, stres, a další). Dalším důležitým faktorem pro léčbu je stres. Naučit se zvládat stres a stresující situace, dále odstranit chronický stres ze svého života. Špatné okysličení mozku i těla a hlavně špatné dýchání je další faktor, který patří mezi hlavní příčiny. Úprava hormonů a hormonální rovnováhy v těle, změna biochemie mozku je další velice důležitý faktor. A mnoho dalšího.

Přeprogramování podvědomí

Přeprogramování podvědomí a obecně podvědomých vzorců myšlení a chování je další faktor, který je potřeba zahrnout do léčby obsedantní kompulzivní poruchy. Přeprogramování podvědomí je nutné, aby došlo ke změně naučených vzorů myšlení a chování, které spouští a způsobují strach, stres, úzkosti, obsese i kompulzivní chování a hlavně pocity, které jsou spojené se samotnou obsedantní a kompulzivní poruchou. Jednoduše fungujeme na autopilota a naše podvědomí řídí 95% našeho života, včetně toho, jak myslíme, naše pocity, návyky, jak se rozhodujeme, co děláme i naše reakce na jednotlivé vjemy, situace a interakce. Změna podvědomí vede ke změně našich návyků, úpravě myšlení, pocitů a chování. Toho lze dosáhnout velmi rychlou a efektivní cestou skrze naše podprahově hypnoterapeutické sugestivní nahrávky a programování mysli skrze, vedené meditace a vizualizace.

Stáváme se tím, co děláme opakovaně. Naše návyky určují náš život. Všichni jsme jen snůška svých návyků. Změna návyku – nahrazení negativních návyků novými pozitivními návyky, je nejlepší cesta, jak se bavit obsedantně kompulzivní poruchy. Pokud chceme změnit své návyky, musíme prvně změnit nástavní našeho podvědomí, kde jsou uložené programy, které tyto nezdravé návyky spouští a vytváří.

Podvědomé limity vs. proces uzdravení

Někdy mohou člověka limitovat podvědomé programy, víry a přesvědčení, že samotná obsedantně kompulzivní porucha je neléčitelná, nebo těžké léčitelná, lze ji jen uzdravit pomocí léků, nebo přesvědčení, že budu muset brát léky celoživotně, lze ji jen udržovat a je nutné se s ní naučit žít a podobně. Pokud se objevují tyto programy v podvědomí, způsobují nocebo efekt, který brání v uzdravení. Proto musí být odstraněný a nahrazený jinými novými pozitivními programy, které podporují a usnadňují celý proces uzdravení. Více o tom, jak je to s placeno a nocebo efektem, nevyléčitelnými a smrtelnými nemocemi najdeš v naší studii na toto téma, kterou jsme publikovali. Výsledky jsou vskutku pozoruhodné a dokázali jsme, že žádné nevyléčitelné, smrtelné ani dědičné nemoci neexistují.

Přeprogramování podvědomí slouží k úpravě chování. Jinak řečeno to znamená, že se změní vzorce myšlení a chování, které způsobují problémy v této oblasti a způsobují stres, strachy, úzkosti, obsese – obsedantní myšlenky a doprovodné pocity, které vedou ke kompulzivnímu chování a jsou spojené s OCD. Spolu s tím se vytvoří nové přesvědčení, programy vzorce myšlení a chování, které pomáhají vytvářet zdravé způsoby zvládání stresu, úzkostí, strachů a obecně negativních myšlenek a pocitů, zvyšují sebevědomí, zlepšují duševní pohodu a jsou spojené s přirozeným stavem zdravého a sebevědomého člověka.

Změna identity

Další důležitou součástí nejen u mnoha mých klientů, kteří trpí obsedantně kompulzivní poruchou (platí pro všechny onemocnění), je změna identity. Pokud člověk, který trpí OCD delší dobu, stane se tato diagnóza součástí jeho identity, osobnosti, podvědomí a plně se s ní ztotožní. K plnému uzdravení a vyléčení, je potřeba vytvořit novou identitu a stát se někým úplně jiným. Tvé současné myšlení, chování, návyky, víry a přesvědčení, podvědomé reakce a pocity jsou spojený s tvým aktuálním já, které vytváří neustále stejné neuronové okruhy v mozku, stejné proteiny, geny, hormony a biochemii mozku, fyziologii těla, která je spojená s tvou aktuální diagnózou.

Změna identity nikdy nebude fungovat, proto je potřeba vytvořit novou identitu, nové ideální já a stát se jím. I toto je součástí celostního přístupu. Jak toho dosáhnout najdeš opět v našem celostním online programu harmonie života.

Sebevědomí a vlastní (sebe)hodnota

Ztráta sebevědomí může být jedním z mnoha následků této duševní poruchy. Zároveň absence sebevědomí může značně negativně ovlivnit až ztížit průběh samotné poruchy a jejích příznaků i prodloužit dobu k plnému uzdravení.

I vědecké výzkumy poukazují na fakt, že sebevědomí zde hraje důležitou roli a zároveň je úzce spojené s obsedantně kompulzivní poruchou. Další studie poukazují na fakt, že dostatek zdravého sebevědomí má pozitivní vliv na léčbu a dobu potřebnou k uzdravení. Člověk se zdravým sebevědomím a vlastní sebehodnotou bude mít větší víru v sebe i své dovednosti, že se dokáže vypořádat s poruchou. Tato zdravá sebemotivace je nezbytná pro celkový proces, protože bude člověka udržovat na správné cestě k dosažení cíle. Nezapomeň na fakt, že ať si myslíme, že to zvládneme nebo ne, tak v obou případech máme pravdu.

Naopak člověk, který nebude věřit v sebe, své dovednosti a fakt, že je možné se uzdravit, bude sám sebe svými negativními sebekritickými myšlenkami, pocity a následně i činy podkopávat. To je sám o sobě velký předpoklad k neúspěchu.

Léčba a sebevědomí

Dále je potřeba říct, že člověk se zdravým sebevědomím a vlastní vnitřní sebehodnotou bude přistupovat jinak k sobě a léčbě této duševní poruchy, než člověk s absencí sebevědomí a vlastní vnitřní sebehodnoty. Vnitřní hodnota, sebevědomí a sebeláska se odráží u člověka ve způsobu, jakým přistupuje k sobě, svému životu i zdraví. V praxi to znamená, že takový člověk bude jíst zdravě, naučí se naslouchat svému tělu. Dále bude si vybírat zdravé způsoby, jak se vypořádat se stresem i svými pocity. Jednoduše bude respektovat a vyživovat své tělo, mysl i svou duši.

Naopak člověk, který postrádá vnitřní hodnotu, sebevědomí a sebelásku nebude řešit, jestli se stravuje zdravě, zda jeho životní styl je zdravý a vhodný pro uzdravení, také si asi nebude vždy vybírat vhodné a zdravé způsoby, jak zvládat stres a své emoce. To vše se samozřejmě odrazí negativně i na jeho průběhu samotné duševní poruchy a případné léčbě.

Závislost a obsedantně kompulzivní porucha

Závislost na drogách a obecně drogy mění mozek a způsob jakým fungují hormony v těle. Drogy narušují způsob, jakým neurony vysílají, přijímají a zpracovávají signály prostřednictvím neurotransmiterů, což může způsobit určitou změnu biochemie mozku a podpořit vznik duševních a psychických poruch u závislosti na drogách to dokonce může být jedna z přímých příčin. Toto potvrzuje i studie z roku 2021, která poukazuje na další problémy s tímto spojené.

Každá závislost ovlivňuje mozek na mnoha úrovních. Proto i závislost na alkoholu, pornu, sociálních sítích, hrách, automatech (hazardu) a dalších může výrazně přispět k rozvoji a vzniku duševních poruch a to včetně obsedantní kompulzivní poruchy.

Alkohol, drogy a obecně všechny druhy závislosti ovlivňují mozkové neurotransmitery a nervové dráhy v mozku. To vede ke změně mozku a mění se i způsob, jakým mozek funguje a celá jeho biochemie. Nezdravé návyky, jako je užívání drog nebo nadměrné pití alkoholu, konzumace nezdravé a nevyvážené stravy, může způsobit, že se mozek změní způsobem, který může vést k závislosti a vytvoříme si silné nezdravé návyky, které mohou poškozovat náš život, zdraví a vést ke vzniku a rozvoji duševních poruch. V tomto směru nám může pomoct přeprogramování podvědomí a samotná neuroplasticita mozku, která upravuje hladiny dopaminu a pomáhá měnit mozek zpět do původního zdravého stavu.

Vždy je třeba klást důraz na vyřešení a odstranění závislosti, pokud člověk, který trpí OCD nějakou má. Někdy může jít o nezdravé způsoby a návyky, jak se vypořádat se stresem, úzkostí a obecně svými pocity až tomu člověk propadne a stane se závislým na tomto nezdravém způsobu, který poškozuje jeho zdraví i celý život.

Prostředí a okolí ve kterém žijeme a OCD

Prostředí a okolí, ve kterém žijeme a pracujeme, může mít významný dopad na naše duševní zdraví a obecně kvalitu našeho života. Lidé, se kterými trávíme nejvíce času nás nejvíce ovlivňují. Ovlivňují naše myšlení, názory, návyky, energii, pocity, ale také chování a mnoho dalšího. Proto je důležité se vyhýbat lidem, kteří jsou negativní, vidí hned ve všem problém, neustále si stěžují, když s nimi trávíš čas, okrádají tě o energii a podobně.

Pokud tě nebaví práce, setrváváš v toxickém nefunkčním vztahu, máš kolem sebe toxické lidí, žiješ na místě, kde je znečištěné ovzduší, žiješ ve městě, kde je větší míra stresu, jsi neustále obklopen elektrosmogem, trávíš čas na místě, kde jsou ve vyšší míře plísně, dále prostředí, kde trávíš nejvíce času tě stresuje a mnoho dalšího, tak to bude mít negativní vliv na tvé zdraví i kvalitu tvého života. Pozor na to, kde žiješ. Kde a s kým trávíš nejvíce času. Co a kdo tě obklopuje.

Všichni víme, že znečištěné ovzduší může způsobit kašel a dýchací potíže, ale věděl jsi, že může také podporovat psychické a duševní poruchy? Výzkum z roku 2019 potvrzuje, že znečištění okolního vzduchu zvyšuje riziko deprese a bipolární poruchy i dalších duševních poruch – jako je obsedantně kompulzivní porucha (OCD) tím, že způsobuje neurozánět. Riziko se zdá být zvláště významné, pokud k vystavení znečištění ovzduší dochází během prvních 10 let života.

obsedantne-kompulzivni-porucha
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.
4 Komentářů
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Honzo za zpětnou vazbu a jsem rád, že se článek líbí a pomáhá 🙂

   Odpovědět
 1. Ondrej

  Díky za článek, zatîm nejlepší a ne podrobnější co jsem kdy četl. Sám OCD mám a je to opravdu velmi vyčerpávající. Konečně po 20 letech jsem se rozhodl,že za OCD udělám velkou tlustou čáru a vyléčím se. Určitě až se mi sejdou peníze, tam Vás kontaktuji. Díky

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Ondro, děkuji moc za zpětnou vazbu, jsem moc rád, že se ti článek líbí. Super budu se těšit na spolupráci. Je super, že si připravený na sobě makat a změnit svůj život, 20 let je dost dlouhá doba, ale nikdy není pozdě si začít užívat života naplno. Budu se těšit a ať se daří, přeji hezký den Ondro 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares