V tomto článku se detailně podíváme na příznaky OCD – obsedantně kompulzivní poruchy. Nenech obsedantně kompulzivní poruchu ovládnout tvůj život. Nauč se rozpoznat a pochopit signály, projevy a identifikuj včas varovné příznaky OCD a začni léčbu pomocí celostního přístupu.

Jak vypadá život s OCD?

Tvá mysl je plná neustálých a vtíravých myšlenek – obsesí, které se týkají různých témat, jako jsou například zdraví, nepořádek nebo bezpečnost o sebe nebo své blízké.

Tyto obsesivní myšlenky jsou velmi silné a vyvolávají u tebe silný pocit úzkosti a napětí. Cítíš se bezmocný a zoufalý z toho, že se jich nemůžeš zbavit.

Kvůli těmto obsesivním myšlenkám se snažíš provádět kompulzivní rituály, které ti pomáhají uklidnit se.

Tyto rituály – nutkání se mohou týkat například neustálého mytí rukou, kontrolování sporáku, oken, zámku na dveřích, zapisování nebo opakování slov.  Jsou velmi časově náročné a zabírají ti hodně času, což ti brání v plnění tvých denních povinností a aktivit.

Navíc se snažíš vyhnout se situacím nebo činnostem, které ti způsobují strach nebo spouštějí tvé obsese (vtíravé myšlenky) a kompulze (nutkavé chování).

Tohle se ti může zdát jako jediný účinný způsob, jak se vyhnout stresu a úzkosti, ale ve skutečnosti to má negativní dopad na tvou kvalitu života a omezuje to tvou schopnost fungovat v práci, vztazích, osobním životě a nakonec to způsobuje ještě větší stres a úzkost.

Cítíš se osaměle a izolován kvůli svým obsedantním myšlenkám a nutkavému chování.

Život s OCD je neustálý boj.

Vtíravé myšlenky a nutkání spotřebovávají spoustu tvé energie a času, narušují tvou duševní pohodu a ztěžují schopnost užívat si života.

Dokonce se můžeš za svůj stav stydět, cítit se provinile nebo v rozpacích a můžeš mít potíže s tím, abys se více otevřel ostatním, protože máš pocit, že tě ostatní nechápou a zlehčují to.

Definice OCD – obsedantně kompulzivní poruchy

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je duševní porucha charakterizovaná přetrvávajícími nechtěnými myšlenkami (obsesemi) a opakujícím se rituálním chováním (kompulzemi).

Obsese jsou vtíravé, nechtěné, opakující se a neodbytné myšlenky, které se neustále znova a znova vnucují do mysli člověka a způsobují značný stres a úzkost. Pokud se člověk s OCD snaží tyto obsese – vtíravé myšlenky ignorovat nebo potlačovat, způsobují mu ještě větší stres a úzkost.

Kompulze jsou nutkavé, opakující se rituální jednání nebo chování člověka, ale mohou to být také mentální činy, ke kterým je člověk doslova tlačen (neodolatelná touha) jako odpověď na obsese (vtíravé myšlenky).

Toto nutkavé chování a jednání nebo mentální činy jsou často určeny k prevenci a snížení stresu a úzkosti. Mohou také sloužit k prevenci nějaké domnělé události nebo situace, ale nejsou realisticky spojené s problémem.

Provedení kompulze (rituálů) odstraňuje úzkost, ale jen dočasně. Z dlouhodobého hlediska vede ke vzniku začarovaného kruhu a stupňování stresu a úzkosti.

OCD je chronická a velmi vyčerpávající úzkostná porucha. Ale POZOR je plně vyléčitelná.

Odhaduje se podle studie, že 2 až 3 % celkové populace má OCD. Podle nových studií a zjištění se odhaduje dokonce až 4 % celosvětové populace.

Může se objevit v jakémkoli věku, ale nejčastěji začíná v dospívání nebo ranné dospělosti.

Obsedantně kompulzivní porucha je často, ale ne nutně, doprovázena dalšími poruchami duševního zdraví, jako je deprese, úzkost, ADHD nebo závislost na návykových látkách (drogy, alkohol a další). Někdy je dle výzkumu obsedantně kompulzivní porucha doprovázená dalšími příbuznými poruchami.

Stručný přehled příznaků OCD

Příznaky OCD lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: obsedantní myšlenky a kompulzivní chování.

Obsedantně-kompulzivní porucha většinou zahrnuje jak obsese, tak kompulze. Ale je také možné mít pouze symptomy obsesí (vtíravé a nechtěné myšlenky) nebo pouze symptomy kompulzí (nutkání).

Obsedantní myšlenky jsou přetrvávající a nechtěné myšlenky, nápady, vjemy nebo představy, které se nedobrovolně vybaví nebo vtlačují do mysli. Tyto myšlenky mohou být zneklidňující a mohou způsobit velký stres a úzkost. Pojďme se podívat na některé z příkladů obsedantních myšlenek:

 • Strach z bakterií nebo kontaminace
 • Nechtěné sexuální nebo násilné myšlenky
 • Nadměrný zájem o řád nebo symetrii
 • Víra, že se stane něco hrozného, pokud nebudou provedeny určité akce
 • A další…

Kompulzivní chování je opakující se chování (rituály) nebo mentální činy, ke kterým je člověk doslova tlačen jako odpověď na obsese – vtíravé myšlenky. Účelem tohoto chování je předcházet nebo zmírňovat úzkost nebo předcházet nějaké domnělé události nebo situaci. Některé z příkladů nutkavého chování (kompulzí) jsou:

 • Nadměrné mytí rukou nebo sprchování
 • Kontrola (např. dveří, sporáku, zámků)
 • Časté počítání a přepočítávání předmětů, peněz…
 • Uspořádání a přeuspořádání předmětů
 • A další…

Další příznaky OCD mohou být:

 • Potíže s ovládáním obsesí a nutkání
 • Vtíravá, nutkavá a stresující povaha obsesí a nutkání
 • Vyhýbání se spouštěčům obsesí a nutkání
 • Narušení každodenních aktivit, práce, vztahů, školy, osobního života a sociálních interakcí kvůli neustálým obsesím, kompulzím a jejich vtíravé a nutkavé povaze

Je důležité si uvědomit, že každý zažívá obsedantní myšlenky a občas se zapojí do určité míry opakujícího se chování. U jedinců s OCD se ale tyto myšlenky a chování stávají přehnanými a způsobují značné utrpení a narušují každodenní život.

Příznaky OCD – Obsedantní myšlenky

Obsedantní myšlenky jsou typickým příznakem OCD. Jedná se o přetrvávající a nechtěné myšlenky, nápady nebo představy, které se vynořují nedobrovolně a mohou být znepokojivé a způsobit velký stres a úzkost.

Obsedantní myšlenky mohou mít mnoho podob a mohou se velmi lišit člověk od člověka. Mezi některé běžné příklady obsedantních myšlenek patří – OCD příklady:

 • Strach z bakterií a kontaminace: Lidé s příznaky OCD mohou mít obsedantní myšlenky z bakterií nebo kontaminace špínou, chemikáliemi nebo jinými látkami. Mohou díky tomu vyvinout nutkavé chování, jako je nadměrné mytí rukou nebo sprchování, úklid a čištění, aby se pokusili snížit svůj stres a úzkost z kontaminace.
 • Nežádoucí sexuální nebo násilné myšlenky: Někteří lidé s OCD mohou mít znepokojivé nebo nevhodné sexuální nebo násilné myšlenky. Často tyto myšlenky považují za své a snaží se je potlačit, což často vede k většímu stresu a úzkosti.
 • Nadměrný zájem o pořádek nebo symetrii: Člověk s příznaky OCD může mít obsedantní potřebu pořádku a symetrie. Může si vyvinout nutkavé chování, jako je uspořádání a přeskupování předmětů, aby se pokusil dosáhnout dokonalé symetrie a pořádku.
 • Víra, že se stane něco strašného, pokud nebudou provedeny určité činnosti: Osoba s OCD může mít obsedantní myšlenky, že ublíží sobě nebo ostatním, pokud nebudou provedeny určité činnosti. Taková osoba může mít například obsedantní strach ze způsobení požáru a může se chovat nutkavě – neustálá kontrola sporáku, aby tomu zabránila.

Příznaky OCD v každodenním životě

Obsedantní myšlenky mohou být zneklidňující a způsobovat značný stres a úzkost, který může zasahovat do každodenního života.

Přestože se může zdát, že život s OCD je nekonečný boj, existuje naděje na trvalé uzdravení. V našem celostním online kurzu Harmonie života se naučíš zvládat své obsedantní myšlenky a kompulzivní chování, abys mohl žít plnohodnotný a svobodný život.

Také společně vyřešíme psychologické i fyziologické příčiny této poruchy, aby došlo k obnovení rovnováhy ve tvém těle i životě.

Přidej se k nám a spoj se s ostatními, kteří se už uzdravili z OCD a společně tě naučíme, jak se vypořádat s touto duševní poruchou.

Zaregistruj se nyní a získej zdarma další online kurz Vědomě žít – vědomě tvořit a začni svou cestu k trvalému uzdravení.

OCD

Příklady obsedantních myšlenek

Obsedantní myšlenky jsou běžným příznakem OCD a mohou mít mnoho podob. Pojďme si uvést typické příklady obsedantních myšlenek:

 • Strach ze ztráty důležitých věcí: Trvalé obavy ze ztráty nebo zapomenutí důležitých nebo osobních věcí a opakovaná kontrola, jako jsou klíče, telefon, peníze, doklady, peněženka atd.
 • Strach z bakterií a kontaminace: Obsedantní myšlenky z kontaminace špínou, bakteriemi, chemikáliemi nebo jinými látkami. Může to být také obsedantní strach z nemoci nebo šíření nemoci na ostatní.
 • Nežádoucí sexuální nebo násilné myšlenky: Někteří lidé s příznaky OCD mohou mít znepokojivé nebo nevhodné sexuální myšlenky nebo násilné myšlenky, které považují za své a snaží se je potlačit. To způsobuje stále větší a větší stres a úzkost.
 • Přetrvávající pochybnosti o vlastní sexuální identitě nebo orientaci: Člověk s tímto typem OCD může mít nechtěné a vtíravé myšlenky nebo pochybnosti o své sexuální identitě nebo orientaci, i když si svou sexuální orientaci a identitou byl dříve naprosto jistý. Takový člověk může zažívat intenzivní úzkost a pochybnosti o své sexualitě a hledat potřebu neustálého ujištění své sexuální identity a orientace. Někdy to může vést k vyhýbání se lidem a sociálním interakcím.
 • Strach ze zapomenutí důležitých informací a termínů: Jedinci s tímto typem OCD mohou mít nechtěné a vtíravé myšlenky ze zapomenutí důležitých informací, jako jsou schůzky nebo úkoly. Mohou pociťovat intenzivní stres a úzkost z možných důsledků zapomenutí těchto informací, jako je zmeškání důležitých termínů nebo způsobení škody ostatním. Tyto myšlenky u nich mohou vytvořit potřebu nutkavého chování ve snaze zmírnit tuto úzkost, jako je například opakovaná kontrola kalendáře, poznámek, seznamu úkolů nebo žádost ostatních, aby opakovali informace.
 • Nadměrný zájem o pořádek nebo symetrii: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní potřebu pořádku a symetrie, může být neklidná, nervózní nebo zoufalá, pokud věci nejsou uspořádány určitým způsobem. To může vést k nutkavému chování, jako je uspořádání a přeskupování předmětů, aby se pokusila dosáhnout dokonalé symetrie a pořádku.
 • Incest: Osoba s příznaky incestního OCD může mít opakující se sexuálně rušivé a nevhodné myšlenky směrem k blízkému členu rodiny. To může vést k narušení vztahů s tímto členem rodiny. Častá je také naprostá izolace od toho člena rodiny a to může způsobit oddělení (odloučení), což způsobí, že se vztah s tímto členem rodiny rozpadne.
 • Víra, že se stane něco strašného, pokud nebudou provedeny určité činnosti: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní myšlenky, že ublíží sobě nebo ostatním, pokud nebudou provedeny určité činnosti nebo nebudou provedeny určitým způsobem. Může jít například o obsedantní strach ze způsobení požáru a to může vést k nutkavému chování, jako je neustálá kontrola sporáku, aby se tomu zabránilo.
 • Obsedantní obavy z dělání chyb: Jde o obsedantní myšlenky z dělání chyb a může to vést k vytváření nutkavého chování, jako je neustálé opětovné čtení nebo přepisování, aby se chybám zabránilo, opakovaná kontrola pracovních nebo školních úkolů, aby došlo k ujištění, že jsou dokonalé.
 • Poporodní OCD: Matka s poporodním OCD, což je podtyp OCD, který postihuje asi 3-5 % všech novorozených matek a některých novorozenců – se může vyhýbat držení svého novorozence, aby se vyhnula obavám z OCD, že by mu mohla ublížit. Vyhýbání se zhoršuje matčiny obavy, což může vést k potřebě, aby dítě vychovávali ostatní a to brání dítěti vytvořit si zdravé vazby a pouto s matkou.
 • Obsedantní strach z toho, že je zodpovědný za něco špatného, co se stalo: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní myšlenky z toho, že je zodpovědná za něco špatného, co se stalo a může se zapojit do nutkavého chování, jako je neustálé hledání ujištění nebo omlouvání, aby se tomu pokusila zabránit.
 • Strach ze ztráty kontroly nebo zešílení: Osoba s tímto typem OCD může mít nechtěné a vtíravé myšlenky ze ztráty kontroly nebo zešílení a může pociťovat intenzivní stres a úzkost z možných důsledků ztráty kontroly.
 • Mezi další příklady obsedantních myšlenek může patřit například: Strach z ublížení druhým, vtíravé myšlenky na smrt nebo sebevraždu, přetrvávající starost o vlastní zdraví nebo zdraví blízkých a mnoho dalších…

Toto bylo několik příkladů obsedantních myšlenek, které se mohou rozvinout u člověka, který trpí OCD. Je důležité poznamenat, že každý občas zažívá obsedantní myšlenky, ale u osob s OCD se tyto myšlenky stávají přehnanými a způsobují značné utrpení, stres, úzkost a poškozují každodenní život.

Vliv obsedantních myšlenek na každodenní život

Obsedantní myšlenky jsou opakující se a přetrvávající myšlenky, představy nebo impulsy, které jsou vnímány jako nechtěné a často rušivé a mají významný a negativní dopad na každodenní život člověka s OCD.

Lidé s obsedantními myšlenkami pociťují vysokou úroveň stresu a silnou úzkost.

To ovlivňuje jejich celkovou náladu a schopnost fungovat v každodenním životě.

Mohou mít potíže se soustředěním a plněním úkolů, což může ovlivnit jejich výkon v práci nebo ve škole.

Neustálé zaujetí myšlenkami může také vést k sociální izolaci, protože se mohou vyhýbat určitým situacím nebo činnostem, aby se vyhnuli svým obsedantním myšlenkám.

Tyto příznaky OCD mohou způsobit problémy s osamělostí, sociální izolací a značně tím narušit duševní pohodu. To může nakonec vést k rozvoji a vzniku dalších psychických a duševních poruch, jako je například deprese.

Lidé s obsedantními myšlenkami se také zapojují do nutkavého chování jako způsob, jak se vyrovnat se stresem a úzkostí způsobené myšlenkami. Tato nutkání mohou být časově náročná a fyzicky i psychicky vyčerpávající, což může dále ovlivnit každodenní život.

Neustálá přítomnost obsedantních myšlenek často vede k negativnímu cyklu, kdy takový člověk není schopen ovládat myšlenky a myšlenky samy o sobě způsobují větší utrpení. To může mít významný dopad na sebevědomí dané osoby a ovlivňuje její schopnost vést normální život.

Celkově mohou být obsedantní myšlenky a nutkavé chování rušivé a mohou zasahovat do každodenního života člověka s OCD.

Příznaky OCD – Kompulzivní chování

Kompulzivní chování je dalším typickým příznakem OCD, který je vázaný na obsedantní (vtíravé) myšlenky.

Kompulze jsou nutkavé, opakující se rituální jednání nebo chování člověka, ale mohou to být také mentální činy, ke kterým je člověk doslova tlačen (neodolatelná touha) jako odpověď na obsese (vtíravé myšlenky).

Toto nutkavé chování a jednání nebo mentální činy jsou často určeny k prevenci a snížení stresu a úzkosti. Mohou také sloužit k prevenci nějaké domnělé události nebo situace, ale nejsou realisticky spojené s problémem.

Provedení kompulze (rituálů) odstraňuje úzkost, ale jen dočasně. Z dlouhodobého hlediska vede ke vzniku začarovaného kruhu a stupňování stresu a úzkosti.

Pojďme se podívat na typické příklady nutkavého (kompulzivního) chování – OCD příklady:

 • Nadměrné mytí rukou nebo sprchování: Takový člověk může mít obsedantní strach z bakterií nebo kontaminace a může si vyvinout nutkavé chování, jako je nadměrné mytí rukou nebo sprchování, aby se pokusil snížit svůj stres a úzkost.
 • Neustálá kontrola: Taková osoba může mít obsedantní strach z ublížení sobě nebo ostatním a může si vyvinout nutkavé chování, jako je neustálá kontrola sporáku, dveří nebo zámků, aby se tomu pokusila předejít.
 • Počítání, klepání nebo opakování určitých slov nebo frází: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní potřebu symetrie nebo pořádku a může se zapojit do nutkavého chování, jako je počítání nebo opakování určitých slov nebo frází, aby se pokusila snížit svou úzkost.
 • Uspořádání a přeuspořádání předmětů specifickým způsobem: Jde o druh nutkavého chování, které se může projevovat různě – uspořádání věcí v určitém pořadí, zajištění symetrického uspořádání věcí nebo zajištění toho, aby byly objekty umístěny v přesné vzdálenosti od sebe.

Kompulze a OCD v každodenním životě

Kompulzivní chování může být rušivé a může zasahovat do každodenního života člověka s OCD. Proto je důležité, aby osoba, která trpí obsedantně kompulzivní poruchou, svůj stav řešila vhodným způsobem, aby zvládla své obsedantní myšlenky a snížila jejich dopad na každodenní život.

Můžeš své problémy s OCD řešit pomocí symptomatické léčby – zbavení se symptomů (příznaků) bez vyřešení příčin. Nebo můžeš u nás svůj problém vyřešit a trvale se uzdravit, pomocí vyřešení všech příčin OCD a celostního přístupu. K tomu ti pomůže náš celostní online program Harmonie života.

Získáš dva online programy za jednu cenu, protože druhý je ZDARMA. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Příklady nutkavého chování

Kompulzivní chování je běžným příznakem OCD a může mít mnoho podob. Pojďme se podívat na typické příklady nutkavého (kompulzivního) chování:

 • Nadměrné mytí rukou nebo sprchování: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní strach z bakterií nebo kontaminace a může se zapojit do nutkavého chování, jako je nadměrné mytí rukou nebo sprchování, aby se pokusila snížit svůj stres a úzkost. Může jít také o opakované čištění nebo dezinfekci určitých předmětů nebo oblastí.
 • Opakované hledání ujištění nebo přiznávání se k něčemu: U tohoto druhu OCD jde o hledání neustálého ujištění ostatních o svých činech a rozhodnutích nebo opakované přiznávání věcí, za které se cítí provinile nebo se za ně stydí. Lidé s tímto nutkáním mohou cítit potřebu požádat ostatní o ujištění, i když jde o něco malého nebo bezvýznamného. Mohou také cítit potřebu přiznat se k věcem, které neudělali, nebo k věcem, o kterých si myslí, že mohli udělat, aby se zbavili úzkosti nebo viny.
 • Opakovaná kontrola věcí: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní strach z ublížení sobě nebo ostatním a může se zapojit do nutkavého chování, jako je neustálá kontrola sporáku, dveří nebo zámků, aby se tomu pokusila předejít.
 • Počítání, klepání nebo opakování určitých slov nebo frází: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní potřebu symetrie nebo pořádku a může se zapojit do nutkavého chování, jako je počítání, klepání nebo opakování určitých slov nebo frází, aby se pokusila snížit svou úzkost.
 • Uspořádání a přeuspořádání objektů určitým způsobem: Osoba s příznaky OCD může mít obsedantní potřebu symetrie nebo pořádku. Jde o druh nutkavého chování, které se může projevovat různě – uspořádáním věcí v určitém pořadí, zajištěním symetrického uspořádání věcí nebo zajištěním toho, aby byly objekty umístěny v přesné vzdálenosti od sebe. Lidé s tímto nutkáním mohou trávit hodiny aranžováním a přeskupováním předmětů a mohou pociťovat stres nebo úzkost, pokud předměty nejsou uspořádány „správným“ způsobem. Mohou také akci mnohokrát opakovat nebo mít problém opustit místo nebo úkol, dokud to nebude dokonalé.
 • Nadměrné uspořádání nebo organizování: Jde o obsedantní potřebu pořádku a může vést k nutkavému chování, jako je nadměrné organizování nebo uspořádání svého prostředí nebo majetku určitým způsobem.
 • Opakující se akce: Osoba s projevy OCD se může zapojit do nutkavého chování, jako je opakování určitých akcí, jako je zapnutí a vypnutí vypínače v určitém počtu opakování nebo se dotýkání určitých předmětů v určitém pořadí.
 • Hromadění věcí malé nebo žádné hodnoty: Někteří lidé s projevy OCD se mohou zapojit do nutkavého hromadění, shromažďují a ukládají velké množství věcí, které mohou mít malou nebo žádnou hodnotu. Navíc mohou zažít silnou emocionální vazbu k věcem, které hromadí a pociťovat pocit ztráty nebo úzkosti, když jsou požádáni, aby se jich zbavili. Hromadění může také způsobit napětí ve vztazích a ovlivnit každodenní fungování domácnosti s tímto kompulzivním chováním.
 • Nežádoucí sexuální chování: U tohoto druhu OCD jde často o specifické chování, které může být velice různorodé v závislosti na člověku. Například: Mít více sexuálních partnerů nebo problémy s nevěrou. Neustálé používání pornografie nebo masturbace do té míry, že to zasahuje do každodenního života. Sexuální chování, které je nezákonné nebo poškozuje tebe nebo ostatní. Trvalá honba za sexuálními zážitky navzdory negativním důsledkům. Zapojování se do sexuálních aktivit na veřejnosti nebo na místech, kde to není vhodné. Neustálé vyhledávání nových a extrémnějších sexuálních zážitků. Silné a opakující se sexuální fantazie nebo myšlenky, které narušují každodenní aktivity. Samozřejmě, ne vždy tyto problémy musí nutně poukazovat na OCD, ale pokud narušují kvalitu života nebo zasahují do každodenních aktivit, je vhodné najít řešení na míru, které pro tebe rádi najdeme.
 • Opakovaná kontrola chyb: Jde o druh kompulzivního chování, kdy člověk s OCD má neustálou potřebu kontrolovat chyby v práci nebo škole, opakovanou kontrolu, zda byl úkol splněn správně, nebo opakovanou kontrolu chyb ve vzhledu. Lidé s tímto nutkáním mohou cítit potřebu kontrolovat chyby, aby zabránili něčemu špatnému nebo zmírnili úzkost. Mohou také pociťovat stres nebo úzkost, pokud nejsou schopni dokončit kontrolu nebo pokud ji něco naruší.
 • Nutkavá potřeba vše dokončovat: Jde o druh kompulzivního chování, kdy má člověk s OCD pocit, že musí dokončit úkol nebo projekt, i když už není potřeba nebo není relevantní, nebo pocit potřeby něco dokončit, i když to zabírá příliš mnoho času a způsobuje značné potíže a problémy. Lidé s tímto nutkáním mohou mít pocit neúplnosti a úzkosti, pokud nejsou schopni dokončit úkol nebo pokud ho něco naruší.

Toto bylo několik příkladů nutkavého chování, které se může u lidí s OCD rozvinout. Je důležité poznamenat, že každý se občas zapojí do určité úrovně opakujícího se chování, ale u lidí s OCD se toto chování stává nadměrným a způsobuje značné utrpení, stres, úzkost a poškozuje každodenní život.

OCD

Dopad nutkavého chování na každodenní život

Kompulzivní chování může mít významný dopad na každodenní život člověka s OCD. Toto chování se opakuje a může zabrat spoustu času, což může narušit každodenní aktivity a povinnosti.

Nutkavé chování může ovlivnit každodenní život mnoha různými způsoby.

Může spotřebovat značné množství času, takže je pro člověka s OCD obtížné se věnovat jiným činnostem, jako je práce, škola nebo trávení času s rodinou a přáteli.

Kompulzivní chování může být také fyzicky a psychicky vyčerpávající, což vede k únavě a potížím se soustředěním.

Kromě toho mohou být nátlaky nutkavého chování nákladné, jak z hlediska času, tak i peněz a mohou vést k sociální izolaci. Dále to může vést k prokrastinaci a potížím se začátkem nových aktivit, věcí a úkolů.

Je důležité poznamenat, že i když kompulze mohou poskytnout dočasnou úlevu od stresu a úzkosti, neřeší základní příčiny samotného OCD a ve skutečnosti mohou stres a úzkost časem zhoršit a vést k začarovanému kruhu OCD.

Celkově může kompulzivní chování působit rušivě a může zasahovat do každodenního života člověka s OCD. Proto je důležité, aby osoba, která trpí obsedantně kompulzivní poruchou, svůj stav řešila vhodným způsobem, aby zvládla své obsedantní myšlenky a snížila jejich dopad na každodenní život.

Můžeš své problémy s OCD řešit pomocí symptomatické léčby – zbavení se symptomů (příznaků) bez vyřešení příčin. Nebo můžeš u nás svůj problém vyřešit a trvale se uzdravit, pomocí vyřešení všech příčin OCD a našeho celostního přístupu.

Příznaky OCD a vyhýbání se spouštěčům

Někteří lidé s OCD se mohou snažit vyhýbat situacím nebo činnostem, které vyvolávají jejich obsedantní myšlenky a nutkavé chování. To může být způsob, jakým se snaží snížit napětí, stres a úzkost způsobenou těmito myšlenkami a chováním.

I když vyhýbání se spouštěčům může poskytnout dočasnou úlevu od stresu a úzkosti způsobené obsesemi a nutkáním, není to přijatelné řešení, protože neřeší základní příčiny, které způsobují obsese a kompulze.

Výsledkem je, že vyhýbání se nejen zesílí strach z OCD, což nás přivádí do začarovaného kruhu, ale z dlouhodobého hlediska to může vést k vyhýbání se sociálním kontaktům, izolaci, osamělosti a vést ke vzniku a rozvoji dalších duševních poruch jako je sociální fobie, úzkost a deprese.

Důsledky izolace mohou být zničující, protože může dojít ke ztrátě rodinných a přátelských vazeb, ale také ke ztrátě zaměstnání nebo vzdělání.

Chceš to nechat zajít tak daleko?

Pokud ne, tak se neváhej připojit do našeho celostního online programu Harmonie života, protože tvá rodina tě potřebuje a také si zasloužíš žít svobodný a plnohodnotný život.

obsedantne-kompulzivni-porucha
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares