Úzkost je normální součástí života, protože každý čas od času pociťuje určitou úroveň obav nebo neklidu. Dlouhodobá nebo opakující se silná úzkost, která je intenzivní nebo se vymyká kontrole, může být známkou úzkostné poruchy. Pokud se neléčí, může vést k chronickým zdravotním problémům, včetně srdečních chorob.

Ze své celostní praxe vím, že problémy duševního zdraví založené na úzkosti, včetně úzkostných poruch, jsou nejlépe léčitelné a nejsnadnější na léčbu. Naši klienti dosahují významných pozitivních změn už během 2 až 3 týdnů.

„Úzkostné poruchy jsou jedním z nejlépe léčitelných problémů duševního zdraví, které vidíme,“ říká Dr. Daniel Pine, neurolog a psychiatr z NIH.

Zjisti více o tom, co je silná úzkost, a také o rozdílu mezi normální úzkostí a úzkostnou poruchou.

Budu s tebou sdílet své zkušenosti a poznatky ze své celostní praxe, včetně několika kroků, které můžeš podniknout, abys našel úlevu od silné úzkosti.

Co je silná úzkost?

Silná úzkost je fráze, kterou lidé používají k popisu pocitů úzkosti, paniky nebo strachu, které jsou intenzivní nebo nepřiměřené skutečné hrozbě.

Silná úzkost nastává, když přirozené reakce těla na očekávaný stres překročí zdravou úroveň. Příznaky – bušení srdce, změny dýchání a bolesti hlavy – mohou bránit tvé schopnosti vykonávat každodenní úkoly.

Určitá míra úzkosti je normální součástí života, protože každý čas od času pociťuje určitou úroveň obav nebo neklidu. Ale pokud je úzkost silná, intenzivní až extrémní, dlouhodobá a vymyká se kontrole, je tento stav potřeba řešit, protože poukazuje na hlubší problémy a pravděpodobně i na přítomnost některé z úzkostných poruch.

To, jak lidé prožívají úzkost, se může lišit člověk od člověka.

Někdo může mít pocit, že má v žaludku malé motýlky, zatímco jiný může mít silnou úzkost v podobě záchvatu paniky. Můžeš také zažít různé úrovně úzkosti v různých okamžicích.

Pokud zažíváš ochromující silnou úzkost, která ztěžuje fungování v různých oblastech tvého života – včetně práce, školy, osobního života a vztahů, můžeš mít úzkostnou poruchu.

Pozor, pokud silnou úzkost nebudeš řešit nebo ji budeš řešit špatnou cestou (léky, terapie…), může se stát, že se nakonec stane chronickou a může z toho vzniknout celodenní úzkost.

Normální úzkost vs. silná úzkost

Ne každá úzkost je špatná. Ve skutečnosti může být normální úroveň úzkosti prospěšná tím, že ti pomůže lépe reagovat na stres ve tvém prostředí.

Studie zjistila, že zvýšená hladina úzkosti ti může pomoci pohybovat se rychleji a s větší přesností, když čelíš stresujícímu úkolu.

Rozdíl mezi normální úzkostí a extrémně silnou úzkostí spočívá v tom, jak ovlivňuje tvou schopnost fungovat a v úrovni úzkosti, kterou vytváří, podle Národního institutu duševního zdraví. Když je úzkost silná až extrémní, je pro tebe obtížné, ne-li nemožné, abys v určitých situacích fungoval normálně.

Podle slov mých klientů se silnou úzkostí nebudeš schopen pracovat nebo fungovat v životě jako obvykle. Může to také způsobit tak extrémní a silnou úzkost, že se začneš zcela vyhýbat situacím, které pravděpodobně tyto pocity vyvolají.

To vytváří začarovaný kruh, který z dlouhodobého hlediska úzkost ještě zhoršuje. A navíc tě to začíná izolovat a vytvářet půdu pro další duševní a psychické problémy, jako je deprese nebo sociální fobie, případně agorafobie.

Návaly úzkosti a neléčená úzkost jsou vážné stavy, které mohou značně ovlivnit tvůj každodenní život. Rozhodně bys je neměl podceňovat.

Silná úzkost může vést k častým a intenzivním návalům úzkosti, které narušují běžné činnosti a mohou se projevovat celodenní úzkostí.

Bez adekvátního léčení (celostní komplexní přístup) se tyto stavy mohou zhoršovat, zvyšovat riziko dalších psychických problémů a snižovat tvou kvalitu života.

Příznaky a projevy silné úzkosti

Pokud je tvoje úzkost vážná co do trvání nebo intenzity, negativně ovlivňuje tvůj život nebo se časem zvyšuje, může to poukazovat na úzkostnou poruchu.

Pokud chceš detailní přehled příznaků a typické příklady, abys si vybudoval povědomí a pochopil, co se s tebou děje a mohl udělat první krok k pozitivní změně, doporučuji ti přečíst si náš článek na téma příznaky úzkosti, kde se tomuto tématu věnujeme mnohem detailněji.

Fyzické příznaky úzkosti:

Fyzické příznaky úzkosti

Silná úzkost se může projevit ve tvém těle fyzicky ve formě:

 • Rychlý srdeční tep
 • Zvýšená frekvence dýchání
 • Pocení nebo třes
 • Dušnost
 • Zažívací problémy a bolesti žaludku
 • Problémy se spánkem, jako jsou potíže s usínáním nebo udržením spánku

Emoční a psychické příznaky úzkosti

Silná úzkost tě může také ovlivnit mentálně nebo emocionálně, což má za následek příznaky, jako jsou:

 • Intenzivní pocity strachu nebo obav, které jsou iracionální nebo nepřiměřené skutečné hrozbě
 • Zvýšené pocity podrážděnosti a neklidu
 • Stažení ze sociálních situací nebo jen snášení těchto situací s velkou úzkostí
 • Potíže se soustředěním nebo problémy s dokončením tvých typických každodenních úkolů
 • Myšlenky na sebevraždu

priznaky-uzkosti-infografika-cestarelaxace-cz

Co způsobuje silné úzkosti – příčiny

Silná úzkost může mít mnoho příčin, včetně dysregulace nervového systému, což znamená, že nervový systém, který má za úkol regulovat naše reakce na stres, nefunguje správně.

Dysregulace nervového systému je stav, kdy autonomní nervový systém (ANS), který reguluje nevědomé funkce těla, jako je tep srdce, dýchání a trávení, nefunguje správně. To může vést k nerovnováze mezi sympatickým (stresovým) a parasympatickým (klidovým) režimem nervového systému, což může způsobovat různé fyzické a psychické symptomy, včetně zvýšené úzkosti, nespavosti, problémů s trávením a dalších. Dysregulace se může vyvinout v důsledku stresu, traumatu nebo jiných faktorů.

Špatné asociace mozku mohou přispět k silné úzkosti tím, že vytvářejí negativní spojení mezi běžnými situacemi nebo předměty a intenzivními emocemi strachu nebo nebezpečím. Když si mozek opakovaně spojuje určité podněty s úzkostí nebo strachem, může to vést k tomu, že tyto situace nebo předměty vyvolávají neúměrnou úzkostnou reakci, i když nejsou objektivně hrozbou.

Přetížení nervového systému nastává, když je člověk vystaven příliš velkému množství stresu nebo stimulace, což vede k jeho vyčerpání. Také za tím mohou být další fyziologické příčiny, které vedou k přetížení nervového systému, jako je špatná a nekvalitní nevyvážená strava, nefunkční trávení, virové a bakteriální infekce, špatný a nekvalitní životní styl, nezdravé mechanismy zvládání úzkosti, stresu a obecně emocí a mnoho dalšího…

Nezpracované traumata mohou zanechat hluboké psychické (emoční) zranění, které se můžou projevit silnou úzkostí.

Uvíznutí ve stavu boje nebo útěku znamená, že člověk je neustále ve stavu pohotovosti, hledající potenciální hrozby, rizika a nebezpečí, což může vyčerpat psychické a fyzické zdroje našeho organismu a vést k chronické úzkosti.

A samozřejmě mnohé další faktory, příčiny a souvislosti mohou vést k rozvoji a vzniku silné a chronické úzkosti. Doporučuji ti přečíst si náš článek na téma příčiny úzkosti, kde rozebíráme psychologické i fyziologické příčiny více do hloubky.

priciny-uzkosti-infografika-cestarelaxace-cz

Typy silných úzkostných poruch

Existuje mnoho různých typů úzkostných poruch, kde se vyskytuje silná úzkost, která může poukazovat na problém a způsobovat omezení každodenních aktivit a snižovat kvalitu života.

  • Generalizovaná úzkostná porucha: Tento stav je charakterizován chronickou, nadměrnou a dlouhotrvající úzkostí a obavami z nespecifických životních událostí, předmětů a situací. Generalizovaná úzkostná porucha je nejčastější úzkostná porucha a lidé s touto poruchou nejsou schopni identifikovat příčinu své úzkosti. Jde o pocity nadměrného znepokojení z různých událostí, činností a situací. Tyto pocity jsou doprovázeny dalšími příznaky, včetně neklidu, únavy, potíží se soustředěním, podrážděnosti, svalového napětí a poruch spánku.
  • Obsedantně kompulzivní porucha: Krátce nazývaná OCD, tento stav zahrnuje nechtěné opakující se myšlenky (obsese) kombinované s nutkavým, opakujícím se chováním (kompulze). U lidí s OCD může opakované chování dočasně zmírnit pocity úzkosti způsobené obsedantními myšlenkami.
  • Panická porucha: Tato úzkostná porucha se vyznačuje intenzivní a opakující se panikou, která se objevuje neočekávaně. Během záchvatu paniky lidé zažívají silnou až extrémní úzkost a fyzické příznaky strachu, často mají pocit, že ztrácejí kontrolu nebo umírají.
  • Posttraumatická stresová porucha: Lidé s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) pociťují extrémní úzkost a úzkost kvůli tomu, že jsou vystaveni traumatické události. Příznaky PTSD mohou zahrnovat hypervigilanci (režim přežití boj nebo útěk), flashbacky, noční můry a rušivé vzpomínky na trauma.
  • Sociální fobie: Tato porucha je charakterizována pocity extrémní úzkosti v sociálních situacích. Lidé s touto fobií se často snaží omezit nebo se vyhnout sociálnímu prostředí, což může negativně ovlivnit jejich schopnost fungovat ve vztazích, v práci nebo ve škole.
  • Agorafobie: Tento stav je charakterizován silným strachem z míst nebo situací, ze kterých je těžké uniknout nebo získat pomoc v případě panického záchvatu. Lidé s agorafobií často zažívají intenzivní strach z veřejných prostorů, davů, cestování hromadnou dopravou, nebo dokonce z opuštění domova. Tento strach může způsobit omezení každodenních aktivit a snižování kvality života. Agorafobie může být úzce spojena s panickou poruchou, ale může se vyskytnout i samostatně.
  • Separační úzkostná porucha: Jde o úzkostnou poruchu, při které člověk, často dítě, prožívá nadměrný strach nebo úzkost z oddělení od domova nebo od osob, ke kterým má silný emoční vztah, jako jsou rodiče nebo pečovatelé. Nejčastěji se projevuje u dětí, ale může také přetrvat nebo se objevit i v dospělosti.
  • Selektivní mutismus: Tato úzkostná porucha se projevuje neschopností mluvit v určitých situacích anebo s určitými lidmi. Silná úzkost u selektivního mutismu se projevuje zejména ve specifických sociálních situacích, kde je od člověka očekávána verbální komunikace. Ačkoli se tento problém nejčastěji vyskytuje u dětí, výjimkou nejsou ani dospělí. Kromě poruch učení může být na vině také psychická zátěž a hlavně prožité trauma.

Pokud máš jakýkoliv problém s výše uvedenými úzkostnými poruchami, kromě selektivního mutismu, který neřešíme a nemáme s ním žádné zkušenosti, neváhej se nám ozvat a rádi ti s tím pomůžeme.

Nebo využij náš celostní online program Harmonie života, který je zaměřený na komplexní řešení úzkosti i úzkostných poruch a získej dva online programy za jednu cenu. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Můžeš také využít našeho individuálního koučinku nebo celostního koučovacího programu, kde společně vše rozebereme na míru přímo pro tebe a tvé potřeby.

Léčba silné úzkosti

Zajímá tě, jak se léčí silná úzkost a problémy s chronickou nebo celodenní úzkostí?

Odpověď je jednoduchá.

Celostní přístup.

Pomocí komplexního přístupu můžeme určit a identifikovat problémy v oblasti psychiky a fyziologie, které u tebe způsobují tyto problémy.

Následně se zaměříme na strategii, kterou vyřešíme všechny propojené aspekty a příčiny, které s tím souvisejí.

Léky řešení nebo by..ys?

Léky nejsou řešením, protože ty pouze způsobí disociaci (oddělení od reality, často se projevuje pocitem odcizení od vlastního těla, myšlenek, pocitů nebo okolního prostředí) a potlačí tvé příčiny, které se dříve nebo později stejně vynoří někde jinde a budeš muset řešit stejné nebo třeba i mnohem horší problémy.

Konvenční pohled medicíny na úzkost a obecně úzkostné poruchy i psychické problémy je skutečně zjednodušující – máš nerovnováhu neurotransmiterů a potřebuješ léky, abys tuto rovnováhu znovu nastolil. Někdy to funguje. Někdy ne. Ale ať tak či onak, tato medikace nedělá nic pro znovunastolení rovnováhy, jejím úkolem je potlačit tyto nepříjemné příznaky.

Tento model předpokládá, že jsi rozbitý a jedinou opravou je lék… doživotní lék.

Úzkost může výrazně ovlivnit kvalitu života. Zatímco přístup konvenční medicíny se zaměřuje na vyvážení neurotransmiterů v mozku, celostní přístup se zaměřuje na nalezení hlavní příčiny a dalších aspektů a dominových efektů, které s ní souvisí. Jde o komplexní propojení všech částí.

Mnoho studií potvrzuje negativní vliv dlouhodobého užívání antidepresiv na náš střevní mikrobiom. To vede k vzniku propustného střeva a následně k přetížení nervového systému prostřednictvím unikajících bakterií, virů, plísní a dalších patogenů, které se dostávají z tlustého střeva do krevního řečiště a dále do nervového systému a dalších částí našeho organismu, což způsobuje další zdravotní, psychické i fyzické problémy.

Studie z roku 2020 potvrzuje, že chronické užívání antidepresiv souvisí s rozvojem adaptivních změn střevní mikroflóry s potenciálními škodlivými účinky. Nesmíme také opomenout, že antibiotika a další některé léky mají stejně ne-li horší vliv na střevní mikroflóru a způsobují také další problémy. To také potvrzují mnohé studie a výzkumy. A nemluvě o dalších vedlejších účincích dlouhodobého užívání antidepresiv.

Terapie a skutečná pravda

Já kdysi pracoval převážně a jen jako terapeut, ale skončil jsem.

Víš proč?

U svých klientů jsem si všiml závislosti na cizí pomoci, ztráty individuality a svobody, problémy se sebevědomím, disociace a další problémy s tím spojené.

Brzy o tom bude celý článek, zpracovaný do hloubky, protože toto téma je opravdu velmi důležité a raději se o něm vůbec nemluví, že?

Jednoduchý a přehledný systém

Nyní tě možná napadá, že je to mnoho faktorů na různých úrovních, které ovlivňují tvou celkovou duševní pohodu i zdraví a způsobují psychické problémy. Mnoho různých faktorů, které musíš řešit a mít nad nimi kontrolu. Hodně různých faktorů, které bys měl řešit, aby ses uzdravil.

Možná v tom máš zmatek, nebo si říkáš, zda to má vůbec smysl řešit, když toho je tolik?

Pokud ano, mám pro tebe dobrou zprávu.

Není to až tak složité.

Vytvořili jsme komplexní celostní model napříč všemi různými příčinami, které ovlivňují celkové duševní zdraví a způsobují duševní problémy.

Tento model vychází ze zkušeností z více než 10 let naší celostní praxe, celoživotního vzdělávání, našich osobních zkušeností i zkušeností se stovkami až tisíci našich klientů. Našli jsme něco, co vše zjednodušuje a umožňuje lepší a rychlejší orientaci a rychlejší výsledky v co nejkratším čase.

Vytvořili jsme dva modely ve formě dvou pyramid. První model (schéma) popisuje propojenost psychologických příčin, zatímco druhý model se zaměřuje na propojenost fyziologických příčin.

Oba tyto modely, tedy obě pyramidy, směřují k absolutním vrcholům, kde se nacházejí nejdůležitější příčiny psychických poruch a problémů na psychologické a fyziologické rovině. Tyto klíčové příčiny ovlivňují všechny ostatní aspekty našeho zdraví.

To umožňuje hlubší pochopení těchto složitých procesů. Je to skvělá metoda, jak vytvořit srozumitelný a přehledný systém, který může pomoci lidem lépe chápat a řešit své zdravotní problémy.

Vše s tebou budeme sdílet v našem celostním online programu Harmonie života, jehož součástí je také online program Vědomě žít – vědomě tvořit zcela zdarma. Získáváš tedy dva online programy za jednu cenu a to s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Druhou možností je individuální koučink nebo celostní individuální koučovací program, kde se tomuto budeme věnovat do hloubky přímo na míru pro tebe a tvé individuální potřeby v závislosti na tvém problému.

Jak zvládnout (zmírnit) silnou úzkost

Život se silnou úzkostí může představovat řadu problémů, ale existuje několik strategií, které můžeš použít ke zvládání a zmírnění příznaků.

Pozor, tyto metody zvládání úzkosti slouží jen a pouze pro zmírnění samotné úzkosti, jejích příznaků nebo zastavení záchvatu úzkosti. Neslouží jako léčba a řešení úzkostí, protože neřeší skutečnou hloubku, příčiny a souvislosti, které stojí za vznikem tvé úzkosti.

Ale přesto tyto metody nemusejí správně fungovat ani na zmírnění nebo zvládání úzkosti. Může to být zapříčiněno tím, že je tvá úzkost opravdu silná a má kořeny v hlubších příčinách.

Pokud se potýkáš se záchvaty paniky a úzkosti, doporučuji ti přečíst si náš článek na téma záchvat úzkosti. Najdeš v něm užitečné rady pro první pomoc během záchvatu, metody odhalení spouštěčů a strategie, jak úplně předejít takové situaci. Tento článek ti může poskytnout cenné informace a techniky, které ti pomohou lépe zvládat tvé pocity a možná i zlepšit tvůj celkový život.

Také ti doporučuji přečíst si náš článek, jak se uklidnit, kde najdeš 12 velice účinných způsobů, jak zklidnit mysl a uvolnit své tělo, které fungují prakticky ihned.

Jak zmírnit a zvládnout úzkost:

 • Najdi si sociální podporu: Mít lidi, kteří tě podporují, je zásadní pro tvou psychickou pohodu, ale je to zvláště důležité při řešení silné úzkosti podle studie z roku 2013. Promluv si s blízkým, kterému důvěřuješ, nebo najdi osobní nebo online skupinu na podporu úzkosti. Mluvit o svých pocitech s ostatními, kteří byli ve vaší kůži, je skvělý způsob, jak najít podporu, péči a povzbuzení.
 • Všímavost: Studie z roku 2019 zjistila, že všímavost byla spojena s nižší úrovní úzkosti. Všímavost znamená soustředit se na přítomný okamžik a nestarat se o minulé nebo budoucí problémy. To může ztišit úzkostné myšlenky, uklidnit tělo a podporuje větší uvědomění.
 • Meditace: Dlouhodobý výzkum poukazuje na fakt, že meditační praktiky mohou pomoci zlepšit příznaky deprese a úzkosti, když je budeš i nadále začleňovat do svého života. Jinými slovy, pravidelná meditace pomáhá postupně zmírňovat příznaky deprese i úzkosti.
 • Hluboké dýchání: Úzkost může často vést ke krátkému, rychlému dýchání. Výzkum zjistil, že techniky pomalého dýchání mohou mít řadu zdravotních výhod, včetně snížení příznaků úzkosti. To může být užitečné pro zmírnění příznaků během období stresu.
 • Omez vyhýbavé chování: Zatímco vyhýbání se věcem, které v tobě vyvolávají úzkost, může poskytnout krátkodobou úlevu, tato strategie má tendenci úzkost z dlouhodobého hlediska zhoršovat podle výzkumu z roku 2016. Místo vyhýbání se spouštěčům se zaměř na postupné řešení. Začni v malém a využij strategie zvládání, abys snížil své pocity úzkosti. Použij relaxační techniky, jako je hluboké dýchání, meditace, všímavost, progresivní svalová relaxace a připomeň si, že úzkostné myšlenky jsou jen myšlenky.

Závěrem

Najdi si způsob, který ti bude nejvíce vyhovovat a bude pro tebe jednoduchý. Pokud chceš další mnohem účinnější metody a strategie, jak zvládat své úzkosti a záchvaty paniky, přihlas se do našeho členství – klub Cesta relaxace, kde na tebe čekají další velice efektivní a snadné metody a strategie, které zvládne opravdu každý a můžeš je praktikovat naprosto kdekoliv.

vtirave-a-nutkave-myslenky

Celostní online program Harmonie života

Získej celostní online program Harmonie života + další online program ZDARMA v ceně a získej kontrolu nad svou myslí. Vyřeš všechny příčiny a souvislosti, které ti brání žít život podle svých představ. Vše s celoživotními aktualizacemi a celoživotním přístupem, včetně mnoha dalších bonusů.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

2 Komentářů
 1. Miroslav

  Ze svých zkušeností mohu potvrdit, že dlouhodobě neléčená chronická úzkost má tendenci přecházet do závažnějších fyzických onemocnění. U mě to tak bohužel bylo a objevily se problémy se srdcem a silné trávicí problémy, které vycházely ze stresu a hlavně úzkosti, jež jsem řešil léky, které mi problémy ještě více prohloubily. Jak uvádíte ve studii, antidepresiva mi zničila střeva a způsobila trávicí problémy. Neléčená chronická úzkost a stres zase kardiovaskulární onemocnění. Doporučuji všem, aby si hlídali své psychické zdraví a stres a aby dbali na své psychické zdraví a řešili ho včas, dokud to jde, než bude pozdě. Jinak parádní článek, moc chválím.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Mirku, děkujeme za sdílení tvých zkušeností a za tvá slova, která snad pomohou i dalším našim čtenářům nepodceňovat své duševní zdraví a pohodu. Tvůj příběh je silným připomenutím toho, jak důležité je věnovat pozornost svému psychickému zdraví a neodkládat či se nebát hledat správnou pomoc.

   Tvoje zdravotní problémy nás mrzí, ale i toto je cesta, která může vést k silné transformaci a úspěšnému uzdravení, i když to bude mnohem náročnější a delší, ale možné to je.

   Pokud bys někdy potřeboval další podporu nebo měl zájem o další informace a zdroje, neváhej se na nás obrátit. Jsme tu, abychom podpořili tvou cestu k uzdravení a k lepšímu zdraví, hlavně skrze psychiku a celostní přístup a tím i fyzickému zdraví. Přesto doporučujeme najít si také někoho, kdo se zabývá celostním přístupem v oblasti srdečních problémů a komplexním fyzickým zdravím.

   Přejeme ti vše nejlepší na tvé cestě k uzdravení a děkujeme, že jsi se s námi podělil o svůj příběh. Tvá slova jsou inspirací pro nás všechny, abychom si více vážili našeho zdraví a aktivně pracovali na jeho zlepšení nebo udržení.

   S přáním hezkého dne,
   Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares