V tomto článku se podíváme na to, jak vzniká záchvat úzkosti, jaké jsou jeho spouštěče a jak se ho zbavit krok za krokem. Podíváme se detailně na samotné druhy spouštěčů, které mohou rozpoutat záchvaty úzkosti a paniky, ale také na mnohem důležitější informace.

Samozřejmě, vše dokládáme studiemi, výzkumy a hlavně zkušenostmi z naší dlouholeté celostní praxe.

Budu s tebou sdílet poznatky a zkušenosti ze své celostní praxe v oblasti duševního zdraví a léčby duševních poruch, včetně úzkosti a úzkostných poruch, které pomáhají mnoha mým klientům a rozhodně pomohou i tobě. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co je záchvat úzkosti?

Úzkostné záchvaty, také známé jako záchvaty paniky, jsou epizody intenzivní paniky, hrůzy nebo strachu. Doprovázené také fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, zrychlené mělké dýchání a dušnost, nadměrné pocení, tlaky na hrudi, třes a dalšími.

Obvykle se záchvat úzkosti objevuje náhle a bez zjevných spouštěčů, ale přesto vždy má minimálně jeden spouštěč.

Někdy se objeví zjevný spouštěč – například uvíznutí ve výtahu nebo příprava na velký proslov, který musíš pronést, ale v jiných případech přijdou útoky z čista jasna.

Tedy alespoň si to myslíš, ale ve skutečnosti úzkost nikdy nemůže přijít z čista jasna a vždy je spojena s minimálně jedním spouštěčem. Ale tomu se budeme věnovat v další fázi tohoto článku.

Možná se ptáš a zajímá tě, jak dlouho může trvat úzkost? Záchvaty úzkosti obvykle vrcholí do 10 minut a jen zřídka trvají déle než 30 minut. Ale během té krátké doby můžeš zažít tak silnou hrůzu, že budeš mít pocit, jako bys měl zemřít nebo úplně ztratit kontrolu.

Fyzické příznaky úzkosti jsou samy o sobě tak děsivé, že si mnoho lidí myslí, že mají infarkt. Poté, co záchvat úzkosti skončí, můžeš se obávat, že budeš mít další, zvláště na veřejném místě, kde není dostupná pomoc nebo nemůžeš snadno uniknout.

Uzavřený kruh úzkosti

Často to vede ke uzavřenému kruhu, kdy stres, strach a obavy z dalšího úzkostného záchvatu mohou způsobit další záchvat a ty se dostaneš do pasti.

Mozek si v tu chvíli vytváří asociace s prostředím a okolím, kde se aktuálně pohybuješ, a spojuje si pocity hrůzy, strachu, nebezpečí i hrozeb s lidmi, předměty, vnějšími vjemy, prostředím a okolím, které tě obklopují.

Nakonec můžeš zjistit, že v tobě vyvolávají úzkost, paniku a samotné záchvaty úzkosti tvoji přátelé a rodina, tvá oblíbená místa, tvé přirozené prostředí a začínáš před nimi utíkat a vytvářet si izolaci, a vše se ještě prohlubuje. Někdy to může také vést k rozvoji deprese, sociální fobie nebo agorafobie.

Příznaky záchvatu úzkosti

Úzkost může způsobit fyzické příznaky, které lidé mohou prožívat jako záchvat úzkosti. Projevy záchvatu úzkosti se mohou lišit, každý člověk je může prožívat jinak a dokonce stejný člověk může prožívat různé příznaky úzkosti v různých situacích. Jak poznat záchvat úzkosti:

 • Bušení srdce
 • Zrychlené a mělké dýchání
 • Nadměrné pocení
 • Tlak na hrudi
 • Bolesti hlavy
 • Žaludeční nevolnost, pocit na zvracení
 • Pocit závratě
 • Časté močení nebo průjem
 • Dušnost
 • Návaly chladu či horka
 • Sevření hrdla nebo hrudníku
 • Svalové napětí nebo záškuby
 • Třes nebo chvění
 • Nespavost

Když se naučíš rozpoznat, jak se projevuje záchvat úzkosti, budeš schopen zvolit správné techniky, metody a strategie, abys snížil jeho intenzitu nebo mu dokonce úplně předešel.

Proto nezapomeň číst dále, kde se dozvíš, jak se zbavit záchvatu paniky a úzkosti během pár minut.

Lidé, kteří trpí úzkostí a zažívají záchvaty úzkosti, často zaměňují svou poruchu za zdravotní onemocnění kvůli fyzickým příznakům, které se mohou objevit. To může vést k návštěvám mnoha lékařů a opakovaným cestám do nemocnice, než bude jejich úzkostná porucha konečně správně diagnostikována.

Pokud se začínáš vyhýbat určitým situacím, místům a lidem, protože se bojíš záchvatu úzkosti nebo paniky, je důležité řešit svůj stav. Proto neváhej využít našeho komplexního online programu, kde si můžeš zvolit variantu s konzultací, kde ti na míru vytvořím strategii krok za krokem k uzdravení.

Záchvaty úzkosti a paniky lze léčit velmi účinně a rychle. Ve skutečnosti jsou mnozí naši klienti po dvou až třech týdnech bez úzkosti a paniky.

jak-poznat-zachvat-uzkosti

Spouštěče úzkosti a záchvatu paniky

Úzkostný záchvat může mít mnoho různých spouštěčů. Některé jsou snadno viditelné a rozpoznatelné, zatímco jiné jsou skryté a nevědomé.

Každý záchvat úzkosti má vždy jeden nebo více spouštěčů, které vědomě či podvědomě připomínají traumata, hrozby nebo nebezpečí, spojené s určitými asociacemi, které si mozek vytvořil.

I přes to, že můžeš různými metodami ovládat průběh úzkostného záchvatu nebo panického záchvatu, aby došlo ke zmírnění intenzity a v některých případech dokonce zabránit samotnému projevu úzkostného záchvatu, je naprosto nezbytné odhalit příčiny úzkosti a odstranit je, aby mohlo dojít k trvalému uzdravení.

Pokud k tomu nedojde, budou se ti úzkost a s nimi spojené záchvaty úzkosti a paniky neustále vracet a narušovat tvůj každodenní život.

Možná si říkáš, jako většina, že ti stačí se jen naučit zvládat úzkostné záchvaty a nechceš řešit něco do hloubky, příčiny a kořeny problému.

Ale věř mi, že je v tvém vlastním zájmu vyřešit svou úzkost a plně se uzdravit, protože stres a stresové hormony vyčerpávají tvůj organismus a dlouhodobě přispívají k dalším duševním i fyzickým zdravotním problémům, jako jsou srdeční onemocnění, které patří k nejčastějším příčinám úmrtí nejen u nás v ČR.

Jednoduše si tímto zkracuješ život a jeho kvalitu ve všech oblastech života.

Léky – antidepresiva a skutečná pravda

Nehledě na to, že léky jako antidepresiva a jejich chronické (dlouhodobé) užívání souvisí s rozvojem adaptivních změn střevní mikroflóry s potenciálními škodlivými účinky.

To potvrzuje studie z roku 2020 a mnoho dalších výzkumů, které potvrzují tytéž i mnohé další vedlejší účinky a negativní faktory na tvé zdraví, jakož i na tvou psychickou a duševní pohodu.

Pořád ti stačí jen naučit se zvládat záchvaty úzkosti a neřešit kořeny a příčiny problémů a spoléhat na léky?

Nebo si uvědomuješ, jaké problémy ti tento stav může způsobit v průběhu času a jak bude poškozovat tvé zdraví a celkovou kvalitu tvého života?

Pokud si toho vědom, mám pro tebe dobrou zprávu – můžeš se zbavit své úzkosti jednou provždy pomocí našeho celostního přístupu, stejně jako stovky až tisíce našich klientů. Neváhej a využij náš celostní online program Harmonie života a získej navíc ZDARMA i další online program Vědomě žít – Vědomě tvořit, který je jeho součástí.

Rozdělení spouštěčů

Spouštěče úzkosti – záchvatu úzkosti a záchvatu paniky jsou rozdělené do dvou skupin. První skupinou je rozdělení na vědomé a podvědomé (nevědomé).

Vědomé spouštěče jsou ty, které jsou zjevné a můžeme je přiřadit k tomu, že jsou přímo spojené se vznikem a rozvojem záchvatu úzkosti nebo paniky. Jinými slovy, o nich víme a dokážeme je vědomě ihned identifikovat a pojmenovat.

Podvědomé (nevědomé) spouštěče jsou ty, které nejsou zjevné a nedokážeme je identifikovat a pojmenovat, a tudíž je nemůžeme přiřadit k rozvoji a vzniku záchvatu úzkosti a paniky. V tu chvíli se zdá, že záchvat úzkosti nebo panika přišly jako blesk z čistého nebe a nemají žádný zjevný důvod. Přesto tomu tak není, protože tento spouštěč nedokážeme vědomě rozpoznat, ale naše podvědomí ho zachytí a tím spouští reakci boje nebo útěku, což vede k úzkostnému záchvatu nebo panice.

Mezi takové vědomé a podvědomé (nevědomé) spouštěče patří:

 • Konkrétní osoba
 • Nějaký zvukový vjem (melodie, písnička, hudba, zvuk a další)
 • Nějaké konkrétní místo (prostředí)
 • Určitý předmět nebo věc
 • Nějaká myšlenka
 • Určitý pocit
 • Vzpomínka
 • Obraz nebo fotka – film (video)
 • Určitá událost (situace)
 • Nějaké slovo nebo slovní spojení (věta)
 • Čichový vjem – vůně nebo pach
 • Stres
 • Sen (noční můra – flashback)
 • A další…

Druhou skupinou je rozdělení na vnitřní a vnější spouštěče

Toto rozdělení definuje směr, odkud spouštěč vychází. Směr může být buď zevnitř směrem ven – vnitřní spouštěč, nebo opačný z venku směrem dovnitř – vnější spouštěč.

Vnitřní spouštěče jsou ty, které přichází z vnitřního světa uvnitř nás – naše mysl.

Mezi takové vnitřní spouštěče patří:

 • Nějaká myšlenka
 • Určitý pocit
 • Vzpomínka
 • Vnitřní a fyziologický stres
 • Sen (noční můra – flashback)
 • Chaos v mysli
 • Katastrofizace
 • Neustálá analýza a přemýšlení a neschopnost vypnout hlavu
 • Přemýšlení nad tím, co se stalo – minulost
 • Přemýšlení nad tím, co bude – budoucnost

Vnější spouštěče jsou ty, které přichází z vnějšího světa okolo nás.

Mezi takové vnější spouštěče patří:

 • Konkrétní osoba
 • Nějaký zvukový vjem (melodie, písnička, hudba, zvuk a další)
 • Nějaké konkrétní místo (prostředí)
 • Obraz nebo fotka – film (video)
 • Určitý předmět nebo věc
 • Vnější stres
 • Nějaké slovo nebo slovní spojení (věta)
 • Čichový vjem – vůně nebo pach
 • Určitá událost (situace)

Co zhoršuje úzkost?

Mezi další aspekty, které mohou vyvolat, podpořit a vést k rozvoji a vzniku záchvatu úzkosti, mohou být určité potraviny, strava a obecně životní styl.

Například kofein a to hlavně ve formě kávy, ale i dalších produktů, kde je kofein obsažen, může způsobit větší pravděpodobnost úzkostného záchvatu a obecně větší míru stresu a úzkosti.

Káva obsahuje kofein – stimulant, který může mít úzkostné účinky na některé lidi.

Kofein stimuluje centrální nervový systém a zvyšuje produkci hormonů, jako je adrenalin a kortizol, které mohou způsobit úzkostné symptomy, jako jsou zrychlené srdce, pocení a nervozita.

Lidé s úzkostnými poruchami jsou mnohem citlivější na účinky kofeinu a mohou pociťovat větší úzkost po konzumaci kávy nebo jiných nápojů obsahujících kofein.

Podobně a přesto trochu odlišně funguje například alkohol i cukr, který může zvýšit stres, úzkost a obecně přispět k rozvoji a vzniku záchvatu úzkosti.

To však není zdaleka vše, existuje celá řada dalších skupin potravin, které většina lidí pravidelně konzumuje a které mají patrný vliv na stres a úzkost.

Nekvalitní životní styl také velmi přispívá ke stresu a úzkosti.

Například sedavý životní styl, špatná nekvalitní strava, nedostatek kvalitního spánku, stres, špatný pitný režim, nedostatek vitamínu D, odpojení se od přírody, nedostatek pohybu a mnoho dalšího má přímý vliv na naši duševní pohodu, stres, úzkost i četnost záchvatů úzkosti.

Vše směřuje ke dvěma hlavním příčinám. Jedna hlavní psychologická příčina a jedna hlavní fyziologická příčina, které jsou zodpovědné za rozvoj a vznik většiny, ne-li všech, duševních a psychických poruch v naší společnosti a také z velké části za rozvoj a vznik velké části fyzických onemocnění.

Hloubkový model a vzájemné propojení příčin a jejich odstranění a následnou léčbu rozebíráme z pohledu celostního (komplexního) modelu v našem celostním online programu Harmonie života, kde navíc získáš ZDARMA i další online program Vědomě žít – Vědomě tvořit, který je jeho součástí.

První pomoc při záchvatu úzkosti nebo paniky – jak se zbavit záchvatu úzkosti

Existuje celá řada účinných metod, technik a strategií, jak se naučit zvládat úzkost a jak se zbavit záchvatu úzkosti. Každému bude vyhovovat jiný způsob, přístup, metoda, technika nebo strategie, proto si najdi to, co ti bude nejvíce vyhovovat. Je možné, že v každé situaci budeš potřebovat trochu jiný přístup nebo metodu pro první pomoc při záchvatu úzkosti.

Jak se rychle zbavit záchvatu úzkosti?

Něco tě vyvede z míry a zanedlouho se cítíš uvězněn v nekonečné smyčce obsesí – vtíravých myšlenek a přemýšlíš o všem možném, co by se mohlo pokazit. Tvé tělo se napíná, dech se zrychluje a v uších slyšíš bušení srdce.

Když cítíš, že tě úzkost takto nakopává, je čas se uklidnit. Prvním krokem je povědomí. Je dobré naučit se rozpoznávat první známky úzkosti a začít pracovat ihned, než se záchvat úzkosti rozjede.

Klíčové při dýchání je snažit se zpomalit a prohloubit dech. Vše bys měl dělat vědomě a snažit se pozorovat svůj dech. To aktivuje parasympatickou reakci tvého nervového systému a tělo se začne uvolňovat a mysl zklidňovat.

Dýchání jako první pomoc při záchvatu úzkosti

Jednou z nejlepších věcí, které můžeš udělat, když začneš cítit, že záchvat úzkosti přichází, je dýchat. Může to znít jednoduše, ale opravdu to funguje skvěle při zvládání příznaků úzkosti.

Kontrolované a vědomé dýchání pomalu a zhluboka je klíčem k plnému prožití jeho výhod. Je také dobré zaměřit svou pozornost na dýchání a na nic jiného.

Když přesměruješ pozornost ke svému dýchání a skutečně se na něj soustředíš, myšlenky, které spouštějí úzkost, se začnou vzdalovat, tvá srdeční frekvence se zpomalí a ty se začneš uklidňovat.

Mnoho našich klientů považuje dýchání 4-7-8 za zvláště účinné. Zde je návod, jak používat metodu dýchání 4-7-8:

 • Ideální je dát špičku jazyka na horní patro a držet ji tam, ale není to vyloženě nutné.
 • Nadechni se po dobu 4 sekund.
 • Zadrž dech na 7 sekund.
 • Pomalu vydechuj po dobu 8 sekund.
 • Opakuj, dokud se nebudeš cítit klidnější.

Zklidnění mysli a snížení úzkosti může vést ke kvalitnímu spánku a dýchání 4-7-8 je spojeno s obojím. Bylo také prokázáno, že snižuje srdeční frekvenci a krevní tlak, což tvé tělo uvádí do správného stavu pro spánek.

Pomalé brániční dýchání

Pomalé a hluboké brániční dýchání je další skvělý a velmi účinný způsob, jak zmírnit úzkost a zároveň poskytuje první pomoc, když prožíváš záchvat úzkosti.

Pomalé a hluboké dechové cvičení může pomoci aktivovat tvůj parasympatický nervový systém, který řídí relaxační reakci, uvolňuje tělo a zklidňuje mysl. To bylo potvrzeno mnoha výzkumy a studie z roku 2018 a výzkum z roku 2017 to jen potvrzuje.

Nejlepší však bude, když si to vyzkoušíš sám na sobě a uvidíš, jak účinná může být změna dechu při stresu, úzkosti a obecně pro tvou duševní pohodu.

Je to jednoduché. Chceš zmírnit nebo zastavit záchvat úzkosti? Začni pomalu a zhluboka dýchat do břicha (bránice). Nádech nosem a pomalu vydechovat ústy. Ideálně soustřeď svou pozornost na dech. Opakuj dýchání tak dlouho, jak bude potřeba.

Pokud máš problém s bráničním dýcháním, můžeš si ho natrénovat. Stačí si lehnout, následně si jednu ruku položit v oblasti pupku a druhou na hrudník. Zavři si oči a začni se nadechovat do břicha, které se lehce nadzvedne. Břicho by se při nádechu mělo rozšiřovat i do stran. Dechová vlna se postupně přesune do oblasti spodních žeber a hrudníku.

Otužování

Pokud zažíváš obzvláště intenzivní úzkost, existuje poměrně extrémní (a pro mnohé nepříjemný) způsob, jak tě vrátit do reality. Můžeš naplnit velkou mísu studenou vodou, hodit do ní pár kostek ledu a namočit si obličej ve vodě po dobu 30 sekund. Je to extrémní? Ano. Ale také to funguje.

Tato technika spustí tvůj savčí potápěčský reflex. Přiměje tvé tělo, aby si myslelo, že plaveš, takže se tvůj tep zpomalí a tvé tělo se zklidní.

Pokud se na něco tak extrémního necítíš, můžeš podobného uklidňujícího účinku dosáhnout tím, že si skočíš do studené sprchy nebo si zaplaveš.

Další možností, která funguje a kterou někdy používám v praxi s klienty, je položit ruku nebo nohu na minutu nebo déle do studené (ideálně opravdu ledové) vody. Můžeš také držet kostku ledu, dokud se nerozpustí v ruce.

Otužování a obecně koupání ve studené vodě, včetně ledových sprch a obecného vystavení se chladu, mají velmi výrazný pozitivní vliv na naši duševní pohodu a psychiku. Nový výzkum z roku 2021 to potvrzuje a starší studie z roku 2004 také prokázala výrazné zlepšení.

Navíc podle hloubkové studie ponoření obličeje do studené vody může aktivovat parasympatikus nervové soustavy, který po stresující události podněcuje tělo k relaxaci.

POZOR! Otužování, plavání ve studené vodě a studené sprchy jsou extrém a nejsou vhodné pro lidi s onemocněními srdce, vysokým krevním tlakem a plicními onemocněními. V takových případech je nezbytné poradit se se svým lékařem. Nicméně ponoření obličeje do studené vody je možné, avšak je třeba začít opatrně, a přesto může vést ke stejným výsledkům při zmírňování úzkosti.

Další metody

V blízké budoucnosti máme v plánu další projekty, které budou zaměřené na mnohem efektivnější metody, jak zvládat stres, úzkost, paniku a samotné záchvaty. Ale mnohem důležitější je řešit úzkost a úzkostné poruchy do hloubky a odstranit příčiny, které tyto stavy způsobují.

Klíčové je nejen pochopit příčiny, ale i souvislosti, které vedou k jejich vzniku a zejména porozumět celkovému fungování a propojení naší fyziologie a psychologie.

Jedno bez druhého bude jen těžko fungovat. Pokud chceš jednou provždy ukončit začarovaný kruh úzkosti a zbavit se záchvatu úzkosti a stresu, využij náš celostní online program harmonie života.

Získáš tím dva online programy za jednu cenu, kde se jdeme skutečně do hloubky, ale zároveň všechno zpracováváme do jednoduché a přehledné formy.

jak-se-projevuje-zachvat-uzkosti
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares