V tomto článku si rozebereme příznaky úzkosti a úzkostných poruch. Existují fyzické příznaky úzkosti a také psychické (emoční) příznaky úzkosti, které si detailně rozebereme v tomto článku. Také se podíváme a odpovíme si na nejčastější otázky, které se týkají samotné úzkosti a jejích příznaků.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Budu s tebou sdílet poznatky a zkušenosti ze své celostní praxe v oblasti duševního zdraví a léčby duševních poruch, které pomáhají mnoha mým klientům a rozhodně pomohou i tobě. Proto nezapomeň číst až do konce.

Příznaky úzkosti a úzkostných poruch

Občasné prožívání úzkosti je běžnou součástí života. Lidé s úzkostnými poruchami ale mají často intenzivní, nadměrné a trvalé obavy a strach z každodenních situací. Úzkost a úzkostné poruchy často zahrnují opakované epizody náhlých pocitů intenzivní úzkosti a strachu nebo hrůzy, které dosahují vrcholu během několika minut a mohou přecházet až v záchvaty paniky.

Tyto pocity úzkosti a paniky narušují každodenní činnosti, je obtížné je kontrolovat, jsou nepřiměřené skutečnému nebezpečí a mohou trvat dlouho. Dokonce to může vést k tomu, že se začneš vyhýbat místům nebo situacím, aby jsi těmto pocitům zabránil. Příznaky mohou začít v dětství i v dospívání a mohou pokračovat až do dospělosti a stáří. Je to velice individuální.

Úzkost má své fyzické příznaky, ale také psychické (emoční) příznaky, které jsou navzájem provázané.

Úzkost je nejrozšířenější duševní poruchou v naší společnosti. To znamená, že nejvíce lidí, trpí úzkostí a úzkostnými stavy. Ale dobrou zprávou je, že úzkost je jedna z nejsnadněji léčitelných duševních poruch. Výsledky jsou vidět v průměru už za pár týdnů (2 až 3 týdny). V některých případech naši klienti dosáhli zmírnění úzkosti o 60% – 80% už za pouhý týden.

Nejčastější psychické a emoční příznaky úzkosti:

 • Pocit neklidu nebo napjatosti
 • Intenzivní pocit hrůzy a úzkosti
 • Potíže se soustředěním
 • Strach a vnitřní neklid
 • Nervozita
 • Pocit ohrožení
 • Strach ze ztráty kontroly
 • Katastrofické a vtíravé myšlenky, kterým se člověk stěží brání
 • Problémy se spánkem, jako jsou potíže s usínáním nebo udržením spánku
 • Strach z omdlení, že člověk onemocněl a neví, co se s ním děje
 • Strach ze smrti
 • Nutkání vyhýbat se věcem, které vyvolávají úzkost

Nejčastější fyzické příznaky úzkosti:

 • Zvýšena srdeční frekvence – bušení srdce
 • Bolest na hrudi a někdy i bolest hlavy nebo břicha
 • Problémy s dýcháním – zrychlené a mělké dýchání – dušnost
 • Pocit závratě (motání hlavy)
 • Slabost v nohách (podlamování nohou)
 • Nepříjemné pocity v žaludku a pocit nevolnosti
 • Brnění v prstech na rukou i na nohou, dále pocit horka nebo zimy
 • Pocení
 • Chvění a třes těla
 • Ztuhlost a napjatost svalů a končetin
 • Sucho v ústech

Pojďme se podívat a odpovědět si na další nejčastější otázky, které se týkají úzkosti a příznaků úzkosti, které ti pomohu lépe pochopit tento problém a nasměrovat tě na správnou cestu.

Jak dlouho může trvat úzkost?

Úzkost úzce souvisí s každou jedinečnou situaci, fyzickou i duševní pohodou a stavem tvého duševního zdraví. Neexistuje žádné stanovené časové vymezení pro trvání záchvatu úzkosti, ale průměrný záchvat trvá asi 15 – 20 minut, ale někdy se může protáhnout i na hodiny.

Co zhoršuje úzkosti?

Úzkosti zhoršuje stres, který vyčerpává organismus, nedostatek spánku, špatné dýchání, které je mělké a povrchově, dále je to káva a obecně kofein, cukr, některé léky, nekvalitní životní styl, ale také hádky, problémy a konflikty mohou zhoršit úzkost.

Samozřejmě faktorů, které mohou zhoršit úzkost je celá řada. Vždy jde o velice individuální záležitost. Velký vliv na zhoršení úzkosti má také špatná strava (lepek, mléčné výrobky, cukr a také skrytý cukr, kofein a další), dále zdravotní stav může být také dalším zdrojem zhoršení úzkosti, nebo vystavení prostředí, lidem a okolí, které nás může stresovat, kde můžeme cítit obavy nebo pocit nebezpečí.

Co vyvolává úzkost?

Mezi spouštěče, které vyvolávají úzkost mohou patřit například:

 • Stres
 • Konkrétní osoba
 • Nějaký zvuk nebo hudba
 • Čichový vjem – vůně nebo pach
 • Nějaký předmět (věc)
 • Nějaké slovo nebo slovní spojení (věta)
 • Nějaké konkrétní místo (prostředí)
 • Určitá událost (situace)
 • Obraz nebo fotka – film (video)
 • Vzpomínka
 • Myšlenka nebo určitý pocit
 • Sen (noční můra – flashback)

Možná si říkáš, že nechápeš, jak mohou tvé spouštěče souviset s úzkostí, kterou prožíváš a nevidíš žádnou spojitost. Je to proto, že vše se děje na podvědomé úrovni, kdy ti nějaký spouštěč připomene podvědomě situaci, nezpracované trauma, tvůj strach, který je zdrojem tvé úzkosti a tělo se přepne do stresové reakce – boj nebo útěk.

Jak se projevuje záchvat úzkosti?

Mezi typické příznaky záchvatu úzkosti patří zrychlený puls, problémy s dýcháním, pocení, třes, sucho v ústech. Člověk v tomto stavu může cítit také nevolnost, mít pocit, že nemůže dýchat nebo cítí bolest v hrudníku. Častý je také strach ze ztráty kontroly nebo vědomí a rovněž strach ze smrti.

Jak se projevuje úzkostná porucha?

Každá úzkostná porucha má své specifické příznaky a projevuje se zcela jiným způsobem. Také je to závisle na mnoho faktorech, protože každý člověk je zcela odlišný, a proto i příznaky a samotné projevy úzkostných poruch budou jiné. Mezi obecné projevy úzkostných poruch patři závratě, nestabilita, svalové napětí, výpadky senzorických funkcí, pocity knedlíku v krku, návaly horka, pocení, úzkost, strach, obavy, deprese, fobie, obsese a vtíravé myšlenky, nesoustředěnost, podrážděnost, amnézie, poruchy spánku, únava, depersonalizace.

Úzkostné poruchy se často projevují i somatickými příznaky –  bolesti na hrudi, respirační problémy, dušnost, trávící problémy, nechutenství, zvracení, průjmy, závratě a další…

KDY SE STÁVÁ ÚZKOST DUŠEVNÍ PORUCHOU A PROBLÉMEM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ?

Je naprosto běžné pociťovat úzkost v určitém období života svého života. Snad každý si někdy zažil ve svém životě úzkost, včetně mě. Je to naprosto přirozené a běžné. Problém nastává tehdy, když jsou tvé pocity úzkosti extrémní, trvají delší dobu, zasahují do tvého života a brání ti v běžném fungování – práce, škola, rodina, vztahy, koníčky a další… V tomto případě už jde o duševní poruchu a problém duševního zdraví, který je potřeba řešit a to ideálně celostním přístupem.

Pokud tvá úzkost narušuje různé oblasti tvého života a celkově zhoršuje jeho kvalitu, neváhej využít našeho celostního online programu harmonie života, který už pomohl stovkám až tisícím klientů, kteří se uzdravili z úzkosti, úzkostných poruch a dalších potenciálně „nevyléčitelných“ duševních poruch. Přidej se i ty k nim a začni život šťastný a naplněný život, protože tvá rodina a svět potřebuje dary, které máš jenom ty.

Kdy nastává problém duševního zdraví

Existují situace, kdy mohou být stavy úzkosti dokonce přínosem – jako při nástupu do nového zaměstnání nebo blížící se termín zkoušek a další situace. Tento typ úzkosti je nepříjemný, ale na druhé straně tě může motivovat k tvrdší práci a lepším výkonům. Obyčejná úzkost je pocit, který přichází a odchází, ale nenarušuje tvůj každodenní život. Otázkou zůstává, kdy je tedy úzkost problémem duševního zdraví? Problém duševního zdraví úzkost nastává pokud:

 • Tvé pocity úzkosti jsou velmi silné, nebo přetrvávají dlouhou dobu.
 • Tvé strachy, obavy a reakce na ně nejsou přiměřené situaci.
 • Vyhýbáš se situacím, které by mohly způsobit úzkosti.
 • Tvé myšlenky a starosti jsou velmi intenzivní a pro tebe je velmi obtížné je ovládat (vedou ke vzniku úzkosti a jejich záchvatu).
 • Pravidelně pociťuješ příznaky úzkosti, které mohou vyvrcholit v záchvaty paniky (panické ataky).
 • Cítíš se depresivně a máš problémy s užíváním alkoholu nebo drog.
 • Je pro tebe těžké žít každodenní život (práce, škola, rodina a další…) a dělat věci, které tě baví.

Jak může dlouhodobá úzkost ovlivnit tvůj život

V tomto případě jde o velký problém, který by se rozhodně neměl ignorovat a brát na lehkou váhu. Dlouhodobá úzkost může u člověka způsobit závažné problémy:

 • Snížení sebevědomí
 • Rozvoj dalších duševních a psychických poruch
 • Riziko rozvoje a vzniku fyzických onemocnění
 • Zhoršení sociálních dovedností
 • Způsobit pocity izolace a samoty
 • Neschopnosti řešit problémy
 • Zhoršení finanční situace
 • Ztráta zaměstnaní a zhoršená možnost najít nové zaměstnaní
 • Vysoké riziko vzniku závislosti (alkohol, drogy a další…)
 • Zhoršená paměť, koncentrace a soustředěnost
 • Neschopnost se vyrovnat se stresem a neschopnost zvládat stresové situace
 • Zvýšené riziko rozpadu vztahu, neschopnost vytvořit nový vztah, další rodinné a vztahové problémy
 • A mnoho dalšího…

Náš celostní online program harmonie života ti pomůže k a uzdravení se z úzkostí a úzkostných stavů a nastolení vnitřní i vnější harmonie a duševní pohody ve tvém životě a samozřejmě k vytvoření nejlepší ideální verze sebe sama.

priznaky-uzkostnych-stavu

Celostní přístup a úzkost

Konvenční pohled medicíny na úzkost je skutečně zjednodušující – máš nerovnováhu neurotransmiterů a potřebuješ léky, aby jsi tuto rovnováhu znovu nastolil. Někdy to funguje. Někdy ne. Ale ať tak či onak, tato medikace nedělá nic pro znovunastolení rovnováhy, jejím úkolem je potlačit tyto nepříjemné příznaky.

Tento model předpokládá, že jsi rozbitý a jedinou opravou je lék… doživotní lék.

Úzkost může výrazně ovlivnit kvalitu života. Zatímco přístup konvenční medicíny se zaměřuje na vyvážení neurotransmiterů v mozku, celostní přístup se zaměřuje na nalezení hlavní příčiny a dalších aspektů a dominových efektů, které s ní souvisí. Jde o komplexní propojení všech částí.

Moderní svět zažil během posledních dvou desetiletí nebývalý počet změn. Tyto změny zahrnují pokrok v digitální technologii, nárůst globálních problémů a vznik celosvětové pandemie. Lidský mozek se tomuto novému prostředí nedokáže dostatečně rychle přizpůsobit. V mé celostní praxi jsem v posledních dvou letech zaznamenal výrazný nárůst počtu pacientů s úzkostí (o více než 300%) a věřím, že je nutné úzkost léčit celostním přístupem.

Mnoho jedinců může čelit problémům, jako jsou poruchy nálady, chronický stres a obecným úzkostným poruchám, když se pohybují dnešním světem. Pokud pociťuješ zhoršení svého duševního zdraví a ve svém životě vidíš příznaky úzkosti, doporučujeme učit se o svém mozku a duševním zdraví celostním způsobem. Pokud se snažíš vyřešit hlavní příčinu svých problémů s duševním zdravím, jsme zde pro tebe, abychom ti pomohli s naším celostním přístupem k duševnímu zdraví a pohodě. Řešením je celostní program harmonie života, který tě povede krok za krokem a můžeš k němu využít mé konzultace.

uzkost-priznaky
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares