Tento článek jsem zpracoval na základě svých zkušeností z celostní koučovací praxe se svými klienty a z vlastní rodinné historie, kde se objevila separační úzkost u několika dětí, kterou jsem pomáhal zvládat a plně překonat. Tyto zkušenosti mi pomohly lépe porozumět této problematice u dětí i dospělých a naučit se, jak jí efektivně čelit a překonat. Tímto se chci s tebou podělit o své zkušenosti ze své praxe i osobního života a najdeš zde mnoho dalších užitečných informací a praktických kroků, jak přistupovat k tomuto problému a jak se ho postupně zbavit.

Separační úzkost je jedním z psychických stavů, kterým můžeme čelit v různých fázích svého života. Tato emocionální reakce vzniká v okamžiku, kdy se náš životní scénář mění a následně musíme opustit blízkého člověka nebo prostředí, které nám bylo dlouhou dobu známé a bezpečné.

Tato situace může nastat v různých kontextech, jako je odchod dítěte do školy, odchod z domova, změna pracovního místa nebo dokonce ukončení partnerského vztahu. V tomto článku se budeme zabývat separační úzkostí, jejími příznaky, příčinami a způsoby, jak ji zvládat a překonávat. Pochopení této emocionální reakce je klíčem k tomu, jak se s ní efektivně vypořádat a vybudovat pevnější základy pro novou etapu života.

Důsledky neléčené separační úzkostné poruchy mohou mít devastující vliv na tvoje fyzické i duševní zdraví, vztahy, sebevědomí a celkovou kvalitu života, proto nemohou být podceňovány. Můžeš trpět úzkostí, depresí a narušeným sebevědomím. Proto je důležité pochopit, jak rozpoznat tuto poruchu a najít zdroje pomoci. Navíc se dozvíš velice pikantní informace, které ti raději nikdo neřekne o tom, proč terapie tento problém nevyřeší a může celý problém ještě zhoršit. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co je separační úzkost?

Úzkost je běžným emocionálním stavem a reakci na stres, nebezpečí a ohrožení, kterou mnozí z nás zažívají v různých situacích a fázích svého života. Jednou z forem úzkosti je separační úzkost, která se vyskytuje převážně u dětí, ale také u dospělých. Tato forma úzkosti se projevuje obavami a nepohodlím při oddělení od blízkých osob nebo známého prostředí a řadí se do kategorie úzkostné poruchy.

Separační úzkost, také známá jako separační úzkostná porucha, je duševní porucha, která se vyskytuje, když člověk trpí nadměrným stresem a úzkostí spojenou s oddělením od lidí nebo míst, ke kterým je emocionálně připoután. Tato porucha postihuje lidi různého věku, ale je častější u dětí a kojenců. 

Separace je přirozenou součástí života a každý člověk se s ní setkává v různých fázích svého života. Nicméně, pro jedince trpícího separační úzkostí může být tato situace velmi stresující a narušovat život. Často začne projevovat silné emoce už při pomyšlení na oddělenost od milované osoby nebo známého místa.

Podíl separační úzkosti je vyšší u dětí než u dospělých, ale to neznamená, že dospělý jedinec nemůže trpět touto formou úzkosti. Zvláště po dlouhém období stráveném společně s rodinou či partnerem mohou nastat obtíže při oddělenosti – známé také jako připoutanost nebo závislost na partnerovi. Dopady separační úzkosti na psychické zdraví jedince mohou být různorodé, ať už se jedná o problémy s koncentrací, nespavostí, rozvoj úzkostných poruch, panické poruchy nebo dokonce depresivní stavy.

Je důležité pochopit separační úzkost a její vliv na život jedince. Začínáme-li rozumět separační úzkosti, otevíráme dveře k hlubšímu pochopení toho, jak naše emoce a psychika ovlivňují naše chování a pocity. Je to klíčový krok k tomu, abychom byli schopni lépe se vyrovnat s tímto druhem úzkosti a hledat způsoby, jak ji řídit a minimalizovat její negativní dopady, či se ji plně zbavit a trvale se uzdravit.

Separační úzkost je normální, ale může přerůst v separační úzkostnou poruchu

Úzkost spojená s oddělením je normální součástí dětského vývoje. Běžně se vyskytuje u kojenců ve věku od 8 do 12 měsíců a obvykle mizí kolem věku 2 let. Nicméně může také postihnout dospělé.

Některé děti mohou mít příznaky úzkosti spojené s oddělením během svých školních let a dospívání. Tento stav se nazývá porucha úzkosti spojené s oddělením nebo separační úzkostná porucha. Podle výzkumu tři až čtyři procenta dětí trpí touto poruchou.

Projevy separační úzkosti

Separační úzkost může vyvolat řadu fyzických a emočních projevů. Rozpoznání projevů separační úzkosti je důležité pro výběru vhodného způsobu léčby, prevenci dlouhodobých dopadů – zejména u dětí, zlepšení kvality života a udržení zdravějších vztahů. Zde jsou některé z běžných fyzických a emočních příznaků separační úzkosti:

Fyzické projevy

 • Nervozita, zvýšená úroveň stresu a úzkost: Lidé s separační úzkostí mohou být neklidní, nervózní, ve stresu a prožívat ohromný strach a úzkost, když jsou odděleni od svých bližních. To se může projevit bolestmi hlavy, napětím v krku a ramenou a obecným svalovým nepohodlím.
 • Bolesti hlavy a žaludku: Úzkost může způsobit bolesti hlavy, bolesti břicha, tlaky na hrudi a další nepříjemné fyzické symptomy. Obzvláště děti mohou prožívat bolesti břicha, nevolnost nebo nadýmání jako reakci na úzkost.
 • Zrychlený srdeční tep: Separace od důležitých lidí může způsobit zvýšení srdečního tepu, bušení srdce a pocit úzkosti.
 • Třes a pocení: Fyzické projevy mohou zahrnovat také třes těla a nadměrné pocení.
 • Obtíže s dýcháním: Někteří lidé mohou mít potíže s dýcháním – jako dušnost, zrychlené a mělké dýchání a cítit se zadušeně při separaci.
 • Potíže s trávením: Někdy může člověk trpět průjmy nebo zácpou jako důsledek úzkosti.
 • Problémy se spánkem: Nespavost, noční můry nebo časté probouzení jsou častými projevy separační úzkosti.

Někdy mohou být fyzické příznaky separační poruchy jako jsou bolesti psychosomatické povahy a jsou vyvolány emocionálním napětím spojeným s oddělením od rodičů nebo blízkých.

Emoční (psychické) projevy

 • Úzkost a strach: Hlavním emočním projevem separační úzkosti je intenzivní strach z oddělení od důležitých osob.
 • Opakující se a nadměrné úzkosti: Hlavně z očekávání nebo pobytu mimo domov nebo milované osoby.
 • Neustálé, nadměrné obavy ze ztráty rodiče nebo jiné blízké osoby: To může být například kvůli nemoci nebo katastrofě.
 • Neustálé obavy, že se stane něco špatného: ​​Může jít o situace jako je ztráta nebo únos, což způsobí odloučení od rodičů nebo jiných blízkých.
 • Odmítání být pryč z domova kvůli strachu z odloučení: To může vést k izolaci a neschopnosti opustit domov, včetně neschopnosti jít do práce, školy, nakupovat a podobně.
 • Nechtít být doma sám a bez rodiče nebo jiné blízké osoby v domě: Jde o nadměrný strach a úzkost z toho, že by člověk zůstal doma sám, což může způsobovat záchvaty paniky a úzkosti.
 • Neochota nebo odmítání spát:  A to hlavně mimo domov bez rodiče nebo jiné blízké osoby nablízku.
 • Opakované noční můry o rozchodu: Toto platí zejména pro dospělé jedince.
 • Smutek a deprese: Lidé mohou projevovat smutek a deprese při oddělení od svých bližních.
 • Neschopnost soustředit se: Separace může způsobit neschopnost soustředit se na jiné činnosti nebo myšlenky.
 • Agrese nebo podrážděnost: Někteří jedinci mohou reagovat na separaci agresivitou nebo podrážděností.
 • Touha po opětovném spojení: Lidé s separační úzkostí mohou mít silnou touhu po opětovném spojení s těmi, od kterých byli odděleni.

Strach je často provázený obavami o to, co se může stát dítěti nebo jeho rodiči během oddělení. Dítě se může také cítit smutné a opuštěné, protože mu chybí blízkost a podpora rodiče. Podrážděnost je dalším emočním projevem separační úzkosti, který může vést k náladovosti a obtížím ve vzájemných vztazích.

Je důležité si uvědomit, že projevy separační úzkosti se mohou lišit mezi jednotlivými lidmi a mohou být více či méně výrazné.

Chování spojené se separací u dětí

Separace od blízkých osob může vyvolat různé formy chování u dětí s separační úzkostí. Dítě se může například projevit pláčem při oddělení od rodiče nebo pevného bodu, který mu poskytuje pocit bezpečí. Pláč je jedním z hlavních způsobů, jak dítě vyjadřuje svou potřebu po blízkosti a spojení.

Dalším možným chováním spojeným se separací je odmítání jít do školy/školky. Dítě si může představovat rizika spojená s oddělením od rodiče a vyhledávání bezpečnosti domova. Toto chování vyžaduje pozornost ze strany rodičů i pedagogického personálu, aby se dítě cítilo podporu, bezpečí a jistotu ve svém prostředí. Děti s separační úzkostí také často vyhledávají blízkost rodiče nebo jiné blízké osoby.

Jaké jsou příznaky separační úzkosti u dospělých?

Diagnostický manuál Americké psychiatrické asociace pro duševní poruchy, Diagnostický a statistický manuál duševních poruch páté edice (DSM-5), definuje separační úzkost u dospělých jako stav, kdy osoba projevuje několik z následujících symptomů:

 • Nadměrný stres před a během separace
 • Nadměrné obavy o ztrátu osoby, ke které má silnou emocionální vazbu
 • Nadměrné obavy o události, které by mohly vést k oddělení od této osoby
 • Odmítání opustit osobu, ke které má silnou vazbu
 • Trvalý a nadměrný strach z osamělosti
 • Odmítání spát mimo osobu, ke které má silnou vazbu
 • Opakující se noční můry o separaci
 • Opakující se fyzické symptomy během skutečné nebo očekávané separace

Podle studie mohou tyto symptomy mohou způsobit významný stres a strádání, které ovlivňuje sociální, pracovní nebo akademické fungování jedince.

Příčiny separační úzkosti

Příčiny separační úzkosti mohou být různorodé a mohou se lišit člověk od člověk. Postupně si rozebereme ty nejčastější příčiny této poruchy a půjdeme skutečně do hloubky. Mezi obecné příčiny separační úzkosti patří:

 • Vývojové faktory: U malých dětí může být separační úzkost běžným jevem během jejich vývoje, protože ještě nemají plně vyvinuté schopnosti rozlišit mezi přítomností a nepřítomností rodičů. To může vyvolat strach z toho, že budou opuštěné.
 • Stresory: Náhlé změny v životních podmínkách, jako je rozvod rodičů, změna školy, ztráta blízkého člověka nebo stres v rodině, mohou zvýšit riziko vzniku separační úzkosti.
 • Rodinné faktory: Rodinné prostředí a způsob, jakým jsou dítěti poskytovány základní potřeby, mohou hrát klíčovou roli. Nedostatek bezpečí a laskavosti v rodině může zvyšovat riziko úzkosti.
 • Neurobiologické faktory: Některé neurologické faktory a chemické nerovnováhy v mozku mohou hrát roli v rozvoji separační úzkosti.
 • Předchozí traumatické zážitky: Pokud má jedinec zkušenost s traumatickým rozloučením nebo jinými stresovými situacemi spojenými s oddělením, může to ovlivnit jeho náchylnost k separační úzkosti.
 • Problémy s připojením: Pokud bylo dítě v minulosti zanedbáváno nebo zneužíváno, může to vést k problémům s připojením a zvýšenému riziku separační úzkosti.

  Traumatické zážitky či události spojené se separací v minulosti

  Traumatické zážitky nebo události spojené se separací mohou hrát důležitou roli při vzniku separační úzkosti. Jedná se například o situace, kdy byl jedinec nucen být oddělen od svých blízkých na delší dobu, jako například hospitalizace, pobyt ve školce nebo internátu.

  Takové traumatické zkušenosti mohou vést k pocitu opuštěnosti a strachu z opakovaného oddělení od důležitých osob. To pak může vyústit v rozvoj separační úzkosti. Osoby, které zažily tyto traumatické situace, mají vyšší pravděpodobnost, že budou trpět tímto typem úzkosti i v dospělosti.

  Je také důležité zmínit, že každý člověk reaguje na traumatické události jinak. Není tedy možné přesně určit, jaký konkrétní traumatizující zážitek povede k rozvoji separační úzkosti u jedince. Každopádně je důležité poskytnout podporu a pomoc lidem, kteří procházeli obtížnými situacemi spojenými se separací, aby se minimalizovalo riziko vzniku této poruchy.

  Nekvalitní vztahy s rodiči nebo nedostatek bezpečného prostředí

  Nekvalitní vztahy s rodiči nebo nedostatek bezpečného prostředí mohou být také jednou z příčin separační úzkosti. Děti, které nemají pevný a stabilní vztah s rodiči, se mohou cítit opuštěné a osamělé. To pak může vést k rozvoji úzkosti spojené se separací od blízkých osob.

  Trávení přílišného času s dětmi nemusí vždy vést k separační úzkosti, ale může mít významné dopady, pokud není vyváženo utvářením nezávislosti a rozvoje dítěte. Proto je důležité v dětech budovat zdravým a vhodným způsobem nezávislost, samostatnost, sebevědomí a pracovat na jejich rozvoji, protože v opačném případě může trávení přílišného času s dětmi rozvíjet následující faktory, které mohou vest ke vzniku separační úzkostné poruchy. Jde o tyto faktory:

  • Závislost na rodičích: Pokud dítě tráví příliš mnoho času se svými rodiči, může se stát příliš závislé na jejich přítomnosti a podpoře.
  • Nedostatek nezávislosti: Dítě může mít potíže vyvíjet svou vlastní nezávislost, pokud je příliš ochraňováno nebo málo vystaveno situacím, ve kterých by mělo řešit věci samo.
  • Omezený sociální vývoj: Nadměrné trávení času s rodiči může omezit možnosti dítěte navazovat vztahy s vrstevníky a rozvíjet sociální dovednosti.
  • Strach z oddělení: Pokud si dítě zvykne na trávení nepřetržitého času s rodiči, může se projevovat separační úzkost při oddělení od nich, protože nebylo vedeno k samostatnosti.

  Je důležité najít rovnováhu mezi trávením času s dětmi a umožněním jim postupného získávání nezávislosti a sociálního vývoje. To může zahrnovat podporu jejich aktivit mimo domov, jako jsou školní aktivity, koníčky a trávení času s vrstevníky.

  Společnost přispívá k rozvoji úzkosti u dětí i teenagerů

  Pamatuji si na své dětství, kdy jsem byl neustále venku s kamarády, účastnil se různých koníčků a školních aktivit. Bohužel dnešní děti postupně degradují. Technologie, internet, sociální sítě, pornografie a média brání jejich rozvoji sociálních dovedností, samostatnosti, nezávislosti a sebevědomí.

  Internet přispěl k tomu, že si bez něj neumíme představit život. Nabízí vše, co potřebujeme – návody, rady, tipy, triky, strategie, informace – prostě všechno. A tím ztrácíme samostatnost. Dokonce často nevědomě přijímáme názory z internetu a řídíme se jimi, čímž ztrácíme sami sebe, svůj život a stáváme se malými součástmi spotřební společnosti.

  Jinými slovy se stáváme závislými na názorech ostatních, necháváme se ovlivňovat a sami nedokážeme bez internetu mnoho zvládnout. Tento model poté předáváme svým dětem, které už v dnešní době od dvou nebo tří let mají telefon a přístup k internetu, což může vést k vytváření závislosti. Děti tak ztrácejí schopnost vyvíjet sociální dovednosti, samostatnost, sebevědomí a nezávislost. Na druhé straně může tento trend zvyšovat výskyt úzkosti, včetně separační úzkosti, úzkostných poruch a dalších problémů v oblasti duševního zdraví u dětí a teenagerů.

  Úzkostliví rodiče a rozvoj separační úzkostné poruchy u dětí

  Mezi další příčiny separační úzkosti, které mají vliv na její vznik, patří úzkostliví rodiče. Rodiče mohou hrát významnou roli v rozvoji separační úzkosti u dětí, zejména pokud sami projevují úzkostlivé chování. Následující jsou způsoby, jaké úzkostlivé chování rodičů může ovlivnit rozvoj separační úzkosti u dětí:

  • Modelování úzkostného chování: Děti mohou pozorovat a napodobovat chování svých rodičů. Pokud rodiče projevují silnou úzkost při separaci nebo mají obecně úzkostné tendence, mohou děti přijmout podobné chování.
  • Nadměrná starostlivost: Pokud rodiče projevují nadměrnou péči, kontrolu a strach o své děti, může to děti naučit, že svět je nebezpečné místo a zvýšit jejich úzkost při oddělení od rodičů.
  • Nedostatek podpory pro samostatnost: Pokud rodiče dětem neposkytují příležitosti k postupnému získávání nezávislosti a samostatnosti, může to vést ke strachu a úzkosti při oddělení od nich.
  • Reakce rodičů na úzkost dítěte: Jak rodiče reagují na úzkost svého dítěte může také ovlivnit jeho rozvoj a průběh úzkosti. Navíc nadměrná péče a umožňování dítěti vyhýbat se situacím, které ho děsí, může zvýšit jeho úzkost.

  Řešení separační poruchy

  Sečteno a podtrženo, separační úzkost je multifaktoriální duševní porucha, což znamená, že je způsobena kombinací různých příčin a je potřeba ji řešit individuálně. U každého dítěte, miminka nebo dospělého jedince budou mít vliv jiné příčiny a faktory, které vedly k rozvoji této poruchy a také postup léčby i řešení tohoto problému se může velmi lišit od člověka k člověku.

  Pokud potřebuješ poradit a sám to nezvládáš, chceš nasměřovat, odhalit příčiny a souvislosti a následně je vyřešit a zbavit se plně separační úzkosti, neváhej využít našeho celostního online programu Harmonie života, kterého je navíc součástí zdarma další online program Vědomě žít – Vědomě tvořit. Oba tě povedou krok za krokem s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi. Pokud ti tato forma spolupráce nevyhovuje, kontaktuj nás a vše spolu probereme a najdeme vhodnou formu spolupráce na míru přímo pro tebe a tvé potřeby, aby došlo k nejlepším výsledkům.

  separacni-uzkost-u-deti

  Co způsobuje separační úzkost u dospělých?

  Separační úzkost u dospělých může vzniknout z mnoha životních událostí, jako je ztráta osoby, ke které má silnou emocionální vazbu, buď kvůli odstěhování nebo i krátkodobému oddělení.

  Jejich úzkost může také souviset s jiným základním duševním onemocněním. Například úzkostná onemocnění jsou běžné u osob s autismem.

  Studie poukazuje na fakt, že občas lidé označují dospělého s poruchou separační úzkosti za kontrolujícího nebo příliš ochranářského. Nicméně jejich jednání je často způsobem, jakým dospělí vyjadřují své obavy ohledně separace.

  Rizikové faktory pro separační úzkost u dospělých

  Ti, kteří trpí obsedantně-kompulzivní poruchou, mají podle článku v časopise Personality and Mental Health větší pravděpodobnost prožívání separační úzkosti v dospělosti.

  Separační porucha se také často vyskytuje u lidí, kteří trpí PTSD – posttraumatickou stresovou poruchou.

  Ti, kteří mají separační úzkost, často mají další související stavy, jako jsou sociální fobie, panická porucha nebo agorafobie. Agorafobie se vyznačuje strachem a úzkosti z pobytu na místech, kde může být obtížné uniknout nebo získat pomoc.

  Mezi další rizikové faktory pro separační úzkost, kromě předchozích duševních stavů, patří:

  • Traumata a zátěže z dětství, jako je úmrtí člena rodiny.
  • Historie traumatických zážitků z dětství, jako je zneužívání.
  • Předispozice k obavám nebo stresu.
  • Významné životní změny, jako je odstěhování od rodiny nebo podpůrného prostředí.

  Podle Amerického časopisu pro psychiatrii se odhaduje, že 43,1% lidí, kteří trpí poruchou separace (kromě dětí), se tento stav rozvine po 18 roce života.

  Jak zmírnit „normální“ separační úzkost

  Pro děti s normální separační úzkostí existují kroky, které můžeš podniknout, aby jsi proces separační úzkosti usnadnil a tento stav se nerozvinul do separační úzkostné poruchy:

  Cvič postupnou separaci: Nech své dítě nejprve na krátkou dobu a na krátké vzdálenosti s pečovatelem. Jak si dítě zvykne na odloučení, můžeš postupně odcházet na delší dobu a cestovat dál.

  Naplánuj si odloučení po spánku nebo krmení: Děti jsou náchylnější k separační úzkosti, když jsou unavené nebo hladové.

  Vytvořte si rychlý rituál „sbohem“: Rituály jsou uklidňující a mohou být tak jednoduché jako speciální rozloučení, obejmutí, mávnutí oknem nebo polibek na rozloučenou.

  Odejdi bez fanfár: Řekni svému dítěti, že odcházíš a že se vrátíš. A pak jdi – nezdržuj se a nedělej z toho větší problém, než je.

  Dodržuj sliby. Aby si tvé dítě vypěstovalo sebevědomí, že odloučení zvládne, je důležité, aby jsi se vrátil v čase, který jsi slíbil.

  Pokud je to možné, udržuj známé prostředí a seznamuj dítě postupně s novým prostředím: Nech chůvu nebo pečovatele přijít k sobě domů. Je důležité, aby se dítě s ním seznámilo v bezpečném prostředí domova. Postupně ho pak seznamuj s novými lidmi skrze bezpečný domov. Následně může dítě postupně a plynule seznamovat s novými místy.

  Mít důsledného primárního pečovatele: Pokud si najmeš pečovatele nebo chůvu, snaž se ho udržet dlouhodobě, aby jsi se vyhnul nesrovnalostem v životě tvého dítěte.

  Minimalizuj děsivou televizi: Tvé dítě se bude méně bát, pokud pořady, které sleduje, nejsou děsivé. To stejné platí pro YouTube, pohádky, sociální sítě a další kanály, které sleduje.

  Snaž se nevzdávat se: Ujišťuj své dítě, že bude v pořádku. Nastavení konzistentních limitů pomůže tvému dítěti přizpůsobit se na odloučení.

  Jak se vyrovnat a překonat separační úzkost

  Nejprve je důležité najít podporu. Podpora pro dětí i dospělé při zvládání úzkosti je důležitá, protože pomáhá udržet emocionální stabilitu. Slouží tako jako prevence vážnějších psychických problémů v budoucnosti. Podporuje sociální rozvoj a akademický úspěch. Posiluje sebevědomí a schopnost řešit obtížné situace. Zlepšuje celkovou kvalitu života dětí.

  Hledání podpory ve svém okolí (rodina, přátelé)

  Když se potýkáš ty nebo tvé dítě s separační úzkostí, je důležité nezůstávat s tímto problémem osamoceni. Hledání podpory ve svém okolí může být klíčové pro zvládání této obtíže. Rodina a přátelé tobě i tvému dítěti mohou poskytnout emocionální oporu a pomoci tobě i tvému dítěti zvládat pocity úzkosti.

  Je dobré si najít někoho, kdo tebe nebo tvé dítě plně chápe a je ochoten naslouchat tvým obavám nebo obavám dítěte. Obvyklé je to jeden z rodičů, manžel nebo partner. Mluvení o svých pocitech a sdílení svých strachů může být uvolňující a pomoci tobě i dítěti lépe porozumět tomu, co prožíváš. Tvoji blízcí mohou také nabídnout praktickou pomoc při hledání řešení situací, které vyvolávají separační úzkost.

  Pokud máš děti nebo partnera, kteří trpí stejným problémem, spojenectvím ve vaší domácnosti se můžete navzájem podporovat. Diskuze o tom, jak se cítíte a jak se každý z vás vyrovnává s tímto typem úzkosti, může vést k nalezení společných strategií pro zvládání separační úzkosti.

  Navštěvování kouče specializujícího se na úzkost a stresovou problematiku

  Pokud se separační úzkost stává přetrvávajícím problémem, který ovlivňuje tvůj každodenní život, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Kouč nikoliv terapeut specializující se na úzkost a stresovou problematiku ti poskytne nástroje, techniky a strategie, které vám pomohou zvládat separační úzkost.

  Kouč ti pomůže identifikovat kořeny tvé úzkosti a pracovat s tebou na rozvoji schopnosti snižovat její intenzitu a vyřešit příčiny této úzkosti i stresu. Pomocí různých metod a relaxačních technik, budeš schopen ty nebo tvé dítě postupně překonávat své obavy spojené s oddělením od blízkých osob.

  Důležité je najít si kouče, ve kterém máš důvěru a cítíš se pohodlně sdílet své pocity. Klidně se neboj s kontaktuj nás a domluvíme se na koučinku a vhodné formě spolupráce. O tom, proč terapie tento problém absolutně neřeší a ještě může celý problém zhoršit, se budeme věnovat v druhé polovině tohoto článku, proto nezapomeň pokračovat ve čtení.

  Techniky a strategie pro překonání separační úzkosti

  Separace od blízkých osob může pro mnohé lidi, zejména pro děti, představovat značný stres a úzkost. Pojďme se zaměřit na techniky a strategie, které mohou pomoci překonat separační poruchu a pomoci jednotlivcům, zejména dětem, lépe zvládat oddělení od svých blízkých. Tyto metody zahrnují praktické kroky, které lze použít v každodenním životě a poskytnou podporu těm, kteří hledají způsoby, jak tuto náročnou formu úzkosti řešit a zlepšit kvalitu svého života. 

  Postupné vystavování se situacím, které vyvolávají úzkost a prodlužování času

  Jednou z klíčových technik pro překonání separační úzkosti je postupné vystavování se situacím, které tuto úzkost vyvolávají. Tato metoda se nazývá expozice a provádí se systematickým a opakovaným vystavováním se strachem vyvolávajícím podnětům. Cílem je postupně snižovat intenzitu úzkosti a naučit jedince lépe zvládat nepříjemné pocity spojené s oddělením.

  Expozice může probíhat různými způsoby. Jedním z nich je například začít s krátkodobými odděleními od blízkých osob, jako je například pár minut bez kontaktu. Postupně lze čas oddělení prodlužovat, dokud se osoba nebo dítě nenaučí svou separační úzkost řešit (zvládat) a nezaznamená pokles intenzity strachu.

  Další možností je vystavovat se prostředkům, které jsou spojeny s odchodem od blízkých osob. Například si můžeš vzít do ruky klíče nebo batoh, což jsou předměty, které mohou vyvolat úzkost u lidí trpících separační úzkostí. Opakovaným vystavováním se těmto předmětům a postupným navyšováním času stráveného s nimi se může tato osoba nebo dítě naučit lépe zvládat svou úzkost.

  Další techniky a strategie na změnu negativních myšlenkových vzorců a chování

  Existuje několik dalších technik a strategií, které mohou pomoci překonat separační úzkost. Zde je několik užitečných tipů:

  • Postupné vyvíjení tolerance k separaci: Začni krátkými obdobími oddělení a postupně je prodlužuj. To může pomoci dítěti a postupně se stává klidnějším s tím, že bude na krátkou dobu odděleno od rodičů.
  • Pozitivní oddělovací rituály: Vytvoř pozitivní rituály při odchodu a návratu, aby se dítě cítilo v bezpečí. Například, před odchodem z domova si můžete společně hrát nebo číst knihu.
  • Pozitivní komunikace: Mluv s dítětem o tom, co může očekávat, když budeš pryč a potvrď mu, že se vrátíš. Dítě potřebuje vědět, že oddělení je dočasné a že se vrátíš.
  • Známé prostředí: Pokud je to možné, nech dítě v prostředí, které je mu známé – například u babičky nebo v jeho oblíbené školce.
  • Pomůcky na uklidnění: Dítěti můžeš dát nějakou pomůcku na uklidnění, jako je oblíbený plyšák, hračka nebo deka, kterou si může vzít s sebou, když jde pryč od rodičů.
  • Sebekontrola rodičů: Je důležité, aby rodiče také pracovali na své vlastní sebekontrole. Pokud jsou rodiče nervózní nebo úzkostní kvůli oddělení, může se to přenést na dítě.
  • Podpora a poradenství pro rodiče: Mnoho organizací a komunitních center nabízí podporu a poradenství pro rodiče, kteří se potýkají s separační úzkostí u svých dětí. Může to být užitečné pro sdílení zkušeností a získání rad od jiných rodičů.

  Pamatuj, že každé dítě je jedinečné a co funguje pro jednoho, nemusí fungovat pro druhé. Je důležité být trpělivý a soucitný, zatímco se dítě učí zvládat svou separační úzkost. Pokud budeš nervózní, podrážděný, ve stresu nebo úzkostlivý, můžeš tyto negativní emoce přenést na dítě, ale také tyto emoce může z tebe vycítit a začne na ně reagovat.

  Separační úzkost u dětí a miminek

  Separační úzkost je běžným jevem, který se může vyskytnout u dětí i miminek v určitém vývojovém období. Je to stav, kdy se dítě cítí neklidné, nervózní a vystrašené při oddělení od svých rodičů nebo hlavního pečovatele. Tato úzkost je nejčastěji přítomna v období kojenectví a raného dětství.

  Vývojové období, ve kterém je separační úzkost nejčastěji přítomna

  Separace od rodičů je pro dítě velmi stresujícím zážitkem. Ve vývojovém období kojenectví a raného dětství dochází k formování silného pouta mezi dítětem a jeho primárním pečovatelem. Dítě se stává závislým na péči rodiče a jeho přítomnost mu poskytuje pocit bezpečnosti.

  V tomto období jsou často přítomny strachy spojené s oddělením od rodiče. Dítě se bojí, že ho opustil natrvalo, že se o něj nikdo nestará či že ho už nikdy neuvidí. Tato separační úzkost je přirozenou součástí vývoje a dítě se s ní postupně učí vyrovnávat. Doporučujeme, aby rodiče toto období separace u dítěte co nejvíce ulehčili. Tomu, jak e věnujeme v dalších částech tohoto článku. 

  Možné důsledky separační úzkosti na sociální interakce a školní výkon dítěte

  Separační úzkost může mít negativní dopad na sociální interakce dítěte. Dítě se může stát plaché, uzavřené a nejisté ve společnosti ostatních lidí. Může mít problémy s navazováním nových vztahů a komunikací s vrstevníky. Tato úzkost také může ovlivnit jeho schopnost koncentrace a zapojení do školních aktivit.

  Dlouhodobá separační úzkost může vést k problémům ve škole. Dítě se nemusí cítit pohodlně, když je odděleno od svých rodičů, což mu brání ve plném zapojení do vyučování. Může trpět strachem ze samoty nebo z toho, že ho opustili rodiče, což snižuje jeho schopnost soustředit se na učení.

  Separační úzkost u dospělých

  Separační úzkost není problém omezený pouze na děti. Může také postihovat dospělé jedince a ovlivňovat jejich každodenní život. Tato úzkostná porucha je spojena s intenzivním strachem z oddělení od důležitých osob nebo míst, což může mít negativní dopad na vztahy, práci a celkovou kvalitu života.

  Časté situace, ve kterých se může objevit separační úzkost u dospělých

  Separační úzkost je stav, který se občas vyskytuje u dospělých jedinců v různých situacích, kdy dochází k oddělení od blízké osoby. Například odchod partnera do práce nebo cestování mohou být takovými situacemi. Když se jednotlivec ocitne sám a bez této osoby, mohou se objevit pocity úzkosti a nepohodlí.

  Tento druh úzkosti je způsoben silnou emocionální připoutaností ke druhé osobě a někdy až závislosti na partnerovi a obavami z toho, co by se mohlo stát, když jsou odděleni. Mnoho lidí prožívá tuto formu úzkosti na určité úrovni a je to zcela normální reakce na oddělení od někoho blízkého, ale u separační úzkostné poruchy je tento pocit velice intenzivní, častý, narušuje život člověka a je doprovázen i dalšími psychickými a fyzickými příznaky.

  Dopady separační úzkosti na partnerské vztahy a osobnost jedince

  Separační úzkost může mít negativní dopady jak na partnerské vztahy, tak i na osobnost člověka. Pokud je někdo silně postižen separační úzkostí, může to vést k problémům ve vztahu s partnerem. Takový člověk se může cítit omezen ve svých aktivitách a stává závislým na přítomnosti druhé osoby, což velice často způsobuje žárlivost a podezíravost, který vede ke vzniku toxického vztahu.

  Navíc, separační úzkost může ovlivnit i osobnost člověka. Ti, kteří trpí touto formou úzkosti, často projevují neustálý strach ze samoty a potřebu být neustále v blízkosti druhé osoby. Toto může způsobovat problémy v každodenním životě a omezovat možnosti člověka rozvíjet se jako samostatná osoba.

  Mají terapeutické možnosti léčby separační úzkosti u dospělých smysl?

  Pokud trpíš separační úzkostí, je důležité najít vhodnou formu pomoci nebo spolupráce. Tady se může jevit terapie jako účinná forma pomoci, ale bohužel tomu tak není. Potřebuješ kouče, mentora nebo online program, jelikož potřebuješ, aby tě někdo vybavil užitečnými nástroji a dovednostmi, které tě naučí používat v praxi (reálném životě) a pomohl vytvořit strategii pro zvládnutí.

  Terapie je v tomto směru, řekl bych, až nebezpečná, jelikož vytváří závislost na cizí pomoci a také skvělé podmínky pro vytváření závislosti na terapeutovi a jeho podpoře, což je tvůj problém, kterého se potřebuješ zbavit. Navíc ti terapie brání v rozvíjení sebevědomí, protože ti nedává možnost problém překonat sám za sebe a tím růst a rozvíjet se.

  Na druhé straně kouč, mentor nebo online program ti předají nástroje, dovednosti a strategie, které tě naučí používat v praxi a tím tě směřují k samostatnosti, abys problém zvládl sám za sebe, čímž si buduješ sebevědomí, nezávislost a svobodu. Dále ti pomáhají rozvíjet tvé sebevědomí, pracovat se strachem, stresem, úzkostí, negativními myšlenkami, žárlivostí, zpracovat traumata, překonat závislost na partnerovi a další faktory, které jsou spojené s touto poruchou úzkosti.

  Pokud máš zájem, kontaktuj nás a vytvoříme nabídku přímo na míru pro tebe a tvé potřeby, abychom dosáhli nejlepších možných výsledků – trvalých výsledků. Zkušenosti s klienty v této oblasti máme mnoho a přistupujeme ke svým klientům individuálně a jdeme skutečně do hloubky, abychom vyřešili všechny příčiny a souvislosti, které s tímto problémem souvisí.

  separace

  Pomoc dětem s separační úzkostí

  Děti s separační úzkostí potřebují zvláštní pozornost a podporu ze strany svých rodičů. Vytváření bezpečného prostředí pro dítě je klíčové, aby se cítilo v pohodě a vědělo, že ho jeho maminka nebo rodiče podporují. Komunikace s učiteli a dalšími zodpovědnými osobami ve škole je také velmi důležitá, aby bylo zajištěno vhodné prostředí i mimo domov.

  Podpora a porozumění ze strany rodičů

  Rodiče mají klíčovou roli při pomoci dítěti s separační úzkostí. Je důležité ukázat pochopení a empatii k tomuto problému. Zajistit dostatek času na to, aby si rodiče mohli povídat se svým dítětem o jeho obavách a pocitech. Dát mu najevo, že je všechno v pořádku a že ho podporuji.

  Zde je několik tipů, jak pomoci dítěti:

  • Vysvětluj mu situace: Pochopením projeveným rodinou může být snazší pro dítě pochopit, co se kolem něj děje. Vysvětli mu, kam jdeš a proč musíš odejít.

  • Vytvoř rutinu (harmonogram): Děti mají rády předvídatelnost a pocit stability. Pomáhá jim vytvořit si rutinu, kterou mohou sledovat každý den. Například pravidelné časy pro jídlo, spaní a hraní.

  • Umožni dítěti vzít si něco sebou: Mnoho dětí má svou oblíbenou hračku nebo deku, která jim poskytuje pocit bezpečí. Pokud je to možné, povolte dítěti vzít si tuto věc s sebou do školky nebo školy.

  Vytváření bezpečného prostředí pro dítě

  Důležité je zajistit, aby se dítě cítilo v bezpečném prostředí jak doma, tak ve školce či škole. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:

  • Buduj důvěru: Dítě potřebuje cítit tvou podporu a ochranu. Buď k dispozici, když to potřebuje a reaguj na jeho potřeby. Ujisti se, že ví, že může počítat s tvou pomocí.

  • Známá tvář: Pokud je to možné, zajisti, aby dítě mělo ve školce či škole známou osobu – například učitele nebo asistenta. Tato osoba by mohla být pro dítě oporou a poskytnout mu pocit bezpečí.

  • Vytvoř si rituál při rozloučení: Mnoho dětí má problém s rozloučením se svými rodiči. Vytváření pozitivního a podpůrného rituálu při rozloučení s dítětem může pomoci snížit jeho separační úzkost a zlepšit jeho pocity bezpečí a jistoty. Může to být obejmutí, pusa a ujištění, že se brzy vrátíš, příběh nebo pohádka na dobrou noc, ujištění že pro něj po práci do školy/školy přijdeš, společný rituál (pozdrav) při každém rozloučení, předmět pro štěstí a mnoho dalšího.

  Samozřejmě zapoj i výše uvedené rady v tomto článku a vytvoř si strategii, kterou se budeš snažit přísně dodržovat. Tím zajistíš, že se tvé dítě bude cítit podporováno, bude mít pocit bezpečí, bude vědět, co se děje a co se bude dít, získá tvou důvěru,a bude mít k dispozici správné metody, techniky a pomůcky pro zvládnutí úzkosti a její efektivní překonání.

  Role rodičů při zvládání separační úzkosti u dětí

  Dítě musí ve svém životě čelit různým emocionálním výzvám a jednou z nich je separační úzkost. Toto je stav, který se projevuje obavami a nejistotou, když je dítě odděleno od svých rodičů nebo hlavních pečovatelů. V takových situacích hrají rodiče klíčovou roli při pomoci dítěti překonat tuto úzkost a naučit se zvládat oddělení. Zde jsou některé způsoby, jak mohou rodiče podpořit své děti:

  Přijímání pocitů dítěte a poskytování emocionální opory

  Rodiče by měli být citliví na pocity svého dítěte a ukázat mu porozumění a podporu. Je důležité, aby si rodiče uvědomili, že separační úzkost je normální reakce u malých dětí a nemusí znamenat problém s jejich psychickým zdravím. Když se dítě cítí smutné nebo vystrašené kvůli oddělení, rodiče by měli být trpěliví a laskaví. Je dobré povzbuzovat svého potomka, aby vyjádřil své pocity a poskytnout mu prostor pro sdílení emocí. Rodiče by měli být ochotni naslouchat a ukázat dítěti, že jsou tu pro něj.

  Existuje několik způsobů, jak rodiče mohou poskytnout emocionální oporu svým dětem v situacích separační úzkosti:

  • Uklidňující slova a objetí: Když je dítě smutné nebo vystrašené kvůli oddělení, rodiče by měli použít uklidňující slova a objetí k tomu, aby dítě cítilo bezpečí a ochranu.

  • Povzbuzení ke kontaktu: Rodiče by měli povzbuzovat své dítě, aby se udržovalo v kontaktu s nimi i při oddělených situacích. Například telefonický hovor nebo videohovor pomáhá dítěti cítit se spojené s rodiči. Zde můžeš být kreativní a vymyslet si různé možnosti, jak s tímto pracovat.

  • Podpora návyků a rutin: Udržování pravidelných návyků, rutin a harmonogramů pomáhá vytvořit dítěti pocit stability a jistoty i při oddělených situacích. Například pevná rutina při odchodu do školy nebo péče o jídlo může pomoci snižovat úzkost.

  Pomoc při navazování nových vztahů a sociální integraci dítěte

  Oddělení od rodičů je pro dítě obtížné, protože ztrácí pocit bezpečí, který mu rodiče poskytují. Rodiče by měli pomáhat svému dítěti při navazování nových vztahů a sociální integraci do nového prostředí. Zde je několik způsobů, jak toho dosáhnout:

  • Podpora přátelství: Podporuj své dítě, aby se zapojovalo do skupinových aktivit nebo sportů, kde může potkat vrstevníky a budovat přátelství. Také můžeš povzbuzovat své dítě k seznámení s vrstevníky v rodině, ve škole nebo školce, venku i jinde.

  • Podpora sebejistoty: Pomáhej svému dítěti budovat sebevědomí a sebeúctu. Zdravá sebejistota může zvýšit jeho schopnost navazovat nové vztahy.

  • Zapojení do aktivit: Zapoj dítě do aktivit a koníčků, které ho zajímají. Tím se zvýší pravděpodobnost, že se setká s lidmi sdílejícími jeho zájmy.

  • Podpora komunikace: Nauč své dítě komunikační dovednosti, včetně schopnosti naslouchat a sdílet své myšlenky a pocity.

  • Podpora empatie: Nauč své dítě empatii a schopnosti vcítit se do pocitů a potřeb druhých. To mu pomůže být ohleduplným partnerem v mezilidských vztazích.

  • Příklad rodiny: Buďte pozitivním příkladem s partnerem v tom, jak budovat a udržovat zdravé vztahy. Dítě často kopíruje chování, které vidí u svých rodičů.

  • Otevřená komunikace: Umožni dítěti otevřeně hovořit o svých sociálních zkušenostech a pocitech. Poslouchej ho a nabízej podporu, když ji potřebuje.

  • Zvládání konfliktů: Nauč dítě, jak konstruktivně řešit konflikty a nesouhlas v mezilidských vztazích.

  • Emoční inteligence: Nauč své dítě zvládat a řídit své emoce a pocity, včetně práce se stresem a úzkosti.
  • Trpělivost: Buď trpěliví. Navazování vztahů může trvat čas a dítě bude potřebovat tvou podporu a povzbuzení.

  Psychické dopady a prevence separační úzkosti

  Psychické dopady separační úzkosti jsou pro člověka i jeho vztahy náročné. Tato forma úzkosti může ovlivnit duševní pohodu, sebevědomí a schopnost budovat zdravé mezilidské vztahy v budoucnu. V tomto článku se zaměříme na psychické a duševní aspekty separační úzkosti, její vliv na člověka a podíváme se na možnosti prevence. Porozumění těmto faktorům může pomoci tobě a tvým blízkým lépe se vyrovnat s touto výzvou a podpořit duševní pohodu.

  Možné dlouhodobé následky nezvládnuté separační úzkosti

  Separační úzkost, která není správně zvládnuta, může mít vážné dlouhodobé dopady na psychiku jedince. Jedním z možných důsledků je vznik depresivní poruchy. Lidé trpící nezvládnutou separační úzkostí se často potýkají s pocitem osamělosti, strachu a beznaděje. Tyto pocity mohou vést k postupnému vyčerpání emocionálních zdrojů a snižování radosti ze života.

  Důsledky tohoto chování v kombinaci se separační poruchou mohou vést k myšlenkám na sebevraždu, ale také k sebepoškozování a přispět k rozvoji poruch osobnosti.

  Zvýšená úzkost u osob trpících separační úzkostnou poruchou znamená, že budou mít často výrazně zvýšenou úzkost, zejména pokud se ocitnou v situaci, kdy jsou nuceny opustit svého příbuzného nebo blízkého. To může v průběhu času způsobit rozvoj úzkostných poruch, ale také poruch osobnosti, hlavně u dětí, které se nacházejí ve vývojové fázi.

  Problémy ve vztazích. Separace a úzkost mohou způsobit konflikty a problémy ve vztazích s ostatními lidmi, včetně rodinných příslušníků a partnerů.

  Nízké sebevědomí je dalším projevem, který je s tímto problémem spojen. Opakovaná zkušenost s separací může negativně ovlivnit sebevědomí člověka i dítěte. Může začít pochybovat o svých schopnostech být samostatný a zvládat situace bez podpory ostatních.

  Strach z opuštění je dalším problémem. Lidé s touto poruchou si mohou vyvinout silný strach z opuštění, což může mít vliv na jejich rozhodování a chování ve vztazích.

  Omezení životního stylu a snížení celkové kvality života. Kvůli úzkosti z opuštění mohou lidé s separační úzkostnou poruchou omezit svůj životní styl, vyhýbat se situacím, které by mohly vést k separaci, a stávat se sociálně izolovanými, což může vést ke vzniku sociální fobie a zhoršení sociálních dovedností a problémů při navazování a udržování budoucích vztahů.

  Prevence separační úzkosti pomocí podpory emocionálního vývoje již od raného dětství

  Jedním z klíčových faktorů v prevenci separační úzkosti je podpora emocionálního vývoje již od raného dětství. Děti, které mají pevný a bezpečný vztah se svými rodiči nebo hlavním opatrovníkem, jsou méně náchylné k rozvoji separační úzkosti. Je proto důležité vytvářet pro dítě prostředí plné lásky, porozumění a podpory.

  Dobrou prevencí je také postupné zvykání dítěte na krátkodobou separaci od rodičů. Například začít s krátkými obdobími oddělení, kdy je dítě ponecháno ve spolehlivých rukou jiného blízkého člověka. Postupným prodlužováním času oddělenosti se dítě naučí, že i přes dočasnou absenci rodiče se vrátí zpátky.

  Kromě toho je také vhodné vyhledat odbornou pomoc, pokud si rodiče nejsou jisti správným přístupem k řešení separační úzkosti u svého dítěte. Odborníci mohou poskytnout cenné rady a techniky, jak podpořit emocionální vývoj dítěte a minimalizovat riziko vzniku separační úzkosti.

  Využívání relaxačních technik ke snižování stresu spojeného se separacemi

  Relaxační techniky mohou být účinným nástrojem při snižování stresu spojeného se separacemi. Jednou z osvědčených metod je hluboké dýchání. Zpomal dech a soustřeď se na jeho rytmus. Hluboké nádechy a výdechy pomáhají uvolnit napětí a snížit úzkost.

  Techniky všímavosti (mindfulness) – Mindfulness cvičení se zaměřují na přítomný okamžik a pomáhají snižovat úzkost tím, že se soustředíš na přítomný okamžik a dovolíš, aby strach z budoucnosti a problémy minulosti odešly.

  Meditace je skvělý způsob jak snížit stres i úzkost. Pravidelná meditace může zlepšit schopnost zvládat stres a negativní myšlenky. Meditační cvičení zaměřené na uvolnění mohou být zejména prospěšné.

  Jóga je další skvělé cvičení. Jógové cvičení kombinuje fyzickou aktivitu s meditací a dýcháním. Pomáhá posílit tělo a zklidnit mysl.

  Progresivní svalová relaxace a její vliv na stres a úzkost je velice užitečná i pro děti. Tato technika zahrnuje postupné uvolňování svalových skupin v těle. Pomáhá snižovat napětí, stres a úzkost.

  Pro děti je důležité, aby tyto relaxační techniky byli pro ně vytvořené zábavnou formou ve formě hry.

  Vliv separační úzkosti na partnerské vztahy

  Se separační úzkostí se můžeme setkat v různých obdobích života a týká se nejen dětí, ale také dospělých. Tato duševní porucha může mít výrazný dopad na různé aspekty života jedince, a to včetně jeho mezilidských vztahů. Níže se budeme zabývat vlivem separační úzkosti na vztahy, jak může ovlivnit partnerské vztahy a další sociální interakce. Prozkoumáme, jak separační úzkost ovlivňuje komunikaci, důvěru a celkovou spokojenost v mezilidských vztazích a jak s ní lze úspěšně pracovat.

  Zátěž, kterou může separace přinést do partnerských vztahů

  Separace je situace, která může mít značný vliv na partnerské vztahy. Když se partneři ocitnou ve fyzickém oddělení, často se objevuje zátěž a napětí, které mohou negativně ovlivnit jejich vztah. Jestliže bylo dosud jejich život spojený a provázán těsnou blízkostí a sdílením každodenního života, oddělenost může být pro ně oba velmi obtížná.

  Oddělenost může vyvolat pocity samoty a osamocení u jednoho nebo dokonce u obou partnerů. Nedostatek fyzické přítomnosti a nedostatečná možnost sdílet společné zážitky a aktivity mohou vést ke snižování emocionální blízkosti mezi partnery. To pak často vede k pocitu frustrace, smutku nebo dokonce deprese.

  Navíc, separace často přináší i další stresory do partnerských vztahů. Například změna rutiny, nutnost plánování setkání nebo komunikace prostřednictvím technologií jako jsou telefonní hovory nebo videohovory. To může být náročné, narušovat pracovní život a vyžadovat další úsilí od obou partnerů.

  Dlouhodobý efekt oddělenosti na intimitu a komunikaci mezi partnery

  Oddělenost může mít také dlouhodobý efekt na intimitu a komunikaci mezi partnery. Když jsou partneři odděleni po delší dobu, mohou se vytrácet určité aspekty vztahu, které jsou pro partnerský vztah důležité, což může způsobit konflikty a hádky ve vztahu.

  Například nedostatek fyzické blízkosti a intimity může vést k postupnému ochlazení vášně ve vztahu. Tím pádem se snižuje i sexuální aktivita a možnost sdílet tuto intimní stránku života spolu. To pak může ovlivnit celkovou spokojenost obou partnerů a vést v některých případech k nevěře.

  Komunikace je také faktorem, který může trpět při oddělenosti. I když existují moderní technologie umožňující snadnou komunikaci na dálku, nenahradí to osobní setkání a neformální rozhovory, které jsou často základem pro budování hlubokých partnerských vztahů. Jestliže bylo dosud život partnerů provázán každodenním kontaktu a sdílením myšlenek, oddělenost může způsobit, že se komunikace stane méně intenzivní a povrchní. Na to mohou být navázané další problémy a konflikty.

  Jaké vztahy mají problémy se separační úzkostí a jak se s nimi vypořádat?

  Dlouhodobým oddělením zejména trpí vztahy, které postrádají důvěru, jeden z partnerů nebo oba mají problémy s nízkým sebevědomím, u jednoho nebo obou partnerů je přítomná závislost na partnerovi a připoutanost, nefunguje správně komunikace a obecně je ve vztahu nějaký problém, neřešené konflikty, které vztah zatěžují.

  Jak vyřešit a plně se zbavit separační úzkosti ve vztahu?

  Aby bylo možné vyřešit a plně se zbavit separační úzkosti ve vztahu je potřeba identifikovat problémy a příčiny, které ji způsobují. 

  Tyto příčiny separační úzkosti ve vztahu zahrnuji:

  • Nízké sebevědomí
  • Žárlivost
  • Připoutanost a závislost na partnerovi
  • Nedostatek důvěry mezi partnery
  • Nevyřešené konflikty a problémy ve vztahu
  • Špatná komunikace mezi partnery
  • Problémy v oblasti intimity
  • A další…

  Strategie pro vyřešení separační úzkosti ve vztahu

  Jakmile jsou příčiny definované, je důležité zjistit, zda jsou oba partneři ochotni pracovat na sobě a akceptovat změny, které povedou ke změně dynamiky ve vztahu. Pokud jeden z partnerů nebude chtít tyto změny akceptovat nebo na sobě pracovat, k uzdravení vztahu a změně nedojde. V tomto případě doporučujeme pracovat na sobě individuálně a zaměřit se na svůj vlastní rozvoj, což ti umožní zlepšit kvalitu svého duševního zdraví, schopnost budovat zdravé vztahy a naučit se je udržet a celkově zlepšit kvalitu vztahu, především do budoucna. Zvýšit si sebevědomí, sebelásku a zlepšit celkovou kvalitu života jsou důležité kroky.

  V tomto případě doporučujeme využít náš online program Cesta sebelásky v kombinaci s online programem Vědomě žít – vědomě tvořit, kde získáš akční slevu na oba programy. To ti pomůže rozvíjet a budovat sebevědomí, sebelásku, uzdravovat traumata, negativní zážitky, emoce a pocity, pracovat se stresem, poznat sám sebe, rozvíjet své silné stránky a naučit se řídit své emoce – emoční inteligenci a mnoho dalšího. Získáš nahrávky, meditace, videa, materiály ke stažení a mnoho dalšího, vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

  Pokud oba partneři chtějí pracovat na sobě a akceptovat změny ve vztahu, můžeme pokračovat na další krok. To vyžaduje vytvoření strategie, kde je důležitá otevřená a upřímná komunikace mezi partnery. Strategie obsahuje řešení všech příčin a souvislostí, které způsobují nejen separační úzkostnou poruchu, ale i celkové problémy ve vztahu. S tímto vám rádi pomůžeme buď prostřednictvím zmíněných online programů nebo jejich kombinací, které vás oba povedou krok za krokem. Můžete k online programům využít konzultace nebo se můžeme domluvit na koučinku, kde vše rozebereme přímo na míru, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

  separacni-porucha

  Bonus – Jak budovat vědomé vztahy a zbavit se separační úzkosti

  Vědomý život přináší do partnerského života nádherné poklady. Vědomý život spouští hormony štěstí. Pokud děláme tedy vědomý život společně, postupně se vztah prohlubuje. Oba dva se budou ponořovat jeden do druhého čím dál hlouběji. Začnou zažívat spoustu extáze i v sexu. Budou se schopni milovat celý den. Vědomý život lidi spojuje a propojuje. Samozřejmě není to pro každého. Je to však určitá forma, jak budovat zdravé vztahy. Vědomý život přidá do partnerského života miliardy krásných intenzivně prožitých chvil.

  Je to o tom být také aktivní a uvědomělý ve svém každodenním životě. Vědomý život zahrnuje důkladné uvědomování si vlastních emocí, potřeb a hodnot, stejně jako projevování úcty a ohleduplnosti vůči partnerovi. Tím, že se zaměříš na své vlastní sebeuvědomění a sebepoznání, budeš lépe schopen pochopit a komunikovat své potřeby a očekávání ve vztahu. Zároveň to také umožňuje partnerovi lépe tě poznat a lépe porozumět tvým motivacím a přáním. Vědomý život také podporuje schopnost být přítomný a plně se angažovat ve vztahu, což vytváří nádherné hluboké spojení a porozumění mezi partnery. Celkově lze říct, že dělat vědomý život pro rozvíjení vztahu a zbavení se separační úzkosti pomáhá posílit tvůj osobní i partnerský růst, a tím vytváří pevnější a harmoničtější vztah.

  Navíc se naučíte regulovat svůj nervový systém a celkově zlepšit své duševní zdraví a pohodu, a také uzdravit svá traumata na fyziologické úrovni a mnoho dalšího.

  Pokud s tím rezonuješ, přihlas se do našeho nejúspěšnějšího online programu Vědomě žít – vědomě tvořit a začni budovat své impérium ještě dnes.

  vedomy-vztah

  Závěr: Separace a zvládání separační úzkosti

  V tomto blogovém příspěvku jsme se zabývali tématem separační úzkosti. Nejprve jsme si popsali projevy a příčiny tohoto stavu, abychom lépe porozuměli jeho povaze. Poté jsme se zaměřili na různé strategie a techniky, které nám mohou pomoci překonat separační úzkost. Dále jsme se věnovali specifickým situacím u dětí i dospělých a roli, kterou zde hrají rodiče. Zmiňovali jsme také psychické dopady separace a možnosti prevence.

  Pokud se snažíš zvládnout separační úzkost u sebe nebo svých blízkých, je důležité si uvědomit, že každý člověk je jedinečný a co funguje pro jednoho nemusí fungovat pro druhého. Je proto vhodné vyzkoušet různé techniky a strategie a najít takovou kombinaci, která ti nejlépe vyhovuje. Pokud však pociťuješ silnou úzkost nebo máš pocit, že ji sám nedokážeš zvládnout, můžeš se obrátit na nás a my ti rádi poradíme a pomůžeme.

  separacni-úzkostna-porucha
  Jiří Čapovec

  Jiří Čapovec

  Celostní terapeut, kouč a mentor

  Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

  0 komentářů

  Vložit komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Pin It on Pinterest

  Shares