V tomto článku si rozebereme do detailu ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou, která je v naši společní bohužel čím dál častější a to zejména u dětí. Rozebereme si příznaky, příčiny a léčbu této duševní poruchy.

Jsme první a zároveň jediná Česká a Slovenská společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Budu s tebou sdílet také poznatky ze své celostní praxe a najdeš zde i příběhy a recenze našich klientů, kteří se plně uzdravili z ADHD, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to ADHD?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je stav duševního zdraví, který může způsobit neobvyklé úrovně hyperaktivity (nadměrný pohyb, který neodpovídá prostředí) a impulzivního chování (ukvapené činy, ke kterým dochází v okamžiku bez přemýšlení). ADHD je neurologická (neuro-vývojová) porucha – to znamená, že jde o problém s centrálním nervovým systémem. Lidé s ADHD mohou mít také problém zaměřit svou pozornost – neschopnost udržet pozornost na jeden úkol nebo sedět v klidu po dlouhou dobu.

Mnoho lidí zažívá nepozornost a změny energetické hladiny. U člověka s ADHD se to stává častěji a ve větší míře ve srovnání s lidmi, kteří tento stav nemají. ADHD u dospělých i dětí může vést k nestabilním vztahům, špatným pracovním nebo školním výsledkům, nízkému sebevědomí a dalším problémům. Jednoduše to může to mít významný vliv na jejich studium, práci, vztahy i osobní život.

ADHD mohou mít dospělí i děti. Jde o jednou z nejčastějších duševních poruch postihujících děti. Je častější u chlapců než u dívek. U děvčat se častěji setkáváme s ADD – poruchou pozornosti bez hyperaktivity. ADHD postihuje také mnoho dospělých. Poruchou pozornosti s hyperaktivitou trpí 3-10 % dětí a u zhruba 60 % z nich přetrvávají některé příznaky do dospělosti.

ADD vs. ADHD

Možná jsi slyšel výraz „ADD“ a „ADHD“ a zajímalo tě, jaký je mezi nimi rozdíl.

ADD neboli porucha pozornosti je zastaralý termín. Dříve se používal k popisu lidí, kteří mají problémy s pozorností, ale nejsou hyperaktivní. Místo ADD se nyní používá typ ADHD s převládající poruchou pozornosti.

Příznaky adhd

ADHD se u každého jedince může projevovat jinak. Příznaky ADHD se rozdělují do tří hlavních oblastí: nepozornost, hyperaktivita a impulzivita.

Mezi impulzivní příznaky patří:

 • Impulzivita – sklon jednat náhle bez  úvahy ze silného vnitřního, emočního nebo afektivního popudu, bez adekvátního důvodu, bez jasného cíle a účelu, často neklidně, rozčileně, podrážděně až agresivně
 • Rušivé chování vůči ostatním
 • Je pro ně těžké čekat, až na ně přijde řada
 • Ruší ostatní, když mluví, hrají si nebo plní nějaký úkol
 • Nadměrné mluvení, když takový člověk mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit a často nepustí druhého ke slovu
 • Často skáče druhým do řeči

Mezi hyperaktivní příznaky patří:

 • Dezorganizace a upřednostňování problémů
 • Nadměrná aktivita nebo neklid
 • Nízká frustrační tolerance
 • Časté změny nálad
 • Potíže se zvládáním stresu
 • Je obtížné sedět v klidu nebo zůstat sedět na místě, například ve třídě
 • Mají potíže s hraním nebo prováděním úkolů potichu
 • Je v neustálém pohybu a má problém vydržet a místě

Mezi příznaky spojené s nepozorností patří:

 • Problémy se zaměřením na úkol
 • Problémy s multitaskingem
 • Špatné dovednosti v řízení času
 • Špatné plánování
 • Prokrastinace
 • Problémy s organizací svých každodenních úkolů
 • Problémy při sledování a dokončování úkolů
 • Je těžké udržet pozornost při poslechu, čtení nebo konverzaci
 • Snadno se nechají rozptýlit malými věcmi, které se kolem nich dějí
 • Často ztrácejí předměty
 • Zapomnětlivost
 • Tendence vyhýbat se úkolům, které vyžadují delší soustředění
 • Neschopnost udržet pozornost při hrách a běžných denních aktivitách
 • Problémy spojené s tím, že je člověk nepořádný a neumí si zorganizovat své věci

Kdy se stává porucha pozornosti s hyperaktivitou problémem duševního zdraví?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou se stává problémem duševního zdraví, pokud splňuješ některé z níže uvedených kritérií a obecně to narušuje kvalitu tvého života.

ADHD se stává problémem duševního zdraví pokud:

 • Když ADHD narušuje tvou schopnost fungovat v životě.
 • Je pro tebe těžké žít každodenní život (práce, vztahy, škola, rodina, a další…) a dělat věci, které tě baví.
 • Pokud nedokážeš setrvat delší dobu u činnosti, která tě baví a naplňuje.
 • Pokud ti dělá problém být jen tak v klidu a máš nutkání se pořád hýbat, něco dělat, něco vymyslet a neustále přehazovat pozornost z jedné věci nebo činnosti na druhou. (Pozor může jít také o vyhýbavé chování, kdy utíkáme před negativními pocity a myšlenkami a nemusí to znamenat ADHD.)
 • Máš tendence se vyhýbat úkolům a činnostem, které vyžadují delší dobu soustředění a tvé pozornosti.
 • Tvé problémy spojené s impulzivitou, hyperaktivitou a poruchou pozornosti ti způsobují stres, úzkosti, negativní pocity a narušují tvou duševní pohodu.
 • Pokud máš problémy se zákonem, etikou a morálkou vlivem impulzivity.
 • Pokud svým chováním spojené s impulzivitou, hyperaktivitou a poruchou pozornosti sabotuješ svůj život, vztahy, práci a další aspekty svého života a nedokážeš to sám změnit.
 • Činnosti jako je například řízení auta jsou pro tebe vlivem ADHD obtížné nebo nebezpečné a mohou způsobit přinejmenším „problémy“ tobě nebo ostatním.

ADHD-porucha pozornosti-s-hyperaktivitou

Přirozený vývoj dítěte vs. ADHD

Většina dětí i těch zdravých je někdy nepozorná, hyperaktivní nebo impulzivní. Pro předškoláky je typické, že mají krátkou dobu pozornosti a nedokážou dlouho vydržet u jedné činnosti. Dokonce i u starších dětí a teenagerů rozsah pozornosti často závisí na míře zájmu u konkrétních činností.

Totéž platí o hyperaktivitě. Malé děti jsou přirozeně energické a často jsou plné energie ještě dlouho poté, co energetický opotřebovaly své rodiče. Navíc některé děti mají přirozeně vyšší úroveň aktivity než jiné. Děti by nikdy neměly být klasifikovány jako děti s ADHD jen proto, že se liší od svých přátel nebo sourozenců.

Děti, které mají problémy ve škole, ale doma vycházejí dobře s rodiči, sourozenci nebo s přáteli, pravděpodobně bojují s něčím jiným než s ADHD. Totéž platí o dětech, které jsou doma hyperaktivní nebo nepozorné, ale školní naplň práce a přátelství zůstávají nedotčeny.

Síla mysli tě může zničit

Nesmíš zapomínat, že tvá mysl je velice silný nástroj. Pokud uvěříš, že jsi nemocný, tak opravdu budeš nemocný. Dokonce si můžeš svou nemoc plně vsugerovat a uvěřit, že nemocný jsi, i když je opak pravdou, ale nakonec onemocníš, protože o tom přesvědčíš sám sebe. Říká se, že i stokrát opakovaná lež se stává pravdou. O to silnější to může být, pokud tuto lež slyšíš od autorit (rodiče, doktor, psycholog, učitelka), kterým plně věříme.

Jelikož mezi svými známými i v rodině máme s Lenkou několik učitelek a učitelů ve školce i na základní škole, tak je potřeba zmínit, že je docela častá špatná diagnóza ADHD. V dnešní době, pokud se dítě vymyká určitě „normálnosti“, je hůře zvladatelné, má nějaké problémy, tak je často řečeno rodičům, aby došlo k návštěvě psychologa – psychiatra. Učitelé chtějí mít jen hodně dětí, které mohou snadno zvládat, a pokud s některými jedinci mají více práce a dítě je jiné než ostatní, tak je často navržena návštěva psychologa – psychiatra. Bohužel to může takovému jedinci zničit celý život.

U psychologa je často mylně diagnostikované ADHD, kdy se nasazují léky na utlumení a obecně dítě je onálepkováno diagnózou, která se s ním táhne po celý život. Jedinec se ztotožní se svou diagnózou, plně ji přijme a změní se způsob, jakým bude vnímat sám sebe, svůj život – začne myslet, cítit se, konat a jednat jako „nemocný (ADHD)“.

Ve své celostní praxi jsem také narazil na několik jedinců, kteří byli v dětství takto diagnostikování ať už správně nebo nesprávně, ale změnilo jim to výrazně život k horšímu. Šlo u různé diagnózy duševních poruch – jako je právě ADHD, OCD a mnoho dalších.

 

RECENZE NAŠICH KLIENTŮ s ADHD

Jirka mi opravdu pomohl zbavit se ADHD a dalších psychických problémů. Musím říct, že celostní přístup, který praktikuje a založil u nás v Česku je naprostý fenomén. Prošel jsem už mnoha psychology, psychiatry, psychoterapeuty a dalšími odborníky, ale nikdo mi neukázal hloubku mého problému, natož mi ukázat cestu, jak se jich zbavit. Jirka mi ukázal, že s celostním přístupem lze vyřešit vše. Kombinace online kurzu a koučinku mi poskytla správný směr a hlavně výsledky. Odvádí skvělou práci a jako zakladatel celostního přístupu v Česku inovuje možnosti léčby v oblasti duševního zdraví, což je naprosto úžasné a věřím, že časem bude čím dál více psychologů a psychiatrů využívat jeho postupů, které skutečně fungují.{
5
Martin
Martin Heicht
ADHD-porucha pozornosti-s-hyperaktivitou

Typy ADHD?

Aby byly diagnózy ADHD konzistentnější, APA seskupil stav do tří kategorií nebo typů. Tyto typy jsou převážně nepozorné, převážně hyperaktivně impulzivní a kombinace obojího.

Převážně nepozorný

Jak název napovídá, lidé s tímto typem ADHD mají extrémní potíže se zaměřením, dokončením úkolů a dodržováním pokynů.

Odborníci si také myslí, že mnoho dětí s nepozorným typem ADHD nemusí dostat správnou diagnózu, protože nemají tendenci rušit třídu. Výzkum poukazuje, že je to častější u dívek s ADHD.

Převážně hyperaktivně-impulzivní typ

Lidé s tímto typem ADHD vykazují především hyperaktivní a impulzivní chování. To může způsobovat:

 • Neustále se vrtět, ošívat se a neschopnost být v klidu na jenom místě
 • Rušit lidi, když mluví, skáčou ostatním do řeči a nepustí druhého ke slovu
 • Vyrušování ve škole
 • Nedokážou čekat, až na ně přijde řada
 • Obecná impulzivita a hyperaktivita

I když nepozornost není u tohoto typu ADHD až takový problém, pro lidi s převážně hyperaktivně-impulzivní ADHD může být stále obtížné soustředit se na úkoly.

Kombinovaný hyperaktivně-impulzivní a nepozorný typ

Toto je nejčastější typ ADHD. Lidé s tímto kombinovaným typem ADHD vykazují jak nepozorné, tak hyperaktivní a impulzivní příznaky. Patří mezi ně neschopnost věnovat pozornost, sklon k impulzivitě a nadprůměrná úroveň aktivity a energie.

Typ ADHD se může v průběhu času měnit.

Příčiny adhd

Psychologické příčiny, které mohou přispět ke vzniku a rozvoji ADHD:

 • Trauma
 • Dlouhodobý chronický stres
 • Podvědomí a vychová + vliv okolí a prostředí ve kterém člověk žije
 • Dopamin a závislost – (může rozvinout problém se soustředěním a pozornosti)
 • Emoční necitlivost a otupělost – (opět může rozvinout problém se soustředěním a pozornosti)
 • Nízké sebevědomí a přecitlivělost

Hlavní fyziologické a genetické příčiny ADHD:

 • Hormony – (špatná hormonální rovnováha)
 • Špatná biochemie mozku
 • Nervový systém – (přetíženy nervový systém a hyperaktivní nervový systém)
 • Špatné okysličování
 • Poranění mozku nebo úraz hlavy
 • Vystavení environmentálním rizikům (např. olovo) během těhotenství nebo v mladém věku
 • Užívání alkoholu, tabáku, drog a návykových látek během těhotenství – Což potvrzuje i studie z roku 2012
 • Předčasný porod – Studie potvrzuje, že předčasné porody jsou spojené s vyšší mírou ADHD
 • Nefunkční trávení
 • Špatný a nekvalitní životní styl a hlavně strava – Strava hraje podle studie klíčovou roli v příznacích ADHD u dětí
 • Syndrom propustného střeva
 • Fyziologický a oxidační stres
 • Virové a bakteriální infekce
 • Léky a další zdravotní problémy
 • Alkohol, drogy a návykové látky
 • A další…

Společně můžeme pomoci celostního přístupu pracovat na odstranění příčin, které tento stav způsobují a tím zlepšit celkovou kvalitu tvého zdraví i života. Neváhej využít našeho celostního online kurzu harmonie života, který tě povede krok za krokem a společně v konzultaci vytvoříme strategii pro dosažení trvalých výsledků.

ADHD-porucha pozornosti-s-hyperaktivitou

Další rizikové faktory

ADHD napřímo nezpůsobuje další a jiné psychické nebo vývojové problémy. Problém je v tom, pokud se ADHD neléčí správně a včas celostním přístupem, protože pak může způsobit další nepříjemné problémy. U lidí s ADHD je více pravděpodobnější než u jiných lidí, že budou mít také problémy, jako jsou tyto:

 • Porucha opozičního vzdoru (ODD) – obecně definovaná jako vzorec negativního, vzdorovitého a nepřátelského chování vůči autoritám.
 • Porucha chování – vyznačující se antisociálním chováním, jako je krádež, bitka, problémy se zákonem, ničení majetku a ubližování lidem nebo zvířatům.
 • Disruptivní porucha nálady – charakterizovaná podrážděností a problémy s tolerováním frustrace.
 • Poruchy učení – včetně problémů se čtením, psaním, porozuměním a komunikací.
 • Poruchy užívání návykových látek – včetně drog, alkoholu a kouření.
 • Úzkostné poruchy – které mohou způsobit ochromující obavy, strachy, nervozitu a zahrnují také obsedantně kompulzivní poruchu (OCD).
 • Poruchy nálady – včetně deprese a bipolární poruchy, která zahrnuje depresi i manické chování.
 • Porucha autistického spektra – stav související s vývojem mozku, který ovlivňuje to, jak člověk vnímá a stýká se s ostatními.
 • Tiková porucha nebo Tourettův syndrom – poruchy, které zahrnují opakované pohyby nebo nežádoucí zvuky (tiky), které nelze snadno ovládat.

léčba adhd

Léčba ADHD může být velice kompilovaná a zdlouhavá, ale rozhodně jde o duševní poruchu, kterou lze úplně vyléčit a to trvale. Naším celostním online kurzem harmonie života zaměřeného na duševní zdraví a léčbu duševních poruch, už prošli dva účastníci, kteří se dokázali ADHD plně zbavit. Pro dosažení tohoto výsledku jim pomohl náš celostní přístup, konzistence a vytrvalost.

Jak se zbavit ADHD? Odpověď je v celostním přístupu, který propojuje všechny důležité aspekty (psychologické i fyziologické), které jsou spojeny se vznikem ADHD.

Konvenční pohled medicíny na ADHD a obecně duševní poruchy je skutečně zjednodušující – máš nerovnováhu neurotransmiterů a potřebuješ léky, aby jsi tuto rovnováhu znovu nastolil. Někdy to funguje. Někdy ne. Ale ať tak či onak, tato medikace nedělá nic pro znovunastolení rovnováhy, jejím úkolem je potlačit tyto nepříjemné příznaky.

Tento model předpokládá, že jsi rozbitý a jedinou opravou je lék… doživotní lék. POZOR psycholog, psychiatr nebo psychoterapie také není řešením a nelze touto cestou dosáhnout trvalých výsledků, jelikož ADHD je problém nervového systému, na který mají vliv nejen psychologické faktory (příčiny), ale tako ty fyziologické faktory (příčný) – strava, životní styl, hormony, biochemie, virové a bakteriální infekce, intoxikace, stres, fyziologie těla, okysličování a další faktory nelze řešit pomocí psychologie, psychiatrie nebo psychoterapie, ale je potřeba celostního přístupu.

ADHD může výrazně ovlivnit kvalitu života. Zatímco přístup konvenční medicíny se zaměřuje na vyvážení neurotransmiterů v mozku, náš celostní přístup se zaměřuje na nalezení hlavní příčiny a dalších aspektů a dominových efektů, které s ní souvisí. Jde o komplexní propojení všech částí.

Co můžeš udělat hned pro zlepšení svého stavu

 • Jíst zdravou a vyváženou stravu
 • Alespoň 60 minut fyzické aktivity denně
 • Dostatek spánku
 • Naučit se zvládat stres a stresové situace
 • Správné dýchaní a práce s dechem
 • Meditace a všímavost (více času trávit v přítomném okamžiku)
 • Omezení denního času stráveného na obrazovce z telefonů, počítačů, TV a hraní her

Prokázaly to i studie, že jóga, tai chi, čchi-kungtrávit čas venku může pomoci uklidnit hyperaktivní mysl a může zmírnit příznaky ADHD.

Meditace všímavosti je další možností. Výzkum z roku 2015 potvrdil, že meditace může zlepšit pozornost u lidí s ADHD.

porucha-pozornosti-s-hyperaktivitou
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares