Podívej se, jak může příběh o vyléčení z OCD přinést odhodlání uzdravení a naději. Připoj se k Martinovi na jeho cestě k uzdravení a najdi sílu v jeho příběhu!

Jsme první a zároveň jediná Česká společnost, která používá celostní přístup pro léčbu duševních poruch a prevence v oblasti duševního zdraví. To je důvod, proč máme tak vysokou úspěšnost při léčbě duševních a psychických poruch.

Martin byl vždy tak trochu perfekcionista, ale v průběhu času, ho jeho potřeba pořádku a kontroly pohlcovala čím dál tím víc. Nabyl přesvědčení, že pokud nebude dělat určité věci nebo je nebude dělat specifickým způsobem, stane se něco hrozného. Pro Martina to bylo vyčerpávající a začalo to ovlivňovat jeho vztahy i jeho práci. Navzdory jeho snaze s tím bojovat, zdálo se, že Martinovo OCD žije svým vlastním životem.

Ale byl odhodlaný zkusit s tím něco udělat, změnit svůj život a ovládnout tyto vtíravé myšlenky a kompulzivní rituální chování. Tehdy ještě nevěděl, co ho čeká a také nevěděl, že se vydal na dlouhou a náročnou pouť k trvalému uzdravení. Prvně začal Martin dělat malé pokroky. Naučil se rozpoznávat a zpochybňovat své obsesivní myšlenky a vyvinul zdravé mechanismy zvládání. Nebylo to snadné a cestou se vyskytly neúspěchy, ale pomalu, ale jistě, se Martin začal uzdravovat ze svého OCD.

Tento příspěvek je součástí série článků našeho blogu věnované sdílení osobních příběhů, cest a postřehů o duševním zdraví a léčbě duševních poruch naších klientů a členů naší komunity.

Obsedantně kompulzivní porucha – příběh martina

Na úvod zkusím popsat, jak jsem se cítil a co jsem prožíval v době, kdy jsem trpěl obsedantně kompulzivní poruchou, která mi zasahovala do všech aspektů života:

Jak jsem se cítil a co jsem prožíval?

Jako člověk, který trpí mnoho let obsedantně kompulzivní poruchou, mohu říct, že moje myšlenky neustále zahlcují mou mysl a vytvářejí naprostý chaos a mám pocit, že je nemám pod kontrolou. Nemohu přestat myslet na určité věci a mám pocit, že musím určité věci dělat znovu a znovu, abych se cítil dobře. Někdy jsou tyto myšlenky a chování tak intenzivní, že zasahují do mého každodenního života a vztahů. 

Obsedantně kompulzivní porucha zahlcuje mou mysl nespočtem vtíravých myšlenek, které mě nutí vykonávat kompulzivní rituály, které mi pomohou na chvíli zmírnit úzkost, ale v dlouhodobém důsledku mě to jen vyčerpává, stresuje a narušuje můj život.

Hodně se trápím a mám problém se uvolnit, protože moje mysl je neustále ve vysoké pohotovosti. Je to tak stresující a frustrující. Někdy je pro mě těžké rozhodování, protože se bojím, že udělám něco špatně a také mám pocit, že musím dělat věci dokonale.

Mezi další mé problémy patří to, že nedokážu důvěřovat druhým, protože se bojím, že udělají věci špatně, nebo že se kvůli jejich činům stane něco špatného. Možná mám také problém důvěřovat svému vlastnímu úsudku a schopnostem, protože se bojím dělat chyby.

Může být vyčerpávající snažit se neustále kontrolovat své myšlenky a chování a někdy mám pocit, že ztrácím rozum. Pro ostatní je těžké pochopit, jaké to je mít OCD a občas se cítím naprosto osamělý. Spíše si z toho ostatní dělají legraci a nadlehčují mou situaci. Ale přesto všechno jsem se snažil, co nejlépe zvládat své příznaky a žít navzdory nim plnohodnotný život. Problém je v tom, že čím více jsem se o to snažil, tím horší to bylo. Najednou jsem zažíval více stresu, úzkosti, frustrace a cítil se jako, kdybych běžel krysí závod sám se sebou (nebo spíše se svou myslí).

Jak to vše začalo?

Já jsem byl vždycky tak trochu perfekcionista. Jako člověk s perfekcionismem jsem se neustále snažil o dokonalost ve všem, co dělám. Měl jsem extrémně vysoké nároky na sebe i na ostatní a vždy jsem hledal způsoby, jak se zlepšovat a dělat věci lépe. To znamená, že jsem trávil spoustu času a energie snahou zdokonalit každý aspekt své práce, ať už jde o projekt v práci nebo jednoduchý úkol doma.

Vždy jsem se bál dělat chyby a měl jsem také strach že zklamu ostatní, takže jsem měl tendenci vyvíjet na sebe velký tlak, abych uspěl. To může být vyčerpávající, protože často jsem trávil hodiny a hodiny snahou uvést věci do pořádku. Bývám k sobě také velmi kritický, což mi způsobovalo, že jsem se cítil sklíčený a demotivovaný, když věci nejdou podle plánu.

Navzdory své touze po dokonalosti jsem vnitřně věděl, že toho dosáhnout nelze, a to pro mě bylo frustrující. Často jsem se snažil zbavit se svých perfekcionistických tendencí, protože mám pocit, že vždy zaostávám za svými vlastními očekáváními. To vedlo k pocitům úzkosti a stresu, protože jsem se snažil splnit své vlastní nereálné standardy.

Celkově může být perfekcionismus požehnáním i prokletím. I když mi to v životě pomohlo hodně dosáhnout úspěchů, způsobilo to také, že jsem na sebe i na ostatní tvrdý a občas mi uniká radost a krása přítomného okamžiku.

Z perfekcionismu se postupně vyvinula obsedantně kompulzivní porucha

Postupně jsem měl čím dál větší potřebu mít věci na svém místě a dával jsem si velký pozor na všechno, co jsem dělal. Dokonce i na způsob jakým tyto činnosti provádím. Ale jak jsem byl starší, má potřeba pořádku a kontroly mě stále více pohlcovala, stresovala a způsobovala mi neskutečnou úzkost.

Začalo to malými věcmi, jako je zajištění toho, aby všechny štítky ve spíži směřovaly stejným směrem, nebo několikrát zkontrolovat plynové hořáky od sporáku před odchodem z domu. Časem jsem začal kontrolovat i vodu, abych nevytopil své sousedy.  Ale jak čas šel, tyto obsedantní myšlenky a chování začaly ovládat můj život. Najednou jsem se musel několikrát vracet domů a vše kontrolovat , aby se něco někomu nebo mě nestalo.

Nabyl jsem přesvědčení, že pokud nebudu dělat určité věci nebo je dělat specifickým způsobem, stane se něco hrozného. Chytil jsem se do pasti svých vlastních myšlenek, že si musím několikrát umýt ruce nebo že musím několikrát zkontrolovat zámek na svých domovních dveřích, zkontrolovat hořáky od sporáku a vodu než budu moci opustit dům.

Bylo to pro mě čím dál více vyčerpávající a začalo to ovlivňovat mé vztahy a mou práci. Trávil jsem hodiny úkoly, které měly zabrat pouhé minuty, stával se stále více izolovaným, jak se snažil držet krok s požadavky svého OCD.

OCD mi ničilo život – trpěl jsem a myslel si, že už se z toho nikdy nedostanu

Navzdory mým snahám s tím bojovat, zdálo se, že moje OCD si žije svým vlastním životem. Vždycky to tam bylo, skrývalo se vzadu v mé mysli a říkalo mi, že musím dělat věci určitým způsobem, jinak se stane něco hrozného. Byla to neustálá bitva a já si nebyl jistý, že ji někdy dokážu vyhrát. V tu chvíli jsem si začal uvědomovat, že můj perfekcionismus nikdy nebyl skutečný, ale bylo to slabé OCD, které postupem času bylo čím dál více silnější a začalo čím dál více ovládat můj život. Taková obsedantně kompulzivní porucha osobnosti se někdy může maskovat za různé jiné problémy – jako je například perfekcionismus.

Nakonec se má diagnóza potvrdila i u psychologa a byl jsem poslán k psychiatrovi, kde jsem dostal pouze léky, které tlumily příznaky, ale cítil jsem se otupělý – jako smyslů zbavený a bez chuti do života. Nějakou dobu jsem toto období přetrpěl a myslel si, že se něco změní, ale bohužel nikoliv. Chvíli mi trvalo, než jsem vyhledal skutečnou odbornou pomoc.

Mezi tím, jak moje obsedantně kompulzivní porucha pokračovala v ničení stále větší části mého života, začal jsem trpět způsoby, jaké jsem si nikdy nedokázal ani představit. Moje vztahy s přáteli a rodinou utrpěly i přes jejich podporu. Byl jsem neustále unavený a úzkostný a bylo pro mě těžké těšit se z věcí, které jsem dříve miloval.

Moje OCD si také začalo vybírat daň na mém zdraví. Pořád jsem si myl ruce a neustálým drhnutím mi zčervenaly a byly popraskané. Díky tomu, mě neustále svěděly. Nespal jsem dobře a kvůli stresu a neschopnosti správně jíst jsem výrazně zhubl. Byl jsem skořápkou svého dřívějšího já a věděl jsem, že musím něco udělat, abych změnil svůj život.

Rozhodl jsem se vyhledat pomoc

Věděl jsem, že takhle nemůžu pokračovat věčně a rozhodl jsem se vyhledat pomoc. Na internetu mě uchvátil web cesta relaxace, kde jsem našel mnoho zkušeností, návodů, technik, recenzí a hlavně celostní přístup přímo pro mé problémy. Na tento web jsem už v minulosti párkrát zavítal a vždy jsem našel, co jsem potřeboval. 

A tak začala moje cesta k uzdravení. Ironií všeho je, že jsem se původně chtěl jen naučit, jak se zbavit těch mučivých příznaků OCD a naučit se s nimi pracovat, abych je zvládl. Online programy a konzultace s Jirkou nakonec předčily má očekávání a já dosáhl plného uzdravení.

Moje cesta k uzdravení

Nebylo to snadné, ale rozhodně to stálo za to. Začal jsem používat postupy, které mi pomohly zvládnout své obsedantní myšlenky a chování. Byla to obtížná cesta a na cestě bylo mnoho neúspěchů, ale díky tvrdé práci a odhodlání jsem byl schopen udělat neskutečný pokrok.

Začal jsem se zdravě stravovat a pravidelně cvičit a dbal na to, abych hodně odpočíval. Nikdy jsem netušil, jak strava a životní styl má tak obrovský vliv na naše duševní zdraví. Odhalil jsem psychické i fyziologické příčiny obsedantně kompulzivní poruchy a začal postupně pracovat na jejich nápravě.

Tolik aha momentů a uvědomění jsem ještě nikdy a nikde nezažil. Změnil jsem svou hormonální rovnováhu i biochemii mozku, naučil se, jak regulovat svůj nervový systém, odstranil traumata, což bylo hodně emocionálně náročné, ale rodina pro mě byla obrovskou oporou. Zrušil jsem nefunkční asociace, kdy si můj mozek spojil něco, co bylo běžné s nebezpečím a hrozbou a to vedlo k tomu, že jsem byl zacyklený v úzkostlivém myšlení. Jirka mi ukázal způsob, jak si vytvářet nové, zdravé a bezpečné asociace a nový způsob myšlení. Změna identity hrála v mém procesu uzdravení také obrovskou roli.

Postupem času jsem se naučil rozpoznávat a zpochybňovat své obsedantní myšlenky a vyvinul zdravé mechanismy zvládání, které mi pomohly zvládat OCD. Nakonec jsem odstranil příčiny a postupně se OCD vytrácelo z mého života. Nebylo to snadné a stále byly dny, kdy se zdálo, že si OCD žije svým vlastním životem, ale byl jsem odhodlaný žít normální život. A s časem a vytrvalostí jsem to dokázal.

Když jsem to dokázal já, dokážete to i vy! Nikdo neříká, že to bude snadné, ale rozhodně to bude stát za to.

Jdeš do toho s námi?

Pokud jsi už unaven z pocitu uvěznění v obsedantních myšlenkách a cyklu OCD, je čas převzít kontrolu nad svým zdravím a duševní pohodou. Naše celostní online programy harmonie života a vědomě žít – vědomě tvořit (oba za jednu cenu) pomohli nesčetným jednotlivcům, kteří se naučili efektivní strategie pro zvládání OCD a nalezení nejen úlevy od obsedantních myšlenek a kompulzivních rituálů, ale také došli k trvalému uzdravení a dnes žijí plnohodnotný život.

Nedovol, aby OCD ovládala tvůj život. Investuj do svého zdraví a duševní pohody ještě dnes a připoj se k našemu celostnímu online kurzu harmonie života. Jsi připraven osvobodit se z tohoto cyklu, který ti poškozuje život? Pak klikni na tlačítko níže a začni svou cestu ještě dnes.

OCD

OCD je pryč a můj život se změnil

Jak sem pokračoval v práci na zvládnutí svého OCD, začal jsem mít pocit, jako by mi z ramen spadlo závaží. Najednou jsem si uměl více užívat maličkosti a samotný život. Začal jsem vidět pozitivní změny ve všech oblastech svého života. Dokázal jsem vytvářet a udržovat zdravé vztahy se svými přáteli i rodinou a dokázal jsem se znovu těšit z věcí, které jsem dříve miloval.

Rozjela se i moje kariéra, protože jsem se mohl soustředit na svou práci a být produktivnější. Začal jsem si více užívat své práce, budovat nové pobočky a expandovat, což mi pomohlo vydělat více peněz a zabezpečit rodinu v těchto těžkých chvílích, kdy ve světě řádí krize, pandemie a válka.

Stále jsem si dával pozor na své zvyky (rituály) a rutiny, ale už jsem se jimi necítil být ovládán. Dokázal jsem zase žít normální život a byl vděčný za pokrok, kterého jsem dosáhl.

Jak se změnil můj život

Celkově se můj život změnil. Konečně jsem mohl žít šťastný, zdravý život, bez řetězů minulosti a svého OCD. Moje duševní pohoda se zlepšila a začala jsem si udržovat své duševní zdraví pomocí celostního přístupu Jirky. Jsem vděčný za podporu a vedení Jirky při konzultacích a hlavně neskutečně dobře propracovaný kurz (nyní už jsou dva celostní online programy za jednu cenu). Vím, že bez jeho pomoci bych nemohl dosáhnout takového pokroku. Jsem také nesmírně vděčný za trpělivost a pochopení svých přátel a některých členů rodiny, kteří při mě stáli v mých nejtemnějších dnech. Bez Vás bych to nezvládl. Měl jsem štěstí na neskutečného mentora, terapeuta a kouče jakým je Jirka a neskutečně silnou podporu mých přátel a rodiny.

Musím říct, že se moje celkové zdraví také výrazně zlepšilo, protože jsem se o sebe začal lépe starat a přijal jsem vědomý a celostní přístup ke svému zdraví. Už nejsem stále unavený, ve stresu a úzkostný, ale najednou mám plno energie, sebevědomí, odhodlání, vrátila se mi chuť do života a začal jsem si užívat plné všeho, co mi život nabízí. Děkuji za oba kurzy, jelikož se k nim mohu kdykoliv vracet (doživotní přístup) a čerpat mnoho inspirace, aha momentů, principů a technik pro zlepšení života. Nejlepší na tom je, že celostní online kurz je zaměřený na vše i to, co zdánlivě na první pohled nesouvisí s duševním zdravím, a proto má neskutečný potenciál zlepšit život ve všech jeho oblastech.

Stal jsem se novým mužem a jsem za to nesmírně vděčný

Jsem vděčný, že se můžu o sebe vědomě starat. Začal se zdravě stravovat a pravidelně cvičit a dbal na to, abych hodně odpočíval. Jak jsem se o sebe čím dál lépe staral, můj zdravotní stav se zlepšil a začal jsem se cítit jako nový muž. Moje sebevědomí vzrostlo, začal jsem si užívat více své rodiny, práce, přátel a svých koníčků. Už jsem nebyl ten stále unavený a úzkostný, ale byl jsem plný energie s pozitivním přístupem k životu.

Příběh OCD a jeho závěr

Martin věděl, že ho čeká dlouhá cesta, ale byl odhodlaný pokračovat v práci na svém uzdravení a žít svůj nejlepší život. A s tvrdou prací a odhodláním, které dosud prokázal, nebylo pochyb, že to dokáže. Dlouho jsem už u žádného svého klienta neviděl takovou odhodlanost a cílevědomost, která proráží všechny překážky a zdi, které stojí v cestě. Tato cesta není pro každého, ale pokud se na ní vydáš, zažiješ ráj na zemi.

Je skvělé vidět a slyšet, že Martin projevuje takové odhodlání a cílevědomost při svém uzdravení. Není vždy snadné jít dál, když čelíme výzvám, ale často je to díky vytrvalosti a tvrdé práci, že jsme schopni dosáhnout pokroku a dosáhnout našich cílů. Je důležité si pamatovat, že je v pořádku dělat si přestávky a odpočívat, když je potřeba, ale důležité je také na sobě „tvrdě pracovat“ a nikdy se nevzdávat. Samozřejmě, že cesta k uzdravení není o tvrdé práci, ale o vědomém přístupu k sobě, kdy je důležité si celý ten proces užívat. To se také učíme v našich online kurzech, jak správně k tomuto přistupovat, aby tě práce na sobě nestresovala, ale byla to cesta plná radosti, štěstí a sebepoznání.

Děkuji za zpětnou vazbu Martine a tvůj inspirující příběh, který mi dává zpětnou vazbu, že to, co dělám, má skutečně smysl a hlavně, že to funguje. Martin už má za sebou svou transformaci a teď je řada na tobě. Připoj se do našeho celostního online programu harmonie života a vědomě žít – vědomě tvořit a vydej se na cestu k trvalému uzdravení a začni žít svůj život naplno.

ocd-obsedantne-kompulzivni-porucha

Závěrem

Příběh nebyl nijak upravován, pouze byly vložené nadpisy pro lepší přehlednost příběhu, vložené odkazy, úvod a závěr článku. Moc děkujeme Martine za sdílení silného inspirujícího příběhu transformace, který skutečně inspiruje a dává ostatním naději, že se lze trvale uzdravit i z obsedantně kompulzivní poruchy.

Autorem příběhu je Martin Ž.

obsedantne-kompulzivni-porucha
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

2 Komentářů
 1. Jana

  Děkuji za velice inspirativní a silný příběh. Doktoři tvrdí, že OCD nelze úplně vyléčit, tvrdí, že budu muset celý život brát léky a další blbosti. Já tomu nikdy nechtěla věřit a teď vidím, že je to možné se plně uzdravit. Děkuji moc a pokračujte dále v tom, co děláte, protože to má ohromný smysl a význam na lidi. Až našetřím, půjdu do vašeho kurzu naplno. Janča

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Jano, jsem moc rád, že tě příběh Martina inspiroval a pomohl ti změnit úhel pohledu na svůj „problém“. Doktoři… Škoda to komentovat. Rádo se děje a neboj se, budeme v tom pokračovat i nadále. Super určitě tě rád uvidím v kurzu a případně se budu těšit na spolupráci při konzultaci. Přeji hezký den a buď se těšit s pozdravem Jirka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares