V tomto článku si rozebereme důsledně všechny příčiny OCD – obsedantně kompulzivní poruchy, které jsou zodpovědné za rozvoj a vznik této duševní poruchy. Podíváme se na psychologické příčiny, ale také na ty fyziologické, se kterými ti žádný terapeut ani psycholog nepomůže a dokonce ani léky ne.

Úzkost, stres neustálé vtíravé a otravné myšlenky a nutkavé rituály – to jsou symptomy, které mnozí lidé s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD) znají velmi dobře.

Tato duševní porucha neovlivňuje pouze psychiku lidí, kteří jí trpí, ale také zasahuje a ovlivňuje jejich každodenní života.

Ačkoli se OCD často řadí mezi psychické a duševní poruchy, v poslední době se stále více ukazuje, že OCD je problém fyziologie a právě fyziologické příčiny mohou hrát důležitou roli v jejím vzniku. V tomto článku se podíváme na to, jaké jsou tyto příčiny a jaký vliv mají na vznik a rozvoj OCD.

Budu s tebou budu sdílet poznatky a zkušenosti ze své celostní praxe v oblasti duševního zdraví a léčby duševních poruch, včetně OCD. Proto nezapomeň číst až do konce.

Příčiny OCD – Obsedantně kompulzivní poruchy

Příčiny obsedantně kompulzivní poruchy nejsou způsobeny pouze jedním faktorem, ale vznikají kombinací více různých faktorů a příčin. Tyto faktory jsou obvykle rozděleny do dvou skupin – psychologické příčiny a fyziologické příčiny.

Tyto dva typy faktorů jsou úzce propojeny a musí být při léčbě brány v úvahu jako komplexní celek. Nejúčinnější přístup v léčbě je proto celostní přístup, který se zaměřuje na trvalé výsledky a uzdravení.

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) se řadí mezi úzkostné poruchy a vyznačuje se vzorem nechtěných a vtíravých myšlenek a strachů (obsese), které vedou k opakujícímu se chování – nutkáním (kompulzím). Tyto obsese a nutkání narušují každodenní činnosti a způsobují značné utrpení a problémy v různých oblastech života.

Psychologické příčiny OCD

Psychologické příčiny OCD jsou ve velké míře spíše povrchovými příčinami.

Naproti tomu fyziologické příčiny jsou hlubší – „skutečné“ příčiny, které působí jako významný katalyzátor příčin psychologických.

Jinými slovy to znamená, že pokud má člověk problém ve své fyziologii (například s hormony, biochemií mozku, nervovým systémem, obecně s životním stylem, stravou, syndromem propustného střeva, virovými a bakteriálními infekcemi a dalšími), tak se psychologické faktory, jako je stres, strach, trauma, negativní myšlenky a negativní emoce a pocity, vystupňují do té míry, že se mohou výrazně zhoršit a vést k rozvoji OCD, stejně jako k jiným úzkostným a duševním poruchám.

V praxi to znamená, že strach může přejít do úzkosti a nakonec se vyvinout až v panickou poruchu (panickou ataku), zatímco negativní myšlenky se mohou stát nejen otravnými a obtěžujícími, ale i obsedantními a nekontrolovatelnými, až se vyvinou v OCD.

Kromě toho se stres v této fázi může stát výrazně intenzivnějším a trvalejším, což může vést k tomu, že se budeš cítit podrážděně a budeš mít pocit, že jsi neustále vystaven stresu.

V důsledku toho tě mohou stresovat situace, které tě dříve nestresovaly, nebo tě mohou stresovat více než dříve.

Traumata mohou mít také emoční i fyzické projevy, jako jsou flashbacky, noční můry a somatické příznaky, což může vést k problémům s nespavostí a celkovému pocitu únavy a fyzickému i psychickému vyčerpání.

Jaké jsou tedy psychologické příčiny OCD:

 • Trauma – Trauma může způsobit významné změny v našem mozku, narušit naši hormonální rovnováhu, biochemii mozku a negativně ovlivnit fungování našeho nervového systému a mnoho dalšího. To vše může vést k problémům s regulací emocí, stresu a myšlenek. Nemusí jít jen o traumata, ale také silně negativní emoční situace a mini traumata – šikana, zneužívání, znásilnění, autonehoda, nevěra, rozchod, rozvod, úmrtí blízké osoby, zlomené srdce a další… Studie z roku 2014 potvrdila souvislost mezi OCD a traumatem z dětství. Tato studie potvrzuje, že lidé častěji zažívají nutkavé myšlenky (obsese), když jsou vystaveni stresovým situacím.
 • Dlouhodobý chronický stres – Dlouhodobý (chronický) stres způsobuje vyčerpávání organismu, narušení hormonální rovnováhy a biochemie mozku, přetížení nervového systému a mnoho dalšího. Může jít o stres typu – práce, osobní život, vztahová a rodinná situace, finance, zdraví a mnoho dalšího. Nebo mnohem závažnější stres, který si popisujeme ve fyziologických příčinách OCD níže. Toto potvrzují i studie z roku 2013 a výzkum z roku 2018, které také potvrzují, že stres pomáhá nejen v rozvoji OCD, ale i v udržování této duševní poruchy a má významný vliv na její obsedantní příznaky.
 • Dlouhodobé potlačování emocí a a útěk od pocitů – Když potlačujeme a ignorujeme své emoce, potlačujeme a ignorujeme pro nás důležité signály. V podstatě potlačujeme určité aspekty nás samotných a odmítáme sami sebe, což vede k mnoha problémům. Dalším běžným sportem v naší společnosti je skutečnost, že se snažíme před svými pocity utíkat. Například, když se cítíme špatně, pustíme si televizi, jdeme na party, dáme si alkohol, zakouříme si, jdeme se najíst, hrajeme hry, sedíme u sociálních sítí, pustíme si porno a mnoho dalšího. Výsledkem mohou být fyzické zdravotní problémy nebo minimálně psychické problémy, včetně OCD, kdy potlačené a uzavřené pocity v nás mohou způsobovat stres, úzkost a propouštět na povrch (z podvědomí do naší vědomé mysli) negativní, otravné, nepříjemné a vtíravé myšlenky.
 • Osobnost –Určité osobnostní rysy, včetně obtíží zvládat nejistotu, zvýšené pocity zodpovědnosti nebo perfekcionismus, mohou mít vliv na rozvoj a vznik OCD. Existuje ale určitá teorie o tom, zda se skutečně jedná o fixní vlastnosti nebo flexibilnější naučené reakce, které se mohou změnit. My už ale dnes ze svých osobních zkušeností i zkušeností z praxe s klienty víme, že jde o naučené reakce a lze je změnit.
 • Strach – Strachy mohou vést k vytváření negativních asociací, které nás vedou k vyhýbání se určitým místům, lidem, věcem a to způsobuje začarovaný kruh. (strach ze smrti, nemoci, kontaminace, samoty, opuštění, budoucnosti, nových věcí a další…)
 • Podvědomí a vychová – Podvědomé programy, víry a přesvědčení, vzorce myšlení, chování a návyky, které jsme přejali od svých rodičů a obecně výchova, mohou také velmi silně přispět ke vzniku a rozvoji OCD.
 • Emoční necitlivost a otupělost – Emoční otupělost, necitlivost a potlačené emoce jsou často spojené se vznikem a rozvojem somatických poruch, ale také úzkosti, panické poruchy, OCD, deprese a dalších duševních poruch.
 • Negativní vtíravé a obsedantní myšlenky – Tyto myšlenky mohou být vysoce otravné a vtíravé a nakonec se s nimi můžeme začít ztotožňovat a vytvořit si k nim negativní pocity, které se mohou rozvinout v úzkost a samotné OCD.
 • Alkohol, drogy a návykové látky i některé léky – To může poškodit střevní mikroflóru (mikrobiom) a způsobit syndrom propustného střeva a vést k dalším navazujícím problémům. Dále to může způsobit rozšíření stavu vědomí, kdy se nám mohou otevřít traumata z minulosti. Dále také narušit funkci nervového systému, správnou funkci mozku a rovnováhu neurotransmiterů a dalších hormonů a tím narušit správnou hormonální rovnováhu a biochemii mozku.
 • Nízké sebevědomí a přecitlivělost – Tady nelze mluvit přímo o příčině, ale spíše o faktorech, které mohou výrazně přispět k rozvoji a vzniku obsedantně kompulzivní poruchy, ale i dalších duševních poruch. Nízké sebevědomí může být součástí příčiny i následků OCD nebo dalších duševních poruch.
 • A další…

Bohužel, obsedantně kompulzivní porucha není nikdy spojena jen s psychologickými příčinami, proto ji nelze vyřešit snadno a jednoduše – pomocí dechových technik a metod, meditace, relaxace a relaxačních metod, odpuštění a terapie. Bohužel vždy je OCD spojeno s fyziologickými příčinami, kde je potřeba celostního přístupu.

Jelikož je obsedantně kompulzivní porucha vždy spojena s fyziologickými příčinami, tak často dechové metody, meditace, terapie, relaxace nefungují, nebo fungují jen na dočasnou (chvilkovou) úlevu, ale nikoliv na trvalé uzdravení.

Proto využij našeho celostního online kurzu Harmonie život, kde získáš dva online kurzy za jednu cenu, které už pomohly několika našim klientům k trvalému uzdravení z obsedantně kompulzivní poruchy. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi k oběma online kurzům.

priciny-obsedantne-kompulzivni-poruchy-(OCD)

Recenze a zpětná vazba našich klientů na uzdravení z OCD

Na našem blogu si můžeš přečíst příběh o OCD našeho klienta Martina, který se úspěšně uzdravil z obsedantně kompulzivní poruchy.

Martin byl vždy tak trochu perfekcionista, ale v průběhu času ho jeho potřeba pořádku a kontroly pohlcovala čím dál tím více. Nabyl přesvědčení, že pokud nebude dělat určité věci nebo je nebude dělat specifickým způsobem, stane se něco hrozného.

Pro Martina to bylo vyčerpávající a začalo to ovlivňovat jeho vztahy i jeho práci. Navzdory jeho snaze s tím bojovat, se zdálo, že Martinovo OCD žije svým vlastním životem.

Ale byl odhodlaný zkusit s tím něco udělat, změnit svůj život a ovládnout tyto vtíravé myšlenky a kompulzivní rituální chování.

Tehdy ještě nevěděl, co ho čeká a také nevěděl, že se vydal na dlouhou a náročnou pouť k trvalému uzdravení.

Prvně začal dělat Martin malé pokroky.

Naučil se rozpoznávat a zpochybňovat své obsesivní myšlenky a vyvinul zdravé mechanismy pro jejich zvládání. Nebylo to snadné a cestou se vyskytly neúspěchy, ale pomalu a jistě se Martin začal uzdravovat ze svého OCD.

Více najdeš v jeho příběhu na našem blogu. A níže nalezneš další dva úspěšné příklady úplného uzdravení našich klientů z OCD.

Trpíš OCD a hledáš účinnou pomoc? Připoj se k našemu celostnímu online kurzu harmonie života a nauč se osvědčené techniky, principy a strategie propojené celostním přístupem pro plné uzdravení. Získej přístup k individuálním konzultacím a objev nový přístup k životu bez omezení. Přihlas se nyní a udělej první krok k uzdravení svého OCD.

Recenze našich klientů na uzdravení z OCD

 

Od malička jsem trpěl OCD, ale nedokázal jsem najít správnou pomoc. Poté, co jsem se rozhodl vyzkoušet online kurz Harmonie života zaměřený na OCD, začal jsem se pomalu uzdravovat. Díky online podpoře Jirky, jeho konzultacím a individuálnímu přístupu kurzu, jsem změnil svůj životní styl i stravování a naučil se nové techniky, které mi pomohly překonat mé nejhorší symptomy. Nakonec jsem se dokázal zbavit OCD a začal žít svůj život naplno a bez omezení. Moc děkuji za online kurzy, oba jsou naprosto unikátně zpracované. A také moc děkuji za individuální přístup v konzultacích, které mi pomohly a ukázaly směr, jakým se vydat.{
5
Daniel Holub
Před nějakou dobou jsem náhodou narazila na web Cesta Relaxace, který mě oslovil nejen kvůli krásnému zpracování, ale především, díky úžasným článkům. V tu dobu jsem řešila spoustu důležitých rozhodnutí a kvůli tlaku, který na mě byl, se na mě projevilo OCD (obsedantně-kompulzivní porucha), kterými trpím od maličká. Právě z toho důvodu jsem se rozhodla zakoupit terapii a koučink, které vedl pan Jiří Čapovec, který na mě hned udělal skvělý první dojem. Bylo vidět, že mu skutečně záleží na tom, o čem jsme se spolu bavili a skvěle mi vysvětlil jak mysl funguje. Pracovali jsme na zvládání myšlenek a poslouchání pocitů, což pro mě byla asi nejnáročnější část celé terapie, ale díky citlivému přístupu pana Čapovce, jsme se dopracovali k výsledkům. Pro mě skvělé bylo i to, že sezení byla online, díky čemuž byla i časově flexibilní.{
5
Natálie Šikolová

Fyziologické příčiny OCD

Fyziologické příčiny OCD jsou takové, které nelze účinně řešit meditací, dechovými technikami, relaxací, odpuštěním, terapií ani léky. Tyto metody mohou pomoci zmírnit příznaky OCD a samotnou úzkost, ale neřeší příčiny problému a přinášejí pouze dočasnou úlevu, nikoli však trvalé výsledky a uzdravení.

Proto je důležité přistupovat k OCD komplexním (celostním) přístupem, který zahrnuje komplexní systém propojení všech faktorů a souvislostí, dále pomáhá nastartovat uzdravovací procesy v těle a umožňuje dosažení trvalého uzdravení.

Máme několik šikovných klientů, kteří se úspěšně uzdravili z OCD – obsedantně kompulzivní poruchy. Pokud se chceš k nim přidat, neváhej využít našeho celostního online programu Harmonie života a získej dva online programy za cenu jednoho. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Fyziologické příčiny OCD jsou:

 • Hormony – Nevyvážené hormony a hormonální nerovnováha jsou také spojené s rozvojem a vznikem duševních poruch. Zejména jde o některé neurotransmitery a hormony štěstí jako jsou serotonin, GABA, dopamin, endorfiny, oxytocin (hormon lásky) a další. Ale hraje zde také významnou roli celá řada dalších hormonů a funkcí endokrinního systému.
 • Biochemie mozku – Samozřejmě na hormony navazuje i špatná biochemie mozku, která souvisí s problémy v oblasti hormonů, ale také centrálního nervového systému, chronického stresu, špatné stravy, nekvalitního životního stylu a mnoha dalších faktorů.
 • Přetížení nervového systému – Zatížení nervového systému je velice častý problém, který může způsobit, že centrální nervový systém funguje v sympatiku (stresovém režimu), kdy jsou více aktivní nadledvinky a do těla se vyplavují stresové hormony (kortizol a adrenalin). To může způsobovat chronický stres, úzkost a mnoho dalších problémů. Další faktory, které mohou vést k přetížení nervového systému a jeho špatné funkci, mohou být způsobeny špatnou stravou, nekvalitním životním stylem, virovými a bakteriálními infekcemi, stresem, traumaty a mnoha dalšími faktory.
 • Dysregulace nervového systémuDysregulace nervového systému je úzce spojena s příčinou a vznikem obsedantně kompulzivní poruchy (OCD). Tento stav způsobuje nerovnováhu v fungování nervového systému, což ovlivňuje obě jeho části, sympatikus (stresový režim) a parasympatikus (relaxační režim). Při dysregulaci dochází k nadměrné aktivaci sympatického systému (stresová odpověď) a nedostatečné aktivaci parasympatického systému (relaxační odpověď). Tato nerovnováha může vést k přetrvávajícímu stavu stresu, úzkosti a napětí, což může výrazně přispět k rozvoji obsedantních myšlenek a kompulzivních chování, které jsou charakteristické pro OCD. Pokud je náš mozek a nervový systém uvězněn v stresovém modu (sympatiku), neustále vyhledává a zaměřuje se na hrozby, rizika a nebezpečí, což podporuje růst a vývoj obsesí a obecně OCD.
 • Okysličování – Špatné okysličování těla a mozku a nedostatek kyslíku jsou také hlavními problémy, které vedou k vzniku stresu a rozvoji nejen úzkosti a úzkostných poruch, jako je OCD, ale také dalších zdravotních problémů.
 • Trávení – V dnešní společnosti má mnoho lidí problém s narušenou funkcí trávicího traktu, což je také hlavní důvod, proč změna stravy nemusí fungovat. I když se lidé začnou stravovat zdravě, jejich tělo nedokáže přijímané živiny využít efektivně a neuzdravuje se. Proto je klíčové správně nastartovat trávicí proces a podpořit tak celkové zdraví těla i mozku.
 • Životní styl a strava – Nekvalitní a nezdravý životní styl, stres, sedavá práce, nevhodná strava, špatné dýchání, nedostatek vitamínu D a slunečního světla, nedostatečný pitný režim, kvalita spánku, nedostatek pohybu a mnoho dalších faktorů mají obrovský vliv na vznik a rozvoj duševních poruch, včetně obsedantně kompulzivní poruchy (OCD).
 • Syndrom propustného střeva – Další problém spojený s nefungujícím a špatným trávením, špatnou stravou, stresem a nekvalitním životním stylem je vznik chronických problémů, duševních a psychických poruch, autoimunitních onemocnění, zánětů, alergií a intolerancí. Střevní mikroflóra (mikrobiom) je jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících naši psychiku, funkci mozku, hormonální a nervový systém, imunitní systém a celkové fyzické i duševní zdraví. Trvalé uzdravení z OCD není možné bez celostního přístupu.  
 • Fyziologický a oxidační stres – Ano, i fyziologický a oxidační stres je spojen s rozvojem vznikem OCD a dalších duševních poruch.
 • Virové a bakteriální infekce – Zejména jde o streptokoka, stafylokoka, mononukleózu, boreliózu, meningitidu, encefalitidu a mnoho dalších virových a bakteriálních infekcí, které mohou způsobovat celou řadu duševních poruch – úzkost a obecně úzkostné stavy, OCD – obsedantně kompulzivní poruchu, ADHD, derealizaci, depersonalizaci, bipolární poruchu, deprese a další.
 • Léky a zdravotní problémy – Několik zcela jiných a nesouvisejících zdravotních problémů může přispět ke vzniku a rozvoji OCD. U některých lidí se například může objevit stres a úzkost jako vedlejší účinek léků, které užívají, nebo kvůli špatnému zdravotnímu stavu a později se u těchto lidí může rozvinout i OCD. POZOR – zatímco tvůj lék nebo zdravotní stav nemusí přímo způsobit stres a úzkost, tvůj plán léčby může vést ke změnám životního stylu, které vyvolávají úzkostné pocity a mohou vést nebo přispět k rozvoji OCD. Studie z roku 2020 potvrzuje, že chronické užívání antidepresiv souvisí s rozvojem adaptivních změn střevní mikroflóry s potenciálními škodlivými účinky. To vede k vzniku propustného střeva a následně k přetížení nervového systému prostřednictvím unikajících bakterií, virů, plísní a dalších patogenů, které se dostávají z tlustého střeva do krevního řečiště a dále do nervového systému a dalších částí našeho organismu, což způsobuje další zdravotní, psychické i fyzické problémy. Nesmíme také opomenout, že antibiotika a další některé léky mají stejně ne-li horší vliv na střevní mikroflóru a způsobují také další problémy. To také potvrzují mnohé studie a výzkumy. A nemluvě o dalších vedlejších účincích dlouhodobého užívání antidepresiv.
 • A další…

Závěr

Tady opravdu můžeš vidět, že obsedantně kompulzivní porucha a obecné duševní a psychické poruchy nejsou problémem jen psychiky a psychologie.

Tělo a mysl jsou spolu velice dobře provázané a je potřeba k uzdravení přistupovat komplexně. Proto jsme vyvinuli celostní online program Harmonie života, který je inspirován celostní terapeutickou a koučovací praxí s klienty, kteří se potýkali s těmito problémy jako je OCD a další duševní poruchy. Vše jsme velice přehledně, jednoduše a do hloubky zpracovali v našem online programu.

Získáš dva online programy za jednu cenu a vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

priciny-obsedantne-kompulzivni-poruchy
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares