Zjisti, proč může být multitasking škodlivý a proč to může mít negativní vliv na tvůj život a hlavně zjisti, jak se tohoto špatného zlozvyku zbavit, než bude příliš pozdě.

Bohužel v dnešní společnosti jsou jeho potenciálně škodlivé účinky často přehlíženy. Zjisti, jak se těmto negativním důsledkům vyhnout s naším průvodcem.

Žijeme ve společnosti, ve které se od nás očekává stále více – větší schopnost prolínat soukromý život a práci, větší predispozice neustále se přizpůsobovat technologickým a společenským změnám, není divu, že mnoho lidí má pocit, že to nezvládají.

Dnes se zdá, že i vysedávání u jídla s rodinou je ztráta času, že optimální a nejúčinnější je něco sníst u počítače a přitom si číst zprávy, emaily nebo si dělat poznámky do diáře.

Něco podobného se děje s časem vyhrazeným ke spánku a odpočinku, který se stále více zkracuje a zhoršuje se jeho kvalita na úkor dalších činností.

Myšlenka, že během dne musíme dělat několik činností současně, doslova vyždímat své fyzické i duševní kapacity, abychom se cítili dobře, že jsme dokázali vše, co jsme chtěli, může být trýznivá a zcela nás pohltit a zničit.

Multitasking, tedy schopnost dělat dvě nebo více věcí současně, se zdá být vhodným řešením, které znovu a znovu používáme, abychom dosáhli všeho, co jsme si předsevzali.

Ale je to vhodný způsob, jak se vypořádat s našimi problémy a svými povinnostmi?

Odpověď je složitá, protože ačkoli je pravda, že za určitých okolností se můžeme naučit provádět dva různé typy akcí současně, v mnoha případech je multitasking škodlivý a pracuje proti nám. Pojďme se podívat na to, proč tomu tak je, jaký to má vliv na kvalitu života a co s tím lze dělat, proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to multitasking?

Multitasking je provádění více než jednoho úkolu najednou. Bohužel se stává v dnešní společnosti stále více žádanou dovedností. Termín se stal populární, protože dával zdání, že lidé mohou být produktivní v mnoha úkolech současně.

Jednou z oblíbených myšlenek je: „Co je špatného na řízení auta a používání mobilního telefonu současně? – Já umím multitasking.“ To se ukázalo být tak špatné, že existují zákony, které tuto akci zakazují.

Multitasking se zdá být skvělým způsobem, jak toho udělat hodně najednou, ale výzkum ukázal, že náš mozek není zdaleka tak dobrý ve zvládání více úkolů, jak bychom si rádi mysleli.

Některé výzkumy ve skutečnosti naznačují, že oba druhy multitaskingu – preemptivní multitasking i kooperativní multitasking – mohou ve skutečnosti brzdit tvou produktivitu tím, že snižují tvé porozumění, pozornost a celkový výkon.

Čím to je, že lidský multitasking je takovým zabijákem produktivity?

Mohlo by se zdát, že děláš více věcí současně, ale to, co ve skutečnosti děláš, je rychlé přesunutí pozornosti a soustředění z jedné věci na druhou. Přepínání z jednoho úkolu na druhý může ztížit vyladění rušivých vlivů a může způsobit mentální bloky, které tě mohou zpomalit.

Náš mozek má své omezení a nebyl vyvinut evolucí, abychom byli dokonale schopni dělat více než jednu věc najednou. Vždyť naše duševní schopnosti jsou založeny na fungování mozku a ten není všemocný.

Klíčové je tedy vědět, že i když do určité míry umíme multitasking, tento způsob chování je užitečný pouze v určitých situacích a má nevýhody, kterých si musíme být vědomi.

Negativní aspekty a důsledky multitaskingu

Multitasking může mít negativní dopad na život člověka, protože může vést ke zvýšenému stresu, snížené produktivitě a problémům s pamětí a pozorností.

Když člověk dělá více věcí najednou, neustále přepíná pozornost mezi různými úkoly a to vede k duševní únavě a snížení kognitivních funkcí.

To způsobuje problémy se soustředěním se na jeden úkol a může to vést k chybám.

Kromě toho může multitasking vést ke zvýšenému stresu, protože člověk může cítit tlak neustále dělat více věcí najednou. To samozřejmě způsobuje vyhoření a negativně ovlivňuje celkovou pohodu člověka.

To je ale jen špička ledovce a některé zásadní negativní důsledky multitaskingu.

Níže se podíváme na negativní důsledky multitaskingu konkrétně a více do hloubky.

Nakonec se dozvíš, jak zlepšit svůj život, zbavit se stresu, úzkosti, zlepšit svou pozornost, kreativitu, soustředěnost a produktivitu, kterou multitasking ve tvém životě pravděpodobně zničil.

Odhal skryté principy, techniky a strategie, které ti odhalíme v našem online kurzu Vědomě žít – vědomě tvořit krok za krokem a povedou k proměně tvého života.

Tyto principy ti pomohou si uvědomit sebe, své pocity, hodnoty, priority a naladit se na sebe způsobem, kdy budeš jednat v rovnováze – bez stresu a úzkosti, ale také budeš vědět, co je skutečně tvé, co je nejdůležitější a na co se zaměřit.

A hlavně si budeš umět všechny činnosti, koníčky, zábavu, práci i samotný život umět užít naplno. Přestaň přežívat a začni prožívat a přihlas se do kurzu ještě dnes. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

multitasking-v-praci

1. Multitasking je méně efektivní

Multitasking je efektivnější z pohledu kvantity, ale nikoliv už z pohledu kvality. Na to vždy pamatuj.

Sám si vzpomínám na dobu, kdy jsem i já používal neustále multitasking a snažil se stíhat více věcí najednou.

Víš proč?

Dělal jsem více věcí najednou ne proto, že jsem byl dobrý, ale protože jsem se díky tomu cítil dobře, to je ten důvod, proč je multitasking tak populární, i když není produktivní.

I když jsem se cítil dobře, jak jsem toho tolik zvládl, netrvalo to dlouho a nakonec jsem vždy vyhořel a měl problém se soustředit na to skutečně důležité a také na to, na čem mi opravdu záleží.

Je to jen mýtus, že multitasking dělá lidi produktivnějšími.

Ve skutečnosti špatně vnímají pozitivní pocity, které získávají z multitaskingu. Nejsou produktivnější, jen se cítí emocionálně spokojenější ze své práce. A to mohu sám potvrdit, když jsem sám sebe nedávno zkoumal a přišel k tomuto dramatickému výsledku.

Mnoho studií spojuje multitasking se špatným pracovním výkonem. Ukázalo se, že multitasking snižuje naši produktivitu o 40 %. Například pokaždé, když přesměrujeme svou pozornost mezi úkoly, musíme se kousek vrátit a zopakovat, abychom mohli znovu pokračovat. To nám zabere čas a naruší náš myšlenkový proces. Z tohoto důvodu, když přejdeme na multitasking, jsme pomalejší a výsledky bývají horší.

Jedna studie zjistila, že vysokoškolákům, kteří zkoušeli multitasking, trvalo déle dělat domácí úkoly a měli nižší průměrné známky.

Jiná studie naznačuje, že lidé, kteří často dělají multitasking, jsou více rozptýleni a méně schopni soustředit svou pozornost, i když plní pouze jeden úkol. Dále ukazuje, že když náš mozek neustále přepíná mezi jednotlivými úkoly – zvláště když jsou tyto úkoly složité a vyžadují naši aktivní pozornost – stáváme se méně výkonnými a častěji uděláme chybu.

2. Multitasking poškozuje tvůj mozek

Když děláš multitasking, žádáš svůj mozek, aby rozdělil svou pozornost, ale on to nedokáže. Mozek není schopen soustředit se na více úkolů najednou. Při multitaskingu tvůj mozek skáče tam a zpět mezi úkoly a krátce se soustředí na jeden úkol po druhém. Toto neustálé přerušování může způsobit poškození mozku.

Studie na univerzitě v Sussexu zjistila, že lidé, kteří pravidelně dělají více věcí najednou, mají nižší hustotu šedé hmoty v oblasti mozku, která je zodpovědná za empatii, kognitivní kontrolu a emoční kontrolu.

Místo multitaskingu vědci navrhují pracovat jen na jedné věci s plnou pozorností a teprve až bude hotová, přejít na další věc, úkol nebo činnost.

3. Nevíš, co je nejdůležitější

Věnujeme pozornost lidem a věcem, na kterých nám záleží. Když tedy děláme více věcí najednou, ukazuje to, že jsme zmateni z toho, na čem záleží.

Snažíme se rozdělit malý kousek naší pozornosti na více věcí najednou (což je mimochodem nemožné), protože máme pocit, že na všem a všech záleží.

Pocit rovnováhy pochází z dělání správných věcí ve správný čas. Jde o to vědět, na čem v konkrétní chvíli záleží nejvíce.

Pokud tedy zjistíš, že děláš multitasking, zastav se a zeptej se sám sebe, na čem právě teď záleží nejvíce. Pak se soustřeď na to, abys udělal jednu věc. Potom přejdi na další. Uděláš více práce a budeš se cítit vyrovnaněji.

4. Multitasking = více chyb

Multitasking je nejen neproduktivní ve tvé práci, ale také v ní dosáhneš horších výsledků, protože budeš dělat více chyb.

Jedna studie měřila účinky multitaskingu na lékaře. Během jedné hodiny bylo testováno 28 lékařů, kteří předepisovali léky a byli zapojeni do multitaskingu – více činností. Výsledky? Z 239 léků objednaných během této hodiny 208 obsahovalo chyby. Nechtěl bych být jedním z těchto lékařů (nebo jedním z jejich pacientů!) a vím, že ani ty bys nechtěl.

A máme tu ještě jednu zajímavou studii, která bohužel vedla a každoročně vede k mnoha úmrtím. Jde o posílání SMS za jízdy. Průměrně ročně mělo nepozorné řízení za následek více než 3 000 úmrtí, výzkum ukazuje, že uživatelé mobilních telefonů mají více než 5krát vyšší pravděpodobnost nehody než nepozorní řidiči. Proto prosím – zpomal a věnuj pozornost tomu, co je před tebou, abys neublížil sobě ani lidem kolem sebe.

5. Multitasking zvyšuje stres a úzkost

Když děláme dvě akce současně, tak nastane bod, kdy se musíme rozhodnout.

V tomto smyslu je vidět, že když se dostaneme do okamžiku volby mezi několika možnostmi s rozdělenou pozorností, velmi rychle se v nás generuje stres.

Nejde jen o to, že je to nepříjemné, ale také to poškozuje naši emoční rovnováhu a způsobuje, že zůstáváme často v nerozhodnosti a nevíme, co dělat dříve nebo co je důležitější. Nerozhodnost v nás také generuje stres a obecně jde o důležitý aspekt, který narušuje kvalitu života a to zejména u mužů.

Přepínání pozornosti z úkolu na úkol nadměrně stimuluje náš mozek a stresuje ho. A chronický stres vede k úzkosti. Výzkum potvrzuje, že multitasking je spojen s vyšší mírou deprese a úzkosti mezi uživateli sociálních sítí.

Snaha soustředit se na více než jeden úkol současně vyvíjí tlak na mozek.

Náš mozek je navržen tak, aby se soustředil na pouze jeden úkol.

Nyní, kvůli zvýšenému tlaku na přepínání pozornosti z jednoho úkolu na druhý, potřebuje mozek na provedení úkolů více času. To způsobuje stres, protože stejné úkoly nyní zaberou více času, než bychom normálně potřebovali k jejich dokončení.

Stanovení příliš mnoha cílů najednou a multitasking k jejich dosažení přináší více škody než užitku.

Když pracuješ, soustřeď se na jednu věc, dokončí ji a teprve potom přejdi k dalšímu úkolu. Úzkost tě rychle vyvede z rovnováhy. Cítíš se rozptýlený. Můžeš se zbavit spousty zbytečné úzkosti tím, že budeš dělat jednu věc po druhé.

6. Brání ti být v přítomnosti

Když tě rozptylují dvě, tři nebo pět věcí najednou, uniká ti, co se děje přímo před tebou a kolem tebe tady a teď.

Možná ti chybí výraz na tváři tvého dítěte, když za tebou běží a je nadšené, že ti může ukázat své umělecké dílo ze školy. Nebo ti možná chybí ten vtip, který tvůj kolega udělal na obědě. Důležitý překlep ve svém e-mailu neobjevíš, než jej odešleš svému generálnímu řediteli. A to vše jen proto, že nejsi v přítomnosti – tady a teď.

Multitasking může nenápadně poškozovat tvou práci, vztahy a celý tvůj život, jelikož ten skutečný život ti protéká mezi prsty.

Přítomnost – být tady a teď vytváří pocit rovnováhy, protože ti pomáhá soustředit se na správnou věc, kterou musíš v tu chvíli udělat a hlavně si ji plně užít – prožít.

7. Multitasking oslabuje tvou paměť

Častý multitasking škodí tvé paměti. Ztráta paměti a roztržitost jsou velmi časté u lidí, kteří pravidelně dělají více věcí najednou.

Náš mozek není navržen tak, aby zvládal příliš mnoho úkolů současně. Také když přeskakuješ mezi dvěma různými činnostmi, nevěnuješ náležitou pozornost žádné z nich. Takže ať děláš nebo se učíš cokoliv, nebudeš si na to později schopen správně vzpomenout.

Krátkodobá ztráta paměti je pravidelný jev, ale POZOR – multitasking může dokonce poškodit tvou trvalou paměť.

8. Multitasking zabíjí tvou kreativitu a pozornost

Při multitaskingu se tvoje pozornost přepíná z jednoho problému na druhý, takže se nemůžeš soustředit na jeden konkrétní problém.

Můžeš být schopen pracovat na mnoha úkolech najednou, ale budeš opravdu bojovat s těmi, které vyžadují nějaké vážné řešení problémů. Je to proto, že si tvůj mozek tak zvykne na přesuny úkolů, že už není schopen se plně soustředit na jednu věc. Jinými slovy, tímto multitasking zabíjí tvou kreativitu a pozornost.

Pokud pravidelně provádíš multitasking, tvoje kreativní činnosti jsou výrazně ovlivněny.

Chceš-li se skutečně dostat do hloubky problému a řešení, vyžaduje to tvou plnou pozornost, odhodlání a nikdy by to nemělo být prováděno při multitaskingu.

Například nekontroluj své e-maily, když pracuješ na vyřešení těžkého problému. Můžeš si dát pauzu, odpovědět na své e-maily a pak znovu pokračovat v práci na řešení složitého problému.

Stručně řečeno, multitasking je špatný pro tvou produktivitu, pozornost a celkovou pohodu. Vyhni se přepínání pozornosti mezi úkoly a soustřeď se vždy pouze na jednu věc. Zjistíš, že děláš mnohem víc než kdy předtím.

9. Může ti ztížit usínání

Multitasking může způsobit vážné problémy se spánkem. To je způsobeno vysokým stupněm stresu, který s sebou nese.

Když děláme několik věcí najednou, v našem mozku se skutečně děje to, že se současně aktivuje několik sítí neuronů, což udržuje náš nervový systém v aktivním módu, takže zůstává aktivnější než normálně.

Ve skutečnosti se nespavost stala v posledních letech velkým problémem. Lidé se často nedokážou oprostit od povinností a problémů, které musí ve svém každodenním životě dokončit a vyřešit. A dokonce i pozdě v noci se mnoho lidí pokouší dělat více věcí najednou.

V těchto situacích převládají problémy se spánkem, protože náš mozek už nerozeznává, kdy je čas na odpočinek. A to může být problém, pokud se blíží čas spánku. Jinými slovy – půjdeme spát s mozkem aktivnějším než normálně, což vede k problémům s usínáním.

10. Způsobuje podrážděnost

Pokud děláš dvě nebo více věcí najednou intenzivně, je ještě nepříjemnější, když do toho zasahují další lidé.

Z tohoto důvodu jsou nepřátelské nebo pasivně-agresivní reakce častější, když se účastníme multitaskingu, protože z našeho pohledu je to překážkou a brzdí nás to od práce.

Pokud jsme do něčeho investovali hodně úsilí a někdo nás přitom ruší mluvením, otázkami, hlukem a podobně, budeme více podrážděnější, agresivnější a to povede k dalším problémům.

Ve vztahu mezi partnery to způsobuje mnohé problémy, kdy něco s partnerem řešíme, mluvíme a komunikujeme a u toho si čteme emaily, projíždíme sociální sítě.

To vede k nepochopení partnera, což způsobuje zbytečné hádky ve vztahu, problém s nasloucháním a následným řešením problému, dále multitaskingem se snižuje naše schopnost empatie, která je velice důležitá.

11. Vede k vyhoření a zhoršuje duševní zdraví

Vyhoření je téma, které si v posledním desetiletí získalo velkou pozornost. Dříve se o vyhoření nikdo nebavil.

Není divu, protože s příchodem technologií, novými možnostmi rozptýlení, dopaminu a multitaskingu, kdy se snažíme stíhat všechno, nás to dříve nebo později dovede do fáze vyhoření.

K tomu všemu čím dál větší nároky na osobní, pracovní i vztahový život a je vymalováno.

Aby se lidé vypořádali se všemi těmito informacemi a úkoly, musí pracovat a dělat více věcí najednou. Nadměrný multitasking může vést k velkému vyhoření.

Lidé, kteří jsou vyhořelí, budou muset čekat týdny nebo dokonce měsíce, než budou moci znovu být opět produktivní a psychicky vyrovnaní.

Výsledkem je, že osoby, které pravidelně vykonávají multitasking, častěji trpí vážným vyhořením.

Měl bys se tedy vyvarovat příliš mnoha aktivit najednou. Sám vím, o čem mluvím, protože v mém životě multitasking a další zmíněné aspekty vedly k mnoha vyhořením.

Duševní zdraví 

Multitasking může kromě vyhoření a vyčerpání způsobit spoustu dalších psychických problémů.

Mnoho lidí se cítí prázdných a ztratili schopnost zdravě zvládat stres každodenního života. V důsledku toho je mnoho lidí v dnešní společnosti v depresi.

Lidé by si měli odpočinout od svého uspěchaného života. Dělej si čas od času přestávky a zaměř se na sebe, přítomný okamžik, odpočinek, relax a dostatečný spánek. Vyhýbej se multitaskingu, kdykoli je to možné.

Náš mozek má omezenou kapacitu pro zpracování informací. Pokud se tedy pravidelně snažíme dělat příliš mnoho najednou, náš mozek přestane fungovat správným způsobem a ztrácíme schopnost soustředit se, zhoršuje se naše paměť a pozornost, jsme více ve stresu, zvyšuje se naše úzkost, vede to k vyhoření, únavě, vyčerpání a rozvoji a vzniku deprese.

I když nám multitasking může krátkodobě pomoci být produktivnější, z dlouhodobého hlediska tomu tak není.

Multitasking podle studií dlouhodobě snižuje efektivitu práce. Společnosti by neměly říkat zaměstnancům, aby vykonávali více úkolů najednou, aby maximalizovali svou produktivitu.

Místo toho by měli dokončit pouze jeden úkol a pak další, aby se vyhnuli dlouhodobému poklesu produktivity.

Bohužel firmy a společnosti neinvestují dostatečně do správných vzdělávacích systémů a koučů, kteří mohou výrazně pomoci zlepšit výsledky, produktivitu, spokojenost mezi zaměstnanci ve firmě, což se odrazí na úspěchu celé společnosti.

multitasking-v-praci

Jak se zbavit multitaskingu

Zbavit se multitaskingu nemusí být vůbec jednoduché a často také není. Je to podobné jako u jiných závislostí.

Náš mozek se naučí fungovat jiným způsobem, pokud dlouhodobě děláme multitasking.

Mění se způsob, jakým zpracovává informace, řeší problémy, oslabuje určité funkce jako je paměť a pozornost. Náš mozek na základě dlouhodobého používání multitaskingu změní svou strukturu a začne pracovat jinak, když se snaží dělat více najednou, i když to nedokáže a ve skutečnosti jen přesměrovává pozornost z jednoho úkolu nebo činnosti na druhou.

To může vést k problémům s pozorností jako ADD, nebo to může být dobrý základ pro rozvoj a vznik ADHD a to zejména u dětí. POZOR, neříkám, že multitasking vede ke vzniku ADHD, ale jen to, že to může být jeden určitý faktor z mnoha, na který se navážou další problémy, které mohou přispět k rozvoji této poruchy.

Samozřejmě, těch problémů může být o mnoho více. Dlouhodobý multitasking také napomáhá k rozvoji degenerativnímu onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Time management

Jak tedy změnit strukturu a fungování mozku, aby se začal soustředit plně na jeden úkol a obecně tím, abys zlepšil svou paměť, pozornost, kreativitu, soustředěnost a mnoho dalšího?

V první řadě je to kvalitní řízení času – time management.

Jde o způsob plánování času, obvykle za účelem zvýšení efektivnosti využití času. Time management v dnešní společnosti zahrnuje širokou škálu aktivit, mezi které patří plánování, přidělování, stanovení cílů, delegování, analýza stráveného času, monitorování, stanovení priorit a mnoho dalšího.

Zpočátku bylo toto plánování času využíváno jen pro obchodní, firemní nebo pracovní činnosti, ale postupem času se tento obor z důvodu narůstajících nároků na život rozšířil i do osobních aktivit a osobního života.

Meditace

Meditace je jednou z nejlepších forem, jak zlepšit svou pozornost, naučit se zbavit stresu, úzkosti a zaměřit se na zvládání jednoho úkolu po druhém s plnou pozorností a soustředěním.

Meditace je skvělý mentální trénink, který zlepší mnohé dovednosti, které ti pomohou nahradit multitasking mnohem efektivněji. Využij našeho návodu, jak meditovat a začni s tím ještě dnes.

Principy, které změní tvůj život

Principy, techniky a strategie, které rozebíráme a učíme se v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit aplikovat do reálného života, ti pomohou přeprogramovat tvůj mozek a změnit způsob, jakým bude zpracovávat informace, zlepší se tvá pozornost, paměť, zlepší se tvá tvořivost a kreativita a budeš více soustředěný a autentický.

Tyto principy ti pomohou si uvědomit sebe, své pocity, hodnoty, priority a naladit se na sebe způsobem, kdy budeš jednat v rovnováze – bez stresu a úzkosti, ale také budeš vědět, co je skutečně tvé, co je nejdůležitější a na co se zaměřit.

Tyto skryté principy, techniky a strategie ti odhalíme v našem online kurzu Vědomě žít – vědomě tvořit krok za krokem a povedou k proměně tvého života. A hlavně si budeš umět všechny činnosti, koníčky, zábavu, práci i samotný život umět užít naplno. Přestaň přežívat, začni prožívat a přihlas se do kurzu ještě dnes.

Všechno s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

lidsky-multitasking
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares