V tomto příspěvku zjistíš, jak se vyhnout destruktivnímu chování a hlavně to, co ho způsobuje. Destruktivní chování způsobuje jedna negativní emoce, která může člověka dovést až k sebevraždě, ale také způsobit rakovinu, proto nezapomeň číst až do konce a kouknout na video níže, aby jsi tomu včas předešel. Prevence je vždy na prvním místě.

Podíváme se i na další faktory, které vedou k sebedestruktivnímu chování. A nakonec si rozebereme druhý sebedestruktivního chování, protože většinou si ho ani neuvědomujeme.

Co je to destruktivní chování?

Destruktivní chování je určitý typ nebo způsob chování, kdy máme sklony k sebepoškozování na vědomé i podvědomé úrovni a chováme se k sobě i okolí bezohledně. Také se můžeme záměrně nechávat ničit a negativně ovlivňovat svým okolím, prostředním a lidmi, protože někde v sobě máme pocit, že si to zasloužíme. To nám může narušovat všechny oblasti života – vztahy, zdraví, psychika, štěstí, práce, finance a osobní růst.

Nemusí jít o sebepoškozování na fyzické rovině. Daleko častější je sebepoškozování a sebetrýznění na podvědomé, psychické a emocionální rovině.

Pravděpodobně jsi někdy udělal něco sebedestruktivního. To udělal asi někdy každý během svého života. Většinou to není úmyslné a nestane se to návykem.

Sebedestruktivní chování je takové, které ti musí ublížit fyzicky, psychicky nebo emocionálně. Může to být neúmyslně. Nebo se může stát, že přesně víš, co děláš, ale touha je příliš silná na to, aby jsi ji ovládl. Jednoduše to děláme často podvědomě a ani si to neuvědomujeme.

Může to být způsobeno dřívějšími životními zkušenostmi i traumaty. Může to také souviset s duševním onemocněním, jako je deprese nebo úzkost.

Sebedestruktivní chování je, když uděláš něco, co ti způsobí určitý typ sebepoškozování, ať už je to emocionální nebo fyzické.

Nebezpečná emoce vs. sebedestruktivní chování

Existuje jedna emoce, která je daleko horší než strach, vztek, hněv, agrese, zlost nebo jakákoliv jiná emoce. Způsobuje destruktivní chování a může vést mnohdy až k sebevraždě a způsobit i rakovinu.

Můžeme mít pocit, že si zasloužíme trest a necháváme se strhnout podvědomě k určitému způsobu sebepoškozování na fyzické, emocionální nebo psýché rovině.

Odhal o jakou emoci jde a jak se tohoto destruktivního chování zbavit jednou provždy. Vše najdeš ve videu níže.

Jak se destruktivní chování projevuje?

Existuje celá řada možnosti a způsobu sebedestruktivního chování. Některé jsou vědomé, jiné jsou podvědomé. Dále bývají fyzické, psychické a emocionální. Někdy se můžeme destruktivně chovat k sobě, ale jindy také ke svému okolí a tím si výrazně narušovat kvalitu svých vztahů, práce a celkově svého života.

Zde jsou nejčastější způsoby destruktivního chování:

 • Pokus o sebevraždu
 • Emocionální přejídání a obecně konzumace nezdravých potravin 
 • Nutkavé činnosti, jako je hazard, hraní nebo nakupování
 • Impulzivní a rizikové sexuální chování a sledování pornografie
 • Nadužívání alkoholu a drog
 • Sebepoškozování – jako je řezání, tahání vlasů, pálení
 • A mnoho dalšího…

Existují i ​​jemnější formy destruktivního chování. Možná si ani neuvědomuješ, že to děláš, alespoň ne na vědomé úrovni. Příklady jsou zde:

 • Sebeponižování 
 • Změnit sám sebe, aby ses líbil ostatním
 • Lpět na někom, kdo o tebe nemá zájem
 • Agresivní chování, které lidi odhání a narušuje vztahy
 • Maladaptivní chování – chronické vyhýbání se sociálním situacím, prokrastinace a pasivní agresivita
 • Utápět se v sebelítosti
 • A mnoho dalšího…

Příčiny sebedestruktivního chování

Je čas se podívat na příčiny destruktivního chování a objevit faktory, které ho způsobují. Můžeš být náchylnější k sebedestruktivnímu chování, pokud jsi prožil nebo se tě dotýká následující:

 • Užívání alkoholu nebo drog
 • Trauma z dětství a vychová – zanedbávání, zneužívání, znásilnění, šikana nebo opuštění
 • Emocionální nebo fyzické týrání
 • Psychické a duševní poruchy – deprese, úzkost, obsedantně kompulzivní porucha (OCD), poruchy osobnosti, psychózy a další
 • Přátelé, kteří se sebepoškozují
 • Okolí a prostředí, ve kterém žiješ a pohybuješ se nejčastěji
 • Nízké sebevědomí
 • Sociální izolace a vyloučení
 • Jedna emoce, která vede k sebepoškozování, destruktivnímu chování, sebevraždě a může způsobit i rakovinu

Výzkum ukazuje, že pokud máš jedno sebedestruktivní chování, může to zvýšit pravděpodobnost vývoje dalšího destruktivního chování.

Studie ukazuje, že sebepoškozování je běžné u lidí, kteří mají i nemají poruchy duševního zdraví. Může se to stát komukoli v jakémkoli věku a pohlaví.

dusevni-zdravi
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares