Toto je naše případová studie a výzkum zaměřený na nevyléčitelné nemoci a smrtelné nemoci. Co když ti řeknu, že žádné smrtelné a nevyléčitelné nemoci neexistují? Dokonce ani žádné dědičné nemoci neexistují. Ano to není žádný výmysl, ale skutečná realita a náš výzkum to jen potvrzuje.

Existují 3 faktory, které ovlivňují průběh léčby a na kterých závisí úspěšnost léčby ať jde o jakékoliv onemocnění (onkologické, autoimunní a nevyléčitelné nemoci, dědičné nemoci, smrtelné nemoci a další).

Tato studie je velmi obsáhlá a obsahuje všechny důležité témata, které souvisí s předmětem naší studie. Na konci studie nalezneš srovnávací graf výsledků, které tě zaručeně překvapí.

Co je předmětem této studie a výzkumu?

Smrtelné a nevyléčitelné nemoci mě fascinovali už od doby, kdy jsem se ještě věnoval alternativní medicíně. Vždy mě zajímalo proč se někteří lidé dokáží uzdravit i z velmi těžkých stavů smrtelných a nevyléčitelných nemocí, ale na druhou stranu někteří lidé nedosáhnou žádných patrných výsledků, nebo zlepšení ať dělají, co dělají.

Začal jsem pátrat, jak je možné, že určitá část lidí se dokáže uzdravit i z velmi těžkých stavů, nevyléčitelných a smrtelných nemocí jako je rakovina, roztroušená skleróza, parkinsonova nemoc, crohnova choroba, cukrovka a další. Na druhé straně jsou lidé, kteří zkusili úplně všechno – kvalitní lékařskou péči, léky, bylinky a alternativní medicínu, změnu životního stylu, MMS a CDS, psychoterapie, navštívili různé kouče, terapeuty, léčitelé, šamany, ale i přesto všechno nedosáhli žádného zlepšení ani viditelných výsledků.

Zjistil jsem, že smrtelné nemoci, ale také nevyléčitelné nemoci mají něco společného. Všechny tyto lidi, kteří jimi trpí něco spojuje a začal jsem pátrat a nakonec jsme došel k velmi zajímavým výsledkům.

K této studii mě přivedli poznatky z mé praxe

Ve své praxi celostního terapeuta a kouče jsem objevil určité faktory, které hrají velmi klíčovou roli v procesu plného uzdravení a způsobují, že se určitá část lidí nikdy nevyléčí a bohužel své nemoci podlehnou. Už na úvod bych rád upřesnil, že neexistují žádné nevyléčitelné nemoci, jsou jen a pouze nevyléčitelní klienti. Ano je to tak – vyléčit lze jakoukoliv nemoc, ale už nelze vyléčit každého člověka. Aby došlo k uzdravení člověka, je nutné dosáhnout určitého stupně uvědomění a hlavně řešit své zdraví celostním přístupem skrze celostní medicínu. Proto ve své praxi se svými klienty pracujeme na všech úrovních těla, mysli a duše. Řešíme totiž i další životní oblasti jako vztahy, práce, finance, štěstí a spokojenost v životě, protože jsou velmi úzce spjaty s oblastí zdraví. Toto je cesta a klíčem k plnému a hlavně trvalému uzdravení.

Předmětem této studie je zjistit, které faktory jsou zodpovědné za takzvané nevyléčitelné a smrtelné nemoci. Cílem je objasnit, proč se někteří lidé dokáží vyléčit i na základě běžných postupů a na druhé straně někteří lidé zkouší vše až nad rámec svých možností a nedosáhnou ani malého zlepšení, nebo výsledků. Výsledek naší studie a výzkumu skutečně ukazuje a hlavně objasňuje důvody proč jsou všechny nemoci léčitelné, ale už nelze vyléčit každého člověka.

Tato studie objasňuje, které faktory stojí za skutečností, že naprosto stejná diagnóza ve stejném stádiu má u mnoha lidí zcela různé výsledky. Proč někdo umře, nebo se nikdy nevyléčí a na druhé straně jsou lidé, kteří se stejnou diagnózou i stejným stádiem nemoci a dokonce v mnoha případech i horších se dokáží uzdravit a to někdy i v relativně krátké době.

Než se dostaneme k samotnému výzkumu a studií, je nutné si rozebrat a hlavně objasnit některé pojmy.

Placebo a nocebo efekt

Naše mysl může mít velice silný vliv na naše tělo a v některých případech může dokonce pomoci k uzdravení těla. Naše mysl nás dokonce může přimět k přesvědčení, že falešná léčba má skutečné terapeutické a pozitivní výsledky na naše tělo, nebo proces léčby, což je jev známý jako placebo efekt. V některých případech může placebo působit dostatečně silně a to tak, že může napodobovat, nebo dokonce mít stejné účinky jako skutečná lékařská léčba.

Účinek placeba není jen pozitivní myšlení. Když k této reakci dojde, mnoho lidí nemá ani tušení, že reaguje na to, co je v podstatě jen cukrová pilulka, nebo solný roztok. Placeba se často používají v lékařském výzkumu, aby pomohli lékařům a vědcům objevit a lépe porozumět fyziologickým a psychologickým účinkům nových léků.

Abychom pochopili, proč je placebo efekt důležitý, je nutné si trochu více uvědomit, jak a proč funguje.

Co je Placebo efekt?

Účinek placeba je definován jako jev, při kterém někteří lidé po podání neaktivní látky nebo léčby podobné „vzhledově podobné“ pocítí výhodu. Tato látka nebo placebo nemá žádné známé lékařské účinky. Někdy je placebo ve formě pilulky (cukrové pilulky), ale může to být také injekce (solný roztok).

Proč lidé zažívají skutečné změny v důsledku falešných ošetření? Očekávání pacienta mohou hrát významnou roli v placebo efektu. Čím více člověk očekává, že léčba bude fungovat, tím je pravděpodobnější, že jeho tělo bude mít odpověď na placebo.

Ve většině případů osoba neví, že léčba, kterou dostává, je ve skutečnosti placebo. Místo toho věří, že jsou příjemcem skutečného a funkčního léků. Placebo je navrženo tak, aby vypadalo přesně jako skutečná léčba, ať už se jedná o pilulku, injekcí nebo konzumovatelnou tekutinu, ale látka nemá žádný skutečný účinek na stav, který má léčit.

Je důležité si uvědomit, že „placebo“ a „placebo efekt“ jsou dva různé termíny. Termín placebo označuje samotnou neaktivní látku, zatímco termín placebo efekt označuje jakékoli účinky užívání léků, které nelze připsat samotné léčbě.

Síla a účinnost placebo efektu v oblasti léčení a zdraví je už dneska prokázaná mnoha vědeckými studiemi, které potvrzují dokonce i skutečnost, že síla mysli je silnější než síla samotných léků. Tuto skutečnost potvrzuje studie zaměřena na účinnost placeba a farmakologické léčby.

A zde je několik dalších studií, které určitě stojí za prozkoumání, protože potvrzují skutečnou sílu mysli a placebo efektu v praxi a některé výsledky jsou opravdu fascinující.

Nocebo efekt

Stejně jako každá mince má dvě stránky, tak i placebo efekt má také druhou stranu mince a tím je temná strana zvaná nocebo efekt (negativní placebo efekt). To je to, co se stane, když pacient dostane cukrovou pilulku, řeknou mu, že je to lék, který má hrozné vedlejší účinky a pak pacient začne projevovat tyto negativní příznaky. Efekt nocebo může nastat také tehdy, když nám lékař řekne, že operace nebo zákrok může mít negativní výsledky. Dokonce pouhá znalost rizik a vedlejších účinků by mohla negativně ovlivnit naše uzdravení a to vše jen kvůli síle přesvědčení.

A teď si představ, jak může negativně ovlivnit úspěšnost léčby pacienta, pokud od doktorů uslyší, že jeho nemoc je smrtelná a nevyléčitelná? Smrtelné nemoci jsou v podstatě jen nocebo efektem a stejně tak to platí i u nevyléčitelné nemoci.

Vědecké a lékařské studie opravdu poukazují, že negativní přesvědčení může vyvolat skutečně příznaky nemoci.

Efekt nocebo může být dokonce dostatečně silný, aby zabil člověka. V jedné studii vědci zaznamenali osobu, která se pokusila o sebevraždu polknutím 29 pilulek. 26letý muž užil inertně 29 tobolek v domnění, že se předávkuje antidepresivy. Ačkoli šlo pouze o placebo tablety, které by pacientovi nemohli ublížil i při tak vysoké dávce, tak přesto zaznamenal nebezpečně nízký krevní tlak a vyžadoval stabilizaci. To vše na základě přesvědčení, že tablety jsou antidepresiva a jejich předávkováním dojde ke smrti. Poté, co vyšlo najevo, že se jednalo o pilulky cukru, tak příznaky rychle zmizely.

Existuje mnoho dalších vědeckých a lékařských výzkumu a studií, které poukazují na to, že nocebo efekt je skutečný a člověk si může silou své mysli přivodit negativní vedlejší účinky, bolest, příznaky samotné nemoci, nebo se dostat až na hranici života a smrti.

Podvědomé programy a nevyléčitelné smrtelné nemoci

Tělo a mysl jsou velmi úzce propojené, pokud v mysli uvěříme, že je něco možné, tak se to začne promítat do naší reality a tělo na to také patřičně bude reagovat. Naše podvědomí řídí 95% našeho života včetně našeho těla. Každá jedna buňka v našem těle reaguje na jakoukoliv naší myšlenku i emocí. Všechny naše buňky, geny i DNA v těle jsou velmi silně propojeny s naším podvědomím.

Naše podvědomé víry pracují buď pro nás, nebo proti nám, ale musíme si uvědomit, že svůj život vědomě nekontrolujeme, protože naše podvědomá mysl je o mnoho silnější než naše vědomá mysl. Pokud se snažíme uzdravit na vědomé úrovni například opakováním si afirmací, že jsem zdravý, tak může existovat neviditelný a hluboce zakořeněný podvědomý program, který nás sabotuje. Pokud je v našem podvědomí hluboce zakořeněný program, že nemoc, kterou trpíme je nevyléčitelná, smrtelná, dědičná a podobně, tak můžeme dělat, co chceme, ale naše tělo se nikdy nemůže uzdravit, protože z podvědomí dostává informace, že tato nemoc nelze vyléčit, protože je nevyléčitelná. Podvědomí je jako lidský počítač, který vysílá informace tělu a všem jeho buňkám a ty na ně reagují.

O propojení těla a mysli jsme se bavili v našem článku na téma psychosomatika, kde jsme si ukázali i dva malé experimenty, které si může zkusit každý, že tělo a mysl jsou skutečně propojené a to, že tělo reaguje na určitě podněty naší mysli. Samozřejmě lze to použít i naopak, kdy naše mysl reaguje na naše tělo a můžeme pomocí těla ovlivnit naší mysl i to, jak se cítíme, ale tyto metody jsou součástí našeho koučinku, kde se je můžeš naučit ovládat a používat v praxi.

Tělo a mysl (podvědomí)

Musíme si uvědomit, že naše tělo a všechny jeho buňky reagují na to, jak myslíme a jak se cítíme. To znamená, že naše duševní pohoda, nálada, stres, emoce a myšlenky ovlivňují průběh léčby a náš zdravotní stav.

Naše tělo, ale i život je z 95% tvořen naším podvědomím. V praxi to znamená, že podvědomí zajišťuje mnoho našich životních funkcí jako je tlukot srdce, dýchání, udržování tělesné teploty a mnoho dalších. To vše se děje na podvědomé úrovni zcela automaticky. Pokud tedy podvědomí řídí naše tělo a jeho buňky, tak co se stane v případě, že je naše podvědomí naprogramované k tomu, že určitá nemoc, kterou trpíme je nevyléčitelná a smrtelná? Program smrtelné nemoci i nevyléčitelné nemoci vytváří naše mysl (podvědomí) a těla na tento program patřičně reaguje.

Pokud existuje sabotující víra v podvědomí vůči zdravotnictví a farmaceutickému průmyslu, tak nemáme šanci se uzdravit ani vyléčit. Nepomůže nám ani ten nejlepší doktor, lék ani nic jiného, protože naše podvědomé naprogramování nám v tom bude bránit.

Autority 

Žijeme ve společnosti, kde neustále slyšíme, jak existují nevyléčitelné nemoci, jak je rakovina nevyléčitelná a kolik lidí na ní umírá a nic nezabírá. Všude se o tom mluví, média o tom píší, zdravotnictví a doktoři nás v tom záměrně udržují a nakonec naše podvědomí podlehne této víře a stane se součástí našeho života. Nakonec tomu blábolu, že rakovina a další nemoci jsou nevyléčitelné uvěříme a tělo na to patřičně zareaguje, protože dostává podněty z podvědomí, kde jsou uloženy tyto sabotující programy a přesvědčení. Naše geny, buňky i naše DNA je řízená naším podvědomím.

V naší společnosti se bohužel pohlíží na doktora jako na nějakého Boha, který všechno ví, všechno zná a je neomylný. Cokoliv řekne doktor, tak to musí být přeci pravda. Doktor = autorita a většina lidí mu slepě důvěřuje i když nemusí mít pravdu. Pokud bereme doktory jako určitou autoritu a věříme jim, tak co se stane, pokud nám takový pan doktor řekne, že naše diagnóza a stav je neřešitelný, neléčitelný, nebo smrtelný a nejde s ním nic dělat? Hned toto tvrzení přijmeme jako pravdu (dogma) a samozřejmě to ovlivní naše podvědomí. Pokud se k tomuto ještě přidá nějaký článek na internetu, nebo další velmi důvěryhodný zdroj jako jsou média (pro většinu lidí), které nás utvrdí v tom, že náš stav a diagnóza je neřešitelná, neléčitelná a smrtelná, tak výsledkem je podvědomé přesvědčení, že určitá nemoc (diagnóza) je nevyléčitelná, smrtelná, dědičná, neřešitelná a podobně.

Pokud vědecko-lékařské studie potvrzují, že účinky nocebo nám mohou způsobit bolest, tak co teprve může způsobit doktor svým pacientům, který jim velmi vážně a důvěryhodně řekne a utvrzuje, že určitá nemoc je smrtelná, nevyléčitelná a podobně?

Co jsou to nevyléčitelné nemoci?

Mezi nevyléčitelné nemoci patří onemocnění, které současná západní medicína nedokáže vyléčit. V některých případech lze maximálně dosáhnout zpomalení progrese onemocnění, nebo potlačení symptomů.

Často se setkáváme s tvrzením, že určitá nemoc je „nevyléčitelná“. Nevyléčitelné nemoci v podstatě neexistují, protože každá nemoc, která existuje lze léčit a můžeme se z ní trvale uzdravit. Nevyléčitelná nemoc je v podstatě jen program (přesvědčení) v našem podvědomí, který ovládá procesy v našem těle i samotnou léčbu. Neexistují nevyléčitelné nemoci, existují jen nevyléčitelní klienti.

To, že neexistují léky, nebo lékařské postupy, které by fungovali na určité nemoci ještě neznamená, že jsou tyto nemoci nevyléčitelné. Je nutné podotknout, že v klasickém zdravotnictví neexistuje nic jako komplexní, nebo celostní pohled na člověka. Klasická západní medicína a zdravotnictví neřeší příčiny nemoci a dokonce ani souvislosti, ale jen a pouze symptomy.

Celostní medicína a nevyléčitelné smrtelné nemoci

Proto je nutné zdraví řešit celostně a dívat se na člověka jako na celostní bytost – tělo, mysl a duše. Zdravotnictví a západní medicína vidí člověka jen jako tvora z masa a kostí. To je velký problém, protože na fyzické rovině se vždy objevují jen symptomy (příznaky nemoci). Pokud chceme pátrat po příčinách nemocí a následně je odstranit, tak musíme jít hlouběji.

Hlouběji tím je myšleno řešit faktory, které ovlivňují zdraví a těch je několik stovek až tisíců. Mezi nejčastější příčiny nemoci patří následující:

 • Stres
 • Strava
 • Životní styl
 • Kvalita vztahu
 • Spokojenost v životě (štěstí)
 • Potlačené a špatně zpracované emoce a negativní myšlenky (Emoční inteligence)
 • Nezpracované křivdy, traumata a další
 • Nerovnováha mužské a ženské energie
 • Okolí a prostředí ve kterém žijeme
 • Spokojenost v oblasti práce a kariéry
 • Strachy a přesvědčení (podvědomé programy)
 • Finanční problémy
 • Přejaté vzory myšlení a chování od rodiny
 • Sebeláska a sebevědomí
 • Sedavé zaměstnaní
 • Špatné dýchání
 • Špatné návyky
 • Závislosti (alkohol, drogy, kouření a další)
 • A mnoho dalších

Pokud řešíme zdraví celostním přístupem, tak lze vyléčit každou nemoc. Z toho vyplývá, že neexistují nevyléčitelné nemoci ani smrtelné nemoci, ale jen a pouze nevyléčitelní klienti. I přesto, že lze vyléčit jakékoliv onemocnění, tak se nikdy nemohou uzdravit všichni. Ptáš se proč? Je to jednoduché. Většina lidí nejsou ochotní přijmout plnou zodpovědnost za své zdraví včetně svého života a uvědomit si, že nemoci si vytváříme všichni sami a tudíž jen my sami se jich můžeme zbavit. Nikdo jiný to za nás udělat nemůže ani žádný lék, doktor, léčitel, nebo kouč ani terapeut.

Cesta ke zdraví

Má práce jako celostního kouče a terapeuta je provést své klienty uzdravujícím procesem a ukázat jim cestu ke zdraví. Vedu je k uvědomění a předávám jim nástroje a techniky, které jim zlepšují kvalitu života, učí se zvládat stres, emoce, negativní myšlenky, odpuštění, uzdravení traumat i minulostí a mnoho dalšího. Také jim ukazují cestu, jak se stravovat a upravit životní styl, aby se jejich tělo začalo regenerovat a uzdravit a vše ještě podpoříme nástroji a technikami, které jim pomohou uzdravit a regenerovat své tělo a buňky. Mimo to také pro své klienty vytváříme programy a nahrávky na míru na přeprogramování podvědomí, které odstraňují podvědomé programy a přesvědčení, které brání v uzdravení a ještě podpoří a urychlí léčbu.

K tomu všemu je zapotřebí vyvinout určité úsilí, udělat si čas každý den na sebe a věnovat se sám sobě, změnit své návyky, stravování, životní styl, své hodnoty, pohled na svět, sebe i nemoc naučit se mít rád, podívat se do očí svým vnitřním démonům a vyrovnat se s nimi což může být někdy velmi bolestivé. Hlavně to vše trvá nějaký čas a někdy i docela dlouho než se podaří člověku uzdravit. Někdy je nutné změnit své zaměstnání, nebo se vzdát svého vztahu, který je už toxický a to je pro mnoho lidí problém.

Zdraví není pro každého

Opustit „jistotu“ a vydat se do neznáma, je velmi složité pro mnoho lidí a proto si raději zvolí jednodušší a hlavně pohodlnější cestu a tím jsou léky a klasická medicína. Tato cesta nevede nikdy k trvalému a úplnému uzdravení, ale k potlačení symptomů nemocí a navíc s sebou nese určité rizika jako například vedlejší účinků léků, které mohou být různorodé a způsobovat dokonce i další zdravotní problémy.

Každý má na výběr a svobodnou volbu se rozhodnout, jestli se chce léčit celý život a nebo trvale uzdravit. Pokud se chceš vydat cestou k trvalému uzdravení, tak ano bude tě to stát více peněz, ano budeš muset vynaložit větší úsilí, ano může to trvat někdy i více času, ano může to znamenat opustit své „jistoty“ a vydat se do neznáma a ano může to být chvílema nepohodlné a těžké, ale na konci tě čeká úplně nový život. Pokud projdeš procesem uzdravení neznamená to jen, že budeš zdravý, ale také se zlepší kvalita tvého života a to ve všech oblastech a na všech úrovních (tělo, mysl a duše). Jednoduše budeš zdravý, spokojenější a šťastnější ve svém životě a to za to stojí ne? Neváhej využít našich služeb a vydat se na cestu k plnému a trvalému uzdravení.

nevylecitelne-nemoci

Co jsou to smrtelné nemoci?

Mezi smrtelné nemoci patří onemocnění, které končí ve velké části případů smrtí, nebo je zde větší pravděpodobnost úmrtí. Smrtelná nemoc může být, jak léčitelná, tak i nevyléčitelná. Léčitelnost smrtelného onemocnění závisí na mnoha faktorech.

Jedním z hlavních faktorů, který rozhoduje o úspěchu léčby, je čas kdy byla nemoc diagnostikovaná. Pokud dojde k pozdnímu diagnostikování nemoci, tak šance na vyléčení velmi výrazně klesají. Naopak, pokud dojde k ranné diagnostice nemoci, tak je úspěšnost léčby velmi vysoká a může tak dojít k podchycení nemoci již v začátku.

Mezi další velmi výrazné faktory, které ovlivňují úspěch léčby patří například stres, potlačené emoce, životní styl a zejména strava. U smrtelných nemocí hraje velmi důležitou roli samotný strach. A to zejména strach ze smrti, nebo konkrétní nemoci.

Mezi ten nejdůležitější faktor, který rozhoduje o úspěšnosti léčby smrtelné nemoci je samotné přesvědčení, že daná nemoc je smrtelná, nebo hůře – je nevyléčitelná. A právě tento fenomén je předmětem našeho zkoumání a naší případové studie společně se strachem a stresem.

Samozřejmě zde hraje roli i další důležité faktory, jako prostředí ve kterém žijeme, okolí a lidé kteří nás obklopují a jejich vliv na nás, nebo spokojenost ve vztahu, spokojenost v našem zaměstnání, jestli jsme v životě obecně spokojení a šťastní, nebo ne a mnoho dalších faktorů.

Celou problematiku faktorů, které ovlivňují naše zdraví, proces léčení a uzdravení, ale také průběh samotné nemoci včetně jejich vzniku se zabývá epigenetika.

Co je to autoimunitní onemocnění?

Jelikož se v naší studii také objevují autoimunitní onemocnění a to roztroušená skleróza, crohnova choroba a autoimunitní onemocnění štítné žlázy, tak je i potřeba si něco málo říct o těchto onemocnění.

Autoimunitní onemocnění je onemocnění, při kterém imunita vytváří protilátky a napadá vlastní tělo například tkáně, nervový systém (roztroušená skleróza) a podobně.

Ano i tyto autoimunitní onemocnění spadají do kategorie nevyléčitelné nemoci, ale také smrtelné nemoci. Proto jejich léčba může být obtížnější a ve většině případů i déle trvat. Ale i přes to jsou tyto nemoci vyléčitelné, ale je nutné k nim přistupovat jiným způsobem. Proto je nutné u autoimunitních onemocnění řešit další faktor, který je zodpovědný za nevyléčitelnost a smrtelnost u nemocí tohoto typu.

Jelikož při autoimunitním onemocnění jde tělo (imunita) proti sobě, tak jde o naše zrcadlo. Je to zrcadlo toho, že na nějaké úrovni jdeme sami proti sobě. Zde je nutné toto odhalit a vytvořit strategii pro změnu těchto destruktivních módů, kdy jdeme sami proti sobě na nějaké úrovní, nebo v nějaké oblasti. Momentálně se u mě počet klientů s autoimunitním onemocněním zvýšil, proto vedu další studii a výzkum, který je zaměřený na nejčastější příčiny a oblasti, kde jdou tito klienti proti sobě, která je spojena s rozvojem a vznikem autoimunitních onemocnění. Tato studie bude publikovaná nejdříve koncem tohoto roku (2021), ale chystáme publikovat už relativně brzo další studie zaměřené na oblast zdraví a zejména příčiny nemocí.

Nauka o podvědomí aneb co jsou to dědičné nemoci?

Pojďme se podívat a zároveň zbourat další iluzi, která se přímo týká tohoto výzkumu a studie. U podvědomí ještě chvíli zůstaneme, protože je to součást našeho života a ovládá náš život z 95 %. A právě podvědomí způsobuje „dědičnost nemocí“.

Pokud vyrůstáme a žijeme v prostředí, které vedlo ke vzniku určité nemoci, tak máme velmi vysokou šanci, že se stejná nemoc projeví i u nás. – Jiří Čapovec

Podvědomí se utváří už od našeho narození a to do zhruba 6 – 7 let (toto je velmi individuální u každého jedince). Vše, co jsme v tomto období viděli, slyšeli, zažili a dostalo se do naší pozornosti, se přímo uložilo do našeho podvědomí. Samozřejmě podvědomí se programuje po celý náš život, ale nejdůležitější období je zhruba do 6 až 7 let.

Proč tomu tak je? Děti jsou velmi citlivé a mají opravdu velkou schopnost učit se a to jen vnímáním a pozorováním svého okolí, protože jejich mozek funguje trochu jinak než ten náš. Proto je tak důležité okolí a prostředí, ve kterém děti vyrůstají, protože vytváří důležité podmínky pro vývoj dítěte jako například jeho emoční inteligence, návyky, podvědomé programy a přesvědčení, postoje k sobě, svému okolí i společnosti, jeho hodnoty a mnoho dalšího. Výsledkem těchto faktorů je kvalita života jedince ve všech jeho oblastech včetně zdraví.

Děti mají velmi vyvinutou část paměti, kterou neurovědci označují jako skrytá paměť. Prostředí v děloze má pro dítě velmi důležitou roli a stejně je to i s jeho geny, které ovlivňují jeho fyzické a mentální dovednosti, ale také emoční inteligenci. Když nemáme ideální podmínky k vývoji, tak se náš potenciál růstu stává omezený a nebo nám způsobuje určité problémy a komplikace v životě.

Utváření podvědomí v dětství

Během života se mění frekvence mozku (měřitelné pomocí EEG). Dětství v období 0 až 6 let funguje mozek dítěte v alfa až théta stavu a v určitých momentech dokonce až v delta stavu. V období 6 až 7 létech začíná mozek pracovat jen ve stavu alfa a postupně se během následujících pár let dostává do stavu beta, kde běžně funguje dospělý člověk.

Děti velmi pozorně vnímají své okolí a prostředí ve kterém žijí a ukládají si vzorce chování a myšlení, přesvědčení a programy, postoje rodičů a dalších lidí do svého podvědomí.

Pokud od rodičů často slyšíme následující výroky – život je těžký a složitý, na to nemáš, jsi k ničemu a neschopný, cukrovka je dědičná máme jí v rodině, tak pozor, aby jsi jí neměl také,… ukládají se tyto výroky jako programy do našeho podvědomí. Někdy stačí jen vyrůstat v rodině, kde jsou neustále zdravotní problémy a nemoci a toto téma je častým předmětem konverzace a může to mít negativní vliv na naše podvědomí. A co teprve když jako dítě slyšíme, že existují nevyléčitelné nemoci a také smrtelné nemoci, na které se umírá a nedá se z nich vyléčit…

Výsledkem limbického otisku jsou podvědomé vzorce myšlení a chování, ale také emoční inteligence. Pozitivní, ale i negativní limitující vzorce ovládají nejen naše myšlení a chování, ale mají také přímý vliv na naše zdraví. Tento „přejatý“ způsob myšlení, chování, naše návyky, postoje k životu, sobě i okolí a to vše se odráží na kvalitě našeho života i na našem zdraví.

Proto se v dnešní době mylně uvádí, že se nemoci mohou dědit z generaci na generaci. Nic jako dědičné nemoci neexistují a je to jedná velká iluze a zároveň velmi negativní a sabotující program pro naše podvědomí, který nás může dokonce i zabít.

DĚDIČNÉ nemoci A SKRYTÁ PRAVDA

Skutečná pravda „dědičných nemocí“ je založená na tom, že každá nemoc je spojená s konkrétní příčinou. Mohou to být například příčiny jako (potlačené emoce, negativní a sebe-sabotující programy v našem podvědomí, špatné návyky, špatný životní styl a mnoho dalšího), které jsme zdědili po svých rodičích.

Nemoci není možné dědit stejně jako genetické predispozice. Epigenetika nám ukazuje souvislosti mezi přejatými návyky, vzorci myšlení, chování, vír, přesvědčení a negativními postoji vůči sobě, ostatním i celému životu, které jsme získali od svých rodičů a prarodičů. A právě toto je ten důvod proč se takzvaně „dědí určité nemoci“. Tyto negativní přejaté aspekty po rodičích vedou k vzniku stejných nemocí. Opakující se rodinné vzorce, které vedou ke stejným příčinám nemocí a nakonec k propuknutí stejné nemoci.

Naše geny jsou během života ovlivňovaný obrovským počtem různých faktorů jako například: kvalitou vztahů, spokojenosti v životě, stravou, pitným režimem, dýcháním, obecně životním stylem, stresem, okolí a prostředí ve kterém žijeme a které na nás působí, smog a kvalita ovzduší, našimi návyky, naší duševní pohodou a tím, jak se cítíme a myslíme (myšlenky a emoce) a mnoho dalších faktorů. Mnoho z těchto faktorů lze určitým způsobem přijmout od svých rodičů a rodiny. Pokud tyto faktory vedly ke vzniku určité diagnózy, tak je určitá pravděpodobnost, že se může stejná diagnóza vyskytnout i u nás. Tudíž neexistují žádné dědičné nemoci a choroby, ale pouze a jen přejaté negativní faktory, které vedou ke vzniku stejných nemocí.

Samotná epigenetika a její vědecké výzkumy vyvrací klasický koncept dědičných nemocí. Kdykoliv můžeme tyto negativní přejaté rodinné vzory změnit a nahradit je novými pozitivními.

Strach a stres vs. nevylÉčitelné a smrtelné nemoci

Existuje nespočet případů, kdy člověk, který měl strach z určité nemoci nakonec onemocněl přesně stejnou nemocí. Ano svým strachem si můžeme přitáhnout a způsobit nemoc sami. A dokonce si také můžeme svým strachem zhoršit průběh nemoci, nebo prodloužit a někdy dokonce oddálit až znemožnit uzdravení.

Duševní pohoda je nesmírně důležitou součástí v procesu léčení. Pokud jsme pod tlakem, ve stresu, neustále se bojíme a máme strach, tak to bude mít negativní dopad na naši duševní pohodu, která je velmi úzce propojena i s fyzických zdravím. Tělo dokáže velmi rychle reagovat na stres a v podstatě na jakékoliv emoce a to, jak se cítíme. Pokud jsme dlouhodobě ve stresu, nebo prožíváme silný strach, nebo úzkosti a panické ataky které rovněž pramení ze strachu, tak můžeme pociťovat velmi silné až nepříjemné fyzické projevy jako je třes, pocení, zrychlené a mělké dýchání, rychlé bušení srdce (zvýšený tep), problémy s pamětí, závratě, nabírání na váze nebo úbytek tělesné hmotnosti, koktání a mnoho dalšího.

Strach není skutečný a jediné místo, kde může existovat je pouze a jen v naší mysli a to z obav z budoucnosti. Ale projevy strachu už jsou velmi reálné viz. výše popsané fyziologické projevy. Strach může také často způsobovat i limbické otisky. Naše tělo je velmi citlivé na jakékoliv vnitřní změny v naší mysli ať už jde o naše myšlenky, emoce a pocity, nebo stres. Strach je největším a nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje smrtelné nemoci a jejich průběh.

Poznatky z praxe

Ve své praxi s klienty jsem narazil několikrát na situace, kdy se klientův stav nelepšil a dokonce i zhoršoval. I když jsme řešili životní styl, okolí a prostředí, příčiny nemoci, návyky, řešili podvědomé bloky, vztahy, rodiče, minulost, pracovali jsme na změně přístupu a myšlení, ale i tak nedošlo k žádným výsledkům a někdy se klient naopak cítil ještě hůř a hůř. Až jsme se dostali k tématu strach, pochybnosti a obavy, tak se vše změnilo a došlo k velké úlevě. Následovalo postupné zlepšení duševního stavu a vnitřní pohody a brzy se to promítlo i na úrovni těla a zlepšením zdravotního stavu.

Podobné to bylo i se stresem. Stres sice nezpůsoboval žádné zhoršení ani to, že by se stav klienta nezlepšoval. Po té, co jsme se dostali ke stresu a vyřešili určité stresory v životě a naučili se používat nástroje ke zvládání stresu, tak se opět po chvíli zlepšil duševní stav i pohoda klienta a celý proces uzdravení se ještě zrychlil a zintenzivnil. Naše studie potvrzuje fakt, že stres může prodloužit celkovou dobu uzdravujícího se procesu.

Je nutné podotknout, že dle vědeckých a lékařských výzkumů stres oslabuje imunitní systém a negativně ovlivňuje nervový systém, respirační a kardiovaskulární systém, trávicí soustavu, sexualitu a reprodukční systém, negativně také působí na naše svaly, ovlivňuje naši tělesnou hmotnost a má přímý vliv na naše duševní zdraví včetně rozvoje duševních poruch jako je deprese, úzkosti a další. Dále je také stres považován za nejčastější spouštěč bolesti hlavy a migrény. A v neposlední řadě stres negativně ovlivňuje náš mozek včetně naší hormonální rovnováhy a endokrinního systému, paměť a přispívá k rychlejšímu stárnutí.

Strachy a stres vs. smrtelné nevyléčitelné nemoci

Mezi nejhorší a nejčastější strachy spojené s dědičnými nevyléčitelnými a smrtelnými nemocemi patří:

 • Strach ze smrti (často může velmi zhoršovat průběh smrtelné nemoci)
 • Strach ze zhoršení nemoci a zdravotního stavu
 • Strach z toho, že se nemoc může opět vrátit
 • Strach z konkrétní nemoci
 • Strach z toho, že určitá nemoc je nevyléčitelná a nelze jí vyléčit… za tím bývá často skrytý strach ze smrti a další různé strachy…
 • Strach z toho, jak to zvládne rodina, manžel a děti beze mě
 • Strach z vedlejších příznaků a pokročilejších projevů nemoci (například u cukrovky, že přijdu o končetinu)
 • Strach z bolesti
 • Strach z toho, že zdědím určité predispozice ke vzniku dědičných nemocí (strach z dědičnosti nemoci)
 • Strach z toho, co bude po smrti

Pojďme se podívat na nejčastější zdroje stresu, protože ve své praxi s klienty jsem také vypozoroval, co u lidí způsobuje nejčastěji stres:

 

 • Vztahy – špatná komunikace, žárlivost, nevěra, rozchodhádky a konflikty ve vztazích, rodinné konflikty, zlomené srdce a další. Vztahy a jejich špatná kvalita jsou vůbec nejčastějších zdrojem stresu.
 • Práce – Přes 80% lidí vykonává práci, která je vůbec nebaví a nenaplňuje. Zde je také velký prostor pro stres.
 • Finance a peníze – pro mnoho lidí je jejich tíživá finanční situace a problémy v oblasti peněz velkým zdrojem stresu.
 • Starosti v běžném životě
 • A další

Vstupní data studie

V naší studii a výzkumu bylo zkoumáno 138 osob (klientů) z toho 93 bylo žen ve věku 17 – 64 let a 45 mužů ve věku 19 – 58 let. Z celkového počtu 138 osob v naší studii to 35 vzdalo předčasně a 103 osob setrvalo ve spolupráci až do konce, nebo víceméně až do konce.

Výsledky naší studie se vztahují jen na tuto skupinu 103 klientů, kteří setrvali ve spolupráci až dokonce. Výsledky naší studie také ukazuje na skutečnost, že nikdy nemohou být všichni uzdravení. Ne každý, kdo se chce uzdravit je schopen podstoupit tuto někdy i zdlouhavou cestu, která vyžaduje mnoho pochopení, změn a úsilí. Ne každý chce, nebo dokáže změnit své návyky, postoje, životní styl, způsob myšlení a chování.

Tato cesta není opravdu pro každého, ale přesto se více a více lidí v naší společnosti vydává na tuto cestu celostní medicíny, která řeší zdraví komplexně na úrovní těla, mysli a duše. Mezi mými klienti se objevilo i pár jedinců, kteří tuto cestu dříve velmi tvrdě odsuzovali, nevěřili jí a byli zatvrzelí materialisti. Jejich životní cesta, překážky, problémy včetně jejich nemoci je přivedla na zcela jinou cestu plnou uvědomění, nových hodnot a hlavně nových a neomezených možností. Konec konců i má cesta byla velmi podobná a musel jsme si k tomu všemu dojít. Pokud si k tomuto člověk nedojde sám svou cestou, tak je prakticky nemožné, aby se uzdravil.

Skupina A

Nejzajímavější skupinou klientů byla skupina A, která měla za sebou mnoho různých lékařských i alternativních postupů a metod. Tuto skupinu klientů tvořilo 27 osob z toho 19 žen a 8 mužů. Byli to klienti, kteří ve většině případů zkusili opravdu všechno od lékařské péče a postupů, léků, bylinky, homeopatika, alternativní medicínu, psychoterapie, kouče, terapeuty, léčitelé i šamany. I přes to všechno nedosáhli žádných, nebo jen velmi malých pokroků. Jakmile jsme z podvědomí odstranili programy, které jim bránili v uzdravení a zbavili jsme se strachu, tak se zdravotní stav začal zlepšovat a začali se uzdravovat. Poté, co jsme vyřešili i příčiny stresu a naučili se pracovat se stresem, tak došlo k rychlejší rekonvalescenci. To všechno následovala i změna životního stylu, řešení příčin nemocí i metody a nástroje, které vedou k uzdravení jako naše speciální vizualizace další techniky propojení těla a mysli, které vedou ke změna na fyzickém těle.

Zkoumané nevyléčitelné smrtelné nemoci v naši studii

Toto je seznam všech dědičných, smrtelných a nevyléčitelných nemocí v naší studii. I když ne všechny nemoci jsou smrtelné, nevyléčitelné a nebo dědičné, ale u některých z nich měli naši klienti negativně naprogramované podvědomí. To jim nedovolilo se jejich zdravotních problémů zbavit ať zkoušeli všechno včetně kvalitní lékařské péče, léky, bylinky, alternativní medicínu i homeopatika a dokonce i různé terapeuty, kouče a léčitelé, ale žádné změny nedosáhli.

 • Rakovina (prsu, vaječníku, slinivky, tlustého střeva, žaludku)
 • Diabetes (cukrovka)
 • Leukémie
 • Roztroušená skleróza
 • Astma
 • Crohnova choroba
 • Lupénka
 • Borelióza
 • Osteoporóza
 • Anémie
 • Trombóza
 • Dráždivý tračník
 • Revmatoidní artritida (revma)
 • Onemocnění štítné žlázy (autoimunitní onemocnění)
 • Ekzém
 • Alergie
 • Kvasinková infekce
 • Polycystické vaječníky
 • Akné
 • Onemocnění orgánu (játra, slinivka, žaludek, ledviny, žlučník, tlusté střevo i tenké střevo, močový měchýř)
 • Nízký a vysoký krevní tlak
 • „Deprese“
 • „Úzkosti“

nevylecitelne-nemoci

3 Faktory vs. nevyléčitelné a smrtelné nemoci

Existují 3 velmi důležité a zásadní faktory u dědičných, nevyléčitelných a smrtelných nemocí, které ovlivňují, jak rozvoj samotné nemoci, ale také průběh a dobu procesu uzdravení včetně její úspěšnosti. Je nutno podotknout, že existuje celá další řada faktorů, které je nutné řešit jako je změna životního stylu, změna přístupu k nemoci, změna postojů, návyků, odstranění příčiny, změna myšlení a chování, navyšování vibrací a mnoho dalšího.

1. Podvědomé programy a přesvědčení

První a zároveň vůbec nejdůležitější faktor u nevyléčitelných a smrtelných nemocí včetně dědičných chorob jsou podvědomé přesvědčení a programy. Nemusí jít jen o programy, že určitá nemoc je smrtelná, nebo nevyléčitelná.

Mnoho klientů má ve svém podvědomí zakořeněné programy, které jim mohou ztížit uzdravení, nebo prodloužit dobu rekonvalescence. Někdy mohou nastat dokonce komplikace v podobě negativních vedlejších účinků léků. Nemusí jít, ale nutně jen o léky může to být i druh léčby jako je chemoterapie, biologická léčba, radioterapie a podobně. Pokud má klient v podvědomí programy, že tento druh léčby, nebo léků má konkrétní negativní vedlejší účinky, tak se u něj velmi pravděpodobně tyto vedlejší účinky projeví. Opět jde o efekt zvaný nocebo.

Změna podvědomí = uzdravení

Pokud změníme podvědomé naprogramování klienta, tak dochází ke změně stavu mysli, který se v určitém čase projeví i na fyzické rovině. Tělo bude reagovat na naše podvědomí, které vysílá signály do všech buněk v celém těle. Podvědomé přeprogramování může výrazně urychlit dobu rekonvalescence, nebo také výrazně zmírnit, až zcela elimininovat vedlejší účinky léků, nebo léčby jako je například chemoterapie a další. Také se lze z dědičně, nevyléčitelné nemoci, nebo smrtelné nemoci vyléčit pomocí podvědomé změny stavu mysli a podvědomých programů.

Metodu, kterou používáme pro přeprogramování podvědomí jsme dosáhli skvělých výsledků a to nejen v oblasti zdraví. Tyto nástroje fungují skvěle například pro zvýšení sebevědomí, zlepšení finanční situace, přitáhnutí ideálního partnera, nebo ideální práce, ale také například velmi účinně fungují na hubnutí. Součástí této metody jsou naše speciální nahrávky, které vytváříme na míru pro každého klienta, nebo je najdeš v našich online kurzech. Tato metoda je vhodná naprosto pro každého a nevyžaduje prakticky „žádné úsilí“. Samozřejmě určité úsilí je nutné vyvinout a propojit tuto metodu s dalšími nástroji, aby došlo, k co nejlepším výsledkům a to v nejkratším možném čase, jelikož u zdraví není někdy moc času nazbyt. Pokud máš zájem o vytvoření nahrávek přímo na míru, tak nás kontaktuj a můžeme se domluvit.

2. Strach

Strach je druhý faktor, který může způsobit zhoršení zdravotního stavu, prodlužit dobu rekonvalescence a také způsobit případně i smrt, nebo nevyléčitelnost zdravotního stavu.

Strach v našem těle stejně jako stres způsobuje reakci boj, nebo útěk. Ovlivňuje negativně naši hormonální rovnováhu a celkovou fyziologii. Strach negativně ovlivňuje, jak se cítíme, jak myslíme a jednáme včetně toho, jak se rozhodujeme. To vše může vést k z rozvoji duševních poruch, problémů se spánkem, problémy v příjmu potravy a mnoho dalšího což může zhoršit zdravotní stav klienta, nebo dokonce vést k rozvoji dalších onemocnění.

V oblasti fyzického zdraví strach oslabuje náš imunitní systém a může způsobit kardiovaskulární poškození, gastrointestinální problémy, jako jsou vředy, syndrom dráždivého tračníku a může také snížit plodnost. Strach také může vést ke zrychlenému stárnutí a dokonce k předčasné smrti a to zejména u smrtelné nemoci. Mezi důsledky dlouhodobého strachu v oblasti duševního zdraví patří únava, klinická deprese a posttraumatická stresová porucha (PSTD).

Negativní účinky strachu na naše zdraví

Lékařské a vědecké studie poukazují na důsledky strachu na celkové, fyzické, emocionální, environmentální a duchovní zdraví. Negativní účinky chronického strachu na celkové zdraví:

 • Dysfunkce imunitního systému
 • Dysfunkce endokrinního systému
 • Změny  v autonomním nervovém systému
 • Narušení spánkového cyklu (bdění)
 • Poruchy příjmu potravy
 • Změny v ose hypotalamus-hypofýza-nadledvina

Potenciální účinky chronického strachu na fyzické zdraví zahrnují bolesti hlavy, které se mění na migrény, bolesti svalů, které se mění na fibromyalgii, bolesti těla, které se mění v chronickou bolest, a potíže s dýcháním, které se mění v astma.

Negativní účinky chronického strachu na emoční zdraví:

 • Disociace (oddělení od sebe)
 • Nemožnost prožívat láskyplné pocity
 • Naučená bezmoc
 • Fobie a úzkosti
 • Změny nálady
 • Obsedantně kompulzivní myšlenky a OCD
 • Paranoia

Ve své praxi a této studii jsem došel k velmi zajímavým výsledkům, které potvrzují, že pokud u klientů zpracujeme strachy, pochybnosti a obavy z nejhorších možných scénářů jako je strach ze smrti, zhoršení zdravotního stavu, vedlejších účinků, navrácení nemoci a dalších, tak dochází ke zlepšení duševní pohody a duševního zdraví. To vše se následně promítne i na fyzické rovině, kde lze vidět v průměru výsledky už po dvou týdnech od zpracování strachů, pochybností a obav spojených se zdravotním stavem.

Metody a nástroje, jak se zbavit strachu, pochybností a obav učíme své klienty pomocí koučinku. Koučink je zaměřený na metody a nástroje, které zvládne každý s troškou praxe. Učíme používat své klienty tyto metody, aby je mohli využít v běžném životě a dostat tak svůj život opět pod kontrolu. Máme své metody a techniky, které jsme postupem času vylepšili, zintenzivnili a hlavně zjednodušili, aby je zvládl opravdu každý.

3. Stres

Stres výrazně prodlužuje dobu potřebnou k zotavení z nemoci. Stres může mít obrovský vliv na naše tělo a tedy i na naše zdraví. Obzvláště dlouhodobý chronický stres může způsobovat a přispívat k různým onemocněním, nebo zhoršovat zdravotní stav člověka.

Vědecký a lékařský výzkum doopravdy potvrzuje, že stres může oslabit tělo a zbavit ho velké části energie včetně oslabení imunitního systému.

První reakcí těla na stres je rozpoznání, že existuje nebezpečí a následně se připraví na řešení a hrozby. Aktivuje se osa hypotalamus-hypofýza-nadledviny a autonomní nervový systém. Uvolňují se primární stresové hormony kortizol, adrenalin a nonadrenalin.

Tělo začíná obnovovat rovnováhu a nastává období zotavení pro opravu, nebo lépe řečeno obnovu. Stresové hormony se mohou vrátit k normálu, ale může zůstat snížená obranyschopnost a také adaptivní energie.

V této fázi stres nějakou dobu přetrvával. Schopnost těla odolávat je ztracena, protože jeho adaptační přísun energie je pryč. Toto se často označuje jako přetížení, syndrom vyhoření, únava nadledvin, maladaptace nebo dysfunkce.

Stres a zdraví

Stres je rozhodně jeden z nejdůležitějších faktorů, který je klíčem k trvalému uzdravení. Rozhodně jako celostní terapeut mohu říct na základě svých studií, zkušeností i pozorování, že stres hraje velmi důležitou roli v procesu léčení a může výrazně prodloužit dobu rekonvalescence. I když z výsledků naší studie nelze prokázat, že stres je zodpovědný za nevyléčitelnost určitých onemocnění, ale rozhodně je to faktor, který dokáže ovlivnit vývoj nemoci a délku potřebnou k zotavení (uzdravení).

U více než poloviny svých klientů 68% došlo k viditelnému zlepšení a urychlení procesu uzdravení, když došlo k výrazné redukci stresu. Redukce stresu měla značný vliv na duševní pohodu a duševní zdraví. To vedlo k urychlení doby rekonvalescence a první viditelné změny bylo možné pozorovat už za dva týdny.

Metody na zvládání stresu se učíme rovněž pomocí koučinku. Jde o kombinaci různých metod a nástrojů, které lze využít i v běžném životě. Některé tyto metody jsou jednoduché a jiné jsou náročnější, ale lze pomocí nich dosáhnout úžasných výsledků. Nejde jen o metody a nástroje zvládání stresu, ale také se zaměřujeme na příčiny stresu a následné strategie pro jejich odstranění. Mezi takové příčiny stresu mohou patřit toxické vztahy, negativní prostředí a okolí, nevhodné zaměstnání, tíživá finanční situace a mnoho dalších.

nevylecitelne-nemoci

Závěr – výsledky studie

Nevyléčitelné nemoci, dědičné nemoci ani smrtelné nemoci skutečně neexistují. Existují jen a pouze nevyléčitelní klienti. Existují zde „zatím“ 3 známé klíčové faktory, které ovlivňují průběh nemoci, její léčitelnost a také dobu rekonvalescence. Výsledky naší studie se týkají jen té často klientů, kteří setrvali ve spolupráci až dokonce – 103 osob z celkového počtu 138 osob.

Nejdůležitějším faktorem, který způsobuje nevyléčitelný stav (diagnózu) a stojí za nevyléčitelnosti, ale také smrtelnosti určitých nemocí jsou podvědomé programy a přesvědčení. Odstranění podvědomých programů a přesvědčení znamenalo úspěšnost uzdravení v 78.6% případů a v 83.5% případů došlo k viditelnému zlepšení zdravotního stavu.

Druhým i když méně důležitým faktorem, ale pořád velmi důležitým a nezbytným v procesu uzdravení jsou strachy. Ano strachy také mohou způsobovat nevyléčitelný stav (diagnózu) a jsou zodpovědné za nevyléčitelnosti a také smrtelnosti určitých nemocí. U smrtelných nemocí je absolutně nejdůležitějším faktorem strach a je nezbytné se ho zbavit a naučit se s ním pracovat, aby mohlo dojít k uzdravení. Z výsledků naší studie také vyplývá, že strach může také výrazně prodloužit celkovou dobu rekonvalescence.

U stresu nelze s přesností určit, jestli má vůbec vliv a případně, jak velký na nevyléčitelný stav (diagnózu) včetně toho, jestli tento faktor stojí za nevyléčitelnost a smrtelnost určitých nemocí. Aby bylo možné toto potvrdit bude třeba dalších zkoumání a studií, aby se tato skutečnost potvrdila. Z naší studie ale lze potvrdit, že stres je klíčový faktor, který ovlivňuje celkovou dobu rekonvalescence z nemoci. U 68% případů došlo k urychlení rekonvalescence poté, co byl stres eliminován.

Můj pohled na výsledky studie

Po vyřešení všech těchto 3 faktorů bylo dosaženo nejlepších výsledků a to s úspěšností 82.5% a ke zlepšení došlo u 92.2% případů (u stresu nelze na 100% určit, jak velký vliv měl v kombinaci s ostatními dvěma faktory). Při spolupráci s klienty jsme neřešili jen tyto 3 faktory, ale další jako je životní styl, řešení příčin nemocí, změny návyků a mnoho dalšího.

82.5% úspěšnost a ve 92.2% případů došlo ke zlepšení je podle mě velký úspěch a rozhodně budu i nadále zkoumat tyto oblasti, hledat metody a způsoby, jak dosáhnout, co nejlepších výsledků, protože jsem 100% přesvědčený, že smrtelné nemoci ani žádné nevyléčitelné nemoci neexistují a každou nemoc lze vyléčit a trvale se uzdravit.

U neúspěšných případů je potřeba brát v potaz další faktory, které mají vliv na průběh nemoci a celkový zdravotní stav pacienta. Zde je mnoho dalších faktorů, které ovlivňují úspěšnost léčby a mohou způsobit, že nedojde k uzdravení, nebo jen částečnému uzdravení. Mezi ty nejdůležitější faktory v této studii při práci s klienty a zároveň důvody proč nedošlo k úspěšnému vyléčení mohou:

 

 • Vedlejší účinky léků
 • Vedlejší účinky léčebných postupů (chemoterapie, biologická léčba, radioterapie a další)
 • Velmi pozdní stanovení diagnózy
 • Klient se ke mě dostal „za 5 minut 12“ (jeho stav byl už tak vážný, že nebyl čas na změny, které by vedly k výsledkům a stabilizaci jeho zdravotního stavu)
 • Nedostatečná důslednost klienta
 • Neochota klienta přijmout změny, které sebou nese proces uzdravení (změna životního stylu, změna návyku, opustit zaměstnání, nebo vztah a další)
 • Určité principy, faktory, okolnosti a metody, které jsou pro mě zatím neznámé a jsou mimo moje chápání a vědění.
 • Určité principy, faktory, okolnosti a metody, které dnešní společnost nezná a jsou mimo naše chápání a vědění
nevylecitelne-a-smrtelne-nemoci-studie-a-vyzkum-Jiri-Capovec
Jiri-Capovec-celostni-terapeut-psycholog-a-psychoterapeut
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

18 Komentářů
 1. Vlastík

  Dobrá práce. Dočetl jsem až do konce a vyloženě jsem to hltal. Je to perfektně zpracované. Má to správnou hloubku a ukazuje se, že síla mysli a našeho podvědomí sahá až hranice našeho chápání. Těším se na další studie a přeji mnoho dobrého Vlastík.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Vlastíku za zpětnou vazbu 🙂 Ano sila podvědomí je až neuvěřitelná a snad nikdy mě nepřestane překvapovat. Navíc je zde mnoho neznámých, které stojí za objevovaní a posouvaní hranic lidského chápaní. Děkujeme a také přejeme mnoho úspěchů 🙂

   Odpovědět
   • Spolupráce

    Dobrý den, toto je velice zajímavě zpracované téma. Je možné Vás kontaktovat za účelem spolupráce v oblasti zdraví? Spolupracujeme i z dalšími zdravotními instituty a myslím, že někoho jako jste vy by se k nám hodil a to včetně spolupráce na dalších studiích. Budeme rádi, když se nám ozvete.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Zdravím, děkuji za zpětnou vazbu. Ano určitě je zde prostor pro spolupráci. Otázkou je o jakou formu spolupráce by šlo, ale klidně mi napište email (seberozvoj1@gmail.com) a můžeme se blíže domluvit.

     Odpovědět
 2. Alena Valíčková

  Jen to není tak jednoduché.
  Můj otec věřil, že se uzdraví z rakoviny, dělal vše co se k němu tenkrát před 10lety dostalo a že té alternativy bylo. Včetně velmi účinné hladovky, která posílila jen tu nemoc.
  Jako lékař a zároveň alternativec jsem se nakonec musela dívat jak umírá.
  A to věřil, že se uzdraví.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Aleno, ono je jedna věc věřit, že se člověk uzdraví a druha věc je to co je v podvědomí. Vědomě věřit v uzdravení nestačí a je nutné přeprogramovat podvědomí. Hladovka je docela dost drastická existují lepší možnosti a detoxy při rakovině a samozřejmě na prvním místě je vždy poslouchat tělo a také zaleží na záměru. Ale není to jej o bylinkách, stravě, a půstu, ale je důležité řešit dalších x věci a faktoru.

   Odpovědět
 3. Krystof

  Opet vynikajici clanek a dekuji vam moc za to co delate. Dovolim si tento clanek sdilet.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkuji Kryštofe za zpětnou vazbu a děkujeme za sdílení 🙂

   Odpovědět
   • Martin

    Napsane super pravda to urcite je. Jen dokazat tuhle slozitou spoustu veci.

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Martine, děkujeme za zpětnou vazbu a jsme moc rádi, že se článek – studie líbí. Není potřeba v tom hledat složitosti. Pokud má člověk strategii, správné nástroje, postupy, techniky a principy je to jednoduché. Pokud bys měl zájem neváhej nás kontaktovat a můžeme se domluvit a rádi ti pomůžeme tvé problémy vyřešit – uzdravit. Přejeme hezký den s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

     Odpovědět
  • Arnošt Zlatohlávek

   Děkuji za krásný článek, který mi potvrdil postřehy z mého života. Párkrát jsem vyzkoušel na vlastním těle. Jak píšete funguje to do+ i do -. Mysl a hlavně podvědomí mají neomezené možnosti. A.Z.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Rádo se děje Arnošte a děkujeme za zpětnou vazbu. Ano mysl a její moc je neomezená a proto hledáme způsoby jak ji rozvinout a dosáhnout čehokoliv co je možné i nemožné 🙂

    Odpovědět
 4. Jarča

  Děkuji moc za tento článek, manžel zemřel na alzheimerovu demenci v 68 letech a nemoc šla strašně rychle. Váš článek mi hodně objasnil, že při svém nastavení se uzdravit nemohl a nemoc nešla ani zpomalit. Já říkám zrádné podvědomí. Já to nějak tušila, ale nedokázala jsem ho přeprogramovat.Byla to jeho cesta, kterou nedokázal, nechtěl opustit

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Rádo se děje Jarčo. Ano ne každý zvládne tuto cestu a někdo se dokonce ani nechce uzdravit a pak je třeba takového rozhodnuti člověka respektovat, protože každý máme svobodnou vůli. Podvědomí je klíčem pro dosažení čehokoliv. Vás to mělo také posunout a rozhodně jste na správné cestě. Přeji mnoho úspěchu a štěstí na vaši cestě 🙂

   Odpovědět
   • Martina

    Dobrý den .

    Přesně tak. Souhlasím.

    Maminka mě nechala léčit, od 2 let na onkologii.

    Absolvovala jsem zákeřnou léčbu.
    Dodnes nevěřím, že jsem rakovinu měla .

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Ahoj Martino, děkujeme za zpětnou vazbu a své zkušenosti. Ano je to tak a sám to vidím na svých klientech, rodině a známých, bohužel většina už mezi námi není (rodina a známosti), jelikož si vybrali tuto drastickou cestu západní medicíny. Jinak určitě doporučuji tělo detoxikovat od všech těch drastických léku a procedur proti rakovině jako například chemoterapie a podobně, aby se tělo mohlo uzdravit a posílila se imunita a podobně. Přeji mnoho úspěchů a hezký den 🙂

     Odpovědět
 5. Věra

  Dobrý den, děkuji Vám za zajímavý článek. Mohla bych se prosím zeptat, jaký obor máte vystudovaný? Předem děkuji za odpověď, Věra

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Zdravím, děkujeme moc za zpětnou vazbu. Obor celostní medicína 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares