V tomto článku se podíváme na to, jak se zbavit úzkosti krok za krokem. Úzkost patří mezi jednu z nejsnadněji léčitelných duševních poruch vůbec. Budu s tebou sdílet návod, jak toho dosáhnout.

Také ti představím můj osobní model úzkosti, který jsem vytvořil a zpracoval. Tento model popisuje 4 oblasti a 4 zdroje strachu, které způsobují úzkost a navíc obsahují i řešení na cestě k uzdravení. Díky našemu modelu můžeš identifikovat původ svého strachu, příčiny svých duševních a psychických problémů. Ale hlavně objevíš jednoduché a rychlé řešení i strategii k uzdravení.

Budu s tebou sdílet své poznatky a zkušenosti ze své celostní koučovací a terapeutické praxe z oblasti duševního zdraví, které pomáhají mnoha mým klientům a rozhodně pomohou i tobě. Proto nezapomeň číst až do konce.

Co je to úzkost?

Úzkost je přirozená reakce našeho těla na nebezpečí, hrozby, stres, událost a obecně když máme pocit, že jsme v ohrožení.

Úzkost se často mylně označuje jako emoce, ale je to spíše jako příznak a reakce naší mysli a těla, který je spojen s pocity strachu, obav a ohrožení, které nejsou spojeny s konkrétním důvodem.

Mezi nejběžnější a nejznámější poruchou z kategorie úzkostných poruch patří generalizovaná úzkostná porucha, která je charakterizována nadměrnou a trvalou úzkostí a obavami v běžných životních situacích. Může se projevovat nadměrnými obavami a strachem, které se objevují i bez zjevného důvodu.

Úzkost je naučená reakce našeho organismu skrze limbický otisk na konkrétní situaci, nebo vjem, který je spojený s nějakou situací (událostí) v minulosti.

Pokaždé, když zažijeme nějakou zkušenost, událost a situaci poprvé ve svém životě, tak se nám otisknou a vytvářejí neuronová spojení v mozku (synapse). Jinými slovy náš mozek se učí na podvědomé úrovni reakce na konkrétní (prostředí, události, situace, zkušenosti a zážitky), které prožíváme v životě a spojuje si je s určitými chemickými reakcemi (biochemií v těle) a emocemi, které prožíváme v onu situaci, s konkrétním člověkem, na konkrétním místě a podobně.

Navíc pokud se harmonické nebo stresující zážitky opakují, tak se otisky prohlubují. Někdy se mohou dokonce i zcela přeprogramovat a změnit se naučené reakce a nervové propojení mozku (synapse).

Pokud dojde k silnému negativně-emočnímu prožitku, může se změnit limbický otisk a tím se v podvědomí vytvoří nová asociace k tomuto prožitku. To následně může vést k jiné (negativní) reakci těla i mysli na konkrétní vjem, který je podvědomě spojený s tímto negativním prožitkem situace z minulosti a vyvolávat v nás strach, stres, úzkosti, panické ataky a další reakce.

Úzkosti a podvědomí

Jak jsme si už řekli, úzkost pociťujeme, aniž bychom si vědomě uvědomovali, čeho se bojíme, co v nás evokuje pocity strachu, obav, ohrožení a nebezpečí.

Úzkost je podvědomá reakce na konkrétní vjem, který nás podvědomě spojuje s tím, co se událo v minulosti a v tu chvíli zafunguje propojení těla a mysli.

Následně dojde ke změně biochemie a uvolnění hormonů, jako je kortizol, adrenalin a další, které způsobují stres, úzkosti a další panické stavy. Zároveň dochází k omezené produkci hormonů, jako jsou endorfiny, serotonin, dopamin, oxytocin a další, které podporují naši náladu a duševní pohodu.

Úzkost není nic jiného než naučená reakce našeho organismu. A my už ze své praxe víme, jak tuto reakci změnit až na podvědomé úrovni, změnit limbický otisk a tím se mění i zpráva, kterou mozek (podvědomí) předává buňkám do těla skrze nervový systém. Následně dochází k uzdravení a získání kontroly nad vlastním životem.

Kdy se stává úzkost problémem duševního zdraví?

Je zcela normální pociťovat úzkost ve svém životě v určitém období života. Všichni lidé do jednoho si někdy zažili úzkosti včetně mě a je to naprosto přirozené a běžné. Problém nastává tehdy, když jsou tvé pocity úzkosti extrémní, přerůstají v úzkostné poruchy, trvají delší dobu, zasahují do tvého života a brání ti v běžném fungování (práce, škola, rodina, vztahy, koníčky a další). V tomto případě už jde o problém duševního zdraví a je potřeba to řešit celostním přístupem.

Někdy mohou být tyto stavy dokonce přínosem jako při nástupu do nového zaměstnání nebo blížící se termín zkoušek a podobně. Tento typ úzkosti je nepříjemný, ale na druhé straně nás může motivovat k tvrdší práci a lepším výkonům. Obyčejná úzkost je pocit, který přichází a odchází, ale nenarušuje tvůj každodenní život. Otázkou zůstává, kdy je tedy úzkost problémem duševního zdraví? Problém duševního zdraví nastává pokud:

 • Tvé pocity úzkosti jsou velmi silné, nebo přetrvávají dlouhou dobu.
 • Tvé strachy, obavy a reakce na ně nejsou přiměřené situaci.
 • Vyhýbáš se situacím, které by mohly způsobit úzkosti.
 • Tvé myšlenky a starosti jsou velmi intenzivní a pro tebe je velmi obtížné je ovládat (vedou ke vzniku úzkosti a jejich  záchvatu).
 • Pravidelně pociťuješ příznaky úzkosti, které mohou vyvrcholit v záchvaty paniky (panické ataky).
 • Je pro tebe těžké žít každodenní život (práce, škola, rodina, a další…) a dělat věci, které tě baví.
Jiri-Capovec-jak-se-zbavit-stresu

Příznaky úzkosti

Příznaky úzkosti se mohou lišit člověk od člověka a jsou velice individuální. Navíc existuje velké množství druhů různých úzkostí, které mají velmi různorodé příznaky. Dokonce i intenzita úzkosti se může lišit, jak člověk od člověka, stejně tak i situace od situace. Navíc každé tělo je jiné a každý člověk bude reagovat jiným způsobem na stejné situace. Pojďme se podívat na ty nejčastější příznaky úzkosti:

 • Zvýšená srdeční frekvence (bušení srdce)
 • Bolest na hrudi
 • Problémy s dýcháním – zrychlené a mělké dýchání – dušnost
 • Problémy se spánkem
 • Pocení
 • Problémy se soustředěním
 • Pocit závratě (motání hlavy)
 • Slabost v nohách (podlamování nohou)
 • Třes těla – brnění končetin
 • Nevolnost problémy v oblasti žaludku – trávení
 • Ztuhlost a napjatost svalů a končetin
 • Panické ataky

První pomoc při úzkosti

První krok, který je potřeba udělat při úzkosti, nebo panických a úzkostných stavech a projevech úzkosti je zachovat klid. Další krok je zklidnit svůj dech. Nesnaž se záchvat úzkosti rozdýchat, protože lapání po dechu může vše jen zhoršit. Snaž se dech, co nejvíce uklidnit – prohloubit a zpomalit svůj dech. Ideální je zaměřit svou pozornost na dech a soustředit se na střídání nádech-výdech.

Vhodnou a účinnou dýchací technikou ke zklidnění může být metoda 4-7-8, ale samotné provedení této metody v praxi si řekneme v další části tohoto článku, proto nezapomeň číst dále. Dalším krokem je zklidnit svou mysl a nasměřovat svou pozornost jiným směrem. Někdy je také vhodně provést uvolnění svalů a to můžeme například pomocí progresivní svalové relaxace.

Příčiny úzkosti a léčba úzkosti

Existuje mnoho různých příčin úzkosti, jako je dlouhodobý (chronický) stres, špatný a nekvalitní životní styl, silné emoční trauma a další… ale mezi ty nejdůležitější příčiny úzkosti patří strach. Ovládnutí strachu a obecně své mysli je nejdůležitější dovednost, která tě přivede na cestu, jak vyléčit úzkost. Další krok, který je s tímto spojený, je najít prvotní situaci v minulosti, kde tato úzkost (strach) vznikla a odkud pochází. Další krok je uzdravit tuto situaci (trauma) osvobodit potlačené emoce a hlavně také přeprogramovat podvědomí a změnit limbický otisk této situace v podvědomí.

Jak už jsme si řekli v našem článku existují psychologické, ale také fyziologické příčiny úzkosti, které jsou zodpovědné za rozvoj a vznik této kategorie duševních poruch. Pokud je tvá úzkost spojená s fyziologickými příčinami, nepomůže ti meditace, dechové techniky, psycholog, terapie, ale potřebuješ své problémy řešit pomocí celostního přístupu.

Tímto dojde ke změně zprávy, kterou bude náš mozek (podvědomí) posílat skrze nervový systém našim buňkám. Zároveň dojde ke změně biochemie našeho mozku, kdy se v konkrétních situacích už nebudou vyplavovat stresové hormony a způsobovat reakci těla na boj nebo útěk.

Strachy a úzkosti

Mezi nejčastější strachy, které jsou spojené s příčinami úzkosti řazené podle kvadrantu (modelu úzkosti Jiřího Čapovce) patří:

Samota

 • Strach ze samoty
 • Strach, že mě partner/ka opustí
 • Strach z nevěry, rozchodu, konce vztahu
 • Strach, že mé děti vyrostou a opustí mě
 • A další strachy

Smrt a nemoci

 • Strach ze smrti
 • Strach z toho, co je po smrti
 • Strach ze zhoršení nemoci a trvalých následků
 • Strach z promarněného života (smrtelná postel)
 • Strach z nemoci
 • Strach z navrácení nemoci
 • A další strachy

Změny a nové věci

 • Strach ze změny (práce, vztah, bydlení…)
 • Strach z nových věcí
 • Strach z nekomfortních situací
 • Strach z nových výzev a čelit neznámému
 • A další strachy

Budoucnost

 • Strach z budoucnosti
 • Strach ze ztráty „jistoty“
 • Strach z finančních problémů, dluhů, finanční situace obecně (jak to finančně zvládnu)
 • Strach ze ztráty zaměstnání
 • Strach z rozpadu rodiny
 • Strach o zázemí (bydlení, dům, hypotéka…)
 • A další strachy

Více o modelu úzkosti Jiřího Čapovce, který odkrývá 4 oblasti života (4 kvadranty) a strachy, které jsou s těmito oblastmi života spojené a následně řešení najdeš v další části tohoto článku, kde je tento modle zpracovaný v přehledně infografice.

Jak se zbavit úzkosti

Úzkost je potřeba řešit stejně jako další duševní poruchy i fyzické nemoci celostním přístupem. To znamená, že změna jen na jedné úrovní nikdy nebude úplná a nedojde k trvalým výsledkům. To znamená řešit své úzkosti na úrovni těla, mysli a duše.

Mezi nejdůležitější kroky, jak se zbavit úzkosti patří:

 • Odhalit spouštěče své úzkosti
 • Změna životního stylu
 • Ovládnout svou mysl (strach, obavy, pochybnosti, negativní myšlenky a emoce – emoční inteligence)
 • Uzdravení emoční situace (traumatu), která je spojená se vznikem úzkosti
 • Stimulace mozku
 • Změna návyku
 • Práce se stresem (vyřešení příčin chronického stresu + zvládání stresu v běžném životě)
 • Naučit se pracovat s dechem (dechové cvičení)
 • Věnovat se sebepoznání (odhalení svých silných a slabých stránek, odhalení a identifikace svých strachů, pochopení svých vzorů myšlení a chování a podobně)
 • Stanovit si v životě cíle, najít smysl života a životní poslání
 • Sebeláska a sebevědomí
 • Přeprogramovat své podvědomí a limity, které nám brání v uzdravení
 • A mnoho dalšího…

Pokud dojde k celostnímu přístupu a propojení všech aspektů na všech úrovních, tak můžeme dojít k trvalým výsledkům. Pojďme se podívat na samotný návod, jak se zbavit úzkosti krok po kroku.

Projevy úzkosti – spouštěče

Projevy úzkosti mohou být různé a to stejné platí pro spouštěče, které mohou úzkost vyvolávat. Spouštěč je určitý faktor, který nás podvědomě vrací zpět do minulosti, kde jsme prožili silnou emoční situaci, nebo trauma, která nebyla uzdravena a správně prožitá. To vede k podvědomé reakci na tuto událost – úzkost.

Spouštěčem je něco, co v nás podvědomě vyvolává úzkost a vrací nás zpět do místa, kde vznikla. Spouštěčem úzkosti může být například:

 • Konkrétní osoba
 • Nějaký zvuk nebo hudba
 • Čichový vjem – vůně nebo pach
 • Nějaký předmět (věc)
 • Nějaké slovo nebo slovní spojení (věta)
 • Nějaké konkrétní místo (prostředí)
 • Určitá událost (situace)
 • Obraz nebo fotka – film (video)
 • Vzpomínka
 • Myšlenka nebo určitý pocit
 • Sen (noční můra – flashback)
 • A další…

Jak objevit spouŠtĚče?

Nalezení spouštěče nám může pomoci identifikovat příčinu naší úzkostí a toho čeho se skutečně bojíme. Jak tedy najít spouštěče, které v nás tyto stavy vyvolávají? Jde o určitou míru sebereflexe a sebepoznání, kdy je důležité rozpoznat své chování, vzorce myšlení, reakce a to, co je způsobuje. Je nutné žít v přítomnosti, protože pokud budeš žít na „autopilota“, budeš reagovat pomocí podvědomě naučených reakcí, myslet a chovat se tímto naučeným způsobem. To povede k tomu, že nebudeš mít své reakce, myšlení a chování pod kontrolou a také si ani neuvědomíš, že se chováš tímto způsobem a nemůžeš analyzovat sám sebe.

Další způsob, jak objevit spouštěče je udělat si analýzu vždy, když prožiješ úzkosti, panické ataky, nebo máš jakýkoliv jiný projev úzkosti. V první řadě je nutné se zklidnit, zbavit se projevů a následně se ptát sám sebe. Co spustilo mou úzkost? Co jsem udělal před tím než začal záchvat? Co se odehrávalo kolem mě? O čem jsem přemýšlel, co se mi honilo hlavou? S kým jsem trávil čas a na jakém místě? Co jsem slyšel, viděl a cítil? Co mi kdo říkal a o čem jsme se bavili? Klidně si to zapiš a dělej to vždy když prožiješ úzkostné stavy. Následně začni hledat spojitosti a nakonec přijdeš na to, co spouští tvé úzkostné stavy a pak už je jen krok k tomu nalézt příčinu své úzkosti.

Existuje jednodušší způsob, jak objevit příčiny svých úzkostných stavů a panických ataků a zjistit čeho se skutečně bojíš. V tomto ti pomůže můj osobní model úzkosti, který si rozebereme nyní, proto nezapomeň číst dále.

Model úzkosti Jiřího Čapovce

Ve své praxi celostního terapeuta a kouče jsem pracoval se stovky klientů, kteří řešili problémy v oblasti duševního zdraví. Mezi nejčastějšími duševními poruchami u mých klientů byli deprese a úzkosti. Několik z nich mělo obě tyto duševní poruchy a někteří měli dokonce špatně diagnostikovanou duševní poruchu doktorem.

 PŘEČTI SI SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK S NÁVODEM:  JAK SE ZBAVIT DEPRESE NÁVOD (KROK ZA KROKEM)

Po určité době jsem si začal všímat u svých klientů, kteří řešili úzkost, že se u nich objevuje příběh, který je prakticky podle stejného nebo podobného vzorce (scénáře). Stejné příčiny, které měli stejné řešení a cestu k uzdravení. Začal jsem tyto podobnosti hlouběji zkoumat a zpracovávat. Nakonec jsem došel k velmi zajímavým výsledkům.

Toto mě nakonec přivedlo k tomu, že jsem z poznatků ze své terapeutické praxe vytvořil a zpracoval model úzkosti Jiřího Čapovce, který obsahuje 4 hlavní oblasti (kvadranty) a 4 zdroje strachu, které způsobují úzkosti a následné řešení, které vede k uzdravení. Tento model úzkosti lze aplikovat na zhruba 95 % populace, kteří trpí touto duševní poruchou. U zbylých 5 % populace jsou zdroje strachu a příčiny velmi různorodé a často i atypické

Strategie jak vyléčit z úzkost

Tento modle úzkosti také obsahuje řešení a cestu k uzdravení, podle toho z jaké oblasti (kvadrantu) se tvé strachy nachází. Všechny řešení všech kvadrantů, ale mají něco společného a tím je naučit se pracovat se svým strachem a stresem. To zahrnuje nejen práci s následky strachu a stresu, ale také vyřešení příčin, které stres a strach vyvolávají, jinak dochází k navrácení úzkostných stavů. Další důležitou součástí, kterou mají společnou všechny řešení 4 kvadrantů, je naučit se pracovat s negativními myšlenkami.

Dnes mi tento model úzkosti pomáhá z 95% identifikovat příčiny a zdroje úzkostí u svých klientů a tím výrazně zrychlit proces a nastavit strategii, která vede k plnému a trvalému uzdravení. Věřím, že pomůže i tobě nalézt příčiny a zdroje svých strachů a úzkostných stavů a najít strategii k uzdravení a šťastnému životu.

model-uzkosti-jiriho-capovce

Ovládni svou mysl (strach – obavy – negativní myšlenky)

Mezi nejdůležitější dovednost pro zvládání úzkosti a cestu, jak se jí trvale zbavit jednou pro vždy, je naučit se ovládnout svou mysl. Ovládnutí mysli zahrnuje zvládání negativních myšlenek, práci se strachem, pochybnostmi, stresem a vůbec negativními a potlačenými emocemi.

Pokud cítíme ve svém životě strach a žijeme v něm, tak k sobě přitahujeme jen další negativní situace, lidi, scénáře a zkušenosti. Vše se na sebe nabaluje a můžeme mít pocit, že se nám život začíná hroutit přímo před očima a to může vést k rozvoji dalších duševních poruch jako je například deprese. Všichni jsme tvůrci své vlastní reality a vědomě si jí vytváříme, ale pokud žijeme ve strachu, tak tomu už tak není. Strach nás dostává na dráhy života plné starostí, problémů, překážek, nemocí a utrpení. Jestliže neovládáme svůj strach, tak ovládne on nás. Pokud chceš ovládat svůj život, tak musíš prvně ovládnout svou mysl. Pokud se zbavíme strachu, nebo se jej naučíme ovládnout, tak se stáváme vědomými tvůrci své vlastní reality.

 PŘEČTI SI SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK S NÁVODEM:  JAK PŘEKONAT STRACH NÁVOD (KROK ZA KROKEM)

Ovládni svou mysl

Důležitým uvědomím, které ti pomůže stát se tvůrcem své reality je uvědomit si, že myšlenky nás nedefinují a nemají žádnou moc se projevit v realitě. Většina lidí, si myslí, že myšlenky se zhmotňují a projevují v realitě, ale to není tak úplně pravda. Aby se myšlenky začali zhmotňovat a tvořit realitu, tak potřebují palivo. Stejně jako auto potřebuje palivo jako je nafta nebo benzín, tak myšlenky ke zhmotnění potřebují emoce. Emoce dávají myšlenkám určitou vibraci a frekvenci, kterou si k sobě přitahujeme a jsme přitahování k lidem, situacím, okolnostem, událostem, problémům, příležitostem a podobně.

Největší chybou, kterou dělá mnoho lidí, že se ztotožňují se svými negativními myšlenkami a tím definují sami sebe. Musíme se naučit oddělit myšlenky od sebe a přestat se s nimi ztotožňovat. S tímto nám může pomoct například meditace, nebo všímavost a další metody zaměřené na přítomný okamžik.

Nezapomeň, pokud chceš změnit svůj život, tak musíš prvně změnit stav své mysli. To zahrnuje způsob jakým myslíš, prožíváš emoce (emoční inteligence), dovednost vyrovnat se s negativními myšlenkami, strachem stresem a naučit se pracovat se svou pozorností. Náš online kurz tě tímto provede krok za krokem a to jednoduchými technikami, které zvládne s troškou praxe opravdu každý.

Uzdrav svou minulost (trauma)

Toto je velmi důležitý a nezbytný krok při léčbě úzkosti. Jak už jsme si řekli, že úzkost je naučená reakce našeho organismu skrze limbický otisk na konkrétní situaci, nebo vjem, který je spojený s nějakou situací (události) v minulosti. Někde v minulosti jsi zažil určitou situaci, která se ti otiskla do tvého limbického systému a vytvořila neuronové spojení v mozku (synapsí), která v tobě podvědomě vyvolává úzkosti, stres a negativní pocity, které mohou vést až k úzkostným a panickým atakům.

Klíčem k tomu, jak se zbavit úzkosti je najít tuto situaci a změnit tento limbický otisk situace. Jinými slovy přeprogramovat mozek (neuronové spojení – synapse) a změnit podvědomou reakci na konkrétní situaci.

Minulost a vnitřní bolest

Pokud nedojde k vyřešení a hlavně uzdravení této situace z minulosti, tak se bude úzkost neustále ve větší, nebo menší míře vracet. Vždy se objeví nějaký vjem, který se podvědomě propojí s touto situací z minulosti a to způsobí projevy úzkosti. Své minulosti nemůžeme nikdy uniknout, protože je naší součástí a její otisky jsou uložené hluboko v našem podvědomí. Únikem, odmítáním a neřešením minulosti si jen způsobujeme větší a větší bolest a utrpení v životě.

Strom také nemůže být zdravý a krásný, pokud nemá zdravé a pevné kořeny. Pokud jsou jeho kořeny shnilé, suché, ztrouchnivělé, tak ani jeho kmen a koruna nemůže být zdravá a vypadat dobře. Stejné je to i v našem životě, pokud neuzdravíme svou minulost, tak nikdy nemůžeme prožít spokojenou a zdravou budoucnost. Dokud neuzdravíš své zranění z minulosti, tak budeš krvácet a prožívat vnitřní bolest a utrpení znovu a znovu.

Jednou z metod, jak uzdravit minulost může být odpuštění. Odpuštění nás osvobozuje a zbavuje vnitřní emoční zátěže, kterou bráníme sami sobě v prožívání šťastného, spokojeného a zdravého života. Další skvělou metodou pro uzdravení minulosti a taktéž odpuštění je havajská metoda ho’oponopono, která lze použít na mnoho různých způsobů a k řešení různých situací a bolestí z minulosti. Mezi další metody lze použít například meditaci, které se budeme ještě v tomto článku věnovat. Existuje celá řada dalších metod a volba je jen na tobě. Více do hloubky toto téma rozebíráme v našem online kurzu harmonie života, kde najdeš i terapeutické techniky, které ti pomohou k této vnitřní změně.

Stimulace mozku vs. úzkost a antidepresiva

Další velice důležité uvědomění, ke kterému jsem došel na základě své celostní terapeutické praxe došel je – stimulace mozku. Brzy na toto téma bude i zveřejněna naše další studie a výzkum. U každý člověka trpící duševní poruchou je problém v oblasti špatné chemie mozku a následné hormonální rovnováhy. Řešením je stimulace mozku pro podporu tvorby hormonů, které podporují naši náladu a duševní pohodu.

Ještě větší problém je to u lidí, kteří berou antidepresiva delší dobu. Velká část antidepresiv způsobuje, že syntetický (uměle) vytváří a produkuje hormon štěstí jako je serotonin a další hormony, které jsou zodpovědné za naši náladu a duševní pohodu. Tím, že jsou produkované hormony syntetický (uměle), tak dochází k ochabnutí mozku. Jinými slovy mozek a ostatní části jednoduše zleniví, protože spoléhají, že tyto hormony za něj budou produkovat léky synteticky a nemusí se tolik „namáhat“.

Ke stejnému jevu dochází, pokud člověk, který nabral svalovou hmotu přestane cvičit a vykonávat fyzickou aktivitu. Svaly také ochabnou, ztratí svou pevnost a objem, pokud necvičíme a stejně je to i u mozku, který funguje jako sval a je nutné ho trénovat stejně jako svaly. Stejně důležité je i trénovat svou mysl, ale o tom třeba jindy.

Proto je třeba začít stimulovat mozek k tomu, aby si opět začal v hojné míře sám produkovat tyto konkrétní hormony a neurotransmitery začali fungovat správně. Tomuto tématu se dopodrobna věnujeme v našem online kurzu harmonie života, který je zaměřen na duševní poruchy a duševní zdraví, kde tomuto tématu věnujeme celou jednu obsáhlou lekci.

Proč se nedokážeš zbavit léku a uzdravit?

Obzvláště důležité je stimulovat mozek, pokud se chceme zbavit antidepresiv a začít je postupně vysazovat. Většina lidí začne postupně vysazovat antidepresiva, ale nakonec se dostanou do stavu, že léky už neprodukují dostatek hormonů jako je serotonin a další hormony zodpovědné za naši náladu a duševní pohodu a zároveň mozek už je ochablý a lenivý si tyto hormony vytvářet sám. Pak dochází k takzvaným „vedlejším účinkům antidepresiv při vysazování“ a dochází k dramatickému zhoršení psychiky a projevů úzkosti, deprese a dalších duševních poruch. Pak se lidé často vrací zpět k antidepresivům a dostávají se do začarovaného kruhu, který se neustále opakuje a nemohou se zbavit antidepresiv a uzdravit se. Přitom je to tak jednoduché. Metody, techniky, nástroje a strategie, jak stimulovat mozek najdeš v našem online kurzu harmonie života.

Jiri-Capovec-jak-se-zbavit-stresu

Meditace a všímavost vs. úzkost

Úzkost je kognitivní stav spojený s neschopností regulovat emoce. Výzkum ukazuje, že pravidelná meditace pomáhá přeprogramovat nervové dráhy v mozku (synapse) a tím zlepšuje naši schopnost regulovat emoce.

Prostřednictvím meditace dosahujeme určité sebepoznání, kdy objevujeme myšlenkové vzorce, emoce naučené reakce, které vyvolávají úzkost. Meditací je můžeme identifikovat, pozorovat a nechat je jít. To je důležitým krokem, protože většina lidí si myslí, že myšlenky a emoce, které prožívají jsou jejich součástí a ztotožňují se s nimi a to způsobuje prohloubení úzkosti a záchvaty paniky. Meditace nás učí několik zásadních věcí a to, že myšlenky nás nedefinují a to stejné platí také pro emoce a také nás učí ovládat svou mysl. V této nově nalezené perspektivě jsme schopni postupně změnit náš vztah k úzkosti a také rozlišovat mezi tím, co je pravda a co je iluze v naší mysli.

Meditace, všímavost a obecně techniky zaměřené na přítomnost (teď a tady) jsou skvělé nástroje, jak se naučit zvládat úzkost, protože zbavují stresu, negativních myšlenek a pomáhají nám zvládat své emoce a ovládnou mysl. Tyto metody v kombinaci práci s dechem mohou být skvělým nástrojem a první pomoci pro zvládání úzkostných stavů a panických ataků. Koukni na náš článek, kde najdeš podrobné návody, jak meditovat pro začátečníky i pokročilé.

Ranní a noční úzkost

Člověk, který trpí duševní poruchou včetně úzkosti by měl meditaci zařadit do svého každodenního života. Doporučuji si z meditace vytvořit ranní návyk, nebo rituál, který bude součástí každého tvého rána a to zejména, pokud se potýkáš s ranní úzkosti. Ideálně hned po probuzení a zároveň si můžeš z meditace vytvořit i večerní návyk a rituál, který ti pomůže před spaním zklidnit tvou mysl, emoce, stres a negativní myšlenky. To ti pomůže předcházet nejen ranní úzkosti, ale také zmírnit a předcházet večerní a noční úzkosti. Tím se zlepší kvalita tvého spánku a rychleji a snadněji se ti bude usínat.

Změna životního stylu vs. úzkost

Životní styl je nezbytnou složkou pro proces uzdravení a dosažení trvalých výsledků v oblasti zdraví. Je úplně jedno, jestli jde o duševní zdraví, nebo o fyzické zdraví. Životní styl zahrnuje široké spektrum všech možných aspektů jako je – strava, pitný režim, dýchání, kvalita spánku, stres, sport a pohybové aktivity, pobyt a trávení času v přírodě, sluníčko a vitamín D, otužování a mnoho dalšího. Všechny tyto faktory mají vliv na naše zdraví, imunitní systém a také i na naší psychiku (duševní pohodu) a hormonální rovnováhu těla.

Změna vždy musí být na všech úrovních těla, mysli a duše. Jedno bez druhého nemá smysl, pokud chceme dosáhnout trvalých výsledků a plně se uzdravit. Proto je vždy důležité řešit své zdravotní problémy celostním přístupem.

Změna životního stylu

Mezi nejdůležitější součástí životního stylu v kontextu duševního zdraví patří chodit každý den aspoň na dvě hodiny do přírody. Pobyt a trávení času v přírodě je skvělým způsobem, jak zmírnit stres, negativní myšlenky a obecně zklidnit svou mysl. Dále nám příroda pomáhá získávat energii, cítit se lépe, relaxovat a obecně nám pomáhá v uzdravení a to, jak na duševní i fyzické rovině. Dokonce i studie prokazují, že pobyt v přírodě má pozitivní dopad na zmírnění stresu, úzkost, nebo deprese. Pobýt v přírodě doporučujeme propojit s dalšími aktivitami jako je všímavost, meditace, chození na boso (reflexní terapie), hluboké dýchání a pobyt na sluníčku a následné tvorbě vitamínu D, který pomáhá posilovat imunitu a zlepšuje naší psychiku a duševní pohodu. Existuje celá řada možností, které můžeme propojit s pobytem v přírodě včetně pohybových aktivit a sportu a mnoho dalšího.

Dostatek pohybu je velmi důležitý pro naši psychiku i pro zlepšení zdraví duševního i fyzického a obecně lepší kvality života. Dále kvalitní spánek je nezbytný pro léčbu úzkosti a obecně duševních poruch. Většina lidí se zaměřuje na délku spánku, ale ta není tak podstatná. Daleko důležitější je kvalita spánku. Nezáleží na kvantitě, ale kvalitě spánku.

Dodržovat pitný režim je další důležitý faktor životního stylu. Vyřadit ze svého života na dobro jednou pro vždy kávu, minerálky, kupované džusy, balené vody a podobně. Pitný režim by měl obsahovat hlavně čistou kvalitní vodu, bylinkové čaje (pozor neslazené) vodu s citrónem, nebo domácí smoothie z ovoce (ovocné domácí šťávy – rozmixované ovoce s vodou). Naučit se správně dýchat je další velmi důležitý a nezbytný krok pro duševní zdraví. Bez správného dýchání se lze jen velmi těžko trvale uzdravit. Otužování je další důležitý faktor, který přispívá pro zlepšení zdraví, imunity, psychiky a duševní pohody. Zejména studené sprchy každý den.

Vyvážená a kvalitní strava

A v neposlední řadě kvalitní vyvážená strava. To znamená rostlinná strava a jednou pro vždy vyřadit ze svého života lepek a zejména bílou mouku a cukry včetně těch skrytých, které jsou v 90% součástí všech supermarketů. Také se vyhnout chemii a modifikovaným surovinám. Proto doporučuji začít jíst clean food (clean eating). A samozřejmě vyřadit ze svého života živočišnou stravu. Dále u duševních poruch i úzkosti je důležité stravu zaměřit více na hořčík, ale také omega 3. Hořčík je ve velké míře obsažen v ořechách, semínkách, luštěninách, nebo banán, listová zelenina, pivovarské kvasnice, melasa a další potraviny. Nejlepším zdrojem omega 3 je lněný olej a obecně lněné semínka. Hořčík a omega 3 odporují správnou funkci nervového systému, který je důležitý pro naše duševní zdraví a správné fungování mozku, ale i dalších částí těla.

Pozor vyhni se všem doplňkům stravy a raději si přizpůsob jídelníček, tak aby byl vyvážený a obsahoval všechny důležité minerály, vitamíny, vlákninu, aminokyseliny a podobně, které tvé tělo potřebuje, což veganská, nebo vitariánská strava obsahuje v hojné míře.

Celostní přístup a strava

Pro celostní přístup je třeba řešit také problém s propustným střevem a správný mikrobiom střev. Proto by tvá strava měla obsahovat probiotické potraviny (nikoliv doplňky, nebo něco z lékárny). Mezi nejlepší probiotické potraviny patří například kysané zelí ideálně domácí, nebo fermentované potraviny například tofu. Další kroky pro zlepšení mikrobiomu a zlepšení propustného střeva je nutné redukovat stres, více sluníčka, protože vitamín D pomáhá na propustné střevo, kvalitní spánek, Omezit sůl ve stravě (méně solit, pozor i na skrytou sůl), vynechat živočišnou stravu, vynechat lepek a cukr. Jednotvárná strava vede také ke vzniku a rozvoji propustného střeva, proto by jsi měl střídat potraviny a nejíst pořád stejné věci.

Všechny tyto faktory životního stylu a ještě další do hloubky rozebíráme v našem článku, jak posílit imunitu, který doporučujeme k přečtení. Ještě do větší hloubky se změnou životního stylu a všem jejím částem věnujeme v našem online kurzu harmonie života.

Dýchání a dýchací metody

Dýchání je problém celé naší společnosti, protože přes 80% celosvětové populace dýchá špatně. Většina lidí dýchá povrchově to znamená mělce do hrudníku. Tento způsob dýchání, způsobuje špatný poměr kyslíku a oxidu uhličitého v těle, což má za následek zvýšenou srdeční frekvenci, závratě, svalové napětí a další fyzické projevy. Pokud není krev správně okysličována, tak naše tělo je náchylnější ke stresu a stresové reakci, která přispívá k úzkosti a panickým atakům.

Je to způsobené tím, že náš mozek není dostatečně okysličen spolu s celým tělem a dochází ke zvýšené produkci stresových hormonů (kortizol, adrenalin…) oproti hormonům, které podporují duševní pohodu a dobrou náladu (serotonin, endorfiny…).

Pojďme si zkusit jednoduchý experiment. Sedni si, tak aby jsi byl shrbený a předkloněný, Následně se zkus nadechnout do břicha (bránice), co nejvíce to půjde. Asi ti to moc dobře nejde že? A teď si sedni tak, že narovnáš záda, vypneš hrudník a zvedneš hlavu, aby byla ve vzpřímené poloze a zkus se nadechnout do břicha (bránice) opět, co nejvíce to půjde. To už jde velmi jednoduše a hlavně přirozeně že? Z toho vyplývá, že největší problém spojený s dýcháním je špatné držení těla. Pokud máme špatné držení těla (špatně sedíme, stojíme, chodíme, spíme…) tak si naše podvědomí vybere ten nejsnadnější a nejlepší způsob dýchání což je v tomto případě mělké dýchání do hrudníku.

Mezi nejsnadnější způsoby a dýchací techniky patří metoda 4-7-8. Tato metoda je také velmi účinná jako první pomoc při úzkosti, úzkostných záchvatech, panické atace a vede ke zklidnění těla i mysli. Zde je návod, jak tuto metodu provádět:

 • Dej špičku jazyka na horní patro a drž ji tam
 • Nadechni se nosem na 4 sekundy
 • Následně zadrž dech na 7 sekund
 • A na konec vydechni pusou po dobu 8 sekund

Wim Hofova dýchací metoda

Mezi nejlepší dýchací metody, které mají dlouhodobé výsledky a zlepšují celkově tvůj život patří Wim Hofova metoda. Wim Hof je člověk, který dosáhl hned několika Guinessových rekordů. Mezi jeho největší triumfy patří například: Vylezl do výšky zhruba 7 500 m na Mount Everest jen v šortkách a sandálech, vydržel v ledové vodě na Antarktidě pod ledem 2 hodiny, zaběhl půl-maraton v poušti bez jediné kapky vody a mnoho dalšího. Posunul hranice lidských možností a má můj velký obdiv.

Jeho dýchací metoda byla předmětem mnoha vědeckých a lékařských studií, které prokázali pozitivní účinky v mnoha směrech. Například jeho dýchací metoda pomáhá zlepšovat psychiku a duševní pohodu, zmírňuje stres, posiluje imunitní systém a obecně přispívá k lepšímu duševnímu a fyzickému zdraví. Doporučuje jeho dýchací techniku provádět každý den 1 – 2 denně.

Stres a úzkost

Dlouhodobý (chronický) stres je velmi zatěžující pro náš organismus. Stres zatěžuje a vyčerpává naše fyzické tělo, ale také nás zatěžuje a vyčerpává na mentální emoční úrovní, kdy můžeme vnímat úbytek energie a někdy i únavový syndrom. Chronický stres vede ke vzniku a rozvoji fyzických i duševních poruch a nemocí a může zhoršovat příznaky nemoci. Navíc stres výrazně prodlužuje dobu rekonvalescence, kterou potřebuje naše tělo a mysl pro uzdravení.

Dlouhodobý stres negativně ovlivňuje způsob jakým myslíme, cítíme se a jednáme. V praxi to znamená, že se mění naše hormonální rovnováha v těle, kdy jsou ve větší míře vyplavovány stresové hormony jako je kortizol a adrenalin. V důsledku toho dochází k oslabené produkcí hormonů jako jsou serotonin, endorfiny, dopamin, oxytocin a další, které jsou zodpovědný za naši duševní pohodu. To může vést v dlouhodobém horizontu k rozvoji a vzniku duševních poruch jako je zejména úzkost, posttraumatická stresová porucha (PTSD), nebo deprese a další. I věda a lékařské studie prokazují, že stres je jeden z faktorů, který může za vznik a rozvoj úzkosti v našem životě.

Počet lidí, kteří trpí chronickým stresem, úzkostí a počet lidí u kterých se stres stává problémem duševního zdraví se neustále zvyšuje. Každým rokem toto číslo neustále roste a za poslední rok se zvedlo o 32% to vyplývá ze statistik studie. Problém duševního zdraví a zejména stresu a úzkosti, ale také i deprese začíná být v naší populaci skutečným problémem.

Jak na stres a úzkost

Samozřejmě dlouhodobý (chronický) stres má také negativní účinky na naše fyzické zdraví jako je oslabení našeho imunitního systému a mnoho dalšího. Jak se zbavit stresu a také zmírnit projevy úzkosti:

 • Meditace
 • Všímavost
 • Relaxace
 • Dýchací techniky (Wim Hofova metoda)
 • Pobyt a procházky v přírodě
 • Sport a pohybové aktivity
 • Relaxační a meditační hudba
 • Jóga a čchi-kung
 • A další…

Možností, jak se zbavit stresu je mnoho a proto si najdi vhodný způsob, který bude fungovat přímo pro tebe a bude ti vyhovovat. Možností je mnoho a volba je jen na tobě. Ale nezapomeň stres je jen důsledek něčeho hlubšího, co ve tvém život nefunguje a je potřeba to identifikovat a vyřešit. Cestu, jak tyto nefunkční oblasti života najít a identifikovat zdroje stresu a následnou strategii pro vyřešení, najdeš v našem online kurzu harmonie života, který tě provede krok za krokem vnitřní transformací a pomůže ti zbavit se úzkosti a dalších psychických a duševních poruch.

Sebepoznání

Sebepoznání je nedílnou a hlavně jednou z nejdůležitějších součástí našeho života. Sebepoznání nás vede k poznání a pochopení sebe samých a to na hlubších úrovní. V praxi to znamená pochopení toho, jak funguje naše mysl – reakce na konkrétní události (stres, strach a obecně emoce a myšlenky). Pochopení svých vzorců chování a myšlení a pochopení proč se chováme a reagujeme určitým způsobem, ale také odkud se berou negativní myšlenky a emoce včetně stresu a co je způsobuje.

Sebepoznání je také důležité pro objevení svých silných, ale i slabých stránek, kterou mohou být opět důležité pro cestu, jak se zbavit úzkosti a dosáhnout duševní pohody a rovnováhy. Pokud člověk zná dobře sám sebe, tak zná přesně své slabiny a ví čeho přesně se bojí (odkud a z čeho pramení jeho strach) a to mu umožňuje nadále s tímto pracovat.

Pokud nevíme čeho se bojíme, nevíme odkud se bere strach, stres, neznáme původ svých reakcí ani toho proč jednáme a myslíme určitým způsobem, tak jen velmi těžko to můžeme změnit. Bude to v celku nemožné. Navíc existují studie potvrzující fakt, že úzkost ovlivňuje způsob jakým se rozhodujeme. To může značně narušovat náš život i naše zdraví.

Cesta sebepoznání

Mezi nejlepší metody sebepoznání patří například výše zmíněná meditace, nebo všímavost a další metody zaměřené na přítomný okamžik. Mezi nedůležitější krok sebepoznání patří pochopit, jak funguje zrcadlení a jak si vytváříme svou vlastní realitu. Musíme si uvědomit, že my jsme tvůrci své vlastní reality a nic, co se děje v našem životě není náhoda.

Svou realitu si tvoříme:

 • Myšlenkami To, jak myslíme, čím se ve své mysli zabýváme nejčastěji a čemu věnujeme pozornost.
 • Emocemi – Pocity a emoce určují, co k sobě přitahujeme a k čemu jsme přitahování.
 • Činy – To, jak se rozhodujeme reagujeme a jednáme.

Další důležitá součást tvorby reality nám ukazuje rovnice života U + R = V. V praxi to znamená UDÁLOST + REAKCE = VÝSLEDEK. Pokud nejsi spokojený se svými výsledky v životě, tak změň reakce na předchozí události.

Podvědomí a úzkosti

Jak funguje naše podvědomí v kontextu léčení i uzdravení a to velice do hloubky, jsme si rozebrali v naší studii, která potvrzuje že žádné dědičné, nevyléčitelné ani smrtelné nemoci neexistují. Buňky našeho těla pouze následují pokyny nervového systému mozku (podvědomí). Interpretaci provádí nervový systém, ale na základě informace z našeho podvědomí. Můžeme si to snadno ověřit a vidět to například u placebo a nocebo efektu. Dva různí lidé budou reagovat na stejný stimul s velmi odlišnými reakcemi a výsledky. Jeden dosáhne pozitivních výsledků a druhý negativních výsledků. Jak se mění naše vnímání, tak se mění i naše zpráva, kterou náš nervový systém komunikuje s buňkami našeho těla. Naše mysl ovládá naší biologii a biochemii. O tom je placebo efekt – mysl věří, pilulka (cukrová pilulka), nebo solný roztok bude fungovat a ono to funguje. 

Studie a podvědomí

Placebo efekt je něco, co už bylo mnohokrát vědeckými a lékařskými studiemi potvrzeno, kdy se pacienti uzdravili na základě víry a to v domnění, že dostávají léky, ale přitom šlo jen o cukrové pilulky. Stejně tak existuje mnoho lékařsko-vědeckých studií, které potvrzují, že nocebo efekt – síla lidské mysli nám může dokonce způsobit nemoc, bolest, negativní příznaky, nebo vedlejší účinky a dokonce i zabít člověka. Takových studií existují stovky až tisíce, které potvrzují, že síla lidské mysli a našeho podvědomí nás může přivést na cestu k uzdravení, nebo naopak k utrpení. Volba je jen na nás jakou cestu si vybereme. V našem online kurzu harmonie života nalezneš nástroje, techniky, metody a hlavně nahrávky, které přeprogramují tvé podvědomí a přivedou tě na cestu uzdravení.

Při testování nového antidepresiva se jeden odvážlivec z účastníků studie rozhodl spáchat sebevraždu. Ten totiž spolkl 26 tablet najednou a následně u něj došlo k závažnému poklesu tlaku. Nejzajímavější na tom bylo to, že tento muž byl ve skupině s placebem a spolykal 26 cukrových tablet. Pokud by nedošlo včas k zásahu lékařů, tak mohl tento muž umřít na vliv nocebo efektu (síle lidské mysli a lidského přesvědčení).

Neexistují nevyléčitelné ani smrtelné nemoci, existují jen nevyléčitelní klienti, kteří mají špatně nastavené podvědomí. – Jiří Čapovec

Podvědomí ovládá 95% našeho života. Prakticky nás udržuje každou chvíli při životě a to celý život. Tlukot srdce, udržování stabilní konstantní teploty těla, dýchání a další tělesné funkce těla zajišťuje naše podvědomí. Každá naše buňka v těle reaguje a dostává signály skrze nervový systém z našeho podvědomí. Stejně tak reagují všechny naše buňky na naše myšlenky a pocity. Proto je důležité se naučit ovládat svou mysl. Naštěstí to není tak složité, jak se může zdát, pokud víme, co a jak máme dělat.

Podvědomé programy a léčba úzkosti

V podvědomí můžeme mít uložené programy, které namísto aby pracovali pro nás, tak mohou pracovat proti nám. Mohou to být podvědomé programy a víry, které mohou komplikovat a prodlužovat léčbu úzkosti, nebo ji mohou dokonce úplně znemožnit. Mezi nejčastější podvědomé programy, které komplikují, prodlužují, nebo znesnadňují léčbu úzkosti patří:

 • Úzkost je nevyléčitelná
 • Je to celoživotní stav
 • Je obtížné, složité se z ní vyléčit a může to trvat dlouho
 • Úzkost je dědičná porucha
 • Úzkosti se mohou vrátit a mohou se vracet neustále
 • Nefungují na ně antidepresiva ani jiné léky, nebude na ně fungovat nic
 • Zbavit se úzkosti není jen tak, trvá to dlouho – léčba je záležitost několik měsíců až roků
 • A další…

Nejhorší je pokud se spojí strach ze strachu, nebo úzkosti. Pokud se člověk, který trpí úzkostí bojí a má strach z úzkosti a těchto stavů, tak se ještě tento problém prohlubuje a může se dostat do začarovaného kruhu. Navíc to může vést k rozvoji dalších duševních poruch a celkovému zhoršení psychiky a duševního zdraví.

Jiri-Capovec-jak-se-zbavit-stresu

Relaxační a meditační hudba

Další skvělý způsob, který ti může pomoci zbavit se, nebo minimálně zmírnit tvou úzkost je pravidelný poslech relaxační a meditační hudby. Takový poslech ti umožní relaxovat, zbavit tě stresu, a negativních myšlenek, uvolní tvé tělo a pomůže ti k nastolení harmonii mezi tělem, myslí a duší.

Zejména naše relaxační hudba je vytvořena s určitými frekvencemi, které harmonizují tvou psychiku, pomáhají regeneraci těla, zbavují stresu a vylaďují tě k vnitřnímu klidu a harmonii. Každá hudba má svou frekvenci, některá hudba léčí, regeneruje a harmonizuje a jiná má zase negativní vliv a způsobuje disharmonie ve tvém těle a mysli. Proto doporučujeme se úplně a na dobro vyhnout hudbě na frekvenci 440 hz, což je praktický téměř všechna hudba v naší společnosti. Tato frekvence hudby 440 hz způsobuje vyšší míru stresu a úzkosti. Oproti tomu frekvence 432 hz je harmonická a pomáhá k lepší duševní pohodě a zdraví. Téměř všechny naše relaxační a meditační hudby jsou vytvářený na frekvenci 432 hz a některé dokonce na dalších harmonických frekvencích jako je 528 hz také často používáme solfeggio frekvence.

Vliv hudby na úzkost, nebo deprese je podložena i zdravotními výzkumy, které potvrzují, že má pozitivní vliv na naší psychiku, stres a celkovou duševní pohodu a snižuje příznaky duševních poruch.

Jóga a čchi-kung

Existuje mnoho vědeckých studií a podložených důkazů, že jóga pomáhá v léčbě úzkosti a deprese. Zejména pomáhá při redukci stresu a také zmírňovat příznaky duševních poruch a to zejména úzkost a deprese.

Jóga nám pomáhá obecně zlepšit celkově zdravotní stav a to, jak duševní, tak i fyzický, Dále je to skvělý způsob, jak posílit imunitu a tím se bránit před nemocemi. A za zmínku také stojí, že jóga pomáhá měnit chemii našeho mozku a hormonální rovnováhu těla, která je velmi důležitým aspektem na cestě, jak vyléčit úzkost.

Čchi-kung je cvičení z tradiční čínské medicíny, které podporují duševní zdraví, snižování stresu, kumulace životní energie a její správné proudění a zlepšuje pozitivní náladu. Čchi-kung je o propojení těla a mysli a pomáhá nám dostat harmonii a rovnováhu mezi tělo, myslí a duší.

Čchi-kung se skládá z:

 • Pohyb těla – fyzický pohyb těla a končetin
 • Práce s dechem – hluboké a vědomé dýchání
 • Práce s myslí – soustředění mysli na různé části těla (ovládnutí mysli)
 • Práce s životní energii – kumulace a správné prodění čchi – nebo-li životní energie

Ovládnutí těchto metod ti přinese lepší duševní i fyzické zdraví, lepší vitalitu, dlouhověkost, sebepoznání, vnitřní klid a harmonii a lepší intuici. A na závěr i studie, která potvrzuje pozitivní přínosy tai-či a čchi-kungu pro naše zdraví a to, jak duševní tak i fyzické.

Jiri-Capovec-jak-posilit-imuntu
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

6 Komentářů
 1. Alena S.

  Děkuji za dobře zpracovaný článek. Pomohl mi najít příčiny mé úzkosti, což se několika psychologům, psychoterapeutům ani psychiatrům nepovedlo. Jsem moc vděčná, že vytváříte tyto publikace, které obsahují vysoce hodnotné a cenné informace.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Aleno, děkujeme za zpětnou vážnou a jsme moc rádi, že Vám článek pomohl najít příčiny svých problémů. Ano jsme jediní v ČR a SR, kdo používá celostní přístup k duševnímu zdraví a duševním poruchám a proto jdeme do hloubky ke kořenům, kde tyto problémy vznikají. Kdyby jste potřebovala pomoci dále, neváhejte nás kontaktovat a rádi Vám pomůžeme. Přejeme Vám hezký den Jirka a Lenka:)

   Odpovědět
  • Renáta

   Opravdu bohatý, srozumitelný článek od A až po Z.
   Děkuji, pomohl.

   Odpovědět
   • Cesta Relaxace

    Ahoj Renáto, moc děkujeme za zpětnou vazbu a jsme rádi, že článek pomohl 🙂

    Odpovědět
 2. Ljubov

  Clanek nema chybu!
  Zadny doktor to nikdy neudela,ze by az tak do hloubky s pacientem pracoval.
  Jednoduse receno nasadi leky a to je jejich prace oddelana
  Jsem rada ze jsem nahodne narazila na clanek, rada ho budu posilat dal.

  Dekuji vam .

  Ljuba

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Ljubo, děkujeme za zpětnou vazbu a jsme moc rádi, že se článek líbí. Tento článek je jen špička ledovce, jelikož na úzkost bychom mohli napsat velkou tlustou knihu. Proto jsme vytvořili celostní online program harmonie života, kde všechno propojujeme a řešíme do hloubky se všemi souvislostmi. Přejeme hezký den a hodně štěstí na další cestě s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares