Vím, že tvrzení – komplexní sebevědomí neexistuje, může na první pohled znít kontroverzně, ale je to skutečně tak a ty se s tím musíš sakra smířit. Kdo tvrdí opak, vůbec neví, o čem skutečně sebevědomí je a jak funguje.

V tomto článku se podíváme na tuto myšlenku mnohem hlouběji. Mnoho lidí kolem mě i mnoho mých klientů a dokonce i já sám dříve usilovali o získání komplexního sebevědomí – o stav, kdy se cítím sebejistě ve všech oblastech života.

Ale je to opravdu možné?

Je sebevědomí univerzální kvalita, kterou lze aplikovat na všechny aspekty našeho bytí?

V tomto článku prozkoumáme, jak se sebevědomí liší v různých situacích a kontextech.

Ukážu ti, že sebevědomí není statický stav, ale dynamický proces, který se vyvíjí a mění v závislosti na našich zkušenostech, dovednostech a vnímání sebe sama.

Probereme, jak různé aspekty tvého života – od profesních dovedností po osobní vztahy – ovlivňují tvé sebevědomí a jak se můžeš naučit rozvíjet sebevědomí v konkrétních oblastech, aniž bys usiloval o nemožný ideál komplexního sebevědomí.

Podělím se s tebou o zkušenosti ze svého života i zkušenosti z mé celostní koučovací praxe a životů mých klientů. Nakonec na tebe čeká motivace, proto nezapomeň číst až do konce.

Sebevědomí není jednotné

Sebevědomí je často chápáno jako jedna, celistvá charakteristika. Toto je chybné vnímání sebevědomí a iluze, která je nám všude předkládána.

Ve skutečnosti je ale složeno z mnoha různých částí. Je to soubor pocitů, postojů, hodnot, rozdílná perspektiva a vnímání, které se liší v závislosti na situaci a kontextu. To znamená, že můžeš mít vysoké sebevědomí v jedné oblasti svého života, zatímco v jiné se můžeš cítit nejistě.

Neboj, je to naprosto přirozené a má to tak každý. Ani já se necítím všude sebevědomě a existují oblasti, kde jsem nejistý. Má to tak úplně každý, tak proč by ses právě ty měl za to trestat nebo mít díky tomu ze sebe špatný pocit.

Například můžeš mít vysoké sebevědomí ve své profesní roli, ale cítit se nejistě ve vztazích nebo ve společenských situacích. Tato rozdílnost ukazuje, že sebevědomí je více o kontextu a specifických dovednostech než o nějakém univerzálním vnitřním přesvědčení.

Nikdo není dokonalý!

Každý máme své chyby!

Každý máme své silné stránky a slabé stránky!

Každý máme své nejistoty!

A to je v pořádku!

Ale už není v pořádku, když o nich víme a nic s nimi neděláme a necháváme je, aby nám poškozovaly život.

Jak sociální sítě a internet vytvářejí iluzi sebevědomí.

Sociální sítě jako jsou Instaklam a další média toto falešné vnímání komplexního sebevědomí ještě více podporují a prohlubují.

Vedou tě do slepých uliček a způsobují psychické nepohodlí.

Ukazují ti, že musíš být dokonalý, mít dokonalou postavu, vzhled, život, práci, vztah, koníčky, mít hodně peněz, být úspěšný a nevím co ještě. Je to iluze, která ničí tvůj život.

Proč?

Na vědomé úrovni si to často uvědomuješ, že to, co vidíš na Instaklamu, sociálních sítích a obecně na internetu, není reálné. Ale co tvé podvědomí? Dokáže to také rozeznat?

Tvé podvědomí to bohužel nedokáže rozeznat.

Iluzi sociálních sítí můžeš vědomě rozlišit, ale tvé podvědomí pracuje na jiné úrovni a vnímá obsah sociálních sítí jako realitu. To může vést k řadě psychologických problémů a zkreslení vnímání, které způsobuje psychické problémy hlavně u dnešní mladší generace.

Jak to funguje?

Tvé podvědomí nepřetržitě zpracovává informace bez tvého vědomého zásahu. Když vidíš obsah na sociálních sítích, jako jsou dokonalé obrázky a videa života ostatních, tvé podvědomí postupně přijímá tyto obrazy jako skutečnou realitu. A co hůř? Začne o ně usilovat a to vede ke srovnávání. Vše se děje na podvědomé úrovni, aniž bys si to vědomě uvědomoval.

Tak co, pořád chceš být součástí sociálních sítí?

Pojďme se podívat na to, jak to funguje trochu více do hloubky:

 • Prezentace ideálního života: Na sociálních sítích lidé často prezentují nejlepší verze svých životů – úspěchy, dovolené, dokonalé rodinné momenty. I když vědomě víš, že toto zobrazení není kompletní realitou, tvé podvědomí začne tuto „ideální“ realitu vnímat jako normu, což může vést k pocitům méněcennosti a závisti.
 • Nekonečný srovnávací cyklus: Sociální sítě usnadňují neustálé srovnávání se s ostatními. Tento proces může podvědomě ovlivnit tvé sebevědomí, protože se můžeš cítit méně úspěšný, atraktivní nebo šťastný ve srovnání s dalšími lidmi nebo vrstevníky. Opět se vše děje na nevědomé úrovni.
 • Dopaminová zpětná vazba: Sociální sítě jsou záměrně navržené tak, aby stimulovaly uvolňování dopaminu (hormonu štěstí, ale i tvorby závislosti) ve tvém mozku, například při získávání lajků, komentářů nebo rolování dolů u reels videí. Tato dopaminová zpětná vazba vede k vytvoření závislosti a podvědomé touze po neustálém ověřování od ostatních a srovnávání se s jinými životy, a také po hladu vidět další videa, což vede k prokrastinaci, závislosti a dokonce i mnohem temnějším problémům.
 • Zkreslení reality: Sociální sítě doslova zkreslují tvé vnímání reality. Vidíš jen to, co chtějí ostatní, abys viděl, což tě vede k mylnému přesvědčení, že životy ostatních jsou bezproblémové a šťastné, zatímco ty se potýkáš s nedokonalým životem, kde musíš čelit vlastním výzvám a problémům. Pak tyto ideály podvědomě hledáš, naháníš a snažíš se je tvořit, ale marně. Bohužel nic takového neexistuje a vede tě to do propasti, kde na tebe čeká jen zklamání, frustrace, ale také neštěstí a nespokojenost se životem, která přispívá k nízkému sebevědomí a psychickým problémům.

To nás dostává k otázce, jak se chránit před negativním vlivem sociálních sítí a obecně používáním internetu.

Co si budeme povídat, internet i sociální sítě jsou nástroj. Nástroj nemůže být dobrý nebo špatný. Vše je podmíněno tím, jak tento nástroj používáme, to znamená s jakým záměrem je použit a na jaké účely.

Někdo využívá sociální sítě a internet k tomu, aby dětem a mladším generacím vymýval mozek a manipuloval s nimi. Ale na druhé straně jsou tu jiní, kteří využívají těchto médií pro inspiraci, rozvoj dovedností a vzdělávání.

Je na tobě, jakým směrem se vydáš a jakým směrem budeš vést své děti.

Jak se chránit před negativním vlivem sociálních sítí:

 • Vědomé používání: Stanov si hranice, kolik času trávíš na sociálních sítích. Uvědom si, jak se po jejich používání cítíš. Používej je vždy s konkrétním záměrem, který si předem promysli.
 • Kritické myšlení: Přistupuj k obsahu na sociálních sítích s kritickým myšlením. Pamatuj si, že to, co vidíš, je často pečlivě filtrované, upravené a v žádném případě neodráží celou realitu. Na to vždy pamatuj.
 • Sebereflexe: Pravidelně se zamýšlej nad tím, jak sociální sítě a konkrétní tvůrci obsahu, influenceři, ovlivňují tvé vnímání sebe sama a světa kolem tebe. Koukej jen na obsah, který tě vzdělává, motivuje, inspiruje, posouvá vpřed, takový obsah, který ovlivňuje tvé vnímání pozitivním způsobem směrem k dosažení tvých snů a cílů.
 • Hledání autentických zkušeností: Snaž se vytvářet a udržovat skutečné, osobní vztahy mimo online prostředí. Trénuj a neustále se zlepšuj v sociálních dovednostech mimo online svět. Udržuj skutečné přátelství a hluboké vztahy v reálném světě, pokud ještě víš, co to je reálný svět a jak vypadá, protože někteří už nemají ponětí o tom, co je skutečně reálné, díky internetu.
 • Digitální detox: Občas se úplně odpoj od sociálních sítí a obecně internetu a online světa, abys si odpočinul a znovu se spojil se skutečným světem. Zajeď si někam na víkend nebo celý týden do přírody, pod stan, na čundr, pokud víš, co to je, nebo někam do lesa, na hory, do chaty, sám nebo s přáteli, rodinou, partnerem či partnerkou a užívej si spojení sám se sebou, přírodou a lidmi, kteří tam jsou s tebou, pokud nejsi sám. Hraj společenské nebo deskové hry, podnikněte túru, sportuj nebo cokoliv dalšího.

Vědomé používání sociálních sítí a pochopení jejich vlivu na tvé podvědomí ti umožnuje chránit duševní zdraví a sebevědomí u sebe i u svých dětí.

Komplexní sebevědomí neexistuje

Komplexní sebevědomí skutečně neexistuje a ty naháníš pouze iluzi.

Jsi jako pes, který nahání svůj ocas v domnění, že když ho chytí, dosáhne štěstí nebo úspěchu.

Ale pravda je, že štěstí a úspěch nejsou v neustálém pronásledování něčeho neuchopitelného.

Skutečné sebevědomí a uspokojení pramení z pochopení a přijetí sebe sama, z rozvíjení svých silných stránek a učení se z vlastních slabostí.

Je to proces sebepoznání a osobního růstu, který vyžaduje čas, trpělivost a odhodlání.

Místo pronásledování nereálných ideálů se soustřeď na to, abys byl nejlepší verzí sebe sama a najdeš pravé štěstí a spokojenost ve svém vlastním životě.

Například můžeš být velmi sebejistý ve své práci, kde máš jasné dovednosti a zkušenosti. Tvoje úspěchy a zpětná vazba od kolegů mohou posilovat tvé profesní sebevědomí.

Na druhou stranu ve vztazích nebo ve společenských situacích můžeš cítit nejistotu, možná kvůli minulým selháním, traumatům, přejatým vzorcům myšlení a chování od rodičů nebo nedostatku dovedností v těchto oblastech.

Další příklad: můžeš se cítit sebejistě při řízení auta, ale už ne při veřejném projevu. To znamená, že sebevědomí je více o tom, jak se cítíš ve vztahu k určitým činnostem nebo situacím, než o nějakém celkovém hodnocení sebe sama.

Vnímaní a perspektiva

Kontext a specifické dovednosti jsou důležité, ale perspektiva a vnímání jsou klíčem.

Tento rozdíl ukazuje, že sebevědomí není univerzální stav mysli, ale spíše soubor hodnot, postojů a vnímání, které se mění v závislosti na konkrétních okolnostech a dovednostech.

Perspektiva je kamera a vnímání je čočka. Většina lidí má fotoaparát na stativu s rozostřeným objektivem. Nehnou fotoaparátem ani se nepokusí objektiv zaostřit. To vede k neschopnosti vidět svět kolem sebe a svůj život jinak, než jaký je.

To znamená, že nízké sebevědomí je do určité míry také ovlivněno tvým vnímáním a perspektivou, na kterých můžeš pracovat pro jejich postupnou změnu.

Nejsi spokojený s obrazem, který vidíš? Změň umístění kamery a zaostři čočku objektivu na něco jiného. Nejsi spokojený s životem, který žiješ? Ok. Změň svou perspektivu a vnímání, které tě pomůže přesměrovat na nové dráhy života, které kdo ví, možná povedou k tvému vytouženému cíli.

A pokud ne, získáš nové zkušenosti a někam tě to posune. Každopádně nemůžeš ztratit. Nikdy nemůžeš nic ztratit! Protože když už nezískáš úspěch, získáváš zkušenosti, které jsou pro tvůj další úspěch klíčové.

Cesta k sebevědomí vede skrze sebeuvědomění a pochopení, že každé selhání a chyba je jen příležitost k růstu. Je přirozené dělat chyby a selhávat v životě, to ti dává příležitost stát se lepší verzí sám sebe, příteli.

Sebevědomý člověk není ten, který je nejlepší, dokonalý a vždy mu všechno vyjde. Naopak, sebevědomý člověk je ten, který se nebojí neúspěchu, nebojí se prohrát a dělat chyby, protože ví, že tím bude růst a získávat cenné zkušenosti, učit se nové dovednosti a nakonec bude stát nejvýš. Takový člověk neřeší, jak ho vnímají ostatní, co o něm říkají, nebo jak ho berou. Sere na všechny a na všechno a kráčí po své cestě a směřuje ke svému cíli.

Vývoj sebevědomí

Tato rozmanitost v sebevědomí znamená, že na jeho rozvoji můžeš cíleně pracovat.

Pokud se cítíš nejistě v určité oblasti, můžeš se zaměřit na rozvoj dovedností a zkušeností v této konkrétní oblasti.

To může zahrnovat vzdělávání, praxi, nebo hledání zpětné vazby a podpory.

Sebevědomí je tedy dynamické nikoli statické nebo univerzální. Jeho rozvoj vyžaduje pochopení, že se může lišit v závislosti na situaci a že můžeš pracovat na posílení sebevědomí v konkrétních oblastech svého života. Tímto způsobem můžeš lépe porozumět a rozvíjet své sebevědomí jako celek.

POZOR, vytvořili jsme nový aktuální příspěvek, kde najdeš naše nejnovější zkušenosti z naší celostní praxe s klienty a také své osobní zkušenosti, které skutečně fungují. Přečti si tento článek o tom, jak si zvýšit sebevědomí, kde najdeš 9 skutečně funkčních způsobů + jeden bonusový způsob, který spojuje vše dohromady a o kterém ti nikdo raději neřekne.

Mimo to slouží těchto 9 způsobů, které najdeš v našem novém aktuálním článku jako start – něco, čím musíš začít. Jde o nejsilnější a nejdůležitější kroky pro budování sebevědomí. Tyto tipy a techniky ti pomohou postavit pevné základy pro zvýšení sebevědomí a začít proces vnitřní transformace.

Uvědom si, ve kterých oblastech bys chtěl mít větší důvěru.

Jsou to vztahy? Kariéra nebo podnikání? Možná se chceš naučit novou dovednost? Možná se chceš zlepšit v nějakém sportu.

Silné stránky jako kompas

Něco ti řeknu, příteli:

Lidé tě budou vždy soudit. Budou tě soudit, pokud lžeš, mluvíš pravdu, jsi falešný, jsi autentický, sobecký, laskavý, chováš se jako oni, chováš se jinak než oni, máš vlasy, jsi holohlavý a doslova všechno ostatní.

Můžeš je tedy nechat, aby soudili tvé skutečné já. Buď kurva hrdý na to, kým jsi a žij svůj život s vztyčenou hlavou, vědom si své vlastní hodnoty a jedinečnosti. Nezáleží na tom, co si o tobě myslí ostatní, pokud jsi věrný sám sobě a svým hodnotám. Tvá autenticita je tvůj nejcennější dar – oslavuj ji a nech ji svítit.

Udělej ze svých silných stránek své přednosti a vyser se na to, co říkají nebo si myslí ostatní! Lidé tě soudí a hodnotí, protože jejich život je nudný, nestojí za to ho žít, je prázdný, mají problém se sebevědomím, závidí ti – chtějí být tebou, mít to, co máš ty a žít tak, jak žiješ ty. Je to jejich zrcadlo, které nepochopili.

Doporučuji ti přečíst si náš článek, jak neřešit, co si ostatní o tobě myslí a mít vše u prdele, kde jsem sdílel několik důležitých myšlenek a uvědomění, která mi změnila život a umožnila mi doslova odpoutat se od toho, co si ostatní myslí. Je to velmi silný a inspirativní článek se spoustou zpětné vazby.

Dokážeš najít své silné stránky?

Používání silných stránek je tvým kompasem v životě. Je to princip, který je o vědomém využívání vlastních předností a talentů pro určování směru a rozhodování v osobním i profesním životě.

Když se ti podaří rozpoznat a zaměřit se na to, co ti jde nejlépe a co tě naplňuje, dosáhneš vyšší úrovně spokojenosti, úspěchu a celkového osobního rozvoje.

Ale toho stejně nedosáhneš, pokud neznáš a nevyužíváš principy vědomého života v praxi. Ne, opravdu tu nemluvím o přítomném okamžiku. Komplexní principy vědomého života tě vedou hluboko k sobě, za všechny ty sračky, kterými jsi obklopen a ten balast, který ti neumožňuje vidět a poznat své autentické já, své autentické potřeby a své silné stránky.

Víš, co ti stojí v cestě?

Všechny ty nezpracované traumata, strachy, potlačené emoce a potřeby, syndromy hodného kluka a syndromy hodné holčičky, problémy se sebevědomím a sebeláskou, přejaté vzorce myšlení a chování od rodičů, z výchovy, bývalých partnerů, okolí a prostředí, kterým jsi obklopen, manipulace z médií, reklam, sociálních sítí, celebrit, influencerů a mnoho dalšího ti brání dostat se k sobě.

K té autentické, úžasné, kreativní, krásné, jedinečné bytosti, kterou tam uvnitř jsi!

Já to tam v tobě vidím, chce to ven, chce se to projevit, ale ty to dusíš a nepustíš to ven.

Možná nevíš jak.

Neboj se, chytnu tě za ruku a ukážu ti cestu, která ti pomůže to zvíře v tobě vypustit ven!

Ukážu ti ten klíč, který otevře tu klec, kde dřímá to velké zvíře, které se chce projevit!

Ale otevřít tu klec a jít po té cestě už musíš jen ty sám.

Bez aplikování principu vědomého života to v dnešním světě nelze prakticky zvládnout.

Chceš být ten hodný blbeček? Nebo raději budeš autentické zvíře, které se nebojí projevit svou touhu, vášeň, divokost, sexualitu (samozřejmě správným způsobem) a ukážeš sám sobě, že na to máš?

Tak co, který z těch dvou chceš být???

Probuď v sobě to zvíře!

Musím ti sám za sebe říct, že je to skvělý osvobozující pocit.

Pokud do toho jdeš s námi, pak tě rádi povedeme a přivítáme v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit. Přihlas se a začni svůj nový život.

Sebereflexe a sebepoznání

Pak teprve přichází ta důležitá cesta, kterou je sebereflexe a sebepoznání, abys nakonec našel a pochopil, v čem exceluješ, co tě naplňuje, co tě vnitřně vzrušuje a energizuje.

Musíš také najít svůj smysl života. Doporučuji ti přečíst si náš článek na téma, jak najít smysl života a proč je důležité využívat principy vědomého života, abys našel skutečné vnitřní štěstí a radost.

Ale bez předchozího uplatnění principů vědomého života to nemá smysl a nikdy toho nedosáhneš (ne v dnešním světě). Je to proto, že tvé pravé a autentické já spí pod vrstvami hnoje, což ti brání vidět a spojit se s tou úžasnou, kreativní a silnou bytostí, kterou skutečně jsi.

Poté, co identifikuješ své silné stránky, můžeš je vědomě využívat jako základ pro rozhodování a stanovování cílů. Například, pokud jsi přirozeně kreativní, můžeš budovat kariéru a vytvářet projekty, které tuto vlastnost využívají. Nebo pokud jsi dobrý v komunikaci a mezilidských vztazích, můžeš se zaměřit na role, které vyžadují týmovou spolupráci nebo práci s klienty.

Silné stránky by měly být také základem pro tvůj osobní a profesní rozvoj. Rozšiřování a zdokonalování těchto dovedností ti pomůže dosáhnout vyšších úspěchů a osobního naplnění. Kromě toho ti využívání silných stránek může pomoci překonávat výzvy a překážky, protože budeš využívat přirozené schopnosti a dovednosti, abys našel efektivní řešení.

Důležité je však také udržovat rovnováhu. Zaměření pouze na silné stránky by nemělo vést k zanedbávání oblastí, ve kterých nejsi tak silný. Pracovat na přijetí svých slabých stránek je také důležité pro celkový osobní růst a adaptabilitu.

Pravidelná sebereflexe a zpětná vazba jsou klíčové pro udržování správného směru a neustálé zlepšování. Používání silných stránek jako kompasu je silným nástrojem pro dosažení osobního uspokojení, úspěchu v kariéře a zlepšení kvality života.

Na co se zaměřit a jak budovat klíčové sebevědomí?

Ok, nyní víme, že komplexní sebevědomí jako takové neexistuje, ale na co je důležité se zaměřit?

Hlavně na změnu identity, přeprogramování podvědomí, uzdravení traumat, přejatých vzorců myšlení a chování od rodičů i bývalých partnerů a obecně na uzdravení minulosti a vztahu k sobě – sebelásku.

A přece také na rozvoj sebevědomí a klíčových dovedností v konkrétních oblastech svého života, kde chceš vidět výsledky.

Tady je několik klíčových oblastí a dovedností, které jsou důležité pro posílení sebevědomí pro šťastný a spokojený život a slouží jako základ pro rozvoj sebevědomí v jakékoliv další oblasti:

 • Sebepoznání: Nejprve je důležité pochopit, v jakých oblastech se cítíš sebejistě a v jakých ne. Pro to je důležitá sebereflexe, sebepoznání a možná i zpětná vazbu od ostatních. Sebepoznání ti umožní odhalit své silné i slabé stránky a následně s nimi dále pracovat.
 • Stanovení cílů: Nastav si realistické a dosažitelné cíle v oblastech, kde chceš své sebevědomí zlepšit. Může to být například v profesním životě, ve vztazích, fyzické kondici, uměleckých dovednostech, komunikace atd.
 • Učení a rozvoj dovedností: Vzdělávání a zlepšování dovedností v oblastech, kde chceš být sebejistější, je klíčové. To může zahrnovat formální vzdělávání, online kurzy, workshopy, čtení knih, sledování vzdělávacích videí atd.
 • Zpětná vazba a mentoring: Požádej o zpětnou vazbu od lidí, kterým důvěřuješ a kteří tě podporují. Dalším skvělým způsobem může být mentoring nebo koučink, který je velmi užitečný pro rozvoj sebevědomí a dovednosti v konkrétních oblastech.
 • Překonávání neúspěchů: Uč se z neúspěchů a chyb, místo toho abys je považoval za důvod k ztrátě sebevědomí. Nauč se brát selhaní a chyby jako jako příležitosti k učení a růstu.
 • Sebeláska a sebepřijetí Pracuj na přijeti sebe sama jako celku, včetně tvých slabých stránek. Sebeláska je absolutním základem pro zdravé sebevědomí v jakékoliv oblasti života.
 • Emoční inteligence: Schopnost naučit se řídit své myšlenky, emoce a pocity je klíčovou složkou pro jakýkoliv druh sebevědomí, pro rozvoj nových dovedností a také pro překonávání problémů a výzev života.
 • Mindfulness a meditace: Tyto praktiky meditace, všímavosti a obecně zaměření na přítomný okamžik jsou úžasné, protože pomáhají zlepšit sebepoznání a snížit úroveň stresu a úzkosti, což má pozitivní vliv na tvé sebevědomí. Pokud chceš tuto oblast posunout na další úroveň doporučuji přejit na vědomý život. Všechny principy, nástroje a strategie, jak toho dosáhnout najdeš v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit.
 • Sociální interakce: Účastní se sociálních aktivit, které tě vystavují novým lidem a situacím, protože to pomáhá zlepšovat tvé sociální dovednosti a sebevědomí v mezilidských vztazích.
 • Pozitivní afirmace a vizualizace: Taký můžeš použít pozitivní afirmace a vizualizace pro rozvoj dovednosti a podpořit tím svůj úspěch v oblastech, kde chceš být sebejistější.

Pamatuj, že sebevědomí není statické a mění se v závislosti na různých okolnostech a životních fázích. Klíčem je neustálý osobní růst a adaptace na změny, které do tvého života přicházejí.

Všechny výše uvedené dovednosti tě můžeme naučit a předat ti nástroje, informace a strategie, jak je plnohodnotně rozvíjet v našem online programu Cesta sebelásky, který doporučujeme zkombinovat s online programem Vědomě žít – vědomě tvořit, kde tě povedeme krok za krokem. Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

Staň se nejlepší verze sám sebe!

Nemusíš všechno umět na 100%. To po tobě nikdo nechce.

Dokonce nemusíš být ani nejlepší na světě ve svém oboru nebo činnosti, kterou děláš.

Co ale musíš, je být autentický a dát do toho maximum!

Maximum svého úsilí, své vášně, tužeb a maximum svého srdce, protože jinak budeš na konci svého života na smrtelné posteli litovat, že jsi do toho nedal všechno.

Možná selžeš, budou se ti smát, pomlouvat tě, budou tě urážet, možná budeš na dně, ale pokud vytrváš a budeš konzistentní, nakonec budeš stát nejvýš.

Pokud chceš stát nejvýš, musíš projít peklem, tím nejhorším, které si dokážeš představit.

Víš, jak vzniká diamant? Vysoká teplota a vysoký tlak, takový, že si to ani nedovedeš představit. Hotové peklo. A přesně takovým peklem musíš projít, abys se stal diamantem!

Ne, nejsem zde od toho, abych ti říkal, jak bude život snadný. To nikdy nebude, je to život a ten nikdy být lehký nemůže. Myslím tím takový život, který stojí za to žít.

Každý život má své vzestupy a pády. Jediná cesta, která vede na vrchol, je do prudkého kopce, kde se budeš muset zapotit.

Můžeš si vybrat jednoduchou cestu životem, ale ta nikam nepovede. Budeš se muset spokojit s průměrností. A to ty nechceš! Tak proč po ní sakra kráčíš? Chtěj od života víc!

Vyber si tu nejtěžší cestu! Cestu, která vede do nejprudšího kopce! Tam budeš růst, zpevňovat své svaly, překonávat překážky a problémy, budeš růst, změní tě to, staneš se lepší verzí sám sebe! Tak na co ještě kurva čekáš?

jak-neresit-ostatni
Cesta Sebelásky

Objev v sobě tu mysteriózní sílu své vlastní hodnoty a sebevědomí, která ti pomůže se osvobodit od pout vnějšího světa a názorů ostatních. Přihlas se k našemu online programu Cesta sebelásky a začni svůj nový život, po kterém tolik toužíš.

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.
0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares