V tomto rychlém a krátkém článku se podíváme na 9 příznaků slabého muže a slabé mužské energie, která opravdu zabíjí přitažlivost a dostane tě do role beta samce v práci, ve vztazích i v životě.

Je důležité rozpoznat a uvědomit si toto chování, protože ti může bránit ve vytvoření práce a vztahů, po kterých toužíš. Slabý muž a slabá mužská energie je rozpoznatelná podle určitých znaků, které si zde podrobně rozebereme.

Tento článek je hlavně inspirovaný mým životem a mými zkušenostmi, kdy jsem se musel také proměnit z chlapce na muže. Samozřejmě, že jsou za tím také roky práce se svými klienty – v tomto případě s muži, kdy jsme tyto témata často řešili dost do hloubky.

Na závěr zde najdou něco také dámy, protože z tohoto ryze mužského světa plyne určitý vzkaz a možná také ponaučení pro ženy, proto nezapomeň číst až do konce.

Já sám jsem byl vychován v disfunkční rodině, kde mužská a ženská energie byly zcela pokřivené a neměl jsem ve svém životě silný mužský vzor.

To u mě vedlo k psychickým a vztahovým problémům.

Toto těžké období plné problémů (deprese, šikana, žárlivost i závislost na partnerce, pokus o sebevraždu a další…) mě formovalo a utvářelo.

Tím, že jsem ho překonal a stal se lepší verzí sám sebe, jsem se stal skutečným mužem. Mužem se stáváme na základě překonávání určitých překážek, výzev, bolestí a strachů. Byla to pro mě dlouhá, trnitá a náročná cesta, ale děkuji za ní, protože ze mě udělala to, kým jsem dnes.

9 znamení slabého muže a mužské energie

Pojďme se podívat na hlavní známky toho, že jsi možná nedostal správné vedení a podporu od svého otce. To vedlo k tomu, že jsi nemohl kultivovat svou mužskou energii a stát se z chlapce mužem. Zde je 9 znamení slabého muže:

1. Otrok svého nutkání

Muž s nízkou mužskou energií může mít potíže s ovládáním svých impulzů, nutkáním a rozhodováním.

Muž, který je otrokem svých pudů, je ovládán svými impulsy a touhami, spíše než aby on ovládal je. Být ovládán svými impulsy a touhami může mít negativní důsledky, například dělat impulzivní a neuvážená rozhodnutí nebo neschopnost odolat pokušení či nezdravým návykům.

To může vést k problémům v osobním, vztahovém i pracovním životě a může to mít také negativní dopady na fyzické a duševní zdraví.

Muž, který není otrokem svých sexuálních a nezdravých pudů, je soustředěný a vyrovnaný.

Místo aby svou energii nesmyslně plýtval na masturbaci, kouření, alkohol, drogy, porno, obecně závislostech a nechal se ovládat svými pudy, impulsy a nezdravými touhami, může svou energii využít způsobem, který vede k růstu a rozvoji svého vnitřního potenciálu, sebevědomí, budování impéria, své skutečné vnitřní hodnoty, sebepoznání a objevení své skutečné cesty a smyslu života, aby ho žena mohla následovat.

Ale jak může žena následovat muže, který je ztracený, zoufalý a nevyrovnaný?

To nelze.

Nemůže a nebude tě následovat a nakonec tě také opustí nebo si z tebe udělá otrockou hračku a budeš na vodítku poslušně poslouchat jako podpantoflák.

2. Žádné hranice vs. hodný a slabý muž

Muž s nízkou mužskou energií může postrádat jasné hranice a v případě potřeby může mít problém říct „ne“.

Zaměření se na uspokojení potřeb druhých, snaha se zavděčit okolí a druhým, chovat se tak, aby tě okolí přijalo a lidé tě měli rádi – to vše a mnoho dalšího vede k syndromu hodného kluka, problémům s hranicemi a slabé mužské energii = slabý muž.

3. Žádné cíle a žádné ambice = slabý muž

Muž s nízkou mužskou energií může v životě postrádat půd a směr, což vede k nedostatku motivace a úspěchů.

Mužská energie je o pohybu vpřed, o budování, dominanci, kontrole a řízení.

Energie muže je jasně zaměřena, silná a přesná.

Ale pokud muž nemá žádné cíle, žádné ambice, žádný směr, stává se ztraceným a začíná přešlapovat na místě a stagnovat.

Pokud samec v přírodě stagnuje a nemá směr, jeho smečka umírá, nemá co jíst, nemá pocit bezpečí, nemá vůdce, nemá nikoho, kdo by se o ně postaral, ochránil je a zabezpečil.

Stejně to funguje u lidí.

4. Strach z riskování

Muž s nízkou mužskou energií se může bát riskovat a vystoupit ze své komfortní zóny. To je také známka nízkého sebevědomí a nejistoty.

Kdo neriskuje, nic nezíská.

Samozřejmě, pokud chce muž riskovat a vystoupit ze své komfortní zóny, musí mít sebevědomí, musí věřit v sebe, své dovednosti, svou cestu, své hodnoty a být si jistý sám sebou.

Pak teprve může překonávat své limity, strachy, hranice, překážky, problémy a růst.

Slabý muž je uvězněný ve své ulitě a bojí se vystoupit, bojí se toho, co si o něm budou ostatní říkat, jak ho budou brát, co si o něm budou myslet, bojí se neznámého, bojí se nových věcí, výzev, překážek a nechá se pohltit strachem a stává se z něj beta samec, protože alfa a sigma jde neohroženě vpřed.

5. Zůstává v komfortní zóně

Toto páté znamení slabého muže navazuje na předchozí. Ve stejném duchu může být muž s nízkou mužskou energií spokojen s tím, že zůstane ve své komfortní zóně a vyhýbá se výzvám a příležitostem k růstu.

To znamená, že stagnuje, neroste, nebuduje, nepohybuje se vpřed, ztrácí své postavení, hodnotu i dominanci a to zejména proti všem ženám a dalším mužům (alfa a sigma samcům).

6. Závislost na pornu a masturbaci = slabý muž

Asi nemusím říkat, že porno je jen pro zoufalce.

Sledování pornografie dělá z muže zoufalého a slabého jedince.

Sledování pornografie dramaticky snižuje sebevědomí, vede k problémům s udržením erekce, vede k předčasné ejakulaci, vede k problémům s vyjadřováním, narušuje intimitu, vztah k ženám, vede k agresivitě, narušuje psychickou a duševní pohodu a mnoho dalšího.

Navíc slabý muž s nízkou mužskou energií se může obracet na porno jako na nezdravý způsob a mechanismy, aby otupil své pocity nebo se vyhnul řešení problémů.

V dnešním moderním světě má více než 60% mužů problém s udržením erekce, trpí předčasnou ejakulací nebo obojím.

Pro slabé muže může být masturbace a sledování porna formou útěku.

Jinými slovy, tito jedinci používají masturbaci a sledování porna jako způsob, nástroj nebo mechanismus ke zmírnění nebo odstranění stresu, strachu, pochybností, obav, úzkosti, vtíravých myšlenek a obsesí, studu a viny, nízkého sebevědomí a deprese.

Když takový jedinec získá úlevu od masturbace a sledování porna, i když je to jen dočasné, je pravděpodobnější, že se k němu bude vracet znovu a znovu.

Slabý muž se slabou mužskou energií mrhá svou životní a sexuální energií na tyto nezdravé návyky a způsoby a ještě se tímto způsobem otupuje.

Oproti tomu silný alfa a sigma samec využívá tuto cennou energii velice moudře na transformaci pro budování, tvoření, dosažení cílů a podobně. Já osobně ji využívám pro své podnikání, osobní cíle, společné vize s Lenkou, budování našeho společného impéria, růst, transmutaci této energie na kreativitu, sebevědomí, charisma a mnoho dalšího.

7. Nerozhodnost jako znak slabého muže

Dalším problémem slabého muže s nízkou mužskou energií jsou potíže s rozhodováním, protože se může cítit nerozhodný nebo si sám sebou nejistý.

Takový člověk je nerozhodný, protože si není jistý svou vnitřní hodnotou, nevěří si, má problémy se sebevědomím, je ovládán strachem, není si jistý svými dovednostmi a zkušenostmi a proto se drží, jak se říká, při zdi.

Nerozhodnost tě někdy může stát šanci na úspěch, dobrou práci, úžasnou partnerku a někdy i život.

Pokud se nedokážeš rozhodnout a jednat, pak přijde někdo, kdo to dokáže a ten se ptát nebude a prostě si vezme to, co chce, a to, na co má nárok.

Já to dělám často, prostě si beru to, co chci a neptám se.

Často si všímám, že si lidé neumí říct o to, co chtějí, neumí se rozhodnout a jednat, což je pak stojí mnoho – postavení, sebevědomí, peníze, čas, práci, ideální partnerku, zdraví, psychickou pohodu a mnoho dalšího.

8. Nedostatek asertivity je také znak slabého muže

Asertivita je klíčová schopnost pro zdravou mužskou energii. Její absence vede k mnoha problémům.

Muž s nízkou mužskou energií může mít potíže postavit se za sebe a vyjádřit své myšlenky a názory. Může svou nejistotu a nízké sebevědomí skrývat za agresi a obecně agresivní chování.

Pamatuj, že pes, který štěká, nekouše.

Ten, který jen tiše pozoruje a je vnitřně klidný a vyrovnaný, je mnohem horší, protože z takového jde mnohem větší strach a respekt.

Slabý muž bude ostatní přesvědčovat, že on je ta hrozba, že on je nebezpečný a podobně.

Zatímco silný muž se silnou mužskou energií tu potřebu nemá, protože nemá potřebu někomu něco dokazovat, protože si je sám sebou jistý.

Slabého muže ovládají jeho emoce a tím pádem nemá pod kontrolou ani sebe ani svůj život, tak jak ho může žena následovat? Jednoduše nemůže a dříve nebo později v něm uvidí toho slabocha a odejde.

9. Problém s emoční inteligencí

Toto znamení slabého muže opět navazuje na předchozí. Schopnost naučit se řídit své emoce, zůstat klidný za všech okolností, reagovat s chladnou hlavou a nenechat se ovládat svými emocemi, je znak silného muže.

Zatímco slabý muž neumí ovládat a kontrolovat své emoce a nechává se jimi jednoduše ovládat.

Je jako neřízená střela, která někde do něčeho udeří, ale nikdo, včetně něj, neví kam, do čeho nebo do koho.

Stává se nebezpečným pro sebe, svou partnerku, rodinu i pro své okolí. Opět takového muže nemůže žena následovat, důvěřovat mu a podporovat ho.

Toto chování musíš v sobě rozpoznat a pracovat na jeho zlepšení. Mužská energie není o tom být tvrdý nebo agresivní, ale spíše o tom být sebevědomý, asertivní a vyrovnaný.

Pamatuj, že všichni máme v sobě tu sílu se zlepšovat a růst.

Chceš se konečně stát pravým silným, sebevědomým, asertivním a vyrovnaným mužem? Chceš konečně docílit toho, aby si tě tvá partnerka nebo ženy v okolí vážily, podporovaly tě a následovaly tě? Chceš docílit respektu mezi ostatními muži a stát se skutečným alfa nebo sigma samcem?

Pak tě rád uvidím v našem novém online kurzu, který nastartuje tvou změnu, a možná budeš chtít využít i konzultace, kde se společně podíváme tvým problémům na zub a najdeme vhodnou strategii přímo pro tebe.

 Vše s celoživotním přístupem a celoživotními aktualizacemi.

muzska-energie

Slabý muž = vzkaz pro ženy

I přesto, že je tento článek věnován hlavně mužům, tak se zde najde i něco pro dámy. Vzkaz pro všechny ženy, které chtějí ochránit svou ženskou energii a integritu, je následující.

Pokud máte dámy doma muže, který vykazuje známky slabého muže, je to pro vás varovné znamení. Většina žen bohužel nevědomky přebírá mužskou roli, pokud je jejich partner nebo manžel v pasivní roli, ženské energii nebo nezdravé mužské energii.

To může být z dlouhodobého hlediska velice nebezpečné.

Ptáte se proč?

Je to jednoduché.

Pokud žena převezme mužskou roli a bude tlačit, rozhodovat, dominovat, vést – pohyb vpřed, bude všechno zařizovat, starat se o rodinu, zabezpečovat, řešit problémy a překážky, nakonec vyhoří.

Dokonce takovým ženám hrozí rozvoj a vznik deprese.

Je to časté v mé celostní koučovací praxi, kdy se u těchto žen rozvine z vyhoření deprese, protože musí být silná, nezávislá, vždy si umět pomoct a poradit a jednoduše převzala roli muže – přešla do mužské energie.

Bohužel ženy nejsou stavěné na tuto energii a nedokážou v ní dlouhodobě fungovat.

Vyčerpává je to a dokonce to narušuje i jejich menstruační cyklus, ženské hormony.

Od toho se pak odráží zhoršená psychika, podrážděnost, únava, zdravotní a psychické problémy, vztahové problémy, problémy v práci a mnohé další.

Řešení pro ženy, které žijí se slabým mužem

Za tuto pasáž mě bude asi mnoho mužů nenávidět, ale doufám, že si nakonec uvědomí, že tento moment, jak doufám, přispěl k jejich rozvoji a růstu v životě. Pojďme na to.

Takže dámy, pokud se máte rády a chcete pro své muže jen to nejlepší, nastavte mu zrcadlo.

Samozřejmě vše je o správné komunikaci.

Řekněte mu nebo mu ukažte, že není v pořádku to, jak jsou nastavené role ve vztahu (mužská a ženská energie).

Ukažte mu tento článek, aby si ho pozorně přečetl.

Nabídněte mu možnost investovat do sebe a začít na sobě pracovat na své vnitřní proměně z chlapce na muže.

Například k tomu může využít náš nový online kurz, případně naše konzultace, náš koučink nebo nabídku přímo na míru.

Pokud ho to nebude zajímat, nebude chtít na toto téma komunikovat a hlavně něco změnit, investovat do sebe, tak bohužel nemá smysl s takovým mužem ztrácet čas.

Samozřejmě, že to neznamená hned ukončit vztah. Důležité je mu dát určitý prostor a možnost s tím něco udělat. Pokud se ani tak nechytne, nemáte na výběr.

Nechte ho spadnout

Jedině tak, že ho necháte spadnout na totální dno, aby si nabil hubu, může povstat a stát se z chlapce pravým mužem.

Je to to nejlepší, co pro něj můžete udělat, pokud se nechytne a nezačne s vámi na toto téma komunikovat a pracovat na sobě.

Pokud se chytne, dopřejte mu čas a prostor. Změna nebude hned. Chce to samozřejmě čas a bude od vás potřebovat podporu a prostor.

Vše se bude pomaličku měnit, pokud si uvědomí, kde je problém a bude ochoten ho řešit, ale POZOR dámy, je důležité ho nevytlačovat z jeho mužské role a energie.

Nezapomínejte, že muž se chce a potřebuje ve vztahu cítit být potřebný. Nebojte se mu říct o pomoc, ale to je už jiný příběh, kterému se budeme věnovat někdy v budoucnu.

muzsky-princip
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

2 Komentářů
 1. Aleš

  Doufám, že tento článek nenajde moje partnerka xD

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Aleši, no v to jen doufej 😀 Ale teď vážně. Doporučujeme na sobě pracovat a změna přijde. Nejde o to, zda partnerka v tobě uvidí slabého muže nebo ne. Důležitý je postoj a chuť to změnit, něco s tím udělat. Za to se člověk nemusí stydět, že je slabý, protože tímto vývojem si projde nebo prošel téměř každý, včetně mě. Důležité je v tom vidět příležitost, výzvu a možnost pro změnu a následný růst. Přejeme ti hodně úspěchů a štěstí ve tvé další fázi života a kdyby jsi potřeboval pomoci, neváhej se na nás obrátit a my ti rádi pomůžeme. S pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares