Toto je nejkomplexnější průvodce strategií pozitivního programování mysli v Česku a na Slovensku.

Ve skutečnosti najdeš na této stránce fungující a efektivní informace, strategie a tipy pro vytvoření hojnosti ve tvém životě. Programování mysli je nejefektivnější způsob, jak přeprogramovat své podvědomí na úspěch.

Takže pokud si chceš vytvořit a žít život svých snů, splnit své cíle a sny, tak tento průvodce programování mysli se ti bude líbit.

Tato příručka pomohla nám i mnoho našim klientům a dalším lidem doslova změnit jejich životy a začít žít život plný hojnosti ve všech oblastech života a to na všech úrovních.

Programování podvědomé mysli

Je velice důležité pochopit tuto skutečnost, aby jsi udělal hlubokou a dlouhodobou změnu ve vzorcích chování, myšlení a vnímání reality, přesvědčení, zvyky a ve své víře, tak musíš změnit vzorce (paradigma) své podvědomé myslí.

Programování mysli zní možná složitě a zdlouhavě, ale věř že je to naprosto možné. Níže uvedené techniky tě naučí krok za krokem, jak využít sílu podvědomé myslí se zlomkem času denně.

Aplikování těchto technik a principů k přeprogramování a nastolení nového paradigmatu podvědomé mysli vyžaduje čas, praxi a vytrvalost. Samozřejmě tyto tři hlavní a klíčové prvky úspěchu jsou relevantní pouze, pokud víš, co dělat a proč to dělat.

Vědomá vs. podvědomá mysl

Jednoduše řečeno naše mysl je rozdělena na dvě hlavní složky – vědomá a podvědomá mysl. Vědomou mysl tvoří naše povrchové myšlenky, přání a touhy. Podvědomá mysl je oblast našeho automatického a obvyklého myšlenkového vzorů, ale také vzorů chování a přesvědčení to znamená, že tato podvědomá mysl určuje to, co děláme, když ani nevíme, že to děláme. V této podvědomé složce je uloženo vše, co jsme kdy slyšeli a viděli dostalo se do naše zorného pole skrze naše smysly. Je zde uloženo vše od zhruba 3 trimestru až po současnost: naše víry a přesvědčení, naše bloky a traumata a mnoho dalšího.

Pokud chceš změnit svůj život pomocí programování mysli, tak věř, že musíš přeprogramovat nejen své vědomí, ale hlavně své podvědomí.

 

 • Naše vědomí tvoří jen 4 – 5% část naší mysli
 • Naše podvědomí tvoří 95 – 96% naší mysli

Odkud pocházejí tyto podvědomé myšlenky a vzory?

Drtivá většina našich podvědomých programů pochází z prvních sedmi let našeho života. Od posledního trimestru těhotenství, někdy i dříve až do věku zhruba (může se u různých jedinců lišit) sedmi let. V tomto období u dětí přetrvávají převážně mozkové vlny Théta (to se rovná stavu hypnózy), což je nejvíce vnímavý prostor pro naše podvědomí, proto je zde člověk nejvíce náchylný na programování podvědomí vše, co se dostane do zorného pole jedince se ukládá hluboko do podvědomí a to pak řídí a určuje jaký je člověk, jak se chová, jak se rozhoduje a podobně.

V podstatě to znamená, že každý člověk si do svého podvědomí nahrává prvních 7 let model (software) jako u počítače a ten pak řídí jeho život ve všech oblastech života.

Náš model mysli, jak se díváme a reagujeme na svět je tvořen tím, jak prožíváme svou realitu a jak vidíme (vnímáme), jak naši rodiče a další klíčové vlivy reagují na život. Naučíme se podvědomě, jak jednat, když jsme šťastní nebo naštvaní a smutní, co to znamená vydělat peníze, jak nejlépe vyjádřit lásku. Tyto programy, způsoby chování a myšlení přijímáme z našeho okolí a stávají se naší automatickou složkou a součástí podvědomí, která nás ovlivňuje ať chceme, nebo ne.

Jak najít a změnit podvědomé myšlenky a vzory

Nejlepší způsob, jak zjistit, jaké podvědomé programy jsou součástí tvého života a podvědomí, je podívat se na svůj život, protože 95% tvého života je realita tvořená tvým podvědomím a jeho programy. Tvůj život je doslova výtiskem programu. Věci, které jsou součástí tvého života, věci které máš ve svém životě, které miluješ, jsou ve tvém životě proto, že máš program, který ti umožňuje přijmout tyto věci do tvého života a jsou tyto programy kompatibilní s tvou současnou realitou. Cokoli na čem musíš tvrdě pracovat, nebo bojovat, kde musíš vynaložit velké úsilí a je to obtížné, tak tyto tvé programy nepodporují tvé potřeby, touhy, tvůj život jednoduše nejsou kompatibilní s tvým životem.

Ve tvé vědomé mysli máš vše, co potřebuješ, tvoje vědomá mysl je nastavena na úspěch, ale něco někde ve tvém podvědomí, nějaký program to drží a blokuje, aby se to projevilo ve tvém životě. Tento boj proti svému podvědomí nemůžeš nikdy vyhrát. Tvé podvědomí vždycky vyhraje, protože tvoří 95% tvé mysli a jen 5% je vědomá mysl. Proto je potřeba přeprogramovat své podvědomé omezující programy to znamená vymazat ty staré, které ti brání v dosažení cíle, nebo něčeho čeho chceš dosáhnout a nahradit tyto programy pozitivními a posilujícími programy, které ti pomohou dosáhnout tvých snů a cílů.

Jak funguje náš mozek?

Všichni si můžeme v mozku novým způsobem myšlení vytvořit a aktivovat nové nervové buňky (synapse). Můžeme doslova přenastavit svůj mozek pro úspěch v jakékoliv oblasti života.

Nové poznatky z výzkumu mozku neurověd dokazují, že mozek se může změnit a přetvořit tato vlastnost mozku se nazývá plasticita mozku.

Mozek se mění podle toho jakou vykonáváme činnost a taky jestli jí vykonáváme opakovaně a jak dlouho. Mozek se mění, jak teoretický, tak i praktický. Mění se podle toho jakými myšlenkami se zabýváme a jaké nové zkušenosti získáváme.

Vědecké studie ukázali, že při pokusu, kdy se nechalo testovat několik lidí, kteří prováděli po určitou dobu činnosti, které pro ně byli neznámé, tak se zjistilo, že část, která byla aktivní při této neznámé činnosti se zvětší. Tuto vlastnost známe u svalů, pokud posilujeme konkrétní sval taky se zvětší. A ostatní části mozku, které v tu chvíli byly neaktivní se zase zmenšili. Po testech se opravdu ukázalo, že mozek v těchto oblastech zmenšil svůj objem. Mozek si vytvořil v nově aktivních oblastech nové neuronové spoje(synapse) a ukázalo se, že myšlenky začali vytvářet nové automatické řetězce. Tímto způsobem si mozek vytváří návyk na určitou činnost, kterou vykonává člověk opakovaně po určitou dobu.

Další výzkum ukázal, že nejkratší možná doba, kdy se mozek přetvoří a vytvoří nové dostatečně silné nervové spoje (synapse) je 21 dní. Samozřejmě záleží na druhu činnosti, její frekvenci vykonávání, dále jak často ji vykonáváme a jak dlouhou dobu.

Ano opravdu je možné a dokonce je to vědecky podloženo, že mozek může změnit svou neuronovou strukturu v závislosti na našich myšlenkách a pocitech. A pokud tyto změny děláme neustále a soustavně po dobu nejméně 21 dnů tak si opravdu náš mozek vytvoří zvyk a začne jednat podle něj.

Naše současné naprogramování mysli

Všichni máme svou minulost, která nás v určitém směru poznamenala ať už v tom dobrém, nebo špatném. Všichni si ze své minulosti odnášíme určité omezení a podvědomé bloky, přesvědčení, které nám brání v plnění našich snů a cílů, ale taky v prožívání šťastného a plnohodnotného života.

Každé dítě, které se narodí sem na zemi si vybírá své rodiče, kteří budou jeho průvodci na začátku jeho cesty (života). Už zde začíná toto programování mysli, kde nám rodiče říkají, co můžeme a co nemůžeme, co je dobré a co špatné, co máme dělat a co nemám dělat, kde můžeme a kde ne, jak to máme dělat a jak ne.

Tyto programy se nám ukládají hluboko do podvědomí, jelikož dítě do svých zhruba 6 – 7 let je v jiném stavu mysli. Mozek těchto dětí funguje absolutně jinak než u dospělých lidí a to na nižších frekvencích alfa až théta (normální dospělý člověk je většinou ve stavu beta). V praxi to znamená, že jejich podvědomí je více otevřené pro programování vlivem svého okolí, tomu co slyší, vidí a podobně. Všechno toto se ukládá přímo do podvědomí a utváří to naše zvyky, způsob myšlení a chování, ale naše přesvědčení, které nám v pozdějším věku řídí a ovlivňuje náš život.

Negativní programování mysli rodičů

Většina rodičů se snaží vychovávat své děti stylem, že jim často něco zakazují, nebo je trestají, když něco udělají špatně, nebo neudělají vůbec a neustále je upozorňují, co dělají špatně. Následně přichází školka a škola, kde opět slyšíme to samé: Kde jsme udělali chybu, proč nemáme domácí úkol a následně přichází trest v podobě pětky nebo poznámky a podobně. Díky tomu se náš mozek naučil zaměřovat na to, co je v životě špatně a na to negativní, kde můžeme selhat, co nemůžeme, nesmíme, co nám škodí a není pro nás dobré a podobně. Podle toho si vytváříme realitu, protože zde směřujeme pozornost.

 • Kam směřujeme svou pozornost, tam to roste.
 • Kam směřujeme svou pozornost, to v naše realitě setrvává.

Problém nastává tehdy, kdy se naše mysl a to kam směřuje naše pozornost zaměřuje na to, co nechceme, místo aby se zaměřovala na to, co chceme. Bez rozdílu toho jestli něco chceme nebo ne, zákon přitažlivosti funguje tak, že čím se zaobírá naše mysl, to si do svého života přitahujeme. Stáváme se tím, na co nejvíce myslíme. Kam směřují naše emoce (pocity), to do svého života přitahujeme.

Negativní programování mysli

Většina z nás poslouchá televizi, kouká na filmy, seriály, poslouchá hudbu, rádio, reklamy a podobně, aniž by tušila jaký to může mít negativní dopad na náš život.

V dnešní době se velice často a efektivně používají podprahové signály a zprávy ať už zvukové, nebo obrazové, které mohou velice efektivně naprogramovat lidskou mysl. V tomto případě je to bohužel negativně a ještě k tomu záměrně, aby se například zvýšil prodej produktů.

Pokud se chceme vyhnout negativnímu programování mysli je opravdu důležité a nezbytné vyhnout se, nebo alespoň omezit čas, který trávíme u televize, rádia, zpráv, reklam, filmů, seriálů a hudby. Pokud jde o hudbu, filmy a seriály je opravdu velice důležité najít si takové, které nemají v sobě zakomponované podprahové signály, které negativně ovlivňují naše podvědomí.

Media a negativní programování mysli

U reklam je cílem podprahově naprogramovat a podvědomí člověka na prodej produktu, nebo služby.

U zpráv jde o masovou manipulaci a negativní podvědomé programování mysli lidí, aby žili ve strachu, mysleli si, že svět je nebezpečný, špatný a nemohou nic změnit.

Pohádky, filmy a seriály dokážou taky v mysli člověka udělat velkou paseku nejen u dětí, ale i u dospělého jedince. Většina filmů předkládá zkreslenou představu o tom, jak vypadá a funguje láska a vztahy mezi lidmi. V pohádkách je ukázaná realita, kde ti špatní jsou bohatí a mají vše a všechno jim projde, zatím co ti dobří jsou chudí a nemají nic a řeší samé problémy. Až někde na konci vyhraje dobro a tím pohádka končí, ale co si z toho odnese dítě? Například, že peníze jsou špatné, peníze jsou doménou nepoctivých lidí, dobří lidé jsou chudí, řeší samé problémy, mají těžký život a špatní lidé mají vše a všechno jím prochází. Často bývají ve filmech předkládány vzory homosexuality dokonce i podprahově, další různé formy násilí a podobně.

Hudba je prakticky to samé v bledě modrém. Každá hudba a každý zvuk má svou vibraci a frekvencí, proto aby jsi měl najít hudbu, která ti pomůže se naladit na vyšší frekvence a zlepší ti náladu.

Je mnoho hudby, která v člověku vyvolává pozitivní emoce, pomáhá meditovat a relaxovat. Můžeš se inspirovat naší relaxační a meditační hudbou.

Je mnoho filmů, které mohou být pro nás určitou inspiraci, motivaci a předat nám poselství, které nám může změnit život.

Náš doporučený seznam motivačních a inspirativních filmů, které pro tebe mohou mít pozitivní vliv na tvůj úspěch a život.

Co jsou to podprahové signály?

Jsou většinou zvukové, nebo obrazové, ale mohou být i jiné.

Podprahové signály mají jeden jediný úkol, aby se dostávali přímo do našeho podvědomí, to znamená, že musí obejít naši vědomou část mysli, aby se mohli dostat rovnou do podvědomí. Jak toho lze dosáhnout? Nejlépe tak, že vytvoříme například zvukové podprahové zprávy, na nízké frekvenci, tak aby byla nahraná pod prahem slyšitelnosti, protože tím jí vědomě nezaznamenáme, ale naše podvědomí ji velice zřetelně zaregistruje a hned si tuto informaci ukládá. Nebo například podprahové obrazové signály ty jsou vytvořeny obrázkem, který může rychle probliknout na obrazovce, tak že ho vědomě nejsme schopni zaregistrovat, ale opět naše podvědomí ho zaregistruje a uloží ho. Další způsob obrazové podprahového signálu může být velice malý, schovaný, nebo téměř neviditelný obrázek zakomponovaný v nějakém médiu, jako obrázek, video a my si vědomě ničeho nevšimneme nic nevidíme, ale podvědomí to vnímá a ukládá. Při neustálém opakování a bombardování takovýmito podprahovými zprávami se naše podvědomí naprogramuje.

Co ti přinese programování mysli

 • Změnu myšlení
 • Zaměření pozornosti na tvé cíle a sny
 • Vymazání omezujících přesvědčení
 • Vymazání podvědomých bloků
 • Přeprogramování podvědomí na úspěch
 • Vytvoření nových myšlenkových vzorců
 • Vytvoření nových návyků
 • Vytvoření nových vzorců chování
 • Vytvoření nových pozitivních podvědomých programů
 • Lepší a efektivnější využití zákona přitažlivosti
 • Vytvoření nových nervových buněk v mozku(synapsí)

V jakých oblastech ti pomůže programování mysli

 • Zlepšuje zdraví
 • Zlepšuje kvalitu spánku
 • Zbavuje stresu
 • Pomáhá k lepší koncentraci
 • Pomáhá zbavit se fobií, různých strachů a úzkosti
 • Pomáhá při hubnutí
 • V odvykání kouření
 • Přitáhnutí ideálního partnera
 • Přitáhnutí ideální práce
 • Zlepšení finanční situace
 • Dosažení úspěchu v jakékoliv oblasti
 • Pozitivní přistup k životu

Cíle – musíš vědět co chceš

Pokud chceš dosahovat svých snů a cílů a žít život podle toho, tak musíš mít prvně jasný cíl a vědět, co chceš.

Pokud chceš trefit cíl, tak musíš vědět, co tím cílem je. Stejně tak je to i životě, pokud chceš dosáhnout svých životních cílů a snů, tak je musíš znát a definovat, co nejpřesněji.

Proto si musíš stanovit své cíle v těchto sedmi oblastech života.

 1. Zdraví (tvoje zdraví, kondice…)
 2. Vztahy ( kvalita tvých vztahů partnerské, milenecké, přátelské, rodinné, pracovní…)
 3. Práce ( jakou chceš vykonávat práci…)
 4. Peníze a finance (kolik chceš vydělávat peněz…)
 5. Zájmy a volný čas (tvé zájmy jako například: cestování jaké země chceš navštívit, kolik času chceš mít pro sebe…)
 6. Osobní růst (nové dovednosti a zvyky například jazyky, komunikace…)
 7. Přínos komunitě (zde patří například charita…)

Stáhni si naší úžasnou trilogii, kde najdeš úžasné techniky a videa, které ti pomohou najít, co ve skutečnosti v životě chceš a objevit tvůj smysl života a najít životní poslání, které tě navždy udělá šťastným.

Jak pozitivně naprogramovat svou mysl na úspěch?

Existuje celá řada způsobů a technik, jak můžeme programovat svou mysl. Od těch jednoduchých až po ty složitější, ale obecně platí, že ty nejjednodušší nejsou až tak účinné a nebo je potřeba delší čas než se mysl naprogramuje. V dnešní době je vše velice zrychlené a neustále se vše vyvíjí a to i my se neustále vyvíjíme i náš mozek se neustále mění a vyvíjí. A proto jsou zde i velice rychlé a efektivní metody a techniky, které vskutku fungují velice rychle a účinně na naše podvědomí.

Afirmace

Afirmace jsou tím nejjednodušším způsobem, jak přeprogramovat svou mysl. Afirmace je tvrzení krátká věta, která se dostatečně dlouho opakuje až ho naše podvědomí příjme za své.

Nesmíš zapomenout, že i opakovaná lež se stává pravdou. Pokud si budeš neustále opakovat, jak jsi neschopný, nakonec to tvůj mozek přijme a bude jednat podle tohoto programu.

Začni si dávat pozor na to, co o sobě říkáš, jaké tvrzení používáš, když o sobě mluvíš, nebo si jen tiše myslíš. Pokud budeš říkat o sobě: jsem slepý jak patrona, Jsem neschopný, jsem k ničemu, jsem hrozný, jsem škaredá, to nezvládnu, to neumím, to nedokážu, tak všechny tyto afirmace budou mít velmi negativní dopad na tvůj život. Musíš začít kontrolovat to, co říkáš a na co myslíš, protože i tímto vzniká programování mysli, ale v tomto případě negativní.

Afirmace si můžeš vytvořit podle svých potřeb pro dosažení tvých snů a cílů. Více informací o tom, jak vytvářet a používat afirmace krok za krokem najdeš ve videu níže.

Pravidla vytváření afirmací:

 • Afirmace by měla být zkrátka a výstižná, nic zdlouhavého a složitého.
 • Afirmace musí být v přítomném čase například: jsem bohatý, žijí naprosto úžasný život
 • Afirmace nesmí obsahovat slovo ne příklad: nechci být nemocný je špatná afirmace. Ideální afirmace je: Já jsem zdravý.
 • Doporučuji přidat do afirmace Já jsem nebo Já mám…síla tohoto spojení je obrovská a pro podvědomí je to daleko efektivnější.
 • Nejdůležitější pravidlo je afirmace správně a silně procítit přidat do nich emoce. Musíš cítit ty správné emoce při opakování afirmace, nejlépe takové, jak by ses cítil, kdyby jsi toho už dosáhl, nebo to už měl. Musíš u toho začít vibrovat, protože emoce jsou klíčem k manifestaci. Možná to bude chtít trénink, ale věřím, že to zvládneš.
 • Další důležitá podmínka je neustálé opakování afirmací. Je potřeba bombardovat podvědomí, co nejvíce, aby se smazal starý program a vytvořil nový. Doporučuji si afirmace říkat několikrát denně klidně i v duchu, kdykoliv je příležitost. Nezapomeň děláš to pro sebe a pro tvůj lepší život

Programování mysli (afirmační a podprahové nahrávky)

Toto je jeden z nejjednodušších způsobů, jak přeprogramovat podvědomí, protože v podstatě nemusíš vůbec nic dělat jen poslouchat. Nevýhodou je, že to bude chtít více času než se tvé podvědomí přeprogramuje.

Samozřejmě není to jen o tom poslouchat a čekat, že se vše změní samo od sebe, jak si někteří lidé myslí. Vždycky je potřeba akce a tak samo to platí i zde. Doporučuji tyto nahrávky ať už programování mysli, nebo podprahové afirmační nahrávky spojit s vědomou práci na sobě. Například vděčnost, afirmace, vizualizace, meditace, akce a mnoho dalších technik a nástrojů.

Tyto nahrávky jsou vytvořené za pomocí pozitivních afirmací v určité frekvenci, tak aby je podvědomí, co nejlépe přijalo za své a začalo se řídit podle těchto nových vzorů myšlení a chování.

Podprahové nahrávky

Podprahové afirmační nahrávky jsou zvukové stopy, kde jsou do příjemné hudby nahrány pozitivní afirmace těsně pod prahem slyšitelnosti na určité frekvenci, proto aby vědomá část myslí tyto afirmace vůbec nezachytávala a nevytvářela odpor. Pokud má člověk přesvědčení například, že pro peníze je potřeba tvrdě makat, tak pokud jeho vědomí zachytí tvrzení například, že peníze přichází snadno a rychle bude to v rozporu s jeho přesvědčením a nic se nestane. Proto jsou zde pod prahem slyšitelnosti a na určité frekvenci nahraný a pozitivní afirmace, aby vědomá část mysli je nezachytává a přímo se programovalo podvědomí.

Vyzkoušej sám na vlastní kůží, jak zhubnout pomocí programování mysli a podprahových nahrávek. Změní se ti celý životní styl, návyky a vše, co potřebuješ na cestě k hubnutí. Změny jsou vytvářeny na podvědomé i vědomé úrovní.

Programování mysli

Podobně funguje programování mysli. Je to zvuková stopa, kde je mnoho nahraných afirmací přes sebe více různými hlasy s rozdílnými frekvencemi, aby se opět vědomá část mysli nemohla aktivně zapojit. Jednoduše vědomí tomu nebude rozumět a informace se rovnou ukládají do podvědomí a to se začíná řídit těmito novými pozitivními vzory chování a myšlení.

V podstatě tyto frekvence a tato hudba a její kombinace dostane člověka do stavu alfa a hlouběji, kdy je jeho mozek otevřený přijímat tyto nové přesvědčení (afirmace), které mění život na všech úrovních: myšlení, chování a návyky.

Pokud chceš začít žít hojný život plný hojnosti a bohatství na všech úrovních a stát se doslova magnetem na peníze a vytvořit finanční svobodu tak je tento online program to pravé pro tebe.

Máš problém se zrakem? Nebo různé další problémy s očima? Chceš vyléčit, nebo zlepšit svůj zrak? Tak použij naše programovaná mysli, které je zcela ZDARMA na youtube – programování mysli na zlepšení zraku.

Vizualizace a programování mysli

Tato technika je jedna z těch nejefektivnějších, jelikož propojujeme svůj vnitřní svět (vnitřní obrazy, zvuky…) s našimi emocemi a to se odráží v naší realitě. Vizualizace je jedná z nejsilnějších metod manifestace pro splnění našich snů a cílů. Vědecky je dokázáno, že náš mozek ve skutečnosti nedokáže rozpoznat zda se něco děje ve skutečnosti, nebo jen v naší mysli. To znamená, že pokud si budeme cokoliv představovat v myslí náš mozek to bere, že se děje ve skutečnosti.

Byl udělán experiment, kdy dvě skupiny sportovců měli za úkol běžet určitou vzdálenost. Obě skupiny byly připojeny na přístroj, který měřil aktivitu a zapojení určitých oblastí v mozku při běhu. První skupina běžela tento závod ve skutečnosti. Druhá skupina sportovců, ale běžela tento závod jen ve své mysli. Prostě si představovali, jak běží tento závod ve své mysli. Výsledek byl velice překvapující, protože se ukázalo, že u druhé skupiny mozek zapojoval stejné centra jako u první skupiny. Svaly na nohách se stejně zapojovali u obou skupin a mozek měl totožnou aktivitu rovněž u obou skupin.

Techniku vizualizace můžeme velice efektivně využít při dosažení čehokoliv, co ve svém životě chceme. Může jít o konkrétní věc, kterou chceme do svého života přitáhnout, nebo určitou dovednost, kterou se chceme naučit, nebo v ní zlepšit. Můžeme si přitáhnout konkrétní osobu, práci, peníze, zdraví a cokoliv dalšího chceme do svého života pomocí techniky vizualizace. Pomocí vizualizace získáme velice intenzivní a efektivní programování mysli pro naše podvědomí.

Jak správně používat vizualizaci krok za krokem najdeš ve videu níže, kde najdeš i naše akční tipy, které ti pomohou získat rychlejší a lepší výsledky.

Jak začít s vizualizací?

 • První krok musíš vědět, co chceš a jaký je tvůj cíl.
 • Druhý krok najít si čas, aby si nebyl rušen a místo, kde tě nikdo a nic nebude rušit.
 • Následně se v klidu se posaď, nebo lehni a uvolni se.
 • Pak zavři oči a soustřeď se na svůj dech absolutně se uvolní.
 • Až budeš uvolněný začni si představovat svůj cíl, to co chceš do svého života přitáhnout.
 • Klíčem ke všemu jsou tvé emoce, proto musí vše, co nejhlouběji a upřímně procítit. Musíš se cítit jaký by jsi to už měl, jako by jsi už žil svůj sen.
 • Snaž se své obrazy vidět, co nejjasněji s každým detailem.
 • Zapoj všechny své smysly zrak, sluch, čich, hmat a chuť.
 • Další důležité pravidlo ve své vizualizaci (obraze) musíš hrát hlavní roli musíš být hlavním hrdinou toho příběhu.
 • Doporučujeme vizualizovat večer před spaním a ideálně dvakrát denně nejlépe ráno po probuzení a večer před spaním, protože je to nejefektivnější.
 • Vytvoř si nástěnku vizí.
 • Vytrvej tak dlouho dokud se tvůj sen nestane realitou. A přijímej a využívej všechny příležitosti, situace a lidí, které ti do cesty postaví vesmír, protože tě mohou dovést ke tvému snu.

Meditace a programování mysli

Meditace je nejlepší technika, jak se vnitřně zklidnit a začít ovládat své myšlenky a pocity. Pokud se naučíme pracovat se svou pozorností skrze meditaci, tak se můžeme naplno soustředit na své sny a jejich splnění. Meditace nás učí, jak se lépe soustředit na to čeho chceme dosáhnout, pomáhá nám zbavit se všech negativních a omezujících myšlenek, které nám brání v dosažení našeho cíle.

Meditace je taky jeden z velice efektivních nástrojů, jak můžeme lépe poznat sami sebe a naučit se pracovat se sebou na hlubší úrovni. To znamená, že změny, které dosáhneme při práci s meditací budou dlouhodobé až trvalé.

Meditace je taký skvělý prostředek, jak se velice rychle a účinně zbavit stresu, nervozity a negativních emocí. Při dlouhodobější práci se naučíme lépe zvládat stresové a těžké emoční situace a nakonec nás už jen tak něco nerozhodí. Samozřejmě tím se zlepšuje duševní i fyzický stav člověka.

Můžeš naprogramovat svou mysl na dosažení požadovaných výsledků, nebo cílů, kterých chceš dosáhnout. Pro tuto příležitost můžeš použít naší meditaci a programování mysli pro splnění snů a cílů, kterou je potřeba poslouchat a nechat se vést každý den alespoň 30 dnů po sobě jdoucích, ale nejlépe tak dlouho dokud nedosáhneš svého cíle.

Jak meditovat?

 • První krok je najít si místo, kde tě nebude nikdo rušit a budeš mít čas sám pro sebe.
 • Následně si pohodlně lehni, nebo sedni.
 • Zavři si oči a začni pomalu zhluboka dýchat a soustřeď se na svůj dech.
 • Nesnažte se ovládat dech; prostě dýchat přirozeně (pomalu a zhluboka)
 • Uvolní celé své tělo a soustřeď se, jak se při nádechu zvedá tvůj hrudník a při výdechu zase klesá.
 • Pokud se tvoje mysl potuluje, vrať své zaměření pozornosti zpět na dech.
 • Následně můžeš zapojit svou představivost. Představuj si své cíle, jaký máš život, pracovat s emocemi,, léčit své tělo a cokoliv dalšího tě napadne.
 • Meditace je úžasný nástroj, jak naprogramovat svou mysl na cokoliv chceme.

Využití meditace:

 • Pomáhá výrazně snižovat stres a zvládat těžké stresové a emoční situace
 • Má příznivé účinky na regeneraci a léčení těla v různých oblastech
 • Pomáhá při soustředění a směřovat pozornost kam potřebujeme (naše síle a sny)
 • Zlepšuje kvalitu spánku
 • Meditace způsobuje nižší hladiny kortizolu, hormonu spojeného s fyzickým a emocionálním stresem
 • Pomáhá zvládat úzkost a úzkostné stavy
 • Velmi výrazně pomáhá kontrolovat a zmírňovat bolest, posouvá hranici prahu bolesti
 • Pomáhá upravovat krevní tlak
 • Jeden z nejlepších prostředků pro sebepoznání
 • Zlepšuje emoční (emocionální) zdraví
 • Zlepšuje náladu
 • Pomáhá rozvíjet tvořivost a kreativitu
 • Pomáhá při depresích a jiných duševních onemocněních
 • Zlepšuje paměť
 • Zlepšení empatie
 • A mnoho dalšího…

Vděčnost a pozornost

Kam směřuje tvoje pozornost tam to roste, tam uvidíš výsledky.

Kam jde tvá pozornost to bude setrvávat ve tvé realitě.

Tato technika vám doslova pomůže změnit život během velice krátké doby tím, že zaměříte svou pozornost na dostatek doslova obrátíte svou pozornost o 180 stupňů a tím se otočí i tvoje vibrace o 180 stupňů.

Drtivá většina lidí se zaměřují na to, co v životě nemají, co jim chybí, co je v jejich životě špatně a to je důvod proč do svého života přitahují ještě více nedostatků a negativních podnětů.

Zákonu přitažlivosti je absolutně jedno jestli něco chceme nebo ne, zákon přitažlivosti nám dává to, na co se zaměřujeme. Kam směřuje naše pozornost tam jsou naše myšlenky, emoce, energie a čas. To se samozřejmě musí projevit v naší realitě tím, že si přitahujeme lidi, situace a zkušenosti, které podporují toto naše vnitřní nastavení a vibrace.

Proto je nesmírně důležité zaměřovat se pouze na to pozitivní, na to čeho chceme dosáhnout, na to co už máme tady a teď. Je potřeba být vděčný za věci, které máme už teď, když budeme vděční za vše, co už máme, tak budeme pomocí zákonů přitažlivosti přitahovat ještě více toho, za co můžeme být vděční. Vesmír se spojí, aby nás podpořil na vibrační úrovni a začne mám do cesty stavět lidi, situace a zkušenosti, za které můžeme být vděční.

Vděčnost je klíčem k absolutní hojnosti ve všech oblastech života.

Pokud nebudeme vděční za to málo, co už máme tady teď a nebudeme si toho vážit, tak si nikdy nebudeme moct vážit ani těch velkých věcí. Proto je důležité být vděčný za vše, co je v našem životě a přestat brát vše jako samozřejmost.

Jak funguje realita naši pozornosti?

Pokud proti něčemu bojujeme a neustále se na to zaměřujeme nikdy to v životě nezmizí. Boj a válka vytváří zase jen odpor a pokud někam směřujeme svou pozornost, tak to budeme živit a neustále to bude růst. Proto je potřeba se zaměřit na to, co ve skutečnosti chceme a přestat bojovat se vším, co nechceme a namísto toho to můžeme přijmout. Pokud se zaměříme na to, co chceme tak vše, co nechceme nebude mít dost energie a pozornosti a jednoduše odpadne z našeho života a zůstane jen to, na co jsme zaměřili svou pozornost (to co chceme).

Samotná technika:

 • Vytvoř si svůj deník vděčnosti, může to být diář nebo sešit, do kterého si budeš psát, za co jsi vděčný a to každý den.
 • Každý večer si budeš psát alespoň tři věci, za které jsi vděčný za celý uplynulý den.
 • Vše je důležité patřičně procítit a poděkovat za vše. Nezapomeň, že tyto emoce vděčnosti musí skutečně vycházet ze tvého srdce. Ze začátku ti to možná nepůjde, ale nevzdávej se. Chce to trénink a uvidíš velice brzy výsledky.
 • Vděčný můžeš být za cokoliv třeba za lidi, kteří jsou součástí tvého života, za to že máš, co jíst, že máš, co na sebe, střechu na hlavou, práci, plat, oči a můžeš vidět, uši a můžeš slyšet a podobně. Klidně začni s maličkostmi.
 • Doporučuji každé ráno například při čištění zubů, oblékání a podobně si v hlavě projet, za co jsem dneska vděčný a patřičně to procítit. Například děkuji za tento úžasný nový den plný skvělých příležitostí.

Vliv našeho okolí na nás

Tato společnost a lidé v ní nás ovlivňují více než si myslíme. Člověk je průměrem 5 lidí, se kterými tráví nejvíce času. Ano přesně tak a to ve všech oblastech života: zdraví, vztahy, peníze, práce a osobní růst.

Těchto pět nejbližších lidí nás ovlivňuje více než si myslíme, mají vliv na naše zvyky, myšlení, chování, naše přesvědčení i naše činy.

Pokud máš kolem sebe lidi, kteří tě budou obírat o energii a stahovat tě dolů, tak nikdy nebudeš úspěšný. Budou mít velký vliv na tvůj život, na tvůj způsob myšlení a chování, na tvé zvyky a přesvědčení. Jak takové lidí poznat? Jsou to lidé, kteří ti berou energii, pokud s nimi trávíš čas cítíš se unavený a bez energie, nebo chutí do života. Dále jsou to lidé, kteří ve všem vidí jen problémy, jsou negativní, shazují tě, neustále si jen stěžují a podobně.

Pokud chceš být skutečně úspěšná v jakékoliv oblasti života musíš se obklopit pozitivními lidmi, kteří už něčeho dosáhli v oblasti, ve které chceš být úspěšný ty. O jaké lidí jde? Jsou to pozitivní lidé, kteří ti budou dávat energii, motivaci a inspiraci. Budou tě podporovat a budou pro tebe přínosem, jsou úspěšní v oblasti, ve které chceš být úspěšný ty.

Stáhni si zdarma e-book pro analýzu tvého okolí a jak najít tyto lidi případně kde.

Vstupní informace pro tvou mysl

Všechno, co zachytává tvá mysl, co se dostává přes tvé smysly do tvé pozornosti se ukládá ve tvém podvědomí, nebo pomalu programuje a určuje, jak přemýšlíš, jak se chováš, tvé zvyky a tvůj život.

Proto je nutné vyhnout se všem negativním vstupním informacím pro tvou mysl. Napiš si seznam všech negativních vlivů, které mají vliv na tvůj život a tvou mysl. Lidé, televize, filmy, seriály, knihy, rádio, časopisy, internet, sociální sítě, hudba a podobně.

Je nezbytné, pokud chceš přeprogramovat svou mysl na úspěch, aby jsi se zbavil všeho, co tě negativně ovlivňuje. Místo toho si najdi pozitivní vstupní informace pro tvou mysl, které tě budou motivovat, inspirovat a budou přínosem na tvé cestě k úspěchu.

Začni číst knihy a životopisy úspěšných lidí, kteří už jsou úspěšní, nebo dosáhli úspěchů a výsledků v oboru, ve kterém chceš být úspěšný ty. To stejné platí pro lidi, filmy, hudbu, stránky na internetu, které navštěvuješ, sociální sítě a lidi na nich a podobně.
Pokud chceš dosáhnout úspěchu v jakékoliv oblasti musíš neustále mít před sebou to čeho chceš dosáhnout. Toto ti pomůže se maximálně soustředit na tvůj cíl a taky se tvá mysl bude neustále tímto zaobírat.

Nástěnka snů a vizí – vision board

Nástěnka vizí je nejlepší pomůcka, která nám pomáhá soustředit se a dosahovat svých snů a cílů. Vytvoř si svou nástěnku vizí, kde budeš mít všechny své sny a cíle, které chceš dosáhnout.

Nástěnka vizí by měla obsahovat obrázky, nebo fotografie, toho čeho chceš v životě dosáhnout.

Můžeš si je klidně i nakreslit, nebo vytisknout fotky, obrázky a přidat je na nástěnku vizí. Skvělá věc je přidat afirmace, které jsou v souladu s tvými cíli a tím, co je na nástěnce.

Každé ráno a večer by si měl jít k nástěnce snů a koukat na ní doslova se s ní spojit. Po chvíli si zavři oči a představuj si, jak vypadá tvůj život se všemi těmito splněnými sny, představuj si, jak už všechno vlastníš, používáš a žiješ svůj ideální život snů. Tato vizualizace je velmi mocná, doporučujeme dělat jí dvakrát denně ráno a večer.

Návyky

Celý náš život je pouze hromadou návyků. Náš mozek má rád vychozené cestičky (synapse) podle, kterých funguje. To určuje jaké děláme věci, jak se rozhodujeme, na co myslíme, jak se cítíme a mnoho dalšího. Návyk je v podstatě naučený určitý způsob jakým myslíme, nebo něco děláme a všechno se to odehrává na úrovni podvědomí.

V praxi to znamená, pokud se dostaneme do v situace, která návyk spouští, tak návyky téměř vždy zvítězí nad našimi vědomými záměry.

Proto je nesmírně důležité se zbavit všech návyků, které nám už neslouží a brání nám v úspěchu. Tyto návyky je potřeba nahradit novými, které budou v souladu s našimi cíli a hodnotami.

Vytvoření nového návyku

Vytvoření nového návyku je prakticky jen o opakování určité činnosti neustále dokola, dokud náš mozek tuto činnost nepřijme takovým způsobem, že se podle něj bude chovat zcela automaticky. Možná jsi už slyšel, že je potřeba 21 dnů pro vybudování návyků. Pravdou však je, že těchto 21 dnů je ta minimální hranice. Některé návyky budou trvat 21 dní a jiné i více než 100 nebo více dnů.

Proto každé ráno začínej rituálem a ideálně si udělej rituál i na večer. Ideální meditace, vizualizace, afirmace a podobně. Najdi si něco, co ti pomůže změnit život v oblasti myšlení i toho jakým způsobem se budeš cítit. Dělej tyto rituály denně nejlépe ráno a a večer a tvůj život se začne pomalu měnit. První se změní tvé myšlení a to, jak se cítíš následně zaznamenáš změnu i ve svém chování a nakonec se to projeví i ve tvé realitě.

Závěr

Tak co jsi ochotný změnit svůj život? Jaké techniky jsou pro tebe nejlepší a kterýma začneš svou životní změnu? Napiš mi do komentáře, které techniky programování mysli použiješ jako první a proč?

programovani-mysli-kurz
16 Komentářů
 1. Anežka

  Nejlepší článek na internetu na toto téma. Opravdu velice přínosný článek, takže moc děkuji za něj a těším se už na další. I vaše videa jsou úžasné a přínosné jen tak dál!!!

  Odpovědět
  • Relax

   Děkujeme moc si toho vážíme. Snažíme se vytvářet nejlepší obsah na internetu na toto téma. Jsme moc rádi, že se článek i obsah líbí 🙂

   Odpovědět
   • Hassani

    Věřím tomu.
    Ale proč v posledním obrázku je ženatý pan , který drží kávu a cigaretu?
    A jak má fungovat pak podvědomí ?

    Odpovědět
    • Cesta Relaxace

     Píše se tam o návycích, proto tam je fotka s cigaretou a kávou. Vše je vysvětleno v článku. Pokud ti není něco jasné, určitě se na cokoliv zeptej :))

     Odpovědět
 2. Anna

  Ďakujem za článok a tesim sa na nové informácie

  Odpovědět
  • Relax

   Není za co 🙂 Průběžně budeme přidávat nové články a videa 🙂

   Odpovědět
 3. nina

  děkuji za příspěvek, pochopí to kdo to pochopit chce , já ano a něco v tom duchu už jsem začala….děkuji, děkuji,

  Odpovědět
  • Relax

   Ano to máte pravdu, že to pochopí jen tne kdo skutečně chce a je připraven. Není vůbec za co a hodně štěstí na vaší cestě 🙂

   Odpovědět
 4. Twiky

  Ahoj 🙂 mám nástěnku vizí a používám afirmace na změnu programů a píšu si deník vděčnosti každý den.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj to je super 🙂 Je tak dál 🙂

   Odpovědět
 5. Milada

  Dobrý den,nádherně napsané i vysvětlené,s radostí si vaše články čtu.Děkuji a přeji nádherný nový rok

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Zdravím Milado, děkujeme mockrát. Také vám přejeme hezký nový rok a mnoho úspěchů.

   Odpovědět
 6. Kryštof

  Úžasný článek! Děkuji za Tebe, za Vás!

  Je v naprostém souladu s tím, čemu v mém životě věřím a jak pomáhám lidem, aby si vytvořili život, který je baví žít 🙂

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Děkujeme za zpětnou vazbu a jsem rád, že se článek líbí:)

   Odpovědět
 7. Jan

  Dobrý den

  Máte i něco pro zlepšení zraku i když člověk má už vysoký stupeň dioptrií?Má s tím někdo nějakou zkušenost?

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Honzo, ano máme na našem youtube kanále je nahrávka na programování mysli pro zlepšení zraku, která je vhodná pro tyto účely. Přejeme hezký dne s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares