V tomto článku ti odhalím, jak funguje koučink a proč je tak důležitý pro dosažení trvalých změn. Koučování je cesta, kterou můžeme vytvářet strategie pro dosažení našich snů a cílů.

Také si ukážeme proč je terapie nedostačující pro dosažení trvalých výsledků a je nutné jí propojit s koučinkem.

Podělím se s tebou o své zkušenosti ze své praxe, které ti nikdo jiný neřekne, tak nezapomeň číst dále.

Kdo je to kouč

Kouč je člověk, který pomáhá lidem, dostat se z místa kde právě jsou, na místo, kde chtějí být. Kouč není poradce, ale průvodce. Kouč zde není primárně od toho, aby ti radil, ale klade otázky a pomáhá ti k tomu, aby jsi sám nalézal odpovědi, protože nikdo nemůže vědět, co je pro tebe dobré, nebo jaká je ta správná cesta kromě tebe samotného.

Samozřejmě i kouč používá nástroje, techniky a otázky, aby klienta nasměřoval na určitou cestu, která je pro něj nejlepší (pro klienta). Kouč by také měl předávat techniky a nástroje pro pochopení sebe samého (sebepoznání) a další nástroje, kterými si může klient vytvořit a žít život svých snů.

Kouč svým přístupem, zkušeností, znalostmi a praxí pomáhá koučovanému (klientovi) uvědomit si to, co skutečně chce ve svém životě. To znamená uvědomit si, kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat.

Co je koučink

Koučink je velmi efektivní způsob rozvoje dovedností a schopností lidí a zlepšení výkonu. Může také pomoci vyřešit problémy a výzvy dříve, než se stanou hlavními problémy. Obecně řečeno koučování je proces, který umožňuje jednotlivci, nebo skupině lidí získat povědomí o tom, kdo jsou, kým chtějí být a kam chtějí směřovat, co je pro ně důležité, objevit jejich silné stránky, výzvy, ukázat jim cestu a možnosti, které jsou jim otevřeny a jaké kroky podniknout za účelem provedení změn, kterých chtějí získat ve své práci (kariéře), vztazích, v oblastí zdraví, nebo v životě.

Koučink je proces, který pomáhá k dosažení stanovených cílů v životě. Kouč pomáhá koučovanému (klientovi) správně stanovit cíle, najít nejlepší způsob, jak dosáhnout svých cílů včetně vytvoření strategie a odhalit skrytý vnitřní potenciál u člověka. Koučink má také za cíl zlepšit výkon klienta i rozvíjet způsob uplatnění specifických znalostí a dovedností v praxi. Koučování je způsob hnací síly, který uvolní lidský potenciál k vytváření nových a kreativních nápadů, modelů, návyků a chování, které je třeba ke splnění cílů a úspěchů.

Já osobně jako kouč pomáhám člověku změnit způsob, jakým přistupuje k sobě, životu, překážkám, druhým lidem, celé společnosti včetně konkrétních oblastí života a pomoci mu jít směrem, kterým chce jít, aby mohl dosáhnout svých cílů a vytvořit si život podle sebe. Ve své praxi používám koučink pro podporu změny u člověka na všech úrovních, aby se stal tím, kým chce být, získal to, co chce a mohl dělat cokoliv bude chtít. To zahrnuje změny na úrovní těla, mysli a duše. Ve své praxi vedu klienty ke změnám myšlení, návyků, životního stylu, společně měníme vzorce myšlení i chování na podvědomé úrovni, aby změny byly trvalé. Koučování dává vždy možnost volby a to vede k mnoha uvědoměním, mění se postoje člověka včetně změny myšlení a to vede k trvalým změnám.

Koučink – co vše jim lze řešit?

Koučink může být zaměřený na různé oblasti života. A prakticky koučinkem lze řešit téměř cokoliv. Klient si vždy volí oblast, kterou chce řešit. Pojďme se podívat na ty nejzákladnější oblastí, které lze řešit koučinkem:

 

 • Time management (řízení času) – Pomůže ti lépe zvládnout svůj čas, aby jsi dosáhl všeho, co v životě chceš.
 • Sebepoznání a objevení životní cesty – Pomůže ti objevit, kdo skutečně jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. Koučink také vede k sebepoznání a objevení skrytého vnitřního potenciálu a objevení smyslu života, nebo životního poslání.
 • Stres a emoce – Pomůže ti snížit, nebo se úplně zbavit stresu ve své práci, nebo v osobním životě. Pochopení svých myšlenek a emocí a následné kroky, jak zvládat své negativní myšlenky a emoce a využít je pro svůj růst.
 • Sebevědomí – Pomůže ti zvýšit tvé sebevědomí a sebe-hodnotu. Objevíš své silné stránky a naučíš se je rozvíjet.
 • Harmonie – Pomůže ti dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.
 • Osobní růst – Pomůže ti objevit a získat dovednosti které potřebuješ k dalšímu rozvoji a růstu v jakékoliv oblasti života.
 • Peníze a finance – Pomůže ti zlepšit tvoji finanční situaci a dostat tě z dluhu, nebo získat finanční svobodu. Také tě naučí finanční gramotnost. Pokud chceš zlepšit svůj finanční život a naučit se spravovat své peníze, tak využij našeho online kurzu milionová mysl, kde najdeš videa, techniky, postupy, nástroje a nahrávky pro přeprogramování podvědomí.
 • Kvalita vztahu – Pomůže ti zlepšit kvalitu tvých vztahů a to, jak osobních, rodinných tak i v pracovních vztazích. 
 • Zdraví a životní styl – Pomůže ti zlepšit kvalitu tvého zdraví a zlepšit životní styl. Na druhé straně ti koučink pomůže v procesu uzdravení, pokud jsi nemocný, nebo máš zdravotní problémy. Koučování také pomáhá člověku k pochopení příčiny nemoci.
 • Psychické poruchy – Koučink je klíčový také při léčbě různých psychických onemocnění a poruch jako je deprese, úzkost, sociální fobie a další různé fobie, panické ataky a další. Pomáhá klientovi zvládat jeho stavy a naučit se zvládat negativní myšlenky a emoce, ale také ukázat cestu k plnému uzdravení.
 • Komunikace – Pomůže ti zlepšit tvé komunikační i další dovednosti.
 • Leadership – Pomůže ti vést lidi včetně toho, jak pracovat v kolektivu. Jde o to naučit se inspirovat lidi a vést je určitým směrem, aby celý tým dosáhl, co nejlepších výsledků. Koučování je důležité, protože ti může pomoci stát se vůdce firem lepšími kouči a budovat silnější týmy.
 • Kariéra – Koučink může být velice užitečný a může ti pomoci nastartovat tvoji kariéru ať už jde o byznys, sport, nebo cokoliv dalšího.
 • Marketing – Koučink je také velmi skvělý v oblasti marketingu a rozvoje podnikání, osobní značky, nebo firmy. Pomáhá určit krátkodobé i dlouhodobé cíle a strategii, která vede k jejich splnění. Také například, jak komunikovat se zákazníky a jakým způsobem rozšiřovat své podnikáni ať už online, nebo offline. A hlavně zvýšit příjmy a cash flow svého byznysu. Pokud chceš s tímto poradit, tak neváhej využít našich služeb a kontaktuj mě emailem.
 • Nedostatek motivace – Pomůže ti získat zpět svou ztracenou motivaci a dostat tě na cestu, která tě bude vnitřně motivovat.
 • Životní a obchodní krize – Pomůže ti zvládat a překonávat překážky ve tvém osobním i obchodním životě.
 • Rozvinout kreativitu – Pomůže ti rozvinout tvoji kreativitu a tvořivost.
 • A mnoho dalšího…
koucovani

Proč propojuji koučink s terapií?

No přeci, aby jsme spolu s klienty dosáhli nejlepších, nejrychlejších a hlavně trvalých výsledků. V minulosti, když jsme začínal, pracoval jsem jen jako terapeut. Na terapii není nic špatného a je to skvělý nástroj, který oproti koučinku je zaměřený na minulost.

Terapie je zcela něco jiného než samotný koučink. Při terapii pracují s klienty, kteří hledají úlevu od psychologických nebo i fyzických symptomů. Klient chce emocionální uzdravení a úlevu od duševní bolesti. Terapie se zabývá duševním zdravím klienta, ale koučování se zabývá duševním růstem klienta. Motivem klienta pro vstup do terapie je nejčastěji zbavit se bolesti a uzdravit minulost (trauma) spíše, než se vydat směrem k úspěchům a splnit si požadované cíle a sny.

A teď se pojďme vrátit k otázce proč propojují koučink s terapií? V minulosti, kdy jsem pracoval jen jako terapeut a neposkytoval jsem ještě koučování, tak jsem vypozoroval jednu zvláštní věc u svých klientů. Nebylo to jen u mých klientů, ale i u klientů tehdejších mých kolegů, kteří také pracovali jako terapeuti. Nakonec jsem to vysledoval i ve svém životě na sobě.

Často, když jsme s klienty v terapii zpracovali konkrétní téma z minulosti a uzdravili ho i na nejniternější rovině, tak výsledky nebyli trvalé. Bylo jedno o jaké téma šlo, nebo co chtěl klient řešit (zdraví, vztahy, peníze, práci, trauma…), protože často jsme došli jen k chvilkovému zlepšení a úlevě, která následně vyprchalo. Možná se ptáš proč tomu tak bylo? I já se tenkrát zajímal, jak je to možné? Došlo mi, že i já jsem skrze terapii zaznamenal jen chvilkové zlepšení a následně jsem se vrátil do starých kolejí.

Klíčem k úspěchu je…

Po asi dvou letech zkušeností, kdy jsem pracoval jako terapeut pod svými tehdejšími mentory a hlavně jsem se učil experimentům sám na sobě, jsem došel k zajímavému zjištění. Můžu být ten nejlepší terapeut na světě, ale pokud klienti se kterými pracují nebudou vědět a hlavně umět, jak pracovat s negativními myšlenkami, emocemi, pochybnostmi, strachem a nenaučí se kontrolovat a ovládat svou mysl, tak jim nikdy nikdo nemůže trvale pomoci vyřešit jejích bolestí a problémy.

Pod toto se klidně podepíšu, protože jsem si takto prožil celé dva roky, kdy jsem na sobě pracoval skrze terapie a téměř nikdy jsem nedošel k žádným trvalým výsledkům. Vždy jsem dosáhl jen chvilkové úlevy, nebo chvilkového zlepšení. A nakonec jsem si to uvědomil a našel jsem odpovědi na své otázky. Následně přišla změna a začal jsem aplikovat zcela jiný přístup, jak k sobě, tak i ke svým klientům a začali se dít zázraky. Najednou jsem se začal neskutečně posouvat v životě a změny už nebyli jen chvilkové, ale trvalé. Stejných výsledků jsem dosáhl i se svými klienty, kteří se začali trvale uzdravovat a jejich problémy na dobro vymizely a uzdravily své vztahy, nemoci i svůj život.

Klíčem k této změně je naučit své klienty skrze koučink na sobě vědomě pracovat a ovládnout svou mysl. Proto jsem vytvořil zcela nový koncept práce s klienty a propojují koučink a terapiemi. Vždy svou práci s klientem začínám koučinkem, abych ho mohl naučit, jak zvládat negativní myšlenky a emoce, pracovat se strachem, pochybnostmi a podobně.

Proč samotná terapie není účinným a trvalým řešením problémů?

Dovol mi to vysvětlit proč terapie není účinným a trvalým řešením problému. Pokud by došlo k řešení problému jen skrze terapii a je absolutně jedno o jaký druh terapie by se jednalo, tak může nastat problém, který člověka postupně bude vracet zpět do „starých kolejí“ tedy do bodu před začátkem terapie.

Toto může to být způsobeno mnoho různými faktory. Nejčastější faktor, který člověka vrací zpět a proto zažívá jen chvilkovou úlevu je, že neumí správně pracovat s negativními myšlenkami a emocemi, pochybnostmi strachem a podobně. Při terapii můžeme vyřešit absolutně vše a zpracovat potlačené emoce, uzdravit minulost trauma, příčiny problémů, ale pokud se následně u člověka objeví nějaké strachy, negativní myšlenky, emoce a pochybnosti a neumí s tím pracovat, tak se tímto nechá zcela ovládnout. A nakonec ho tyto z počátku neškodné myšlenky, emoce, strachy a pochybnosti dostanou do kolen.

Důležité je také pracovat na změně životního stylu, změnit návyky, vnitřní postoje, způsob myšlení a chování. I ta nejlepší terapie bude k ničemu, pokud budeš neustále stejně myslet, stejně se chovat a dělat to stejné. Často se setkávám s klienty, kteří zkusili všechny možné metody, terapie a nedosáhli žádných trvalých výsledků. Většinou jsou na vině negativní myšlenky a emoce i strach. Jednoduše se nechají polapit a spadají do stejných vzorců, kterou vedou k. Přitom je to zbytečné a stačí se naučit ovládnout svou mysl, kterou se naučíš v našem koučinku.

Je šílenství myslet si, že se lze uzdravit nějakou terapií a přitom žít stejně nezdravě, myslet a chovat se stejně, mít škodlivé návyky a závislosti, které nám právě naší nemoc přivodili. Proto jsem našel řešení a tím je kombinace koučinku a terapie.

Koučování jako životní cesta

Koučování a osobní rozvoj se stál mojí životní cestou. Je to něco, co mě baví a naplňuje. Moje práce se stala mojí životní vášní a svoji roli kouče beru jako cestu. To znamená, že se neustále vzdělávám, využívám zkušenosti ze svého osobního života a mé vlastní cesty, ale také ze zkušenosti s mými klienty a také od mých mentorů, které využívám a spojují, abych dosáhl nejlepších výsledků v co nejkratším čase a hlavně změny byli trvalé.

Ve své koučovací praxi propojují mnohé metody, techniky, nástroje a postupy, které jsem propojil, zjednodušil a ještě vylepšil, aby se zvýšila jejich účinnost. Jako kouč propojují všechny životní oblasti, protože vše je mezi sebou propojené. Například problémy v oblasti zdraví jsou velmi úzce propojené s tím, jak je člověk v životě šťastný, životním stylem, kvalitou vztahů a dalšími faktory.

Pracuji vždy tak, aby bylo dosaženo trvalých výsledků. V praxi to znamená, že se zaměřujeme na změnu na úrovni těla, mysli i duše. Jako kouč vědu každého klienta k samostatnosti, aby si uměl pomoci sám se svými problémy a nepotřeboval další pomoc. Také se při koučování zaměřujeme společně na strategie pro splnění cílů, otevření potenciálů i nasměrování životní cesty.

Vše začíná rozhodnutím a proto máš před sebou volbu. Můžeš se rozhodnout řešit své problémy a získat konečně to, co chceš a stát se tím, kým chceš být. Nebo můžeš pokračovat ve svém současném životě, který asi není úplně podle tvých představ. Jak se rozhodneš?

koucovani

Koučink a vědecké studie

Vědecké výzkumy ukazují, že faktory jako jsou chování a životní styl jsou velkou součástí toho, co přispívá k chronickým onemocněním. V lékařském vzdělání a péči se dozvídáme hodně o těle a o tom, jak předcházet a léčit nemoci, ale málo o tom, jak můžeme motivovat pacienta ke změně starých návyků, nebo dokonce k dodržování aktuální strategie a životního stylu, který vede k uzdravení.

Proto je velmi důležité, aby každý kdo se skutečně chce uzdravit na úrovni těla, mysli a duše měl svého kouče. Toto tvrzení potvrzují i klinické studie.

Důkazy, že koučování v oblasti zdraví může podnítit obecné změny životního stylu, se zvyšují. Studie z roku 2018 se zabývala klinickými studiemi koučování výživy, životního stylu a řízení hmotnosti a zjistila, že více než 80 procent těchto studií zjistilo zlepšeníVědecké studie z roku 2017 zjistila, že koučování může vést ke zvýšení fyzické aktivity u starších jedinců. Studie ukazují, že koučink v oblasti zdraví může také poskytovat výhody a cestu pro uzdravení u nemoci, jako je obezita a cukrovka, stejně jako poruchy pozornosti s hyperaktivitou, chronická bolesthypertenzevysoký cholesterol, nebo například i psychické poruchy jako je deprese, úzkosti, fobie jako je sociální fobie, agorafobie a další, OCD obsedantně kompulzivní porucha, panické ataky, bipolární porucha, ADHD a další.

Samozřejmě takto bych mohl pokračovat dále. Mimo jiné existuje mnoho vědeckých studií a výzkumů, které potvrzují zlepšení a výsledky například v oblasti sportu i toho vrcholového. Také existují studie, které potvrzují, že koučování poskytuje řešení problémů ve vztahu. Dále problémy se sebevědomím, lze jim řešit finanční situaci, štěstí a spokojenost v životě a mnoho dalšího jako je například kariéra, práce a podnikání.

Kouc
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

2 Komentářů
 1. Jan

  Co je lepší mít svého mentora nebo kouče? Pořád nevím jak se rozhodnout. Díky za odpověď.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj, ono záleží na tom, co kdo chce řešit. Je to hodně individuální, ale každý člověk by měl mít svého mentora. Spiš by mě zajímalo, co chcete řešit? A pak vám můžu odpovědět, jestli je lepší kouč, nebo mentor. Ale rozhodně doporučuji si najít své mentory, protože to je základ. Článek na téma mentor také do budoucna chystáme.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares