V tomto článku najdeš efektivní návody, principy a techniky, které ti ukážou cestu jak zbohatnout a to krok za krokem. Získáš tím možnost využít jedinečné příležitosti jak změnit svůj finanční život.

Pochopíš skutečný původ peněz a jak tuto energii maximálně využít ve svém životě a napojit se na nekonečný proud hojnosti, bohatství a prosperity.

Najdeš zde 12 velice užitečných tipů a technik, které ti pomohou naprosto změnit tvou finanční situaci.

Jak zbohatnout

Pokud chceš vědět jak zbohatnout, tak je potřeba aby jsi pochopil skutečný význam peněz. Musíš pochopit skutečnou podstatu peněz a tok této energie. Pokud nepochopíš a hlavně se nenaučíš pracovat s energii peněz, pak nikdy nemůžeš být skutečně bohatým člověkem, nebo se dostat do proudu trvalé hojnosti.

Být bohatý je stav mysli. Pokud chceš zbohatnout, tak musíš změnit svoji mysl, svůj vztah k penězům a hlavně své vnitřní přesvědčení, které o penězích máš. Ale také mnoho dalších faktorů ovlivňuje tvoji finanční situaci. 

Peníze jako energie

Co jsou to ve skutečnosti peníze? Peníze jsou energie a energie je neomezená. Pouze náš strach a omezený způsob myšlení způsobují, že peníze jsou vzácné.

Peníze nelze považovat za „dobré“ ani „špatné“, peníze jsou neutrální, stejně jako všechno ve tvé realitě je neutrální. Hodnotu, která je položena na cokoli ve tvé realitě, určuje pouze vnímající pozorovatel, ve tvém případě jsi to ty sám. Energie není špatná ani dobrá, energie prostě je, to naše vědomé a podvědomé vzorce, přesvědčení, víry, způsob myšlení a chování určuje jakou energii budou mít peníze v naší realitě, jestli špatnou, nebo dobrou. 

Mnozí lidé ještě pořád nechápou, co jsou to skutečně peníze, je to výměna energie. Jedná se o výměnu jedné služby, nebo produktu za jiný. Peníze jsou platnou formou směny, která se rovná jakékoli jiné formě hojnosti ve tvém světě.

Pokud nejsi spokojený se svými finančními prostředky, je čas změnit svůj finanční příběh. Pamatuj, že všechno v našem životě je tvořeno energií. Naše myšlenky, naše slova, naše emoce. Je tedy samozřejmé, že i peníze jsou tvořeny energií. Tuto energii, stejně jako všechno ostatní, ovlivňují myšlenky, slova a emoce, kterými ji podporujeme.

Peníze jsou výrazem energie a využíváme je k podpoře našeho života. Když jsou peníze vydělány, utráceny, ušetřeny a investovány, tak to odráží to, čeho si ceníme nejvíce. Stává se intuitivním měřítkem toho, kým jsme, za čím si stojíme a kam směřujeme. Vědomá interakce s penězi ukazuje jak se cítíme, jaký máme vztah k sobě, ale i ke světu. 

Jak zbohatnout když jsou peníze sprosté slovo

Zjistil jsem, že jedním z největších bloků, které lidé mají, aby se stali magnetem na peníze, je skryté podvědomé přesvědčení, že získávaní materiálních statku a vydělávání peněz je něco špatného, nebo to není duchovní. V naší společnosti existuje hluboké přesvědčení, že nic, co člověk vytvořil, nemůže být duchovní nebo spojené s božím (vesmírným) zdrojem. Byli jsme od mala hypnotizováni, abychom uvěřili, že auta, budovy, chodníky a ulice jsou neduchovními věcmi. Jak můžete zažít svět jako dokonalý a božský, pokud většina předmětů kolem vás není vnímána jako duchovní? Pravda je, že všechno obsahuje božskou přítomnost, včetně všech věcí, které lidé vytvořili a vynalezli, zejména peněz. Ve chvíli, kdy si uvědomíš, že peníze jsou jen další formou energie a že energie pochází z božského zdroje, přestaneš je oddělovat od svého života.

Ale jak to všechno zapadá do duchovního chápání života? Můžeme mít spoustu peněz a žít také duchovní život? Pro mnoho lidí je to něco nepříjemného a nemožného, protože zatímco peníze přinášejí svobodu, jsou také spojovány s chamtivostí, korupcí a nespravedlnosti mezi lidmi. Z tohoto důvodu mnoho duchovních lidí bojuje proti této energii peněz a proto se nemohou například zbavit dluhů, nebo nemohou přilákat peníze do svého života, které potřebují, aby se jejich sny staly skutečností.

Peníze jsou duchovní

Peníze jsou naprosto a 100% spirituální (duchovní). Je to jen energie a energie nemůže být přeci materiální, nebo špatná a zla. To jen my lidé nechápeme skutečnou podstatu peněz a nálepkujeme je. Peníze jsou čistým božím zdrojem, který je neomezený a tudíž každý jedinec na této planetě se může napojit na tento boží zdroj energie a žít život plný hojnosti, prosperity a bohatství. Toto je jediná možná cesta jak zbohatnout a přijmout peníze a tok této energie do svého života.

Kdo nebere peníze jako duchovní a myslí si, že jsou snad materiální, špatné, nebo zlé tak ve skutečnosti peníze odmítá a tudíž se mu tok energie peněz bude vyhýbat. Takový člověk se okrádá o úspěch a prosperitu v životě, proto je důležité pomocí programování mysli přeprogramovat své přesvědčení, které ti brání v prožívání hojnosti v životě.

Cesta k bohatství začíná v mysli

Pokud chceš být bohatý, tak musíš myslet jako bohatý člověk to je jediná možná cesta jak zbohatnout. Začni definováním svých finančních cílů jako kolik peněz chceš mít za rok? Pět let? Deset let? Definuj si přesné příjmy kolik peněz chceš mít, jestli plynou z aktiv, nebo jsou to pasivní příjmy, případně poměr aktivní a pasivní příjmy. Pokud nemáš jasně definovaný cíl, tak ho nikdy nemůžeš dosáhnout. Nelze dosáhnout cíle, pokud nevíš co tím cílem je.

Vše začíná v mysli, pokud chceš být bohatý musíš myslet jako bohatý člověk a co tím přesně myslím? Jde o postoj a vztah k penězům. Co pro tebe peníze znamenají? Když říkáš slovo peníze, nebo ho někde slyšíš jaké pocity a myšlenky se ti prvně vybaví? Jak se cítíš, když musíš platit účty, splátky a nebo nakupuješ potraviny v obchodě? To vše je odrazem tvé vnitřní hodnoty a tvého vztahu k penězům a bohatství. Pokud to v tobě vyvolává negativní pocity, nebo myšlenky tak si blokuješ proud energie hojnosti do svého života.

Tvé vnitřní podvědomé přesvědčení určuje kvalitu tvého finančního života. Bohužel většina z nás zdědila často velice negativní přesvědčení o penězích, aniž by je vědomě vybrala, takže pokud se potýkáš s nedostatkem peněz ve svém životě, tak si můžeš být jistý, že problém spočívá v přesvědčení, které jsi zdědil o penězích. Možná znáš tyto věty, které tě udržují v nedostatku a chudobě:

 • Peníze nerostou na stromech
 • Peníze kazí charakter
 • Bez práce nejsou koláče
 • Peníze jsou kořenem všeho zla
 • Peníze jsou špinavé
 • Pro peníze se musí tvrdě makat

Cesta jak zbohatnout začíná v podvědomí

Jak chceš zbohatnout když máš tyto a mnoho dalších přesvědčení ve svém podvědomí hluboko a silně zakořeněné? Tvé podvědomí řídí 95% tvého života. Jsou zde uloženy všechny vzorce myšlení a chování, přesvědčení a víry, které určují kvalitu tvého života v různých oblastech i v oblasti peněz a prosperity.

Takže jak zbohatnout? Musíš se těchto programů zbavit a nahradit je novými pozitivními programy, které budou podporovat cestu k vytváření bohatství. Proto neváhej a využij naší skvělé metody jak zbohatnout, která je velice rychlá, efektivní a výsledky jsou trvalé.

Jak zbohatnout pomocí milionové mysli

V posledních několika letech jsme vyvíjeli efektivní, rychlou a jednoduchou metodu jak definitivně přeprogramovat své podvědomí na bohatství. A nyní jsme přesvědčeni, že jsme vyvinuli definitivní online program milionová mysl, který skutečně funguje. Vše, co musíš udělat, je stisknout PLAY a poslouchat mp3 nahrávky, které jsou součásti milionové mysli. tyto nahrávky přeprogramují tvou mysl novými přesvědčeními, které podporují vytváření bohatství ve tvém životě.

V tomto online kurzu kromě mnoha různých nahrávek, meditací a programování mysli, najdeš také online video kurz, který tě naučí pochopit peníze a jejich energii, tak že si do svého života začneš přitahovat více a více bohatství. Dále v kurzu najdeš jak se nonstop udržet na vlně frekvence hojnosti a vysokých vibrací, které zrychlují dosažení cíle, bohatství a nejlepší manifestační techniky. A na závěr získáš mnoho bonusů ZDARMA.

Jde o nejjednodušší a nejrychlejší metodu jak zbohatnout a změnit tak trvale svůj finanční život.

 

Co se stane když začneš poslouchat naše nahrávky?

 

 • Odstraníš svoje omezující podvědomé přesvědčení o penězích a hned je nahradíš novými a pozitivními.
 • Získáš mnoho nových přesvědčení, které podporují snadné a rychlé vytváření bohatství. Stručně řečeno, ve své mysli se staneš milionářem.
 • Pak si vytvoříš svůj vlastní obraz, který ti pomůže podniknout kroky, které potřebuješ, aby jsi dosáhl finančního úspěchu.
 • Strach, že nebudeš mít dost peněz, začne mizet a tvoje starosti budou nahrazeny zdravou sebedůvěrou, že si můžeš vytvořit tolik bohatství, kolik si vybereš, ať už jde o splacení dluhu, zaplacení nájmu, dovolená na 6 měsíců, nebo darování peněz na charitu.
 • Tvoje nové přesvědčení o penězích tě rychle nakopne a začneš si všímat vzrušujících příležitostí, jak a kde jednoduše vydělávat peníze přímo pod nosem, které jsi dříve neviděl.
 • Budeš cítit novou vlnu sebevědomí ve vztahu k sobě, k penězům a ke svým schopnostem vydělávat peníze, bez ohledu na to, jaká je tvoje současná finanční situace. Ocitneš se v situaci, že chceš podniknout AKCI, namísto otálení o tom, co by jsi měl dělat, ale neděláš to.
 • Zjistíš, že přitahuješ lidi, okolnosti a příležitosti, které ti bez námahy přinášejí bohatství.
 • Se starými omezujícími přesvědčeními o penězích, které zmizí uvidíš, jak tvůj bankovní zůstatek je každý měsíc vyšší a vyšší, protože tvé nové přesvědčení o penězích tě nutí podniknout nové kroky k vybudování řeky energie hojnosti, která poteče do tvého života.

 

 

 

 

 

Jak zbohatnout vědecky ověřená metoda programování mysli

Tato metoda jak zbohatnout pomocí programování mysli je naprosto úžasná, protože napřímo programuje podvědomou mysl bez toho, aniž by naše vědomá část vytvářela odpor. Prakticky tato metoda obejde vědomou část naši mysli a hned programuje naše podvědomí. Jde o prakticky stejný princip jako u hypnózy, ale je to daleko jednodušší a efektivnější způsob.

Jak fungují podprahové zprávy a ovlivňují naše chování, myšlení a návyky lze pochopit z této knihy od Alan E. Kazdin – Encyclopedia of Psychology, kde najdeš i věděcké důkazy založené na testování a vše ověřeno v praxi.

Vědecké studie o sebe-potvrzení a afirmacích ukazují obrovskou moc a sílu jak můžeme měnit vzorce našeho chování a myšlení což má za následek změnu našeho života. Pokud jsou afirmace nahrány podprahově, tak se jejích síla ještě několikanásobně zvyšuje.

Jak jsme zbohatli pomocí této jednoduché metody

Jakmile jsme si uvědomili, že změna našich názorů na sebe a na peníze byla nejdůležitější věcí, kterou jsme se mohl naučit, Začal jsme hledat a zkoušet vše, co může změnit naše přesvědčení o penězích a přeprogramovat naši mysl.

Poté, co jsme utratili více než sto tisíc za různé knihy, kurzy, mentory, tak jsme objevili jednu věc, která nám absolutně a nejvíce změnila život v oblasti financí. Bylo to programování mysli audio nahrávky, které přeprogramují vědomou i podvědomou mysl a pomohu získat přesvědčení, které vedou k nejrychlejší cestě jak zbohatnout a žit v hojnosti.

Po poslechu těchto nahrávek pár minut až hodiny denně se náš finanční život začal rychle měnit. Naše podnikání vzlétlo jako raketa, zvedlo se naše sebevědomí, dostávali jsme skoro vše ve slevách a všude se začaly objevovat příležitosti, jak a kde jednoduše vydělávat peníze. Cítili jsem se jako kdyby jsme na poušti pravě našli vodu.

Za poslední rok, co jsme poslouchali tyto nahrávky, tak jsme vydělaly více peněz, než jsme vydělaly během celého našeho života. S našimi starými vírami a přesvědčeními, které jsme odstranili a tím, že jsme získali nové víry a přesvědčení, které se pevně zakořenili, tak jsme začali dělat věci jinak a samozřejmě jsme získali velmi odlišné výsledky – zázračné!

Sílami těchto nahrávek a programování mysli jsme byli natolik nadšení, že jsme si začali vyrábět své vlastní pro jiné oblasti našeho života. Během posledního roku při tvorbě těchto programovacích nahrávek pro své účely, přátelé a klienty jsme si uvědomili, že je čas podělit se i se zbytkem světa v toto „tajemství“, aby všichni mohli těžit z této úžasné programovací technologie.

Po několika letech pokusů a omylů jsme vytvořili úžasný systém programování mysli, který bychom s tebou rádi sdíleli zde.

 

 

 

 

Jak zbohatnout pomocí těchto 12 tipů

Tyto tipy ti pomohou výrazně změnit tvůj život nejen v oblasti finanční hojnosti. Doporučuji tyto tipy zařadit do svého života a vytvořit si z nich návyky a v ideálním případě i rituály a používat je každý den. Máš svůj život ve svých rukou. Je jen na tobě jakou cestu si zvolíš jestli budeš žit dál v chudobě a nebo se vydáš na cestu hojnosti a finanční svobodě.

1. Upgraduj svou mysl

Většina milionářů jsou téměř závislí na učení a zdokonalování svých dovedností. Nemůžeme spravovat peníze bez toho, aniž by jsme věděli jak. A pokud víme jak a stejně peníze nemáme, pak náš naučený systém určitě nefunguje. Tedy, pokud naučený postup provádíme opravdu správně.

Jakmile se začneš neustále vzdělávat – přestaneš být omezený ve svých myšlenkách i realitě.

Vzdělávání (to pravé vzdělávání) mi neskutečně pomohlo. Bez toho by jsme nebyli tam, kde jsme právě teď. Pokud se chceme něco naučit, hledáme lidi, kteří jsou v té určené oblasti nejlepší na světě a učíme se od nich.

Pokud chceš být bohatší, bez tohoto kroku ti to s velkou pravděpodobností nepůjde.

Co pro mě znamená pravé vzdělávání

To pravé vzdělávání nepřichází ze škol, ale od těch nejlepších lidí ve svém oboru. Tito lidé většinou byli tam, kde jsi teď, udělali spoustu chyb a naučili se mnoho úžasných věcí. A ty máš možnost si svou cestu zkrátit díky tomu že se poučíš z jejich chyb a naučíš se jak danou věc dělat opravdu správně. Vzděláni je nejlepší a nejdůležitější krok pro tvoji cestu jak zbohatnout a žit finančně svobodny život.

Nech se ovlivňovat úspěšnými lidmi. Posbírej poklady které se v jejich myšlenkových pochodech skrývají a využívej tyto poklady chytře a s pokorou. Můžeš dostávat ty nejlepší rady na světě, ale pokud je nevyužiješ v praxi, budou ti naprosto k ničemu. Takže další důležitá věc je dělat akci, která je sepsaná níže.

2. Vytrvalost a problémy

Každý úspěšný člověk má jednu fantastickou vlastnost a tou je vytrvalost. Jak jí ale získáš i ty? Vytrvalost je opravdu velmi důležitá vlastnost bez které se neobejdeš. Bez vytrvalosti nemůžeš na sobě pracovat a ani podnikat způsobem, aby to mělo opravdové výsledky.

Budeš mít na své cestě hodně neúspěchů a nezdarů. Ale to není kvůli tomu, že nejsi vyvolený k úspěchu, ale je to kvůli tomu abys byl úspěšný. Pokud budeš zdolávat problémy, staneš se jiným člověkem – úspěšným člověkem. Proto je třeba ZAMILOVAT SE DO PROBLÉMŮ protože problémy jsou skvělá věc. Jestli se chceš stát úspěšným člověkem – musíš překonávat problémy, protože s tvým nynějším myšlením které je neúspěšné se úspěšným stát nemůžeš. Vytrvalost je jen pouze o postoji člověku. Chceš být vytrvalým člověkem? Chovej se jako vytrvalý člověk.

Bez vytrvalosti toho moc nezískáš. Budeš čelit klidně i 20 – 100 neúspěšným pokusům, než uspěješ. Můžeš něco udělat 50 krát špatně než to uděláš dobře. Ale ty to nesmíš za žádných okolností vzdát. Vytrvej a tvůj cíl jistě splníš. Nejzákladnějším klíčem jak zbohatnout je vytrvalost.

Jestli se nevzdáš – ke svému cíli s jistotou dorazíš. Stačí jen, se nevzdávat. Ze začátku to je těžké, ale poté si zvykneš. Někteří lidé ti můžou říkat: Proč to nevzdáš? Ale ty s úsměvem moc dobře víš, že vzdát se je jen slovo pro neúspěšného člověka.

Ty jsi silný člověk, který se už nikdy nevzdá – protože znáš toto tajemství úspěšných lidí. Udělej to tisíckrát jinak a věř že ke svému cíli s jistotou dojdeš. Uvědomuješ si to, co to všechno pro tebe znamená?

Problémy jako příležitost k růstu

Problém neúspěšný člověk vnímá jako něco, co ve svém životě absolutně nechce. Nesnáší problémy a doslova se  lidé problémům snaží vyhýbat velkým obloukem. Jsme tímto systémem takto naprogramování – aby se tzv. „otroci systému“ nevyvíjeli.

A to je hlavní důvod, proč většina lidí je neúspěšná – nemilují problémy. Přitom problém je cesta být lepším a úspěšným. Nemůžeš být bohatý, pokud nebudeš mít dostatek znalostí a proher. Chápeš mě co tím myslím? My milujeme problémy, protože je to jediná cesta k úspěchu. Stáváme se díky tomu lepšími a více informativními lidmi.

Je hodně důležité dělat věci které tě opravdu baví, jinak moc dlouho nevytrváš. Musí se daný cíl stát pro tebe opravdovou touhou. Pokud začneš podnikat v něčem, co tě nebaví – po prvních dvaceti problémech to vzdáš. Pokud tě opravdu žene touha, je pak opravdu snadné být vytrvalým člověkem.

Měli jsme společně s mým partnerem na naší společné cestě hodně problémů. Trvalo nám třeba i tři měsíce, než jsme se jednoho velkého problému zbavili. Někdy jsme si říkali, že to vzdáme, ale my moc dobře víme, že vzdát se je ta největší hloupost v životě.

Nejlepší na tomto procesu je to, když už jsi na pokraji slz a za týden jásáš a vděčíš za to, jak moc jsi rád, že přišel k tobě tento problém, protože když vyřešíš tento problém nebo ho vyřeší okolnosti – najednou se ve tvém životě něco zdokonalí. A to je opravdu krásný proces.

Vytrvalost je o přístupu a o volbě

Třeba sis před nedávnem určil cíl, že chceš být daleko lepším malířem. A tvá nynější lektorka, která tě učí malovat řekla, že už další lekce malování nebudou – stěhuje se. Ty jsi smutný, ale budeš vědět, že to pro tebe může být příležitost. A tak jsi otevřen možnostem. Všímáš si všeho. A o týden později uvidíš letáček lektora, který je velmi úspěšný a své díla má vystavena v mnoha galeriích. Je to hotový mistr ve tvém kraji. Určitě se do jeho kroužku zapíšeš.

(Neúspěšný člověk by smutnil a stěžoval si že je svět nespravedlivý a zlý, když mu život nedopřeje ani jeho koníček. Nebyl by otevřen příležitostem. Ještě by si říkal – že se chystal zrovna být lepším malířem a teď se nemá kde učit. Dokonce někteří lidé by se na svůj koníček vykašlali.)

 •  Vytrvalým člověkem se může stát každý
 • Jestli chci být vytrvalý, musím jednat jako vytrvalý
 • Úspěšný člověk se nikdy nevzdává
 • Problémy si musíš zamilovat ihned
 • Musí tě hnát opravdová touha

Dalším tajemstvím je to, že můžeš být vytrvalým člověkem jen tak lusknutím prstu. Klidně můžeš být i sebevědomý člověk ze sekundy na sekundu.

My si totiž ve skutečnosti vybíráme. Proto je důležité přijmout zodpovědnost za svůj život – aby jsme byli uvědomělí a přítomní.

Každý den si můžeš zvolit mezi láskou a nenávistí, sebevědomím a nedůvěrou. Každý den máme volbu – zvolit si. Všechny vlastnosti které potřebuješ, jsou totiž již dávno v tobě. A je jen na tobě, co si zvolíš a jakou vlastnost budeš trénovat. Je to jen trénink. Samozřejmě můžeš najít jednodušší způsob jak změnit své vlastnosti – přeprogramovat je díky našim nahrávkám)

Miluji problémy, protože problémy jsou jen příležitosti k růstu.

3. Negativní přesvědčení o penězích

Jak se můžeš stát magnetem, když máš v podvědomí zaryté vzorce: Peníze jsou zlé, nečisté, kořenem všeho zla atd.? To prostě nejde. Pokud nesmažeš ze svého podvědomí negativní přesvědčení o penězích, pak se bohatství nikdy nedočkáš, protože se budeš chovat pořád stejně.

Znáš to když si řekneš že něco nedokážeš a pak to zkusíš a dělal si úplně zbytečné chyby? A když víš že něco dokážeš tak tě pak nic nezastaví? Jo, tak to je přesně ono.

Náš život je jen výsledkem našich podvědomých programů a myšlenek.

Jak zbohatnout když tvé podvědomí je plné negativních přesvědčení o penězích? To nelze musíš je přetransformovat.

Jak můžeme tedy změnit tyto programy?

Afirmace – vypadají jednoduše, ale většina lidí pracovat s afirmacemi vůbec neumí. Nauč se, jak správně používat afirmace aby jsi opravdu bezchybně afirmoval. A navíc ti ukážu nejrychlejší metodu přeprogramování mysli.

Afirmace jsou pozitivní tvrzení které si neustále opakuješ do doby, než tomuto tvrzení naprosto věříš. Tvé přesvědčení jsou tedy jen výsledkem neustálého opakování.

Slova jsou velmi mocná a proto by si měl s nimi správně pracovat. Protože tvá slova, určují tvůj život. Proto, převezmi prosím zodpovědnost za své myšlenky i slova a budeš mít svůj život plně pod kontrolou.

Co se týče peněz, možná máš ve svém podvědomí tyto přesvědčení

 • Bohatí jsou bohatí, protože kradou
 • Peníze nerostou na stromech
 • Peníze jsou jen kořenem všeho zla
 • Peníze kazí charakter

Tady vidíš, že si již předem stanovujeme nevědomě finanční prohry. Dnešní systém je vytvořen tak, aby prostě vytvářel dobrovolné otroky. Zní to surově, ale taková je pravda.

Jak si tedy změnit přesvědčení? Pomohou nám k tomu afirmace.

Známe ale mnohem rychlejší metodu jak změnit přesvědčení daleko rychleji a snadněji. Tyto techniky můžeš získat v našem úžasném programu milionová mysl.

4. Trpíš syndromem nedostatku?

Pokud se chceš stát bohatším člověkem, pak vypusť své chudé věty (příklad: nemůžu si to dovolit) úplně ze svého slovníku. To jsou ty nejhorší věty, které kdy můžeš říct nebo na ně jen pomyslet.

Podkopáváš si díky těmto větám nohy. Vysíláš do vesmíru přesvědčení v přítomném čase, které se ti opět vrátí nedostatkem. A hlavně programuješ si tím své podvědomí. Co zaseješ to také sklízíš.

Musíš se začít chovat doslova jako blázen. Neznamená to ale že máš teď začít utrácet svou malou výplatu za luxusní věci. Líbí se ti nějaké auto, které chceš? Běž si auto prohlídnout, vyzkoušet a chovej se tak, jako by jsi to auto opravdu chtěl koupit a když v něm jedeš, chovej se tak, jako by ti ve skutečnosti patřilo. Prožívej u toho hodně své emoce.

Líbí se ti nějaká luxusní věc? Běž si jí prohlídnout a projevuj o ní vážný zájem. Nějaká luxusní vila ve tvém obzoru? Běž si jí prohlídnout. Musíš se chovat jako boháč v přítomném čase to je cesta jak zbohatnout.

A co se stane? Vrátí se ti to velkým dostatkem. Vesmír takové lidi naprosto zbožňuje. Takže ty tvé věty pro chudého člověka úplně vypusť. Buď opravdovou hvězdou a všichni tě za ní budou považovat! Jsi hvězda!

Příběh jednoho herce

Byl jednou jeden muž, který se chtěl stát slavným hercem. Přijel do Holywoodu, oblékl si děravé kalhoty a napasoval je mincemi. Když šel, začali se shromažďovat lidi kolem něj. Režiséři si toho povšimli a mysleli si že je to nějaká hvězda a nabídli mu roli ve filmu.

Tento krátký příběh pojednává o tom, že pokud uvěříš sám sobě ve svém oboru, pak ostatní lidé ti uvěří taky. Takže pokud se budeš chovat jako bohatý, lidé si budou myslet že jsi opravdu bohatý. To znamená že tvůj cíl ještě umocní.

V mé meditaci, kde vyhodíš své přesvědčení o penězích, můžeš použít tuto meditaci i pro své chudé věty.

Ale POZOR! I když vymažeš tyto chudé věty ze své hlavy, neznamená to, že budeš myslet jako bohatý. Musíš se to naučit a naprogramovat nové přesvědčení. Pro to by jsi měl změnit své okolí a číst, poslouchat lidi, kteří jsou úspěšní. Náš program : Milionová mysl ti pomůže rychle odstranit tvé negativní přesvědčení a vzorce chování a naprogramuje tě na bohatství.

Jedině tak si přeprogramuješ svou mysl a otevřou se ti možnosti. Pokud celý náš program milionová mysl dodržíš…budeš dostávat za chvíli nespočet nápadů na podnikání. Budeš jich dostávat tolik, až to nebudeš stíhat. Aspoň to tak máme my.

5. Sebehodnota jako cesta k bohatství

Musíš si zvednout sebehodnotu, jinak nemůžeš být bohatší. Proč? Pokud si myslíš, že nemůžeš být úspěšný člověk nebo si myslíš že si to nezasloužíš, pak těžko budeš přitahovat bohatství. Jestli si nevážíš sám sebe, nebude si tě vážit vůbec nikdo. Sebehodnota je vnitřní cesta jak zbohatnout.

Pokud nevěříš v sebe – své talenty, dary nebo účel, bude tvá finanční situace vždy nižší než to, co chceš. Na podvědomé úrovni si myslíš že si ve skutečnosti nezasloužíš peníze. Možná si myslíš, že nejsi dost dobrý v práci a že nejsi hoden vydělávat více. Mohl bys ses se dokonce cítit vinen za to, že žádáš lidi, aby platili za tvé služby, protože tvoje pochybnosti o sobě jsou opravdu neuvěřitelně vysoké.

Lidé jsou tvé zrcadlo. Tak jak se chovají k tobě, takhle se chováš ve skutečnosti k sobě. Kolik peněz stojí tvůj čas? Kolik peněz máš za hodinu práce? 150 Kč nebo 3 000 Kč za hodinu? Na kolik si sebe ceníš? Peníze jdou k ruku v ruce se sebehodnotou. Protože tvůj čas je velmi cenný. V žádném obchodě nemůžeš koupit životní čas. Takže kolik stojí tvůj životní čas?

Jestli si zvedneš svůj ceník, neznamená to automaticky, že sis zvedl svou sebehodnotu. Pokud zvedneš svůj ceník a nikdo k tobě najednou nepůjde, znamená to, že si nevěříš. Pokud tedy jsi udělal vše proto, aby tě tvoji potencionální zákazníci našli a žádné jiné zapříčinění v tom nevidíš.

Jak si zvýšit to sebevědomí?

Musíš poznat sám sebe. Musíš jít hluboko do sebe, opravdu hodně hluboko. Poznat se doopravdy a bez obalu. Sebevědomí –Sebe – vědomí… co ti to prozrazuje? Jsi si sám sebe-vědom. Znáš moc dobře své nedostatky, ale i tak se bereš. Protože víš, že nikdo není dokonalý. Znáš i své přednosti a to moc dobře. Své silné stránky znáš až moc dobře. Musíš jít do sebe a poznávat se. Začni pěstovat sebelásku a silný a zdravý vztah k sobě a přirozeně se zvýší i tvé sebevědomí.

Dlouho mi trvalo poznat sama sebe kdo doopravdy jsem. Byla jsem ztracená v otázce: Co mě baví? Kdo doopravdy jsem? V čem můžu pracovat? Co mě bude naplňovat? Jaké jsou mé silné stránky? O žádných jsem skoro nevěděla. Přišla jsem si že jsem úplně k ničemu že jsem úplně ztracená.

Hledala jsem se, zkoušela nové věci a postupně jsem konečně sama sebe nalézala. A myslím, že se nalézám stále. Určitě sama sebe ještě dost překvapím. Proto neztrácej hlavu člověče, určitě se jednou také najdeš, tedy, pokud se doopravdy hledáš.

Pokud se chceš stát sebevědomým člověkem, musíš změnit své myšlení. Pamatuj ale, že sebevědomí nezískáš přes noc. I když to lze udělat i přes noc, většině lidem to nejspíše tak rychle stejně nepůjde. Alespoň ne tak, aby výsledky byli trvalé.

Zaměřuj se spíše na malé krůčky. Nikdy nemůžeš udělat něco velkého jen tak přes noc, vždy tam je určitý proces. Sebevědomí si pomalu zvyšuješ i tím, že si sepíšeš cíle a ty si postupně plníš. Přemýšlej hlavně o svých silných stránkách. O tom co tě baví. A to vše dej dohromady a vyjde ti z toho tvůj nový budoucí život.

Nauč se říkat ne a vyzkoušej si tyto techniky

Najdi odvahu žít svůj život přesně takový, jaký chceš. Není totiž nic horšího, než žít cizí život. Život je příliš krátký na to, abychom chybovali v tom, jakým stylem žijeme. Nedělej věci které tě nebaví nebo je eliminuj. Začni říkat to, co si skutečně myslíš nehledě na to, jak to vezme dotyčná osoba. Samozřejmě osobě to řekneme slušně.

Nauč se říkat ne, jinak budeš žít v neštěstí. Lidé toho začnou zneužívat a budou se tě snažit využívat.  Slovo NE není vůbec sprosté slovíčko. Jak se naučit říkat ne?  Musíš si uvědomit že je úplně normální říkat své názory a slovíčko ne. Když řekneš někomu že je tráva zelená, tak je prostě zelená. A nic se na tom nemění. A slovo ne je na tom podobně.

Ráno se vzbuď, běž k zrcadlu a usměj se na sebe. Řekni si jaká jsi krásná bytost… krásná žena, nebo krásný muž. Vychval své přednosti. Co se ti na tvém vzhledu líbí? Nezapomeň pochválit i svou povahu. Přijmi i své nedostatky.

Začni o sobě smýšlet jen v dobrém. Pokud se nachytáš u ošklivých přesvědčení o sobě přetransformuj je na pozitivní.

Příklad: Jsem idiot! – transformace –Jsem šikovný člověk, který si vždy hravě poradí.

Svou transformační větu zopakuj nejméně 5x. Naplň tyto věty i svými emocemi. Vše se dozvíš ve třetí kapitole pod jménem afirmace.

 

 • Musím najít své silné stránky a naučit se je prodat.
 • Sebevědomí je hlavně o tom, že vím kdo doopravdy jsem, začnu dělat věci které mě baví, umím říct ne a důvěřuji v tom co dělám.
 • Abych byl sebevědomý člověk, musím se začít chovat jako sebevědomí člověk.
 • Za kolik budu prodávat svůj životní čas? Za kolik budu/chci tedy pracovat?

6. Začni trávit čas s těmi správnými lidmi

Začni se obklopovat lidmi, kteří jsou tzv. lepší než ty. Obklopuj se lidmi kteří peníze opravdu mají. Nevadí, jestli takové neznáš přímo osobně. Stačí sledovat jejich videa, číst jejich blog, knížky, objednat si jejich kurz nebo koučink.

Jakmile si naprogramuješ mozek na bohatství, budeš muset změnit i své okolí. Jestli se bavíš nejčastěji s 5 lidmi kteří mají nízké příjmy a nejsou bohatí, může se stát že začneš přijímat jejich myšlenkové vzorce zpět. A to určitě nechceš. Nemusíš takové lidi ze svého života úplně vymazávat… ale z velké části ti do doporučím.

Začni se obklopovat lidmi kteří jsou pozitivní, laskavý, povzbuzující atd. Zkrátka lidi kteří mají a budou mít na tebe pozitivní vliv a budeš díky tomu růst. Nemůžeš se setkávat s negativními lidmi a očekávat pozitivní život.

Pokud si přeprogramuješ mozek na bohatství, může se stát že tě lidi budou ve tvém životě opouštět. Nebudeš s nimi už rezonovat. To je v naprostém pořádku. Neboj se změn. Vše se děje pro tvé dobro. Neměj strach z toho, že budeš pak v životě sám. Nechávej lidi tvůj život opouštět. Požehnej jim na jejich cestě a jdi dál. Neboj se změn. Změny jsou skvělé a v životě hodně důležité.

Většina lidí ve svém životě stagnují na jednom místě. Jsou naprogramování na jistotu, zodpovědnost za druhé a na to, že se vše děje tak nějak bez jejich zapříčinění. Vše se děje pro ně tam venku a ne uvnitř.

Opouštěj své jistoty…protože jistota je jen pouhá iluze. Jistota neexistuje. Neomezuj se proto jen na pár věcí ve tvém životě, jen kvůli tomu, že ti dávají jistotu. Zkoušej nové věci. Jdi za svým štěstím. Nežij ve své krabici nebo jako slon na maličkém provázku.

Jak zbohatnout když máš vedle sebe negativní lidí?

Hodně lidí tě může stahovat dolů. Kážou ti do života, přitom jejich život je mnohdy v úplných sračkách. Většinou si ale od takových lidí necháváme ještě radit. Zní to celkem hloupě že? Koukni se na facebookové skupiny. Lidé co mají například depresi a jsou ve skupině v tom určené se ptá dalších nemocných lidí jak se uzdravit. No není to hloupé? Je, ale lidé si to vůbec neuvědomují. Koukni na rozdíl v rozhovoru:

Co ti řekne neúspěšný člověk?

B: Mám zase problém. Nevím jak to ve svém podnikání vyřešit.

N: Tak se na to vyser. Že to pořád řešíš. Běž třeba radši pracovat do normální práce a máš po starostech.

Co ti řekne úspěšný člověk?

B: Mám zase problém. Nevím jak to ve svém podnikání vyřešit.

P: Koukni se na to z jiného pohledu. Zkus to třeba jinak.

Tady vidíš rozdíly v rozhovorech lidí. Lidé mají na tebe obrovský vliv takže si dávej pozor, koho vůbec posloucháš. Tvůj příjem se rovná průměrem tvých 5 lidí se kterými se nejčastěji stýkáš. Na jaké úrovni chceš být ty? Udělej si přátelé které ti budou nejvíce vyhovovat. A je úplně jedno jestli takového úspěšného člověka budeš poslouchat přes youtube nebo s ním budeš reálně trávit čas. Tak či tak, bude mít na tebe obrovský vliv. Změní se ti myšlení, začneš vidět svět jinýma očima a uvidíš příležitosti. Vezmi si papír a tužku nebo si otevři poznámkový blok v počítači a odpověz si na tyto otázky:

 • Jakou osobou chceš být? Jaké vlastnosti chceš mít? Jaké je tvoje ideální já?
 • Napiš si 5 lidí se kterým trávíš nejvíce času.
 • Shodují se tito lidé, kým chceš být v budoucnu?
 • Napiš si 5 lidí kteří představují přesně to, kým chceš být ty.
 • Jak s těmito lidmi můžeš trávit čas?
Shrnutí:

 

 • Jsi průměrem 5 lidí
 • Nemůžeš očekávat pozitivní život když se budeš bavit s negativními lidmi.
 • Změní se ti tvůj pohled na dané oblasti, ale i způsob myšlení a chování, ale i tvé návyky a přesvědčení.
 • Pokud chci být nejlepší ve svém oboru,tak se musím začít se učit od nejlepších. Budu trávit s těmito lidmi čas, i když budu trávit čas sledováním na youtube.

7. Cíl a akce jsou klíčové pro zbohatnutí

Bez cíle nebudeš nikdy tak efektivní jako s cíly. Bez cílů se budeš jen tak protloukat životem a čekat co se stane. Pokud si zapíšeš cíl a zaměříš se na něj, budeš plně soustředěn a vytrváš, tak svůj cíl splníš.

Mnoho lidí zapomíná na to dělat akci. Někdo se modlí aby získal peníze a poté si zajde koupit los. Naivně si myslí, že to stačí. Většina lidí kteří mluví o přilákání peněz chtějí získat něco za nic. Pokud věříš lidem, kteří ti říkají, že můžeš nějak magicky „přilákat“ peníze tím, že nečiníš nic jiného než „vibrovat“ nebo „vizualizovat“, nikdy nebudeš bohatší (Ne na dlouho). Musíš být opravdu aktivní a dávat do světa hodnotu.

Můžeš získat ty nejlepší techniky, ale bez akce ti budou k ničemu. A pokud čekáš, až to nějaká kouzelná technika nebo pilulka udělá za tebe, pak se svého vítězství nikdy nedočkáš.

Cíle jsou nám ukazují cestu jak zbohatnout

Vytvoř si cíle a strategie, díky kterým budeš konzistentní a úspěšný. Úspěšní lidé moc dobře ví že je velice důležité navrhnout si svůj život a podle toho se i řídit. Každý den budeš mít na výběr ze dvou možností: Jít o krok blíže ke svému snu nebo, jít o krok dál od svého snu.

A je jen na tobě jak rozhodneš o své budoucnosti. Převezmi stoprocentní zodpovědnost za svůj život a uvědom si, že jen ty můžeš za to, kde se právě nacházíš a že je jen na tobě se z toho vyhrabat.

Většina lidí pokulhává právě tady, že si nevytvoří cíle a nedělají dostatečné akce pro své stanovené cíle.

Kolikrát jsme slyšeli od úspěšných lidí, že můžou dát lidem návody krok za krokem jak třeba zbohatnout, ale lidi ve skutečnosti návod neuvedou do praxe. To je ten největší fór a zároveň největší neštěstí. Kolikrát jsi třeba slyšel větu: Kdyby to tak bylo, byli by všichni bohatí a úspěšní?

Přesně toto vypustí z úst neúspěšný člověk, který nepřebírá zodpovědnost za svůj život, nechce pracovat a raději se bude dožadovat každým měsícem ušmudlané výplaty. Mnoho lidí se dožaduje kouzelné pilulky, která udělá veškerou práci za ně. Nečekej proto v tomto článku recept na výrobu takové pilulky. Taková neexistuje. My ti dáváme důležité body a návody na to, jakým směrem postupovat k bohatšímu životu.

Jen si tyto body začleň do svého života a vyzkoušej na vlastní kůži co se stane se tvým životem. Prověř si tyto rady v praxi sám.

8. Přej celému světu a získáš bohatství

Přej a bude ti dáno. Přestaň závidět ostatním lidem. Pokud se u toho přistihneš, změň to. Popřej dotyčnému všechno nejlepší. Přej všem, i svému největšímu nepříteli. Můžeš si z toho udělat rituál. Vždycky když si na někoho vzpomeneš, popřej mu třeba hojnost. Pamatuj: Co dáváme to také budeme dostávat. Ale jestli to budeš dělat jen ze svých chamtivých důvodů, pak se své hojnosti nikdy nedočkáš. Přej upřímně, z celého svého srdce. Vytvoř si realitu plné hojnosti, která se dostává všem a to bez vyjímky. 

Jak na to?

1. Zavři oči a přestav si před sebou dotyčného člověka, na kterého jako první pomyslíš.

2. Klidně si polož ruce na srdce a řekni: Přeji ti upřímně z celého srdce ať se ti dopřává hojnost v každém pozitivním směru. Ať se tvůj život zahltí pozitivním bohatstvím, která ti bude jen a jen prospívat.

3. Prociťuj u toho emoce a užívej si tuto příjemnou chvilku.

4. Udělej si z toho rituál.

9. Jak zbohatnout pomocí vděčnosti

Vděčnost odemyká životní hojnost. Začni pěstovat zvyk vděčnosti a děkuj za každou věc. Vděčnost je pozitivní emoce. Vděčnost je ta nejlepší technika pro hojnost v životě. I když je to pro mnohé dost prosté a obyčejné, je to to nejlepší co můžeš udělat.

Jakmile začneš být vděčný i za obyčejné věci, začne ti do tvého života chodit další věci za které můžeš být vděčný! Je to opravdu magický rituál. Když si píšeš vděčnost, tvá energie změní vibrace na hojnost a proto začneš přitahovat více hojnosti do tvého života. A navíc si programuješ svou mysl na obrovský dostatek. Převracíš tak svou realitu z nedostatku na hojnost.

Já si píšu vděčnost vždy večer. Vždycky si napíšu do sešitu za co jsem v ten den vděčná. Když si člověk píše vděčnost, změní si své vibrace ihned. Pozoruj ten proces, kdy v začátku budeš mít napsáno jen pár věcí a za pár dní budeš schopný napsat i několik stránek. Je to prostě super!

Můžeme být vděční i za pero kterým můžeme tolik toho napsat. Nebo za střechu nad hlavou, postel, matrace, jídlo, práci, peníze atd. Obklopuje nás v dnešním světě tolik věcí za které můžeme být vděční! Začni se z těchto věcí radovat každý den.

10. Dávání, přijímání vs. hodnota

Přijímání a dávání musí být v rovnováze, ale většinou tomu tak vůbec není. Lidé mají většinou problém něco dávat, protože si myslí, že to musí být něco, co koupili za peníze. Vůbec si neuvědomují, že dávat čas, lásku, svou energii je mnohem silnější dar, než nějaký krám z obchodu.

Dávej a bude ti i dáno. Ten kdo chce přijímat musí se naučit prvně dávat. Není to o dávání peněz, ale jde o něco trochu jiného. Pokud dáš člověku s chudým myšlením peníze, tak je často utratí za něco co ve skutečnosti ani nepotřebuje, nebo je to absolutně pro něj zbytečné. Existují větší dary a hodnoty, které můžeš dávat. Pokud chceš vědět jak roztočit energii hojnosti a prosperity a přitáhnout si peníze a bohatství do svého života, tak si určitě kup náš online program milionová mysl, kde najdeš návody krok za krokem jak pomocí dávání roztočit kolotoč hojnosti a bohatství.

Vytvářej pro lidi skutečnou hodnotu a vesmír tě začne podporovat a zahrne tě veškerou hojností, kterou právě budeš potřebovat.

11. Zamiluj se do placení svých účtů a zbohatni

Zní to pro tebe asi divně, když ti řeknu že si máš užívat to, když platíš za nájem, internet a další služby. Ale ty jsi přece schopen ty účty platit, takže máš peníze na zaplacení. Buď proto za to velmi vděčný a važ si toho. Pokud budeš při placení účtu smutný a nešťastný, budeš přitahovat do svého života nedostatek. Takže nezapomínej, buď u tohoto rituálu velmi vděčný a šťastný!

Je to vlastně legrace. Když od tebe ostatní lidí uslyší jak se raduješ z placení, budou tě mít za magora a o to víc se tomu budeš smát. Lidi totiž placení nesnáší. A proč mít k tomu negativní emoce – když je to naprosto přirozená věc?  Zůstaň v toku proudění a neplav proti proudu.

12. Investuj do sebe a své budoucnosti

Nejlepší investice, kterou můžeš pro sebe udělat je investice do sebe a své budoucnosti. Mysli dopředu klidně i několik let. Chudý člověk myslí krátkodobě a všechny přebytečné peníze hned utratí, nebo maximálně chvíli šetří a pak utrácí za zbytečnosti. Člověk s bohatým myšlením investuje do sebe, svých dovedností, své budoucnosti a neustále se vzdělává. Takový člověk investuje do svého vzdělání například finanční gramotnosti, kupuje si kurzy, čte knihy, platí si za mentory, kteří jsou dále než on a učí se od nich. Nejlepší možnost jak zbohatnout investováním je investovat do sebe a svého vzdělání, ale pozor tím rozhodně nemyslím nic co je spojeno se školstvím.

Proč to úspěšný člověk dělá? Protože ví, že nemusí opakovat stejné chyby jako mnoho lidí před ním, protože ví, že když chce být úspěšných a bohatým člověkem, tak se musí učit od nejlepších a nejúspěšnějších. Člověk s bohatým myšlením shromažďuje peníze a pak je moudře investuje, tak aby dosáhl pasivních přijmů, nebo aby peníze vydělávali další peníze i kdyby to mělo trvat několik let. úspěšný a bohatý člověka se rovná vytrvalý člověk, který myslí z dlouhodobého horizontu.

 

financni-zivot
2 Komentářů
 1. Denisa

  Svatá pravda.

  Odpovědět
  • Cesta Relaxace

   Ahoj Deniso, děkujeme za zpětnou vazbu. Přejeme mnoho štěstí a úspěchů s pozdravem Jirka a Lenka 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares