Pokud chceš zvýšit své příjmy a vědět jak vydělat peníze, ale nevíš, kde začít, měl by ti tento článek poskytnout několik nápadů, které budou zaručeně fungovat.

V tomto článku s tebou budu sdílet přesný návod krok za krokem jak efektivně vydělávat peníze.

Najdeš zde 12 kroku popsaných velice stručně, které ti pomohou změnit tvůj finanční život. Tyto kroky povedou k tomu, že se ve tvém životě začne objevovat mnoho možnosti pro vydělaní peněz.

Jak vydělat peníze

Nejdůležitější pravidlo pro zlepšení finanční situace a jak vydělat peníze je utrácet méně než vyděláváš. Pokud chceš zlepšit svou finanční situaci, tak je důležité ušetřit peníze tam, kde jen můžeš. Nezapomeň i malé částky se počítají, protože ve výsledku ušetříš dost velkou část peněz.

Pokud, ale opravdu a dlouhodobě chceš zlepšit svou finanční situaci, tak je potřeba zvážit i převrácenou stranu této rovnice – vydělávat více peněz než jsou tvé výdaje.

Jednou z nejdůležitějších věci, kterou musíš zvládnout, pokud chceš vědět jak vydělat peníze je finanční gramotnost. Musíš vědět jak spravovat své finance – to znamená vědět, kde ušetřit, jak vydělávat peníze různými způsoby, tvořit si pasivní příjmy, jak moudře a kde investovat, pochopit co jsou to peníze a jak fungují z hlubší podstaty a mnoho dalšího. Finanční gramotnosti se budeme věnovat v dalších kapitolách tohoto článku.

A na závěr to absolutně nejdůležitější a tím je naše myšlení. Všechny úspěšné a bohaté lidi na této planetě spojuje jedna velice důležitá věc a to je určitý způsob myšlení a to jak o penězích přemýšlí. Tvůj vztah k penězům, tvé podvědomé víry a přesvědčení určují kvalitu tvého finančního života. Pokud chceš vydělat, nebo ušetřit peníze tvoje myšlení v tomto procesu hraje tu nejdůležitější roli. 

Návod krok za krokem jak vydělat peníze

Níže najdeš x jednotlivých kroků, které ti pomohou zlepšit tvou finanční situaci a hlavně ti přinesou mnoho příležitosti o kterých se ti nikdy ani nesnilo jak vydělat peníze. Budeš k sobě přitahovat příležitosti pro vydělávání peněz doslova jako magnet a staneš se magnetem na peníze.

Doporučuji tyto jednotlivé kroky aplikovat do každodenního života postupně. Určitě by jsi neměl zařadit všechny tyto kroky do svého života najednou, ale jeden po druhém. Až si každý jednotlivý krok osvojíš a zažiješ, vytvoříš si z toho nový návyk, tak můžeš přidat další a tak pokračovat až se z tebe stane milionář.

1. Jak vydělat peníze aneb neutrácej a investuj

Mnoho lidí absolutně zbytečně vyhazuje peníze z okna. Jednoduše utrácejí své peníze za naprosté zbytečnosti a kraviny, které vůbec k životu nepotřebují. Vše co si kupuješ by mělo být určitou investici jinak jen vyhazuješ své peníze úplně zbytečně. Bohatí lidé nakupují výhradně aktiva. Protože vědí, že aktiva jsou investice, které budou časem vydělávat peníze. 

V první řadě by jsi měl myslet na nákup aktiv a až následně můžeš utrácet své peníze za vše ostatní – toto je myšlení bohatého a úspěšného člověka. Zamysli se proto vždy když něco budeš kupovat zda je to něco, co ti skutečně muže přinést v budoucnu peněžní tok, jestli se ti ta investice vrátí zpět, nebo nikoliv. 

Jak takové aktivum může vypadat v praxi?

 • Nákup techniky a prostředků pro tvoji práci. Něco co zlepší tvou tvorbu, nebo práci a tím se zvýší tvůj příjem.
 • Investice do akcií, kryptoměn, zlata, stříbra, nemovitosti a mnoho dalšího. Jde o investici v řadu několik let až desítek let.
 • Vzdělání je tím naprosto nejdůležitějším aktivem. Sem patří různé kurzy, knihy, semináře, školení, koučink, mentor a mnoho dalšího. Tím že získáš další informace, zkušenosti a vzdělání ti pomůže vydělat více peněz. Nejlepší investice je investice do sebe, protože o tyto zkušenosti a informace tě už nikdo nemůže připravit a mnohonásobně se ti vrátí zpět.

2. Peníze a jejich skutečná podstata

Peníze jsou ve skutečnosti jen forma energie. Je to forma uložené energie, která nemá žádnou hodnotu ani polaritu – není ani dobrá ani špatná. To my přidáváme hodnotu a polaritu penězům a určujeme zda tato energie bude zlá, nebo dobrá, jakou bude mít hodnotu a jak silně bude tato energie téct do našeho života.

To vše určujeme pomocí našeho vztahu k penězům, jak vnímáme peníze, jaké máme vnitřní podvědomé přesvědčení o penězích a jak moc umíme s touto energii peněz pracovat. Pokud chceš vědět jak vydělat peníze, tak v první řadě musíš pochopit jejich skutečnou podstatu a naučit se využívat této energie ve svém životě.

Peníze jsou formou uložené lidské energie a mají obrovskou sílu utvářet lidské chování. Peníze se pohybují na trzích jako každá jiná komodita, mezi kupci a prodejci, poptávkou a nabídkou. Čistá peněžní energie je jedinečná v tom, že nemá žádnou vlastní hodnotu. Nemá žádnou užitnou hodnotu. Stejně jako jiné formy energie prožíváme peníze prostřednictvím jejích důsledků. Zdánlivě všestranná moc peněz jako forma energie vychází z její schopnosti využít lidské činnosti jako je práce, kapitál, vše co lze koupit. Jde jen o prostředek směny mezi dvěma stranami, nebo lidmi. V praxi to znamená, že peníze vyjadřují konkrétní obnos energie, který jedna z protistran věnovala k dosažení výsledku, který si přála druhá strana. Za odměnu pak od protistrany dostaneme předem domluvený obnos peněz. Ve skutečnosti jsou všechny vydělané peníze jen zhmotněná energie, kterou věnujeme a vynaložíme jejich vydělávání jako je úsilí, čas a energie.

Peníze vyjadřují naši podstatu

Mít peníze v našem světě se rovná svobodě a smysl našeho života je svoboda. Mít peníze nám umožňuje být velkorysý k ostatním. Pokud Bůh, vesmír, nebo zdrojová energie se vyjadřuje skrze nás, takže mít peníze nám v podstatě umožňuje a přináší svobodu dělat to, co opravdu chceme a tím umožňujeme Bohu, vesmíru a zdrojové energii vyjádřit se více skrze nás. Pokud máme s penězi spojený nějaký strach, žijeme v nedostatku a máme špatný vztah k této energii, tak snižujeme svou vibraci a okrádáme se o velkou část naší tvořivosti, kreativní síly a možnosti projevit svou jedinečnost a také své dary. Finanční svoboda nám umožňuje být plně přítomni pro náš jedinečný účel v tomto životě, to znamená že, se můžeme ukázat a projevit větším způsobem.

Peníze tedy nikdy nemohou být cílem, ale jsou jen prostředkem k dosažení určitého cíle a hlavně projevení své podstaty bytí. Tento prostředek nám dovoluje se plně projevit ve své nekonečné, jedinečnosti a tvořivé síle.

3. Negativní přesvědčení o penězích

Pokud jde o kvalitu tvého finančního života, nebo vydělávání více peněz, tak tvoje podvědomí jednoduše zajistí, aby tvůj finanční život odrážel to, co si o penězích myslíš. Pokud nevyděláváš tolik peněz, kolik chceš, nebo pokud chceš jen vydělat více, ale nemůžeš, tak musíš změnit své myšlenky, víry a přesvědčení o penězích.

Podvědomé omezující a negativní přesvědčení o penězích je tím absolutně největším a nejdůležitějším problémem, který je potřeba řešit. Jde o problém číslo jedna, který musíš vyřešit, aby si mohl žít ve finanční svobodě a vydělávat si tolik peněz kolik jen chceš. Pokud přeprogramuješ své podvědomé negativní přesvědčení a nahradíš je novými pozitivními, tak najednou se objeví ve tvém životě mnoho možnosti jak vydělat peníze a uvidíš mnoho cest k finanční svobodě. Neboj my ti s tím pomůžeme.

Tvůj přístup k penězům aktivně vytváří tvoji finanční realitu. A nejdůležitější součástí myšlení jsou víry a přesvědčení kterých se neustále držíš.

Bohužel mnoho vír a přesvědčení funguje podvědomě. Jakmile jsme je přijali, stali se součástí naší reality. Dokud je nezměníme, nebo lépe nepřeprogramujeme. Prvním krokem je tedy vždy uvědomit si, že tyto omezující přesvědčení o penězích vůbec existují a jsou součásti naší reality. Musíš je najít a správně identifikovat. Takže přemýšlej o tom, co pro tebe peníze znamenají? Použij následující techniku

Jednoduché cvičení 

Doplň tyto věty:

 • Peníze jsou … 
 • Peníze pro mě znamenají … 
 • Nejsem finančně svobodný, protože … 
 • Rád bych měl více peněz, ale …

Toto malé cvičení ti může odhalit některé tvoje omezující přesvědčení o penězích. Napiš si tyto všechny své omezující víry a přesvědčení.

Jak tyto podvědomé víry a přesvědčení změnit a nahradit je novými pozitivními, které budou podporovat vytváření bohatství a hojnosti ve tvém životě?

Pro tyto účely jsme vytvořili jedinečný a velice efektivní online program milionová mysl. Co ti tento online program přinese a v čem je jedinečný?

 • Přetransformuje tvé podvědomé přesvědčení a víry, které vytvoří nový a pozitivní způsob myšlení a chování.
 • Pomůže ti nahradit staré a negativní návyky, které tě udržují v chudobě a nedostatku novými návyky, které podporují vydělávání peněz, vedou k finanční svobodě a trvalé hojnosti.
 • Tvůj způsob myšlení a tvá zaměřená pozornost způsobí, že začneš najednou vidět ve svém životě mnoho příležitostí jak vydělat peníze o kterých si dříve ani nesnil.
 • Strach, že nebudeš mít dostatek peněz na zaplacení učtu zmizí.
 • Zbavíš se nedostatku a začneš vytvářet příležitosti na cestě k bohatství a hojnosti.
 • Začneš si vydělávat tím, co tě opravdu baví a naplňuje. Objevíš své životní poslání  smysl života.
 • Budou tě napadat úžasné možnosti a příležitosti jak vydělat peníze a tvůj nový způsob myšlení a chování tě bude nutit do akce a využít těchto příležitosti.
 • Získáš mnoho bonusů Zdarma.

Nezapomeň, že tvé podvědomí řídí 95% tvého života a to řídí tvůj způsob myšlení a chování, ale také to určuje tvé návyky. Člověk je jen hromádka návyku to znamená, že se stáváme tím, co neustále opakovaně děláme. Pokud nezměníš své podvědomé vzorce, víry a přesvědčení, tak nikdy nemůžeš zbohatnout. Kup si náš online program milionová mysl níže. Nezapomeň nekupuješ si jen kurz, ale i svou budoucnost.

 

 

 

 

 

4. Cíle jsou velice důležité na cestě jak vydělat peníze

Cíle dávají našemu životu smysl, ale i směr. Pokud nemáme v životě žádný směr, tak nemůžeme očekávat, že budeme šťastní, úspěšní, bohatí, nebo cokoliv dalšího. Jak chceš trefit svůj cíl, když nevíš co tím cílem vůbec je?

Jak vydělat peníze, když nemáš žádný cíl ani představu kolik chceš vydělat peněz, jakým způsobem, za jak dlouho? V první řadě si musíš určit své finanční a peněžní cíle. Kolik peněz chceš mít za rok, za pět let, nebo za deset let? Urči si přesnou částku, kterou chceš do svého života přitáhnout. Definuj si jasný a měřitelný finanční cíl co nejdetailněji do všech i malých podrobností.

 

 • Kolik chceš měsíčně vydělávat?
 • Kolika peněz chceš mít na hodinu?
 • Kolik času v práci chceš trávit?
 • Odkud tvé finanční příjmy plynou? Z aktivních, nebo pasivních přijmů? A jaký je jejich poměr?

5. Způsob myšlení a vztah k penězům

Vztah k penězům je velmi důležitý, protože odráží kvalitu našeho finančního života a tok hojnosti v našem životě. Mnoho lidí má nezdravý vztah k penězům a jejich postoj k nim je udržuje v chudobě a dluhu.

Kořeny takového vztahu je potřeba hledat už v dětství, kde jsi si formoval podvědomí a učil se vnímat skutečné hodnoty tohoto světa. Vše co jsi slyšel, viděl a dostalo do tvého zorného pole pozornosti se ti ukládalo hluboko do tvého podvědomí.

Nezapomeň, že každé dítě od narození do zhruba 6 až 7 let má jinak nastavenou mysl a jeho mozek funguje na nižších vlnových hladinách. V tomto případě je to hladina theta, která je prakticky srovnatelná se stavem hypnózy. To znamená, že všechny negativní přesvědčení a postoje k penězům, které jsi slyšel, někdo ti je řekl, to jak tvoji rodiče a tvé okolí mělo vztah k penězům, tě jednoduše naprogramovalo a tyto vzorce chování a myšlení, přesvědčení a víry, návyky a postoje vůdčí penězům si sebou neseš po celý život. Je to jako velký těžký balvan na tvých bedrech, který nosíš všude sebou.

Jak vydělat peníze a vyřešit svůj vztah k penězům

Nejlepší co můžeš pro sebe udělat je uvědomit si tuto skutečnost a začít ji řešit. Změň svůj postoj a vztah k penězům i své přesvědčení. Pokud chceš toto všechno přeprogramovat a vytvořit nový pozitivní  postoj, přesvědčení a vztah k penězům, který vede k vytváření bohatství a vydělávání peněz tak využij našeho online programu MILIONOVÁ MYSL, který ti velice snadno pomůže změnit tvou finanční budoucnost.

Vztah k penězům znamená i to jak se cítíš když platit účty, nebo poplatky. Jaké myšlenky a pocity v tobě vyvolává slovo peníze, nebo když někde zaslechneš toto magické slovo: peníze? Jak se cítíš a jaké myšlenky ti běží hlavou když někdo chce po tobě peníze, aby jsi něco zaplatil? Pokud máš negativní pocity, nebo myšlenky, tak  máš negativní postoj a vztah k penězům. Na nějaké úrovni si blokuješ proud hojnosti a bohatství. Jak zbohatnout, když tímto na vibrační energetické úrovni vlastně peníze odmítáš? Je potřeba vyřešit svůj vztah k penězům, protože jinak budeš neustále žít ve vibraci chudoby.

6. Peníze jsou duchovní (spirituální)

Až příliš často, neuvěřitelně inteligentní, úžasní, pečující lidé s úžasnými nápady a talenty na zlepšení a uzdravení systému a celé naší planety se drží zpět od vydělávání peněz kvůli hloupé víře, ať už vědomé nebo nevědomé, že vydělávat peníze není duchovní. No není to hloupé?

Možná tito lidé věří iluzi, že kdyby vydělali hodně peněz, byli by nějakým způsobem poškozeni nebo by dokonce byli „špatní“.

Mohou také věřit, že nemůžou být dobrým člověkem a zároveň být bohatí, nebo možná věří iluzi, že musí nějak udělat něco špatného, ​​abyste se stali bohatými jako například krást.

A bohužel v dnešní době je až příliš snadné slyšet o zkorumpovaných podnikatelích a  politikách, kteří udělali něco neetického, aby vydělali peníze. Jsou toho plné zprávy a médií, které zcela nesmyslně manipulují a programují lidí do stáda oveček. Bohužel není dost zpráv o všech úžasných bohatých lidech, kteří mění svět nekonečně pozitivním způsobem. A z vlastní zkušenosti vím, že takových lidí existuje mnoho a jsou i mezi námi, ale o nich se už nemluví.

I když se časy změnily, tolik odborníků stále čelí problémům, které necítí, že by měli účtovat poplatky za to, co dělají, i když tolik pomáhají.

Toto omezené přesvědčení, že vydělávání peněz není duchovní, zabránilo mnoha odvětvím po celém světě se držet zpátky.

Zamysli se nad tímto jednoduchým prohlášením a této skutečnosti, kterou je důležité poznamenat.

Existují příklady toho, jak lidé dělají neetické věci, aby vydělali peníze na světě, stejně jako lidé vydělávající peníze dělají úžasné a zcela etické věci, kteří slouží světu.

Jak vydělat peníze, když máš hluboko v sobě zakořeněno toto velice omezující přesvědčení, že vydělávaní peněz není duchovní?

Souvislost mezi penězi a spiritualitou

Pravda o penězích je taková, že nejsou neodmyslitelně dobré, nebo špatné. Je to jen věc (nástroj), který funguje jako obchodní nástroj pro získávání dalších věcí. Jde jen o výměnu energie. To vše nám říká, že peníze jsou naprosto duchovní (spirituální). I když je pravda, že na světě jsou špatní lidé, kteří používají peníze za účelem ublížení ostatním, nebo korupce, tak není spravedlivé předpokládat, že takto se chovají všichni lidé, kteří získají více peněz. Ve skutečnosti je opak pravdou.

Když se člověk více dotkne své duchovní stránky, otevře se větší úrovni soucitu a laskavosti pro ostatní živé bytosti. A pokud má peníze, které může použít jako nástroj, tak rozhodně nebude váhat použít tyto peníze na pomoci více lidem a udělat více dobra, než by dokázal bez peněz. Bude také lépe spravovat a šetřit peníze, které vydělá, nebo získá, protože spojí svou hodnotu s duchovními výhodami, které se mu nabízí.

Duchovní bohatství a zákon přitažlivosti

Změnou přesvědčení o penězích se ve tvém životě může začít vyvíjet jiný druh energie s jinou vibrační hodnotou. Důvodem je skutečnost, že když si budeš myslet, že peníze jsou špatné, protože přispívají ke zlu a korupci ve světě, neúmyslně si blokuješ jejich tok do svého života. Jinak řečeno odrazuješ peníze od sebe a to nakonec vede k udržování neustálého stavu chudoby, což ztěžuje tvůj život. 

Pokud ale začneš přemýšlet o penězích jako o jedinečném prostředku, který může fungovat pro tebe a skrze něj může pomoci mnoha lidem, společnosti, světu a projevit svou pravou podstatu, tak se změní tvoje vibrace energie, která tě obklopuje a budeš přitahovat ještě více hojnosti a bohatství do svého života. Ti, kteří tomu snad nevěří, by si mohli vzpomenout na poslední špatný den, který měli. Poté, co se stala jedna negativní věc, následovaly další a stresující události kvůli zákonu přitažlivosti, který fungoval v myšlenkovém procesu. Totéž se děje s pozitivní myšlenky na peníze a hojnost. Čím lépe se ve vztahu k nim cítíš a myslíš na ně, tím je pravděpodobnější, že do tvého života vstoupí různými kanály.

Vydělávání peněz a duchovní život

Aby jsi mohl vést šťastný a pozitivní život, musíš mít dost peněz. Je nutné platit účty, nakupovat jídlo a poskytovat útočiště pro tebe a tvou rodinu. Také je důležité pomáhat těm, kteří mají méně štěstí, nebo lépe řečeno nejsou tak uvědomělí jako ostatní. Ale mnozí se obávají, že se ztratí něco ze svého duchovního života, anebo své duchovní podstaty, pokud budou příliš prosperovat, nebo vydělávat hodně peněz. Vše spočívá ve vytvoření toku rovnováhy ve tvém životě, kde jsou peníze, které získáš, použity na duchovní pokrok sebe i ostatních. 

Možná by jsi mohl financovat útulek se psy, nebo zalesnění nějaké oblasti, nebo možná finančně podpořit postižené děti, nebo svobodné matky samoživitelky. Někdo by zase rád použil peníze a tuto energii k platbě za jídlo pro bezdomovce. Ale neboj se taky něco utratit za věci, které potěší i tebe na sebe nikdy nezapomínej. 

Součástí toho, jak zvýšit svou finanční hojnost, je to jak se cítíme uvnitř. Naše emoce, pocity vibrace jsou klíč k hojnosti. Takže pamatuj, že tvé myšlenky a hlavně pocity drží klíč k tomu, co přitahuješ do svého života a k čemu, nebo ke komu jsi přitahovaný. Čím více se soustředíš na všechny negativní aspekty peněz, tím je pravděpodobnější, že si zablokuješ cestu k hojnosti a tím pádem i k sobě. Zatímco někteří si mohou myslet, že chudoba je důležitá pro to, aby zůstali duchovní, pravdou je, že potřebují peníze. Trik spočívá v udržování rovnováhy mezi spiritualitou a penězi. Především, nikdy nepoužívej bohatství a peníze k poškozování, negativním úmyslům a podobně.

Duchovní lidé, kteří tvrdí, že peníze a vydělávání peněz není duchovní jen omlouvají své problémy s penězi a hází svou zodpovědnost na tuto velkou iluzi. Ve skutečnosti nejsou ani trochu duchovní, protože kdo odmítá peníze, tak odmítá sám sebe a svou podstatu bytí.

7. Jak vydělat peníze pomoci vděčnosti

Vděčnost je jedna z nejsilnějších emocí.  Vibrace vděčnosti má neskutečnou moc a sílu změnit tvůj život. Jeden z nejčastějších problémů proč lidé nemají peníze a nevydělávají tolik, kolik by chtěli je špatně zaměřená pozornost.

Jednoduše se zaměřují na nedostatek, na dluhy, na to co nemají, co ještě musí zaplatit a kde vzít peníze. Tím, že se zaměřují na nedostatek peněz, tak si do svého života budou přitahovat ještě více chudoby. V takovém případě je jediná cesta změnit své vibrace a zaměřit svou pozornost na hojnost a to co už máš tady a teď. Nejlepší a nejjednodušší způsob jak toho dosáhnout je vděčnost.

Nezapomeň, na co zaměřuješ svou pozornost tak to roste, ale i setrvává ve tvé realitě. Jak chceš vydělat peníze, když se zaměřuješ na nedostatek a chudobu? To nelze prvně musíš změnit svou pozornost, ale i svou vibraci. Použij sílu a moc, kterou má vděčnost a cesta k trvalé hojnosti se ti otevře.

Pomocí vděčnosti můžeš změnit své vibrace a pozornost o 180 stupňů. Pokud se zaměříš na to, co už máš tady a teď a budeš za to vděčný, tak začneš přitahovat do svého života ještě více toho za co můžeš být vděčný. Nezapomeň podobné energie (vibrace) se navzájem přitahují a zákon přitažlivosti ti pomůže přitáhnout do tvého života nekonečnou hojnost, pokud budeš vděčný. Zákon přitažlivosti ti dává všechno to, na co se zaměřuješ, bez ohledu jestli to chceš, nebo ne. Proto se zaměř na způsoby jak vydělat peníze, zaměř se na hojnost a dostatek. Vesmír ti už ukáže cestu a pošle ti do cesty ty správné lidí, situace a příležitosti jak vydělat peníze a získat hojnost ve svém životě.

Jak projevovat vděčnost ve svém životě

 • Například, pokud platíš hypotéku, buď vděčný za dům, ve kterém žiješ. Pokud platíš za elektřinu, buď vděčný, že svítí světla.
 • Pokaždé, když obdržíš výplatu, i když to není částka, kterou chceš dostávat, ujisti se, že jsi za práci, kterou máš vděčný.

Pokud nebudeš vděčný za věci, které máš tady a teď (i za maličkosti) a budeš je brát jako samozřejmost ve svém životě, tak si ani nikdy nebudeš vážit těch velkých věcí. Nakonec můžeš o všechno přijít díky tomu, že vše bereš jako samozřejmost a nevážíš si toho, co máš.

Deník vděčnosti je metoda, kterou chci aby jsi dělal každý večer, protože vím, že ti stejně jako mě pomůže změnit tvůj život. Každý večer si napiš minimálně tři věci, za které jsi za uplynulý den vděčný. Všechno musíš pečlivě procítit přes své srdce a poděkovat. Můžeš začít u maličkosti a postupně uvidíš, že je toho čím dál více za co můžeš být vděčný. Postupně začneš přitahovat více a více toho za co můžeš být ve svém životě vděčný a napojíš se nekonečný proud hojnosti.

8. Přijímání a dávaní – výměna energie peněz

Energie také vyžaduje výměnu.  Aby mohlo být něco přijato, tak musí být něco dáno. To je základní zákon přijímání a dávaní, k němuž se budeme znovu a znovu vracet. Nemůžeš očekávat, že dostaneš něco za nic. Lidé, kteří toto očekávají, zjistí, že přicházejí jen o peníze například v loterii, hrací automaty a podobně, ale vždy skončí stejně. Nebuď jedním z těchto lidí. Ano, stávají se výjimky, ale faktem je, že ti, kdo vyhrají loterii nebo vyhrají v kasínu, nakonec do pár let všechno ztratí nesmyslným utrácením, špatným hospodařením s penězi a dalšími vlivy. Dělají to proto, že neporozuměli jednoduchým principům peněz, které jsou získány tím, že je sami vytvoříte pomocí správných investic, vytváření skutečné hodnoty a inteligentního řízení svých peněz. Snažit se hromadit bohatství náhodným sázením a tipováním prostě nestojí za to. Vracíme se tedy k zákonu, že energie vyžaduje výměnu.

Co dáváš výměnou za své peníze?

Čím více dáš, tím více obdržíš. Je to velice jednoduché a prosté. Pokud dáváš jen své peníze, nebo nějaký bezcenný a nesmyslný produkt, tak dostaneš méně, než když dáváš přidanou hodnotu. Pokud dáváš do své práce i mysl, srdce, kreativní a tvořivou energii, přidanou hodnotu a roky zkušeností, pak to opět zvyšuje to, co získáš na oplátku. Proto jsou vzdělaní odborníci placení více než dělníci. Je to základní účinek toho, co dávají své práci. Dej více a získáš více.

Nyní máš základní znalosti o základních způsobech, jak se peníze chovají a jak k nim přistupovat. Ve tvém životě se postupně bude objevovat více a více možnosti jak vydělat peníze, pokud tyto znalosti aplikuješ do praxe ve svém životě.  Pomocí této analýzy můžeš analyzovat svou současnou situaci a získat lepší přehled o své současné finanční situaci. K tomu ti pomůže analýza tvé finanční situace z hlediska energie. Kde dáváš energii a kde získáváš energii zpět? Co by jsi mohl udělat pro zvýšení toho, co dáváš výměnou za peníze? Můžeš své práci věnovat více hodnoty, zkušenosti, své vnitřní a kreativní energie a podobně? Pokud je to možné, tak to udělej hned a nečekej, protože je to zákon, který se k tobě musí vrátit buď vyšší mzdou, nebo v investicích, příležitostech, formou akce, nebo v nějaké formě energie hojnosti. Nic se nikdy neztratí. Mění se jen forma energie, ale nikdy se neztratí.

Nezapomeň pokud chceš dostávat, tak se musíš prvně naučit dávat. Jde jen o vyměnu energie ať už jde o cokoliv ve tvém životě jako peníze, láska a podobně.

9. Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je naprosto nezbytná dovednost, která ti pomůže více porozumět penězům a naučit se s nimi správně pracovat. Jde o dovednosti jak správně spravovat své peníze a mít nad nimi kontrolu i v době, kdy se může zcela změnit tvá životní situace (například se dostaneš do dluhu).

Definice finanční gramotnosti

Finanční gramotnost je vzdělávání a porozumění tomu, jak jsou peníze vydělány, utráceny, spořeny a investovány, jakožto i dovednost a schopnost využívat finanční zdroje k rozhodování. Tato rozhodnutí zahrnují, jak generovat, investovat, utrácet a šetřit peníze.

Jedno ze zásadních pravidel finanční gramotnosti se týká investování. Správně bys měl investovat minimálně 10% svého měsíčního příjmu. To znamená, že každý měsíc vezmeš minimálně 10% ze svých přijmů a investuješ je například do zlata, stříbra, kryptoměn, akcií, nemovitostí a podobně. Já osobně doporučuji investovat 30% ze svých přijmů.

Pokud nemůžeš každý měsíc odložit alespoň 10% na investice, tak něco děláš špatně a je na čase se zamyslet. Určitě po důkladné analýze najdeš oblasti života, kde zbytečně vyhazuješ a utrácíš peníze, které můžeš investovat.

3 Základní pravidla pro investování

 • Investuj jen tolik o kolik můžeš přijít. Pozor nikdy ne více, jinak se můžeš hravě dostat do finančních problémů, nebo dluhu.
 • Diverzifikace nebo-li rozdělování znamená, že rozděluješ své vklady do více různých investičních příležitosti a tím se snižuje riziko, protože nespoléháš na jeden jediný produkt, kryptoměnu, nebo druh investice. Diverzifikovat své portfolio znamená chránit své investice.

 • Nikdy neprodávej ve ztrátě a nenakupuj na vrcholu. Toto je cesta do pekel a jeden z nejlehčích způsobů jak přijít o velké peníze v oblasti investování. Nakupuj když všichni prodávají a prodávej když všichni nakupují, to je cesta jak vydělat peníze a je úplně jedno zda jde o akciový trh, kryptoměny, nemovitosti, nebo zlato.

10. Máš kolem sebe ty správné lidi?

Zde platí velice jednoduché pravidlo – jsi průměrem pěti lidí se kterými trávíš nejvíce času. Těchto pět nejbližších lidí se kterými trávíš nejvíce času má vliv na kvalitu tvého života a to možná mnohem více než by jsi čekal. Ovlivňuje to způsob tvého myšlení a chování, tvé návyky a postoje, tvoje víry a přesvědčení.

Kolik peněz vydělávají těchto tvých pět nejbližších lidí? Asi nebude překvapením, že tvůj příjem bude zhruba průměrem platu těchto tvých pěti nejbližších osob. Pokud nejsi spokojen se svými příjmy, tak změň své okolí a lidí, se kterými trávíš nejvíce času, jak jednoduché že?

Možná to nebude pro tebe tak jednoduché, ale jak vydělat peníze, když máš kolem sebe lidí, kteří mají myšlení chudého člověka, neustále hledají ve všech chyby, stěžuji si, jsou negativní, obírají tě o energii a ve finále i vydělávají málo peněz a neustále si na to i celý svůj život jen stěžují? Takto není možné vydělat peníze, protože tito lidé ovlivňují tvé myšlení, návyky, přesvědčení a vše ostatní.

Jak udělat tuto změnu a změnit své okolí a těchto pět nejbližších lidí?

Jednoduché cvičení

Vem si tužku a papír a napiš si těchto pět lidí se kterými trávíš nejvíce času pod sebe. Udělej si k nim další dva sloupečky jeden bude plusy a druhý budou mínusy. Následně si udělej analýzu každého člověka zvlášť. Uvědom si jestli ten člověka je pro tebe přínosem, nebo naopak. Pokud takový člověka je pozitivní, podporuje tě, inspiruje a motivuje tě, tak je to skvělé přesně takové lidi kolem sebe potřebuješ. Pokud je člověk negativní, obírá tě o energii, ponižuje tě, nebo zesměšňuje, vidí ve všem problémy, stěžuje si neustále a podobně, tak takové lidi by jsi měl od sebe odstřihnout.

Co když ti v seznamu nezůstal nikdo s kým se můžeš bavit a trávit svůj čas? A jak dále pracovat s touto technikou a kde najít ty správné lidí a jak? Koukni na video níže, kde najdeš odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek.

11. Mentor

Pokud chceš být úspěšný, bohatý, nebo jen vydělat peníze, nebo snad žít finančně svobodný život, tak musíš mít svého mentora. Mentor je člověk, který ti ukáže cestu, bude tě inspirovat, povede tě a ukáže ti cestu k tvým cílům a snům. Pokud chceš něčeho dosáhnout, tak se musíš učit od těch nejlepších v oboru.

Mentor je člověk, který už dokázal to, co chceš ty sám. Díky mentora můžeš získat úžasné informace a zkušenosti, které ti pomohou splnit tvé sny a cíle. Hlavně se díky životní cestě a zkušenosti svého mentora můžeš vyvarovat zbytečných chyb a už tyto chyby neopakovat. Tím ušetříš čas, energii a peníze. Proto neváhej a investuj do sebe, svého vzdělání a své budoucnosti  zajisti si lepší finanční život díky milionové mysli níže.

 

 

 

 

 

12. Závist

Závist je jedna za nejhorších emocí, protože snižuje tvé vibrace a udržuje tě v permanentní chudobě. Aby jsi mohl vydělávat peníze, tak se musíš zbavit závisti ve svém životě. Namísto závisti zkus jednoduché cvičení, kdy budeš přát ostatním úspěch, peníze, bohatství a hojnost. Přej a bude ti přáno. Všechno je to jen o tom co vysíláš, to také zpět dostáváš. Pokud budeš přát ostatním úspěch a hojnost, tak se ti úspěch a hojnost vrátí několikanásobně zpět.

Jak praktikovat toto cvičení v praxi?

Jednoduše si zavři své oči a naprosto se uvolni. Následně si představ člověka, firmu, nebo společnost je to úplně jedno. A od srdce mu pošli bohatství, hojnost a prosperitu. Klidně si to řekni v duchu, nebo nahlas, ale hlavně do této krátké vizualizace zapoj co nejvíce pozitivních emocí, představ si tohoto člověka jako úspěšného bohatého ve všech směrech a měj z toho radost. Dělej to ideálně každý den a uvidíš, že se výsledky dostaví, pokud setrváš dostatečně dlouho a budeš to myslet zcela upřímně a od srdce.

financni-zivot
0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares