To vše je odvozeno také od faktu, že zdraví je na samotném vrcholu pyramidy. Nemůžeme být zdraví nebo se plně uzdravit, pokud nejsme v životě spokojení, nemáme rádi sami sebe, nemáme sebevědomí, máme problémy ve vztazích, finanční problémy, jsme nespokojení ve své praxi a mnoho dalšího. 

 

 

Cesta, která tě vede k uzdravení ti pomáhá pochopit tvou nemoc, původ, proč přišla, co ti měla říct, co bys měl pochopit, přijmout a změnit. Když chápeš proces uzdravení jako cestu, otevíráš si dveře k hlubšímu porozumění, sebepoznání a osobnímu růstu. 

Nemoc k tobě nepřišla jen tak z ničeho nic, aby jsi se uzdravil a pokračoval v životě dál. Nemoc přišla jako informace, protože jsi na cestě musíš něco pochopit, změnit a růst. Nejde o cíl. U nemoci a uzdravení nejde nikdy o cíl! Vždy jde o cestu o pochopeni, o změnu o růst.

Cesta k uzdravení ti nabízí příležitost zastavit se a zamyslet se nad tím, jak žiješ svůj život. Můžeš se zaměřit na to, co tě vede k naplnění a co tě drží zpátky. Možná jsi narazil an své limity, které musíš zbourat a osvoodit se z vězení, které sis vytvořil ty sám. Dostat s emimo tu krabici ve které žiješ. 

Možná jsi se dostal na cestu, kdy se ti ukazuje, že si nevažiš dostatečně sám sebe, svého života, potřebuješ s epřijmout, naučit se mít rád a važit si sebe is vého zdraví a neničit si ho supermarkety… 

 

 

To nás přivadi k dalšímu důležitému aspektu, který rozhoduje o tom, zda se vyléčiš nebo nikoliv.

Růstové myšlení vs. fixní myšlení:

Lidé s růstovým ymlšením berou proces uzdravení jako cestu, možnost růstu, změny a uživaji is ji.

Pokud máš růstové myšlení, chápeš výzvy, které jsou před tebou postavené a víš, že tvé ztráty, problémy, traumata a negativní emoční zážitky mohou mít pozitivní výsledek. Že bolest ze zážitku, spíše než aby tě zlomila, může pomoci skutečně posílit tvou mysl, tělo a ducha.

 

Fixní Myšlení a Uzdravení:

 • Rezignace: Člověk s fixním myšlením může rychle rezignovat, protože věří, že nemá kontrolu nad svým zdravím. „Jsem prostě nemocný a nic s tím nenadělám,“ je typický postoj.
 • Neschopnost Přijmout Změny: Fixní myšlení často brání v přijetí nutných změn ve stravě, životním stylu, nebo léčebných plánech, protože tyto změny jsou vnímány jako příliš těžké nebo nemožné.
 • Ignorování Zpětné Vazby: Kritika nebo rady od lékařů a terapeutů mohou být ignorovány nebo odmítnuty, protože jsou vnímány jako osobní útoky.

  Růstové Myšlení a Uzdravení:

  • Otevřenost ke Změnám: Růstové myšlení podporuje ochotu zkoušet nové přístupy k léčbě, což může vést k efektivnějšímu a rychlejšímu uzdravení.
  • Aktivní Účast: Lidé s růstovým myšlením se často cítí odpovědní za své vlastní zdraví a jsou více motivováni ke spolupráci s lékaři a k aktivnímu úsilí o zlepšení.
  • Přijetí a Zpracování Zpětné Vazby: Rady a doporučení jsou vnímány jako nástroje pro růst a zlepšení, což může urychlit léčebný proces.
  • Rezilience: Růstové myšlení podporuje odolnost vůči neúspěchům a komplikacím, což je klíčové v dlouhodobém procesu uzdravení.

   

  Fixní způsob myšlení zástava názor, že osobní rysy jsou trvalé a neměnné. Naproti tomu růstové myšlení tvrdí, že tyto rysy lze rozvíjet. Past fixního myšlení spočívá v tom, že vede lidi k přesvědčení, že všechny dovednosti, které v současnosti mají, jsou ty nejlepší, jaké kdy budou mít.

  Také třídí lidi podle jejich schopností, což těmto lidem pomáhá rychle a cynicky soudit ostatní. To zabíjí jejich empatii k sobě samým i k ostatním a knihu vidí jen podle obalu.

  Naproti tomu růstové myšlení věří, že se můžeme neustále zlepšovat a rozvíjet bez ohledu na naše současné dovednosti, schopnosti nebo postoj.

  To vede člověla k tomu, aby směřoval k vyšším cílům a neustále tlačil vpřed. Příklad toho můžete vidět ve vzpírání a posílování, kde při každém cvičení rostou svaly v malém množství.

  Postupem času tyto malé návyky a změny vytvářejí svalnatější tělo. Totéž platí pro náš mozek a mentalitu. Čím více malých pozitivních myšlenek investujeme do našeho každodenního života, tím silnější je naše mentalita vůči sobě i ostatním. Na druhé straně získáváme více porozumění a empatie.

  Výhody růstového myšlení

  U růstového myšlení je pravděpodobnější, že ovlivní člověka směrem k tomu, aby převzal kontrolu nad svým zdravím a to jak mentálně, tak emocionálně. Když e chce uzdravit, je třeba překonat určité mentální i duševní překážky.

  Chcete-li se takový člověk uzdravit, musí se oddat procesu růstu a zlepšování. První výhodou růstového myšlení je, že udržuje člověka otevřeného změnám. Vstup do cizích oblastí a nových postupů může být děsivý, ale když je jeho mozek k dispozici novým situacím a myšlenkovým vzorcům, je pravděpodobnější, že si najde zdravější návyky. Pro někoho s pevným myšlením by léčba byla značnou hrozbou pro jeho současný stav.

  Druhou výhodou je, že mění výzvy v příležitosti. To vyžaduje situace, které by ho zpočátku postavily do defenzívy, ale překlopí je do příležitostí ke změně a růstu.

  Když neustále krmíme svůj mozek myšlenkou, že nové zážitky vedou k bolesti a dalším problémům, je pravděpodobnější, že mozek se začne chovat defenzivně a vytvářet ochranné mechanismy, které nás mají udržet v bezpečí. To může zahrnovat vyhýbání se novým situacím, zvýšenou úzkost nebo dokonce somatické symptomy jako bolest. Tyto obranné mechanismy mohou omezit náš životní potenciál, zabránit nám ve vstupu do nových vztahů, zkoumání nových možností a dokonce v otevření se možnosti uzdravení. Tento druh negativního programování může být zvláště destruktivní v kontextu léčby a uzdravení.

  Pokud změníme náš pohled na léčbu jako na nejlepší šanci na celoživotní štěstí a růst, náš mozek tuto hrozbu eliminuje a mozek vypne přenastaví toto nevhodné nastaveni a přestane se soustředit na bolest a problémy, ale vidět vše jako přiležítost pro růst. To vede ke změně vnímáni, kdy můžeme vidět nové možnosti. Musíme důvěřovat procesu, abychom vpustili ty nejzdravější aspekty změny. 

    

    Cesta vs. cíl – zdraví vs. utrpení

   Život není o tom splnit si své cíle, ale o tom užívat si cestu, užívat si celkový proces, který sebou přinaši mnoho zaímavých chuti, odstinu, barev a možnosti. Bohužel většina lidí se soustředi jen na své cíle a také potřeby. Jejich život je velice omezený tím, že pořad se snaži něco získat, něčeho dosáhnout, něco mít a někým být, ale zapominají žit.

   Život jim utika mezi prsty, pořad řeši jen to, co bylo a co by mělo přijit. Cíle tě vedou k utrpení. Cíle jsou největší omyl a utrpením osobního rozvoje. Já už si poslední roky ani žádné cíle nestanovuji. A mám k tomu dobré důvody. Cíl tě oreintuje jen na:

   • Výsledek, ne proces: Máš tendenci hodnotit úspěch pouze podle toho, zda jsi dosáhl cíle a nikoli podle toho, co jsi se naučil nebo jak jsi se změnil během procesu. Když se fixuješ pouze na konečný výsledek, například na to, být zdravý, můžeš zanedbat důležité kroky v procesu léčení. Tento způsob myšlení často vede k přeskočení důležitých aspektů léčení nerespektování nutnosti času a trpělivosti. 
   • Krátkodobé uspokojení: Cíl často přináší pocit krátkodobého úspěchu, ale nikdy nezaručí dlouhodobé zdraví nebo štěstí. Je to jen další laciný dopamin, který tě chvilkově uspokoji a za chvili potřebuješ další cíl, další větší trofej, po které se můžeš hnat. Je to nekonečný boj, který ti nikdy nezaručí dlouhodobé uspokojení. 
   • Extrémní zaměření: Může se objevit tunelové vidění a posedlost dosažením cíle, což vede k vyhoření, stresu nebo dokonce k ignoraci ostatních důležitých aspektů života. Toto extremní zaměření na dosážení cíl není zdravé, protože zde vytvaříš až přiliš silnou energii a tlak na samotný cíl a odmitaš tím proces růstu a vytvaříš tím nedostatek. Nedostatek, protože nejsi spokojený s tím, kd ejsi pravě teď. z toho vychazí tlak na to být někd ejinde, mít něco jineho, protože to pravě ted nemáš a to způsobuje nedostatek…
   • Vnější potvrzení: Když je cíl primárním ukazatelem úspěchu, může to vést k závislosti na vnějším potvrzení od ostatních, což narušuje tvůj vnitřní pocit sebehodnoty. Věř mi znám to a děje se to, i když nechceš, kdkyoliv dosáhneš úspěchů nebo cíle od okolí přijde schvalení, pozitivní reakce a tvá mysl se přesměruje na….
   • Netrpělivost a frustrace: Zaměření na cíl může snížit schopnost být trpělivý, což může vést k frustraci, pokud se věci nevyvíjejí tak rychle, jak bys chtěl. Také to znám a je to silně ubijejici  afrustrujici, což tě v podstatě oddaluje od tvého cíle a schopnosti činit správné rozhodnuti a pokračovat v akci. Nakonec to způsobuje demotivaci a prokrastinaci.
   • Neúplný pohled: Když je pozornost soustředěna pouze na cíl, můžeš přehlédnout důležité detaily, varovné signály nebo alternativní možnosti, které by mohly být prospěšné. Vidiš jen svůj cíl a nevidiš různé možnosti a cesty, které tě mohou nasměřovat k tvému cíli jiným způsobem, který možná nebude ryychlejší, ale na druhou stranu tím získaš nové dovednosti, možnosti, zkušenosti, potkaš zajimave liídí a navažeš další skvělé spoluprace. Take to mám za sebou.

   Takto bych mohl pokračovat, ale pro ukázku toho k čemu směřuji si myslím, že to jako přiklad stači. Cíle tě okradají o štěstí, pocit naplnění a směřuji tě k ….    

   Život nemá cíl a podle mě by ani mít neměl. Možná se pletu, ale teď když nemám cíle jsem štastnější, spokojenější v životě. Nejsem tolik zaměřený na laciný dopamin a kratkodobé potešení,které mi splnění cíle přinaší a neustále vytvaření dalších cílů, trofeji, o které mohu usilovat a něco si dokazovat.

   Já osobně si všiml, že cíle jsou založené na egu, rptoože cíle nás motivuji k tomu něco vlastnit, mít, něčoho pořad dosahovat někam směřovat. Místo toho flow je o toku o proživaní a uživaní si přitomného okamžiku a přijmani toho, co přichazí.

     

    Cíl být zdravý – vede k nemoci

    Proces uzdravení je složitý a zahrnuje mnoho faktorů, jak fyzických, tak i mentálních. Přestože cíl „být zdravý“ je samozřejmě žádoucí, je důležité rozpoznat, že cesta k tomuto cíli je stejně důležitá. Pokud se zaměříš pouze na cíl, riskuješ několik věcí:

    • Nedostatečná pozornost procesu: Když je tvůj pohled fixován pouze na výsledek, přehlédneš důležité kroky na tvé cestě k uzdravení. Neuživaš si cestu a nechapeš jeji proces, který tě tvůj zdravotní problém uči.
    • Psychické napětí: Fixace na cíl bez pozornosti k procesu vede k zvýšení stresu a úzkosti. Toto psychické napětí má negativní dopad na na celkové uzdravení.
    • Nerealistické očekávání: Očekávání rychlého uzdravení bez komplikací vede k velkému zklamání. Toto zklamání snižuje motivaci pokračovat v léčbě a dodržovat potřebné životní změny.
    • Odmitnutí osobního růstu: Proces uzdravení vždy nese v sobě i lekce osobního růstu. Když se zaměříš pouze na konečný cíl, přijdeš o možnost naučit se něco nového o sobě, což ti pomůže v budoucím zdraví a pohodě.
    • Nedostatečná sebereflexe: Proces léčení je často i procesem sebepoznání. Potřebuješ rozumět svým tělesným a emocionálním potřebám, abys mohl efektivně spolupracovat s koučem. Zaměření pouze na cíl ti bráni v tomto důležitém procesu sebereflexe a sebepoznání.

    Celkově platí, že cíl a proces jsou dvě strany téže mince. Uzdravení je cesta, a pokud se na ní vydáš s otevřenou myslí a s odhodláním věnovat se jak jednotlivým krokům, tak konečnému cíli, máš vyšší šance na úspěch.

    Problémy rychlého i tvrdého sexu

    V dnešní uspěchané a povrchní době se nám často stává, že i sex, ten nejintimnější akt mezi dvěma lidmi, se stává obětí této kultury rychlosti a povrchnosti.

    Tento trend se odráží i v popularitě rychlého a tvrdého sexu, který je často prezentován v médiích, zejména v pornografii.

    Na první pohled může tento druh sexuálního vyjádření působit jako vzrušující a osvobozující, ale skutečná realita může být podstatně komplikovanější.

    Rychlý a tvrdý sex může sice nabídnout okamžité uspokojení a krátkodobý vzrušující zážitek, ale co se často přehlíží, jsou potenciální nevýhody a problémy, které mohou vzniknout.

    Od fyzických komplikací až po emocionální a psychické důsledky, tento způsob sexuálního styku není vždy tak idylický, jak by se mohl zdát.

    V této sekci se zaměříme na méně zmiňované, ale neméně důležité aspekty rychlého a tvrdého sexu. Probereme, jak ovlivňuje tvé vztahy, duševní zdraví a dokonce i tvou schopnost navázat hluboké a smysluplné spojení s partnerem.

    Prozkoumáme také, jakým způsobem tento styl intimity ovlivňuje naše celkové vnímání sexuality a jaké nástrahy na nás v tomto kontextu čekají.

    • Emoční otupělost – Rychlý sex často ignoruje emoční spojení a zaměřuje se pouze na fyzické uspokojení. Tím se ztrácí možnost hlubšího emočního spojení, což vede k emoční otupělosti.

    • Fyzické znecitlivění – Neustálá stimulace bez ohledu na citlivost těla vede k znecitlivění penisu a vagíny, což snižuje celkový sexuální zážitek. Dále to způsobuje problémy s erekcí a předčasnou ejakulaci u mužů, zatímco u žen vede k vaginální suchosti a neschopnosti dosáhnout orgasmu

    • Ztráta sebeuvědomění – Rychlý sex často eliminuje nutnost se soustředit na vlastní tělo potřeby partnera. To vede k ztrátě kontaktu s vlastním tělem a potřebami.

    • Zvýšené riziko zdravotních problémů – Rychlý sex zvyšuje riziko přenosu pohlavních chorob a nechtěných těhotenství, pokud nejsou dodržovány bezpečné sexuální praktiky.

    • Sociální dopady – Kultura rychlého sexu podporuje instantní uspokojení na úkor trvalých, hlubokých a zdravých vztahů. To vede k problémům s náklonností a vytvářet nezdravé vzory chování ve společnosti.

    • Závislost na dopaminu – Rychlý a povrchní sex vede k závislosti na krátkodobém dopaminovém uspokojení, což vede k otupění a nedostatku schopnosti cítit radost z malých věcí v životě. To opět způsobuje problémy s erekcí a předčasnou ejakulaci u mužů, zatímco u žen vede k vaginální suchosti a neschopnosti dosáhnout orgasmu.

    • Nedostatek komunikace – V rychlém sexu často chybí otevřená komunikace o potřebách a přáních, vede k nedorozuměním a nesplněným očekáváním.

    • Narušení důvěry – Pokud jeden z partnerů preferuje hlubší, smyslnější spojení a druhý upřednostňuje rychlý sex, vede k narušení důvěry a pocitu bezpečí v rámci vztahu.

    • Mentální zdraví – Stálá potřeba rychlého sexuálního uspokojení může často maskovat hlubší psychické problémy jako úzkost, deprese nebo nízké sebevědomí.

    Toto jsou jen některé z nejčastějších problémů a nevýhod tohoto druhu sexu. Celkový koncept je mnohem hlubší, protože ovlivňuje osobnost člověka, jeho rysy, povahu, duševní zdraví, vztah k sobě i k ostatním lidem, a zejména k opačnému pohlaví.

    Dále ovlivňuje vztahy a emoční vazby mezi lidmi, a to nejen v partnerských vztazích. Zasaženo je také sebevědomí a schopnost soustředit se.

    Celkově to má vliv na pracovní výkon, finanční situaci a celkový životní styl. Rychlý a tvrdý sex, i když může poskytnout krátkodobé uspokojení, často funguje jako úniková cesta od skutečných životních výzev.

    Na pracovním výkonu se to může projevit formou snížené koncentrace, zvýšené únavy nebo dokonce chronického stresu, který se pak promítá do vašich profesních povinností.

    Na finanční úrovni může být takový způsob sexu spojen s různými náklady, jako jsou například utrácení peněz za pornografii, erotické pomůcky nebo v extrémních případech, za placené sexuální služby.

    To všechno odvádí finanční prostředky a čas, který by mohl být investován do kvalitních vztahů a osobního rozvoje.

    Není přehnané říci, že styl sexu, který praktikujeme, je zrcadlem našeho celkového životního postavení a priorit.

    Když tento styl sexu ovládne tvé životní rozhodnutí a ovlivňuje tvé fungování ve společnosti, je čas se zamyslet a uvědomit si, jaké jsou skutečné hodnoty a cíle, ke kterým směřuješ.

    Takže pokud si myslíš, že rychlý a tvrdý sex je jen neškodná zábava, možná je na čase zrevidovat toto vnímání a podívat se na věc z širšího úhlu pohledu. Zanedbávat tyto aspekty by znamenalo ignorovat potenciálně závažné problémy, které mohou v dlouhodobém horizontu vážně narušit kvalitu tvéhoo života.

    POZOR, nikdo neříká, ani já, že občasný rychlý a tvrdý sex je špatný nebo nebezpečný. Samozřejmě i my praktikujeme tvrdý a rychlý sex, někdy člověk potřebuje s tím druhým probourat zeď a sem tam zničit nějakou postel.

    Nicméně, tento druh sexu by neměl být tím hlavním a jediným způsobem, jakým ve vztahu prožíváte intimitu. Také je důležitý záměr a způsob, jakým je i tvrdý a rychlý sex praktikován, a jak je k němu přistupováno.

    Zaměření na vzrušivost je nebezpečná hra

    Síla dopaminu v lidském mozku je neuvěřitelná. Zatímco na jedné straně může dopamin působit jako motor radosti a motivace a vést k tomu, že dokážeme tvořit a budovat, na druhé, temné straně jeho nezdravá nadměrně stimulace, která je špatně směřovaná vede k závislostem a otupění.

    Společnost, která klade důraz na okamžité uspokojení a vzrušivost v sexu, nás vede po sklouzavé ploše k emocionální a fyzické otupělosti.

    Uvažuj o tom jako o adrenalinovém závislákovi. První skok padákem je neuvěřitelný, ale pak už obyčejný skok nestačí. Musí se přidat salta, musí být větší výška, rychlejší padání…

    Stejně tak to funguje v sexu a konzumaci porna. Začne to nevinně, ale postupně potřebuješ víc a víc, aby si dosáhl stejné úrovně vzrušení. Tím se posunuje hranice toho, co je „normální“ nebo akceptovatelné, až se člověk dostane do bodu, kde už nejde jen o posunuté preference, ale o praktiky, které mohou být nejen morálně sporné, ale i potenciálně nebezpečné.

    Možná tě to zpočátku oživí, ale postupně se to stane návykové, čímž se mění chemická rovnováha v tvém mozku. Potřebuješ stále více a častěji. Klasický sex už nestačí, nevzrušuje tě a je pro tebe nudný. Začínáš experimentovat a posouváš hranici toho, co tě vzrušuje, protože ta je navázána na dopamin.

    Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ani střídání partnerů, swingers party, na kterou pravidelně docházíš, skupinový sex, bisexuální a homosexuální hrátky tě nevzrušují a potřebuješ stále silnější impuls. Něco více zvrhlého a perverzního… Bohužel, i takto někteří jedinci končí, kteří podlehli tomuto dopaminovému uspokojení zaměřeného na vzrušení a vzrušivost.

    To není jen o tobě. Ovlivňuje to tvé vztahy s partnerem, rodinou i přáteli.

    Jakmile se jednou vydáš na tuhle cestu, může být velmi obtížné se z ní vrátit. To není jen o dopaminové závislosti – je to o ztrátě kontaktu s realitou, s tím, co je skutečně důležité v životě a v intimních vztazích.

    Odhodlání experimentovat může rychle přerůst v perverzní praktiky a dokonce i v násilí, které bys nikdy dříve nepovažoval za možné.

    Tento nekontrolovatelný pád má devastující důsledky na psychické i fyzické zdraví a v konečném důsledku na kvalitu lidského života.

    Proto je důležité zastavit se a přemýšlet, co tato neustálá touha po větší vzrušivosti a okamžitém uspokojení opravdu znamená.

    Je čas znovu vyhodnotit své priority a začít budovat vztahy a intimní zážitky, které jsou založeny na skutečném a hlubokém emocionálním spojení, a ne jen na povrchním hledání okamžitého uspokojení.

    Sex by neměl být zaměřený jen na vzrušení a vzrušivost, protože to je zaručená cesta do pekla. Cesta, která neustále posouvá hranice, které nemusí nikdy skončit.

    Namísto toho by sex měl být zaměřený na něco jiného… Něco, co si znázorníme později v tomto článku a co do hloubky rozebíráme a praktikujeme v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit nejen v sexu a intimitě, ale v celém životě.

    Něco, co se stává životním stylem, který vede ke skutečnému hlubokému prožitku, štěstí, naplněnosti, radosti a svobodě. Není to jen o tom být v přítomnosti tady a teď, ale jde o komplexní hloubkový mechanismus, který jsme pomocí svých osobních zkušeností a práce s mnoha klienty dotáhli do „dokonalosti“.

    Předáváme ti tyto principy, tento nový životní styl na stříbrném podnosu. Tady z tohoto místa začíná skutečná změna, která má vliv na všechny životní oblasti.

    vedomy-vztah

    Za vším je porno?

    Možná za vším není porno, ale rozhodně většina problémů v dnešních vztazích i ve společnosti začíná u porna.

    Překvapivě je průměrný věk dítěte, když poprvé uvidí obsah pro dospělé na internetu, 11 let. Děti nemusí vyhledávat obsah pro dospělé – je naprogramován tak, aby ho našel.

    Myslet si, že se to tvému dítěti nestane, ho vystavuje riziku, že narazí na sexuálně explicitní materiál online (ať už ho hledá nebo ne), který není emocionálně nebo mentálně schopno vývojově zvládnout.

    Porno má důsledky, o kterých se v této společnosti mluví málo. Je to jako invazivní parazit, který se pomalu, ale jistě uchytává na našich myslích, srdcích a ve vztazích. Může to začít nenápadně, ale konečný efekt je devastující.

    Uvažujme o vztazích. Jak se může tvůj partner cítit, když zjistí, že tě více vzruší nějaká nahá postava na obrazovce, nějaký scénář, druh porna než on sám? To ničí důvěru, sebevědomí a v konečném důsledku i lásku.

    Jaký vliv to bude mít na tebe, když dáš přednost online vzrušení a pornografii před intimní spojením se svým partnerem?

    Všechny ty noci, kdy bys mohl prohlubovat své intimní spojení s partnerem, se mění v hodiny osamělého „klikání“. Vzrušení z reálného světa vyměníš za iluzorní, a tak se emocionální a fyzická propast mezi tebou a tvým partnerem prohlubuje.

    Nemluvě o sebevědomí. Představy o fyzické dokonalosti a výkonu v pornu nastavují nepřiměřeně vysoké standardy, se kterým se srovnáváš a často i nevědomě. „Jsem dostatečně dobrý?“ „Proč nemohu dosáhnout toho, co vidím?“ Tyto myšlenky postupně erodují tvé sebevědomí a ovlivňují tvé sebepojetí.

    A co duševní zdraví? Není to jen o tom, že nemáš náladu, když se cítíš nespokojený. Je to o vytváření cyklu závislosti, kde porno stává náhražkou skutečného emocionálního spojení.

    Postupně se stáváš otrokem dopaminového výboje, který je ti podán na zlatém podnose. Přitom ti uniká, že tato momentální radost ničí tvou schopnost cítit skutečné, hluboké emoce.

    A konečně, společnost jako celek. Když velká část populace žije v této digitální iluzi, jak můžeme očekávat zdravé, autentické mezilidské vztahy? Jak můžeme vytvářet kulturu, která cení empatii, lásku a spojení, když jsme závislí na okamžitých a povrchních potěšeních?

    Je čas zamyslet se a ptát se, zda je to opravdu to, co chceme pro sebe, pro své vztahy, své a pro naši společnost.

    Pokud mi nevěříš nebo máš pochybnosti, pojďme se vydat hlouběji do nory pravdy, kde na tebe čeká skutečné prozření.

    Dopamin může být skvělým sluhou, ale také zlým pánem. Dopamin je neurotransmiter, který bývá označován také jako hormon štěstí. Většina lidí si ve vztahu ani neuvědomuje, že právě dopamin odvádí jejich pozornost od vztahu a celkově od jejich cílů v životě a životní cesty.

    Nechávají se strhnout na nesprávnou cestu plnou falešných hodnot a ega. Dopamin v podstatě rozděluje partnery i jejich společné cíle a vytváří falešnou iluzi, která je odvádí od skutečné cesty lásky, růstu, spojení, harmonie a srdce.

    Ze všech směrů se na nás valí laviny dopaminu, které jsou zdarma, snadno dostupné a způsobují potěšení, pro které v podstatě nemusíme ani hnout prstem.

    To způsobuje určité uspokojení a potěšení, které nás odvádí od toho důležitého a podstatného – cíle, životní cesty, práce na sobě, práce na vztahu, sex a intimita, spojení s partnerem, budování vztahu, zdravý životní styl, zdravá strava, sport a pohyb, procházky v přírodě, meditace, zdravé návyky, pracovní cíle, budování byznysu a mnoho dalšího.

    Porno, sociální sítě, seznamky, aplikace, počítačové hry, nakupování, televize, Netflix, seriály, cukr, nezdravá strava, masturbace, alkohol, drogy a mnoho dalšího zajišťuje příval dopaminu, který, jak je zmíněno výše, je zdarma, snadno dostupný a způsobuje potěšení a uspokojení, na kterém jsme si vybudovali závislost. Tak proč se snažit to změnit, že?

    Dopamin je tím absolutně největším zabijákem většiny vztahů, obírá lidi o zdraví, skutečný život, vnitřní hodnoty, štěstí, cíle, spokojenost, intimitu, naplnění a harmonii v životě i ve všech dalších životních oblastech.

    PORNO A DOPAMIN VS. VZTAHY A LÁSKA

    Pornografie je často prosazována jako způsob, jak zlepšit a prohloubit sexuální život, naučit se nové praktiky a sexuální výchově. Ale pravda je ve skutečnosti úplně jiná.

    Pravdou je, že sledování porna ve skutečnosti časem snižuje radost ze sexu a ničí vztahy. Navíc také způsobuje předčasnou ejakulaci, poruchy erekce, vaginální suchost, neschopnost dosáhnout orgasmu a snižuje citlivost, která se může až téměř vytratit a mnoho dalších problémů.

    Pornografie zaplavuje mozek dopaminem chemickou látkou (neurotransmiterem), který v mozku způsobuje pocity potěšení. Ale časem se začne měnit mozek a chceme čím dál větší dávku dopaminu tak, že další aspekty jako rodina, vztahy, cíle, zdravý životní styl, zdravá strava, sport a jiné hodnoty, tě neučiní šťastným a spokojeným jako dříve.

    Dopamin způsobuje, že lidé, kteří sledují porno, jsou často nuceny vyhledávat těžší, extrémnější a perverznější formy pornografie. Nebo jsou nuceny ji vyhledávat častěji, aby dosáhli stejné hladiny dopaminu, na kterou jsou zvyklí.

    Porno je jednoduše návykové a způsobuje vážné problémy se závislostí, která může člověka přeprogramovat i k extrémům jako je homosexualita, změna pohlaví a mnohé další hrůzy.

    Navíc sledování porna způsobuje, že ti, kteří ho pravidelně sledují, jsou méně přitahováni svými skutečnými sexuálními partnery.

    Studie potvrzují, že i občasné sledování porna způsobuje, že je dotyčný méně spokojený s tím, jak on sám i jeho partner/ka, jeho postava, velikost přirození vypadá a dokonce je takový člověk i méně spokojeny se svým sexuálním výkonem.

    Porno ničí skutečný sex a samotný prožitek i celou intimitu mezi partnery. Více než 60% jedinců závislých na pornografii ztratilo zájem o sexuální styk.

    PORNO A ZÁVISLOST NIČÍ VZTAHY A LÁSKU

    Sledování pornografie, způsobuje, že skutečný pohlavní styk už člověka nevzrušuje, ztrácí vzrušivost, citlivost a přichází problém s erektilní dysfunkcí, předčasnou ejakulaci, problém dosáhnout orgasmus, vaginální suchost a mnoho dalších problémů.

    Porno, jak v agresivní, tak i v nenásilné formě, také oslabuje tvou schopnost navázat a udržet si skutečný vztah. Ovlivňuje to, jak vnímáš ostatní i jak se s nimi seznamuješ a sbližuješ.

    Navíc porno negativně ovlivňuje i to, jak ostatní vnímají tebe. Když jeden z partnerů sleduje porno, má tendenci se ze vztahu emocionálně stáhnout. Nakonec to může zajít až daleko, že takový člověk ztratí důvěru, začíná trpět pocity deprese, úzkosti a někdy se může z toho rozvinout i sociální fobie.

    Pornografie poškozuje schopnost člověka těšit se z normálního citového, milostného, emočního a duchovního vztahu s osobou opačného pohlaví. S tím, jak svědomí ztrácí citlivost, to vede k realizováni toho, na co se člověk díval, bez ohledu na to, jaké to bude mít důsledky pro jeho život i vztah a život i vztah druhých.

    Porno často i podprahově, což je ještě horší, zobrazuje agresivní a vulgární chování, které propaguje kruté zacházení s druhými (přesně s ženami) za účelem vlastního potěšení, které je až příliš často kopírováno ve skutečných sexuálních zkušenostech.

    Pravdou je, že porno způsobuje větší pravděpodobnost, že partner, který jej sleduje, bude nevěrný. Krutou pravdou je, že pornografie ničí lásku, místo toho, aby ji podporovala.

    Ještě pořád máš chuť se koukat na porno? Podobně jako u porna, to funguje v případě počítačových her, sociálních sítích, seznamek, televize, seriálů, filmů, netflixu, nezdravé stravě, cukru, alkoholu, drog, nakupování a dalších nezdravých návyků a závislostí.

    Ve finále ani skutečně nežiješ svůj život, aniž bys si to uvědomoval… Do jaké míry máš svou vlastní svobodnou volbu a rozhodování ve svých rukou?

    Dokážu ti, že v podstatě nic jako svobodná volba neexistuje, ale můžeš to změnit. Nikdy nebudeš mít 100 % svobodnou volbu se rozhodovat sám za sebe, ale můžeš podstatně zvýšit úroveň, do jaké míry máš svůj život skutečně ve svých rukou a zjistit, co skutečně chceš sám za sebe a co je balast, kterým jsi ovlivněn, i když si myslíš něco jiného.

    Máš pocit, že jsi kapitánem svého osudu, architektem svých snů? No, přemýšlej znovu. Jak hluboko jsi ochoten kopat do svého vnitřního světa, abys zjistil, zda jsou tvé volby opravdu tvé?

    Drtivá většina z nás žije v iluzi svobody, neschopna uvidět, jak jsme vlastně naprogramováni. A tím nemyslím pouze naše rodiny, výchovu, traumata a sociální okolí, které nás formují od narození.

    Stáváme se otroky moderní doby, kdy celebrity, média, sociální sítě, internet, reklamy a dokonce i naši přátelé nám neustále ukazuji, co bychom měli chtít, kým měli být, co bychom měli nosit, co bychom si měli myslet říkat, jak bychom měli vypadat. A pak si myslíme ah, to chci!

    Ale ne, to není opravdová touha. To je pouze reflexní reakce na stimulaci, kterou nám vnucuje vnější svět. Jsme tak zahlceni těmito impulsy, že naše vlastní já se stává utlačeným, otupělým, nejasným a rozmazaným tam někde v pozadí.

    Naše mysl a podvědomí se stávají doslova baštami nekontrolovatelných myšlenek a přáními, která nás nutí jít po cestách, které si myslíme, že chceme, ale ve skutečnosti nás odvádějí od našeho skutečného já a našich autentických cílů.

    Taková je síla podvědomého myšlení a trendy, které vidíme každý den, se do nás vryjí tak hluboko, že je považujeme za své vlastní.

    Věděl jsi, že když ti začnou opakovaně vyskakovat reklamy a v určitém počtu uvidíš v televizi, na internetu, v médiích, nebo když uvidíš celebrity či influencery propagovat určitý produkt, životní styl, módní značku nebo cokoli dalšího, tvůj mozek začne toto všechno následovat? Navíc tě přesvědčí, že je to přesně to, co chceš a potřebuješ, co tě udělá šťastným a spokojeným?

    To není pouhá konspirace – je to věda. Jde o sofistikované spojení obchodních praktik a hlubokého poznání lidského mozku, známé jako neuromarketing. Ano, spojení neurovědy a marketingu v jednom. Tento taktický manévr je záměrně navržen tak, aby z tebe udělal ideálního zákazníka v konzumní společnosti. Společnost se tě snaží otupit, aby jsi se stal ideálním zákazníkem v konzumní společnosti.

    Je načase se zastavit a položit si otázku: „Je tohle opravdu to, co chci, nebo je to pouze iluze, kterou mi vnucuje společnost?“ Možná si myslíš, že máš svobodnou vůli, ale dokud neprobudíš své vědomí a neprověříš si své ‚volby‘, zůstáváš pouze marionetou v rukou neviditelného loutkáře. A co je na tom nejsmutnější? Ten loutkář jsi, paradoxně, ty sám – ovšem ty sám, manipulovaný vlivy, které teprve musíš plně rozpoznat a pochopit.

    Ale to nebude lehké, když 95 % tvého života ovládá tvé podvědomí, které nemáš plně pod kontrolou. Žiješ často na autopilota a nekontroluješ své reakce, volby a rozhodnutí, a stáváš se obětí dlouholetého programování ze všech stran a ztrácíš možnost vědomé volby…

    Nezkoušej to sám a nehraj si s časem, tou nejluxusnější komoditou, kterou máš. Věř mi, zkoušel jsem to roky a vždycky jsem skončil na startovní čáře. Proč? Protože mi chyběl ten kritický první krok, který je alfa a omega všeho. Ale co kdybych ti řekl, že jsem po deseti letech svých zkušenosti z mého osobního života a života Lenky mé partnerky a práce s klienty konečně rozluštil tu záhadu?

    Vím, jak vypadá osvobozující pocit, když najdeš ten pravý klíč. A právě teď ti ho podávám na stříbrném podnose. Máš šanci uniknout začarovanému kruhu a konečně začít žít život, jaký chceš. Co bys řekl tomu, neskončit ve spirále opakujících se chyb jako já a tisíce jiných před tebou?

    Dělám ti nejvyšší službu tím, že ti šetřím něco, co je naprosto nenahraditelné – tvůj čas. Mluvím o komoditě, jejíž hodnotu nelze vyčíslit, kterou nelze nahradit žádným množstvím peněz. Chceš i nadále plýtvat svým časem a stále dokola přešlapovat na jednom místě?

    Nebo je načase přestat snít a začít skutečně tvořit život, jaký chceš a zasloužíš si? Tak co bude? Rozhodnutí je nyní ve tvých rukou a přemýšlet bys měl rychle, protože některé šance v životě se neopakují dvakrát.

    Můj život se změnil především díky sexu

    Nechápej mě špatně, jsem vděčný za spoustu věcí a lidí, kteří změnili směr mého života. Ale když se zastavím a zamyslím, jedna z nejsilnějších sil, která mě vnitřně transformovala a přivedla mě k neuvěřitelnému růstu – ať už fyzickému, emocionálnímu nebo duchovnímu – byl právě sex.

    Tento intenzivní a téměř magický zážitek mi otevřel nové dimenze sebepoznání, ukázal mi nový směr a rozšířil mé hranice o tom, co je možné.

    Abych byl upřímný, sex je pro mě nejdůležitější esencí života. Sex mi dává možnost projevit své emoce, uvolnit traumata, uvolnit uvězněnou energii, která je ve mně po léta života potlačená. Dává mi šanci nechat projevit zvíře, které je uvnitř mě uvězněné v kleci, ale také se spojit se svým autentickým já, svou duší a svými emocemi.

    Pomáhá mi naladit se na své tělo, na své potřeby a uvědomit si, že jsme mnohem více než jen tělo z masa a kostí. Díky tomu mohu prožívat život novými způsoby, který má mnohem více rozměru a perspektivy a je mnohem rozmanitější a bohatější.

    Pomáhá mi prožívat všechny různé stavy vědomí, od pocitu spojení se svou duší, přes extázi a celistvost, až po prožití nejvyšší formy lásky.

    Díky tomuto sexu mohu dlouhodobě těžit z těchto stavů. Pomáhá mi to tvořit, získávat nápady, zvyšuje to mou kreativitu a tvořivost. Nabíjí mě to pozitivní a tvůrčí energií.

    Mohu díky tomu růst, protože mi to otevírá potlačené emoce a témata, která je potřeba vyřešit a díky tomu vyrůst v lepší verzi sám sebe. Pomáhá mi to tvořit lepší, autentičtější obsah, budovat autentické podnikání a dává mi možnost se plně projevit.

    Na úrovni partnerství s Lenkou nám to pomohlo prohloubit naše spojení a intimitu na úroveň, o které jsem ani nikdy netušil, že existuje. Hluboké propojení, kdy jsem cítil, že jsem součástí toho druhého – Lenky, součástí něčeho většího a hlubšího.

    Cítil jsem něco, co přesahuje skutečnou lásku, v celém svém těle, v každé jedné buňce, kdy mě to vystřelilo do extatických stavů vědomí, kdy se člověk vznáší v extázi několik minut v pocitech plné blaženosti, která proniká celým tělem.

    V tomto stavu dochází ke koherenci mozku a srdce, ale také ke koherenci fyzického těla, emocí a duše. Tento stav snad ani nelze popsat – to člověk musí zažít. Když jsem tohle zažil a začal z těchto stavů plně čerpat, přestal jsem být definitivně závislý na sexu, vzrušení, povrchnosti a dopaminu.

    Tento stav přesahuje všechny předchozí očekávání a definice potěšení, naplnění a spokojenosti. Je to jako bych zažil spojení všech aspektů bytí – fyzického, emocionálního a duchovního – v jediném okamžiku. Najednou se ve mě ztrácí potřeba okamžitého uspokojení, protože hluboká spokojenost a harmonie, které tento stav přináší, jsou samy o sobě uspokojením.

    Když jsem tohle zažil, najednou jsem pocítil osvobození od nutkavé potřeby hledat rychlé a povrchní způsoby, jak dosáhnout štěstí a klidu. Závislost na sexu, vzrušení a dopaminu byla jako mlha, která se rozplynula a odhalila slunce, jež bylo za ní skryté. A tím sluncem bylo moje autentická já, které nemuselo hledat potvrzení nebo únik v externích způsobech uspokojení.

    Tento stav koherenčního spojení mezi mozkem, srdcem, tělem, emocemi a duší mě naučil, že skutečná spokojenost a radost v životě nemůže přijít z něčeho vnějšího. Pochází z hlubokého spojení sám se sebou a s tím, co je pro mě skutečně důležité.

    V této koherenci se skrývá klíč k autentičtějšímu, plnějšímu a zdravějšímu životu. Nejen, že tím uzdravujeme sebe, ale tímto způsobem přispíváme i k léčení celé společnosti, která je zraněna nespočetnými formami závislosti a otupělosti. Je čas znovuobjevit pravou podstatu lidského spojení a zažít něco, co přesahuje slova, co musíme jednoduše zažít.

    Proč pomalý sex?

    Pomalý sex není jen fyzická zkušenost – je to hluboké, emocionální a duchovní spojení, které probouzí každý centimetr tvého bytí. Představ si, že vstupuješ do svatyně času a pozornosti, kde rychlý životní rytmus a vnější tlaky ztrácejí svůj význam. Ve tvém okolí je pouze tvoje milovaná osoba, a to co se odehrává mezi vámi, je svatý tanec dvojice – tanec, který se neměří v rychlých pohybech nebo ve výsledcích, ale ve smysluplném spojení a hlubokém pochopení. 

    Při pomalém sexu se každý dotek stává oslavou. Nejde jen o povrchní tření nebo o okamžité uspokojení. Každý dotek je jako básnická sloka, plná vášně, významu a hloubky. Cítíš, jak se tě tvůj partner dotýká nejen na povrchu kůže, ale až do hloubi tvé duše.

    Ve světě, kde je vše zrychlené, nabízí pomalý sex příležitost k zastavení. Vytváří prostor, kde mohou emoce a intimita vzkvétat. V těchto chvílích zjistíš, že není nic silnějšího než pomalé, vědomé milování. Učí tě naslouchat, nejen tvému partnerovi, ale i sobě. Pomáhá ti lépe rozumět tvým vlastním tělesným a emocionálním potřebám.

    Mysli na to jako na meditaci ve dvou, kde každá minutá je věnována hlubokému spojení a osobnímu růstu. Tady se učíš ovládat svou energii, naučíš se rozpoznávat, kdy zrychlit a kdy zpomalit. A když nakonec dosáhneš vrcholu, je to ne jako výbuch, ale jako vlna, která zaplaví celé tvé tělo a omývá tě naplňujícím pocitem míru, hlubokého naplnění, radosti, štěstí a lásky. A to nejen po několik sekund, ale klidně i cele minuty.

    Takže ano, výhody pomalého sexu nejsou jen „výhody“ v běžném slova smyslu. Jsou to poklady, které tě obdaří hlubším, plnějším a více uspokojivým sexuálním a emocionálním životem. Je to hluboký a smyslný životní styl, z něhož můžeš čerpat neomezenou energii, nápady a kreativitu. A to je něco, co žádné množství rychlých a zběsilých zážitků nemůže nikdy nabídnout.

    17 výhod pomalého sex

    Jestliže se nacházíš na křižovatce, kde se střetávají spěch, stres, povrchnost, dopaminová touha, závislost a okamžité uspokojení s touhou po hlubokém a smyslném spojení, prohloubení emocionální intimity, smyslnosti, meditace a vědomého života je čas zamyslet se nad magií pomalého sexu.

    V dnešní společnosti plné stresu a hektičnosti může být pomalý sex nepřeberným zdrojem pohody, lásky a, ano, dokonce i neuvěřitelného a hlubokého potěšení. Nejde jen o fyzický akt – je to oslava intimity a sounáležitosti, která může pozvednout tvou duševní i tělesnou pohodu na zcela novou úroveň. Nyní se společně ponořme do světa výhod pomalého sexu, které jsou tak intenzivní, že mohou transformovat tvůj celkový přístup k životu.

    POZOR: Tyto výhody a principy pomalého sexu a tantry lze využít a čerpat z nich, i když jsi sám a nemáš partnera nebo partnerku. Existují metody, techniky, postupy, jak podobných stavů dosáhnout i sólo, bez druhého člověka. To tě může velice kvalitně připravit na tvé další budoucí vztahy.

    Pojďme společně prozkoumat několik nejdůležitějších výhod pomalého sexu:

    1. Můžete se spojit očním kontaktem na hluboké úrovní

    Pomalý sex otevírá možnost trvalého očního kontaktu, což dodává sexu a intimitě zcela novou úroveň žhavosti. Ať už jemný pohled nebo intenzivní pohled, oční kontakt zvyšuje intenzitu emocí a pocitů.

    Zrcadlové neurony, aktivované očním kontaktem, podporují limbickou rezonanci, což v podstatě znamená, že se tvé limbické systémy více synchronizují. Jinými slovy, emoce, které cítíš (jako vzrušení nebo náklonnost), se mohou zesílit.

    2. Můžete se navzájem dráždit lehkým dotykem

    Někdy je rychlost, tvrdost a BDSM fajn, ale nepodceňujte sílu jemného doteku. Pomalé a něžné erotické doteky mohou v těle zažehnout vášeň a hlad jako nic jiného.

    Můžete se hladit, zapojit jemný dech a foukaní, jemné pomalé smyslné dráždění, rukou, pusou, jazykem. Můžete jemně stimulovat erotogenní zóny a přivádět sebe i svého partnera do stavu naproste blaženosti a nadrženosti, kde se naučíte kumulovat tuto energii a následně s ni pracovat na hlubší úrovní.

    Jemné doteky tě přivedou do větší přítomnosti a pomohou tě více vnímat intimitu všemi smysly.

    Během rychlejšího sexu nemusí být dost času na to, abyste si dovolili se hladit, prsty se dráždit, laskat nebo cítit, jak rty působí na vaši pokožku.

    3. Můžete škádlit a omezovat

    Umění škádlit je akt transformující vzrušení. Pomalejší sex vám umožňuje vybudovat vzrušení a udržet sebe nebo partnera na okraji sedadla, někdy doslova.

    Nácvik kontroly orgasmu je o přivedení sebe nebo svého partnera na hranici orgasmu a následném zastavení těsně před vyvrcholením. Dělat to znovu a znovu může rozšířit sexuální intimitu a poslat nikdy nepředstavitelné vlny potěšení do celého těla.

    Navíc ti to umožňuje zvýšit sebeovládání, a to nejen v sexu, ale i v reálném životě, abys odolal pokušením, závislostem, udržel své zaměření na to, co skutečně chceš a potřebuješ a byl odolnější vůči dopaminovým pokušením.

    Nemluvě o tom, že v této hře se odehrává trochu mocenská hra, protože máš kontrolu nad orgasmem (y) svého partnera. To znamená, že je dobré si promluvit se svým partnerem, než začnete tuto hru provozovat. Jinak může být frustrovaný a spíše to může ublížit vašeho vztahu, důvěře, spojení a intimitě.

    4. Sex trvá déle

    Pomalejší sex je právě takový – pomalejší – a proto pravděpodobně vydrží déle. Nespěcháte, ani se nesnažíte zaměřovat se na konečný cíl – orgasmus. Nesnažíte se předvádět, hrát na výkon a mít potřebu se předvádět. Necháváte své ego stranou. Sex by neměl mít cíl, protože sex je cesta.

    Zaměřujete se na samotný akt sexu. Sex je o prožitku, o vnímání a prožívání přítomného okamžiku, kde vnímáš sebe, své tělo, svou energii, pocity a spojuješ se s partnerem na nejhlubší úrovni, která přesahuje fyzický, materiální svět a vše s ním spojené. Jde o hluboký duchovní prožitek.

    Nesnažíte se vměstnat sex do svého dne za každou cenu – rychlovku. Pomalý sex se rozvíjí se pomalý sex. Namísto představení se stává dobrodružstvím a vytváří prostor pro další zkoumání těl toho druhého, sympatií a výrazů.

    Příliš často je zaměření sexu penetrace a dosažení cíle – orgasmu. Pomalejší sex vám umožňuje soustředit se na tolik jiných způsobů potěšení, abyste se dostali z hlavy a klesli do těla.

    Sex bude mnohem hlubší a mnohem delší. Najednou zjistíš, že se milujete s partnerem několik hodin, celý den, několik dní v kuse a zažijete skutečný mimotělní zážitek, který se odehrává mimo fyzickou realitu na hlubší emoční (energetické) a duchovní úrovni. 

    5. Je tu větší potenciál pro orgasmus

    Průměrnému majiteli penisu trvá orgasmus při sexu 5 až 7 sedm minut. Podle výzkumu z trvá průměrnému majitelce vulvy přibližně dvojnásobek času 13 až 14 minut k orgasmu během pohlavního styku.

    Upřímně? Takový orgasmus je o ničem a spíše ti způsobí více škody než užitku. Užiješ si ho, po orgasmu budeš bez energie, unavený, bude se ti chtít spát, protože tímto druhem klasického orgasmu přicházíš o energii, klesá hladina testosteronu a ztrácíš sebevědomí a drive v životě.

    Obzvláště pokud má tvá partnerka vulvu, nespěchej při sexu, zvyšuje se pravděpodobnost, že oba stihnete dosáhnout orgasmu. (Nezapomeň na stimulaci klitorisu!) Samozřejmě, ani na muže nespěchej, protože se potřebuje naučit ovládat svou sexuální energii, uchopit ji a využít ji správným směrem.

    Přesto dobrý sex není definován tím, zda ty nebo tvůj partner máte nebo nemáte orgasmus. Zpomalení dává vašim tělům šanci se plně uvolnit, což je klíčové pro otevření míst pro potěšení a zvýšení frekvence i intenzity orgasmu a hlavně samotného prožitku.

    6. Snižuje to tlak orgasmu

    Pomalý sex může být obzvláště užitečný, pokud máš obavy z předčasné ejakulace nebo erektilní dysfunkce, Protože neexistuje žádný tlak na dosažení orgasmu, pomalý sex je o prožitku, o cestě, ne o cíli.

    I když se může zdát neintuitivní prodlužovat proces sexuálního aktu, když máš obavy ze sexuálních dysfunkcí, zpomalení ti dává více příležitostí zůstat v přítomném okamžiku, citlivě vnímat a být si vědom svého vlastního vzrušení.

    Protože pomalejší sex trvá déle, existuje více příležitostí k zahájení a zastavení oblouku vzrušení a více času na zesílení nepenetrativními sexuálními aktivitami.

    7. Umožňuje větší sexuální kreativitu

    Zpomalení umožňuje více autenticity a kreativity dohromady. S pomalejším sexem můžete společně zkoušet různé sexuální doplňky, polohy nebo hračky – vibrátory, pouta a provazy, led, esenciální oleje, hudbu, masáže nebo pásky na oči, šlehačku nebo cokoli jiného.

    Možností, jak si hrát spolu, je nekonečně mnoho a zpomalení zajistí, že budete mít více času na přemýšlení a hlavně silnější prožitek.

    8. Můžete mít spolu tantrický sex

    Tantru můžete praktikovat pomalým sexem. (Ve skutečnosti je to opravdu jediná možnost, jak mít tantrický sex.) Tantra je holistická praxe, která spojuje dech, spiritualitu a spojení.

    Pomalý sex a tantra byly stvořeny jeden pro druhého, protože při pomalejším sexu se můžeš soustředit na to, aby tvůj dech byl v rytmu s tvým partnerem a nastavit svůj sexuální akt a prostor se záměrem.

    Pomalý sex je skvělý nástroj pro manifestaci vašich snů a cílů. Proč? Protože spojuje dvě silné energie do jednoho společného zaměření a vše je umocněno hlubokým spojením a duchovním prožitkem, který je autentický a vychází zevnitř. Avšak toho nelze dosáhnout, pokud nejsou splněné určité podmínky.

    9. Zlepšuje komunikaci ve vztahu

    Jak už asi tušíš, výhody nejsou jen fyzické. Protože to vyžaduje cvik, pomalý sex ti dává příležitost sdělit své preference a může pomoci posílit pouto mezi tebou a tvým partnerem. Při provádění aktu se budete cítit fyzicky i emocionálně blíž.

    Pomalý sex může pomoci udržet tvou mysl zaměřenou na spojení, které v daném okamžiku sdílíš, místo toho, abys byl ve své hlavě. Tak na co čekáš? Udělejte si maraton!

    Následně využijte této intenzivní emocionální a fyzické spojitosti jak mezi sebou, tak i se samými sebou, jako průlomového momentu pro otevřený dialog.

    Teď je ideální příležitost promluvit si o všem, co vás zrovna napadá, co byste chtěli sdělit nebo co vás možná trápí. Tento okamžik upřímné komunikace může vytvořit most mezi vašimi myšlenkami a pocity, což je základ pro ještě hlubší porozumění a intimu.

    10. Je čas na průzkum

    Hádej co? Mít pomalý sex ve skutečnosti znamená mít čas hrát si a zkoušet kreativní způsoby, jak se navzájem dostat vzrušit a dostat na vrchol svou sexuální energii. Vyzkoušej s partnerem různé polohy při sexu, dopřejte si navzájem smyslné masáže a nalaďte se navzájem na svá těla.

    Můžete se navzájem namazat přírodním bio olejem, zavázat si oči a tím více dráždit jiné smysly. Použijte jiné, nové a exotické polohy, techniky, postupy a jednoduše experimentujte a zkoušejte nové věci, abyste poznali sebe, své tělo, své potřeby, své erotogenní zóny, své reakce a zároveň všechno toto i u svého partnera.

    Vnímej teplotu pokožky svého partnera, vnímej strukturu, vůni, jakékoliv zvuky, jako je sténání tvého partnera. Důležitým způsobem, jak se zapojit do pomalého sexu, je uvědomovat si své pocity, svou energii a energii svého partnera, které v daném okamžiku cítíš a vnímáš.

    11. Meditace, smyslnost a přitomny okamžik

    Už žádné myšlenky na práci, volby nebo zítřejší oběd. Chci, abyste se ty a tvůj partner podívali jeden druhému do očí, abyste vyvolali záměrné potěšení. 

    Rychlost nás pohání do budoucnosti a nedovoluje nám zažít to, co se děje právě tady a teď. Když se soustředíš na budoucí cíl orgasmu, nejsi přítomný tady a teď. A tento nedostatek přítomnosti pociťujete oba. Když pak sex skončí, ani jeden z vás se necítí spokojeně.

    Věděl jsi, že chtít něčeho dosáhnout, ať už je to cokoliv, znamená, že toužíš po nějakém výsledku v budoucnu? Mezitím se vzdáváš potěšení, protože nemáš čas. Cíle jsou úžasné, ale konečným výsledkem jejich dosažení je pocit úspěchu, nikoli potěšení.

    Potěšení je v cestě, ne v cíli.

    Pomalý sex je druh sexu, který trvá hodiny a zanechává ve vás obou pocit spokojenosti a naplnění po dlouhou dobu. Z tohoto stavu můžete oba čerpat neomezené množství inspirace, kreativity, energie a dalších zdrojů duchovního světa.

    Najednou je více času na líbání, hlazení a relaxaci celého těla. To se promítá do většího požitku, protože máte čas probudit všechny své smysly a nejen genitálie. Když zpomalíte, je lepší nejen sex, ale i všechno ostatní ve vašem životě.

    Zní to banálně, ale funguje to! „Pomalý sex může být velmi užitečný při přivádění tvého vědomí k tomu, co se děje v daném okamžiku a zvýšení pocitu a intenzity.

    Je to v podstatě taková meditace, kde se spojuje smyslnost a smyslové potěšení, které nakonec vede k výbuchu energie tvé i tvého partnera. Tato energie zaplaví celá vaše těla a dojde ke splynutí duší na hlubší úrovni.

    12. Můžeš definovat, co je skutečně úžasný sex

    Zapomeň na to, co vidíš v mainstreamovém pornu a filmech. Je opravdu důležité mít nulová očekávání ohledně toho, jaký by měl být sex nebo co je považováno za sexy, vzrušivé, normální či akceptovatelné, nebo jak by mělo vypadat sexuální tělo, křivky a praktiky. 

    Nakonec zklameš jen sám sebe. To se samozřejmě liší od experimentování s různými technikami a hraní rolí, které mohou pomalý sex ještě více vylepšit.

    Tento druh sexu ti umožňuje prozkoumat tvé tělo, reakce, potřeby a nové způsoby stimulace na fyzické, emoční i duchovní úrovni. Otevře ti dveře do hlubin orgasmického prožitku, a to dokonce i bez dosažení orgasmu jako takového.

    Najednou můžeš odkrýt nové rozměry sexu, které byly dosud skryté pod temným závojem společenských předsudků. Tento závoj zastínil duchovní aspekt sexuality a přetvořil jej na povrchní zábavu, zbavenou hlubšího spojení a intimity.

    13. Dostáváš se z hlavy do těla

    Analytická mysl má tendenci hodnotit, kritizovat, plánovat a srovnávat, což může být při sexuálním aktu kontraproduktivní. Můžeš neustále přemýšlet, jak při sexu vypadáš, co si o tobě partner myslí, jak tě vnímá, a mít strach, že nejsi dost dobrý, krásný, sexy, výkonný či dost mužný. Tato analytika tě vytrhává z přítomného okamžiku a brání ti v plném prožívání sexu a všech jeho hlubokých prožitků.

    Pomalý sex, zaměřený na přítomný okamžik, ti naopak umožňuje opustit tuto analytickou sféru a vrátit se zpět do těla. Do stavu prožitku. V tomto stavu je snazší vnímat pocity, textury, vůně a zvuky, což všechno vede k bohatšímu a plnějšímu sexuálnímu zážitku.

    Pomalý sex se zaměřením na přítomný okamžik může být skvělou cestou, jak přeorientovat mysl od perverzních myšlenek, chutí, nutkání a fantazírování, které mohou působit rozrušení a narušovat kvalitu sexuálního zážitku a celkové kvality života. 

    Jde o udržení pozornosti na smyslech a tělesné intimnosti, místo toho, abychom se nechali strhnout fantaziemi, které nás mohou odvést od skutečného okamžiku.

    Když je pozornost věnována každému doteku, pohybu a vůni, mentální prostor pro perverzní myšlenky, fantazie a nutkání se zmenší. Tento druh zkušenosti nabízí příležitost k hlubšímu sebepoznání a lepšímu pochopení vlastní sexuality, což je zdravá a osvobozující alternativa k sexuálním scénářům, které mohou být destruktivní nebo návykové.

    14. Rozrušíš své smysly

    Sex s partnerem není jen o tom, že vy dva dosáhnete orgasmu. Zatímco orgasmus může být konečným cílem, jakákoli sexuální aktivita je proces. Proces, který prostě musíš prožit s pomocí svých smyslů i pocitů. Buď vnímavý k přáním, potřebám, vkusu a preferencím svého partnera v posteli, aby se vracel pro více.  

    Předehra zahrnuje využití všech svých smyslů, aby to bylo příjemné pro oba partnery. Věnuj pozornost přáním a zálibám svého partnera a zajisti, abyste byli oba plně zapojeni do aktu.

    Ve skutečnosti najednou začneš více prožívat svět skrze všechny smysly a přítomný okamžik. Doslova se ti tím změní život ve všech oblastech života.

    Tvé smysly mohou zahrnovat hmat, zvuk, čich, chuť a vizuální podněty. Dalším skvělým způsobem, jak navodit náladu, je použití esenciálních olejů a vhodná hudba, která je vhodná pro danou příležitost.

    15. Prodloužená předehra

    Penetrace během sexu je jednou z jeho závěrečných fází. V sexu je toho mnohem víc než že ​​tvůj partner vloží svůj penis do tvé vagíny. Spěch k pronikavému sexu může zkrátit tento skvělý zážitek, takže budeš mít pocit, že je konec dříve, než sex začal.

    Existuje mnoho způsobů, jak prohloubit a prodloužit předehru. Zpomal před aktem pronikání a užij si přítomný okamžik. Skvělý způsob, jak toho dosáhnout, je dát svému partnerovi orální sex nebo mu říct, aby na tobě provedl masáž joni. Tato praxe zvyšuje smyslové potěšení a stimulaci. U předehry se zapojí všechny smysly obou partnerů. Možností je mnoho a fantazii se meze nekladou.

    16. Zvýšení citlivosti

    Pomalý sex může zvyšovat citlivost na několik způsobů, a to jak fyzickou, tak emocionální.

    Pomalý a smyslný dotyk, který je charakteristický pro pomalý a tantrický sex, zvyšuje celkovou citlivost těla a genitálií. To umožní muži dosáhnout silnější a trvalejší erekce, protože je více v napojení na své tělo a tím, co skrze tělo cítí.

    Když se pohybuješ pomalu, každý dotek a každý pohyb je intenzivněji vnímán. To zvyšuje citlivost a může vést k silnějším a intenzivnějším orgasmům a celkovému prožitku.

    Pomalé tempo dává tělu více času na to, aby reagovalo na stimulaci, což je klíčové pro zlepšení erekce u mužů a celkově pro rozšíření sexuálního prožitku.

    Celkově, vědomý a pomalý sex ti pomůže stát se více citlivým ke svému vlastnímu tělu, svým pocitům a potřebám, což ti umožní prožít intenzivnější, smyslnější a hlubší zážitek.

    17. Nejhlubší forma spojení a intimity

    Na vrcholu pyramidy pomalého sexu a intimity je něco neuvěřitelně vzácného, co ve své podstatě mění pravidla hry. Je to víc než jen dotyk, víc než sladké slova či vzrušující pohledy.

    Je to hluboká intimita a spojení, které se narodí v tichých momentech pomalého sexu. Představ si tu elektrickou energii, tu vzácnou chemii, která není jen fyzická, ale i emocionální a dokonce až spirituální.

    V těch chvílích, kdy se zdá, že se čas zastavil, kdy každý pohyb, každý dotyk je plný významu, právě tam se odehrává něco magického. Jde o spojení, které není jen spojením těl, ale i duší. Pomalý sex tě naučí hledat, nacházet a oslavovat tuto jedinečnou formu intimity, která je tak silná, že dokáže spojit dva lidi na nejhlubší úrovni.

    Je to spojení, které je tak intenzivní, že slova ztrácí význam. V těch momentech, kdy se dvě duše setkají ve spojení, je to, jako by všechny masky ega padly, všechny zdi se zhroutily a zbylo jen jádro skutečného a pravého já. Toto je vrchol intimity, k němuž vede pomalý se, a jeho hodnota je nezměrná.

    Je to pocit, který nelze jednoduše vysvětlit, musí se prožít. A jednou, když ho prožiješ, tvůj pohled na intimitu, lásku a sex se navždy změní. To mi věř! Protože nyní už víš, že spojení a hluboká intimita nejsou jen slova, ale zážitky, které se vtisknou do tvé duše, a které tebe a tvého partnera navždy spojí.

    Najednou se budete více těšit na sex, intimitu a celkově na společně strávený čas, a to i mimo ložnici. Více vás to s partnerem sblíží, budete zažívat méně stresu v každodenním životě a čerpat nepřeberné množství dalších výhod.

    vedomy-vztah

    Rizika a nebezpečí pomalého sexu

    Pomalý sex, ale i tantrický sex je praktika, která zdůrazňuje hluboké emocionální a fyzické spojení mezi partnery. Tento druh sexuální aktivity se může zdát na první pohled pozitivním a obohacujícím zážitkem, ale je důležité být si vědom i jeho potenciálních nebezpečí.

    Vyplavení emocionálních rán z minulosti

    Jednou z možných nevýhod pomalého sexu je, že intenzivní emocionální propojení může vyvolat nevyřešené emocionální rány nebo trauma z minulosti. Tento druh sexuální aktivity vyžaduje velkou míru otevřenosti a zranitelnosti, což může vyvolat nepříjemné pocity, pokud nejsi na takovou intimitu emocionálně připravený.

    Důležité je vědět, jak s těmito emocemi pracovat. Je klíčové naučit se uvolňovat emoce, pocity, traumata a stresovou energii, která je v těle potlačena.

    Rovněž je nutné transformovat negativní vtíravé myšlenky a perverzní touhy a fantazie ohledně sexu a intimity, které tě ve skutečnosti okrádají o možnost užívat si sex a intimitu tady a teď na hlubší úrovni. Navíc tě tyto myšlenky, touhy a fantazie opět vedou k dopaminovému efektu, k závislosti a roztočí krysí závod, který může být velmi svazující. Vše řešíme v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit.

    Otevření traumatu

    Druhým potenciálním nebezpečím je riziko „otevření“ starých traumat. Je možné, že určité pocity, pohyby, doteky, nebo slova mohou spustit vzpomínky na nepříjemné události nebo traumata, která jsi dosud nepřekonal.

    Pomalý sex vynořuje na povrch vše, co je potlačené. Vše, co bylo dlouho ukryté v zákoutích tvé mysli a srdce, nyní přichází na světlo. To samozřejmě může emocionálně i fyzicky „rozbit“, ale to je součástí procesu, protože skrze hluboký, pomalý sex můžeš pracovat na uzdravení svých traumat.

    Nejdůležitější je vědět, jak pracovat s emocemi a traumaty na fyzické i emocionální úrovni. Ideální cesta k uzdravení je, když o tomto vědí a umí oba partneři, a vědí, jak reagovat na toho druhého v takové chvíli a pomoci mu k uzdravení na fyzické i emocionální úrovni. Druhý partner zde hraje významnou roli v uzdravování, ale vše se učíme v našem online programu Vědomě žít – vědomě tvořit krok za krokem.

    Tím se nakonec mění celá hra v oblastí sexu a intimity. To nejen umožňuje hlubší emocionální a psychické prožitky, ale také vede k tomu, že každý dotyk, každé spojení, každý pohled má nesrovnatelně větší váhu a hloubku.

    Tento způsob prožívání sexuality a intimity je jakýmsi zrcadlem našeho vztahu k samým sobě a ke světu kolem nás. Je to ukazatel toho, jak daleko jsme ochotni jít v otevření se, v důvěře a v naslouchání – nejen svému partnerovi, ale i sobě samým.

    A když všechny tyto aspekty skloubíme do jednoho harmonického celku, dosahujeme skutečného vrcholu – ne jen v sexu, ale i v životě jako takovém.

    Mezi dalšími velmi častými nebezpečími pomalého sexu a tantry je nárůst emocionální závislosti. Zvýšená intimita a spojení mohou vést k větší emocionální závislosti na partnerovi, což nemusí být vždy zdravé. Obzvláště pokud ty nebo tvůj partner se potýkáte s závislostí na partnerovi nebo připoutaností, může to představovat velký problém.

    A nakonec je potřeba říct, že pomalý sex je na samotném vrcholu pyramidy, ale tato pozice je výsledkem několika předcházejících pilířů, které tvoří základnu komplexního principu vědomého života, vědomého vztahu, vědomého přístupu a vědomého bytí. Před tím, než se člověk dostane k takovému vrcholnému prožitku v sexualitě, je třeba pochopit některé principy, praktikovat určité postupy a projít určitou praxí, která rozvíjí tvé dovednosti potřebné k dosažení těchto stavů.

    Vše máme pro tebe připravené krok za krokem v našem online programu Vědomě žít a Vědomě tvořit.

    Jak na pomalý sex?

    Nečekej, dokud nebude příliš pozdě. Přehlédnout tento jedinečný moment by mohl být jedním z tvých největších omylů. Proč? Protože právě teď máš šanci napravit cestu, po které jdeš. Už nejsi sám v boji proti dopaminové závislosti a všem těm odlákávačům, které tě odvádějí od skutečného štěstí, lásky a úspěchu.

    Získej zpět své ztracené spojení s vlastním tělem, emocemi a pocity, a s celou svou skutečnou podstatou. Zažij nový rozměr nejen v oblasti intimity a sexu, ale i ve svém životě a ve všech jeho oblastech.

    Máme pro tebe připravený online kurz, který se zabývá těmito problémy do hloubky. Naučíme tě, jak převzít kontrolu nad svým životem, jak znovu najít směr a jak vybudovat zdravé návyky, které tě posunou blíže k tvým životním cílům.

    Půjdeme mnohem více do hloubky než všechny ty knihy, které jsi kdy četl. Existuje mnoho různých guru, koučů, terapeutů a online programů, které tě naučí, jak získat sebevědomí, sebelásku, peníze, jak se uzdravit, vyléčit, dosáhnout štěstí, hojnosti, lepších vztahů, manifestovat cokoliv, co jen chceš, a dosáhnout svých snů a cílů.

    Avšak často začínají od prostředka a to nejdůležitější nikdy neodhalí. To způsobí, že výsledky často nepřijdou nebo, pokud ano, vydrží jen chvíli. Teď to můžeme společně změnit a ponořit se do hlubin, kde to všechno začíná.

    Více než tisíc lidí už prošly tímto kurzem a dosáhly pozoruhodných výsledků. Recenze naších klientů jsou toho důkazem. Nech stranou všechny překážky a udělej ten první krok. Věř, že nebudeš litovat.

    A pozor, nabízíme omezený počet míst ve zvýhodněné ceně a pouze do konce tohoto týdne 15.10.2023. Pokud zmeškáš tuto šanci, tvoji konkurenti ji využijí a ty zůstaneš na stejném místě s pocitem, že jsi něco ztratil.

    Budeš se dívat, jak si užívají plně svůj život, zatímco ty budeš pouze přihlížet a přemýšlet o tom, co by mohlo být, kdybys udělal ten správný krok. Nechceš přece prožít zbytek svého života s otázkou „Co kdyby?“ ve své hlavě. Je čas jednat!

    Zapoj se do našeho online kurzu a udělej ten rozhodující krok k lepšímu životu. Nech stranou vše, co tě brzdí a udělejte místo pro nové, pozitivní zkušenosti a zdravé návyky, které ti přinesou skutečnou změnu.

    Zajímá tě, jak to udělat? Klikni na odkaz níže a přidej se k nám. Tvoje budoucnost je jen pár kliknutí od tebe. Neztrácej čas a přidej se k nám právě teď!

    K dispozici máš také slevový kód: NOVYSTART, který ti zajistí slevu 20 % na online program.

    Vyplň formulář níže a získej přístup k online kurzu.

    Je to teď nebo nikdy. Chceš být divákem vlastního života, nebo chceš být vědomým tvůrcem svého života a tím, kdo skutečně něco změní? Rozhodni se teď. Než bude pozdě.

    patologicka-zarlivost
    Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
    Jiří Čapovec

    Jiří Čapovec

    Celostní terapeut, kouč a mentor

    Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

    Pin It on Pinterest

    Shares