Náš odborný a lékařský tým

Jsme první a zatím stále jediná Česká značka a web, která má za sebou odborný a lékařský tým z různých oborů (lékaři, psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, neurovědci a další odborníci), kteří zajišťují lékařskou, psychologickou a vědeckou kontrolu veškerého obsahu na našem webu. Doplňují náš obsah výzkumnými citacemi, studiemi a výzkumy z lékařské, psychologické a vědecké oblasti a mnoho dalšího. Tato kontrola obsahu se týká článků, videí, obrázků, infografiky, publikovaných studií a výzkumů, nabízených služeb a produktů.

Tento tým zajišťuje nejen kontrolu na našem hlavním webu a značce cesta relaxace, ale také se starají a kontrolují obsah našich sesterských značek a webů jako je relaxhudba a také cesta za snem. Do budoucna budou součástí týmu, který založí jeden z největších českých startupu zaměřených na duševní zdraví a léčbu duševních poruch v Česku a na Slovensku. O všem vás budeme včas informovat.

Náš odborný tým z lékařů, psychologů a psychoterapeutů, psychiatrů, neurovědců a dalších odborníků z různých oborů zajišťuje, aby náš obsah byl nejdůvěryhodnějším zdrojem informací, je lékařský zkontrolován a doplněn vědeckými a lékařskými studiemi a výzkumy, aby se ověřila klinická přesnost našeho obsahu, obrázků, infografiky, produktů a služeb. Naši odborníci jsou vystudovaní, certifikovaní a splňují veškeré normy.

Ať už jsi zde, aby jsi se dozvěděl více o svém zdravotním stavu, využil některé z našich služeb a online kurzů, nebo získal funkční a kvalitní tipy z oblasti duševního zdraví, celostní peče i pro zdravější životní styl, kvalitu svých vztahů i svého života, jsi na správném místě. Najdeš zde obsah, který je informativní, snadno srozumitelný, přesný a hlavně důvěryhodný.

Před zveřejněním naši odborníci vyhodnotí a upraví obsah, aby zajistili, že informace jsou z lékařského, psychologického a vědeckého pohledu přesné, aktuální s aktuálním standardem (vědecké a lékařské směrnice) a jsou dobře propojený aktuálními výzkumnými citacemi, výzkumy a studiemi, které potvrzují přesnost obsahu. Každý článek na tomto webu prochází přísnou a důkladnou kontrolou obsahu a zveřejněných informací.

Odborná (lékařská a vědecká) kontrola obsahu

Máme za sebou tým odborníků napříč všemi obory, který zajišťuje přesnost, kvalitu a důvěryhodnost našeho obsahu. Aby byl náš obsah nejdůvěryhodnějším zdrojem informací, je vědecký a lékařský zkontrolován a doplněn vědeckými a lékařskými studiemi a výzkumy, aby se ověřila klinická přesnost našeho obsahu, obrázků, infografiky, produktů a služeb. Kliničtí lékaři, psychologové, neurovědci a další odborníci ve svých oborech v lékařské a vědecké sítí přinášejí rozsáhlé zkušenosti z celého spektra lékařských i dalších specializací a také svůj pohled z klinické praxe a výzkumu.

Vzhledem k tomu, že lékaři, vědci, psychologové a další lékařští odborníci věnují část svého času tomuto webu, jsme v jedinečné pozici, abychom vám poskytli přístup k vysoce důvěryhodným, přesným, kvalitním a hlavně snadno srozumitelným informacím.

Neustálé sledování a analýza pokroku ve výzkumu v oblasti duševního i fyzického zdraví, celostní medicíny, psychologie, zdravého životního stylu a dalších oblastí poskytuje našemu publiku nejnovější informace a vhled do nových klinických postupů, informací, postupů, možností a důležitých praktických doporučení. Zdravotní péče, psychologie, neurověda a další obory se neustále vyvíjí a s tím i obsah, produkty a služby Relaxhudba se vyvíjejí odpovídajícím způsobem a poskytují našemu publiku informace a analýzy potřebné pro správné rozhodování a prevenci.

Před zveřejněním naši odborníci vyhodnotí a upraví obsah, aby zajistili, že informace jsou z lékařského, psychologického a vědeckého pohledu přesné, aktuální s aktuálním standardem (vědecké a lékařské směrnice) a jsou dobře propojený aktuálními výzkumnými citacemi, výzkumy a studiemi, které potvrzují přesnost obsahu. Naši odborníci jsou vystudovaní, certifikovaní a splňují veškeré normy.

Jiri-Capovec-Lenka-Heczkova
lenka-heczkova-jiri-capovec

Víme, že důvěra je něco, co se získává a proto se rádi podělíme o vnitřní informace o tom, jak Cesta relaxace vytváří a kontroluje obsah na našem webu, který je přesný, důvěryhodný, aktuální a hlavně snadno použitelný. Jsme první Český web, který má za sebou tým zdravotních odborníků, lékařských kapacit a specialistů napříč různými obory, kteří lékařský kontrolují a ověřují obsah a jeho správnost. Jsme jednička v důvěryhodnosti na českém internetu.

Specializovaný lékařský a zdravotní tým Cesta relaxace vám přináší přesné, důvěryhodné a nezkreslené informace o zdraví. Každý obsah je vyvíjen ve spolupráci s naším interním redakčním týmem (Jiří Čapovec a Lenka Heczková) ve spolupráci s odbornými autory a lékařskými autoritami z různých zdravotních oborů.

Náš lékařský tým pracuje na maximálním zajištění vědecké přesnosti a integrity veškerého obsahu, produktů a služeb Cesta relaxace. Náš lékařský tým se skládá ze zdravotnických odborníků z výzkumných institucí, profesních organizací a soukromých praxí s rozmanitými a rozsáhlými odbornými znalostmi ve svých oborech. Členové týmu přinášejí zkušenosti z celého spektra lékařských specializací a také svůj pohled z let klinické praxe a výzkumu, aby zajistili čtenářům Cesta relaxace ty nejkvalitnější informace o zdraví a psychologii.

Před každým zveřejněním naší zdravotní odborníci vyhodnotí obsah, aby zajistili, že informace jsou z lékařského hlediska přesné, aktuální a jsou podporovány aktuálními lékařskými a vědeckými výzkumy a studiemi. Neustálé sledování, analýza a rozvoj pokroku ve výzkumu v oblasti duševního zdraví a zdravotní péče poskytuje našemu publiku kvalitní, aktuální a důvěryhodné informace z první ruky. Stejně jako se zdravotnictví a celostní medicína neustále vyvíjí a mění, tak i obsah, produkty a služby Cesta relaxace se vyvíjejí odpovídajícím způsobem a poskytujeme našemu publiku informace a analýzy potřebné pro správnou informovanost a následné rozhodování v oblasti zdraví.

Jako správci zdravotní péče a duševního zdraví plní naši zdravotníci Cesta relaxace své poslání, když nám naši čtenáři říkají, že se cítí chytřejší a jistější ve svých lékařských znalostech.

Seznamte se s naším týmem

Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut a kouč

Jiří Čapovec je hlavní autor a zakladatel webu a pracuje jako celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí na webu Cesta relaxace.

Rád píše o duševním zdraví, psychosomatice a celostní medicíně, ale také o psychologii, vztazích a osobním rozvoji.

Lenka Heczková

Lenka Heczková

Terapeutka a koučka

Lenka Heczková je hlavní autorka a spoluzakladatelká webů a pracuje jako terapeutka a koučka se specializací na psychologii, vztahy a sexualitu, Ženskou energii, neurovědy, meditace a práce s podvědomím. Zaměřuje se na vztahové poradenství a psychologií, individuální i párové terapie, témata zvládání stresu, emoční inteligence, práce s myšlením. Dále se soustředí se na práci s podvědomím, pozitivní psychologií, používá techniky imaginace, meditace, dechové techniky, a poznatky z neurovědy.

Ráda píše o vztazích, psychologii, sexualitě, ženské energii, psychické pohodě i zdraví a péči o tělo, tělesný stav i psychika spolu přece velmi úzce souvisí.

MUDr. Josef Kubínek

MUDr. Josef Kubínek

Psychosomatika a celostní medicína

Pan doktor Josef Kubínek je členem české lékařské komory a specializuje se na psychosomatiku a celostní medicínu. Je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání. Má za sebou také mnoho kurzů – jako programy pro výživové poradce, epigenetika a vliv prostředí na zdraví člověka a mnoho dalšího.

MUDr. Marie Procházková

MUDr. Marie Procházková

Psychologie, psychiatrie a psychoterapie

MUDr. Marie Procházková je klinická psychiatrička, která se specializuje na různé psychiatrické poruchy jako jsou deprese, úzkosti a hlavně na poruchy související s užíváním návykových látek. Ve své praxi používá kognitivně behaviorální terapii, psychoterapií, různé relaxační metody jako progresivní svalová relaxace, meditace, holotropní dýchání a další dechové metody.

MUDr. Rostislav Procházka

MUDr. Rostislav Procházka

Psychiatrie

MUDr. Rostislav Procházka je psychiatr, ale také psycholog zaměřující se na duševní zdraví. Jeho specializací jsou deprese, úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, ale také se věnuje výzkumu posttraumatického stresu a jeho vlivu na mozek a behaviorálně-kognitivní funkce.

MUDr. Jana Procházková

MUDr. Jana Procházková

Klinická psychologie

MUDr. Jana Procházková je klinická psycholožka se zkušenostmi v širokém okruhu oblastí, včetně problémů souvisejících s náladou, úzkostí, psychóz, traumat, závislostí, poruch osobnosti, problémů s přizpůsobením, zvládáním strachu, stresu a hněvu, ale také problémy ve vztazích, šikana i například zneužívání.

PhDr. MUDr. Pavel Král

PhDr. MUDr. Pavel Král

Psychosomatika

Pan doktor Pavel Král působí jako všeobecný lékař a specializuje se na psychosomatickou medicínu. Vystudoval lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Ke každému pacientovi přistupuje individuálně a snažíme se pochopit jeho celkovou situaci. Psychosomatický přístup vychází z principu, že na vzniku a vývoji nemoci se podílí nejen samotné biologické děje těla, ale také stav mysli a sociální prostředí, ve kterém se pacient nachází. V posledních letech se zaměřuje na celostní medicínu , kde propojuje nové poznatky a zkušenosti.

PhDr. Jana Procházková

PhDr. Jana Procházková

Klinická psychologie

Paní doktorka Jana Procházková pracuje jako psycholožka psychoterapeutka a věnuje klientům s úzkostnými stavy a pomáhá lidem v náročných životních situacích a to vztahových, pracovních i osobních, ale také lidem, co se chtějí vyrovnat se s vnitřními traumaty a posunout se v životě dále. Vystudovala psychologii Karlově univerzitě v Praze. Věnuje se klinické psychologii, kde byla i součástí výzkumného týmu a také má výcvik v kognitivně-behaviorální terapie, kterou rovněž praktikuje ve své praxi.

MUDr. Jana Matějková

MUDr. Jana Matějková

Psychologie a psychiatrie

Paní doktorka Jana Matějková vystudovala medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Při léčbě kombinuje medicínské i psychologické znalosti, farmakoterapii s psychoterapií. Je součástí výzkumu a zajímají ji také téma duševních poruch a konkrétně vliv stresu a traumatu na rozvoj duševních onemocnění. Věnuje se mnoha různý, duševním onemocněním jako jsou úzkostných poruchy jako jsou panická porucha, sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha nebo specifické fobie, dále poruchy spánku, OCD či poruchy pozornosti (ADHD), poruchy nálady (manické a depresivní epizody), psychotická onemocnění, poruchy příjmu potravy, poruchy osobnosti, psychosomatický obtíže a psychické nemoci způsobené užíváním psychoaktivních látek a závislostí.

PhDr. Tomáš Novák

PhDr. Tomáš Novák

Psycholog a psychoterapeut

Pan doktor Tomáš Novák vystudoval obor psychologie a postgraduální studium, obor sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně se věnuje vztahům, kde se věnuje manželským a rodinným poradenstvím, dále psychoterapie a sociální práce. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR. Aplikace psychologie pro sociální práci a Sociální práce s lidmi s psychózou. Zabývá se psychodynamickou psychoterapií a také má výcvik v kognitivně-behaviorální terapie, kterou rovněž praktikuje ve své praxi, dále provádí nácviky relaxací a meditací, sebeřízení, terapie v oblasti prokrastinace, trémy a úzkostí.

Mgr. Lucie Horníková

Mgr. Lucie Horníková

Nutriční terapeut a výživový poradce

Titul nutriční terapeut získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Stravě a nutriční terapii se plně se věnuje více jak 11 let. Specializujeme se na nutriční terapii u lidí s obezitou, diabetem, poruchami příjmu potravy, nespecifickými střevními záněty (specialistka na střevní mikroflóru – mikrobiom, syndrom propustného střeva a další…), potravinovými alergiemi a dalšími onemocněními. Její hlavní specializace je zaměřena na hubnutí a úpravu tělesné hmotnosti. Nutriční terapie a její ambulance je místo pro všechny, kterým vstoupila do života nemoc a vhodně zvolená výživa jim pomůže k rychlejšímu zlepšení zdravotního stavu. Výživa v době nemoci může hrát klíčovou roli a výrazně uzdravení ulehčit.

Pin It on Pinterest

Shares