Relaxační hudba – bouřka a déšť 

Velmi uklidňující meditační hudba na spaní a relaxační hudba proti stresu se zvuky bouřky a déšť, který ti pomůže dosáhnout hlubšího spánku. Tato přirozená bouřka a hromy s deštěm ti pomohou relaxovat a uklidnit tvou mysl a tělo, takže můžeš upadnout do hlubokého a blaženého spánku.

Obecně zvuky přírody jsou spojeny s nižší úrovní stresu a úzkosti, která povzbuzuje tvoje tělo k odpočinku, uzdravení a omlazení. Věřím, že zvuky hromu a obecně bouřka jsou jednou z nejkrásnějších zvuku přírody.

Nech svou mysl pomoci této relaxační hudby na spaní vnést do zvuku bouřky a deště a propojit se s ni, protože ti pomůže usnout. Tato uklidňující meditační hudba proti stresu je vhodná pro různé druhy meditace, relaxace a hlavně vhodná na spaní, protože zlepšuje kvalitu spánku, ale také pomáhá ke snížení aktivity stresových hormonů.

bourka-a-dešt

 Co tato relaxačnía hudba přinese:

 • Zbavuje stresu
 • Lepší kvalita spánku
 • Vhodná pro meditaci nebo relaxaci
 • Lepší duševní pohoda
 • Snížení únavy
 • Zpomalení srdeční frekvence
 • Snížení aktivity stresových hormonů
 • Snížení svalového napětí a chronické bolesti
 • Zlepšení koncentrace a nálady
 • Snížení napětí v těle
 • Pomáhá před psychickými problémy, ale taký je lépe zvládat
 • Duševní vyrovnanost

110 Kč

POZOR! JEDNÁ SE O DIGITÁLNÍ PRODUKT

POPIS PRODUKTU

Tato relaxační a meditační hudba se zvuky bouřky a deště je vhodná pro trénink všímavosti (mindfulness). Trénink všímavosti ti pomůže výrazně snížit stres a naučit se ovládat postupně svou mysl. Tento trénink spolu s touto hudbou vede k lepší kvalitě spánku, vnímáni a práci s emocemi, lepší soustředění a mnoho dalšího.

Trénink všímavosti k teto hudbě:

Pust si tuto hudbu a pohodlně si lehni, nebo sedni. Zavři si oči a začni vnímat zvuky bouřky a deště. Přestaň na chvíli myslet, jednoduše vypni hlavu (myšlenky) a opravdu se zaměř na to, co právě teď prožíváš u této hudby. Vnímej jaké pocity v tobě hudba a zvuky deště a bouřky vyvolávají jak se cítíš? Propoj se s bouřkou a deštěm a jen poslouchej zvuky a vnímej svoje tělo a své pocity jak na hudbu reaguje. Toto je všímavost nebo-li midfulness. Znamená to vědomě vnímat přítomný okamžik a jeho úplnosti.

Mindfulness Je o stavu přítomnosti mysli, kdy si uvědomuješ co a proč právě teď děláš jaké a činnosti věnuješ svou pozornost. Je to stav, kdy zůstáváme otevření vnějším i vnitřním vjemům, ale nenecháváme se jimi rušit. Jen si jich všimneme jako pozorovatel. Důležité je nezabíhat do hodnocení dění, jen si ho uvědomovat a zbytečně ho nerozvádět. Jednoduše pozorovat vše z roli pozorovatele.

Pin It on Pinterest

Shares